Garantieprijs

Garantieprijs nieuws

Evaluatie melkprijssystematiek

12-04-2019 - Rudie Freriks,

De voorjaarsronde ledenbijeenkomsten van FrieslandCampina komen er weer aan. Afgelopen maand hadden we de ondernemingsbijeenkomsten, waar de directie een presentatie en toelichting gaf op de jaarcijfers. Alles gericht op het goede gevoel, maar er was weinig ruimte voor vragen.
De komende bijeenkomsten staan in het teken van evaluatie van de systematiek van berekening melkprijs. Hoe wordt de garantieprijs berekend en kan of moet daar iets aan veranderen?

Voer voor discussie
Er worden links en rechts al wat signalen afgegeven. Zo las ik ergens dat de melkprijzen van de zuivelondernemingen, welke FrieslandCampina als basis voor de berekeningen neemt, al te veel vertekend zouden zijn vanwege allerlei bonussen en toeslagen.

Diverse zuivelondernemingen kennen toeslagen. Basis voor de garantieprijsberekening is de contant ontvangen melkprijs op boerderijniveau inclusief toeslagen en nabetaling. Daarmee ligt de lat hoog, en terecht wat mij betreft. Als er een correctie op de berekening garantieprijs moet komen vanwege toeslagen bij andere fabrieken hebben we voer voor discussie.

Past het nog?
We hebben het huidige systeem in de basis nu ruim 10 jaar, vanaf de start van FrieslandCampina. Vraag is of het systeem nog past.

Toen we ermee begonnen, had je biologische en gangbare melk en was het allemaal wit. Overzichtelijk, transparant en het werkte goed. Nu hebben we een zuivelmarkt die behoorlijk is veranderd. Er zijn diverse melkstromen zoals biologische melk, VLOG-melk, Planet Proof-melk en weidemelk.

Strategische visie
Ook de strategische visie zoals vastgesteld onder de titel 'Melk met meerwaarde' is toch anders dan Route 2020. Er zijn diverse eisen bijgekomen die op zich niks met melkkwaliteit te maken hebben, maar wel met het verhaal eromheen.

Ik vraag me af of het huidige systeem met garantieprijs, toeslagen en prestatietoeslag nog past bij de huidige markt en visie. Draagt dit systeem bij aan het realiseren van de visie? Misschien moeten we het met elkaar eens hebben over de uitgangspunten van een melkprijssystematiek. Wat willen we ermee? Transparant, goed uit te leggen aan leden, uitdagend richting de onderneming, aansluiting bij de zuivelmarkt, goede vertaling van de waardering van verschillende melkstromen.

Dus graag een wat meer fundamentele discussie en ruimte voor inbreng van de leden!

Rudie Freriks Melkveehouder in Luttenberg

Nieuwsgrazer

FrieslandCampina betaalt in april halve cent minder

25-03-2019 - De garantieprijs van FrieslandCampina voor april daalt 50 cent ten opzichte van de garantieprijs van maart en komt uit om 36 euro per 100 kilo. Dat is inclusief een neerwaartse correctie van 23 cent.

Nieuwsgrazer

#Frieslandcampina toonaangevend in duurzaamheid

28-02-2019 - Hein Schumacher, CEO: "Voor FrieslandCampina was 2018 een jaar van transformatie. We hebben een nieuwe organisatiestructuur en -strategie gelanceerd. Dit geeft het bedrijf meer focus en commerciële kracht, terwijl het ons in staat stelt om sneller te reageren op de eisen van klanten. Wij willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien als het eerste zuivelbedrijf dat zuivel op de markt brengt met een onafhankelijk 'On the way to PlanetProof' keurmerk. "

Lage basis zuivelprijzen, concurrentie voor babyvoeding en incidentele kosten hebben de resultaten verminderd
Het bedrijfsresultaat daalde met 23,0 procent tot 342 miljoen euro in 2018 (2017: 444 miljoen euro). Deze daling van de bedrijfswinst was onder meer het gevolg van een bijkomend verlies van meer dan 100 miljoen euro, deels veroorzaakt door te lage basiszuivelprijzen ten opzichte van de garantieprijs, betaald door FrieslandCampina aan de melkveehouders voor hun melk. Extra investeringen in innovatie, marketing, verkoop en distributie hebben de resultaten van FrieslandCampina in Azië verlaagd.

Kosten verbonden aan organisatorische herstructurering en de aangekondigde sluitingen van productie-installaties bedroegen 50 miljoen euro. Ter compensatie werden 85 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd en een aanzienlijk verbeterd werkkapitaal. De bedrijfscashflow verbeterde met 201 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar.

Keerpunt in de tweede helft van 2018
In de tweede helft van 2018 werden de eerste positieve resultaten van de geïnitieerde transformatie zichtbaar. De volumes van alle businessgroepen stegen met in totaal 2,3 procent in vergelijking met de eerste helft van het jaar. De verkoop van kaas heeft in het tweede halfjaar een positief resultaat opgeleverd. Om haar positie in kaas te versterken, heeft FrieslandCampina in de tweede helft van het jaar vier acquisities afgerond. Een partnerschapsovereenkomst voor de productie van mozzarella werd ook ondertekend. Daarnaast was er een sterk verbeterde volumegroei voor de business group Consumer Dairy in Azië in het bijzonder.

Lagere melkprijs
De melkprijs van FrieslandCampina is in 2018 met 6,4 procent gedaald tot 37,43 euro per 100 kilo melk (2017: 40,01 euro). Dit omvatte de garantieprijs, prestatiepremie, uitgifte van ledenobligaties en andere toeslagen. De gegarandeerde FrieslandCampina-prijs in 2018 was 36,05 euro per 100 kilo melk, 5,0 procent lager dan het jaar ervoor (37,96 euro). De daling was te wijten aan het resultaat van lagere melkprijzen van referentiebedrijven. De waardecreatie (prestatiepremie en uitgifte van ledenobligaties) bedroeg 0,59 euro per 100 kilo melk (2017: 1,33 euro.) De daling was het gevolg van het lagere resultaat.

Toonaangevend in duurzaamheid
FrieslandCampina wil toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom werkt het bedrijf samen met leden-melkveehouders aan het verder verminderen van de ecologische voetafdruk. De totale uitstoot van broeikasgassen daalde met 5,1 procent tot 12.462 kt CO 2gelijkwaardig. Deze daling werd veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door leden-melkveebedrijven. FrieslandCampina gebruikt 100 procent groene stroom in Europa, 90 procent van het totale elektriciteitsverbruik wereldwijd. Bijna 28 procent van alle groene stroom werd gekocht van zijn eigen leden. Het weiden van weiden nam ook toe tot 81,2 procent en bereikte de 2020-doelstelling. Via het Dairy Development Programme zijn het afgelopen jaar meer dan 80.000 lokale boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen getraind. Dat is bijna vier keer meer dan in 2017.

Op weg naar PlanetProof
FrieslandCampina speelt in op de vraag naar speciale en / of duurzaam geproduceerde zuivelproducten met flexibele melkstromen. Een voorbeeld hiervan is Campina-melkvee met het label 'On the way to PlanetProof' met extra aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. FrieslandCampina is het eerste zuivelbedrijf dat onder dit onafhankelijke label zuivelproducten op de markt brengt. De extra inkomsten komen ten goede aan de leden die melk voor zuivel leveren onder dit label.

Nieuwsgrazer

Nog meer Garantieprijs nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-02-2019 FrieslandCampina beweegt niet door concurrentie 0 reacties
25-02-2019 FrieslandCampina melkprijs onveranderd 0 reacties
01-02-2019 Melkprijs volgt zuivelnoteringen amper 0 reacties
31-01-2019 DOC Kaas muteert haaks op FrieslandCampina 0 reacties
28-01-2019 FrieslandCampina verhoogt garantieprijs 0 reacties
28-01-2019 Nipte plus voor melkprijs FrieslandCampina 0 reacties
28-01-2019 FrieslandCampina verhoogt garantieprijs 0,25 euro per 100 kilo 0 reacties
02-01-2019 FrieslandCampina biologische garantieprijs januari stijgt 0 reacties
02-01-2019 FrieslandCampina garantieprijs januari 2019 op 36,25 euro per 100 kg melk 0 reacties
31-12-2018 Garantieprijs levert 1 euro in 0 reacties
31-12-2018 Garantieprijs levert 1 euro in 0 reacties
26-11-2018 Garantieprijs FrieslandCampina stabiel 0 reacties
26-11-2018 FrieslandCampina sluit 2018 af boven 37 euro 0 reacties
29-10-2018 Garantieprijs FrieslandCampina 75 cent omlaag 0 reacties
29-10-2018 FrieslandCampina melkprijs daalt 0,75 cent per kilo 0 reacties
29-10-2018 Garantieprijs RFC omlaag voor november 0 reacties
29-10-2018 FrieslandCampina biologische garantieprijs blijft gelijk 0 reacties
25-10-2018 Geen schot in de spotprijzen zuivel 0 reacties
28-09-2018 DOC Kaas laat melkprijs staan 12 reacties
27-09-2018 Melkprijs FrieslandCampina lijkt vierde kwartaal stabiel 0 reacties
25-09-2018 Biologische garantieprijs blijft gelijk 0 reacties
25-09-2018 Melkprijs FrieslandCampina vierde kwartaal stabiel 0 reacties
25-09-2018 Melkprijsprognose vierde kwartaal 2018 stabiel 0 reacties
24-09-2018 Stijging van FrieslandCampina garantieprijs 0 reacties
30-08-2018 Gemiddelde melkprijs FrieslandCampina in eerste helft 2018 met 4,2% gedaald 0 reacties
28-08-2018 FrieslandCampina biologische garantieprijs in de plus. 0 reacties
27-08-2018 FrieslandCampina garantieprijs stijgt 1,25 eurocent 0 reacties
27-08-2018 FrieslandCampina verhoogt melkprijs 0 reacties
30-07-2018 Flinke domper voor biologische melkprijs 0 reacties
30-07-2018 Garantieprijs RFC blijft gelijk 0 reacties
30-07-2018 Garantieprijs RFC blijft gelijk maar stijgt voor bioboer 0 reacties
30-07-2018 FrieslandCampina houdt melkprijs stabiel 0 reacties
25-06-2018 Ook biologische garantieprijs stijgt 0 reacties
25-06-2018 Garantieprijs FrieslandCampina stijgt met € 1,50 0 reacties
25-06-2018 Melkprijs FrieslandCampina zet stap naar boven 0 reacties
28-05-2018 Garantieprijs FrieslandCampina plust een kwartje 0 reacties
28-05-2018 Melkprijs FrieslandCampina in het groen 0 reacties
17-05-2018 Prijs van vrije melk nadert garantieprijs 0 reacties
08-05-2018 RFC: resultaat basiszuivel raakt garantieprijs niet 0 reacties
07-05-2018 Aan garantieprijs RFC wordt niet getoornd 7 reacties
30-04-2018 FrieslandCampina verlaagt, DMK blijft gelijk 0 reacties
30-04-2018 Garantieprijs FrieslandCampina daalt 50 cent 0 reacties
30-04-2018 Garantieprijs FrieslandCampina daalt naar 34 cent 0 reacties
26-04-2018 Gaat FrieslandCampina de gok wagen? 6 reacties
25-04-2018 Zal FrieslandCampina de gok wagen? 0 reacties
27-03-2018 FrieslandCampina-melkprijs zakt cent per kilo 0 reacties
26-03-2018 FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs 0 reacties
21-03-2018 Melkprijs april nog niet in kannen en kruiken 0 reacties
09-03-2018 Garantieprijs Danish Crown loopt op mislukking uit 0 reacties
27-02-2018 Biologische garantieprijs weer boven 50 euro 0 reacties
26-02-2018 Garantieprijs FrieslandCampina daalt licht, bio plust 0 reacties
26-02-2018 Garantieprijs FrieslandCampina daalt licht 0 reacties
26-02-2018 FrieslandCampina verlaagt garantieprijs naar 35,50 euro 6 reacties
26-02-2018 Kleine correctie voor melkprijs FrieslandCampina 0 reacties
29-01-2018 Melkprijs FrieslandCampina daalt verder naar 35,75 euro 1 reactie
29-01-2018 Garantieprijs FrieslandCampina opnieuw onderuit 0 reacties
27-12-2017 Analisten: melkprijs daalt nog verder 45 reacties
27-12-2017 Garantieprijs daalt 10 procent in januari 0 reacties
27-12-2017 Duitsland laat zich gelden in biologische melk 0 reacties
23-12-2017 Melkprijs Arla Nederland duikt onder de 35 euro 0 reacties
20-12-2017 Biologische garantieprijs RFC februari 2017: 48,00 euro 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina Garantieprijs februari 2017 35,00 euro 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina Garantieprijs maart 2017: 36,00 euro 0 reacties
20-12-2017 Biologische garantieprijs RFC maart 2017: 47,25 euro 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina Garantieprijs april 2017: 36,00 euro 0 reacties
20-12-2017 Biologische garantieprijs april 2017 48,00 euro 0 reacties
20-12-2017 Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2016 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina Garantieprijs mei 2017: 36,00 euro 0 reacties
20-12-2017 Biologische garantieprijs mei 2017 49,00 euro 0 reacties
20-12-2017 Biologische garantieprijs juni 2017 49,00 euro 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina Garantieprijs juni 2017 36,75 euro 0 reacties
20-12-2017 FrieslandCampina Garantieprijs stijgt in juli 2017 naar 37,25 0 reacties
20-12-2017 Biologische garantieprijs FrieslandCampina juli 2017 50,25 euro 0 reacties
20-12-2017 Grote innovatie in tarwehandel: het garantiepluscontract 0 reacties
27-11-2017 Garantieprijs RFC lager ondanks correctie 0 reacties
27-11-2017 Daling garantieprijs FrieslandCampina, biologisch stijgt 0 reacties
27-11-2017 Melkprijs FrieslandCampina daalt, ondanks positieve correctie 0 reacties
27-11-2017 Garantieprijs sluit 2017 af in het rood 0 reacties
27-11-2017 Biologische garantieprijs december 2017 51,75 euro 0 reacties
27-11-2017 Garantieprijs december 2017 41,50 euro 8 reacties
23-11-2017 Garantieprijs en spotprijs zoeken elkaar op 0 reacties
23-11-2017 Aangekochte fosfaatrechten misschien niet meteen benut vanwege korting 23 reacties
22-11-2017 FrieslandCampina wil boer korten bij overaanbod 0 reacties
30-10-2017 Melkprijs FrieslandCampina ongewijzigd 0 reacties
30-10-2017 Biologische garantieprijs november 2017 stijgt 0 reacties
30-10-2017 Garantieprijs november 2017 41,75 euro 0 reacties
30-10-2017 Garantieprijs blijft stabiel in november 0 reacties
30-10-2017 FrieslandCampina Garantieprijs blijft gelijk op 41,75 euro 0 reacties
25-09-2017 Garantieprijzen FrieslandCampina oktober 2017 omhoog 1 reactie
25-09-2017 FrieslandCampina corrigeert melkprijzen omhoog 0 reacties
25-09-2017 FrieslandCampina biologische garantieprijs stijgt in oktober 0 reacties
25-09-2017 Melkprijs FrieslandCampina door correctie omhoog 0 reacties
25-09-2017 FrieslandCampina verhoogt garantieprijs naar € 41,75 15 reacties
25-09-2017 FrieslandCampina Garantieprijs stijgt wederom in oktober 0 reacties
31-08-2017 Afzet in China is enige zorg die FrieslandCampina heeft 0 reacties
29-08-2017 FrieslandCampina verhoogt biomelkprijs met 25 cent 0 reacties
28-08-2017 Melkprijs FrieslandCampina doorbreekt 40 eurogrens 0 reacties