Uitstoot

Uitstoot nieuws

Korstmossen tonen aan: Friese natuurgebieden profiteren niet van minder ammoniakuitstoot veehouderij

26-11-2020 - LEEUWARDEN - Afgemeten aan de korstmossen op Friese zomereiken, profiteren natuurgebieden niet van de verminderde uitstoot van ammoniak door de veehouderij.

Nieuwsgrazer

Hoe één kalkoenboer net zoveel stikstof uitstoot als alle automobilisten besparen op de snelweg

25-11-2020 - ERMELO - Het sluiten van enkele veehouderijen in de buurt van natuurgebieden kan enorm bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem. Maar Gelderland ziet weinig in het opkopen van deze piekbelasters.

Nieuwsgrazer

Boeren weer op trekker naar Den Haag, wat willen ze bereiken?

17-11-2020 - Het was vorig jaar rond deze tijd een bekend beeld: boeren die op hun trekker naar Den Haag reden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vandaag voeren boeren opnieuw actie. Wat willen ze?
Te veel stikstofuitstoot
Eerst even terug naar vorig jaar, want hoe zat het ook alweer? Het begon allemaal met een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. Volgens deze hoogste bestuursrechter deed Nederland niet genoeg om stikstof terug te dringen. Te veel stikstof is slecht voor de biodiversiteit; het aantal planten en dieren neemt erdoor af. Dat is vooral een probleem voor Natura 2000-gebieden, waar Europese natuurrichtlijnen gelden.
De stikstofuitstoot in Nederland is de afgelopen 30 jaar fors afgenomen, maar Nederland blijft qua uitstoot koploper in Europa. 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden is afkomstig van de landbouw.
Honderden projecten, zoals het bouwen van woningen, de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigden door de uitspraak van de Raad van State te sneuvelen of vertraagd te worden. De stikstofcrisis was een feit.
Zorgen over toekomst
Terug naar de actievoerende boeren. De uitspraak van de Raad van State leidde tot veel onrust binnen de sector. Boeren maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en over uitbreidingsmogelijkheden. Uit een enquête van de NOS bleek dat veel boeren het oneerlijk vinden dat zij een probleem voor heel Nederland moeten oplossen, terwijl ze als sector naar eigen zeggen al veel hebben gedaan om de stikstofuitstoot de afgelopen decennia terug te dringen.
De druppel die de emmer voor boeren vorig jaar deed overlopen was het plan van regeringspartij D66 om de veestapel te halveren. Maar de demonstrerende boeren zijn boos over veel meer zaken. Bijvoorbeeld over steeds strengere regels waaraan ze moeten voldoen, bezettingen van boerderijen door dierenactivisten, beeldvorming over boeren in de media, regels rondom gewasbescherming en lagere prijzen voor hun producten.
Kortom: deze actievoerende boeren vinden dat zij de dupe zijn van falend kabinetsbeleid en voelen zich niet gesteund door de overheid.
Nieuwe stikstofwet
Allemaal zaken die al langere tijd spelen. Wat is nu de aanleiding om weer met de trekker naar Den Haag te gaan? Daar kan Farmers Defence Force, de organisatie die de grootste kracht achter de protesten is, het best zelf antwoord op geven.
Aan het woord is Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force:
Minister Schouten van Landbouw wil nieuwe regels rondom stikstofwaarden vastleggen, daarom is in oktober het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering ingediend. Volgens Schouten zorgt het kabinet er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat.
Farmers Defence Force zegt dat minister Schouten dit voorstel er "nog voor het kerstreces doorheen wil jassen", terwijl er volgens de organisatie door corona minder mogelijkheden zijn om over de wetgeving in gesprek te gaan met de minister. Daarnaast noemt FDF het een slechte wet die "de rechten van boeren met voeten treedt". De boeren die vandaag met trekkers naar Den Haag kwamen, vinden dat zij een te grote bijdrage moeten leveren en willen de wet tegenhouden.
Het klopt dat Schouten de wet nog voor Kerst door het parlement wil hebben. Dat is volgens haar juist nodig om "boeren die door willen gaan, perspectief te bieden". Daarnaast is de stikstofwet volgens Schouten al lang geleden aangekondigd. De wet moet per 1 januari de noodmaatregelen vervangen, die aan het einde van het jaar aflopen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitstoot nieuws

Datum Onderwerp Reacties
21-10-2020 Projectontwikkelaars kunnen boeren uitkopen voor hun stikstofruimte – en dat baart menigeen zorgen 22 reacties
20-10-2020 Proeffabriek groene methanol in North Sea Port kost 100 miljoen euro 0 reacties
20-10-2020 ‘Minder dieren bij natuurgebieden werkt het beste tegen stikstof’ 6 reacties
30-09-2020 Johan Vollenbroek: na stikstofzaak volgt nu biomassastrijd 1 reactie
24-09-2020 Californië wil verkoop nieuwe benzineauto's verbieden vanaf 2035 0 reacties
14-09-2020 'Varkensboer laat zich nog niet uitkopen' 0 reacties
03-09-2020 Branden noordpoolgebied zorgen voor recorduitstoot CO2 0 reacties
01-09-2020 Kunnen we onze CO2-uitstoot weer uit de lucht halen met 'negatieve emissies'? 6 reacties
31-08-2020 Geen verbazing bij boer over proef emissiearme stalvloer 18 reacties
27-08-2020 'Thuiswerken bespaart evenveel CO2-uitstoot als 150.000 vluchten naar New York' 12 reacties
26-08-2020 ZLTO begint nieuwe rechtszaak tegen provincie: 'Boeren moeten meer tijd krijgen' 0 reacties
25-08-2020 'Veehouderij moet overstappen op biologische kringlooplandbouw' 16 reacties
20-08-2020 Stikstofplannen melkveehouderij verdienen een nieuwe kans 6 reacties
22-07-2020 Eiwitverlaging in veevoer moet ruimte geven voor woningbouw 0 reacties
11-07-2020 Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland' 0 reacties
10-07-2020 Stikstofregels op zee zijn oneerlijk voor vissers, vinden Provinciale Staten 2 reacties
06-07-2020 Protesterende boeren rijden met trekkers de A2 op, kilometerslange file 1 reactie
04-07-2020 Kans op kalfjesdrieling is één op acht miljoen dus Boerdonkse boer bijzonder blij 0 reacties
02-07-2020 Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop' 0 reacties
01-07-2020 Stikstof dwarsboomt bouw van duizenden huizen in Gelderland 0 reacties
26-06-2020 Milieuclubs niet blij, ‘KLM kan grotendeels op oude voet verder’ 0 reacties
25-06-2020 2000 liter diesel bespaard door zonnepanelen op dak van vrachtwagen, Vos laat nóg een truck met panelen rijden 0 reacties
24-06-2020 Uitstoot CO2 fors afgenomen in eerste kwartaal 0 reacties
22-06-2020 Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden 24 reacties
15-06-2020 LTO: rapport bevestigt dat stikstofdrempel omhoog moet 1 reactie
09-06-2020 ‘Klimaatneutraal? Het móet, we hebben geen keuze’ 0 reacties
08-06-2020 ‘Vrijwillige uitkoop van boeren is niet voldoende als oplossing voor stikstofprobleem’ 4 reacties
03-06-2020 Populariteit SUV’s leidt tot hogere CO2-uitstoot nieuwe auto’s 0 reacties
19-05-2020 Statenmeerderheid wil nieuwe stikstof-aanpak van minister Schouten 9 reacties
08-05-2020 Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij 0 reacties
04-05-2020 Mercedes en Volvo gaan vrachtwagens bouwen 0 reacties
29-04-2020 'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden' 0 reacties
24-04-2020 ING: 'Stikstofemissiereductie door krimp van landbouwsector kost Nederlandse economie het minst' 0 reacties
24-04-2020 Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet 1 reactie
18-04-2020 Stikstofafname door corona mogelijk bruikbaar voor vergunningen 6 reacties
08-04-2020 Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 0 reacties
31-03-2020 Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet 4 reacties
30-03-2020 Coronacrisis heeft ook zijn weerslag op stikstofaanpak van het kabinet 0 reacties
09-03-2020 Lely belooft ruim 50% minder emissies uit mest 11 reacties
03-03-2020 Coronavirus zorgt voor spectaculaire daling CO2 uitstoot in China 0 reacties
01-03-2020 Wat een stikstofdeken en de naderende campagne betekenen voor Rutte III 2 reacties
25-02-2020 ‘Investeringen bedrijven moeten verdubbelen om doelen klimaatakkoord Parijs te halen’ 6 reacties
20-02-2020 Kijk terug: De presentatie van de stikstofcijfers van het Mesdag Zuivelfonds 0 reacties
18-02-2020 Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?) 6 reacties
14-02-2020 Schiphol neemt maatregelen tegen stikstofuitstoot 5 reacties
13-02-2020 'Belofte CO2-compensatie vaak niet waargemaakt door bedrijven' 0 reacties
12-02-2020 Elektrificatie kan uitstoot van vervoer, bouw en industrie in 2050 met 60 procent verminderen 0 reacties
07-02-2020 Nieuwbouw Hotel De Wigwam ligt stil: bouwverkeer stoot teveel stikstof uit 9 reacties
07-02-2020 Kabinet overlegt met Urgenda over verlaging CO2 0 reacties
05-02-2020 Elektrisch beregenen forse kostenbesparing 0 reacties
04-02-2020 Gronings onderzoek: CO2 terugdringen met hulp van...CO2 0 reacties
30-01-2020 Uitstoot stikstof uit mest afgelopen jaar gedaald in Overijssel 0 reacties
29-01-2020 Jetten wil meer actie van kabinet in stikstofdossier 18 reacties
22-01-2020 Premier Australië: ‘Verwijderen vegetatie net zo belangrijk als terugbrengen CO2-uitstoot’ 0 reacties
21-01-2020 Luchtwassers bij veehouders in Overijssel werken niet goed 0 reacties
19-01-2020 Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU 0 reacties
14-01-2020 Remkes: Alleen groei Schiphol en opening Lelystad Airport bij minder stikstof 0 reacties
13-01-2020 Geen extra maatregelen voor landbouw in Schone Lucht Akkoord 0 reacties
13-01-2020 Overheden tekenen akkoord voor betere luchtkwaliteit 2 reacties
11-01-2020 Deurnese varkenshouders werken samen aan stal met minder uitstoot 0 reacties
24-12-2019 Uitstoot CO2 afgenomen in het derde kwartaal 0 reacties
19-12-2019 Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel 16 reacties
18-12-2019 Weer protestacties door boeren, waarom demonstreren ze dit keer eigenlijk? 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard, waarvan 800 miljoen voor binnenvaart 0 reacties
17-12-2019 Gelderse aanpak stikstof kost 2 miljard 4 reacties
17-12-2019 Ook in Eerste Kamer meerderheid voor stikstofwet 4 reacties
13-12-2019 ‘Melk op basis van microbiologisch eiwit is de toekomst’ 1 reactie
12-12-2019 Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet 0 reacties
11-12-2019 Brief van de hoofdredactie: Zorg over klimaat is geen linkse hobby 0 reacties
06-12-2019 Drentse boer bedenkt oormerk om uitstoot koeien te meten 2 reacties
05-12-2019 Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata 0 reacties
05-12-2019 Exxon wist al in 1991: alleen hoge CO2-prijs helpt uitstoot omlaag 0 reacties
03-12-2019 'Fijnstoftaks effectief tegen uitstoot industrie' 0 reacties
27-11-2019 Raad van State kritisch over veevoermaatregel kabinet 1 reactie
26-11-2019 Forse daling methaanuitstoot Europees vee 0 reacties
25-11-2019 Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet 0 reacties
25-11-2019 Broeikasgassen in atmosfeer naar record 0 reacties
22-11-2019 Grashoff in debat: ‘stikstofaandeel Brabantse industrie gaat over hooguit een paar procent van totaal’ 1 reactie
22-11-2019 Rotterdam wil CO2-uitstoot en broeikasgassen in tien jaar tijd halveren 0 reacties
20-11-2019 Stikstofplan van boeren gaat niet ver genoeg, aldus milieuorganisaties 0 reacties
20-11-2019 Van alle uitstoot door transport komt de helft van luchtvaart 3 reacties
19-11-2019 Uitstoot biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde boven de norm en blijven voorlopig buiten gebruik 0 reacties
14-11-2019 CO2-uitstoot in Fries veenweidegebied met vliegtuig gemeten 0 reacties
14-11-2019 Vraag naar olie zal stagneren rond 2030, voorspelt het Internationale Energieagentschap 0 reacties
13-11-2019 Reacties op stikstofmaatregelen: van ‘te laat’ tot ‘dat wordt wennen’ 0 reacties
11-11-2019 Vooral oude diesel grote stikstofvervuiler, sloopregeling kan uitweg crisis zijn 0 reacties
08-11-2019 De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak 0 reacties
31-10-2019 Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn 23 reacties
30-10-2019 Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen 0 reacties
30-10-2019 Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen 0 reacties
29-10-2019 100% biolandbouw geen oplossing voor klimaat 0 reacties
22-10-2019 'Land- en bosbouwsector wereldwijd kan in 2040 CO2-neutraal zijn' 0 reacties
22-10-2019 Rabo: duurzaam telen wordt criterium bij financiering 43 reacties
22-10-2019 Actieplan CO2-neutrale land- en bosbouw 0 reacties
22-10-2019 Stalvloer heeft geen invloed op de uitstoot van methaan 0 reacties
22-10-2019 Duizenden Duitse boeren in Bonn voor 'Nederlands' protest 0 reacties
18-10-2019 'Boeren zitten in een wurggreep' 0 reacties