Co2

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2. In zuivere toestand is het een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. De molecule bezit een lineaire geometrie en behoort tot de puntgroep D∞h. Soms wordt het gas aangeduid als koolzuur, maar daarmee wordt eigenlijk diwaterstofcarbonaat (H2CO3), de oplossing van koolstofdioxide in water, bedoeld.

Co2 nieuws

Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

11-09-2019 - In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweidegebieden vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoten. Om te onderzoeken of maatregelen ook tot het gewenste resultaat leiden is een landelijk meetnet boeikasgassen uitgerold. Het Innovatie Programma Veen is één van de 6 hoofdlocaties.

Nieuwsgrazer

Glastuinbouwers positief, maar onzeker over haalbaarheid duurzaam telen

11-09-2019 - Glastuinbouwondernemers zijn bereid stappen te zetten om fossielvrij te produceren. Echter, terwijl ze gas als een betrouwbare energiebron zien, rijzen bij alternatieve bronnen vragen. Is de energie continu beschikbaar, geeft het voldoende warmte, is de bron bestand tegen piekbelastingen, is er voldoende CO2 beschikbaar voor de teelt en is de techniek voldoende uitgekristalliseerd? Glastuinbouwondernemers willen wel fossielvrij gaan produceren, maar ze hebben nog onvoldoende handelingsperspectief om dit te realiseren.

Nieuwsgrazer

Amazone wordt 'de longen van de aarde' genoemd, maar klopt dat wel?

26-08-2019 - 'De longen van de aarde staan in brand', kopt het Wereldnatuurfonds boven de oproep om geld te geven om de bosbranden in de Amazone tegen te gaan. En ook de Franse president Macron twittert: 'Ons huis staat in de brand. Letterlijk. Het Amazonewoud, de longen die 20 procent van de zuurstof van onze planeet produceren, staat in brand.' De NOS gebruikte de uitdrukking ook regelmatig in de berichtgeving.
Dat er veel bosbranden in de Amazone zijn en dat dat ernstig is, daar zijn natuurbeschermers en wetenschappers het over eens. Maar lopen we echt het risico om wereldwijd in ademnood te raken? Wat zijn de gevaren en gevolgen van deze branden?
"Het is een wijdverbreid misverstand dat de Amazonewouden 'de longen van de aarde zijn', zegt Amazone-onderzoeker Bart Kruijt van de Wageningen University: "Door fotosynthese nemen bomen CO2 op en produceren ze zuurstof. Maar ze nemen net zoveel op als ze uitstoten. Ze gaan pas zuurstof produceren als ze groeien. En dat is in de Amazone niet het geval, het wordt juist minder. Bovendien: de planten die in de plaats van die bomen komen, produceren die zuurstof ook. "
Zo groot is de impact dus niet, zegt Kruijt: "Zelfs als we alle bossen in de wereld weg zouden halen, hebben we niet ineens geen zuurstof meer."
Dat onderschrijft collega-wetenschapper Ingrid van der Laan-Luijkx: "De bewering dat het Amazonegebied verantwoordelijk is voor 20 procent van onze zuurstof, klopt niet. Ik denk dat mensen het verwarren met dat er bijna 21 procent zuurstof in de lucht zit. Op de beschikbare hoeveelheid zuurstof in de lucht hebben de huidige branden in de Amazone bijna geen effect." Volgens wetenschappers gaat het naar schatting om een verschil van 0,1 procent.
Toch gebruikt ze ook zelf de term 'longen van de aarde': "Ik gebruik de term om in het algemeen uit te leggen dat een bos net als longen CO2 en zuurstof uitwisselt. Dat spreekt meer tot de verbeelding dan dat je het hebt over CO2 die op de langere termijn toeneemt. Het is een symbool geworden."
Ook Macron maakte gebruik van de term:
"Het zuurstofverhaal voert de boventoon. Dat is niet goed, want het klopt niet. Iedereen praat elkaar na zodat ze het niet over klimaatverandering hoeven te hebben", zegt Kruijt, die zich stoort aan de onjuiste informatie.
"Als iemand zegt dat de zuurstofbewering onzin is, dondert het verhaal in elkaar en loop je het risico dat mensen zeggen: 'Het is zo erg nog niet'. Terwijl het onderwerp wél belangrijk is en de branden zeker voor schade zorgen. Alleen op andere gebieden dan de zuurstof."
Zulk gebruik van onjuiste feiten brengt risico's met zich mee, zegt Wim Turkenburg, klimaat- en energie-expert. "We komen zo in een 'Trump-achtige' samenleving. Trump zegt: ik creëer mijn eigen feiten, wetenschap is niet van belang'. Maar we moeten mensen voorzien van juiste informatie. Je moet geen wetenschappelijke onzin verkopen. Dan kom je namelijk op een hellend vlak en verdwijnt het vertrouwen."
"Overigens zijn de zorgen over onze zuurstof wel terecht als je de Amazone-branden ziet als een voorbode van steeds meer en meer grote bosbranden in de wereld", benadrukt Kruijt.
Hoewel de invloed op de zuurstofvoorziening dus heel erg klein is, zijn de branden zeker niet onschadelijk voor de planeet, zegt ook hij. "De belangrijkste functie van de Amazone is de opname van CO2, dat is van invloed op wereldschaal. De vegetatie op onze planeet, waar de Amazone een belangrijk onderdeel van is, neemt een kwart op van alle CO2 die we uitstoten. Ook is er enorm veel CO2 in de bossen opgeslagen, onder meer in bomen en houtskool. Als dat vrijkomt, heeft dat een grote impact. Het betekent dat de aarde nog verder gaat opwarmen."
''Oerwouden spelen een belangrijke rol in de vochthuishouding en in het klimaat op aarde. Bij het verbranden van oerwouden om het te ontbossen en er landbouwgebied van te maken krijg je bovendien veel bodemerosie en dreigt uiteindelijk verwoestijning van deze gebieden, zoals we in Afrika zien", waarschuwt Turkenburg. "Ook komt er door de verbranding veel CO2 vrij die zeer langdurig in de lucht blijft zitten en bijdraagt aan de toename van het broeikaseffect op aarde."
Biodiversiteit bedreigd
En er zijn meer gevolgen, weet hoogleraar Turkenburg. ''De Amazone is van onschatbare waarde. Voor de biodiversiteit zijn de branden een groot probleem. Er zitten unieke dieren en zeer grote hoeveelheden planten die je alleen daar tegenkomt. Als hun territorium steeds kleiner wordt, sterven soorten uit. Bovendien is het rampzalig voor mensen die er wonen."
Kruijt, die al jarenlang werkt als onderzoeker in het Amazonegebied, vindt het belangrijk dat er aandacht komt voor de gevolgen in de regio zelf. "Het water in de atmosfeer zorgt dat er regen kan ontstaan. Dat heeft een functie voor de regio en het continent. De droogte in Sao Paulo bijvoorbeeld, kan te maken hebben met de verstoring van het regenwoud. Daar merken we in Europa weinig van."
Hij hoopt dat er meer aandacht komt voor de miljoenen mensen die in het gebied wonen: "Er is weinig aandacht voor de ellende van de bevolking zelf. Het water staat dan weer laag, dan zijn er overstromingen. Ze hebben daardoor geen transportmogelijkheden, er is schade aan de oogsten en er heersen ziektes."
Kwetsbaarder voor branden
Kruijt noemt de huidige ontwikkelingen zorgwekkend: "In tegenstelling tot wat computermodellen voorspelden, gaat de achteruitgang sneller. Vooral aan de zuidwestkant van de Amazone waar de meeste ontbossing plaatsvindt."
Hij voorziet een kantelpunt waardoor sneller branden ontstaan: "Er is meer verdroging, er zijn langer droge seizoenen omdat het niet regent, de bossen worden opener en minder soortenrijk, waardoor ze kwetsbaarder worden voor branden. Tot nu toe gebeurde dat niet zomaar, omdat het regenwoud zo vochtig is."
Kunnen we het tij nog keren? Kruijt blijft voorzichtig optimistisch: "Als je bomen plant op achtergelaten landbouwgrond, heb je met 10 tot 20 jaar weer een bos. Wel met andere soorten, maar desondanks belangrijk voor de opname van CO2."
In deze video van NOS op 3, waarin ook de term 'longen van de aarde' valt, wordt uitgelegd wat er achter de ontbossing van het regenwoud zit:

Nieuwsgrazer

Nog meer Co2 nieuws

Datum Onderwerp Reacties
26-08-2019 Zes vragen over de oorzaken en gevolgen van branden in de Amazone 0 reacties
22-08-2019 Drie Volvo FM LNG-trekkers voor Brauer Grondverzet en Transport 0 reacties
06-08-2019 Milieurechten niet langer weggeven maar verkopen 0 reacties
02-08-2019 'Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld' 9 reacties
31-07-2019 Superdun filter moet CO2-uitstoot tot nul gaan terugdringen 0 reacties
24-07-2019 Milieu Centraal in de fout met milieu-impact dranken 2 reacties
22-07-2019 Martin Scholten (WUR) hangt veehouders aan klimaatstrop 20 reacties
11-07-2019 Diesel Büchli stapt over op Blauwe Diesel 0 reacties
08-07-2019 Diesel Büchli stapt over op Blauwe Diesel 0 reacties
05-07-2019 Vermindering aardgasgebruik leidt tot grotere CO2-vraag glastuinbouw 0 reacties
04-07-2019 Vermindering aardgasgebruik leidt tot externe CO2-behoefte glastuinbouw 0 reacties
02-07-2019 Klimaatplan industrie haalbaar met 'blauwe waterstof' 0 reacties
01-07-2019 ​'Methaanuitstoot vee anders berekenen' 0 reacties
29-06-2019 Is 6 Mton CO2 reductie landbouw voldoende voor behalen klimaatdoel? 0 reacties
29-06-2019 Is 6 Mton CO2 reductie landbouw voldoende voor behalen klimaatdoel? 0 reacties
28-06-2019 Klimaatclubs ontevreden: ‘lapmiddelen en ongelijke verdeling lusten en lasten’ 0 reacties
28-06-2019 Storing Shell verholpen: weer voldoende CO2 beschikbaar 0 reacties
28-06-2019 True pricing helpt telers niet vooruit 0 reacties
24-06-2019 'Meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2' 0 reacties
22-06-2019 Scania Transport Laboratorium rijdt fossielvrij tussen Zweden en Zwolle 0 reacties
18-06-2019 Een oneerlijke vergelijking tussen mens en koe 0 reacties
18-06-2019 Verenigde Naties zien roomboter als grootste bron van CO2 uitstoot 32 reacties
13-06-2019 Gelderse boeren pionieren met notenteelt 0 reacties
07-06-2019 ‘Opwarming aarde niet de schuld van het vee’ 19 reacties
02-06-2019 ‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’ 11 reacties
27-05-2019 Nieuwe spierwitte Alstroemeria Mistral is CO2 neutraal 0 reacties
23-05-2019 's Werelds eerste commerciële CO2-afvanginstallatie voor tuinbouwtoepassingen 0 reacties
14-05-2019 Record aan CO2 in de atmosfeer: ‘Dit is geen flauwekul, er is werk aan de winkel’ 0 reacties
14-05-2019 Vleeswarenbedrijf ontruimd, dertien mensen onwel 0 reacties
14-05-2019 Uitstoot CO2 lager in het eerste kwartaal 2019 0 reacties
09-05-2019 CO2-uitstoot daalt, maar lang niet hard genoeg 0 reacties
07-05-2019 Koeltrein kan tot 20 miljoen kilometers op de weg besparen 1 reactie
03-05-2019 Schelle compenseert CO2-uitstoot met veld olifantsgras 0 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
16-04-2019 Wat kost vertical farming? 0 reacties
10-04-2019 Circulariteit in de ruimte: planten laten groeien op afval van de mens 0 reacties
27-03-2019 'Biomassacentrales zijn niet schoner' 0 reacties
27-03-2019 Accepteer dat verpakking bij product hoort 0 reacties
26-03-2019 'Eén staalfabriek ArcelorMittal stoot meer CO2 uit dan totale landbouw' 4 reacties
25-03-2019 'Eén staalfabriek ArcelorMittal stoot meer CO2 uit dan totale landbouw' 0 reacties
25-03-2019 'Eén staalfabriek ArcelorMittal stoot meer CO2 uit dan totale landbouw' 0 reacties
25-03-2019 'Eén staalfabriek ArcelorMittal stoot meer CO2 uit dan totale landbouw' 0 reacties
22-03-2019 Reportage 2.250 koeien tellende Vrebamelkvee 13 reacties
21-03-2019 "Enkel landbouw wordt gevraagd minder te produceren" 0 reacties
20-03-2019 Wageningen World: Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden 0 reacties
19-03-2019 De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw 0 reacties
18-03-2019 Danish Crown zet in op klimaatneutraal varkensvlees 0 reacties
15-03-2019 Varkenshouderij kan gemakkelijk aan de klimaatdoelstellingen bijdragen 0 reacties
15-03-2019 ForFarmers vindt Europese soja slecht voor klimaat 0 reacties
14-03-2019 Voor doorrekening klimaatakkoord werkte kabinet al aan extra maatregelen 0 reacties
14-03-2019 Kippen voelen zich kiplekker in het bos 0 reacties
11-03-2019 Arla-boer moet in 2050 klimaatneutraal zijn 0 reacties
09-03-2019 Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars 0 reacties
08-03-2019 NMV-bijeenkomst met Maurits von Martels | Nieuwleusen 11 maart 0 reacties
07-03-2019 Vastlegging van koolstof door groenbemestermengsels 0 reacties
07-03-2019 Nederlanders denken aan klimaatverandering, maar doen er weinig tegen 6 reacties
26-02-2019 Fochtelöerveen blijkt lek: vrees dat in grond opgeslagen CO2 vrijkomt 0 reacties
19-02-2019 Kweekvlees is niet per se beter voor het klimaat dan 'gewoon vlees' 8 reacties
14-02-2019 CO2-uitstoot in laatste kwartaal 2018 hoger 0 reacties
14-02-2019 Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018 0 reacties
11-02-2019 De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen 0 reacties
08-02-2019 Zonnepanelenpark Prinses Máximacentrum opgeleverd 0 reacties
05-02-2019 Project CO2-transport per schip van start 0 reacties
30-01-2019 Met deze maatregelen kunnen we in recordtijd minder CO2 uitstoten 0 reacties
28-01-2019 Fries dilemma: waterpeil verhogen of een beetje CO2 in de bodem stoppen 0 reacties
23-01-2019 Hogere groei in HyCare stal vraagt om aangepaste ventilatie 0 reacties
22-01-2019 HyCare stal vraagt om aangepaste ventilatie 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
17-01-2019 Draagt CO2 uit prik bij aan klimaatverandering? 0 reacties
15-01-2019 Suiker Unie wil fabriek volledig op zonne-energie laten draaien 0 reacties
15-01-2019 PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie 0 reacties
12-01-2019 Waar gaat de wereld heen als we (in dit geval) de waarheid op Geenstijl vinden? 3 reacties
08-01-2019 ‘CO2, dat is toch gewoon extra mest?’– over de bomen, het bos en andere zaken 0 reacties
08-01-2019 In een normaal restaurant had hier zwezerik bij gezeten 0 reacties
24-12-2018 Agrarische sector wil CO2-emissie in 2030 met 6 Mton hebben gereduceerd 0 reacties
22-12-2018 Vier belangrijke punten uit het klimaatakkoord 3 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
20-12-2018 Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan 15 reacties
19-12-2018 Beton veroorzaakt acht procent van de wereldwijde CO2-uitstoot 0 reacties
17-12-2018 Groenlinks wil ‘geheime’ CO2-uitstoot veenweidegebieden stoppen 0 reacties
12-12-2018 Aan de methaanoprisping van een koe kan je sleutelen 0 reacties
12-12-2018 Wereldwijde uitstoot van CO2 neemt opnieuw toe 0 reacties
12-12-2018 Fytaan, het stofje dat verraadt hoeveel CO2 er vroeger in de lucht zat 0 reacties
07-12-2018 Vliegen en varen nog altijd buiten schot, CO2 uitstoot wereld hoger dan ooit 0 reacties
06-12-2018 Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe 0 reacties
05-12-2018 De mens stootte nog nooit zoveel CO2 uit als dit jaar 0 reacties
03-12-2018 Het raadsel van Parijs: hoe weet je hoeveel CO2 wordt uitgestoten? (2) 0 reacties
30-11-2018 Betere manier voor meten van opname CO2 door planten 0 reacties
30-11-2018 CO2-uitstoot compenseren met bamboe 0 reacties
29-11-2018 Nederlandse economen pleiten voor CO2-taks, anders is het klimaatakkoord verloren 5 reacties
29-11-2018 Krimpenerwaard wil ook onderwaterdrainage 0 reacties
28-11-2018 Nederland blij met Europese klimaatstrategie 0 reacties
27-11-2018 Het raadsel van Parijs: hoe weet je hoeveel CO2 wordt uitgestoten? (1) 0 reacties
27-11-2018 Eerst moesten we aan de melk, toen aan de diesel 0 reacties
26-11-2018 Ammoniak en CO2 concentraties te hoog in veel varkensstallen 0 reacties