Uitstoot

Uitstoot nieuws

Provincie doet geen onderzoek naar uitstoot stikstof door vliegtuigen

09-11-2017 - De provincie Gelderland gaat voorlopig geen onderzoek doen naar de uitstoot van stikstof door overvliegende vliegtuigen. Daarom hadden diverse partijen in de Gelderse Staten gevraagd.

Nieuwsgrazer

Europa goed op weg om klimaatdoelstellingen te halen

08-11-2017 - De Europese Unie is goed op weg om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Tegen dat jaar zou de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent gedaald zijn, terwijl het doel 20 procent was. De uitstoot van broeikasgassen in landbouw, transport, bouw en kleinere industriële sectoren daalde al met 11 procent, terwijl het doel 10 procent was. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. Uit de rapport blijkt ook dat België als één van de weinige lidstaten zijn nationale doelstelling dreigt te missen.

Nieuwsgrazer

Polder stoot evenveel CO2 uit als kolencentrale

06-11-2017 - Het zijn niet alleen kolencentrale's, fabrieken en auto's die in ons land zorgen voor veel CO2-uitstoot. De oer-Hollandse polder kan er ook wat van. Het bemalen van de veenpolders zorgt namelijk voor uitstoot die vergelijkbaar is met die van een kolencentrale.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
06-11-2017 Uitstoot CO2 uit veengebieden twee keer zo groot 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
21-10-2017 Uitstoot in Brabant: varkens en kippen minder, koeien en geiten meer | Omroep Brabant 0 reacties
20-10-2017 Blog van een burger met grote zorgen 0 reacties
19-10-2017 Verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald 0 reacties
19-10-2017 Nationale energieverkenning 2017 0 reacties
18-10-2017 Belgische melk wordt steeds duurzamer 0 reacties
17-10-2017 Carbon footprint rauwe melk met 26% gedaald sinds 2000 0 reacties
17-10-2017 Kwart Belgische veehouders maakt duurzame energie 0 reacties
16-10-2017 Knop moet om voor doortastend klimaatbeleid 0 reacties
13-10-2017 Vlaams klimaatbeleid hinkt ver achterop 0 reacties
10-10-2017 Dit zijn de klimaatmaatregelen van Rutte III op een rij 0 reacties
10-10-2017 Methaanreductie heeft prioriteit in Rutte III 0 reacties
10-10-2017 Rutte III legt lat aanpak CO2 hoger dan EU 0 reacties
09-10-2017 Energieakkoord Greenport Westland-Oostland ondertekend 0 reacties
08-10-2017 Topman DSM pleit voor prijs op CO2 0 reacties
06-10-2017 #Kringloopwijzer is gedegradeerd tot alleen een management-instrument 10 reacties
28-09-2017 CO2-uitstoot wereldwijd stabiel 0 reacties
25-09-2017 Minder fijnstof met recirculatie luchtreiniger - productnieuws 0 reacties
22-09-2017 Nieuwe kabinet mag beslissen over veestapel 60 reacties
21-09-2017 Stikstof: de sluipmoordenaar van onze natuur 0 reacties
20-09-2017 Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu 0 reacties
20-09-2017 EU anticipeert onvoldoende op klimaatverandering 0 reacties
19-09-2017 Toenemende CO2 uitstoot zorgt voor minder gezonde groenten 0 reacties
19-09-2017 Toenemende CO2 uitstoot zorgt voor minder gezonde groenten 0 reacties
19-09-2017 Toenemende CO2 uitstoot zorgt voor minder gezonde groenten 0 reacties
15-09-2017 Uitstoot zware industrie nauwelijks verminderd, in 12 jaar maar 4 procent minder broeikasgassen 0 reacties
13-09-2017 Nauwelijks uitstoot uit Kipsterstal door stoffilter 0 reacties
08-09-2017 Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater 0 reacties
06-09-2017 Nijsen/Granico maakt Kipstervoer uit reststromen, voor het duurzaamste ei ter wereld 0 reacties
05-09-2017 Uitstoot fijnstof in pluimveehouderij gehalveerd 0 reacties
05-09-2017 CO2 uitstoot Nederlandse levensmiddelendustrie creëert flinke waarde 0 reacties
05-09-2017 Het schiet niet op met de reductie van broeikasgassen in Nederland. Maar is dat erg? 0 reacties
04-09-2017 Onderzoek naar effect dagelijks mestmixen op emissies 17 reacties
04-09-2017 Uitstoot broeikasgassen toch weer licht gestegen 0 reacties
04-09-2017 Alleen nog elektrisch transport binnensteden 0 reacties
04-09-2017 Uitstoot broeikasgassen in 2016 licht gestegen 0 reacties
01-09-2017 'Beleid tegen broeikasgassen gaat te ver' 0 reacties
29-08-2017 Klimaatakkoord Parijs houdt nog geen rekening met dooiende permafrost 0 reacties
27-08-2017 Weidegang past bij klimaatverandering 1 reactie
23-08-2017 Veen in Nederland stoot steeds meer CO2 uit 0 reacties
21-08-2017 "Spectaculaire reductie methaanuitstoot door zeewier" 0 reacties
17-08-2017 Grasklaver vermindert uitstoot van broeikasgassen 0 reacties
14-08-2017 Lichte toename ammoniakuitstoot in Europa 0 reacties
14-08-2017 Lichte toename ammoniakuitstoot in Europa 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
08-08-2017 De ins en outs van een megastal 0 reacties
08-08-2017 Onderzoek: ‘Stikstofdepositie bedreiging biodiversiteit’ 0 reacties
08-08-2017 Minder uitstoot methaan én ammoniak kan samengaan 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
08-08-2017 Dubieuze cijfers ondermijnen klimaatakkoord 0 reacties
22-07-2017 Ook artsen in Friesland slaan alarm over veehouderij 90 reacties
11-07-2017 Provincie Noord-Holland wil aanleg CO2- pijpleiding naar Greenport Aalsmeer rendabel maken 0 reacties
08-07-2017 Bouwstop voor geitenhouderij in Brabant 9 reacties
08-07-2017 Tussen de wanhopige boeren: 'Als jij weet wat ik moet doen, zeg het me' 17 reacties
07-07-2017 Primeur Eemhaven: Eerste centrale op waterstof 0 reacties
07-07-2017 Brabant beslist vandaag over toekomst veehouderij 0 reacties
06-07-2017 'FC moet onderscheidend blijven, anders blijft melkprijs niet onderscheidend' 26 reacties
06-07-2017 Wereldrecord India: 66 miljoen bomen geplant op een dag 0 reacties
06-07-2017 Stikstof uit veehouderij funest voor natuur :: economie 4 reacties
20-06-2017 EU wil door met 'Parijs', maar wie vermindert zijn CO2-uitstoot? 0 reacties
16-06-2017 ​Brabantse kalverhouders hard aangepakt 0 reacties
07-06-2017 IJzer haalt fosfaat uit oppervlaktewater 0 reacties
02-06-2017 'Met integrale staloplossingen fijnstof uitstoot verlagen' 0 reacties
02-06-2017 Kabinet: kippenhouders moeten voorkomen dat fijnstof uit stallen ontsnapt 0 reacties
01-06-2017 'Minstens 3 miljoen nodig voor fijnstofreductie pluimveehouderij' 0 reacties
01-06-2017 Pluimveesector moet uitstoot fijnstof reduceren 0 reacties
01-06-2017 LTO vreest hoge kosten voor terugdringen uitstoot fijnstof 0 reacties
01-06-2017 Kippenboeren moeten uitstoot fijnstof halveren 0 reacties
30-05-2017 Geen vergunning bij verhoging stikstofuitstoot 0 reacties
30-05-2017 Uitstoot broeikasgassen in 2015 met 4 procent gestegen in Nederland 0 reacties
23-05-2017 Onderzoek: uitstoot in steden kan tot 70 procent omlaag 0 reacties
16-05-2017 Hogere CO2-uitstoot in eerste kwartaal 0 reacties
16-05-2017 ‘Boer belonen voor teelt maaigewas tegen klimaatverandering’ 0 reacties
12-05-2017 Dijksma wil veehouderij nog niet beperken 6 reacties
09-05-2017 Gemeten concentraties broeikasgassen kunnen afwijken van gerapporteerde emissiecijfers 0 reacties
09-05-2017 ‘Methaanuitstoot hoger door natuur’ 0 reacties
04-05-2017 We blijven meer vervuilen: CO2-uitstoot Nederland neemt iets toe 0 reacties
04-05-2017 CO2-uitstoot in Nederland in 2016 gestegen 0 reacties
03-05-2017 Grasklaver vermindert uitstoot van broeikasgassen 0 reacties
28-04-2017 Fosfaatreductie ondanks alles niet genoeg 31 reacties
18-04-2017 'Methaanuitstoot sterk onderschat' 4 reacties
08-04-2017 Verdunde drijfmest vermindert ammoniakuitstoot 63 reacties
22-03-2017 Stoppersregeling melkveehouders rammelt 38 reacties
07-03-2017 Interview van dam in bn de stem. 'Eetpatroon verandert niet door iets duurder vlees' 4 reacties
16-02-2017 Gezocht (melk)veehouder voor pilot biogas installatie 25 reacties
29-01-2017 Zonder veehouderij komt een circulaire voedselvoorziening niet van de grond 19 reacties
21-01-2017 Dankzij minder koeien in de wei mogen we 130 km rijden op de A2 48 reacties
14-12-2016 CDM: mest- en ammoniakbeleid stokt 1 reactie
20-11-2016 Zeewier elimineert metaan in koeienscheten 2 reacties
18-11-2016 Details bekend over fosfaatreductieplan 0 reacties
18-11-2016 Akkoord bereikt over het terugdringen uitstoot 0 reacties
18-11-2016 Definitief akkoord maatregelen fosfaatreductie 16 reacties
14-11-2016 Personenauto's zorgen voor meeste CO2-uitstoot 0 reacties
10-11-2016 Prijs vlees- en slachtvee stabiel ondanks hogere uitstoot 4 reacties