Cbs

Cbs nieuws

Nederland exporteert de nadelen van energieopwekking naar het buitenland

17-04-2019 - Het CBS meldde vandaag een klein lichtpuntje over het energiegebruik in Nederland. Het verbruikt daalde een beetje. Verschuivingen in de Nederlandse mix wijzen vooral op boekhoudkundige handigheden om niet al te veel achter te blijven bij de duurzame energiedoelen van de EU.

Nieuwsgrazer

Het ging nog nooit zo goed met de economie (maar hoe lang duurt het feestje nog?)

15-04-2019 - 2018 was economisch gezien een recordjaar. Zo’n topjaar hoeven we nu niet te verwachten, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nieuwsgrazer

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018

12-04-2019 - Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2012 tot en met 2018.

Nieuwsgrazer

Nog meer Cbs nieuws

Datum Onderwerp Reacties
06-04-2019 Boer onder de ambtenaren 0 reacties
05-04-2019 CBS wil aan de slag met data van precisielandbouw 0 reacties
05-04-2019 CBS experimenteert met sensordata uit de land- en tuinbouw 0 reacties
05-04-2019 CBS onderzoekt mogelijkheden landbouwdata 0 reacties
26-03-2019 Economisch beeld weer wat minder positief 0 reacties
20-03-2019 CBS overlegt oogstraming uien met sector 0 reacties
19-03-2019 Eerst overleg vóór publicatie voorlopige cijfers oogstraming uien 0 reacties
18-03-2019 CBS overlegt oogstraming met sector 0 reacties
18-03-2019 Waterschapsheffingen flink gestegen, Waterschap Rivierenland koploper 0 reacties
15-03-2019 Wiebes: 'Oogstraming uien pas na overleg met sector' 0 reacties
14-03-2019 Waar gaan we aan dood? 0 reacties
13-03-2019 Landbouwareaal krimpt in alle provincies 0 reacties
05-03-2019 Areaal voederbieten stijgt 300 hectare 0 reacties
05-03-2019 Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen 0 reacties
04-03-2019 Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018 0 reacties
04-03-2019 Toename in teelt Nederlandse eiwitgewassen 0 reacties
02-03-2019 Opname stikstof uit veevoer vlakt af 0 reacties
02-03-2019 McDonald’s groeit nog harder dan de rest van de fastfoodsector 0 reacties
19-02-2019 Veehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 0 reacties
15-02-2019 Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen 37 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Aantal vleeskuikens daalde 10 procent, leghennenstapel steeg 3 procent in 2018 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager 0 reacties
15-02-2019 Fosfaatproductie 12 miljoen kilo onder plafond 0 reacties
14-02-2019 CO2-uitstoot in laatste kwartaal 2018 hoger 0 reacties
12-02-2019 Aantijging Varkens in Nood matcht niet met CBS-cijfers 0 reacties
07-02-2019 'We verdienen veel geld aan landbouwexport' 0 reacties
04-02-2019 Exportwaarde bloembollen daalt, die van snijbloemen en boomkwekerijproducten stijgt 0 reacties
01-02-2019 Definitieve oogstraming aardappelen door de markt voor kennisgeving aangenomen 0 reacties
31-01-2019 Oogstraming bevestigt lage aardappeloogst 0 reacties
31-01-2019 Oogstraming bevestigt lage aardappel oogst 0 reacties
31-01-2019 CBS: meer uien dan eerder aangegeven 0 reacties
28-01-2019 Export landbouwproducten levert Nederland 45 miljard op 0 reacties
25-01-2019 Areaal winterpeen en knolselderij in 2018 gedaald 0 reacties
23-01-2019 Meer landbouwproducten aangevoerd 0 reacties
23-01-2019 Varkens in Nood beticht varkenshouderij van fraude 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport bedraagt ruim 90 miljard euro in 2018 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018 0 reacties
18-01-2019 Groei Nederlandse landbouwexport flink gedaald 0 reacties
18-01-2019 Landbouwexport licht gestegen in 2018 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
18-01-2019 Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard 0 reacties
15-01-2019 Geen pluimveebedrijven failliet in 2018 0 reacties
08-01-2019 Boter, kaas en eieren fors duurder 0 reacties
08-01-2019 De melk wordt duur betaald? CBS Statline 7 reacties
03-01-2019 2018 noteert grootste stijging cao-lonen na crisisjaar 2009 0 reacties
27-12-2018 Wiebes spreekt met CBS en LTO over tijdstip oogstramingen 0 reacties
25-12-2018 Februari 2018: Onnodige grondbewerking, boosheid over CBS en een nieuwe bewaarplaats 0 reacties
19-12-2018 60 Procent van akkerbouwers runt een klein bedrijf 0 reacties
18-12-2018 Boereninkomen in 2018 fors onderuit 0 reacties
11-12-2018 Productie foodindustrie 1 procent hoger in oktober dan jaar geleden 0 reacties
11-12-2018 Grootste omzetgroei transportsector in ruim 7 jaar 0 reacties
04-12-2018 Aardappel- en uienprijzen stuwen Index omhoog 0 reacties
03-12-2018 Minder landbouwgrond, meer natuur 0 reacties
03-12-2018 Boerenland weg voor natuur, recreatie en water 0 reacties
29-11-2018 Babymelkpoeder grootste exportproduct naar China 0 reacties
29-11-2018 Export naar China loopt terug 0 reacties
29-11-2018 Producentenvertrouwen industrie stijgt 0 reacties
23-11-2018 Hoe groot is de geitensector in Nederland? 0 reacties
21-11-2018 Ontwikkeling aandeel Nederlandse akkerbouwbedrijven in de 21e eeuw 0 reacties
20-11-2018 Aantal geiten in Nederland blijft groeien 0 reacties
20-11-2018 'Bedrijven met 300 hectare verdrievoudigd' 0 reacties
20-11-2018 Meeste geitenbedrijven zitten in Gelderland en Noord-Brabant 0 reacties
19-11-2018 Wiebes: 'Oogstraming uien blijft in oktober' 0 reacties
19-11-2018 Wiebes tegen later verzamelen oogstcijfers zaaiuien 0 reacties
14-11-2018 'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan' 0 reacties
14-11-2018 ‘Hogere CO2-uitstoot landbouw en industrie in derde kwartaal’ 0 reacties
14-11-2018 Uitstoot CO2 iets gestegen 0 reacties
14-11-2018 Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal 0 reacties
14-11-2018 Economische groei Nederland valt terug, krimp in Duitsland 0 reacties
12-11-2018 Fosfaatproductie varkenshouderij daalt opnieuw 0 reacties
09-11-2018 Melkveehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 55 reacties
06-11-2018 Aardappelmarkt laat Index fluctueren 0 reacties
02-11-2018 Aardappelmarkt te stil voor tijd van het jaar 0 reacties
02-11-2018 Zorgt CBS nu wel of niet voor stemming? 0 reacties
01-11-2018 24% minder consumptieaardappelen geoogst dan 2017 0 reacties
31-10-2018 'Publicatie oogstraming maakt emoties los' 0 reacties
31-10-2018 CBS: Oogst dit jaar fors lager 0 reacties
31-10-2018 44 procent minder uien is slechts het begin 0 reacties
31-10-2018 43 procent minder uien is slechts het begin 0 reacties
31-10-2018 Oogstraming van 2018 0 reacties
31-10-2018 Oogstraming bevestigt lage aardappelopbrengst 0 reacties
31-10-2018 Uienopbrengsten nog lager dan verwacht 0 reacties
31-10-2018 Oogstraming bevestigt lage aardappelopbrengst 0 reacties
31-10-2018 Uienopbrengsten 2018 nog lager dan verwacht 0 reacties
31-10-2018 CBS oogstraming bevestigt lage aardappelopbrengst 0 reacties
30-10-2018 Areaal pompoenen 18 procent kleiner 0 reacties
26-10-2018 Boer niet beter af bij sterkere positie fabrikant 0 reacties
17-10-2018 Nederlandse vissers brachten in 2017 25% meer zeevis aan land 0 reacties
17-10-2018 Nederlandse vissers vangen veel meer vis 0 reacties
12-10-2018 Hoveniers en groenvoorzieningsbranche kampen met groot personeelstekort 0 reacties
01-10-2018 CBS: Bijna een derde minder snijmaïs 0 reacties
01-10-2018 Opbrengst snijmais aanzienlijk lager 0 reacties
30-09-2018 Column: Van polderen naar een turboversnelling 0 reacties
29-09-2018 Maïsoogst fors lager door droge zomer 0 reacties
29-09-2018 Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 2017 0 reacties
28-09-2018 Opbrengst snijmaïs 33 procent lager door droogte 0 reacties