Uitstoot

Uitstoot nieuws

Statenmeerderheid wil nieuwe stikstof-aanpak van minister Schouten

19-05-2020 - Landbouwminister Carola Schouten moet terug naar de tekentafel voor een nieuwe stikstof-aanpak. Dat wil een meerderheid van de Drentse Provinciale Staten. Geen boeren opkopen om stikstofuitstoot te verminderen dus, maar de agrarische sector verduurzamen zodat ze minder uitstoot.

Nieuwsgrazer

Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij

08-05-2020 - De Klimaatlat veehouderij is een puntensysteem voor maatregelen die je als veehouder kunt nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die klimaatlat is uitgebreid met een aantal maatregelen die je bij de bouw van stallen en mestopslag kunt realiseren.

Nieuwsgrazer

Mercedes en Volvo gaan vrachtwagens bouwen

04-05-2020 - Concurrenten Mercedes en Volvo gaan samen vrachtwagens bouwen die erg goed zijn voor het milieu. Hoezee! We zitten een beetje aan het begin van het einde als aankomt op auto’s met een verbrandingsmotor. Ondanks de vele voordelen, is de uitstoot natuurlijk een dingetje. Voor velen en Elon Musk is duidelijk dat elektrische auto’s met een […]

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
29-04-2020 'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden' 0 reacties
24-04-2020 ING: 'Stikstofemissiereductie door krimp van landbouwsector kost Nederlandse economie het minst' 0 reacties
24-04-2020 Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet 0 reacties
18-04-2020 Stikstofafname door corona mogelijk bruikbaar voor vergunningen 5 reacties
08-04-2020 Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 0 reacties
31-03-2020 Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet 3 reacties
30-03-2020 Coronacrisis heeft ook zijn weerslag op stikstofaanpak van het kabinet 0 reacties
09-03-2020 Lely belooft ruim 50% minder emissies uit mest 11 reacties
03-03-2020 Coronavirus zorgt voor spectaculaire daling CO2 uitstoot in China 0 reacties
01-03-2020 Wat een stikstofdeken en de naderende campagne betekenen voor Rutte III 2 reacties
25-02-2020 ‘Investeringen bedrijven moeten verdubbelen om doelen klimaatakkoord Parijs te halen’ 6 reacties
20-02-2020 Kijk terug: De presentatie van de stikstofcijfers van het Mesdag Zuivelfonds 0 reacties
18-02-2020 Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?) 6 reacties
14-02-2020 Schiphol neemt maatregelen tegen stikstofuitstoot 5 reacties
13-02-2020 'Belofte CO2-compensatie vaak niet waargemaakt door bedrijven' 0 reacties
12-02-2020 Elektrificatie kan uitstoot van vervoer, bouw en industrie in 2050 met 60 procent verminderen 0 reacties
07-02-2020 Nieuwbouw Hotel De Wigwam ligt stil: bouwverkeer stoot teveel stikstof uit 9 reacties
07-02-2020 Kabinet overlegt met Urgenda over verlaging CO2 0 reacties
05-02-2020 Elektrisch beregenen forse kostenbesparing 0 reacties
04-02-2020 Gronings onderzoek: CO2 terugdringen met hulp van...CO2 0 reacties
30-01-2020 Uitstoot stikstof uit mest afgelopen jaar gedaald in Overijssel 0 reacties
29-01-2020 Jetten wil meer actie van kabinet in stikstofdossier 18 reacties
22-01-2020 Premier Australië: ‘Verwijderen vegetatie net zo belangrijk als terugbrengen CO2-uitstoot’ 0 reacties
21-01-2020 Luchtwassers bij veehouders in Overijssel werken niet goed 0 reacties
19-01-2020 Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU 0 reacties
14-01-2020 Remkes: Alleen groei Schiphol en opening Lelystad Airport bij minder stikstof 0 reacties
13-01-2020 Geen extra maatregelen voor landbouw in Schone Lucht Akkoord 0 reacties
13-01-2020 Overheden tekenen akkoord voor betere luchtkwaliteit 2 reacties
11-01-2020 Deurnese varkenshouders werken samen aan stal met minder uitstoot 0 reacties
24-12-2019 Uitstoot CO2 afgenomen in het derde kwartaal 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
18-12-2019 Weer protestacties door boeren, waarom demonstreren ze dit keer eigenlijk? 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard, waarvan 800 miljoen voor binnenvaart 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard 4 reacties
17-12-2019 Ook in Eerste Kamer meerderheid voor stikstofwet 4 reacties
13-12-2019 ‘Melk op basis van microbiologisch eiwit is de toekomst’ 1 reactie
12-12-2019 Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet 0 reacties
11-12-2019 Brief van de hoofdredactie: Zorg over klimaat is geen linkse hobby 0 reacties
06-12-2019 Drentse boer bedenkt oormerk om uitstoot koeien te meten 2 reacties
05-12-2019 Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata 0 reacties
05-12-2019 Exxon wist al in 1991: alleen hoge CO2-prijs helpt uitstoot omlaag 0 reacties
03-12-2019 'Fijnstoftaks effectief tegen uitstoot industrie' 0 reacties
27-11-2019 Raad van State kritisch over veevoermaatregel kabinet 1 reactie
26-11-2019 Forse daling methaanuitstoot Europees vee 0 reacties
25-11-2019 Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet 0 reacties
25-11-2019 Broeikasgassen in atmosfeer naar record 0 reacties
22-11-2019 Grashoff in debat: ‘stikstofaandeel Brabantse industrie gaat over hooguit een paar procent van totaal’ 1 reactie
22-11-2019 Rotterdam wil CO2-uitstoot en broeikasgassen in tien jaar tijd halveren 0 reacties
20-11-2019 Stikstofplan van boeren gaat niet ver genoeg, aldus milieuorganisaties 0 reacties
20-11-2019 Van alle uitstoot door transport komt de helft van luchtvaart 3 reacties
19-11-2019 Uitstoot biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde boven de norm en blijven voorlopig buiten gebruik 0 reacties
14-11-2019 CO2-uitstoot in Fries veenweidegebied met vliegtuig gemeten 0 reacties
14-11-2019 Vraag naar olie zal stagneren rond 2030, voorspelt het Internationale Energieagentschap 0 reacties
13-11-2019 Reacties op stikstofmaatregelen: van ‘te laat’ tot ‘dat wordt wennen’ 0 reacties
11-11-2019 Vooral oude diesel grote stikstofvervuiler, sloopregeling kan uitweg crisis zijn 0 reacties
08-11-2019 De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak 0 reacties
31-10-2019 Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn 23 reacties
30-10-2019 Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen 0 reacties
30-10-2019 Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen 0 reacties
29-10-2019 100% biolandbouw geen oplossing voor klimaat 0 reacties
22-10-2019 'Land- en bosbouwsector wereldwijd kan in 2040 CO2-neutraal zijn' 0 reacties
22-10-2019 Rabo: duurzaam telen wordt criterium bij financiering 43 reacties
22-10-2019 Actieplan CO2-neutrale land- en bosbouw 0 reacties
22-10-2019 Stalvloer heeft geen invloed op de uitstoot van methaan 0 reacties
22-10-2019 Duizenden Duitse boeren in Bonn voor 'Nederlands' protest 0 reacties
18-10-2019 'Boeren zitten in een wurggreep' 0 reacties
18-10-2019 Zoektocht naar oplossing voor methaan 0 reacties
16-10-2019 UMG: 'Hoge uitstoot stikstof kan schade aan nieren veroorzaken' 0 reacties
16-10-2019 Kansenseminar Slimme en duurzame mobiliteit in België 0 reacties
15-10-2019 Nieuw systeem tegen bodemdaling en CO2-uitstoot 0 reacties
14-10-2019 Stikstofmaatregelen in Groningen gaan niet van tafel 0 reacties
14-10-2019 Waarom de boeren boos zijn op de provincies 0 reacties
14-10-2019 Wereld Natuur Fonds: stikstofaanpak kabinet niet genoeg 0 reacties
11-10-2019 Europarlementariër CDA: ‘Nederland moet hogere stikstofdrempel invoeren’ 0 reacties
11-10-2019 'Boeren die bedrijf niet willen verkopen, moeten gedwongen worden', BMF wil strenge aanpak 19 reacties
11-10-2019 Europarlementariër CDA: ‘Nederland moet hogere stikstofdrempel invoeren’ 0 reacties
11-10-2019 'Boeren die bedrijf niet willen verkopen, moeten gedwongen worden', strenge eisen actieplan stikstof 6 reacties
08-10-2019 Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren 19 reacties
07-10-2019 Cumela verwacht lange termijnproblemen nieuwe stikstofmaatregelen 0 reacties
07-10-2019 'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging' 0 reacties
07-10-2019 Cumela bezorgd over lange termijnproblemen geboden oplossing stikstof 0 reacties
06-10-2019 In 2018 kwam het rapport van Rli al met halvering van veestapel 1 reactie
06-10-2019 Alle leugens over stikstof en beleid op een rij gezet. 16 reacties
04-10-2019 Kalksuspensie op meststrook vermindert uitstoot ammoniak met sleepvoet 0 reacties
04-10-2019 Ammoniak NH3 uitstoot wegverkeer hoger dan gedacht 17 reacties
04-10-2019 Kalksuspensie op meststrook vermindert uitstoot ammoniak met sleepvoet 0 reacties
03-10-2019 Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart? 18 reacties
25-09-2019 Remkes: geen trucs meer, uitstoot moet omlaag 20 reacties
25-09-2019 IPCC: ‘Zeespiegel stijgt nog sneller door sneller smeltende ijskappen’ 0 reacties
25-09-2019 Mogelijke maatregelen tegen stikstofovermaat 23 reacties
24-09-2019 Nitraat/fosfaatoverdrijving erger dan klimaatoverdrijving? 2 reacties
24-09-2019 VN: Landen streven naar 0 uitstoot in 2050 0 reacties
23-09-2019 Uitstoot CO2 hoger in het tweede kwartaal van 2019 0 reacties
21-09-2019 Varkenshouder moet niet weer dokken voor stikstof 0 reacties
18-09-2019 Subsidie om Gelderse varkenshouderijen te sluiten 0 reacties
17-09-2019 Video: Stalklimaat verbeteren en emissies beperken 0 reacties
16-09-2019 Duurzaamheidsprestaties van de land- en tuinbouw sinds 1990 op verzoek van LTO in kaart gebracht 0 reacties