Fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn een tijdelijk middel om een balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte te bereiken. Het duurt naar verwachting tien jaar om dit doel te behalen. De minister ziet 1 januari 2028 als einddatum van deze rechten.

Foto's van fosfaatrechten

Fosfaatrechten nieuws

LTO noemt nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar

20-02-2019 - Een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten is voor LTO Melkveehouderij sowieso niet aan de orde. Dat zegt vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks in reactie op een Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten over de stikstof- en fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij in 2018.

Nieuwsgrazer

'Nieuwe korting op fosfaatrechten onbespreekbaar'

19-02-2019 - Een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten is voor LTO Melkveehouderij sowieso niet aan de orde. Dat zegt vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks in reactie op een Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten over de stikstof- en fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij in 2018.

Meulenbroeks: 'Dit resultaat verdient een compliment aan de sector en heeft ervoor gezorgd dat we de derogatie hebben kunnen behouden.' Ook de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is iets gedaald, maar komt desalniettemin boven het stikstofplafond uit.

'Dit is een ontwikkeling waar we als sector erg alert op moeten zijn. Om de cijfers beter te kunnen interpreteren, willen we eerst een grondige analyse maken voordat we gaan nadenken over eventuele maatregelen. Dit doen we samen met veevoer- en zuivelbrancheorganisaties Nevedi en NZO', vertelt Meulenbroeks.

Nieuwsgrazer

Schouten: Melkveehouderij moet maatregelen nemen

15-02-2019 - Landbouwminister Carola Schouten roept de melkveehouderijsector op werk te maken van het terugdringen van de stikstofexcretie. De bewindsvrouw reageert per Kamerbrief op de voorlopige mestcijfers die vrijdag door het CBS zijn gepubliceerd.

Schouten noemt overschrijding van het stikstofproductieplafond ‘problematisch’, aangezien Nederland door de Europese Commissie gehouden wordt dit plafond te handhaven.

‘Als de stikstofproductie in de eerste helft van 2019 is teruggebracht, voordat CBS de definitieve cijfers over 2018 komende zomer oplevert, zal een generieke korting afgewend kunnen worden’, schrijft zij aan de Kamer.

De bewindsvrouw benadrukt dat het nog om voorlopige cijfers gaat. In de definitieve cijfers die in de zomer worden gepubliceerd kunnen deze nog enkele procenten hoger of lager uitvallen. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat voor een aantal variabelen een schatting is gebruikt, omdat de definitieve gegevens voor 2018 nog niet beschikbaar zijn. Daar komt bij dat het extreem droge en warme weer in 2018 voor extra onzekerheid zorgt.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatrechten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-02-2019 Kopers fosfaatrechten kijken kat uit de boom 7 reacties
12-02-2019 Zeer laag bodemoverschot BES-bedrijf na 2018 1 reactie
06-02-2019 Prijs fosfaatrechten kruipt omhoog 23 reacties
02-02-2019 'Prijs fosfaatrecht bij rechtstreekse handel tientjes lager' 17 reacties
01-02-2019 DCA-notering uien ziet er anders uit 0 reacties
30-01-2019 Hogan uit zorgen over knelgevallen Nederland 16 reacties
29-01-2019 ‘Afvoer fosfor via melk onderschat’ 117 reacties
23-01-2019 Lage prijs prikkelt om fosfaatrechten te kopen 0 reacties
23-01-2019 Zeldzaam Fries Roodbont gered van het slachthuis 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
22-01-2019 Bedrijf met Fries Roodbont-koeien in Haren erkend als knelgeval voor fosfaatrechten 1 reactie
17-01-2019 Emigratie trekt aan door grond- en fosfaatprijs 0 reacties
17-01-2019 Lagere fosfaatnorm niet per se beter voor de boer 2 reacties
10-01-2019 Prijs fosfaatrechten zakt behoorlijk terug 46 reacties
09-01-2019 Rechter geeft weinig ruimte voor knelsituaties fosfaatrechten 0 reacties
05-01-2019 Belastingdienst publiceert Landelijke Landbouwnormen 2018 0 reacties
05-01-2019 Belangenclub melkveehouders wil snelle opening fosfaatbank 91 reacties
05-01-2019 ‘Afkalven aanpassen wegens fosfaatrechten’ 51 reacties
03-01-2019 Van hoge stroprijs naar recordprijs weidehooi 0 reacties
02-01-2019 Prijs fosfaatrechten moet zich opnieuw settelen 121 reacties
31-12-2018 Komt er een kentering op de grond- en vastgoedmarkt? 0 reacties
29-12-2018 Nu weer protest van bioboeren en Jerseykoeien tegen fosfaatbeleid Ministerie van Landbouw 31 reacties
25-12-2018 Fosfaatrechten over? Boer helpt boer 74 reacties
23-12-2018 April 2018; Op heterdaad betrapt ǀ Inkrimpen vleesproductie ǀ Fosfaatrechten 0 reacties
22-12-2018 Melk laten weglopen in verband met fosfaatrechten helpt niet 11 reacties
22-12-2018 ‘PVV verwijst fosfaatrechtenstelsel naar prullenbak’ 49 reacties
21-12-2018 Melkproductie daalt door fosfaatregelgeving 0 reacties
21-12-2018 Rabobank ziet forse rem op melkproductie 0 reacties
21-12-2018 Rabobank: Forse rem op melkproductie 11 reacties
20-12-2018 Kamermotie fosfaatovertreders unaniem aangenomen 28 reacties
20-12-2018 Handel in fosfaatrechten bloedt dood 0 reacties
19-12-2018 Handel in fosfaatrechten bloed dood 153 reacties
18-12-2018 Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten? 0 reacties
15-12-2018 Kinderen beginnen inzamelingsactie voor biologisch boerenbedrijf | Omrop Fryslân 46 reacties
14-12-2018 Fosfaatrechten terugverdienen met één extra koe? 10 reacties
14-12-2018 Debat levert geen verruimingen in fosfaatdossier 8 reacties
13-12-2018 Protest in aanloop naar mestdebat 1 reactie
13-12-2018 Debat 13.12.18 Fosfaatstelsel kan per direct weg 50 reacties
13-12-2018 Kamer buigt zich over mestbeleid, fosfaat en I&R-affaire 4 reacties
13-12-2018 Netwerk Grondig vestigt hoop op Kamerleden 0 reacties
12-12-2018 Prijs fosfaatrechten zakt opnieuw 61 reacties
12-12-2018 ‘Melkveehouders staat het water aan de lippen’ 122 reacties
12-12-2018 Ministerie van Landbouw gaf behalve aan koeien, ook fosfaatrechten aan grond 0 reacties
11-12-2018 Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein 121 reacties
11-12-2018 Fosfaatrechten vrijstellingsregeling vleesveehouderij beperkt benut 7 reacties
10-12-2018 Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten 31 reacties
10-12-2018 LNV reageert op vragen over fosfaatrechten 7 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
09-12-2018 'Onvoorstelbaar hoeveel boerengezinnen naar de kloten gaan' 125 reacties
08-12-2018 LNV gaf ondanks herstelacties te veel fosfaatrechten uit 2 reacties
07-12-2018 LTO - Onze worsteling met fosfaat 176 reacties
06-12-2018 Check fosfaatplanning op tijd - Boerderij.nl 26 reacties
05-12-2018 Voorpagina Quotum.nu vernieuwd 36 reacties
03-12-2018 ‘Eindsprint fosfaatdossier’ - Boerderij.nl 0 reacties
02-12-2018 ‘Ik kan in de stal beter wiet telen dan koeien melken’ 0 reacties
01-12-2018 Overschrijding fosfaatplafond nog steeds risico 0 reacties
30-11-2018 Geesje 112 reacties
30-11-2018 'Schouten zegt te voorbarig nee tegen knelgevallen' 0 reacties
29-11-2018 Introductie van fosfaatrechten zet rem op export van fokvaarzen 18 reacties
28-11-2018 CBb: motivering toegekende fosfaatrechten onvoldoende 118 reacties
28-11-2018 Prijs fosfaatrechten stijgt explosief snel 18 reacties
26-11-2018 Niet duidelijk hoeveel vleesveerechten vrijkomen; derogatie onder druk 42 reacties
26-11-2018 Laatste kans melden misstanden fosfaatrechtenhandel 0 reacties
26-11-2018 Schouten bestraft overtreding fosfaat- en dierrechten gelijk 43 reacties
23-11-2018 'Bijna helft van de bezwaarschriften gegrond' 0 reacties
22-11-2018 46% bezwaarschriften fosfaatrechten gegrond 0 reacties
22-11-2018 Melkprijzen zetten verwachte daling in 0 reacties
21-11-2018 OM eist tonnen van kippenboeren voor mestfraude 45 reacties
21-11-2018 Kooprechten op Quotum.nu gesplitst in 0 en 100% leverbaar 23 reacties
21-11-2018 Prijs fosfaatrechten daalt, maar hoe lang nog? 262 reacties
19-11-2018 Nog geen signalen over marktverstoringen in handel fosfaatrechten 31 reacties
18-11-2018 Keuze kalf tart vleesveesector 10 reacties
17-11-2018 Rendement uit verleden is geen garantie in toekomst 0 reacties
16-11-2018 NMV zoekt duidelijkheid over fosfaatrechten 85 reacties
14-11-2018 Ruim aanbod drukt prijs fosfaatrechten 0 reacties
14-11-2018 'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan' 0 reacties
13-11-2018 Bodemprocedure moet uitwijzen of minister Schouten onterecht fosfaatrechten uitdeelde en terughaalde 0 reacties
13-11-2018 Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven 0 reacties
13-11-2018 CBb wijst voorlopige voorziening vleesveehouders af 0 reacties
12-11-2018 Rechter wijst verzoek vleesveehouders af 0 reacties
09-11-2018 ‘Nieuwe verdienmodellen nodig voor voortzetten bedrijfsontwikkeling in melkveehouderij’ 0 reacties
09-11-2018 Fosfaatrechten, de stand van zaken 19 reacties
09-11-2018 Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten 0 reacties
09-11-2018 Boer uit Oudemirdum verkoopt zijn vee, maar is toch eigenaar fosfaatrechten 53 reacties
08-11-2018 1 op de 3 bedrijven dreigt te veel fosfaat te produceren 101 reacties
08-11-2018 'RVO.nl denkt mee over metingen in door fosfaatrechten onderbezette proefstallen' 2 reacties
08-11-2018 Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel 76 reacties
07-11-2018 Broze bodem onder prijs fosfaatrechten 0 reacties
06-11-2018 Twijfel over vrijstelling zoogkoeien? Nú aanvragen 0 reacties
06-11-2018 ‘Fosfaatrecht en frustraties’ 0 reacties
06-11-2018 Schouten wilde generieke korting fosfaatrechten verhogen 86 reacties
06-11-2018 Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 101 reacties
05-11-2018 LTO Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen 0 reacties
03-11-2018 Waarom teveel #Fosfaat economisch delict?? 138 reacties
03-11-2018 'Ellende door fosfaatrechten nog lang niet voorbij' 22 reacties
03-11-2018 Ministerie van Landbouw zag het verschil tussen een melk- en een vleeskoe niet 17 reacties
02-11-2018 Schouten hevelt fosfaatrechten vleesvee niet over naar melkvee 4 reacties