Uitstoot

Uitstoot nieuws

Provincie Limburg wil stalemissies real-time meten

18-09-2018 - De provincie Limburg wil de emissie van ammoniak, geur en fijnstof van veehouderijbedrijven in de provincie real-time meten om zo beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uitstoot en de problematiek van bestaande systemen. Dat staat in de Uitvoeringsagenda 'Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving' die maandag 17 september is gepresenteerd.

Nieuwsgrazer

Shell stelt grens aan uitstoot methaan

17-09-2018 - DEN HAAG (AFN) - Shell zet een maximum op zijn uitstoot van methaan. Naar eigen zeggen neemt de olie- en gasreus zo opnieuw een belangrijke stap wat betreft het terugdringen van de emissie van broeikasgassen.
In 2025 mag nog minder dan 0,2 procent van de totale olie- en gasproductie weglekken als methaan. Daarbij erkent Shell wel dat het nu nog erg...

Nieuwsgrazer

Zeetransport vaart in de toekomst schoner met hogere kosten

12-09-2018 - Het zeetransport, hoewel efficiënt, staat toch in een kwaad daglicht door de hoge uitstoot van broeikasgassen. In 2020 gaan er strengere brandstofregels gelden voor schepen. Die zullen hogere kosten met zich meebrengen voor het transport over zee, meldt het FD.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-09-2018 Door een veel hoger energiegebruik is de CO2 uitstoot van Nederland nog even groot als in 1990 0 reacties
10-09-2018 De CO2-uitstoot is nog net zo groot als in 1990 0 reacties
08-09-2018 Schouten: Omslag naar kringlooplandbouw noodzakelijk 0 reacties
04-09-2018 CO2-tekort bedreiging voor glastuinbouw? 0 reacties
29-08-2018 Altijd pindakaas aan huis bezorgd, zonder uitstoot 0 reacties
24-08-2018 Kabinet heeft meevaller door verkoop emissierechten CO2 0 reacties
21-08-2018 EU wil eigen klimaatdoelstellingen voor 2030 aanscherpen 0 reacties
17-08-2018 FrieslandCampina werkt met boeren aan terugdringen van broeikasgasemissie 0 reacties
17-08-2018 Boeren in Bladel mogen uitbreiden van college 0 reacties
14-08-2018 CO2-uitstoot daalt door zacht weer 0 reacties
08-08-2018 Cool Farm Tool moet akkerbouwers helpen duurzamer te telen 0 reacties
08-08-2018 Nieuwe duurzaamheidsstandaard voor tuin- en akkerbouw: PlanetProof 0 reacties
08-08-2018 EU-parlement verdeelt doelen broeikasgas over alle sectoren 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouwers wacht een lastig jaar 0 reacties
08-08-2018 Nederlander verspilt gemiddeld 264 kg aardappels per leven 0 reacties
03-08-2018 Leghennenhouders moeten investeren fijnstofreductie 0 reacties
31-07-2018 Grondwater verhogen tegen CO2 uitstoot 0 reacties
24-07-2018 Vlees en zuivel onder vuur in rapport CO2-uitstoot 0 reacties
23-07-2018 Video: 'Brabant bevordert ontwikkeling nieuwe stalsystemen' 0 reacties
16-07-2018 Sensoren op windmolens moeten zwaveluitstoot op Noordzee terugdringen 0 reacties
11-07-2018 "Hoofdlijnen Klimaatakkoord realistisch voor glastuinbouw" 0 reacties
11-07-2018 Hoofdlijnen klimaatakkoord uitdagend maar wel realistisch voor glastuinbouw 0 reacties
10-07-2018 Nederweert verbiedt pluimveehouders meer fijnstof uit te stoten 0 reacties
10-07-2018 Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan 0 reacties
07-07-2018 Schouten trekt 120 miljoen euro uit voor sanering 0 reacties
02-07-2018 In het belang van Nederlands welvaart, laat Wiebes voorlopig de burger het klimaat betalen 0 reacties
26-06-2018 Zieke koe stoot meer broeikasgassen uit 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 "Bacteriën verkleinen ecologische voetafdruk veeteelt" 0 reacties
24-06-2018 Havens, wegverkeer en veehouderij even groot als milieuvervuilers in Nederland 0 reacties
22-06-2018 Milieuschade kost Nederlandse samenleving jaarlijks 31 miljard euro 0 reacties
15-06-2018 Veehouderij is zo goed als failliet 3 reacties
13-06-2018 Boeren verzetten zich tegen stopzetten monitoring afvalcentrale Wijster 0 reacties
11-06-2018 C02 uit de lucht halen steeds goedkoper: hoop voor de benzine-auto? 0 reacties
08-06-2018 Stoppen biomonitoring rond afvalcentrale Wijster stuit op verzet 0 reacties
01-06-2018 Geen link tussen endotoxinen en veehouderij 0 reacties
29-05-2018 Shell ziet geen grond voor eisen Milieudefensie 0 reacties
23-05-2018 Goed voor het milieu: varkens leren naar het toilet te gaan 0 reacties
22-05-2018 Extra maatregelen tegen uitstoot fijnstof niet nodig 1 reactie
22-05-2018 Geen extra maatregelen voor gezondere lucht 0 reacties
18-05-2018 Varkensstallen blijken sjoemelschuren: de geurfilters werken nauwelijks 0 reacties
18-05-2018 'Onderzoek RIVM naar fijnstof door paasvuren was al gepland' 0 reacties
17-05-2018 Met twee maten meten 0 reacties
16-05-2018 Levering van 12 volledig elektrische FUSO eCanter trucks in Nederland 0 reacties
12-05-2018 Iets minder uitstoot broeikasgassen 0 reacties
09-05-2018 Nederlandse broeikasuitstoot daalt slechts licht 0 reacties
02-05-2018 Klimaatdeskundigen: haal ook CO2 úit de lucht 0 reacties
30-04-2018 'Tweederde fijnstof uitstoot landbouw afkomstig van pluimveesector' 0 reacties
30-04-2018 CBS wijst naar kip bij toename fijn stof 0 reacties
30-04-2018 Kippen scharrelen meer fijnstof de lucht in 0 reacties
30-04-2018 Pluimvee scharrelt meer fijnstof de lucht in 0 reacties
26-04-2018 Brabant legt mestbewerking aan banden 0 reacties
26-04-2018 Milieuvriendelijke diesel in opkomst (maar wel 18 cent duurder) 0 reacties
19-04-2018 Groen gas fabriek uit mest zonder afval of uitstoot is mogelijk 0 reacties
18-04-2018 Vleesminderen leidt tot kleinere vermindering broeikasgassen als vaak gedacht 0 reacties
18-04-2018 Schouten: minder vlees eten kan uitstoot broeikasgas verlagen 0 reacties
18-04-2018 Voedselzekerheid niet ondergeschikt aan zorg voor milieu 0 reacties
18-04-2018 CO2-uitstoot Belgische landbouw moet 35% lager in 2030 0 reacties
16-04-2018 Snelle trein is niet veel beter dan vliegen; neem de bus 0 reacties
13-04-2018 AB InBev ontwikkelt techniek om bier duurzamer te produceren 0 reacties
09-04-2018 'Hogere CO-2 uitstoot wereldwijd als Nederlandse veehouderij krimpt' 0 reacties
05-04-2018 Kamervragen over RIVM-onderzoek naar 'cultureel erfgoed' paasvuren 0 reacties
05-04-2018 Kreeft- en garnaalvisserij is even schadelijk voor klimaat als veeteelt 0 reacties
03-04-2018 Hoe eten we in 2050? 'Meer groente en minder vlees' 0 reacties
03-04-2018 RIVM gaat gevolgen van paasvuren serieus onderzoeken 0 reacties
02-04-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
28-03-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
28-03-2018 Subsidie voor meting van innovatief stalsysteem 0 reacties
26-03-2018 Nog nooit stootte de wereld zoveel CO2 uit 0 reacties
13-03-2018 Vlaamse en Limburgse glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech 0 reacties
12-03-2018 Subsidie niet doorslaggevend bij investeringen in gecombineerde luchtwassers 0 reacties
12-03-2018 Kabinet investeert 300 miljoen euro in klimaat 0 reacties
09-03-2018 Kabinet investeert 30 miljoen euro in klimaatmaatregelen glastuinbouw en veehouderij 0 reacties
09-03-2018 30 miljoen voor klimaatdoelen landbouw 0 reacties
09-03-2018 Compensatie veehouders met code oranje/rood start traag 0 reacties
01-03-2018 'Ontken fijnstofprobleem niet' 0 reacties
28-02-2018 Logisch: één koe voor melk én vlees? 4 reacties
20-02-2018 Boeren met het oog op klimaat 0 reacties
15-02-2018 Melkhonger China heeft wereldwijd grote gevolgen 46 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: verminder uitstoot fijnstof en ammoniak 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad adviseert uitstoot van fijnstof en ammoniak veehouderijen verder te verminderen 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan 0 reacties
02-02-2018 ‘Lager eiwitrantsoen kan ammoniakuitstoot verlagen’ 0 reacties
02-02-2018 Praktische samenwerking boer en overheid vermindert fijnstofuitstoot met extra 30% 0 reacties
01-02-2018 Lager eiwitrantsoen kan ammoniakemissie quasi halveren 0 reacties
01-02-2018 30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak 0 reacties
01-02-2018 Dertig procent daling fijnstof in Gelderse Vallei door collectieve aanpak 0 reacties
01-02-2018 Dertig procent daling fijnstof door collectieve aanpak 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ‘Britse sandwich veroorzaakt net zoveel Co2 uitstoot als 19 kilometer autorijden’ 0 reacties
18-01-2018 Bedrijven zijn verplicht om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken 0 reacties
18-01-2018 Belgische uitstoot broeikasgassen verkeerde weg op 0 reacties
16-01-2018 Biet bindt kooldioxyde beter dan bos 0 reacties
16-01-2018 Landbouw goed voor 10% EU uitstoot broeikasgas 0 reacties
13-01-2018 Zonder maatregelen gaan we naar +1,5 graden tegen 2040 0 reacties