Cbs

Cbs nieuws

Prijsstijging voeding hoogste in 10 jaar

17-06-2019 - Voedingsmiddelen zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Prijzen voor voeding lagen in mei 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Het is daarmee de hoogste prijsstijging op jaarbasis in tien jaar tijd. Vooral voor vlees en vis moet fors meer worden betaald.

In mei was eten gemiddeld 3,8 procent duurder dan een jaar geleden. De laatste tien jaar steeg de prijs van voedsel zelden zo snel.

DEN HAAG (ANP) - Voedingsmiddelen zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen in mei prijzen voor voeding 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was volgens het statistiekbureau sprake van de sterkste prijsstijging op jaarbasis in tien jaar tijd. Vooral voor vlees en vis moet fors meer worden betaald.
Het bericht Prijzen voor vlees en vis lopen het hardst op verscheen eerst op Nieuws.nl.

Voedsel in de supermarkt wordt in rap tempo duurder. In een jaar tijd stegen de prijzen met 3,8 procent, een van de grootste stijgingen in tien jaar tijd. Vooral vlees en vis werden duurder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nieuwsgrazer

Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.

Nieuwsgrazer

Minister: ‘Eten is te goedkoop’

17-06-2019 - Begint m.i. een héél eng typetje te worden. 😞
Bah, het bewust uitspelen van burgers versus boeren en wetende wat het uiteindelijke resultaat zal zijn...….

Tegelijkertijd in de concullega-krant en persbericht CBS.
Boodschappen naar record
Btw-verhoging slaat gat in huishoudboekje

telegraaf.nl/financieel/936266821/…

Prijsstijging voeding hoogste in 10 jaar
cbs.nl/nl-nl/nieuws/…

diezel

Nog meer Cbs nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-06-2019 Suikerbietenopbrengst vorig jaar fors lager 0 reacties
14-06-2019 Hoe scoort Nederland in de Europese suikerbietenteelt? 0 reacties
11-06-2019 Waar worden relatief de meeste granen geteeld? 0 reacties
29-05-2019 Verbruik zonne-energie bijna verdubbeld 0 reacties
28-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
26-05-2019 Brabantse boeren stoppen steeds sneller, ZLTO maakt zich grote zorgen 49 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over ontwikkelingen Brabantse veehouderij 0 reacties
15-05-2019 Spanning op arbeidsmarkt neemt verder toe 0 reacties
13-05-2019 Export naar Groot-Brittannië levert Nederland €25,5 miljard op 0 reacties
13-05-2019 Nederland levert in op landbouwexport naar VK 0 reacties
13-05-2019 Twintigers hebben steeds minder snel een vaste baan 0 reacties
13-05-2019 Nederland verdient 25,5 miljard aan export naar Verenigd Koninkrijk 0 reacties
10-05-2019 Familiebedrijven investeren te weinig in hun medewerkers 0 reacties
09-05-2019 Biologische veestapel groeit 10%, areaal plust 3% 0 reacties
09-05-2019 Biologische geiten grootste groeiers Nederlandse biolandbouw 0 reacties
09-05-2019 Biologische sector groeit ook in 2018 gestaag door 0 reacties
29-04-2019 CBS-cijfers boerenlandvogels onbetrouwbaar 0 reacties
26-04-2019 Vermogen zonnepanelen stijgt behoorlijk 0 reacties
17-04-2019 Nederland exporteert de nadelen van energieopwekking naar het buitenland 0 reacties
15-04-2019 Het ging nog nooit zo goed met de economie (maar hoe lang duurt het feestje nog?) 0 reacties
12-04-2019 Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018 9 reacties
06-04-2019 Boer onder de ambtenaren 0 reacties
05-04-2019 CBS wil aan de slag met data van precisielandbouw 0 reacties
05-04-2019 CBS experimenteert met sensordata uit de land- en tuinbouw 0 reacties
05-04-2019 CBS onderzoekt mogelijkheden landbouwdata 0 reacties
26-03-2019 Economisch beeld weer wat minder positief 0 reacties
20-03-2019 CBS overlegt oogstraming uien met sector 0 reacties
19-03-2019 Eerst overleg vóór publicatie voorlopige cijfers oogstraming uien 0 reacties
18-03-2019 CBS overlegt oogstraming met sector 0 reacties
18-03-2019 Waterschapsheffingen flink gestegen, Waterschap Rivierenland koploper 0 reacties
15-03-2019 Wiebes: 'Oogstraming uien pas na overleg met sector' 0 reacties
14-03-2019 Waar gaan we aan dood? 0 reacties
13-03-2019 Landbouwareaal krimpt in alle provincies 0 reacties
05-03-2019 Areaal voederbieten stijgt 300 hectare 0 reacties
05-03-2019 Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen 0 reacties
04-03-2019 Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018 0 reacties
04-03-2019 Toename in teelt Nederlandse eiwitgewassen 0 reacties
02-03-2019 Opname stikstof uit veevoer vlakt af 0 reacties
02-03-2019 McDonald’s groeit nog harder dan de rest van de fastfoodsector 0 reacties
19-02-2019 Veehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 0 reacties
15-02-2019 Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen 37 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Aantal vleeskuikens daalde 10 procent, leghennenstapel steeg 3 procent in 2018 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie 12 miljoen kilo onder plafond 0 reacties
14-02-2019 CO2-uitstoot in laatste kwartaal 2018 hoger 0 reacties
12-02-2019 Aantijging Varkens in Nood matcht niet met CBS-cijfers 0 reacties
07-02-2019 'We verdienen veel geld aan landbouwexport' 0 reacties
04-02-2019 Exportwaarde bloembollen daalt, die van snijbloemen en boomkwekerijproducten stijgt 0 reacties
01-02-2019 Definitieve oogstraming aardappelen door de markt voor kennisgeving aangenomen 0 reacties
31-01-2019 Oogstraming bevestigt lage aardappeloogst 0 reacties
31-01-2019 Oogstraming bevestigt lage aardappel oogst 0 reacties
31-01-2019 CBS: meer uien dan eerder aangegeven 0 reacties
28-01-2019 Export landbouwproducten levert Nederland 45 miljard op 0 reacties
25-01-2019 Areaal winterpeen en knolselderij in 2018 gedaald 0 reacties
23-01-2019 Meer landbouwproducten aangevoerd 0 reacties
23-01-2019 Varkens in Nood beticht varkenshouderij van fraude 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport bedraagt ruim 90 miljard euro in 2018 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018 0 reacties
18-01-2019 Groei Nederlandse landbouwexport flink gedaald 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport licht gestegen in 2018 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
18-01-2019 Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard 0 reacties
15-01-2019 Geen pluimveebedrijven failliet in 2018 0 reacties
08-01-2019 Boter, kaas en eieren fors duurder 0 reacties
08-01-2019 De melk wordt duur betaald? CBS Statline 7 reacties
03-01-2019 2018 noteert grootste stijging cao-lonen na crisisjaar 2009 0 reacties
27-12-2018 Wiebes spreekt met CBS en LTO over tijdstip oogstramingen 0 reacties
25-12-2018 Februari 2018: Onnodige grondbewerking, boosheid over CBS en een nieuwe bewaarplaats 0 reacties
19-12-2018 60 Procent van akkerbouwers runt een klein bedrijf 0 reacties
18-12-2018 Boereninkomen in 2018 fors onderuit 0 reacties
11-12-2018 Productie foodindustrie 1 procent hoger in oktober dan jaar geleden 0 reacties
11-12-2018 Grootste omzetgroei transportsector in ruim 7 jaar 0 reacties
04-12-2018 Aardappel- en uienprijzen stuwen Index omhoog 0 reacties
03-12-2018 Minder landbouwgrond, meer natuur 0 reacties
03-12-2018 Boerenland weg voor natuur, recreatie en water 0 reacties
29-11-2018 Babymelkpoeder grootste exportproduct naar China 0 reacties
29-11-2018 Export naar China loopt terug 0 reacties
29-11-2018 Producentenvertrouwen industrie stijgt 0 reacties
23-11-2018 Hoe groot is de geitensector in Nederland? 0 reacties
21-11-2018 Ontwikkeling aandeel Nederlandse akkerbouwbedrijven in de 21e eeuw 0 reacties
20-11-2018 Aantal geiten in Nederland blijft groeien 0 reacties
20-11-2018 'Bedrijven met 300 hectare verdrievoudigd' 0 reacties
20-11-2018 Meeste geitenbedrijven zitten in Gelderland en Noord-Brabant 0 reacties
19-11-2018 Wiebes: 'Oogstraming uien blijft in oktober' 0 reacties
19-11-2018 Wiebes tegen later verzamelen oogstcijfers zaaiuien 0 reacties
14-11-2018 'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan' 0 reacties
14-11-2018 ‘Hogere CO2-uitstoot landbouw en industrie in derde kwartaal’ 0 reacties
14-11-2018 Uitstoot CO2 iets gestegen 0 reacties
14-11-2018 Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal 0 reacties
14-11-2018 Economische groei Nederland valt terug, krimp in Duitsland 0 reacties
12-11-2018 Fosfaatproductie varkenshouderij daalt opnieuw 0 reacties
09-11-2018 Melkveehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 55 reacties
06-11-2018 Aardappelmarkt laat Index fluctueren 0 reacties
02-11-2018 Aardappelmarkt te stil voor tijd van het jaar 0 reacties
02-11-2018 Zorgt CBS nu wel of niet voor stemming? 0 reacties