Fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn een tijdelijk middel om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Het duurt naar verwachting tien jaar om dit doel te behalen. De minister ziet 1 januari 2028 als einddatum van deze rechten.

Foto's van fosfaatrechten

Fosfaatrechten nieuws

Boerenprotest Limburg gemoedelijk verlopen

15-10-2019 - De provincie Limburg houdt in grote lijnen vast aan de nieuwe beleidsregels rond stikstof, omdat alleen op die manier nog vergunningen kunnen worden afgegeven. Wel doet de provincie op drie onderdelen concessies aan de boeren, zei de Limburgse CDA-gedeputeerde Ger Koopmans dinsdag. Die gaan vooral over fosfaatrechten, uitbreiding van boerenbedrijven en beheer van natuurgebieden. De provincie houdt de deur wijd open voor verder overleg met de boeren, liet hij weten.

Nieuwsgrazer

Waarom de boeren boos zijn op de provincies

14-10-2019 - De protestacties van boeren richten zich niet meer alleen op het kabinet en de Tweede Kamer, maar ook op de provincies. Die spelen een eigen rol in de stikstofcrisis. Hoe zit dat? Een korte uitleg.
Op 4 oktober maakte minister Schouten (ChristenUnie, Landbouw) bekend hoe ze er op korte termijn voor wil zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Centraal onderdeel van haar maatregelen was een reductie van de stikstofuitstoot in de landbouw. Doel was om weer bouwvergunningen te kunnen verlenen.
Daar komen de provincies in beeld: zij gaan over die vergunningen. De twaalf provincies stelden daarom op 8 oktober hun regels op voor het verlenen van vergunningen met toepassing van het zogenoemde salderen. De salderingsregels bepalen dat er per saldo geen stikstof bij mag komen. In een gebied moeten dus bronnen van uitstoot verdwijnen, om een nieuw project dat leidt tot een toename van de stikstofuitstoot mogelijk te maken.
Realiteit vs. vergunning
Voor het bepalen van de stikstofruimte die boeren kunnen verkopen als ze stoppen, ging Schouten in haar Kamerbrief van 4 oktober uit van de stalcapaciteit. Als een boer een stalcapaciteit heeft van 100 koeien (met bijbehorende uitstoot) en nu maar 90 koeien houdt, kan de boer toch stikstofruimte voor 100 koeien verkopen.
De provincies gaan in hun afspraken van 8 oktober een stap verder: zij gaan uit van het feitelijke aantal koeien, in dit geval dus 90. De boer verliest in de regels van de provincie dus een deel van de stikstofruimte - en daarmee geld.
De stikstofuitstoot moet bij 'extern salderen', dat wil zeggen als een bedrijf wordt verkocht, omlaag. Ook van Schouten. Een nieuwe partij kan volgens de minister 70 procent van de oude stikstofruimte overnemen. Provincies berekenen die dus minder gunstig dan in het voorstel van Schouten. Ook komen dier- en fosfaatrechten te vervallen.
Dat laatste maakt voor een bouwbedrijf misschien niet uit. Maar voor boeren wel. Want boerderij A kan dan wel 70 procent van de stikstofrechten van boerderij B kopen, maar dan worden tegelijkertijd de dierrechten van boerderij B ingenomen. Dierrechten zijn nodig om varkens, kippen of koeien te mogen houden. Door het innemen van dierrechten bij de verkoop van stikstofrechten kunnen er dus minder dieren in het land worden gehouden.
En als een boer op zijn erf een extra stal wil plaatsen, mag dat alleen als hij in de nieuwe situatie niet meer uitstoot dan daarvoor ('interne saldering'). Ook niet als er volgens de vergunning nog stikstofruimte 'over' is.
Echte reductie
De strengere regels zijn volgens de provincies nodig om ze juridisch houdbaar te maken, en daadwerkelijk een uitstootreductie te realiseren. De Raad van State oordeelde eerder dat de stikstofaanpak juridisch niet deugde.
Boeren voelen zich nu benadeeld. Vrijdag gingen boze agrariërs al verhaal halen bij het provinciehuis in Leeuwarden. De provincie Friesland besloot enkele uren later de beleidsregels voor salderen in te trekken; inmiddels hebben ook Drenthe, Gelderland en Overijssel dat gedaan.
De keerzijde daarvan is dat er in deze provincies voorlopig geen vergunningen afgegeven kunnen worden. En de vraag is hoe de overige provinciebesturen omgaan met de druk van de boeren.

Nieuwsgrazer

Schouten stelt actualisatie van excretienormen voor een deel uit

10-10-2019 - De excretieforfaits voor vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veebedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. De minister neemt dat besluit na de internetconsultatie over de actualisatie van de mestnormen. De excretienormen voor melkvee worden wel gewijzigd, mits het totaal aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond wordt gebracht.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-10-2019 Schouten stelt actualisatie mestnormen deels uit 6 reacties
05-10-2019 Waarom slinkt het aanbod fosfaatrechten zo hard op quotum.nu 31 reacties
04-10-2019 Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019 0 reacties
03-10-2019 Fosfaatrechten dalen in een week stevig in waarde 0 reacties
26-09-2019 Fosfaatrechten ook naar verpachter 0 reacties
26-09-2019 Fosfaatrechten ook naar verpachter 0 reacties
24-09-2019 Verpachter aan de haal met fosfaatrechten 35 reacties
18-09-2019 Gestopte melkveehouder dumpt fosfaatrechten 41 reacties
11-09-2019 Biologisch knelgeval krijgt geen extra fosfaatrechten 0 reacties
04-09-2019 Fosfaatprijs in jaar tijd bijna 125 euro gedaald 27 reacties
04-09-2019 Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 9 reacties
04-09-2019 Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af 0 reacties
21-08-2019 Fosfaathandel zo dood als een pier 44 reacties
09-08-2019 Geef pachter plek in de pachtkamer 0 reacties
02-08-2019 Fosfaathandel wordt opnieuw doorgelicht 0 reacties
31-07-2019 CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe 71 reacties
25-07-2019 Hoe het werk van de melkveehouder verandert in een economisch delict 0 reacties
19-07-2019 CDA en VVD willen duidelijkheid over fosfaatrechten 4 reacties
16-07-2019 Handel in fosfaatrechten ver achter bij vorig jaar 18 reacties
16-07-2019 Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten 24 reacties
13-07-2019 ‘Fosfaatrechten wellicht toch naar uitschaard 15 reacties
11-07-2019 Inschaarder krijgt niet excretieforfait uitschaarder 1 reactie
10-07-2019 DCA-fosfaatnotering naar laagste niveau in 2 jaar 0 reacties
09-07-2019 Fosfaatrechten horen bij pachter en wel hierom 0 reacties
04-07-2019 DCA-fosfaatnotering terug op oude niveau 0 reacties
03-07-2019 DCA fosfaatnotering weer terug op oude niveau 0 reacties
21-06-2019 Rekenkamer: regels tegen milieuvervuiling door mest werken averechts 4 reacties
17-06-2019 Te Koop - Bedrijf Doornspijk 42 reacties
13-06-2019 Afromingspercentage overdracht fosfaatrechten verhoogd naar 20% 2 reacties
13-06-2019 TV: 'Geen asbestverbod, maar wel blijven saneren' 0 reacties
12-06-2019 Afroming verhoogd, hoe reageert fosfaatprijs? 0 reacties
12-06-2019 Het is nog te vroeg voor markttoezicht op de fosfaathandel 3 reacties
12-06-2019 Afromingspercentage fosfaatrecht vanaf donderdag 20% 14 reacties
07-06-2019 Afromingspercentage fosfaatrechten tijdelijk omhoog 0 reacties
05-06-2019 Bio-boeren doen ultieme fosfaatpoging bij Schouten 0 reacties
04-06-2019 Hoe gaat de fosfaatrechten markt zich nu ontwikkelen? 72 reacties
04-06-2019 Afroming op fosfaatrechten definitief verhoogd 5 reacties
04-06-2019 De pachter investeert, maar wie profiteert? 0 reacties
04-06-2019 Rechtszaak tegen LNV als Schouten biologische boeren niet vrijstelt van fosfaatrechten 0 reacties
03-06-2019 NMV en DDB verzoeken Eerste Kamer om spoedwetswijziging fosfaatrechten af te wijzen 5 reacties
03-06-2019 Melkveehouders richten fosfaatpijlen op Senaat 0 reacties
03-06-2019 NMV en DDB richten zich op Eerste Kamer 1 reactie
02-06-2019 ‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’ 11 reacties
31-05-2019 Bank vaker buitenspel bij verwerven fosfaatrechten 0 reacties
30-05-2019 Roelof Bisschop SGP: het gaat juridisch gezien helemaal niet over uitgegeven rechten! Gaat om de werkelijke jaarproductie.. 31 reacties
29-05-2019 Tweede Kamer stemt in met extra afroming fosfaatrechten 27 reacties
29-05-2019 DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling 9 reacties
29-05-2019 Nieuwe generieke korting nog steeds realistisch 0 reacties
29-05-2019 Haast in fosfaatdossier door rapportage aan Brussel 0 reacties
28-05-2019 'Grondig' wil geld zien voor minder fosfaatrechten 0 reacties
28-05-2019 Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten 0 reacties
28-05-2019 Toekomstproof boeren met de Italiaanse waterbuffel 0 reacties
28-05-2019 Ondanks kritiek geen extra toezicht op fosfaathandel 0 reacties
28-05-2019 GRONDig: ‘Ministerie moet het teveel aan uitgegeven fosfaatrechten opkopen’ 0 reacties
27-05-2019 Netwerk GRONDig roept minister op om teveel aan fosfaatrechten zelf op te kopen 0 reacties
27-05-2019 LTO: verdubbeling afroming fosfaatrechten beter dan generieke korting 26 reacties
27-05-2019 Minister reageert op uitspraak College over fosfaatrechten jongvee 1 reactie
27-05-2019 Fosfaatprijs maakt sprong door maatregel Schouten 12 reacties
25-05-2019 Minister Schouten laat fosfaatrechten krimpen 0 reacties
24-05-2019 Schouten verdubbelt afroming op fosfaatrechten 0 reacties
24-05-2019 Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten 12 reacties
08-05-2019 Duikt fosfaatprijs onder de 160 euro per recht? 170 reacties
01-05-2019 Fosfaatrechtenmarkt stabiliseert op laagste niveau sinds invoering 22 reacties
30-04-2019 Fosfaatrechten zijn van pachter 0 reacties
25-04-2019 Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet 22 reacties
20-04-2019 LTO op bres voor fosfaatrechten pachters 16 reacties
19-04-2019 Uitspraak College over fosfaatrechten jongvee 0 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jongvee zonder kalf 0 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jongvee 15 reacties
16-04-2019 Rechter: 'Veehouder krijgt fosfaatrecht voor jongvee' 7 reacties
16-04-2019 Fosfaatrechten voor jong(vlees)vee 0 reacties
08-04-2019 Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter 0 reacties
04-04-2019 LNV: pachtkwestie fosfaatrechten is private zaak 4 reacties
01-04-2019 Fosfaatrechten leiden tot triest einde van Ko-Kalf 35 reacties
30-03-2019 Onrust bij pachters over eigendom fosfaatrechten 11 reacties
29-03-2019 Pachtersbond noemt arrest fosfaatrechten 'merkwaardig' 0 reacties
28-03-2019 Pachtersbond: 'Oordeel van rechter is onbegrijpelijk' 0 reacties
27-03-2019 Wat de fosfaatuitspraak betekent voor (ver)pachter 0 reacties
27-03-2019 Fosfaatrechten niet altijd voor pachter 0 reacties
27-03-2019 Het hof doet uitspraak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen 2 reacties
26-03-2019 Verpachters krijgen toch zicht op fosfaatrechten 71 reacties
21-03-2019 Fosfaatrechtenmarkt komt tot rust 21 reacties
20-03-2019 DCA-fosfaatnotering vindt een bodem 0 reacties
18-03-2019 Boer Rik wordt gek van de regelgeving: 'Het is worstelen om iets voor elkaar te krijgen' 34 reacties
08-03-2019 CBb moet ook oordelen in honderden zaken over intrekking van fosfaatrechten 0 reacties
04-03-2019 Productiemarkt.nl: Nieuw handelsplatform pluimveerechten 0 reacties
20-02-2019 Prijs fosfaatrechten verder omlaag 0 reacties
20-02-2019 LTO noemt nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar 0 reacties
19-02-2019 'Nieuwe korting op fosfaatrechten onbespreekbaar' 22 reacties
15-02-2019 Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen 37 reacties
13-02-2019 Kopers fosfaatrechten kijken kat uit de boom 7 reacties
12-02-2019 Zeer laag bodemoverschot BES-bedrijf na 2018 1 reactie
06-02-2019 Prijs fosfaatrechten kruipt omhoog 23 reacties
02-02-2019 'Prijs fosfaatrecht bij rechtstreekse handel tientjes lager' 17 reacties
01-02-2019 DCA-notering uien ziet er anders uit 0 reacties
30-01-2019 Hogan uit zorgen over knelgevallen Nederland 16 reacties
29-01-2019 ‘Afvoer fosfor via melk onderschat’ 117 reacties