Brabant

Brabant nieuws

Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV

Nieuwsgrazer

Brabant Water en bedrijven betalen droogteschade

05-07-2019 - Brabant Water heeft toegezegd mee te werken aan het uitbetalen van schadevergoedingen aan boeren die in de afgelopen twintig jaar aantoonbaar droogteschade hebben geleden door wateronttrekking rond de pompstations Gilzerbaan in Tilburg en in Gilze. Ook de bedrijven Refresco in Maarheze en Nyrstar in Budel trekken de portemonnee.

Nieuwsgrazer

Ook 2019 is kurkdroog: ‘Als het zo droog blijft, komen die vergeelde velden in Brabant er weer aan’

02-07-2019 - Net als vorig jaar beleeft Brabant een van de droogste jaren aller tijden. Slechts in vijf procent van alle jaren was het begin juli zo droog als dat het nu is. Vooral het gebrek aan grondwater zorgt voor zorgen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Brabant nieuws

Datum Onderwerp Reacties
29-06-2019 Provincie: Brabant niet ‘op slot’ na PAS-uitspraak 0 reacties
23-06-2019 'Extreme hitte op dinsdag kan een maandrecord opleveren' 0 reacties
18-06-2019 Hightech en agrifood ondernemersreis naar Jiangsu, China 0 reacties
16-06-2019 Voedseldemocratie in Brabant maakt energie los 0 reacties
14-06-2019 Aspergeteler uit Brabant beboet voor uitbuiting personeel 0 reacties
14-06-2019 230 euro voor 60 uur werken: grove misstanden bij aspergekweker in Brabant 0 reacties
14-06-2019 Brabant blijft op ramkoers met veehouderijbeleid 0 reacties
10-06-2019 Haal de paraplu maar weer tevoorschijn: pinksterweekend eindigt nat (mét onweer) 0 reacties
10-06-2019 Haal de paraplu maar weer tevoorschijn: pinksterweekend eindigt nat (mét onweer) 0 reacties
08-06-2019 Stormachtig weer leidt opnieuw tot problemen 0 reacties
08-06-2019 Stormachtig weer leidt opnieuw tot problemen 0 reacties
07-06-2019 Brabant houdt vast aan streng veehouderijbeleid 0 reacties
07-06-2019 Brabants veehouderijbeleid 'koude douche' 0 reacties
07-06-2019 'Het is nog droger dan vorig jaar rond deze tijd', waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in 0 reacties
05-06-2019 ​50PLUS vraagt aandacht voor kalverhouderij in Brabant 0 reacties
05-06-2019 Nieuwbouw bij De Boerderij in Reek van de baan, GGZ verplaatst autismezorg naar Huize Padua'Dit is een ramp voor de bewoners’ 0 reacties
02-06-2019 Tropische records voorspeld 0 reacties
29-05-2019 Boerenbedrijven hadden geen vergunning mogen krijgen, vlag kan uit bij Werkgroep Behoud De Peel 0 reacties
26-05-2019 Brabantse boeren stoppen steeds sneller, ZLTO maakt zich grote zorgen 49 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over toekomst Brabantse veehouderij 0 reacties
24-05-2019 Grote zorgen over ontwikkelingen Brabantse veehouderij 0 reacties
21-05-2019 Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer 0 reacties
18-05-2019 Dierenactivisten bekladden stal en lieten pasgeboren biggetjes verkleumen 0 reacties
14-05-2019 Boer kan voorlopig geen varkens afvoeren 0 reacties
14-05-2019 Boeren vrezen ruiming na bezetting varkensboerderij Boxtel 2 reacties
08-05-2019 ZLTO is er voor alle boeren: van klein tot groot 0 reacties
25-04-2019 Megaboeren blijven de baas in Brabant 0 reacties
23-04-2019 Aantal megastallen neemt steeds verder toe, Brabant koploper 0 reacties
19-04-2019 Groeiende zorgen over leegstand platteland in Brabant 0 reacties
19-04-2019 POV vraagt uitstel vergunningsaanvraag 0 reacties
18-04-2019 Brabant informeert boeren via website over stallensloop 0 reacties
17-04-2019 Kwart Brabantse stallen en schuren leeg in 2030 0 reacties
17-04-2019 Fotoserie: Uien zaaien op NKG en geploegd in het kader van project Bufferboeren 0 reacties
15-04-2019 POV: ‘Brabant plaatst varkenshouder voor mission impossible’ 0 reacties
09-04-2019 Mest en mist geen goede mix, maar smog in delen van Brabant neemt af 5 reacties
08-04-2019 RIVM waarschuwt voor smog in Brabant 0 reacties
27-03-2019 Brabant verlengt populaire stalherbestemmingsregeling Vabimpuls 0 reacties
27-03-2019 Brabant verlengt populaire stalherbestemmingsregeling Vabimpuls 0 reacties
24-03-2019 Poolse parochie van Bossche bisdom loopt als een trein: ‘Met Pasen zit hier een man of zeshonderd’ 0 reacties
21-03-2019 Eind aan Brabantse coalitie van VVD, D66, PvdA en SP 36 reacties
20-03-2019 Het blijft gevaarlijk op provinciale wegen, vooral in Gelderland en Brabant 0 reacties
18-03-2019 De dag dat de koeien weg moesten blijft Peter en Gerry uit Boekel altijd bij 0 reacties
17-03-2019 Dierenbescherming roept Brabant op strengere staleisen 2022 te parkeren 0 reacties
13-03-2019 Dierenbescherming roept Brabant op strengere staleisen 2022 te parkeren 0 reacties
13-03-2019 'Luchtwasser geen oplossing voor Brabants probleem' 0 reacties
11-03-2019 Steeds meer Brabantse gemeenten verbieden oplaten van ballonnen 0 reacties
11-03-2019 Steeds meer Brabantse gemeenten verbieden oplaten van ballonnen 0 reacties
08-03-2019 Boeren in Groene Woud schakelen steeds vaker over op landbouw met bomen 0 reacties
06-03-2019 Eerste kievitsei gevonden in Brabant, De Schijndelse Heide blijkt ideale broedplaats 0 reacties
06-03-2019 GS Brabant houdt vast aan grootschalige mestverwerking op industrieterreinen 0 reacties
28-02-2019 Provincie Brabant moet regie pakken bij windmolens 0 reacties
26-02-2019 55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle 0 reacties
26-02-2019 55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle 0 reacties
26-02-2019 Column: Te veel extremisme en populisme in verkiezingsstrijd 0 reacties
24-02-2019 Teveel extremisme en populisme in verkiezingsstrijd 0 reacties
20-02-2019 Getroffen Biezenmortelse varkenshouder gaat door 0 reacties
20-02-2019 Brabantse Voedsel 1000 hoopt chocolade te maken van samen over eten praten 0 reacties
19-02-2019 Vrachtwagens Suiker Unie rijden op eigen biogas - Ons West Brabant 0 reacties
16-02-2019 Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd 0 reacties
14-02-2019 Warmtewisselaars taboe voor Brabantse vleeskuikenhouders 0 reacties
09-02-2019 Idee voor circulaire proefboerderij in Brabant 0 reacties
01-02-2019 Grote stalbrand, brandweer kan 1000 ingesloten varkens niet redden 0 reacties
30-01-2019 Veel minder sneeuw dan verwacht: maximaal 1 tot 3 centimeter 0 reacties
30-01-2019 Landbouw: Brabantse politiek lijkt voor de verkiezingen in drie grote blokken uiteen te vallen 0 reacties
25-01-2019 Fosfaat en Brabant remmen verkoop van intensieve bedrijven 0 reacties
22-01-2019 De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, het zuidwesten van Brabant kleurt langzaam wit 0 reacties
19-01-2019 Geitenstop? Er waren er nog nooit zoveel. 0 reacties
19-01-2019 Brabant verlengt innovatiesubsidie met een jaar 0 reacties
16-01-2019 Er is vrieskou op komst: 'De winter begint nu pas echt' 0 reacties
10-01-2019 Geitenstop in Flevoland 0 reacties
08-01-2019 Herenboerderij Midden-Brabant wil weten: wie doet er mee? 0 reacties
02-01-2019 Influenza bij paarden in Nederland 0 reacties
24-12-2018 Bijzonder weerfenomeen te zien met de kerstdagen 0 reacties
22-12-2018 Uitreiking NMV-prijs: 10 kilogram fosfaat. 7 reacties
15-12-2018 Winterweer: eerste sneeuw in het zuidwesten, code geel in het hele land 0 reacties
12-12-2018 Vorst in aantocht: Nog 5 procent van bieten te oogsten 0 reacties
12-12-2018 Celstraffen en hoge boetes voor pluimveehouders Limburg en Brabant 0 reacties
07-12-2018 Noord-Brabant verbiedt in pachtovereenkomsten 2019 gebruik glyfosaat 0 reacties
06-12-2018 Celstraffen en hoge boetes voor pluimveehouders Limburg en Brabant 0 reacties
05-12-2018 Brabant steunt verbetering dierenwelzijn financieel 0 reacties
20-11-2018 "Met niet naleven mestregels is veel geld te verdienen" 15 reacties
20-11-2018 Proces veehouderijbeleid Brabant loopt vertraging op 0 reacties
15-11-2018 PvdD Brabant stelt vragen over mestafzet Mace in Azië 0 reacties
13-11-2018 Gemeente Hilvarenbeek legt omstreden megastal Diessen geen strobreed meer in de weg 0 reacties
13-11-2018 POV dagvaarding provincie Brabant langdurig traject 0 reacties
13-11-2018 Uitspraak PAS vertraagt innovatie 0 reacties
13-11-2018 Winterjas uit de kast: volgende week 'winterse temperaturen' in Brabant 0 reacties
13-11-2018 'Scheer zwetende kalfjes over rug' 0 reacties
09-11-2018 Faunabeheerders manen provincie tot duidelijk zwijnenbeleid 0 reacties
08-11-2018 Bijzondere bietenoogst blijft voortduren 0 reacties
06-11-2018 In 's Gravenmoer maken ze de lekkerste gehaktballen van Nederland 0 reacties
02-11-2018 Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf 0 reacties
30-10-2018 Brabant komt elektriciens, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs te kort 0 reacties
14-10-2018 47% Nederlandse varkenshouders wil sanering, boeren in Brabant willen het geld 0 reacties
14-10-2018 Het beloofde land komt tot stand in het voedselbos van Schijndel 0 reacties
13-10-2018 Limburgse varkenshouders omheinen stallen 0 reacties
12-10-2018 Brabant eist niet-gebruikte ruimte PAS op 0 reacties

Brabant video's