Uitstoot

Uitstoot nieuws

Melkhonger China heeft wereldwijd grote gevolgen

15-02-2018 - De toenemende behoefte aan melk in China gaat wereldwijd grote gevolgen hebben, ongeacht of die melk in China zelf wordt geproduceerd, of geïmporteerd. Zelfs bij een sterk verbeterde efficiëntie van de melkveehouderij in China, neemt de uitstoot van broeikasgassen en stikstof uit de melkveesector wereldwijd toe met z’n 20 tot 25 procent.

MelkveeNL

Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen

14-02-2018 - China heeft een steeds toenemende honger naar melk. De melkconsumptie in China is in 2050 naar verwachting zo’n drie keer hoger dan nu. De vraag is waar deze melk geproduceerd gaat worden: binnen of buiten China? Welke scenario’s zijn er en wat zijn daarvan de gevolgen?

Een team van onderzoekers uit China, Wageningen, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk heeft berekend wat deze toenemende melkconsumptie betekent voor onder andere de internationale handel in melk en veevoer, het landgebruik, en de emissies van broeikasgassen en stikstof.

Het onderzoek werd geleid door de in Wageningen gepromoveerde hoogleraar Lin Ma van de Chinese Academy of Sciences. Vanuit Wageningen waren Gerard Velthof, Oene Oenema en promovendus Zhaohai Bai betrokken. Ook Fusuo Zhang van de China Agricultural University deed mee; hij krijgt binnenkort in Wageningen een eredoctoraat bij het 100-jarig bestaan van de universiteit.

De almaar toenemende internationale handel in landbouwproducten heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor het landgebruik, de nutriëntenkringloop en de uitstoot van broeikasgassen. Op dit moment wordt bijna een kwart van alle voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geteeld, internationaal verhandeld. De handel in veevoer (vooral soja en mais) is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijze ontbossing en afname van biodiversiteit. Tegen deze achtergrond is het dus niet alleen belangrijk om te bepalen waar de melk voor China wordt geproduceerd, maar ook waar het benodigde veevoer vandaan komt. Als alle extra benodigde melk bijvoorbeeld in China zelf wordt geproduceerd, zal de invoer van veevoer zo ongeveer verviervoudigen, en de uitstoot van broeikasgassen verdubbelen.

Een van de scenario’s die de onderzoekers doorrekenden was een scenario waarbij 75 procent van de benodigde melk straks in China wordt geproduceerd (volgens de huidige werkwijze) en 25 procent wordt geïmporteerd uit Europa, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten. Dat zou inhouden dat er in 2050 wereldwijd zo’n 30 procent meer grond nodig is om veevoer voor de melkveehouderij te verbouwen, met als gevolg dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij met zo’n 35 procent zal toenemen, en die van stikstof uit de melkveesector met bijna 50 procent. Als alle extra benodigde melk in andere delen van de wereld zou worden geproduceerd en naar China geëxporteerd, dan zou dat in Europa, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten leiden tot een gigantische toename van het benodigde areaal voor veevoer. Alleen al in Europa zou daarvoor bijna 40 procent extra land in gebruik moeten worden genomen. Maar zo veel ruimte is niet beschikbaar zonder grote wijzigingen in het totale landgebruik in Europa. Bovendien zouden de emissies van broeikasgassen en stikstof met enkele tientallen procenten toenemen, waardoor niet voldaan kan worden aan internationale milieurichtlijnen.

“Dat zijn dus geen realistische scenario’s,” zegt Gerard Velthof van Wageningen Environmental Research. “Als je de effecten op het milieu en het landgebruik zoveel mogelijk wil beperken, moet de efficiëntie van de melkproductie in China toenemen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van toonaangevende landen op het gebied van de melkproductie, zoals Nederland. In vergelijking met de huidige werkwijze leidt dat tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 10 procent, en van het landgebruik met 30 procent. En hoewel dat grote uitdagingen met zich meebrengt, is het wel degelijk mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld concrete verbeteringen mogelijk in het graslandbeheer en het omgaan met de mestproblematiek in China. Maar: zelfs bij een sterk verbeterde efficiëntie van de melkveehouderij in China, nemen de mondiale emissies van broeikasgassen en stikstof uit de melkveesector toe met z’n 20 tot 25 procent. De voorspelde toename in de melkbehoefte in China zal hoe dan ook wereldwijd grote gevolgen hebben.”

Bron: WUR

Grasbaal

Gezondheidsraad: verminder uitstoot fijnstof en ammoniak

14-02-2018 - De Gezondheidsraad adviseert verdere reductie van de uitstoot van fijnstof en ammoniak uit veehouderijen.

MelkveeNL

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad adviseert uitstoot van fijnstof en ammoniak veehouderijen verder te verminderen 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan 0 reacties
02-02-2018 ‘Lager eiwitrantsoen kan ammoniakuitstoot verlagen’ 0 reacties
02-02-2018 Praktische samenwerking boer en overheid vermindert fijnstofuitstoot met extra 30% 0 reacties
01-02-2018 Lager eiwitrantsoen kan ammoniakemissie quasi halveren 0 reacties
01-02-2018 30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak 0 reacties
01-02-2018 Dertig procent daling fijnstof in Gelderse Vallei door collectieve aanpak 0 reacties
01-02-2018 Dertig procent daling fijnstof door collectieve aanpak 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ‘Britse sandwich veroorzaakt net zoveel Co2 uitstoot als 19 kilometer autorijden’ 0 reacties
18-01-2018 Bedrijven zijn verplicht om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken 0 reacties
18-01-2018 Belgische uitstoot broeikasgassen verkeerde weg op 0 reacties
16-01-2018 Biet bindt kooldioxyde beter dan bos 0 reacties
16-01-2018 Landbouw goed voor 10% EU uitstoot broeikasgas 0 reacties
13-01-2018 Zonder maatregelen gaan we naar +1,5 graden tegen 2040 0 reacties
12-01-2018 Hoe evolueert Europese broeikasgasuitstoot tegen 2030? 0 reacties
12-01-2018 Fosfor en methaan meten via melk 0 reacties
09-01-2018 Iedereen vleesvrij: Een ramp voor de volksgezondheid 1 reactie
07-01-2018 Veehouder is creatief met poep en plas van varkens: winst voor boer, omwonenden en natuur 0 reacties
07-01-2018 EU: licht dalende emissies door krimpende veestapel 0 reacties
03-01-2018 Minder veebedrijven met hoge uitstoot fijn stof 0 reacties
03-01-2018 EU: licht dalende emissies door krimpende veestapel 0 reacties
22-12-2017 Europees akkoord over broeikasgassen 0 reacties
22-12-2017 Belgische uitstoot niet-ETS sectoren moet 35% omlaag 0 reacties
21-12-2017 Europees akkoord over uitstoot broeikasgassen 0 reacties
20-12-2017 Methaanuitstoot meten in koeienboeren 0 reacties
20-12-2017 Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flink omlaag te brengen 0 reacties
18-12-2017 China zal binnenkort uitstoot CO2 beprijzen 0 reacties
04-12-2017 2,6 miljoen Brabantse subsidie Stal van de Toekomst 0 reacties
04-12-2017 Geen luchtwassers meer maar een bron-aanpak voor ammoniak 0 reacties
29-11-2017 Noord-Brabant steunt ontwikkeling duurzame stallen 0 reacties
29-11-2017 Aanzuren digestaat vermindert uitstoot ammoniak 0 reacties
25-11-2017 Reductie broeikasgassen ‘vleesloze’ wereld slechts 2,6 procent 0 reacties
23-11-2017 Reductie broeikasgassen ‘vleesloze’ wereld slechts 2,6 procent 0 reacties
09-11-2017 Provincie doet geen onderzoek naar uitstoot stikstof door vliegtuigen 15 reacties
08-11-2017 Europa goed op weg om klimaatdoelstellingen te halen 0 reacties
06-11-2017 Polder stoot evenveel CO2 uit als kolencentrale 1 reactie
06-11-2017 Uitstoot CO2 uit veengebieden twee keer zo groot 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
21-10-2017 Uitstoot in Brabant: varkens en kippen minder, koeien en geiten meer | Omroep Brabant 0 reacties
20-10-2017 Blog van een burger met grote zorgen 0 reacties
19-10-2017 Verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald 0 reacties
19-10-2017 Nationale energieverkenning 2017 0 reacties
18-10-2017 Belgische melk wordt steeds duurzamer 0 reacties
17-10-2017 Carbon footprint rauwe melk met 26% gedaald sinds 2000 0 reacties
17-10-2017 Kwart Belgische veehouders maakt duurzame energie 0 reacties
16-10-2017 Knop moet om voor doortastend klimaatbeleid 0 reacties
13-10-2017 Vlaams klimaatbeleid hinkt ver achterop 0 reacties
10-10-2017 Dit zijn de klimaatmaatregelen van Rutte III op een rij 0 reacties
10-10-2017 Methaanreductie heeft prioriteit in Rutte III 0 reacties
10-10-2017 Rutte III legt lat aanpak CO2 hoger dan EU 0 reacties
09-10-2017 Energieakkoord Greenport Westland-Oostland ondertekend 0 reacties
08-10-2017 Topman DSM pleit voor prijs op CO2 0 reacties
06-10-2017 #Kringloopwijzer is gedegradeerd tot alleen een management-instrument 10 reacties
28-09-2017 CO2-uitstoot wereldwijd stabiel 0 reacties
25-09-2017 Minder fijnstof met recirculatie luchtreiniger - productnieuws 0 reacties
22-09-2017 Nieuwe kabinet mag beslissen over veestapel 60 reacties
21-09-2017 Stikstof: de sluipmoordenaar van onze natuur 0 reacties
20-09-2017 Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu 0 reacties
20-09-2017 EU anticipeert onvoldoende op klimaatverandering 0 reacties
19-09-2017 Toenemende CO2 uitstoot zorgt voor minder gezonde groenten 0 reacties
19-09-2017 Toenemende CO2 uitstoot zorgt voor minder gezonde groenten 0 reacties
19-09-2017 Toenemende CO2 uitstoot zorgt voor minder gezonde groenten 0 reacties
15-09-2017 Uitstoot zware industrie nauwelijks verminderd, in 12 jaar maar 4 procent minder broeikasgassen 0 reacties
13-09-2017 Nauwelijks uitstoot uit Kipsterstal door stoffilter 0 reacties
08-09-2017 Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater 0 reacties
06-09-2017 Nijsen/Granico maakt Kipstervoer uit reststromen, voor het duurzaamste ei ter wereld 0 reacties
05-09-2017 Uitstoot fijnstof in pluimveehouderij gehalveerd 0 reacties
05-09-2017 CO2 uitstoot Nederlandse levensmiddelendustrie creëert flinke waarde 0 reacties
05-09-2017 Het schiet niet op met de reductie van broeikasgassen in Nederland. Maar is dat erg? 0 reacties
04-09-2017 Onderzoek naar effect dagelijks mestmixen op emissies 17 reacties
04-09-2017 Uitstoot broeikasgassen toch weer licht gestegen 0 reacties
04-09-2017 Alleen nog elektrisch transport binnensteden 0 reacties
04-09-2017 Uitstoot broeikasgassen in 2016 licht gestegen 0 reacties
01-09-2017 'Beleid tegen broeikasgassen gaat te ver' 0 reacties
29-08-2017 Klimaatakkoord Parijs houdt nog geen rekening met dooiende permafrost 0 reacties
27-08-2017 Weidegang past bij klimaatverandering 1 reactie
23-08-2017 Veen in Nederland stoot steeds meer CO2 uit 0 reacties
21-08-2017 "Spectaculaire reductie methaanuitstoot door zeewier" 0 reacties
17-08-2017 Grasklaver vermindert uitstoot van broeikasgassen 0 reacties
14-08-2017 Lichte toename ammoniakuitstoot in Europa 0 reacties
14-08-2017 Lichte toename ammoniakuitstoot in Europa 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
08-08-2017 De ins en outs van een megastal 0 reacties
08-08-2017 Onderzoek: ‘Stikstofdepositie bedreiging biodiversiteit’ 0 reacties
08-08-2017 Minder uitstoot methaan én ammoniak kan samengaan 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
08-08-2017 Dubieuze cijfers ondermijnen klimaatakkoord 0 reacties
22-07-2017 Ook artsen in Friesland slaan alarm over veehouderij 90 reacties
11-07-2017 Provincie Noord-Holland wil aanleg CO2- pijpleiding naar Greenport Aalsmeer rendabel maken 0 reacties
08-07-2017 Bouwstop voor geitenhouderij in Brabant 9 reacties
08-07-2017 Tussen de wanhopige boeren: 'Als jij weet wat ik moet doen, zeg het me' 17 reacties
07-07-2017 Primeur Eemhaven: Eerste centrale op waterstof 0 reacties
07-07-2017 Brabant beslist vandaag over toekomst veehouderij 0 reacties