Uitstoot

Uitstoot nieuws

CO2-belasting: deze landen gingen Nederland voor

16-03-2019 - Een verrassende wending van het kabinet deze week: er komt toch een CO2-heffing voor bedrijven. Tot onvrede van de werkgevers. Zij vrezen voor een verslechtering van de internationale concurrentiepositie en banenverlies.
Zo'n heffing zou Nederlandse bedrijven volgens hen benadelen ten opzichte van landen waar geen CO2-belasting bestaat. Maar Nederland is lang niet het enige land waar een CO2-taks komt, of al is. Zo zijn er ook plannen in buurland België. Landen als Zweden, Noorwegen en Frankrijk hebben er zelfs al een.
Op dit moment betalen Nederlandse bedrijven al voor hun uitstoot door middel van het Europese emissiehandelssysteem (ETS): plusminus 20 euro per ton uitstoot. Daar komt met de invoer van een CO2-heffing een bedrag bovenop.
Van 1 tot 139 dollar
Wereldwijd zijn er 45 nationale en 25 subnationale regelingen met betrekking tot CO2-uitstoot, blijkt uit onderzoek van de Wereldbank. In alle landen waar die regelingen gelden, betalen bedrijven een bepaald bedrag per ton koolstofdioxide. De hoogte van dat bedrag varieert flink. Van 1 Amerikaanse dollar tot 139 dollar per ton.
In een aantal landen betalen bedrijven nu al meerdere belastingen over hun uitstoot, zoals in Zweden. De prijs per ton uitstoot ligt daar dan ook flink hoger dan in andere landen: 112 euro. Ook in Noorwegen is er al een extra CO2-heffing. Daar betalen bedrijven 52 euro per ton uitstoot. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk en IJsland zijn er extra heffingen. (Bron: De Nederlandsche Bank)
Wel is het zo dat er in bijna al die landen uitzonderingen zijn voor de industrie. De heffingen worden dus betaald door bijvoorbeeld de transportsector, de bouw en de elektriciteitssector.
"Nederland betaalt in vergelijking met een aantal andere landen dus eigenlijk nog weinig voor de uitstoot van koolstofmonoxide", zegt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit.
Dat beaamt Daan van Soest, hoogleraar economie aan Tilburg University. "Een verhoging van dat bedrag is meer om een beetje bij te trekken. Nederland is lang niet het braafste jongetje van de klas."
De hoogleraren verwachten bovendien dat veel andere landen ook snel een aanvullende CO2-taks invoeren. "Maatschappelijk gezien staat het klimaat zo hoog op de agenda, landen moeten wel wat doen", zegt Kavelaars.
Maar VNO-NCW wijst erop dat dit anders ligt voor de industrie, omdat die dus in veel landen een uitzonderingspositie geniet. Zij verwijzen naar een onderzoek dat PwC recent uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De nieuwe heffing zal de kosten voor de Nederlandse industrie dus verhogen ten opzichte van het buitenland.
Verplaatsing voorkomen
"Het kabinet moet dus voorzichtig zijn met heffingen bovenop de ETS", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. "We moeten voorkomen dat de productie door oplopende kosten verplaatst naar andere landen. Want dan wordt én het klimaat slechter én loopt de Nederlandse productie terug."
Volgens Kavelaars is het vooral de vraag wat het kabinet gaat doen met het geld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de overheid het geld gaat gebruiken om de industrie weer op een andere manier te compenseren. "Ook zullen de bedrijven een deel van de kosten doorberekenen aan de consument."
Een 'verstandige' heffing
Het kabinet wil naar eigen zeggen een "verstandige" CO2-heffing invoeren. Dat bedrag komt bovenop de plusminus 20 euro die Nederlandse bedrijven op dit moment betalen per ton uitstoot. Hoe hoog dat gaat worden, is nog niet bekend. Het kabinet laat de nieuwe voorstellen nu opnieuw doorrekenen en komt eind april met definitieve klimaatplannen.
Eind januari pleitten 71 economen - waaronder Van Soest - nog voor een heffing van 50 euro per ton koolstofdioxide. Het is de vraag in hoeverre het kabinet gehoor geeft aan die oproep.

Nieuwsgrazer

Varkenshouderij kan gemakkelijk aan de klimaatdoelstellingen bijdragen

15-03-2019 - De landbouw, en ook varkenshouderij, kan gemakkelijk de klimaatdoelstellingen halen. Of heeft sector al voldoende gedaan en vermindert de CO2 uitstoot vanzelf door krimp in de sector?

Nieuwsgrazer

Groen: "Meer bio en krimp van exportgerichte veeteelt"

15-03-2019 - Met de klimaatmaatregelen die België tot nu toe heeft genomen, zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 niet dalen maar stijgen. Dat bericht De Standaard donderdag. Diezelfde dag stelde Groen een eigen klimaatplan voor met concrete stappen tot 2030. Voorzitter Meyrem Almaci: “Ons paKt integreert zes cruciale sectoren met maatregelen op vlak van open ruimte, energie, woningen, mobiliteit, industriële transitie en landbouw. Zo zorgen we voor een CO₂-reductie van 55 procent, en 80.000 jobs extra.” Op vlak van landbouw springt in het oog dat Groen de veestapel met een kwart wil verkleinen en daarbij de industriële veeteelt gericht op export in het vizier neemt. Van ‘de industrie’ onafhankelijke landbouwers belooft de partij extra steun, onder meer voor de omschakeling naar bio.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-03-2019 DSM komt met nieuwe plannen om CO2-uitstoot te reduceren 0 reacties
15-03-2019 ForFarmers vindt Europese soja slecht voor klimaat 0 reacties
14-03-2019 EU-parlement: In 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer in Europa 12 reacties
13-03-2019 Arla Foods gaat voor netto klimaatneutrale zuivel 0 reacties
12-03-2019 Overgrote merendeel pluimveehouders vindt verlagen fijnstof uitstoot niet nodig 0 reacties
11-03-2019 Arla-boer moet in 2050 klimaatneutraal zijn 0 reacties
09-03-2019 ‘Europese uitstoot doet er niet toe’ 2 reacties
04-03-2019 Bronnen uitstoot methaan veel preciezer in kaart met Nederlandse techniek 0 reacties
28-02-2019 #Frieslandcampina toonaangevend in duurzaamheid 47 reacties
19-02-2019 Kweekvlees is niet per se beter voor het klimaat dan 'gewoon vlees' 8 reacties
14-02-2019 'Technieken reduceren fijnstof in Kipsterstal maar verdere ontwikkelingen nodig' 0 reacties
14-02-2019 CO2-uitstoot in laatste kwartaal 2018 hoger 0 reacties
14-02-2019 Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018 0 reacties
11-02-2019 Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu 0 reacties
11-02-2019 De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen 0 reacties
09-02-2019 Plan B bij zeespiegelstijging: 'Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken' 0 reacties
07-02-2019 'Eerste resultaten fijnstof reducerende technieken perspectiefvol' 0 reacties
06-02-2019 Kabinet wil wegblijven van krimp veestapel 11 reacties
30-01-2019 50 miljoen voor Drentse melkveehouders 23 reacties
25-01-2019 CO2-emissie daalt of stijgt niet 0 reacties
24-01-2019 'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen' 0 reacties
18-01-2019 Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie 1 reactie
17-01-2019 Draagt CO2 uit prik bij aan klimaatverandering? 0 reacties
15-01-2019 Suiker Unie wil fabriek volledig op zonne-energie laten draaien 0 reacties
12-01-2019 Waar gaat de wereld heen als we (in dit geval) de waarheid op Geenstijl vinden? 3 reacties
11-01-2019 'PBL corrigeert eindelijk cijfers broeikasgassen vleesconsumptie' 0 reacties
11-01-2019 'PBL corrigeert eindelijk cijfers broeikasgassen vleesconsumptie' 0 reacties
24-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 0 reacties
22-12-2018 Vier belangrijke punten uit het klimaatakkoord 3 reacties
21-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 9 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
20-12-2018 Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan 15 reacties
17-12-2018 Groenlinks wil ‘geheime’ CO2-uitstoot veenweidegebieden stoppen 0 reacties
14-12-2018 Rabobank: economische groei vertraagt door krapte arbeidsmarkt 0 reacties
13-12-2018 Onderwaterdrains zijn wel effectief 0 reacties
12-12-2018 Wereldwijde uitstoot van CO2 neemt opnieuw toe 0 reacties
11-12-2018 Onderwaterdrains zijn wel effectief 0 reacties
11-12-2018 Nutri2Cycle: naar een echte kringloopeconomie 0 reacties
07-12-2018 Vliegen en varen nog altijd buiten schot, CO2 uitstoot wereld hoger dan ooit 0 reacties
06-12-2018 Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe 0 reacties
03-12-2018 Het raadsel van Parijs: hoe weet je hoeveel CO2 wordt uitgestoten? (2) 0 reacties
29-11-2018 Nederlandse economen pleiten voor CO2-taks, anders is het klimaatakkoord verloren 5 reacties
29-11-2018 Krimpenerwaard wil ook onderwaterdrainage 0 reacties
27-11-2018 Koning met minister Schouten op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen 0 reacties
27-11-2018 Het raadsel van Parijs: hoe weet je hoeveel CO2 wordt uitgestoten? (1) 0 reacties
20-11-2018 'Vlak dieselauto's niet uit bij realiseren CO2-reductie' 0 reacties
14-11-2018 Uitstoot CO2 iets gestegen 0 reacties
14-11-2018 Mannen zijn milieubelastender dan vrouwen 0 reacties
13-11-2018 Boeren halen warmte uit melk en mest 0 reacties
13-11-2018 Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan 0 reacties
10-11-2018 Windenergie is niet genoeg om de CO2-uitstoot terug te dringen 0 reacties
10-11-2018 Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien 0 reacties
09-11-2018 Diervoedersector: ‘We moeten de consument volledig transparant informeren’ 0 reacties
05-11-2018 Agrifirm en WUR ontwikkelen emissie-reducerende stal 14 reacties
02-11-2018 Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf 0 reacties
29-10-2018 Steun voor krimp veestapel in strijd tegen broeikasgas 0 reacties
25-10-2018 1728 kilometer met een Iveco op LNG 0 reacties
15-10-2018 Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof 0 reacties
09-10-2018 Milieuorganisaties: 'Historische uitspraak over verminderen uitstoot' 0 reacties
09-10-2018 Gerechtshof: Nederland moet uitstoot sneller terugdringen 0 reacties
09-10-2018 Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen 0 reacties
09-10-2018 Gerechtshof: Nederland moet uitstoot sneller terugdringen 0 reacties
30-09-2018 Column: Van polderen naar een turboversnelling 0 reacties
28-09-2018 AB InBev en FrieslandCampina over klimaatambities: ‘Helemaal fossielvrij gaat niet lukken’ 0 reacties
26-09-2018 Discussie over onderwaterdrains 0 reacties
25-09-2018 Sjoemeldiesels produceerden tot 16 keer zoveel uitstoot als opgegeven 0 reacties
24-09-2018 Eerste resultaten fijnstofreducerende technieken bemoedigend 0 reacties
20-09-2018 Eerste resultaten van studie naar emissiereductie fijnstof in pluimveesector zijn veelbelovend 0 reacties
18-09-2018 Provincie Limburg wil stalemissies real-time meten 0 reacties
17-09-2018 Shell stelt grens aan uitstoot methaan 0 reacties
12-09-2018 Zeetransport vaart in de toekomst schoner met hogere kosten 0 reacties
11-09-2018 Door een veel hoger energiegebruik is de CO2 uitstoot van Nederland nog even groot als in 1990 0 reacties
10-09-2018 De CO2-uitstoot is nog net zo groot als in 1990 0 reacties
08-09-2018 Schouten: Omslag naar kringlooplandbouw noodzakelijk 0 reacties
04-09-2018 CO2-tekort bedreiging voor glastuinbouw? 0 reacties
29-08-2018 Altijd pindakaas aan huis bezorgd, zonder uitstoot 0 reacties
24-08-2018 Kabinet heeft meevaller door verkoop emissierechten CO2 0 reacties
21-08-2018 EU wil eigen klimaatdoelstellingen voor 2030 aanscherpen 0 reacties
17-08-2018 FrieslandCampina werkt met boeren aan terugdringen van broeikasgasemissie 0 reacties
17-08-2018 Boeren in Bladel mogen uitbreiden van college 0 reacties
14-08-2018 CO2-uitstoot daalt door zacht weer 0 reacties
08-08-2018 Cool Farm Tool moet akkerbouwers helpen duurzamer te telen 0 reacties
08-08-2018 Nieuwe duurzaamheidsstandaard voor tuin- en akkerbouw: PlanetProof 0 reacties
08-08-2018 EU-parlement verdeelt doelen broeikasgas over alle sectoren 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouwers wacht een lastig jaar 0 reacties
08-08-2018 Nederlander verspilt gemiddeld 264 kg aardappels per leven 0 reacties
03-08-2018 Leghennenhouders moeten investeren fijnstofreductie 0 reacties
31-07-2018 Grondwater verhogen tegen CO2 uitstoot 0 reacties
24-07-2018 Vlees en zuivel onder vuur in rapport CO2-uitstoot 0 reacties
23-07-2018 Video: 'Brabant bevordert ontwikkeling nieuwe stalsystemen' 0 reacties
16-07-2018 Sensoren op windmolens moeten zwaveluitstoot op Noordzee terugdringen 0 reacties
11-07-2018 "Hoofdlijnen Klimaatakkoord realistisch voor glastuinbouw" 0 reacties
11-07-2018 Hoofdlijnen klimaatakkoord uitdagend maar wel realistisch voor glastuinbouw 0 reacties
10-07-2018 Nederweert verbiedt pluimveehouders meer fijnstof uit te stoten 0 reacties
10-07-2018 Zuivelsector pakt uitstoot broeikasgas stevig aan 0 reacties
07-07-2018 Schouten trekt 120 miljoen euro uit voor sanering 0 reacties