Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd

21-08-2019 - Met nieuwe visies en inzichten op dierlijke mest heeft Wageningen Livestock Research de van oorsprong Engelstalige brochure 'Manure, a valuable resource' geactualiseerd en vertaald. De brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw. De tweede editie van de brochure is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.

Nieuwsgrazer

Snijmaïs bijvoeren aan zeugen kent nadelen

20-08-2019 - Zeugen die tijdens de dracht snijmais bijgevoerd krijgen, verliezen extra gewicht in de zoogperiode en produceren mest met circa vier procent lager droge-stof-gehalte.

Nieuwsgrazer

CBGV: Hou dierlijke mest rest van het jaar in de put

20-08-2019 - De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) raadt melkveehouders in droge gebieden van Nederland af om dit jaar nog dierlijke mest uit te rijden. Het zou onder meer resulteren in ongewenst hoge ureumgehaltes in de melk.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-08-2019 Veenhuis mest uitrijden op graanstoppel 0 reacties
19-08-2019 Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof 6 reacties
19-08-2019 Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 0 reacties
12-08-2019 Mest injecteren met de Slootsmid SZB 7.50 0 reacties
09-08-2019 Sterke groei van kalverimport 71 reacties
07-08-2019 Eurofins Agro meet organische stof in vaste mest 0 reacties
06-08-2019 ​Derogatie minder in trek door bedrijfsbeëindiging en knellende voorwaarden 0 reacties
05-08-2019 John Deere 6250R met Joskin WinPack 18500 TS 0 reacties
29-07-2019 Deutz-Fahr Topliner 8XL in de tarwe oogst 0 reacties
29-07-2019 CDM: Gebruiksnormen mest korten bij verdere droogte 0 reacties
29-07-2019 CDM: Gebruiksnormen mest korten bij verdere droogte 0 reacties
29-07-2019 CDM: Gebruiksnormen mest korten bij verdere droogte 0 reacties
29-07-2019 Droogtemaatregelen mest niet aan de orde 0 reacties
27-07-2019 Slootsmid mobiele mestscheider met 8 FAN-separatoren 0 reacties
23-07-2019 Koeien en mest mogen wat niet mag 0 reacties
22-07-2019 'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’ 0 reacties
22-07-2019 'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’ 0 reacties
19-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
17-07-2019 Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw 0 reacties
11-07-2019 Na plensbuien mogelijk een nieuwe hittegolf 0 reacties
09-07-2019 Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant 1 reactie
05-07-2019 Zowel bouwland als grasland met dezelfde machine bemesten 0 reacties
02-07-2019 Humus en het belang van C/N verhouding 0 reacties
01-07-2019 Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal 0 reacties
28-06-2019 LTO tekent niet zomaar bij klimaatkruisje 0 reacties
28-06-2019 Geen boete voor boeren die zonder vergunning koeien de wei in sturen 0 reacties
27-06-2019 OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest 0 reacties
27-06-2019 OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest 0 reacties
26-06-2019 Goedkoop maximaal organische stof aanbrengen 0 reacties
25-06-2019 Dier&Recht: Hollandsche Manege behandelt paarden erbarmelijk 0 reacties
24-06-2019 Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal 0 reacties
24-06-2019 Advocaat over mestfraudezaak Lierop: ,,Waarom boeren niet vervolgd?” 0 reacties
23-06-2019 Zeven nieuwe mestfabrieken en nog komt Gelderland om in de mest 1 reactie
23-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 0 reacties
22-06-2019 Column: Opinie: Oud-voorzitter NVV, Willie van Gemert: ‘LTO-visie mest is slappe hap voor varkenshouder’ 0 reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
21-06-2019 Miljoenenfraude met mest, eis van vier jaar cel tegen hoofdverdachte uit Lierop 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
19-06-2019 Iedere dag 56.000 liter melk in de mest 5 reacties
18-06-2019 ‘Als administratie niet bijdraagt aan terugdringen mestfraude stoppen we er mee’ 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
14-06-2019 LTO: meer dierlijke mest, minder kunstmest 0 reacties
12-06-2019 Mest op en niet in de grond bij VBBM-leden 0 reacties
06-06-2019 Schonere stallucht op Vlaams varkensbedrijf 0 reacties
04-06-2019 Onzeker verband tussen afname weidevogels en gewasbeschermers 1 reactie
04-06-2019 Schouten hoeft niet in te grijpen in toelatingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden 0 reacties
30-05-2019 Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State? 28 reacties
27-05-2019 Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 0 reacties
26-05-2019 Maiszaaien in zig-zag verband met de Azurit Lemken 0 reacties
24-05-2019 Kaweco Dubbel Twin Shift versie 2.0 0 reacties
23-05-2019 Meer fraude met kunstmest dan dierlijke mest in België 0 reacties
23-05-2019 Tegels op bestaande vloer moeten dunne en dikke mest eenvoudig scheiden 0 reacties
21-05-2019 ‘Massale mestfraude’ in Vlaanderen 0 reacties
21-05-2019 Mestfraude in België aan het licht gebracht 0 reacties
13-05-2019 Constatering pesticiden in mest verdient vervolgonderzoek 0 reacties
12-05-2019 Krijgt veehouder meer invloed op ophaalbijdrage? 0 reacties
11-05-2019 Het vanzelf-dicht mestkelderdeksel 2 reacties
09-05-2019 Balans op mestmarkt kan worden opgemaakt 0 reacties
07-05-2019 Maiszaaien Lemken Azurit 9 maiszaaimachine met Solitair 23 fronttank 0 reacties
04-05-2019 Kunstmest ruilen voor eigen mest 0 reacties
01-05-2019 Lodders stelt starre procedures dikke fractie aan de kaak 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 0 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 0 reacties
18-04-2019 "Konijnenmest beter voor biodiversiteit dan koeienmest" 0 reacties
18-04-2019 Steyr CVT 6185 met een Schuitemaker Robusta mesttank en Vredo bemester 0 reacties
16-04-2019 Kaweco Double Twin shift in actie 0 reacties
16-04-2019 21 pluimveebedrijven kampen nu nog met fipronil 0 reacties
14-04-2019 Welles nietes spelletjes rond een mestonderzoek 0 reacties
13-04-2019 ILVO brengt verspreidingsroute antibiotica via mest in kaart 0 reacties
13-04-2019 Fendt 724 met een Jako mesttank en Duport bemester 0 reacties
11-04-2019 Rapport over relatie voer, gewasbescherming en insecten rammelt 0 reacties
10-04-2019 ‘Voed de bodem met goede mest en menselijke poep en plas’ 0 reacties
09-04-2019 Onderbouwing middelresten in mest en weidevogeldaling flinterdun 0 reacties
09-04-2019 Mest en mist geen goede mix, maar smog in delen van Brabant neemt af 5 reacties
09-04-2019 Conclusie landbouwers na wetenschappelijke test: onderzoek naar gif in mest deugt niet 0 reacties
08-04-2019 Gevangenisstraf geëist vanwege mestfraude 0 reacties
08-04-2019 John Deere 7250R met Veenhuis 14 kuubs tank van CWV Emmen 0 reacties
08-04-2019 ‘Voer en mest barsten helemaal niet van de bestrijdingsmiddelen’ 4 reacties
08-04-2019 'Mestkevers gaan niet dood door mest van krachtvoer' 0 reacties
08-04-2019 ‘Voer en mest barsten helemaal niet van de bestrijdingsmiddelen’ 0 reacties
08-04-2019 ‘Voer en mest barsten helemaal niet van de bestrijdingsmiddelen’ 0 reacties
08-04-2019 ‘Voer en mest barsten helemaal niet van de bestrijdingsmiddelen’ 0 reacties
08-04-2019 'Bewering dat mestkevers doodgaan, klopt niet' 0 reacties
06-04-2019 Stijn Derks adviseur mest bij POV 0 reacties
05-04-2019 Boeren gebruiken speeltuintjes en ponyweides voor mestfraude 128 reacties
04-04-2019 Onzekerheid op mestmarkt steekt de kop op 0 reacties
04-04-2019 Astense innovatie staat binnen 14 dagen weer stil 0 reacties
02-04-2019 'Fijnstofuitstoot verlagen met andere types strooisel' 0 reacties
02-04-2019 John Deere 6250R met Schuitemaker Robusta tank 0 reacties
01-04-2019 Almense boer mag bovengronds mest uitrijden: 'Straks doen alle boeren het' 72 reacties
29-03-2019 Registratie VDM digitaal vanaf 1 april 2019 0 reacties
29-03-2019 Wat krijgt akkerbouwer voor afnemen van mest? 0 reacties
29-03-2019 Insectenrapport 'schot uit de heup' 0 reacties
28-03-2019 Dierlijke bemesting voor platteland zit vol met giftige stoffen 19 reacties
28-03-2019 Mooie dagen voor landwerk breken aan 0 reacties

Mest video's