Veehouderij

Veehouderij nieuws

'Het lijntje met de boer zo kort mogelijk houden'

25-06-2019 - Familiebedrijf FransenGerrits is al ruim 100 jaar actief in de veevoersector. Huub Fransen, de directeur van het bedrijf, gaat in een gesprek met Wouter Baan in op het verleden, heden en de toekomst van de voer- en varkenssector. Ook vertelt hij waarom hij zich persoonlijk mengt in de discussies tegen de veehouderij op sociale media.

Nieuwsgrazer

Kringloopgedachte mooi, uitwerking onvolledig

24-06-2019 - Zijn organisatie blijft in verwarring achter na het lezen van de Realisatienota Kringlooplandbouw van het ministerie van LNV. Dat zegt Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming.

Nieuwsgrazer

Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest

23-06-2019 - De opeenstapeling van regels en aanpassingen aan regelgeving hebben een negatieve impact gehad in het oplossen van de vervuiling door mest. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek over de stand van zaken van de duurzame veehouderij in Nederland.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
20-06-2019 ‘Veehouderij moet kans krijgen voor verlagen uitstoot broeikasgas’ 3 reacties
19-06-2019 Raad voor Dieraangelegenheden: ‘Benut data voor dierwelzijn’ 3 reacties
19-06-2019 ‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’ 0 reacties
19-06-2019 „Minder antibiotica schaadde boeren niet” 0 reacties
19-06-2019 Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij 0 reacties
19-06-2019 LTO Noord: Fries akkoord is positief 0 reacties
19-06-2019 Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren 0 reacties
16-06-2019 Genoeg te zien op Landbouwbeurs in Vlagtwedde 0 reacties
14-06-2019 Aardappelen rooien op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde 0 reacties
14-06-2019 POV teleurgesteld in voortzetten van ‘ramkoers’ door nieuwe Brabantse coalitie 0 reacties
14-06-2019 Brabant blijft op ramkoers met veehouderijbeleid 0 reacties
14-06-2019 Show van start bij Gebr. Weststrate BV in Nieuwerkerk 0 reacties
12-06-2019 Holland Paviljoen tijdens Siamap-beurs in Tunesië 0 reacties
12-06-2019 Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder 19 reacties
12-06-2019 Nieuw product tegen vliegenoverlast in veehouderij 0 reacties
08-06-2019 Afrikaanse atleten krijgen boerenles 0 reacties
07-06-2019 Show bij Gebr. Weststrate BV in Nieuwerkerk 0 reacties
05-06-2019 ​Bezetting varkensbedrijf schokt veehouders 0 reacties
05-06-2019 ​FvD wil af van strenge eisen Brabantse veehouderij 0 reacties
04-06-2019 Brabantse boeren kiezen vaker voor bio en hoeveverkoop 0 reacties
02-06-2019 Voorspelling: Broeikasgasbeperking (CO2 en/of Methaan) bovenop N & P plafonds 68 reacties
31-05-2019 Miljoen handtekeningen tegen kooihuisvesting 0 reacties
31-05-2019 Meelopen op biodynamische land- en tuinbouwschool: donderdag 13 juni 0 reacties
31-05-2019 Pachtprijs melkveeregio's stijgt, prijs akkerland daalt 0 reacties
29-05-2019 Rechter suggereert continue misstanden veehouderij 0 reacties
29-05-2019 Raad van State veegt PAS volledig van tafel 0 reacties
28-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over ontwikkelingen Brabantse veehouderij 0 reacties
22-05-2019 Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit? 0 reacties
22-05-2019 Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit? 0 reacties
21-05-2019 Melkkoeien stoten minder methaan uit door zeewiervoer 0 reacties
21-05-2019 Goochelen met landbouwdata was nog nooit zo eenvoudig 0 reacties
16-05-2019 Excursie wekt nieuwsgierigheid bekkens eigen dieren 0 reacties
14-05-2019 Rechter: huisdieren verwaarlozen mag, want veehouderij doet het ook 11 reacties
13-05-2019 Recirculatie verbetert stalklimaat van verrijkte stallen 0 reacties
08-05-2019 Wereldwijde hoeveelheid shit 0 reacties
25-04-2019 'Werkelijke geuremissie moet leidend zijn' 0 reacties
24-04-2019 Regering wil geurhinder aanpakken, maar weet nog niet precies hoe 0 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
12-04-2019 OM vraagt rechter om veehouderij stil te leggen vanwege dierenwelzijn en hygiëne 2 reacties
10-04-2019 Column: De invloed van scholen en media op imago veehouderij 0 reacties
10-04-2019 De invloed van scholen en media op imago veehouderij 0 reacties
09-04-2019 Stichting Agrifacts wint pluimveeprijs 0 reacties
05-04-2019 Dierenrechtenextremisten: klein in aantal, groot in bereik 0 reacties
04-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
03-04-2019 Veehouderij werkt aan sluiting regionale kringloop 0 reacties
03-04-2019 Veehouderij werkt aan sluiten regionale kringloop 0 reacties
03-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
28-03-2019 Ingrid van Huizen benoemd tot programmamanager circulariteit Noord-Nederland 0 reacties
27-03-2019 Schonere suiker dankzij de koe 0 reacties
22-03-2019 Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw 0 reacties
21-03-2019 Veehouder voelt zich gedwarsboomd door gemeente Landerd 0 reacties
15-03-2019 ForFarmers vindt Europese soja slecht voor klimaat 0 reacties
13-03-2019 'Luchtwasser geen oplossing voor Brabants probleem' 0 reacties
12-03-2019 Duurzaamheidsoffensief Deense veehouderij 0 reacties
11-03-2019 ​3 procent broeikasgassen komt uit kalverhouderij 0 reacties
11-03-2019 ​3 procent broeikasgassen uit veehouderij komen van kalverhouderij 0 reacties
08-03-2019 Varkenshouderij minder in Heukelom: gemeente Oisterwijk blij met ‘ontstening’ 0 reacties
05-03-2019 De Heus ziet kansen in Oost-Europa 0 reacties
28-02-2019 Meer dan de helft Brabantse veehouderij in overtreding 0 reacties
28-02-2019 Mest is een zwak argument voor instandhouding veehouderij 1 reactie
27-02-2019 Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders! 0 reacties
26-02-2019 55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle 0 reacties
26-02-2019 55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle 0 reacties
26-02-2019 ‘Stal van de Toekomst’ lijkt belofte van geurvrij en dierenwelzijn waar te maken 0 reacties
24-02-2019 Waar halen de veehaters hun mest vandaan? 0 reacties
24-02-2019 Bewustwording en reductie antibioticagebruik veehouderij stijgt wereldwijd 0 reacties
21-02-2019 Landbouw- en klimaatcijfers kloppen vaak niet 16 reacties
20-02-2019 Bewustwording en reductie antibioticagebruik veehouderij stijgt wereldwijd 0 reacties
19-02-2019 ‘Kweekvlees zorgt op langere termijn voor meer opwarming dan veestapel’ 0 reacties
19-02-2019 Veehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond 0 reacties
18-02-2019 Heederik: ‘Niet alleen kijken naar fijnstof van pluimveehouderij’ 0 reacties
18-02-2019 SGP: stikstofproductie veehouderij niet boven plafond 19 reacties
16-02-2019 Aerosol-blusmiddelen als brandpreventie in veestallen 0 reacties
16-02-2019 Twee nieuwe stalvloeren in Regeling ammoniak 0 reacties
15-02-2019 Veehouderij verdienstelijk voor de PAS (persbericht) 0 reacties
13-02-2019 Tijd voor de echte cijfers 9 reacties
11-02-2019 Verbetering van veerkracht in de veehouderij 0 reacties
11-02-2019 Secretaris-generaal LNV Jan-Kees Goet: Bedreigingen dierenrechtenactivisten zijn onacceptabel 0 reacties
09-02-2019 Secretaris-generaal LNV Jan-Kees Goet: Bedreigingen dierenactivisten zijn onacceptabel 2 reacties
08-02-2019 Oisterwijk tobt wat af met zijn vee 0 reacties
08-02-2019 Faculteitsboerderij De Tolakker 0 reacties
07-02-2019 Veehouderij gebruikt meeste leidingwater 0 reacties
07-02-2019 'Eerste resultaten fijnstof reducerende technieken perspectiefvol' 0 reacties
06-02-2019 Boerin Agnes wint Drentse Vrouw in de Media Award: 'Motivatie om het eerlijke verhaal te blijven vertellen' 9 reacties
06-02-2019 Kabinet wil wegblijven van krimp veestapel 11 reacties
05-02-2019 Column van Co - Linkse anarchie 0 reacties
04-02-2019 ​Denkavit en Dinuvet starten Denkavit Iberica 0 reacties
02-02-2019 Kamermeerderheid wil andere koers veehouderij 3 reacties
01-02-2019 In actie voor steun aan Nederlandse boer 0 reacties
01-02-2019 Zorgen om het wereldbeeld dat Animal Rights en Ouwehand oproepen 0 reacties
01-02-2019 Analyse: Waar zijn de illegale varkens? 0 reacties
31-01-2019 Meer aandacht voor veehouderij op Sima 0 reacties
31-01-2019 Komt een boerenzoon bij de activist.... 12 reacties
25-01-2019 Schouten werkt aan benchmark biggensterfte 0 reacties

Veehouderij video's