Uitstoot

Uitstoot nieuws

Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland'

11-07-2020 - Veel agrariërs in Nederland steunen de recente boerenprotesten, blijkt uit een rondgang van de NOS en vakblad Nieuwe Oogst. Bijna 3250 veehouders, akkerbouwers en tuinders vulden een enquête in over de demonstraties.
De afgelopen dagen waren er onder meer acties bij distributiecentra en provinciehuizen. Boeren demonstreerden daar tegen de invoering van een tijdelijke veevoermaatregel en voor eerlijke prijzen voor hun producten.
We vroegen enkele boeren die de vragenlijst invulden waarom ze de acties wel of niet steunen.
Jan Voncken (64), akkerbouwer in Limburg
"Ik steun de acties, al ben ik het niet helemaal eens met hoe ze verlopen. Het liefst zou ik zien dat de boeren niet demonstreren. Maar het vertrouwen is weg - dan krijg je zulke uitspattingen. Het probleem is dat je in een patstelling terechtkomt. Er zijn maar een paar mensen die met de overheid aan tafel zitten. We kunnen niet voldoende meepraten, maar het gaat wel over ons. En dan neemt de verdeeldheid onder de boeren ook nog eens toe."
"Alles in de landbouw is van A tot Z bekend: van bijna elk landbouwbedrijf kun je uitrekenen wat de stikstofuitstoot is. Dat maakt het een van de weinige sectoren die je concreet op uitstoot kunt aanpakken. Maar hoeveel regels komen er nog? Gaan ze morgen bepalen wanneer ik als akkerbouwer mijn aardappelen of bieten moet bespuiten? Op die toer moeten we niet gaan. De overheid moet vertrouwen op het vakmanschap van de boer."
Evalien Smink (52), melkveehouder in Utrecht
"Ik ben bij bijna alle demonstraties geweest. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind dat onze stem gehoord wordt. Keer op keer wordt er in Den Haag niet geluisterd. Plannen lijken vast te liggen en worden doorgedrukt. Het Landbouw Collectief heeft diverse plannen aangedragen, maar die zijn van tafel geveegd."
"Wat er de laatste dagen speelt, de regelgeving over het voeren van dieren, raakt me diep in het hart. Ik ben er woest over en vele collega's met mij. Het stikstofprobleem is vooral een papieren probleem dat middels koeien voeren schijnbaar opgelost moet worden."
"In het algemeen is het salaris van boeren in dertig jaar tijd niet omhooggegaan, terwijl de lasten wel hoger worden. Waar je voorheen met vijftig koeien de aflossing en rente bij de bank kon betalen, heb je daar nu honderd koeien voor nodig. Je staat als boer met je rug tegen de muur. Ik vind het heel belangrijk dat het publiek dat begrijpt."
"De acties die we voeren met het groepje boeren uit de buurt verlopen doorgaans netjes. We hebben regels afgesproken met elkaar - we gaan mensen bijvoorbeeld niet voor rotte vis uitmaken. We willen positief blijven en creatief actievoeren. De kracht zit uiteindelijk in de herhaling. Bovendien moeten we met elkaar vooruit. Er is altijd zuur, dat hebben wij boeren geslikt, en nu is Den Haag eens aan de beurt."
Joris Buijs (44), melkveehouder in Noord-Brabant
"Ik ben geen voorstander van de acties. We moeten als sector de publieke steun niet verliezen. Een hoop mensen weten niet precies waarom de boeren aan het protesteren zijn. Dat is niet goed. Tegelijkertijd snap ik waarom boeren bereid zijn tot actievoeren. Dat er regels komen is oké, maar het moet voor iedereen werkbaar zijn."
"Zelf ben ik veel bezig met emissies: ik doe mee aan het project Koeien en Kansen. In dat samenwerkingsverband kijken we wat er beter kan in de melkveehouderij op het gebied van uitstoot. Als je daarin als agrarisch bedrijf voorop loopt, weet je wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. De vraag is alleen: hoe?"
"Het is lastig dat veel regelgeving naar voren wordt gehaald. Maar als we nu niets doen worden de regels op termijn nog strenger. Bovendien had de overheid en de sector lang geleden al moeten nadenken over bijvoorbeeld het mestbeleid. Nu hebben we 25 jaar lang kunnen doorgroeien en past de puzzel niet meer in Nederland."
Joost Zwinkels (30), glastuinbouwer in Zuid-Holland
"Ik zie dat de maatschappelijke druk op landbouwers en tuinbouwers aan het toenemen is. We worden weggezet als grote energieverbruikers. Dat vind ik niet terecht, wij landbouwers zijn innovatieve ondernemers. De marges zijn krap, dan word je vanzelf creatief om nog een boterham te kunnen verdienen."
"De afgelopen twintig jaar hebben we op ons bedrijf, waar we met name trostomaten verbouwen, enorme slagen gemaakt. Zo zitten we met buren in een aardwarmtecluster waar 60 tot 70 procent van onze behoefte mee gedekt is; onze CO2-uitstoot is enorm gedaald. Wij hebben die stap gezet omdat we daar vertrouwen in hadden, ondernemen in deze sector doe je veelal op gevoel. De laatste jaren groeit de druk vanuit de politiek. Ze dreigen met een CO2-heffing of willen beslissen wat de koeien wel of niet te eten krijgen. Ik vrees dat het ten koste gaat van de kwaliteit die we leveren."
"Het is ook makkelijk om het probleem weer bij de producent neer te leggen. Het emmertje van de boeren is een beetje vol. Ik keur niet alles goed wat de demonstranten doen, soms gaat het te ver, maar van mij mogen ze best een flink tegengeluid laten horen. Er is te weinig toekomstperspectief."

Nieuwsgrazer

Stikstofregels op zee zijn oneerlijk voor vissers, vinden Provinciale Staten

10-07-2020 - MIDDELBURG - De nieuwe stikstofregels van het Rijk zorgen voor oneerlijkheid op zee. Vissers moeten hun uitstoot van stikstof terugdringen, terwijl veel vuilere zeeschepen zonder probleem mogen doorvaren. Provinciale Staten willen daar iets aan doen.

Nieuwsgrazer

Protesterende boeren rijden met trekkers de A2 op, kilometerslange file

06-07-2020 - Enkele tientallen boeren zijn vanmiddag bij knooppunt Deil met hun trekkers de A2 opgereden. Ze protesteren tegen de lage prijzen van de supermarkten en het kabinetsvoorstel minder eiwit in veevoer te doen en zo de uitstoot van stikstof te verminderen. Het is de vijfde avond op rij dat er boeren op pad gaan om actie te voeren.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
04-07-2020 Kans op kalfjesdrieling is één op acht miljoen dus Boerdonkse boer bijzonder blij 0 reacties
02-07-2020 Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop' 0 reacties
01-07-2020 Stikstof dwarsboomt bouw van duizenden huizen in Gelderland 0 reacties
26-06-2020 Milieuclubs niet blij, ‘KLM kan grotendeels op oude voet verder’ 0 reacties
25-06-2020 2000 liter diesel bespaard door zonnepanelen op dak van vrachtwagen, Vos laat nóg een truck met panelen rijden 0 reacties
24-06-2020 Uitstoot CO2 fors afgenomen in eerste kwartaal 0 reacties
22-06-2020 Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden 23 reacties
15-06-2020 LTO: rapport bevestigt dat stikstofdrempel omhoog moet 0 reacties
09-06-2020 ‘Klimaatneutraal? Het móet, we hebben geen keuze’ 0 reacties
08-06-2020 ‘Vrijwillige uitkoop van boeren is niet voldoende als oplossing voor stikstofprobleem’ 3 reacties
03-06-2020 Populariteit SUV’s leidt tot hogere CO2-uitstoot nieuwe auto’s 0 reacties
19-05-2020 Statenmeerderheid wil nieuwe stikstof-aanpak van minister Schouten 8 reacties
08-05-2020 Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij 0 reacties
04-05-2020 Mercedes en Volvo gaan vrachtwagens bouwen 0 reacties
29-04-2020 'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden' 0 reacties
24-04-2020 ING: 'Stikstofemissiereductie door krimp van landbouwsector kost Nederlandse economie het minst' 0 reacties
24-04-2020 Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet 0 reacties
18-04-2020 Stikstofafname door corona mogelijk bruikbaar voor vergunningen 5 reacties
08-04-2020 Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 0 reacties
31-03-2020 Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet 3 reacties
30-03-2020 Coronacrisis heeft ook zijn weerslag op stikstofaanpak van het kabinet 0 reacties
09-03-2020 Lely belooft ruim 50% minder emissies uit mest 11 reacties
03-03-2020 Coronavirus zorgt voor spectaculaire daling CO2 uitstoot in China 0 reacties
01-03-2020 Wat een stikstofdeken en de naderende campagne betekenen voor Rutte III 2 reacties
25-02-2020 ‘Investeringen bedrijven moeten verdubbelen om doelen klimaatakkoord Parijs te halen’ 6 reacties
20-02-2020 Kijk terug: De presentatie van de stikstofcijfers van het Mesdag Zuivelfonds 0 reacties
18-02-2020 Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?) 6 reacties
14-02-2020 Schiphol neemt maatregelen tegen stikstofuitstoot 5 reacties
13-02-2020 'Belofte CO2-compensatie vaak niet waargemaakt door bedrijven' 0 reacties
12-02-2020 Elektrificatie kan uitstoot van vervoer, bouw en industrie in 2050 met 60 procent verminderen 0 reacties
07-02-2020 Nieuwbouw Hotel De Wigwam ligt stil: bouwverkeer stoot teveel stikstof uit 9 reacties
07-02-2020 Kabinet overlegt met Urgenda over verlaging CO2 0 reacties
05-02-2020 Elektrisch beregenen forse kostenbesparing 0 reacties
04-02-2020 Gronings onderzoek: CO2 terugdringen met hulp van...CO2 0 reacties
30-01-2020 Uitstoot stikstof uit mest afgelopen jaar gedaald in Overijssel 0 reacties
29-01-2020 Jetten wil meer actie van kabinet in stikstofdossier 18 reacties
22-01-2020 Premier Australië: ‘Verwijderen vegetatie net zo belangrijk als terugbrengen CO2-uitstoot’ 0 reacties
21-01-2020 Luchtwassers bij veehouders in Overijssel werken niet goed 0 reacties
19-01-2020 Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU 0 reacties
14-01-2020 Remkes: Alleen groei Schiphol en opening Lelystad Airport bij minder stikstof 0 reacties
13-01-2020 Geen extra maatregelen voor landbouw in Schone Lucht Akkoord 0 reacties
13-01-2020 Overheden tekenen akkoord voor betere luchtkwaliteit 2 reacties
11-01-2020 Deurnese varkenshouders werken samen aan stal met minder uitstoot 0 reacties
24-12-2019 Uitstoot CO2 afgenomen in het derde kwartaal 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
18-12-2019 Weer protestacties door boeren, waarom demonstreren ze dit keer eigenlijk? 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard, waarvan 800 miljoen voor binnenvaart 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard 4 reacties
17-12-2019 Ook in Eerste Kamer meerderheid voor stikstofwet 4 reacties
13-12-2019 ‘Melk op basis van microbiologisch eiwit is de toekomst’ 1 reactie
12-12-2019 Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet 0 reacties
11-12-2019 Brief van de hoofdredactie: Zorg over klimaat is geen linkse hobby 0 reacties
06-12-2019 Drentse boer bedenkt oormerk om uitstoot koeien te meten 2 reacties
05-12-2019 Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata 0 reacties
05-12-2019 Exxon wist al in 1991: alleen hoge CO2-prijs helpt uitstoot omlaag 0 reacties
03-12-2019 'Fijnstoftaks effectief tegen uitstoot industrie' 0 reacties
27-11-2019 Raad van State kritisch over veevoermaatregel kabinet 1 reactie
26-11-2019 Forse daling methaanuitstoot Europees vee 0 reacties
25-11-2019 Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet 0 reacties
25-11-2019 Broeikasgassen in atmosfeer naar record 0 reacties
22-11-2019 Grashoff in debat: ‘stikstofaandeel Brabantse industrie gaat over hooguit een paar procent van totaal’ 1 reactie
22-11-2019 Rotterdam wil CO2-uitstoot en broeikasgassen in tien jaar tijd halveren 0 reacties
20-11-2019 Stikstofplan van boeren gaat niet ver genoeg, aldus milieuorganisaties 0 reacties
20-11-2019 Van alle uitstoot door transport komt de helft van luchtvaart 3 reacties
19-11-2019 Uitstoot biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde boven de norm en blijven voorlopig buiten gebruik 0 reacties
14-11-2019 CO2-uitstoot in Fries veenweidegebied met vliegtuig gemeten 0 reacties
14-11-2019 Vraag naar olie zal stagneren rond 2030, voorspelt het Internationale Energieagentschap 0 reacties
13-11-2019 Reacties op stikstofmaatregelen: van ‘te laat’ tot ‘dat wordt wennen’ 0 reacties
11-11-2019 Vooral oude diesel grote stikstofvervuiler, sloopregeling kan uitweg crisis zijn 0 reacties
08-11-2019 De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak 0 reacties
31-10-2019 Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn 23 reacties
30-10-2019 Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen 0 reacties
30-10-2019 Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen 0 reacties
29-10-2019 100% biolandbouw geen oplossing voor klimaat 0 reacties
22-10-2019 'Land- en bosbouwsector wereldwijd kan in 2040 CO2-neutraal zijn' 0 reacties
22-10-2019 Rabo: duurzaam telen wordt criterium bij financiering 43 reacties
22-10-2019 Actieplan CO2-neutrale land- en bosbouw 0 reacties
22-10-2019 Stalvloer heeft geen invloed op de uitstoot van methaan 0 reacties
22-10-2019 Duizenden Duitse boeren in Bonn voor 'Nederlands' protest 0 reacties
18-10-2019 'Boeren zitten in een wurggreep' 0 reacties
18-10-2019 Zoektocht naar oplossing voor methaan 0 reacties
16-10-2019 UMG: 'Hoge uitstoot stikstof kan schade aan nieren veroorzaken' 0 reacties
16-10-2019 Kansenseminar Slimme en duurzame mobiliteit in België 0 reacties
15-10-2019 Nieuw systeem tegen bodemdaling en CO2-uitstoot 0 reacties
14-10-2019 Stikstofmaatregelen in Groningen gaan niet van tafel 0 reacties
14-10-2019 Waarom de boeren boos zijn op de provincies 0 reacties
14-10-2019 Wereld Natuur Fonds: stikstofaanpak kabinet niet genoeg 0 reacties
11-10-2019 Europarlementariër CDA: ‘Nederland moet hogere stikstofdrempel invoeren’ 0 reacties
11-10-2019 'Boeren die bedrijf niet willen verkopen, moeten gedwongen worden', BMF wil strenge aanpak 19 reacties
11-10-2019 Europarlementariër CDA: ‘Nederland moet hogere stikstofdrempel invoeren’ 0 reacties
11-10-2019 'Boeren die bedrijf niet willen verkopen, moeten gedwongen worden', strenge eisen actieplan stikstof 6 reacties
08-10-2019 Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren 19 reacties
07-10-2019 Cumela verwacht lange termijnproblemen nieuwe stikstofmaatregelen 0 reacties
07-10-2019 'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging' 0 reacties
07-10-2019 Cumela bezorgd over lange termijnproblemen geboden oplossing stikstof 0 reacties
06-10-2019 In 2018 kwam het rapport van Rli al met halvering van veestapel 1 reactie
06-10-2019 Alle leugens over stikstof en beleid op een rij gezet. 16 reacties