Fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn een tijdelijk middel om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Het duurt naar verwachting tien jaar om dit doel te behalen. De minister ziet 1 januari 2028 als einddatum van deze rechten.

Foto's van fosfaatrechten

Fosfaatrechten nieuws

Kinderen beginnen inzamelingsactie voor biologisch boerenbedrijf | Omrop Fryslân

15-12-2018 -

Originele beschrijving

De familie Engwerda van het biologische boerenbedrijf Louwsmar bij Tytsjerk moet betalen voor de fosfaatrechten, maar het geld daarvoor ontbreekt.

buorman

Fosfaatrechten terugverdienen met één extra koe?

14-12-2018 - Hoeveel draagt één extra koe bij aan het resultaat? En wat is de terugverdientijd van de benodigde fosfaatrechten? We laten het u zien met een aantal berekeningen.

Nieuwsgrazer

Debat levert geen verruimingen in fosfaatdossier

14-12-2018 - Minister Schouten ziet geen ruimte om de fosfaatbank in te zetten voor knelgevallen of koplopers.

Op de vraag wie de schuldige is van de situatie waarin de melkveehouderij is terechtgekomen antwoordde Schouten dat iedereen daaraan een bijdrage heeft geleverd: de belangenorganisaties, politiek, financiers, maar ook boeren zelf. “Maar laten we niet zwartepieten, maar vooruitkijken”, zegt ze.

Een kort vervolgdebat vindt donderdag 20 december plaats.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-12-2018 Protest in aanloop naar mestdebat 1 reactie
13-12-2018 Debat 13.12.18 Fosfaatstelsel kan per direct weg 50 reacties
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
13-12-2018 Netwerk Grondig vestigt hoop op Kamerleden 0 reacties
12-12-2018 Prijs fosfaatrechten zakt opnieuw 61 reacties
12-12-2018 ‘Melkveehouders staat het water aan de lippen’ 122 reacties
12-12-2018 Ministerie van Landbouw gaf behalve aan koeien, ook fosfaatrechten aan grond 0 reacties
11-12-2018 Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein 121 reacties
11-12-2018 Fosfaatrechten vrijstellingsregeling vleesveehouderij beperkt benut 7 reacties
10-12-2018 Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten 31 reacties
10-12-2018 LNV reageert op vragen over fosfaatrechten 7 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
09-12-2018 'Onvoorstelbaar hoeveel boerengezinnen naar de kloten gaan' 125 reacties
08-12-2018 LNV gaf ondanks herstelacties te veel fosfaatrechten uit 2 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 Check fosfaatplanning op tijd - Boerderij.nl 26 reacties
05-12-2018 Voorpagina Quotum.nu vernieuwd 36 reacties
03-12-2018 ‘Eindsprint fosfaatdossier’ - Boerderij.nl 0 reacties
02-12-2018 ‘Ik kan in de stal beter wiet telen dan koeien melken’ 0 reacties
01-12-2018 Overschrijding fosfaatplafond nog steeds risico 0 reacties
30-11-2018 Geesje 112 reacties
30-11-2018 'Schouten zegt te voorbarig nee tegen knelgevallen' 0 reacties
29-11-2018 Introductie van fosfaatrechten zet rem op export van fokvaarzen 18 reacties
28-11-2018 CBb: motivering toegekende fosfaatrechten onvoldoende 118 reacties
28-11-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt explosief snel 18 reacties
26-11-2018 Niet duidelijk hoeveel vleesveerechten vrijkomen; derogatie onder druk 42 reacties
26-11-2018 Laatste kans melden misstanden fosfaatrechtenhandel 0 reacties
26-11-2018 Schouten bestraft overtreding fosfaat- en dierrechten gelijk 43 reacties
23-11-2018 'Bijna helft van de bezwaarschriften gegrond' 0 reacties
22-11-2018 46% bezwaarschriften fosfaatrechten gegrond 0 reacties
22-11-2018 Melkprijzen zetten verwachte daling in 0 reacties
21-11-2018 OM eist tonnen van kippenboeren voor mestfraude 45 reacties
21-11-2018 Kooprechten op Quotum.nu gesplitst in 0 en 100% leverbaar 23 reacties
21-11-2018 Prijs fosfaatrechten daalt, maar hoe lang nog? 262 reacties
19-11-2018 Nog geen signalen over marktverstoringen in handel fosfaatrechten 31 reacties
18-11-2018 Keuze kalf tart vleesveesector 10 reacties
17-11-2018 Rendement uit verleden is geen garantie in toekomst 0 reacties
16-11-2018 NMV zoekt duidelijkheid over fosfaatrechten 85 reacties
14-11-2018 Ruim aanbod drukt prijs fosfaatrechten 0 reacties
14-11-2018 'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan' 0 reacties
13-11-2018 Bodemprocedure moet uitwijzen of minister Schouten onterecht fosfaatrechten uitdeelde en terughaalde 0 reacties
13-11-2018 Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven 0 reacties
13-11-2018 CBb wijst voorlopige voorziening vleesveehouders af 0 reacties
12-11-2018 Rechter wijst verzoek vleesveehouders af 0 reacties
09-11-2018 ‘Nieuwe verdienmodellen nodig voor voortzetten bedrijfsontwikkeling in melkveehouderij’ 0 reacties
09-11-2018 Fosfaatrechten, de stand van zaken 19 reacties
09-11-2018 Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten 0 reacties
09-11-2018 Boer uit Oudemirdum verkoopt zijn vee, maar is toch eigenaar fosfaatrechten 53 reacties
08-11-2018 1 op de 3 bedrijven dreigt te veel fosfaat te produceren 101 reacties
08-11-2018 'RVO.nl denkt mee over metingen in door fosfaatrechten onderbezette proefstallen' 2 reacties
08-11-2018 Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel 76 reacties
07-11-2018 Broze bodem onder prijs fosfaatrechten 0 reacties
06-11-2018 Twijfel over vrijstelling zoogkoeien? Nú aanvragen 0 reacties
06-11-2018 ‘Fosfaatrecht en frustraties’ 0 reacties
06-11-2018 Schouten wilde generieke korting fosfaatrechten verhogen 86 reacties
06-11-2018 Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 101 reacties
05-11-2018 LTO Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 0 reacties
03-11-2018 Waarom teveel #Fosfaat economisch delict?? 138 reacties
03-11-2018 'Ellende door fosfaatrechten nog lang niet voorbij' 22 reacties
03-11-2018 Ministerie van Landbouw zag het verschil tussen een melk- en een vleeskoe niet 17 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties
02-11-2018 Ministerie maakte fouten in verdeling fosfaatrechten 50 reacties
01-11-2018 Niet-melkleverend bedrijf mag fosfaatrechten hebben 68 reacties
31-10-2018 Prijsdaling fosfaatrechten maakt vaart 1 reactie
30-10-2018 Afromingsvrije lease fosfaatrechten definitief van tafel 4 reacties
29-10-2018 Nederland in de fout bij toedelen fosfaatrechten 93 reacties
26-10-2018 Vleesveesector blij met vrijstellingsregeling fosfaatrechten 5 reacties
25-10-2018 Bruil: beschikking fosfaatrechtenstelsel roept vragen op 28 reacties
25-10-2018 Uitspraak over eigendom fosfaatrecht bij pacht in voorjaar 2019 voorzien 3 reacties
25-10-2018 Ministerie beraadt zich over peildatum fosfaatrechten 17 reacties
25-10-2018 Schouten onderzoekt pilot bedrijfsspecifieke fosfaatrechten melkvee 0 reacties
25-10-2018 Schouten wil pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie melkvee 0 reacties
24-10-2018 Prijs fosfaatrechten kan niet blijven dalen 45 reacties
24-10-2018 Vrijstelling fosfaatrechten vleesvee: aanmelden tot 6 november 0 reacties
24-10-2018 Vrijstellingsregeling fosfaatrechten vleesvee open 15 reacties
24-10-2018 Schouten informeert over Schriftelijk Overleg fosfaatrechten 0 reacties
23-10-2018 Rechtszaak start: wie is eigenaar fosfaatrechten? 19 reacties
23-10-2018 Weinig vraag naar snijmaïs door dure fosfaatrechten 0 reacties
23-10-2018 Vrijstellingsregeling fosfaatrechten vleesvee is rond 37 reacties
20-10-2018 Afromingsvrij leasen van de baan 0 reacties
19-10-2018 ‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 reacties
19-10-2018 "De tijd van een beetje bijsturen is voorbij voor de Nederlandse melkveehouder" 11 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt gekocht fosfaatrecht vleesveehouder 123 reacties
18-10-2018 Schouten: afromingsvrije lease fosfaatrecht onmogelijk 43 reacties
17-10-2018 Prijs fosfaatrechten daalt met euro per dag 61 reacties
16-10-2018 Fosfaatbank blijft tot 1 november gesloten 0 reacties
15-10-2018 Fosfaatbank niet open voor 1 november 22 reacties
10-10-2018 Prijs fosfaatrechten opnieuw lager 0 reacties
09-10-2018 Prijsstijging fosfaatrechten zet na dip door 27 reacties
05-10-2018 Fosfaatrechten (te) duur: stijgende slachtcijfers 0 reacties
03-10-2018 Koper pakt niet door, prijs fosfaatrechten daalt 123 reacties
28-09-2018 Handelen in fosfaatrechten, hoe zit het nu precies? 0 reacties
28-09-2018 Wat zijn de sancties bij hogere fosfaatproductie dan beschikbare rechten? 0 reacties
27-09-2018 Bijna 6.000 aanvragen ingediend voor overdracht van fosfaatrechten 20 reacties
27-09-2018 RVO.nl opent ‘jacht’ op fosfaatrechten vleesveehouders 112 reacties
27-09-2018 Veel koeien weg, merkt de markt dat? 0 reacties