Lnv

Lnv nieuws

Tijd voor de echte cijfers

13-02-2019 - ANNIE SCHREIJER-PIERIK, LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR HET CDA

Meten is weten. Dat is een oude wijsheid, die nog steeds erg waar is. En het is hoog tijd dat de overheid eens goed gaat meten in het mestbeleid. Want de huidige cijfers stinken.

Want hoeveel milieuvervuilende fosfaat zit er eigenlijk in mest? Dat is nogal belangrijk voordat we nog meer koeien moeten wegdoen om de normen te halen. Melkveehouder Albert Scholten overhandigde mij vorige week GD-mineralencijfers van drieduizend collega-melkveehouders. Gemiddeld bevat elke kilo melk 1,14 gram fosfor, terwijl de overheid rekent met 0,97 gram. Dat maakt nogal verschil. Fosfor die in melk zit, zit niet in de mest. Als je dit doorrekent, is er in Nederland plaats voor meer koeien.

De berekening van Scholten sluit aan bij een berekening van een van mijn medewerkers. Die ontdekte dat de Nederlandse overheid een hogere fosfaatexcretie hanteert dan de Vlaamse overheid. Als Nederland de Vlaamse waarden zou overnemen, is er in Nederland zelfs helemaal geen mestoverschot meer.

Maar we moeten ook eens goed meten waar fosfaat een probleem is. Je zou denken dat fosfaat dus vooral in het milieu zit in regio's met veel vee. En wat denkt u? In de praktijk is het fosfaatoverschot vooral in de Randstad en Zeeland en juist niet in de gebieden met veehouderijen in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van V-focus heeft dit op een kaart van Nederland gezet. Ze presenteerde die bij een bijeenkomst die ik vorige week had georganiseerd over het fosfaatstelsel.
'Dus welk probleem lossen we eigenlijk op met dit fosfaatstelsel?' vroeg Rotgers scherp aan de zaal. Duidelijk niet het mestprobleem, als dat al een echt probleem is.

Met echte cijfers en echte metingen moeten we echt beleid kunnen maken. Dan is er wel ruimte voor de veehouderij en kan de sector weer herstellen tot een economische 'witte motor'. De Nederlandse melkveebedrijven behoren tot de wereldtop: zo ongelooflijk efficiënt en innovatief vind je ze bijna nergens. Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien.

Melkveehouders, landbouworganisaties en politiek moeten samen aan de slag gaan. Nu de echte cijfers boven water zijn gekomen, moet minister Carola Schouten (LNV) overstag gaan. Ze moet de echte wil tonen om de melkveehouders de ruimte te geven die hun toekomt.

Nieuwsgrazer

Sector en LNV praten over nieuwe DGF-convenant

12-02-2019 - LTO/NOP en NVP praten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een nieuw DGF-convenant voor de periode 2020-2024. Dat zegt adviseur Jan Brok.

Nieuwsgrazer

Kamerleden willen snel keurpunt voor Brits vee

12-02-2019 - Vier fracties in de Tweede Kamer manen minister Carola Schouten (LNV) tot spoed bij het zorgen voor een keurpunt voor levende dieren die per schip uit Groot-Brittannië worden geïmporteerd. Over 45 dagen is de brexit en het gevaar bestaat dan dan de import van levend vee stilvalt.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lnv nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-02-2019 Secretaris-generaal LNV Jan-Kees Goet: Bedreigingen dierenrechtenactivisten zijn onacceptabel 0 reacties
09-02-2019 Secretaris-generaal LNV Jan-Kees Goet: Bedreigingen dierenactivisten zijn onacceptabel 2 reacties
08-02-2019 Veehouders willen meer dierlijke mest gebruiken 2 reacties
04-02-2019 Cijfers over middelengebruik in de landbouw moeten gedetailleerder openbaar gemaakt 0 reacties
30-01-2019 Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie tot 1 maart 0 reacties
30-01-2019 Jaarlijks circa 500.000 euro vanuit Europese Unie beschikbaar voor promotie dierlijke producten 0 reacties
30-01-2019 LNV minister gaat terugdringen biggensterfte zelf aanpakken 0 reacties
29-01-2019 LNV geeft financiering aan project bigvitaliteit 0 reacties
28-01-2019 Export landbouwproducten levert Nederland 45 miljard op 0 reacties
26-01-2019 Schouten vindt verbod op koloniehuisvesting te ver gaan 0 reacties
24-01-2019 Schouten trekt extra geld uit voor praktijkonderzoek Groenpact 0 reacties
24-01-2019 Friese roodbonten in Haren knelgeval 0 reacties
23-01-2019 POR ontheffinghouders 21 februari naar CvB 0 reacties
23-01-2019 Schouten: Friese roodbonten in Haren knelgeval 0 reacties
23-01-2019 Chinese viceminister Dr. Qu Dongyu bezoekt Agrifirm 0 reacties
22-01-2019 LTO melkveehouderij: Teken Keurmest om GPS-verplichting te voorkomen 0 reacties
21-01-2019 Nederland ook in 2018 blauwtongvrij 0 reacties
18-01-2019 Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt 0 reacties
18-01-2019 Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard 0 reacties
09-01-2019 Schouten stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren 0 reacties
09-01-2019 Schouten stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren 0 reacties
09-01-2019 Schouten stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren 0 reacties
08-01-2019 WUR zoekt dit jaar 600 nieuwe medewerkers 0 reacties
07-01-2019 Schouten met supermarkten in gesprek over hun bijdragen aan versnelling verduurzaming veehouderij 0 reacties
04-01-2019 Ministerie van LNV laat kalf en boer al 10 jaar zitten met onveilige en onwettige stalvloeren 0 reacties
02-01-2019 Minister Schouten schrijft nieuwjaarsboodschap aan boeren, tuinders en vissers 1 reactie
02-01-2019 Minister Schouten schrijft nieuwjaarsboodschap aan boeren, tuinders en vissers 0 reacties
02-01-2019 Minister Schouten schrijft nieuwjaarsboodschap aan boeren, tuinders en vissers 0 reacties
31-12-2018 Dubbele DGF-heffing pluimvee wordt aangepast 0 reacties
24-12-2018 Nog 8 pluimveebedrijven volledig geblokkeerd vanwege fipronil 0 reacties
24-12-2018 NVWA besteedt in 2019 52% capaciteit aan voedselveiligheid maar Kamer schiet kleurcodering horeca af 0 reacties
23-12-2018 Financiële tekorten en personeelsonderbezetting bij bio-controle-instantie Skal 0 reacties
21-12-2018 CDA en VVD vragen om snel besluit voor bietenteelt 0 reacties
20-12-2018 Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt 29 reacties
20-12-2018 Nieuw gebruiksmerk zeugen maakt slachtblik overbodig 0 reacties
17-12-2018 Financiële tekorten en personeelsonderbezetting bij Skal 0 reacties
14-12-2018 Minister van LNV maakt kennis met Netwerk Ecologische Monitoring 0 reacties
12-12-2018 Cosun pleit voor beperkte vrijstelling neonicotinoïden 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenhouders mogen dieren bij verlies van nieuw oormerk blijven voorzien 0 reacties
11-12-2018 Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven 0 reacties
11-12-2018 Netwerk GRONDig overhandigt samen met kringloopboeren petitie aan het LNV 89 reacties
10-12-2018 Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven 0 reacties
07-12-2018 Cosun wil beperkte vrijstelling voor zaadcoating 0 reacties
07-12-2018 Droge en hete zomer zorgt voor inkomensdaling Nederlandse land- en tuinbouw 0 reacties
06-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Uitvoering fosfaatbeleid kost bijna € 30 miljoen meer 12 reacties
29-11-2018 Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest 0 reacties
29-11-2018 Akkerbouw wil betere inzet van dierlijke mest 0 reacties
27-11-2018 Koning met minister Schouten op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen 0 reacties
26-11-2018 Overtredingen fosfaat- en dierrechtenstelsels worden op gelijke manier via strafrecht behandeld 0 reacties
26-11-2018 Nieuwe Secretaris Generaal LNV bezoekt Proeftuin 0 reacties
22-11-2018 LLTB wil buffer ondiep ploegen schrappen 0 reacties
19-11-2018 V-Focus: LNV schuift met fosfaatplafonds 0 reacties
19-11-2018 Nog geen signalen over marktverstoringen in handel fosfaatrechten 31 reacties
18-11-2018 LNV schuift met mest en fosfaatplafonds 118 reacties
14-11-2018 Nieuw onderzoek naar Erwinia in pootaardappelen 0 reacties
13-11-2018 Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven 99 reacties
12-11-2018 Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk op ons bord 0 reacties
09-11-2018 Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten 0 reacties
09-11-2018 NVP: 1.500 euro boete voor administratieve overtreding buitenproportioneel 0 reacties
05-11-2018 GroenLinks: onderzoek onder alleen LTO-leden niet representatief 2 reacties
05-11-2018 Schouten wil geen discussie over bedrijfsomvang 0 reacties
31-10-2018 Openstelling fosfaatbank laat op zich wachten 6 reacties
30-10-2018 Schouten maakt in 2019 geen extra geld vrij voor inmplementatie van visie op kringlooplandbouw 0 reacties
25-10-2018 Ministerie beraadt zich over peildatum fosfaatrechten 17 reacties
20-10-2018 Eerst knelgevallen afhandelen, dan pas fosfaatbank open 36 reacties
20-10-2018 Afromingsvrij leasen van de baan 0 reacties
19-10-2018 ‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 reacties
17-10-2018 Extra inspanningen voor natuur in agrarische gebieden nodig 0 reacties
13-10-2018 LNV geeft meer ruimte voor jacht op wilde zwijnen 0 reacties
11-10-2018 AVP: jagers willen meer vrijheid in zwijnenjacht 0 reacties
10-10-2018 ‘NIRS-methode Eurofins voldoet aan wettelijke normen’ 0 reacties
08-10-2018 Visie Schouten: op naar kringlooplandbouw. 0 reacties
08-10-2018 NAV: Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
08-10-2018 Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
06-10-2018 Reistijd bom onder export fokvee 113 reacties
05-10-2018 LNV presenteert binnen enkele weken extra brandveiligheidseisen voor bestaande stallen 0 reacties
04-10-2018 LNV presenteert binnen enkele weken extra brandveiligheidseisen voor bestaande stallen 0 reacties
04-10-2018 Schouten: 'Veetransporten maximaal 8 uur' 0 reacties
04-10-2018 Schouten: „Veetransporten maximaal 8 uur” 0 reacties
04-10-2018 Meetmethode Eurofins fosfaattoestand grasland voldoet 0 reacties
02-10-2018 Gebruik sleepvoet beperkt mogelijk met extra weidegang 15 reacties
21-09-2018 Nepluvi: ‘NVWA schetst onjuist en onvolledig beeld’ 0 reacties
21-09-2018 Pluimveehouder wil geen korting rechten 0 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
20-09-2018 Pluimveehouders willen geen korting rechten 0 reacties
20-09-2018 Drie vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
19-09-2018 Drietal vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
19-09-2018 Meer geld voor innovatie 0 reacties
18-09-2018 Landbouw: positie van boeren wordt versterkt 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Prinsjesdag: ‘Posities boer en natuur verbeteren door verbinding’ 0 reacties
18-09-2018 Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 0 reacties
17-09-2018 CDA en VVD vragen Den Haag zwijnenjacht te coördineren 0 reacties
17-09-2018 CDA en VVD vragen Den Haag om de zwijnenjacht te coördineren 0 reacties