Lnv

Lnv nieuws

Ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven

10-12-2018 - Het ministerie van LNV heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven. Ondanks diverse ingrepen om weer wat rechten terug te halen, ligt het aantal fosfaatrechten in de markt met 85,7 miljoen kilo fosfaat nog altijd boven het door de Europese Commissie toegestane sectorplafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilo. “Dit betekent dat ik geen ruimte heb om extra rechten uit te geven”, schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwsgrazer

Cosun wil beperkte vrijstelling voor zaadcoating

07-12-2018 - Voor het coaten van zaaizaad vraagt Cosun bij het ministerie van LNV om een beperkte vrijstelling voor het gebruik van het middel Cruiser SB.

Nieuwsgrazer

Droge en hete zomer zorgt voor inkomensdaling Nederlandse land- en tuinbouw

07-12-2018 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen University & Research begin oktober gevraagd een eerdere analyse van de verwachte effecten van de droogte en hitte op de inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw te actualiseren. Deze herziene analyse is beperkt tot de sectoren melkrundveehouderij, melkgeitenhouderij, schapenhouderij, akkerbouw, vollegrondsgroente en fruit.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lnv nieuws

Datum Onderwerp Reacties
06-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Uitvoering fosfaatbeleid kost bijna € 30 miljoen meer 12 reacties
29-11-2018 Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest 0 reacties
29-11-2018 Akkerbouw wil betere inzet van dierlijke mest 0 reacties
27-11-2018 Koning met minister Schouten op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen 0 reacties
26-11-2018 Overtredingen fosfaat- en dierrechtenstelsels worden op gelijke manier via strafrecht behandeld 0 reacties
26-11-2018 Nieuwe Secretaris Generaal LNV bezoekt Proeftuin 0 reacties
22-11-2018 LLTB wil buffer ondiep ploegen schrappen 0 reacties
19-11-2018 V-Focus: LNV schuift met fosfaatplafonds 0 reacties
19-11-2018 Nog geen signalen over marktverstoringen in handel fosfaatrechten 31 reacties
18-11-2018 LNV schuift met mest en fosfaatplafonds 118 reacties
14-11-2018 Nieuw onderzoek naar Erwinia in pootaardappelen 0 reacties
13-11-2018 Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven 99 reacties
12-11-2018 Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk op ons bord 0 reacties
10-11-2018 Waarom stuurt LNV Cees Veerman op Franse vissers af? 1 reactie
09-11-2018 Oproep: meld marktverstoringen handel in fosfaatrechten 0 reacties
09-11-2018 NVP: 1.500 euro boete voor administratieve overtreding buitenproportioneel 0 reacties
05-11-2018 GroenLinks: onderzoek onder alleen LTO-leden niet representatief 2 reacties
05-11-2018 Schouten wil geen discussie over bedrijfsomvang 0 reacties
31-10-2018 Openstelling fosfaatbank laat op zich wachten 6 reacties
30-10-2018 Schouten maakt in 2019 geen extra geld vrij voor inmplementatie van visie op kringlooplandbouw 0 reacties
25-10-2018 Ministerie beraadt zich over peildatum fosfaatrechten 17 reacties
20-10-2018 Eerst knelgevallen afhandelen, dan pas fosfaatbank open 36 reacties
20-10-2018 Afromingsvrij leasen van de baan 0 reacties
19-10-2018 ‘Fosfaatrechten zijn van veehouder en niet van verpachter’ 21 reacties
19-10-2018 Melkveehouder houdt fosfaatrechten vleesvee 0 reacties
17-10-2018 Extra inspanningen voor natuur in agrarische gebieden nodig 0 reacties
13-10-2018 LNV geeft meer ruimte voor jacht op wilde zwijnen 0 reacties
11-10-2018 AVP: jagers willen meer vrijheid in zwijnenjacht 0 reacties
10-10-2018 ‘NIRS-methode Eurofins voldoet aan wettelijke normen’ 0 reacties
08-10-2018 Visie Schouten: op naar kringlooplandbouw. 0 reacties
08-10-2018 NAV: Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
08-10-2018 Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
06-10-2018 Reistijd bom onder export fokvee 113 reacties
05-10-2018 LNV presenteert binnen enkele weken extra brandveiligheidseisen voor bestaande stallen 0 reacties
04-10-2018 LNV presenteert binnen enkele weken extra brandveiligheidseisen voor bestaande stallen 0 reacties
04-10-2018 Schouten: 'Veetransporten maximaal 8 uur' 0 reacties
04-10-2018 Schouten: „Veetransporten maximaal 8 uur” 0 reacties
04-10-2018 Meetmethode Eurofins fosfaattoestand grasland voldoet 0 reacties
02-10-2018 Gebruik sleepvoet beperkt mogelijk met extra weidegang 15 reacties
21-09-2018 Nepluvi: ‘NVWA schetst onjuist en onvolledig beeld’ 0 reacties
21-09-2018 Pluimveehouder wil geen korting rechten 0 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
20-09-2018 Pluimveehouders willen geen korting rechten 0 reacties
20-09-2018 Drie vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
19-09-2018 Drietal vragen over duurzame IJsselmeervisserij 0 reacties
19-09-2018 Meer geld voor innovatie 0 reacties
18-09-2018 Landbouw: positie van boeren wordt versterkt 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Honderd miljoen meer voor Schouten's landbouwtransitie 0 reacties
18-09-2018 Prinsjesdag: ‘Posities boer en natuur verbeteren door verbinding’ 0 reacties
18-09-2018 Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 0 reacties
17-09-2018 CDA en VVD vragen Den Haag zwijnenjacht te coördineren 0 reacties
17-09-2018 CDA en VVD vragen Den Haag om de zwijnenjacht te coördineren 0 reacties
17-09-2018 KAVB en Anthos missen de sierteelt in landbouwvisie Schouten 0 reacties
16-09-2018 CDA pleit voor ophokplicht buitenvarkens 0 reacties
15-09-2018 Risico insleep Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa groter dan uit België 0 reacties
14-09-2018 Afrikaanse varkenspest in België, wat betekent dit voor Nederland? 0 reacties
14-09-2018 ‘Nederland moet nu al handelen alsof hier Afrikaanse varkenspest is’ 0 reacties
14-09-2018 Afrikaanse varkenspest in België 0 reacties
13-09-2018 'Schaalvergroting in de melkveehouderij zal gewoon doorgaan' 61 reacties
12-09-2018 Schouten gaat in gesprek met supermarkten over cosmetische eisen groente en fruit 0 reacties
11-09-2018 LTO: Schouten heeft goede koers te pakken 0 reacties
10-09-2018 Natuur & Milieu: Overheidsregie ontbreekt in landbouwvisie Schouten 0 reacties
10-09-2018 ‘Tijd rijp voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
10-09-2018 LTO: ‘Schouten heeft goede koers te pakken’ 0 reacties
10-09-2018 LTO: ‘Schouten heeft goede koers te pakken’ 0 reacties
09-09-2018 Schoutens enthousiasme geeft haar het voordeel van de twijfel 0 reacties
09-09-2018 Schouten wil marktpositie van boeren verbeteren 0 reacties
09-09-2018 Schouten wil marktpositie van boeren verbeteren 0 reacties
09-09-2018 Schouten wil marktpositie van boeren verbeteren 0 reacties
08-09-2018 Schouten: Omslag naar kringlooplandbouw noodzakelijk 0 reacties
07-09-2018 POV adviseert POR ontheffinghouders in beroep te gaan 0 reacties
07-09-2018 Geef uw mening over onterechte verzwaring I&R regels 0 reacties
06-09-2018 LTO vindt I&R-boetes buitenproportioneel 0 reacties
06-09-2018 LTO vindt I&R-boetes buitenproportioneel 0 reacties
05-09-2018 ‘NIRS-methode Eurofins geen aanleiding voor maatregelen’ 0 reacties
05-09-2018 Schouten: Vooralsnog geen maatregelen tegen Eurofins 0 reacties
03-09-2018 Procedures en bezwaren verstikken de boer en LNV 0 reacties
30-08-2018 LTO Melkveehouderij wil duidelijkheid over afroming en lease fosfaatrechten 47 reacties
27-08-2018 Schouten: boeren mogen veevoer inzaaien 0 reacties
25-08-2018 Schouten verruimt regels om boeren te steunen 0 reacties
24-08-2018 Boeren zien tot 31.000 euro aan inkomsten verdampen door de extreme droogte 0 reacties
24-08-2018 Eindelijk duidelijkheid over droogtemaatregelen 0 reacties
23-08-2018 Effect varkensmest langere graslandbemesting twijfelachtig 0 reacties
16-08-2018 Courage krijgt 200.000 euro voor innovatieve projecten 0 reacties
16-08-2018 Dwangsom ministerie vanwege uitblijven reactie fosfaatrechten 0 reacties
16-08-2018 Geen reactie fosfaatrechten kost ministerie dwangsom 0 reacties
09-08-2018 Een overzicht van de crisismaatregelen droogte 0 reacties
08-08-2018 Geen vrijstelling van beregeningsverbod binnen Regeling bruin- en ringrot 2000 0 reacties
08-08-2018 Meer tijdruimte om mestkelders leeg te krijgen 0 reacties
08-08-2018 LNV bevestigt gesprekken met EU over knelgevallen 0 reacties
08-08-2018 Subsidie helpt schoolkind op weg naar de boerderij 0 reacties
08-08-2018 Kamerbrief over accenten in voedselbeleid richting de toekomst 0 reacties
08-08-2018 NAV: Goede initiatieven kabinet voor voedselbeleid in scherp contrast met handelsbeleid 0 reacties
08-08-2018 Nederland stemt in met inperking van neonicotinoïden 0 reacties
08-08-2018 LTO: "Voorstellen van EU en LNV zijn stap in de goede richting" 0 reacties