Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

Mest barst van de chemicaliën en dat is slecht nieuws voor weidevogels

23-03-2019 - Nieuw onderzoek legt een verband tussen de afname van het aantal weidevogels en bestrijdingsmiddelen in mest, ook die van dieren op biologische boerderijen.

Nieuwsgrazer

Export varkensmest nauwelijks gegroeid in 2018

22-03-2019 - Er is in 2018 iets meer Nederlandse varkensmest geëxporteerd, maar met die mest bevatte minder fosfaat en stikstof dan in 2016 3n 2017. Dat blijkt uit een overzicht van de RVO gebaseerd op Vervoersbewijzen Dierlijke Mest.

Nieuwsgrazer

John Deere 6215R met Kaweco Double Twinshift mesttank

22-03-2019 - Loonbedrijf Riphagen uit Vaassen aan het mest injecteren met een John Deere 6215R met Kaweco Double Twinshift mesttank en Vredo bemester. Voor de aanvoer een John Deere 7430.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-03-2019 Claas Arion 530 met een Joskin mesttank 0 reacties
19-03-2019 Gif in mest bedreiging voor insecten en vogels 18 reacties
16-03-2019 Koeientoilet wint Open Innovatieprijs? 7 reacties
15-03-2019 Een stapje vooruit in het boeren zonder kunstmest 0 reacties
14-03-2019 Pot van gedroogde mest wint studentenprijs LTO Noord Fondsen 0 reacties
11-03-2019 Fendt 512 C met een Jako mesttank en bemester 0 reacties
11-03-2019 Kunstmestfabriek gaat over op alternatieve fosfaat 0 reacties
11-03-2019 Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest 0 reacties
10-03-2019 ​Nieuwe mestvisie van LTO 0 reacties
09-03-2019 Man, man, man, wat een natte boel. Hier wat "droge mest " beelden 9 reacties
09-03-2019 Postcode Loterij, plaag landbouw en visserij, speeltje 'rechtse' elite 3 reacties
08-03-2019 Kortstondig mooi weer is nog geen voorjaar 0 reacties
08-03-2019 Varkens is waardevol voor een gezonde bodem 0 reacties
08-03-2019 Het is nog steeds mest wat de klok slaat 0 reacties
08-03-2019 Nadat vloeibare mest in een weiland gespoten is, hebben de worm en grutto het nakijken 0 reacties
07-03-2019 Regenval rijdt uitrijdseizoen in de wielen 0 reacties
07-03-2019 Regelval rijdt uitrijdseizoen in de wielen 0 reacties
06-03-2019 VDM alleen digitaal vanaf 1 april 2019 0 reacties
06-03-2019 Advies: ‘alle mest gerelateerde zaken nauwkeurig vastleggen’ 0 reacties
06-03-2019 Gekantelde truck met mest op A2 bij Zaltbommel 0 reacties
06-03-2019 John Deere 7260R met een Tebbe meststrooier 0 reacties
06-03-2019 Nertskweker verzorgt dieren niet goed en laat mest in de grond sijpelen: boete van 12.000 euro en vijf jaar verbod om nertsen te kweken 0 reacties
05-03-2019 Huitema: 'Dierlijke mest moet meer ruimte krijgen' 0 reacties
03-03-2019 Nederlandse haalt doelen kwaliteit oppervlaktewater niet 0 reacties
02-03-2019 Mest 1600 mtr. verplaatsen door een slang. 3 reacties
02-03-2019 Loonbedrijf Firma Beekman uit Vaassen 0 reacties
01-03-2019 Mest, stront aan de knikker 0 reacties
01-03-2019 Emissiearme mestkelder risicovol 0 reacties
28-02-2019 Mest is een zwak argument voor instandhouding veehouderij 1 reactie
27-02-2019 Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders! 0 reacties
27-02-2019 Column Denemarken: Mest uitrijden en land stenenvrij maken als start van een nieuw seizoen 0 reacties
25-02-2019 Mest bevat hoge gehaltes pesticiden 13 reacties
24-02-2019 Waar halen de veehaters hun mest vandaan? 0 reacties
24-02-2019 Familie in rouw na drama in stal: dertien koeien komen om in eigen mest na explosie 64 reacties
22-02-2019 Waterschap Limburg adviseert te wachten met mest uitrijden 0 reacties
21-02-2019 Loonbedrijf Rybra met hun nieuwe Vervaet hydro trike mest injecteren 0 reacties
21-02-2019 Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden 0 reacties
20-02-2019 Affakkelen om methaanuitstoot koeien te verminderen 23 reacties
18-02-2019 Bovengronds drijfmest uitrijden 5 jaar toegestaan 11 reacties
18-02-2019 Voorjaar barst los met de Vervaet HydroTrike combinaties 0 reacties
18-02-2019 Pilot: methaan verbranden 0 reacties
17-02-2019 Vredo VT4556 rijdt mest uit met Bomech sleepvoetbemester 0 reacties
16-02-2019 PvdD:’Biogasinstallatie Chemelot voor verwerking illegale mest’ 0 reacties
15-02-2019 Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 0 reacties
15-02-2019 Mest aanwenden en sleepvoet 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Nederlandse boeren nét over het randje met stikstof 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie 12 miljoen kilo onder plafond 0 reacties
14-02-2019 Methaan? De brand erin. 0 reacties
14-02-2019 Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019 74 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
12-02-2019 ​SMG: ‘minder mest per kalverplaats’ 0 reacties
11-02-2019 Manure Matters een overzicht van Veenhuis tanks 0 reacties
10-02-2019 Vaste mest strooien met Joskin Ferti Space Horizon 0 reacties
08-02-2019 Veehouders willen meer dierlijke mest gebruiken 2 reacties
07-02-2019 De productie van kunstmestvervanger uit dierlijke mest 9 reacties
05-02-2019 Vredo VT 4556 19500V Agrar-service Strauch in de mest 1 reactie
03-02-2019 Dierlijke mest op stroken met Kuhn Striger strokenbewerkingsmachines 0 reacties
02-02-2019 Massey Ferguson 8670 met Veenhuis tridem mest uitrijden 0 reacties
01-02-2019 DCA-notering uien ziet er anders uit 0 reacties
31-01-2019 Varkensboer in Deurne heeft te veel varkens en te veel mest 1 reactie
31-01-2019 Inspectie Deurnese varkenshouder: 20% te veel varkens 0 reacties
30-01-2019 Mest uitrijden, hoe zit het ook alweer? 0 reacties
21-01-2019 Limburgse mestverwerker krijgt felbegeerde subsidie 0 reacties
21-01-2019 Bergeijks mestbedrijf vecht dwangsom van 1,5 miljoen euro aan 0 reacties
19-01-2019 Begin dit jaar is deze Slootsmid Mobiele Mestscheider met acht FAN separatoren afgeleverd 0 reacties
18-01-2019 Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie 1 reactie
16-01-2019 Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op 57 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
15-01-2019 POV: ‘Verplichte AGR-GPS bij mestaanwending ondoordacht’ 0 reacties
15-01-2019 Mestregel Schouten valt bij POV in verkeerde aarde 0 reacties
15-01-2019 Toch einde Simko/Tobrocco? 17 reacties
15-01-2019 Dit jaar meer duidelijkheid over verplichte GPS op bemestingsapparatuur 0 reacties
11-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 0 reacties
09-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 0 reacties
08-01-2019 Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari 33 reacties
08-01-2019 ‘CO2, dat is toch gewoon extra mest?’– over de bomen, het bos en andere zaken 0 reacties
08-01-2019 Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS 218 reacties
08-01-2019 'Insect de dupe van ontworming' 3 reacties
07-01-2019 Extra stikstofruimte bij vrijwillige rijenbemesting 0 reacties
31-12-2018 Eendenkroos als oplossing voor mestprobleem en duurzaam varkensvlees 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
31-12-2018 Eendenkroos zorgt voor milieuvriendelijker vlees 0 reacties
28-12-2018 Het einde van zelf mestrijden?? 0 reacties
28-12-2018 Rechter moet reeks bezwaren tegen vergunning voor mestvergister in Groenlo beoordelen 0 reacties
24-12-2018 Nog 8 pluimveebedrijven volledig geblokkeerd vanwege fipronil 0 reacties
24-12-2018 Mei 2018; Thieme vliegreislustig ǀ Overname mestfabriek ǀ Omkatten mest 0 reacties
22-12-2018 Jumpstartpionier: ‘Ik deed mijn negatieve verhaal, omdat ik als succesverhaal werd gebruikt’ 21 reacties
20-12-2018 Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt 29 reacties
17-12-2018 Mest uitrijden vergt een gedegen voorbereiding 0 reacties
13-12-2018 Debat 13.12.18 Fosfaatstelsel kan per direct weg 50 reacties
12-12-2018 NCM: Nieuwe exportmarkten dierlijke mest nodig 0 reacties
12-12-2018 Opruimen weggelekte mest kan nog dagen duren; omwonenden in de stank 0 reacties
11-12-2018 Lek bij bio-energiecentrale gedicht; stankoverlast in Harderwijk blijft nog wel even 0 reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
07-12-2018 Mestafzet naar nieuwe landen must 0 reacties

Mest video's