Veehouderij

Veehouderij nieuws

Vlinderbloemige veldboon aanwinst in bouwplan

15-08-2019 - Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Met het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat in 2025 voor ieder bedrijf in de veehouderij 65% eiwit van eigen land moet komen én de stijgende vraag naar bonen voor vleesvervangers voor consumptie

Nieuwsgrazer

Minder varkens zorgt voor daling mengvoeders ForFarmers

15-08-2019 - Steeds strengere overheidsmaatregelen gericht op de veehouderij raken ook ForFarmers direct. De snelheid en intensiteit van de introductie van deze maatregelen zijn voor ForFarmers aanleiding haar strategie voor de periode 2020 tot 2025 aan te passen.

Nieuwsgrazer

Onderzoek uitstoot methaan in de veehouderij

08-08-2019 -Het onderzoek Veehouderij & Klimaat bekijk hoeveel methaan er vrijkomt in veehouderijen en hoe de uitstoot omlaag kan. Zo kan de landbouwsector de klimaatdoelen halen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-08-2019 Pak de stikstofemissies per regio aan 0 reacties
07-08-2019 Meat the Victims roept op tot grote actie begin september 0 reacties
07-08-2019 Meat the Victims roept op tot grote actie begin september 0 reacties
31-07-2019 Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht 11 reacties
28-07-2019 Bioland: ‘Duitse officiële keurmerk garandeert dierenwelzijn te weinig’ 0 reacties
23-07-2019 Matchmaking tijdens veehouderijbeurs SPACE 2019 0 reacties
19-07-2019 Een jonge boer wil groeien 0 reacties
17-07-2019 ​Nederlandse stierkalveren goedkoop 0 reacties
15-07-2019 Elektronicagigant geeft veehouders opvallende hint 0 reacties
11-07-2019 VGO: ‘Endotoxineconcentraties meenemen in fijnstofbeoordeling veehouderijen’ 0 reacties
11-07-2019 VGO: ‘Endotoxineconcentraties meenemen in fijnstofbeoordeling veehouderijen’ 0 reacties
10-07-2019 Veerman roept Rijk om actie tegen bodemdaling 40 reacties
10-07-2019 Veebedrijf in Nieuw-Schoonebeek een van de eerste slachtoffers stikstofbeleid 50 reacties
01-07-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
28-06-2019 Veehouderij produceert 7 miljoen kilo minder fosfaat: varkenshouders al sinds 2016 onder plafond 1 reactie
27-06-2019 Minister complimenteert veehouders met reductie antibiotica 0 reacties
27-06-2019 Minister complimenteert veehouders met reductie antibiotica 0 reacties
27-06-2019 Overlastaanpak vraagt maatwerk bij geurbeleid 0 reacties
25-06-2019 'Het lijntje met de boer zo kort mogelijk houden' 0 reacties
24-06-2019 Kringloopgedachte mooi, uitwerking onvolledig 0 reacties
23-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 0 reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
20-06-2019 ‘Veehouderij moet kans krijgen voor verlagen uitstoot broeikasgas’ 3 reacties
19-06-2019 Raad voor Dieraangelegenheden: ‘Benut data voor dierwelzijn’ 3 reacties
19-06-2019 ‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’ 0 reacties
19-06-2019 „Minder antibiotica schaadde boeren niet” 0 reacties
19-06-2019 Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij 0 reacties
19-06-2019 LTO Noord: Fries akkoord is positief 0 reacties
19-06-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
16-06-2019 Genoeg te zien op Landbouwbeurs in Vlagtwedde 0 reacties
14-06-2019 Aardappelen rooien op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde 0 reacties
14-06-2019 POV teleurgesteld in voortzetten van ‘ramkoers’ door nieuwe Brabantse coalitie 0 reacties
14-06-2019 Brabant blijft op ramkoers met veehouderijbeleid 0 reacties
14-06-2019 Show van start bij Gebr. Weststrate BV in Nieuwerkerk 0 reacties
12-06-2019 Holland Paviljoen tijdens Siamap-beurs in Tunesië 0 reacties
12-06-2019 Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder 19 reacties
12-06-2019 Nieuw product tegen vliegenoverlast in veehouderij 0 reacties
08-06-2019 Afrikaanse atleten krijgen boerenles 0 reacties
07-06-2019 Show bij Gebr. Weststrate BV in Nieuwerkerk 0 reacties
05-06-2019 ​Bezetting varkensbedrijf schokt veehouders 0 reacties
05-06-2019 ​FvD wil af van strenge eisen Brabantse veehouderij 0 reacties
04-06-2019 Brabantse boeren kiezen vaker voor bio en hoeveverkoop 0 reacties
02-06-2019 Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds 68 reacties
31-05-2019 Miljoen handtekeningen tegen kooihuisvesting 0 reacties
31-05-2019 Meelopen op biodynamische land- en tuinbouwschool: donderdag 13 juni 0 reacties
31-05-2019 Pachtprijs melkveeregio's stijgt, prijs akkerland daalt 0 reacties
29-05-2019 Rechter suggereert continue misstanden veehouderij 0 reacties
29-05-2019 Raad van State veegt PAS volledig van tafel 0 reacties
28-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over ontwikkelingen Brabantse veehouderij 0 reacties
22-05-2019 Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit? 0 reacties
22-05-2019 Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit? 0 reacties
21-05-2019 Melkkoeien stoten minder methaan uit door zeewiervoer 0 reacties
21-05-2019 Goochelen met landbouwdata was nog nooit zo eenvoudig 0 reacties
16-05-2019 Excursie wekt nieuwsgierigheid bekkens eigen dieren 0 reacties
14-05-2019 Rechter: huisdieren verwaarlozen mag, want veehouderij doet het ook 11 reacties
13-05-2019 Recirculatie verbetert stalklimaat van verrijkte stallen 0 reacties
08-05-2019 Wereldwijde hoeveelheid shit 0 reacties
25-04-2019 'Werkelijke geuremissie moet leidend zijn' 0 reacties
24-04-2019 Regering wil geurhinder aanpakken, maar weet nog niet precies hoe 0 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
12-04-2019 OM vraagt rechter om veehouderij stil te leggen vanwege dierenwelzijn en hygiëne 2 reacties
10-04-2019 Column: De invloed van scholen en media op imago veehouderij 0 reacties
10-04-2019 De invloed van scholen en media op imago veehouderij 0 reacties
09-04-2019 Stichting Agrifacts wint pluimveeprijs 0 reacties
05-04-2019 Dierenrechtenextremisten: klein in aantal, groot in bereik 0 reacties
04-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
03-04-2019 Veehouderij werkt aan sluiting regionale kringloop 0 reacties
03-04-2019 Veehouderij werkt aan sluiten regionale kringloop 0 reacties
03-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
28-03-2019 Ingrid van Huizen benoemd tot programmamanager circulariteit Noord-Nederland 0 reacties
27-03-2019 Schonere suiker dankzij de koe 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
21-03-2019 Veehouder voelt zich gedwarsboomd door gemeente Landerd 0 reacties
15-03-2019 ForFarmers vindt Europese soja slecht voor klimaat 0 reacties
13-03-2019 'Luchtwasser geen oplossing voor Brabants probleem' 0 reacties
12-03-2019 Duurzaamheidsoffensief Deense veehouderij 0 reacties
11-03-2019 ​3 procent broeikasgassen komt uit kalverhouderij 0 reacties
11-03-2019 ​3 procent broeikasgassen uit veehouderij komen van kalverhouderij 0 reacties
08-03-2019 Varkenshouderij minder in Heukelom: gemeente Oisterwijk blij met ‘ontstening’ 0 reacties
05-03-2019 De Heus ziet kansen in Oost-Europa 0 reacties
28-02-2019 Meer dan de helft Brabantse veehouderij in overtreding 0 reacties
28-02-2019 Mest is een zwak argument voor instandhouding veehouderij 1 reactie
27-02-2019 Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders! 0 reacties
26-02-2019 55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle 0 reacties
26-02-2019 55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle 0 reacties
26-02-2019 ‘Stal van de Toekomst’ lijkt belofte van geurvrij en dierenwelzijn waar te maken 0 reacties
24-02-2019 Waar halen de veehaters hun mest vandaan? 0 reacties
24-02-2019 Bewustwording en reductie antibioticagebruik veehouderij stijgt wereldwijd 0 reacties
21-02-2019 Landbouw- en klimaatcijfers kloppen vaak niet 16 reacties
20-02-2019 Bewustwording en reductie antibioticagebruik veehouderij stijgt wereldwijd 0 reacties
19-02-2019 ‘Kweekvlees zorgt op langere termijn voor meer opwarming dan veestapel’ 0 reacties
19-02-2019 Veehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 0 reacties
18-02-2019 Heederik: ‘Niet alleen kijken naar fijnstof van pluimveehouderij’ 0 reacties
18-02-2019 SGP: stikstofproductie veehouderij niet boven plafond 19 reacties
16-02-2019 Aerosol-blusmiddelen als brandpreventie in veestallen 0 reacties

Veehouderij video's