Fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn een tijdelijk middel om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Het duurt naar verwachting tien jaar om dit doel te behalen. De minister ziet 1 januari 2028 als einddatum van deze rechten.

Foto's van fosfaatrechten

Fosfaatrechten nieuws

Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen

20-09-2018 - Een melkveebedrijf dat fosfaatrechten krijgt toegewezen uit de fosfaatbank, mag geen rechten verkopen of verleasen. Dat blijkt uit het wijzigingsvoorstel van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met het oog op de vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank. De fosfaatbank is bedoeld voor het stimuleren van een grondgebonden melkveehouderij en het ondersteunen van jonge landbouwers, stelt Schouten. Dit doel wordt niet gerealiseerd indien een melkveehouder voor zijn bedrijf een ontheffing heeft en tegelijkertijd fosfaatrechten die rusten op het bedrijf verkoopt, bijvoorbeeld aan intensieve melkveehouders.

Nieuwsgrazer

Overheid mag korten op fosfaatrechten bij overschrijding

20-09-2018 - De overheid kan Nederlandse melkveehouders vanaf 1 januari 2020 korten op fosfaatrechten, wanneer het landelijke fosfaatplafond wordt overschreden. Dat is het gevolg van een aanpassing van de Meststoffenwet.

Nieuwsgrazer

Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank

19-09-2018 - Een boer die fosfaatrechten heeft uit de fosfaatbank, mag zijn ‘gewone’ rechten niet verhandelen.

Dat blijkt uit de regeling voor de fosfaatbank die het ministerie van landbouw heeft gepubliceerd. Als een veehouder een deel van zijn rechten zou verkopen aan bijvoorbeeld een intensieve melkveehouderij, ondergraaft dit de doelstelling om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te stimuleren. Ook zou dit betekenen dat de rechten uit de fosfaatbank niet gebruikt worden voor bedrijfsuitbreiding, maar om rechten te gelden te maken. Dit is in strijd met de Europese staatssteuneisen waaraan het fosfaatrechtenstelsel voldoet.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-09-2018 Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit 18 reacties
19-09-2018 Vleesveehouders ontvangen herbeschikkingen over fosfaatrechten 0 reacties
18-09-2018 Vleesveehouders ontvangen herbeschikkingen over fosfaatrechten 4 reacties
18-09-2018 Sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee 3 reacties
17-09-2018 Boer heeft recht op succes van fosfaatreductie 0 reacties
17-09-2018 Afroming bij lease van fosfaatrechten blijft 0 reacties
17-09-2018 LTO: nog veel te veel onduidelijkheid fosfaatrechten 0 reacties
15-09-2018 LTO: Nog veel te veel onduidelijkheid over fosfaatrechten 0 reacties
15-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 0 reacties
15-09-2018 Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat - RVO.nl 0 reacties
14-09-2018 Kamerbrief fosfaatdossier gepubliceerd 3 reacties
14-09-2018 Afroming bij lease fosfaatrecht blijft 144 reacties
14-09-2018 Melkveehouderij ziet kosten oplopen 3 reacties
13-09-2018 Antwoord op fosfaatvragen, maar niet van het ministerie 143 reacties
12-09-2018 Reactie op afromen leaserechten komt snel 0 reacties
12-09-2018 Fosfaathandel: wacht koper op reactie Schouten? 0 reacties
12-09-2018 Schouten beslist wat onevenredige last is 5 reacties
08-09-2018 LTO eist helderheid over fosfaat 0 reacties
05-09-2018 Fosfaatrechten: correctie na rappe prijsstijging 67 reacties
03-09-2018 Procedures en bezwaren verstikken de boer en LNV 0 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 47 reacties
30-08-2018 LTO wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 7 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 0 reacties
30-08-2018 Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk 6 reacties
29-08-2018 Aanbod benutbare rechten blijft schaars 0 reacties
24-08-2018 ‘Fosfaatreductieplan was sectorbelang’ 1 reactie
22-08-2018 Prijs fosfaatrechten op weg naar 250 euro 0 reacties
21-08-2018 Melkveehouders krijgen geen collectieve compensatie voor #fosfaatreductieplan 38 reacties
20-08-2018 Fosfaatrechten voor recordprijs geveild 0 reacties
17-08-2018 Zorgen Lodders over niet afgehandelde beschikkingen 2 reacties
16-08-2018 Dwangsom ministerie vanwege uitblijven reactie fosfaatrechten 0 reacties
16-08-2018 Geen reactie fosfaatrechten kost ministerie dwangsom 0 reacties
15-08-2018 Prijs fosfaatrechten weer boven de 230 euro 166 reacties
14-08-2018 'Fosfaatrechten kopen kan ook zonder bank' 96 reacties
13-08-2018 Vanaf 2019 kan overheid sneller ingrijpen bij overschrijding van fosfaatquotum 10 reacties
11-08-2018 Handel fosfaatrechten is miljardenbusiness 62 reacties
11-08-2018 Dagquotum voor fosfaatovertreder 0 reacties
10-08-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt fors door oprekken aflossingtermijn 18 reacties
10-08-2018 Aflossingstermijn fosfaat 0 reacties
08-08-2018 Lodders wil opheldering over functioneren RVO.nl 25 reacties
08-08-2018 Weinig handel, toch stijgt prijs fosfaatrechten 0 reacties
08-08-2018 Lodders wil opheldering over functioneren RVO.nl 0 reacties
07-08-2018 Brussel welwillend tegenover oplossing knelgevallen 0 reacties
07-08-2018 Nieuwe speler wil fosfaathandel veroveren 0 reacties
07-08-2018 Lancering fosfaatplatform.nl voor transparante handel in fosfaatrechten 8 reacties
06-08-2018 Redt verwachte behoefte knelgevallen? 0 reacties
03-08-2018 Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant 0 reacties
02-08-2018 Het is een puinhoop bij RVO.nl 39 reacties
01-08-2018 Prijsstijging fosfaatrechten verklaarbaar, of niet? 0 reacties
30-07-2018 Fosfaatrecht stijgt weer flink in prijs 0 reacties
26-07-2018 Reparatie met grote haken en ogen 0 reacties
26-07-2018 Extra kosten door aankoop ruwvoer 0 reacties
25-07-2018 Prijs fosfaatrechten levert ruim 10 euro in 0 reacties
23-07-2018 De prijs voor fosfaatrechten daalt flink 0 reacties
21-07-2018 Droogte speelt fosfaatmarkt parten 103 reacties
19-07-2018 Starters met jongvee ook knelgeval fosfaatrechten 2 reacties
19-07-2018 Schouten wil startend melkveebedrijf nog dit jaar duidelijkheid bieden over fosfaatrechten 0 reacties
19-07-2018 Fosfaatrechtenstelsel aangepast om vleesveehouderij te ontzien 0 reacties
18-07-2018 Geen fosfaatrechten voor jong van vleesvee 0 reacties
18-07-2018 Vrijstelling fosfaatrechten vleesveehouders in regeling 0 reacties
18-07-2018 Fosfaatrechten moeten opnieuw inleveren 0 reacties
18-07-2018 Fosfaatrechten gelden niet voor jong vleesvee 0 reacties
18-07-2018 Geen fosfaatrechten voor jongvee van vleesveehouders 0 reacties
18-07-2018 Fosfaatrechten gelden niet voor jongvee vleesvee 0 reacties
18-07-2018 Duidelijkheid voor vleesveehouders over fosfaatrechten 0 reacties
18-07-2018 Vrijstelling jongvee voor vlees dichterbij 0 reacties
16-07-2018 Kopers afwachtend bij dalende prijs fosfaatrecht 0 reacties
15-07-2018 Dit is het verhaal van Herman en Brechtsje (en hun boerendroom die aan een zijden draadje hangt) 101 reacties
11-07-2018 Fosfaatrechten laten 230 euro achter zich 0 reacties
11-07-2018 Europese Commissie ziet oplossen van knelgevallen bij fosfaatrechten als Nederlandse kwestie 0 reacties
10-07-2018 Brussel: Nederland verantwoordelijk voor fosfaatrechten 0 reacties
06-07-2018 Geen lucht door moties fosfaatrechten 0 reacties
06-07-2018 Geen lucht door moties fosfaatrechten 0 reacties
06-07-2018 Schouten onderzoekt verhuur fosfaatrechten zonder afroming 0 reacties
06-07-2018 Schouten onderzoekt verhuur fosfaatrechten zonder afroming 0 reacties
05-07-2018 Motie verhuur fosfaatrechten aangenomen 0 reacties
05-07-2018 Geen beweging in regeling knelgevallen fosfaatrechten 0 reacties
05-07-2018 Rabobank verwacht prijsdaling fosfaatrechten 3 reacties
04-07-2018 Prijs fosfaatrechten stabiliseert op 230 euro 0 reacties
04-07-2018 SGP ziet ruimte voor knelgevallen fosfaatrechten 0 reacties
04-07-2018 CDA vraagt Brussel om oplossing fosfaatrechten 0 reacties
29-06-2018 Schouten geeft geen krimp in debat over knelgevallen 0 reacties
28-06-2018 'Niet vreemd dat prijs fosfaatrechten stijgt' 0 reacties
28-06-2018 100 vragen aan minister Schouten 0 reacties
28-06-2018 Waarom prijs fosfaatrechten snel stijgt 117 reacties
28-06-2018 “Ik zou willen dat ik ze allemaal kon helpen” 17 reacties
27-06-2018 Boeren luiden opnieuw noodklok onwerkbare fosfaatregels: ‘Bedrijven gaan faliekant omvallen’ | Omroep Brabant 0 reacties
27-06-2018 Waarom prijs fosfaatrecht snel stijgt 0 reacties
27-06-2018 Toenemende zorg onder pachtboeren 0 reacties
27-06-2018 Boeren naar Den Haag om onwerkbare fosfaatregels: ‘Bedrijven gaan faliekant omvallen’ 0 reacties
27-06-2018 Biologische boeren willen af van fosfaatrechten 0 reacties
26-06-2018 Biologische boeren demonstreren voor vrijstelling fosfaatrechten 0 reacties
22-06-2018 Afgeroomde fosfaatrechten pas in 2019 benutbaar 0 reacties
22-06-2018 Fosfaatbank bevat voor 145.000 kilo aan rechten 16 reacties
22-06-2018 Fosfaatrechten uit fosfaatbank pas in 2019 te benutten 0 reacties
20-06-2018 Rekenmodel 'optie 5' fosfaatrechten naar vergelijkingsvolume op melkweb 81 reacties
20-06-2018 Fosfaatrechten blijven steken op 210 euro 89 reacties