Veehouderij

Veehouderij nieuws

​‘Minder stalbranden geen reden om nu al achterover te leunen’

18-01-2022 - Brandveiligheid blijft een cruciaal thema in de veehouderij. 2022 moet het jaar worden dat er flinke stappen genomen gaan worden onder de regie van de minister van landbouw.

Nieuwsgrazer

Column: Nieuwe minister, nieuwe kansen?

17-01-2022 - Krijgen we een nieuwe, sterke leider op het ministerie van Landbouw? Iemand die de potentie van onze huidige veehouderij kent of wil onderzoeken en een minder eenzijdig beleid voert?

Nieuwsgrazer

​Minachtende toon over kalverhouderij op departement Rutte

16-01-2022 - De WOB-verzoeken die deze week naar buiten zijn gekomen, laten zien dat ambtenaren op diverse ministeries weinig vleiend over de veehouderij praten. Een mail van een topambtenaar op het departement van premier Rutte over de kalverhouderij is het meest stuitend.

Uit de WOB-verzoeken blijkt dat Haagse ambtenaren op diverse departementen ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek weglaten en keuzes meermaals op emotionele gronden baseren zonder een feitelijke onderbouwing. De e-mailwisseling op 9 februari 2021 tussen een hoge ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken en een rijksambtenaar (een maand vóór het uitlekken van de scenariostudies over de kalverhouderij) laat aan duidelijk niets te wensen over. De mailwisseling ging over de Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek. Zonder verder commentaar volgt hier de mail:

Quote:
"Een ding mis ik nog steeds in de hele discussie en komt nu ook slechts heel zijdelings ter sprake. Ik snap de regionale insteek. En dat moet ook. Maar tegelijkertijd kun je ook de vraag stellen of alle deelsectoren in de landbouw even goed scoren in de MKBA. Op dezelfde manier als Lubach (terecht) vragen stelt bij de maatschappelijke meerwaarde van datacenters waar niemand werkt, die ook geen diensten leveren aan de Nederlandse samenleving, maar die wel zeer veel elektriciteit gebruiken met als gevolg dat wij miljarden subsidies uitgeven om aan duurzame energieopwekking om aan onze EU-verplichtingen te voldoen. Dat kan niet positief scoren in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hetzelfde vraag ik mij af bij de kalvermesterijen. Wat is de meerwaarde van deze sector voor Nederland als we de kalveren uit heel Europa hier naar toe halen; de weinige kalverhouders al decennia nauwelijks iets verdienen; en we de output tegen bodemprijzen exporteren en het verdienvermogen te gering is om zelfs maar minimale dierenwelzijnseisen te stellen. Tegelijkertijd legt de sector wel beslag op stikstofruimte die in andere sectoren veel productiever kan worden aangewend. Zou het ook niet redelijk zijn om een keer de vraag te stellen voor welke toekomstbestendige sectoren / activiteiten we de schaarse milieugebruiksruimte in dit land willen inzetten? Zou dat ook niet een vraag kunnen zijn waar we de discussie moeten beginnen. In plaats dat we met eindeloos subsidie-pleisters plakken, sectoren in de lucht houden waarvan je je echt kan afvragen of ze toekomstperspectief hebben."

Nieuwsgrazer

Nog meer Veehouderij nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-01-2022 'Het boerenerf, meer dan alleen melk' 0 reacties
09-01-2022 ‘Leve de melkquotering’ 0 reacties
08-01-2022 Overleden veehouder uit Zuidveen nog één keer door geliefde stal om afscheid te nemen: ‘Alsof de koeien het hoofd bogen’ 0 reacties
07-01-2022 Focus 'agribashers' meer op zuivel 0 reacties
30-12-2021 Anne Hilhorst van Wakker Dier heeft nog steeds kippenvel en ziet nieuwe toekomst 0 reacties
29-12-2021 Even voorstellen: HWWitteveen 2 reacties
24-12-2021 Randvoorwaarden Maatlat Duurzame Veehouderij voor paardensector niet realistisch 0 reacties
22-12-2021 Jaaroverzicht maart: 'Uitbreidingen in de veehouderij vrijwel onmogelijk geworden' 0 reacties
13-12-2021 Precisie veemanagement bij vleesvee neemt toe 0 reacties
08-12-2021 Permanent drinkwater voor dieren en houdverbod voor dierenbeulen 0 reacties
07-12-2021 ​Minister Grapperhaus aan de slag met dierenextremisme 0 reacties
07-12-2021 GroenLinks en PvdA willen snel streep zetten onder intensieve veehouderij 0 reacties
06-12-2021 Veehouderij 3 reacties
06-12-2021 Strengere regels biologische veehouderij vanaf 2022 0 reacties
29-09-2021 Niet meer corona in Q-koortsgebied, volgens RIVM: 'Er werd vaker getest' 0 reacties
27-09-2021 Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten 1 reactie
09-09-2021 Roois varkensbedrijf werkt intensief samen met hogeschool; ‘We moeten jeugd betrokken houden’ 0 reacties
08-09-2021 Zeeland komt een Mount Everest aan mest tekort: laat daarom meer veehouderij toe, zegt de ZLTO 7 reacties
06-09-2021 Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd 1 reactie
25-08-2021 Vergunning wijzigen vanwege verhoogde geuremissiefactoren? 0 reacties
24-08-2021 Onrust door plannen voor grote mestverwerker op bedrijventerrein in Tilburg 0 reacties
23-08-2021 Verhoging geuremissiefactoren combiwassers rechtmatig 0 reacties
18-08-2021 Veehouderij: 5 favoriete stukken van de redactie 0 reacties
10-08-2021 Kweekvlees maken kan niet in stallen van de boerderij; Er zijn geen overeenkomst met veehouderij 1 reactie
01-07-2021 Advies: forse stikstofwinst haalbaar in Gelderse Vallei, Groene Hart, maar óók op zandgronden zoals in Brabant 0 reacties
14-06-2021 Veehouderij aan de Panserweg in Vierhuizen wordt paardenhouderij 0 reacties
12-06-2021 Boeren voorkomen wake van dierenactivisten na stalbrand Nederweert 18 reacties
10-06-2021 EU-parlement steunt burgerinitiatief tegen kooien landbouwdieren 0 reacties
14-05-2021 Covid-23 uit een Gelderse stal? 'De veehouderij is een tikkende tijdbom' 46 reacties
29-04-2021 Op zoek naar een koe die weinig methaan ademt 4 reacties
19-04-2021 Rechter: boete voegt niets meer toe voor boer uit Elsloo die zijn vee moest verkopen 0 reacties
18-04-2021 Droogte en stikstof erger dan grote brand in de Peel 4 reacties
08-04-2021 Meeste stalbranden afgelopen 9 jaar in Brabant, in totaal 72 2 reacties
17-03-2021 Voedselproducenten willen einde aan kippen in kooien 0 reacties
14-03-2021 Bom onder uitbreiding stallen: ‘Hele harde boodschap aan de melkveehouders’ 0 reacties
26-02-2021 Esther Ouwehand: ‘Intensieve veehouderij is tikkende tijdbom voor volgende pandemie’ 47 reacties
07-02-2021 Ouwehand: PvdD is klaar om mee te regeren 35 reacties
06-02-2021 Eindelijk dé oplossing voor stikstof? Waalwijk neemt boerderij over voor aanleg haven 14 reacties
05-02-2021 Vivianne (20) vlogt over vee. ‘Ik was drie jaar oud toen ik mijn eerste schaap verloste’ 0 reacties
22-01-2021 Kleine 1000 varkens erbij in Deurne: uitbreiding veehouderij goedgekeurd 0 reacties
10-12-2020 Colombiaanse cokeboeren in tranen, justitie wil 'speciaal ingevlogen profs' de cel in 0 reacties
26-11-2020 Korstmossen tonen aan: Friese natuurgebieden profiteren niet van minder ammoniakuitstoot veehouderij 0 reacties
24-11-2020 D66: veeteelt kleiner in strijd tegen gevaarlijke dierziekten 1 reactie
23-09-2020 Europese kringloop veehouderij bijna rond 7 reacties
21-09-2020 Dertien activisten Animal Rebellion opgepakt bij actie in gebouw van ZLTO 1 reactie
20-09-2020 Zorgen op het platteland in Oost-Nederland: verdwijnt vee en komt drugs terug? 0 reacties
18-09-2020 Dierenactivisten voeren actie bij provinciehuis in Den Bosch, twee actievoerders van het dak gehaald 0 reacties
25-08-2020 'Veehouderij moet overstappen op biologische kringlooplandbouw' 16 reacties
20-08-2020 Minder bedrijven, maar gemiddeld meer varkens en runderen per boer 1 reactie
17-07-2020 De boer kan het niet alleen 1 reactie
11-06-2020 In Bernheze willen 21 varkensboeren stoppen met hun bedrijf 0 reacties
10-06-2020 Zestien burgers spannen zaak aan tegen de staat wegens stank door megastallen 0 reacties
10-06-2020 Olga kan het raam niet openzetten en de was niet buitenhangen door de stank van varkens 0 reacties
10-06-2020 Megastallen stinken volgens omwonenden en daarom slepen ze de staat voor de rechter 0 reacties
10-06-2020 Omwonenden slepen overheid voor de rechter om stank megastallen 1 reactie
09-06-2020 Stikstof blijft een lastig onderwerp in Brabant, maar de BMF is blij met de adviezen van Remkes 1 reactie
27-05-2020 'Melkveehouderij moet aan stikstofknoppen draaien' 9 reacties
16-05-2020 Zo werden de Brabantse stallen steeds voller: Met ‘tien vette varkens’ was je al een goede boer 0 reacties
14-05-2020 Dierenbescherming ziet alleen toekomst voor duurzame veehouderij 17 reacties
13-05-2020 'Stalbezettingen schieten alle doelen voorbij', dierenactivist krijgt weinig begrip 0 reacties
08-05-2020 Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij 0 reacties
06-05-2020 Grote brand in veehouderij in Genemuiden 0 reacties
28-04-2020 LTO: ‘Verder onderzoek naar verband longaandoeningen en veehouderij noodzakelijk’ 0 reacties
04-04-2020 Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof 4 reacties
02-04-2020 Externe saldering start niet zonder sectoroverleg 1 reactie
30-03-2020 Proefstalstatus voor gebruik van drijmestadditief van Agri Minerals 2 reacties
27-03-2020 Stikstofruimte veehouderij ontfutseld 7 reacties
26-03-2020 Veehouderij mogelijk opgekocht voor stikstofruimte 0 reacties
17-03-2020 Mycoplasma kost Nieuw Zeeland al 75 miljoen euro 0 reacties
13-03-2020 Fosfaat terugwinnen uit afvalwater, slib en mest 0 reacties
29-02-2020 Ngo’s pleiten voor minder veehouderij in Europese Unie 0 reacties
20-02-2020 Veehouderij heeft andere stikstofcijfers dan RIVM 0 reacties
06-02-2020 Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij 0 reacties
06-02-2020 Provincie Noord-Brabant hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren 0 reacties
16-01-2020 ING: lage productiegroei agrarische sector 0 reacties
18-12-2019 Halveren veestapel kost minstens 5 miljard 0 reacties
05-12-2019 OM eist stillegging veehouderij vanwege erbarmelijke omstandigheden runderen 0 reacties
02-12-2019 ABZ Diervoeding neemt voeractiviteiten H.W. Koning over 0 reacties
27-11-2019 Raad van State kritisch over veevoermaatregel kabinet 1 reactie
24-11-2019 Toekomst van de veehouderij: ‘Niet minder boeren, maar minder dieren’ 0 reacties
21-11-2019 Veehouderij opnieuw onder stikstof en mestplafonds 9 reacties
13-11-2019 LTO: 'Vleestaks draagt niet bij aan verduurzaming' 0 reacties
11-11-2019 'Veehouderij op drift': Landelijke Onderwijsdag Veehouderij 0 reacties
11-11-2019 Presentaties beschikbaar landelijke onderwijsdag veehouderij 0 reacties
11-11-2019 Landelijke Onderwijsdag Veehouderij: Veehouderij op drift 0 reacties
08-11-2019 Landbouw Collectief hekelt onderzoek stallen 0 reacties
07-11-2019 'Nederlandse veehouderij stoot drie keer meer stikstof uit dan gedacht' 0 reacties
07-11-2019 Luchtwassers zouden amper milieuwinst opleveren, ZLTO voelt zich op verkeerde been gezet 8 reacties
04-11-2019 Brabant komt in verzet tegen megastal net over grens Baarle-Nassau 0 reacties
31-10-2019 Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn 23 reacties
28-10-2019 Provinciale Staten Noord-Brabant doen geen concessies richting veehouderij 0 reacties
22-10-2019 Stalvloer heeft geen invloed op de uitstoot van methaan 0 reacties
21-10-2019 BIG Challenge haalt bijna 785.000 euro op voor Alpe d'HuZes 0 reacties
21-10-2019 Emissiearme pluimvee- en varkenshouderij 0 reacties
19-10-2019 Eindbedrag BIG Challenge bijna 800.000 euro 0 reacties
15-10-2019 Matchmaking tijdens The Netherlands - Thai Sustainable Livestock Forum 2019 0 reacties
14-10-2019 NVP wil de verstikkende aanpak stikstofproblematiek van tafel 0 reacties

Veehouderij video's