Veestapel

Veestapel nieuws

Staatsbosbeheer moet schade door giftig voer voor twee derde vergoeden

16-03-2020 - Staatsbosbeheer moet twee derde van de schade betalen die fokbedrijf voor melkvee in 2000 leed aan zijn veestapel door een vermoedelijke vergiftiging van ruwvoer met Jacobskruiskruid. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op dinsdag 3 maart bepaald in een tussenuitspraak in een al sinds 2012 slepende hoger-beroepszaak. De hoogte van de schadevergoeding wordt in een later stadium bepaald.

Nieuwsgrazer

Wat een stikstofdeken en de naderende campagne betekenen voor Rutte III

01-03-2020 - Piepend en krakend gaat het kabinet-Rutte III het laatste jaar in. De politieke wil om de rit uit te zitten is er, want de regeringspartijen zien geen alternatief in samenwerking met andere partijen. Tegelijk is er weinig optimisme dat er nog grote besluiten worden genomen. Er ligt een deken van stikstof over het kabinet en de verhoudingen tussen partijen worden steeds brozer.
Over ruim twaalf maanden staan er verkiezingen op de rol en die werpen hun schaduw vooruit. De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn steeds meer met zichzelf bezig en steeds minder met het belang van 'hun' kabinet. Dat kabinet heeft tot de stikstofcrisis zich aandiende een aantal grote besluiten genomen: een plan voor het klimaat, een pensioenakkoord en een deal over een kinderpardon.
Nog wat in de lucht
Maar sinds afgelopen zomer is het stikstof, stikstof en nog eens stikstof, beklagen sommige ministers zich. Het is maar zeer de vraag of het kabinet in het laatste jaar nog aan andere nieuwe ambities gaat toekomen. Terwijl er genoeg grote onderwerpen op de plank liggen. Er is woningnood, migratie blijft de gemoederen verhitten en naast stikstof hangt er nog wat in de lucht: CO2. De uitstoot daarvan moet van de rechter flink worden teruggebracht.
De coalitie wil zich inmiddels aan zo min mogelijk zware onderwerpen branden. Want waarom zou je aan de vooravond van de verkiezingscampagne nog compromissen sluiten, die daarna ín de campagne tegen je kunnen worden gebruikt?
Partijen gunnen elkaar dus steeds minder en als je nog wat voor elkaar wil krijgen, moet het vóór de zomer. Want daarna staat álles in het teken van de campagne. Wat in ieder geval nog moet worden behandeld, is de Voorjaarsnota over de uitgaven op ministeries: waar gaat welk geld naartoe? Dat gaat niet zonder slag of stoot, want veel extra geld is er niet meer. Maar partijen willen nog wel successen binnenhalen waar ze in de campagne goede sier mee kunnen maken.
Zo zal CDA-minister Ferd Grapperhaus een grote claim neerleggen voor de bestrijding van drugscriminelen, wil minister Arie Slob van de ChristenUnie extra geld voor leraren, en moeten de twee ministers op Volksgezondheid (CDA'er Hugo de Jonge en VVD'er Bruno Bruins) onderling uitvechten wie opdraait voor de tekorten bij de verpleeghuizen.
Allemaal kwesties die mogelijk tot wrijving gaan leiden en er is al irritatie. VVD en CDA ruzieden onlangs over de marinierskazerne. En nog steeds raken sommige betrokkenen over de kook als het gaat over de halvering van de veestapel die middenin de campagne werd voorgesteld door D66.
Zand in de machine
Bij de VVD leeft het idee dat er nog geoogst moet worden op het thema migratie. Twee weken geleden was er een Kamerdebat, maar tot ongenoegen van de VVD werd dat helemaal gekaapt door een D66-plan over arbeidsmigranten. En ook op het thema luchtvaart zijn er strubbelingen tussen deze partijen. De liberalen wilde koste wat kost dat Schiphol wordt uitgebreid en vliegveld Lelystad opengaat. D66 grijpt, volgens de VVD, juist alles aan om zand in de machine te strooien.
In deze vier-partijen-coalitie is nu over bijna alles wrijving, al is dat wel vooral op het niveau van 'gewone' Kamerleden. Hoe hoger in de boom, hoe beter de verhoudingen: de sfeer tussen de fractievoorzitters is nog steeds goed. De bazen van dit kabinet willen ook met het oog op de verkiezingen graag laten zien dat zij als 'middenpartijen' een alternatief zijn voor de polarisatie op de flanken.
Maar het is ook duidelijk dat het incasseringsvermogen niet groot meer is. Het zijn de onverwachte gebeurtenissen die een kabinet nog altijd kunnen opbreken. Stikstof was er zo één, het coronavirus kan een enorme impact krijgen en wat als Turkije Syrische vluchtelingen echt niet meer tegenhoudt?
Langstzittend
Een andere factor die tot instabiliteit kan leiden is de leiderschapsvraag bij sommige partijen. Profilerende kandidaat-leiders zijn immers niet het makkelijkst om mee samen te werken. In het CDA probeert de top een verbeten strijd tussen de twee kroonprinsen Wobke Hoekstra en Hugo de Jonge te voorkomen (en wat als Mona Keijzer zich ook nog meldt?). Bij D66 ligt de vraag voor of Rob Jetten de arena in moet met Sigrid Kaag.
Bij de ChristenUnie blijft het rustig op dit vlak, en ook bij de VVD lijkt het daar sterk op. Premier Rutte moet het nog beslissen, maar iedereen in de partij weet al wat het wordt. Ook daarom zal de VVD blijven investeren in dit kabinet: ze gunnen Mark Rutte het record van langstzittende premier ooit.
.

Nieuwsgrazer

Boeren kopen meer koeien om zich in te dekken tegen stikstofregels

03-02-2020 - Boeren hebben de afgelopen maanden massaal extra koeien aangeschaft. De melkveestapel is eind 2019 met 30.000 dieren gegroeid. Dat terwijl het aantal melkkoeien in Nederland de afgelopen jaren juist telkens daalde. Een verklaring voor de stijging kan zijn dat melkveehouders speculeren op kabinetsplannen om de veestapel in te krimpen. Door nog snel uit te breiden, vallen de gevolgen van een eventueel gedwongen inkrimping van de bedrijven misschien mee.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veestapel nieuws

Datum Onderwerp Reacties
29-01-2020 Veemarkt Leeuwarden trotseert verzet tegen verplaatsing en krimp veestapel 0 reacties
29-01-2020 Jetten wil meer actie van kabinet in stikstofdossier 18 reacties
20-01-2020 AR: 'Krimp varkenshouders kleiner dan gedacht' 0 reacties
09-01-2020 CDA-Kamerlid Jaco Geurts: ‘Uitspraak Frans Timmermans over demonstrerende boeren vind ik echt oliedom’ 0 reacties
28-12-2019 Schapenhouder Bart Kemp kreeg door één appje duizenden boeren in actie 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
18-12-2019 Halveren veestapel kost minstens 5 miljard 0 reacties
18-12-2019 Minister: wel degelijk tussenakkoord met boeren 2 reacties
18-12-2019 Geen boerenakkoord, maar 'basis afspraken' met kabinet over stikstof 8 reacties
12-12-2019 Minder koeien, meer kwaliteit 17 reacties
11-12-2019 Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur 17 reacties
11-12-2019 Gelderse boer is minder stikstofruimte kwijt bij uitbreiding veestapel 3 reacties
28-11-2019 Boeren: houd op met demonstreren en start met innoveren 64 reacties
14-11-2019 GroenLinks wil krimp van de veestapel wettelijk vastleggen 0 reacties
13-11-2019 Boeren maken op Catshuis vooral duidelijk dat ze willen blijven boeren 5 reacties
05-11-2019 Boeren op Schier praten met overheden over inleveren 35% van veestapel 0 reacties
05-11-2019 Martin Scholten (WUR): krimp veestapel niet nodig 2 reacties
31-10-2019 Is veeteelt de grootste oorzaak van klimaatverandering? 0 reacties
31-10-2019 Welk stikstofbeleid voert Vlaanderen? 0 reacties
31-10-2019 ForFarmers in oog van stikstofstorm 9 reacties
28-10-2019 'A-ware is wel bestand tegen inkrimping melkveestapel' 0 reacties
25-10-2019 Vleesindustrie: Dure hobby of belangrijke bron van innovatie? 0 reacties
19-10-2019 De mopperende boer is van alle tijden, maar deze opstand gaat de geschiedenisboeken in 13 reacties
19-10-2019 CDA legt bom onder Brabants landbouwbeleid: ‘Gedwongen krimp veestapel is onbespreekbaar’ 0 reacties
19-10-2019 CDA legt bom onder Brabants landbouwbeleid: ‘Gedwongen krimp veestapel is onbespreekbaar’ 0 reacties
18-10-2019 De grote stikstofworsteling van de politiek: 'We moeten het nu zorgvuldig doen' 0 reacties
17-10-2019 Sieta van Keimpema, al vijftien jaar op barricaden voor boer 22 reacties
14-10-2019 Wereld Natuur Fonds: stikstofaanpak kabinet niet genoeg 0 reacties
14-10-2019 VVD: 'Veestapel hoeft niet in te krimpen' 0 reacties
14-10-2019 VDD: 'Veestapel hoeft niet in te krimpen' 0 reacties
12-10-2019 Onenigheid VVD en D66 over verkleining veestapel 0 reacties
12-10-2019 VVD zet coalitie op scherp: geen koe of varken minder 2 reacties
12-10-2019 VDD: veestapel hoeft niet in te krimpen 0 reacties
10-10-2019 Schouten benadrukt: Geen halvering veestapel of gedwongen sluiting 9 reacties
09-10-2019 Waarom halvering van de veestapel onzin is 0 reacties
09-10-2019 CDA heeft stikstoftwijfels: ‘Is rekenmodel RIVM wel juist?’ 0 reacties
09-10-2019 Vraagtekens CDA en SGP bij rekenmodel stikstof 0 reacties
07-10-2019 Uitvoering stikstofbeleid kabinet gaat nog jaren kosten 0 reacties
06-10-2019 In 2018 kwam het rapport van Rli al met halvering van veestapel 1 reactie
04-10-2019 ‘Kippen zijn zó doorgefokt dat ze er na zes weken uitzien als een kip met obesitas’ 0 reacties
04-10-2019 ‘Kippen zijn zó doorgefokt dat ze er na zes weken uitzien als een kip met obesitas’ 0 reacties
04-10-2019 Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019 0 reacties
04-10-2019 ​Kabinet wil vrijwillige afbouw veestapel 0 reacties
04-10-2019 Kabinet kiest voor vrijwillig saneren en gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek 0 reacties
04-10-2019 Kabinet volgt stikstofadvies op: minder vee en maximumsnelheid omlaag 0 reacties
03-10-2019 Video: Boegeroep en middelvingers tijdens toespraken Agractie 0 reacties
03-10-2019 Video: Boegeroep en middelvingers tijdens toespraken Agractie 0 reacties
03-10-2019 Video: Boegeroep en middelvingers tijdens toespraken Agractie 0 reacties
03-10-2019 Video: Boegeroep en middelvingers tijdens toespraken Agractie 0 reacties
03-10-2019 Waarom de boerenbedrijven verdwijnen - Your Next!-Oorlog! 3 reacties
03-10-2019 Zembla - Boeren bedenken plan om veestapel in 20 jaar tijd af te bouwen 1 reactie
02-10-2019 Voor boeren, maar tegen intensieve veeteelt 0 reacties
02-10-2019 Schouten: 'Geen gedwongen halvering van de veestapel onder mijn ministerschap' 0 reacties
02-10-2019 Minister Schouten liet cruciaal woordje weg in speech voor boeren 11 reacties
02-10-2019 CU en D66 blijven kibbelen over veestapel 3 reacties
02-10-2019 Toezegging geen halvering veestapel wordt ‘genuanceerd’ 11 reacties
01-10-2019 “Alleen D66 komt op de lange termijn op voor de boeren” 0 reacties
01-10-2019 FNV: 'Bij sanering veestapel ook compensatie nodig voor werknemers in de vleessector' 0 reacties
01-10-2019 Schouten: 'Geen halvering van de veestapel' 0 reacties
01-10-2019 Schouten: ‘geen halvering van de veestapel’ 0 reacties
01-10-2019 Schouten: ‘geen halvering van de veestapel’ 12 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 2 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 0 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 0 reacties
01-10-2019 Van Keimpema: ‘Er is geen steun voor maatregelen kabinet’ 0 reacties
01-10-2019 Futselaar: 'Moeten problemen fatsoenlijk oplossen' 0 reacties
01-10-2019 Futselaar: 'Moeten problemen fatsoenlijk oplossen' 0 reacties
01-10-2019 Futselaar: 'Moeten problemen fatsoenlijk oplossen' 0 reacties
01-10-2019 Boerenprotest 1 oktober: ‘klassiek voorbeeld van overheidsfalen’ 0 reacties
27-09-2019 Boeren bereiden massaprotest voor, maar de tractor mag Den Haag niet in 0 reacties
27-09-2019 Eet vlees van kop tot staart 0 reacties
26-09-2019 Natuur en Milieufederaties: 'Inkrimping veestapel koppelen aan natuurinclusieve kringlooplandbouw' 0 reacties
26-09-2019 Tijd voor frisse blik en grote ideeën 0 reacties
26-09-2019 De koeien vaker buiten zetten levert meer stikstofreductie op dan een lagere maximumsnelheid 15 reacties
26-09-2019 Advies Remkes: boeren en automobilisten kunnen borst natmaken 0 reacties
25-09-2019 Advies Remkes: boeren en automobilisten kunnen borst nat maken 0 reacties
25-09-2019 Commissie-Remkes: geen generieke korting veestapel 0 reacties
25-09-2019 Commissie-Remkes: geen generieke korting veestapel 0 reacties
25-09-2019 Remkes: ‘verklein de veestapel en verlaag de maximumsnelheid’ 0 reacties
25-09-2019 ‘Wij boeren krijgen altijd de schuld’ 10 reacties
24-09-2019 Kees de Pater liegt alles aan elkaar vast in zijn klopjacht tegen de landbouw 1 reactie
24-09-2019 Commentaar: Minder vee hoeft niet 0 reacties
24-09-2019 ​LTO: gedwongen krimp veestapel onbespreekbaar 0 reacties
23-09-2019 CU en D66 voor verlaging maximumsnelheid 0 reacties
21-09-2019 LTO: Gedwongen krimp veestapel onbespreekbaar 1 reactie
21-09-2019 Remkes: ‘Oplossen stikstofprobleem gemakkelijkst via landbouw en verkeer’ 0 reacties
21-09-2019 Remkes: ‘Oplossen stikstofprobleem gemakkelijkst via landbouw en verkeer’ 0 reacties
21-09-2019 Remkes: ‘Oplossen stikstofprobleem gemakkelijkst via landbouw en verkeer’ 0 reacties
21-09-2019 Remkes: ‘minder vee en geen 130 meer’ 0 reacties
21-09-2019 ‘Maximumsnelheid omlaag vanwege stikstofcrisis’ 1 reactie
21-09-2019 De eisen achter ‘de grootste agrarische actie in de Nederlandse geschiedenis’ 0 reacties
21-09-2019 Krimp veestapel komt er 127 reacties
21-09-2019 'Maximumsnelheid moet omlaag vanwege stikstofprobleem' 60 reacties
20-09-2019 Waar is de halvering van de veestapel gebleven? 12 reacties
18-09-2019 DDB wil De Groot aanklagen voor oproep halvering veestapel 64 reacties
18-09-2019 DDB wil De Groot aanklagen voor oproep halvering veestapel 0 reacties
18-09-2019 DDB wil De Groot aanklagen voor oproep halvering veestapel 0 reacties