Uitstoot

Uitstoot nieuws

Milieuschade kost Nederlandse samenleving jaarlijks 31 miljard euro

22-06-2018 - De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt jaarlijks 31 miljard euro, dat staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP) Dat concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag.

Nieuwsgrazer

Veehouderij is zo goed als failliet

15-06-2018 - De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt.

Door Henk Moll, Paul Struik en Roos Vonk


De intensieve veehouderij gaat wereldwijd gepaard met grootschalige problemen. Naast negatieve effecten op volksgezondheid (door fijnstof, zoönosen, resistentie van ziekteverwekkers tegen antibiotica, vervuiling van drinkwaterbronnen) en dierenwelzijn noemen wij biologische en landschappelijke vernieling van het boerenland en aangrenzende natuurgebieden (door egalisering, vermesting, verdroging, verzuring, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen), en de sociale en ecologische gevolgen van de import van veevoer en verspilling van schaarse hulpbronnen. Bovendien is de veehouderij een belangrijke bron van broeikasgassen, waarvan de uitstoot volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2030 gehalveerd moet zijn. De grote rol van de veesector hierin is welbekend: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014), de Sociaal-Economische Raad (2016) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2018) gaven hierover duidelijke en steekhoudende adviezen, die achtereenvolgende kabinetten grotendeels hebben genegeerd. Ook de EU houdt de intensieve veehouderij met geldverslindende subsidies in stand.

De reden dat de sector nog steeds op zoveel politieke steun kan rekenen lijkt in zijn vermeende economische betekenis te liggen, maar deze wordt in onze ogen schromelijk overschat. In Nederland levert de veehouderij bijvoorbeeld minder dan een half procent van het nationaal inkomen, terwijl zij maar liefst voor 10 procent bijdraagt aan broeikasgasemissies. Wanneer de kosten van milieu- en klimaatschade worden verdisconteerd, is het rendement van de veehouderij zelfs negatief. TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij 2,7 miljard euro is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu 4 miljard bedragen.

Grasbaal

Boeren verzetten zich tegen stopzetten monitoring afvalcentrale Wijster

13-06-2018 - Boeren in de omgeving van Wijster komen in verzet tegen het stoppen van de monitoring op de uitstoot van de afvalcentrale van Attero. Ze vrezen voor imagoschade bij hun afnemers als de monitoring wordt stopgezet. De boeren overwegen een gang naar de rechter, bleek donderdag 5 juni op een bijeenkomst voor circa 20 boeren met een bedrijf in de omgeving van de centrale.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-06-2018 C02 uit de lucht halen steeds goedkoper: hoop voor de benzine-auto? 0 reacties
08-06-2018 Stoppen biomonitoring rond afvalcentrale Wijster stuit op verzet 0 reacties
01-06-2018 Geen link tussen endotoxinen en veehouderij 0 reacties
29-05-2018 Shell ziet geen grond voor eisen Milieudefensie 0 reacties
23-05-2018 Goed voor het milieu: varkens leren naar het toilet te gaan 0 reacties
22-05-2018 Extra maatregelen tegen uitstoot fijnstof niet nodig 1 reactie
22-05-2018 Geen extra maatregelen voor gezondere lucht 0 reacties
18-05-2018 Varkensstallen blijken sjoemelschuren: de geurfilters werken nauwelijks 0 reacties
18-05-2018 'Onderzoek RIVM naar fijnstof door paasvuren was al gepland' 0 reacties
17-05-2018 Met twee maten meten 0 reacties
16-05-2018 Levering van 12 volledig elektrische FUSO eCanter trucks in Nederland 0 reacties
12-05-2018 Iets minder uitstoot broeikasgassen 0 reacties
09-05-2018 Nederlandse broeikasuitstoot daalt slechts licht 0 reacties
02-05-2018 Klimaatdeskundigen: haal ook CO2 úit de lucht 0 reacties
30-04-2018 'Tweederde fijnstof uitstoot landbouw afkomstig van pluimveesector' 0 reacties
30-04-2018 CBS wijst naar kip bij toename fijn stof 0 reacties
30-04-2018 Kippen scharrelen meer fijnstof de lucht in 0 reacties
30-04-2018 Pluimvee scharrelt meer fijnstof de lucht in 0 reacties
26-04-2018 Brabant legt mestbewerking aan banden 0 reacties
26-04-2018 Milieuvriendelijke diesel in opkomst (maar wel 18 cent duurder) 0 reacties
19-04-2018 Groen gas fabriek uit mest zonder afval of uitstoot is mogelijk 0 reacties
18-04-2018 Vleesminderen leidt tot kleinere vermindering broeikasgassen als vaak gedacht 0 reacties
18-04-2018 Schouten: minder vlees eten kan uitstoot broeikasgas verlagen 0 reacties
18-04-2018 Voedselzekerheid niet ondergeschikt aan zorg voor milieu 0 reacties
18-04-2018 CO2-uitstoot Belgische landbouw moet 35% lager in 2030 0 reacties
16-04-2018 Snelle trein is niet veel beter dan vliegen; neem de bus 0 reacties
13-04-2018 AB InBev ontwikkelt techniek om bier duurzamer te produceren 0 reacties
09-04-2018 'Hogere CO-2 uitstoot wereldwijd als Nederlandse veehouderij krimpt' 0 reacties
05-04-2018 Kamervragen over RIVM-onderzoek naar 'cultureel erfgoed' paasvuren 0 reacties
05-04-2018 Kreeft- en garnaalvisserij is even schadelijk voor klimaat als veeteelt 0 reacties
03-04-2018 Hoe eten we in 2050? 'Meer groente en minder vlees' 0 reacties
03-04-2018 RIVM gaat gevolgen van paasvuren serieus onderzoeken 0 reacties
02-04-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
28-03-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
28-03-2018 Subsidie voor meting van innovatief stalsysteem 0 reacties
26-03-2018 Nog nooit stootte de wereld zoveel CO2 uit 0 reacties
13-03-2018 Vlaamse en Limburgse glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech 0 reacties
12-03-2018 Subsidie niet doorslaggevend bij investeringen in gecombineerde luchtwassers 0 reacties
12-03-2018 Kabinet investeert 300 miljoen euro in klimaat 0 reacties
09-03-2018 Kabinet investeert 30 miljoen euro in klimaatmaatregelen glastuinbouw en veehouderij 0 reacties
09-03-2018 30 miljoen voor klimaatdoelen landbouw 0 reacties
09-03-2018 Compensatie veehouders met code oranje/rood start traag 0 reacties
01-03-2018 'Ontken fijnstofprobleem niet' 0 reacties
28-02-2018 Logisch: één koe voor melk én vlees? 4 reacties
20-02-2018 Boeren met het oog op klimaat 0 reacties
15-02-2018 Melkhonger China heeft wereldwijd grote gevolgen 46 reacties
14-02-2018 Toenemende melkbehoefte in China heeft grote wereldwijde gevolgen 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: verminder uitstoot fijnstof en ammoniak 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad adviseert uitstoot van fijnstof en ammoniak veehouderijen verder te verminderen 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan 0 reacties
02-02-2018 ‘Lager eiwitrantsoen kan ammoniakuitstoot verlagen’ 0 reacties
02-02-2018 Praktische samenwerking boer en overheid vermindert fijnstofuitstoot met extra 30% 0 reacties
01-02-2018 Lager eiwitrantsoen kan ammoniakemissie quasi halveren 0 reacties
01-02-2018 30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak 0 reacties
01-02-2018 Dertig procent daling fijnstof in Gelderse Vallei door collectieve aanpak 0 reacties
01-02-2018 Dertig procent daling fijnstof door collectieve aanpak 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ZLTO: Sanering Brabantse veehouderij onevenredig zwaar 0 reacties
30-01-2018 ‘Britse sandwich veroorzaakt net zoveel Co2 uitstoot als 19 kilometer autorijden’ 0 reacties
18-01-2018 Bedrijven zijn verplicht om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken 0 reacties
18-01-2018 Belgische uitstoot broeikasgassen verkeerde weg op 0 reacties
16-01-2018 Biet bindt kooldioxyde beter dan bos 0 reacties
16-01-2018 Landbouw goed voor 10% EU uitstoot broeikasgas 0 reacties
13-01-2018 Zonder maatregelen gaan we naar +1,5 graden tegen 2040 0 reacties
12-01-2018 Hoe evolueert Europese broeikasgasuitstoot tegen 2030? 0 reacties
12-01-2018 Fosfor en methaan meten via melk 0 reacties
09-01-2018 Iedereen vleesvrij: Een ramp voor de volksgezondheid 1 reactie
07-01-2018 Veehouder is creatief met poep en plas van varkens: winst voor boer, omwonenden en natuur 0 reacties
07-01-2018 EU: licht dalende emissies door krimpende veestapel 0 reacties
03-01-2018 Minder veebedrijven met hoge uitstoot fijn stof 0 reacties
03-01-2018 EU: licht dalende emissies door krimpende veestapel 0 reacties
22-12-2017 Europees akkoord over broeikasgassen 0 reacties
22-12-2017 Belgische uitstoot niet-ETS sectoren moet 35% omlaag 0 reacties
21-12-2017 Europees akkoord over uitstoot broeikasgassen 0 reacties
20-12-2017 Methaanuitstoot meten in koeienboeren 0 reacties
20-12-2017 Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flink omlaag te brengen 0 reacties
18-12-2017 China zal binnenkort uitstoot CO2 beprijzen 0 reacties
04-12-2017 2,6 miljoen Brabantse subsidie Stal van de Toekomst 0 reacties
04-12-2017 Geen luchtwassers meer maar een bron-aanpak voor ammoniak 0 reacties
29-11-2017 Noord-Brabant steunt ontwikkeling duurzame stallen 0 reacties
29-11-2017 Aanzuren digestaat vermindert uitstoot ammoniak 0 reacties
25-11-2017 Reductie broeikasgassen ‘vleesloze’ wereld slechts 2,6 procent 0 reacties
23-11-2017 Reductie broeikasgassen ‘vleesloze’ wereld slechts 2,6 procent 0 reacties
09-11-2017 Provincie doet geen onderzoek naar uitstoot stikstof door vliegtuigen 15 reacties
08-11-2017 Europa goed op weg om klimaatdoelstellingen te halen 0 reacties
06-11-2017 Polder stoot evenveel CO2 uit als kolencentrale 1 reactie
06-11-2017 Uitstoot CO2 uit veengebieden twee keer zo groot 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
30-10-2017 Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet 0 reacties
21-10-2017 Uitstoot in Brabant: varkens en kippen minder, koeien en geiten meer | Omroep Brabant 0 reacties
20-10-2017 Blog van een burger met grote zorgen 0 reacties
19-10-2017 Verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald 0 reacties
19-10-2017 Nationale energieverkenning 2017 0 reacties
18-10-2017 Belgische melk wordt steeds duurzamer 0 reacties
17-10-2017 Carbon footprint rauwe melk met 26% gedaald sinds 2000 0 reacties
17-10-2017 Kwart Belgische veehouders maakt duurzame energie 0 reacties