Fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn een tijdelijk middel om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Het duurt naar verwachting tien jaar om dit doel te behalen. De minister ziet 1 januari 2028 als einddatum van deze rechten.

Foto's van fosfaatrechten

Fosfaatrechten nieuws

Minister Schouten laat fosfaatrechten krimpen

25-05-2019 -

Nieuwsgrazer

Schouten verdubbelt afroming op fosfaatrechten

24-05-2019 - De afroming op verhandelde fosfaatrechten stijgt van 10% naar 20%, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een Kamerbrief bekend gemaakt. Dit wordt gedaan om het aantal uitgegeven fosfaatrechten terug te brengen tot onder het sectorplafond van de melkveehouderij. Â

Nieuwsgrazer

Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten

24-05-2019 - Het afromingspercentage bij de verkoop en verhuur van fosfaatrechten gaat als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt van 10 naar 20 procent. Voor de tijdelijke maatregel is wel een wetswijziging nodig.

Dat voornemen staat in een Kamerbrief die Schouten vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens de landbouwminister is verhoging van het afromingspercentage noodzakelijk om de melkveehouderij onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat te krijgen.

Tot op heden is er voor 85,3 miljoen kilo fosfaat aan rechten uitgegeven. Deze overschrijding is veroorzaakt door het toekennen van extra fosfaatrechten aan bedrijven die met succes een bezwaar- en beroepsprocedure voerden, schrijft Schouten. Door nog lopende zaken kan het totaal aan uitgegeven rechten nog verder oplopen.

Schrappen
De bewindsvrouw gaat de afgeroomde rechten in 2018 schrappen. Het gaat dan in totaal voor 420.000 kilo fosfaat. Ook de rechten die dit jaar worden afgeroomd komen niet terug op de markt. Hoe groot dat aantal zal zijn, is onzeker.

Tegelijkertijd is een generieke korting onacceptabel. Dat wordt hiermee voorkomen.

Schouten kan dus ook niet voorspellen of dat voldoende zal zijn om onder het fosfaatplafond te komen. Om die reden acht zij het noodzakelijk om tijdelijk het afromingspercentage bij verhuur en verkoop van fosfaatrechten te verhogen naar 20 procent.

Ingrijpend
'Ik realiseer mij dat dit een ingrijpende maatregel is, maar het betreft een noodzakelijke maatregel om een generieke korting te voorkomen. Dat is van groot belang voor de sector', schrijft Schouten in de Kamerbrief.

De minister sluit een nog verdere verhoging van het afromingspercentage later dit jaar niet uit. Dat kan als blijkt dat 20 procent onvoldoende is om onder het fosfaatplafond te komen. Pas als dat het geval is, wordt de fosfaatbank weer gevuld met afgeroomde rechten die opnieuw kunnen worden uitgegeven.

Ingrijpend en Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Nederland-vakgroep Melkveehouderij noemt de verdubbeling van het afromingspercentage ingrijpend en onverwachts. 'Tegelijkertijd is een generieke korting onacceptabel. Dat wordt hiermee voorkomen. We realiseren ons dat het instrumentarium dat de minister tot haar beschikking heeft, beperkt is.'

In de Kamerbrief benadrukt Schouten dat de overschrijding van het fosfaatplafond niet wordt veroorzaakt door het uitgeven van fosfaatrechten voor jongvee in de vleesveehouderij.

Sectorplafond
Deze rechten worden met instemming van de Europese Commissie buiten beschouwing gelaten bij de het sectorplafond voor de melkveehouderij. Tot nu is er voor 460.000 kilo fosfaat aan rechten uitgegeven aan de vleesveehouderij. Dit zal nog verder oplopen naar 760.000 kilo.

LTO Nederland onderschrijft het standpunt van minister Schouten dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechten die zijn uitgegeven aan de melkveehouderij en de rechten voor het jongvee in de vleesveehouderij dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt.

Wetswijziging
De verhoging van het afromingspercentage vergt een wetswijziging. De Tweede Kamer heeft deze vrijdag ontvangen. De minister verzoek de Kamer deze zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, zodat deze zo snel mogelijk in werking kan treden.

Schouten heeft ook beleidsaanpassingen in voorbereiding voor het moment dat de melkveehouderij weer onder het fosfaatplafond zit. Zij wil dan onder meer de excretieforfaits actualiseren. Indien mogelijk al per 1 januari 2020.

Aanpassingen
Verder onderzoekt de minister of ze een aantal aanpassingen kan doorvoeren ten aanzien van het leasen van fosfaat- en dierrechten. Ze overweegt de mogelijkheid om bij een beperkt deel van de rechten die een veehouder bezit, verleasen zonder afroming mogelijk te maken. VVD en CDA dienden eerder al een motie in voor een soortgelijke aanpassing van de regelgeving omtrent fosfaatrechten.

In de Kamerbrief maakt Schouten ook melding van een advies van Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau. Deze stelt dat een nadere analyse nodig is, voordat een pilot met de kringloopwijzer kan starten. Er bestaan nog vraagtekens over de toepassing van een bedrijfsspecifieke verantwoording bij grondgebonden bedrijven, meldt de minister.

Waterkwaliteit
Vakgroepvoorzitter Meulenbroeks hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatrechten. 'LTO Nederland pleit zelf al langere tijd voor een pilot waar ondernemers echt mee vooruit kunnen. De melkveehouderij moet daar helaas al erg lang op wachten. We zijn er altijd voorstander van om mineralenverliezen te beperken. Ook vanuit klimaat en waterkwaliteit zijn pilots met experimenteerruimte en faciliterend beleid noodzakelijk.'

Schouten maakt in de Kamerbrief ook melding van de nog te hoge stikstofexcretie in de melkveehouderij. Meulenbroeks erkent dat de sector hier nog voor een opgave staat. 'Afgelopen woensdag hebben we samen met NAJK, NMV, Netwerk Grondig, Nevedi en NZO niet voor niets ons plan gepresenteerd. We zijn blij met de waardering die minister Schouten daarvoor toont.'

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-05-2019 Duikt fosfaatprijs onder de 160 euro per recht? 169 reacties
01-05-2019 Fosfaatrechtenmarkt stabiliseert op laagste niveau sinds invoering 22 reacties
30-04-2019 Fosfaatrechten zijn van pachter 0 reacties
25-04-2019 Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet 22 reacties
20-04-2019 LTO op bres voor fosfaatrechten pachters 16 reacties
19-04-2019 Uitspraak College over fosfaatrechten jongvee 0 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jongvee zonder kalf 0 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jongvee 15 reacties
16-04-2019 Rechter: 'Veehouder krijgt fosfaatrecht voor jongvee' 7 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jong(vlees)vee 0 reacties
08-04-2019 Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter 0 reacties
04-04-2019 LNV: pachtkwestie fosfaatrechten is private zaak 4 reacties
01-04-2019 Fosfaatrechten leiden tot triest einde van Ko-Kalf 35 reacties
30-03-2019 Onrust bij pachters over eigendom fosfaatrechten 11 reacties
29-03-2019 Pachtersbond noemt arrest fosfaatrechten 'merkwaardig' 0 reacties
28-03-2019 Pachtersbond: 'Oordeel van rechter is onbegrijpelijk' 0 reacties
27-03-2019 Wat de fosfaatuitspraak betekent voor (ver)pachter 0 reacties
27-03-2019 Fosfaatrechten niet altijd voor pachter 0 reacties
27-03-2019 Het hof doet uitspraak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen 2 reacties
26-03-2019 Verpachters krijgen toch zicht op fosfaatrechten 71 reacties
21-03-2019 Fosfaatrechtenmarkt komt tot rust 21 reacties
20-03-2019 DCA-fosfaatnotering vindt een bodem 0 reacties
18-03-2019 Boer Rik wordt gek van de regelgeving: 'Het is worstelen om iets voor elkaar te krijgen' 34 reacties
08-03-2019 CBb moet ook oordelen in honderden zaken over intrekking van fosfaatrechten 0 reacties
04-03-2019 Productiemarkt.nl: Nieuw handelsplatform pluimveerechten 0 reacties
20-02-2019 Prijs fosfaatrechten verder omlaag 0 reacties
20-02-2019 LTO noemt nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar 0 reacties
19-02-2019 'Nieuwe korting op fosfaatrechten onbespreekbaar' 22 reacties
15-02-2019 Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen 37 reacties
13-02-2019 Kopers fosfaatrechten kijken kat uit de boom 7 reacties
12-02-2019 Zeer laag bodemoverschot BES-bedrijf na 2018 1 reactie
06-02-2019 Prijs fosfaatrechten kruipt omhoog 23 reacties
02-02-2019 'Prijs fosfaatrecht bij rechtstreekse handel tientjes lager' 17 reacties
01-02-2019 DCA-notering uien ziet er anders uit 0 reacties
30-01-2019 Hogan uit zorgen over knelgevallen Nederland 16 reacties
29-01-2019 ‘Afvoer fosfor via melk onderschat’ 117 reacties
23-01-2019 Lage prijs prikkelt om fosfaatrechten te kopen 0 reacties
23-01-2019 Zeldzaam Fries Roodbont gered van het slachthuis 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
22-01-2019 Bedrijf met Fries Roodbont-koeien in Haren erkend als knelgeval voor fosfaatrechten 1 reactie
17-01-2019 Emigratie trekt aan door grond- en fosfaatprijs 0 reacties
17-01-2019 Lagere fosfaatnorm niet per se beter voor de boer 2 reacties
10-01-2019 Prijs fosfaatrechten zakt behoorlijk terug 46 reacties
09-01-2019 Rechter geeft weinig ruimte voor knelsituaties fosfaatrechten 0 reacties
05-01-2019 Belastingdienst publiceert Landelijke Landbouwnormen 2018 0 reacties
05-01-2019 Belangenclub melkveehouders wil snelle opening fosfaatbank 91 reacties
05-01-2019 ‘Afkalven aanpassen wegens fosfaatrechten’ 51 reacties
03-01-2019 Van hoge stroprijs naar recordprijs weidehooi 0 reacties
02-01-2019 Prijs fosfaatrechten moet zich opnieuw settelen 121 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
29-12-2018 Nu weer protest van bioboeren en Jerseykoeien tegen fosfaatbeleid Ministerie van Landbouw 31 reacties
25-12-2018 Fosfaatrechten over? Boer helpt boer 74 reacties
23-12-2018 April 2018; Op heterdaad betrapt ǀ Inkrimpen vleesproductie ǀ Fosfaatrechten 0 reacties
22-12-2018 Melk laten weglopen in verband met fosfaatrechten helpt niet 11 reacties
22-12-2018 ‘PVV verwijst fosfaatrechtenstelsel naar prullenbak’ 49 reacties
21-12-2018 Melkproductie daalt door fosfaatregelgeving 0 reacties
21-12-2018 Rabobank ziet forse rem op melkproductie 0 reacties
21-12-2018 Rabobank: Forse rem op melkproductie 11 reacties
20-12-2018 Kamermotie fosfaatovertreders unaniem aangenomen 28 reacties
20-12-2018 Handel in fosfaatrechten bloedt dood 0 reacties
19-12-2018 Handel in fosfaatrechten bloed dood 153 reacties
18-12-2018 Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten? 0 reacties
15-12-2018 Kinderen beginnen inzamelingsactie voor biologisch boerenbedrijf | Omrop Fryslân 46 reacties
14-12-2018 Fosfaatrechten terugverdienen met één extra koe? 10 reacties
14-12-2018 Debat levert geen verruimingen in fosfaatdossier 8 reacties
13-12-2018 Protest in aanloop naar mestdebat 1 reactie
13-12-2018 Debat 13.12.18 Fosfaatstelsel kan per direct weg 50 reacties
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
13-12-2018 Netwerk Grondig vestigt hoop op Kamerleden 0 reacties
12-12-2018 Prijs fosfaatrechten zakt opnieuw 61 reacties
12-12-2018 ‘Melkveehouders staat het water aan de lippen’ 122 reacties
12-12-2018 Ministerie van Landbouw gaf behalve aan koeien, ook fosfaatrechten aan grond 0 reacties
11-12-2018 Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein 121 reacties
11-12-2018 Fosfaatrechten vrijstellingsregeling vleesveehouderij beperkt benut 7 reacties
10-12-2018 Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten 31 reacties
10-12-2018 LNV reageert op vragen over fosfaatrechten 7 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
09-12-2018 'Onvoorstelbaar hoeveel boerengezinnen naar de kloten gaan' 125 reacties
08-12-2018 LNV gaf ondanks herstelacties te veel fosfaatrechten uit 2 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 Check fosfaatplanning op tijd - Boerderij.nl 26 reacties
05-12-2018 Voorpagina Quotum.nu vernieuwd 36 reacties
03-12-2018 ‘Eindsprint fosfaatdossier’ - Boerderij.nl 0 reacties
02-12-2018 ‘Ik kan in de stal beter wiet telen dan koeien melken’ 0 reacties
01-12-2018 Overschrijding fosfaatplafond nog steeds risico 0 reacties
30-11-2018 Geesje 112 reacties
30-11-2018 'Schouten zegt te voorbarig nee tegen knelgevallen' 0 reacties
29-11-2018 Introductie van fosfaatrechten zet rem op export van fokvaarzen 18 reacties
28-11-2018 CBb: motivering toegekende fosfaatrechten onvoldoende 118 reacties
28-11-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt explosief snel 18 reacties
26-11-2018 Niet duidelijk hoeveel vleesveerechten vrijkomen; derogatie onder druk 42 reacties
26-11-2018 Laatste kans melden misstanden fosfaatrechtenhandel 0 reacties
26-11-2018 Schouten bestraft overtreding fosfaat- en dierrechten gelijk 43 reacties
23-11-2018 'Bijna helft van de bezwaarschriften gegrond' 0 reacties
22-11-2018 46% bezwaarschriften fosfaatrechten gegrond 0 reacties
22-11-2018 Melkprijzen zetten verwachte daling in 0 reacties
21-11-2018 OM eist tonnen van kippenboeren voor mestfraude 45 reacties