Uitstoot

Uitstoot nieuws

Rabobank: economische groei vertraagt door krapte arbeidsmarkt

14-12-2018 - De Nederlandse economie loopt tegen zijn grenzen aan. Door de krapte op de arbeidsmarkt en minder groei in het buitenland loopt de economische groei in 2019 en 2020 terug naar respectievelijk 1,9 en 1,7 procent.
Dat schrijven economen van de Rabobank in hun Economisch Kwartaalbericht. "Wellicht de laatste kans om het dak te repareren terwijl de zon schijnt. Voor het kabinet is het een goed moment om belangrijke dossiers aan te pakken", zegt hoofdeconoom Menno Middeldorp in een toelichting.
Volgens de bank is er wel groei, maar zwakt die af. Een van de belangrijkste oorzaken is de krapte op de arbeidsmarkt. In de bouw bijvoorbeeld gaan projecten niet door omdat er te weinig mankracht is. "Dat zien we ook aan de afnemende woninginvesteringen", zegt Middeldorp. Ook in de techniek zijn grote tekorten en dat zit groei in de weg.
De economieën om Nederland groeien ook minder hard, waardoor naar verwachting de Nederlandse export minder stijgt. "We denken dat de groei vertraagt van 2,6 procent in 2018 naar 1,9 procent in 2019. Voor 2020 denken we dat de groei afzwakt naar 1,7 procent." Daarmee doet Nederland het wel nog steeds beter dan andere landen.
Kabinet moet investeren
Als het aan de Rabo-economen ligt, moet het kabinet investeren. "Maak serieus werk van duurzaamheid. Een CO2-belasting kan bijdragen aan het reduceren van uitstoot door Nederlanders, zonder dat het kabinet direct hoeft in te grijpen in de structuur van de economie."
Het geld dat die belasting oplevert zou volgens de economen gebruikt kunnen worden om de koopkracht van groepen mensen te verbeteren.
"En investeer in productiviteit. Nu keuzes uitstellen, verhoogt het risico dat moeilijke besluiten in de toekomst onder nog moeilijker omstandigheden moeten worden genomen." Rabobank herinnert daarbij aan de nasleep van de financiële crisis.

Nieuwsgrazer

Onderwaterdrains zijn wel effectief

13-12-2018 - Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. En van de innovatieve oplossingen hiervoor is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen University Research blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. In de waterwereld leidde dit tot vragen.

Nieuwsgrazer

Wereldwijde uitstoot van CO2 neemt opnieuw toe

12-12-2018 - De jaren 2017 en 2018 gaan de boeken in als jaren waarin de CO2-uitstoot toenam na een aantal jaren waarin er geen verandering was. Dit ondanks het klimaatverdrag van Parijs en de toename van alternatieve energiebronnen. Dat concludeert het gezaghebbende Global Carbon Project, waar Wageningen aan meewerkt, in een studie die op 5 december uitkwam terwijl de wereldleiders in Polen bespraken hoe de opwarming van de aarde beperkt kan blijven.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-12-2018 Onderwaterdrains zijn wel effectief 0 reacties
11-12-2018 Nutri2Cycle: naar een echte kringloopeconomie 0 reacties
07-12-2018 Vliegen en varen nog altijd buiten schot, CO2 uitstoot wereld hoger dan ooit 0 reacties
06-12-2018 Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe 0 reacties
03-12-2018 Het raadsel van Parijs: hoe weet je hoeveel CO2 wordt uitgestoten? (2) 0 reacties
29-11-2018 Nederlandse economen pleiten voor CO2-taks, anders is het klimaatakkoord verloren 5 reacties
29-11-2018 Krimpenerwaard wil ook onderwaterdrainage 0 reacties
27-11-2018 Koning met minister Schouten op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen 0 reacties
27-11-2018 Het raadsel van Parijs: hoe weet je hoeveel CO2 wordt uitgestoten? (1) 0 reacties
20-11-2018 'Vlak dieselauto's niet uit bij realiseren CO2-reductie' 0 reacties
14-11-2018 Uitstoot CO2 iets gestegen 0 reacties
14-11-2018 Mannen zijn milieubelastender dan vrouwen 0 reacties
13-11-2018 Boeren halen warmte uit melk en mest 0 reacties
13-11-2018 Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan 0 reacties
10-11-2018 Windenergie is niet genoeg om de CO2-uitstoot terug te dringen 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
09-11-2018 Diervoedersector: ‘We moeten de consument volledig transparant informeren’ 0 reacties
05-11-2018 Agrifirm en WUR ontwikkelen emissie-reducerende stal 14 reacties
02-11-2018 Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf 0 reacties
29-10-2018 Steun voor krimp veestapel in strijd tegen broeikasgas 0 reacties
25-10-2018 1728 kilometer met een Iveco op LNG 0 reacties
15-10-2018 Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof 0 reacties
09-10-2018 Milieuorganisaties: 'Historische uitspraak over verminderen uitstoot' 0 reacties
09-10-2018 Gerechtshof: Nederland moet uitstoot sneller terugdringen 0 reacties
09-10-2018 Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen 0 reacties
09-10-2018 Gerechtshof: Nederland moet uitstoot sneller terugdringen 0 reacties
30-09-2018 Column: Van polderen naar een turboversnelling 0 reacties
28-09-2018 AB InBev en FrieslandCampina over klimaatambities: ‘Helemaal fossielvrij gaat niet lukken’ 0 reacties
26-09-2018 Discussie over onderwaterdrains 0 reacties
25-09-2018 Sjoemeldiesels produceerden tot 16 keer zoveel uitstoot als opgegeven 0 reacties
24-09-2018 Eerste resultaten fijnstofreducerende technieken bemoedigend 0 reacties
20-09-2018 Eerste resultaten van studie naar emissiereductie fijnstof in pluimveesector zijn veelbelovend 0 reacties
18-09-2018 Provincie Limburg wil stalemissies real-time meten 0 reacties
17-09-2018 Shell stelt grens aan uitstoot methaan 0 reacties
12-09-2018 Zeetransport vaart in de toekomst schoner met hogere kosten 0 reacties
11-09-2018 Door een veel hoger energiegebruik is de CO2 uitstoot van Nederland nog even groot als in 1990 0 reacties
10-09-2018 De CO2-uitstoot is nog net zo groot als in 1990 0 reacties
08-09-2018 Schouten: Omslag naar kringlooplandbouw noodzakelijk 0 reacties
04-09-2018 CO2-tekort bedreiging voor glastuinbouw? 0 reacties
29-08-2018 Altijd pindakaas aan huis bezorgd, zonder uitstoot 0 reacties
24-08-2018 Kabinet heeft meevaller door verkoop emissierechten CO2 0 reacties
21-08-2018 EU wil eigen klimaatdoelstellingen voor 2030 aanscherpen 0 reacties
17-08-2018 FrieslandCampina werkt met boeren aan terugdringen van broeikasgasemissie 0 reacties
17-08-2018 Boeren in Bladel mogen uitbreiden van college 0 reacties
14-08-2018 CO2-uitstoot daalt door zacht weer 0 reacties
08-08-2018 Cool Farm Tool moet akkerbouwers helpen duurzamer te telen 0 reacties
08-08-2018 Nieuwe duurzaamheidsstandaard voor tuin- en akkerbouw: PlanetProof 0 reacties
08-08-2018 EU-parlement verdeelt doelen broeikasgas over alle sectoren 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouwers wacht een lastig jaar 0 reacties
08-08-2018 Nederlander verspilt gemiddeld 264 kg aardappels per leven 0 reacties
03-08-2018 Leghennenhouders moeten investeren fijnstofreductie 0 reacties
31-07-2018 Grondwater verhogen tegen CO2 uitstoot 0 reacties
24-07-2018 Vlees en zuivel onder vuur in rapport CO2-uitstoot 0 reacties
23-07-2018 Video: 'Brabant bevordert ontwikkeling nieuwe stalsystemen' 0 reacties
16-07-2018 Sensoren op windmolens moeten zwaveluitstoot op Noordzee terugdringen 0 reacties
11-07-2018 "Hoofdlijnen Klimaatakkoord realistisch voor glastuinbouw" 0 reacties
11-07-2018 Hoofdlijnen klimaatakkoord uitdagend maar wel realistisch voor glastuinbouw 0 reacties
10-07-2018 Nederweert verbiedt pluimveehouders meer fijnstof uit te stoten 0 reacties
10-07-2018 Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan 0 reacties
07-07-2018 Schouten trekt 120 miljoen euro uit voor sanering 0 reacties
02-07-2018 In het belang van Nederlands welvaart, laat Wiebes voorlopig de burger het klimaat betalen 0 reacties
26-06-2018 Zieke koe stoot meer broeikasgassen uit 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 "Bacteriën verkleinen ecologische voetafdruk veeteelt" 0 reacties
24-06-2018 Havens, wegverkeer en veehouderij even groot als milieuvervuilers in Nederland 0 reacties
22-06-2018 Milieuschade kost Nederlandse samenleving jaarlijks 31 miljard euro 0 reacties
15-06-2018 Veehouderij is zo goed als failliet 3 reacties
13-06-2018 Boeren verzetten zich tegen stopzetten monitoring afvalcentrale Wijster 0 reacties
11-06-2018 C02 uit de lucht halen steeds goedkoper: hoop voor de benzine-auto? 0 reacties
08-06-2018 Stoppen biomonitoring rond afvalcentrale Wijster stuit op verzet 0 reacties
01-06-2018 Geen link tussen endotoxinen en veehouderij 0 reacties
29-05-2018 Shell ziet geen grond voor eisen Milieudefensie 0 reacties
23-05-2018 Goed voor het milieu: varkens leren naar het toilet te gaan 0 reacties
22-05-2018 Extra maatregelen tegen uitstoot fijnstof niet nodig 1 reactie
22-05-2018 Geen extra maatregelen voor gezondere lucht 0 reacties
18-05-2018 Varkensstallen blijken sjoemelschuren: de geurfilters werken nauwelijks 0 reacties
18-05-2018 'Onderzoek RIVM naar fijnstof door paasvuren was al gepland' 0 reacties
17-05-2018 Met twee maten meten 0 reacties
16-05-2018 Levering van 12 volledig elektrische FUSO eCanter trucks in Nederland 0 reacties
12-05-2018 Iets minder uitstoot broeikasgassen 0 reacties
09-05-2018 Nederlandse broeikasuitstoot daalt slechts licht 0 reacties
02-05-2018 Klimaatdeskundigen: haal ook CO2 úit de lucht 0 reacties
30-04-2018 'Tweederde fijnstof uitstoot landbouw afkomstig van pluimveesector' 0 reacties
30-04-2018 CBS wijst naar kip bij toename fijn stof 0 reacties
30-04-2018 Kippen scharrelen meer fijnstof de lucht in 0 reacties
30-04-2018 Pluimvee scharrelt meer fijnstof de lucht in 0 reacties
26-04-2018 Brabant legt mestbewerking aan banden 0 reacties
26-04-2018 Milieuvriendelijke diesel in opkomst (maar wel 18 cent duurder) 0 reacties
19-04-2018 Groen gas fabriek uit mest zonder afval of uitstoot is mogelijk 0 reacties
18-04-2018 Vleesminderen leidt tot kleinere vermindering broeikasgassen als vaak gedacht 0 reacties
18-04-2018 Schouten: minder vlees eten kan uitstoot broeikasgas verlagen 0 reacties
18-04-2018 Voedselzekerheid niet ondergeschikt aan zorg voor milieu 0 reacties
18-04-2018 CO2-uitstoot Belgische landbouw moet 35% lager in 2030 0 reacties
16-04-2018 Snelle trein is niet veel beter dan vliegen; neem de bus 0 reacties
13-04-2018 AB InBev ontwikkelt techniek om bier duurzamer te produceren 0 reacties
09-04-2018 'Hogere CO-2 uitstoot wereldwijd als Nederlandse veehouderij krimpt' 0 reacties
05-04-2018 Kamervragen over RIVM-onderzoek naar 'cultureel erfgoed' paasvuren 0 reacties