Lnv

Lnv nieuws

Ministerie legt bouw tijdelijke boorinstallatie vlakbij Steenwijkerland stil

07-08-2019 - Gasbedrijf Vermilion heeft een waarschuwing gekregen van het ministerie van LNV voor het mogelijk overtreden van de Wet Natuurbescherming. Het bedrijf kan daardoor niet verder met het bouwen van een tijdelijke boorinstallatie in Noordwolde in Friesland, een paar kilometer over de grens bij Steenwijkerland en dat kan gevolgen hebben voor de gasboring in het gebied.

Nieuwsgrazer

​Derogatie minder in trek door bedrijfsbeëindiging en knellende voorwaarden

06-08-2019 - Er is een afnemende belangstelling voor derogatie, zo constateert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat betekent dat minder bedrijven gebruik maken van de mogelijkheid meer dierlijke mest op hun land te gebruiken dan in de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. In 2017 daalde het aantal bedrijven met derogatie met 2,3% (448 bedrijven) en in 2018 6,6% (1.228 bedrijven) ten opzichte van het jaar ervoor.

Nieuwsgrazer

Vasthoudende paprikateler krijgt hogere schadevergoeding na ruiming

06-08-2019 - Tholen - Een Nederlandse teler van rode paprika's die eind 2012 zijn kas moest ruimen na vondst van de paprikasnuitkever kan rekenen op een ruimere schadevergoeding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het…

Nieuwsgrazer

Nog meer Lnv nieuws

Datum Onderwerp Reacties
06-08-2019 "Speciale handelsmissie door provincies voor meer bekendheid van het streekproduct" 0 reacties
02-08-2019 Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen 0 reacties
02-08-2019 Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen 0 reacties
02-08-2019 Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen 0 reacties
31-07-2019 CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe 71 reacties
31-07-2019 ​LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af 0 reacties
30-07-2019 Tijdelijke vrijstelling Benevia tegen trips in prei 0 reacties
30-07-2019 LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af 12 reacties
30-07-2019 LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af 0 reacties
30-07-2019 Partij voor de Dieren stelt voor 412.500 euro vragen aan minister over hitte 0 reacties
30-07-2019 Partij voor de Dieren stelt voor 412.500 euro vragen aan minister over hitte 0 reacties
29-07-2019 Europa heeft Afrikaanse varkenspest niet onder controle 0 reacties
27-07-2019 Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten 79 reacties
26-07-2019 Ziekteverschijnselen H3N1 nauwelijks zichtbaar in jonge dieren 0 reacties
26-07-2019 ​Fosfaatproductie stijgt fors met nieuwe excretienormen 0 reacties
25-07-2019 Prijsvorming varkensvlees onderdeel ACM onderzoek 0 reacties
25-07-2019 Prijsvorming uien onderdeel ACM onderzoek 0 reacties
22-07-2019 Directeur Wageningen Livestock Research Annie de Veer gaat naar LNV 0 reacties
22-07-2019 Martin Scholten (WUR) hangt veehouders aan klimaatstrop 20 reacties
18-07-2019 Warme sanering varkenshouderij gaat langer duren; regeling pas dit najaar open 0 reacties
17-07-2019 LNV minister Schouten zet NVWA mes op de keel 0 reacties
16-07-2019 Johan Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek 0 reacties
16-07-2019 Schouten wil niet naar apart vleesveestelsel 34 reacties
15-07-2019 Willen álle telers meebetalen aan sectorbreed onderzoek? 0 reacties
15-07-2019 Geen hoger risico op Afrikaanse Varkenspest in Nederland 0 reacties
12-07-2019 Johan Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek 0 reacties
10-07-2019 Lodders wil ruimte innovatie ammoniakemissie 0 reacties
06-07-2019 Minster Schouten gaat voor versnelde toelating biologische bestrijdingsmiddelen 0 reacties
04-07-2019 Per 2020 geen assurantiebelasting weersverzekering 0 reacties
03-07-2019 Minister Schouten snapt weerstand, maar kan Straathof niet ‘stoppen’ 0 reacties
02-07-2019 Geen effect rapport Agrifact op verbod neonics 0 reacties
29-06-2019 530.000 euro subsidie voor Limburgs project ‘Slim Bemesten’ 0 reacties
28-06-2019 Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten 0 reacties
28-06-2019 Kabinet neemt eerste stap richting realiseren landbouwambities 0 reacties
24-06-2019 Kringloopgedachte mooi, uitwerking onvolledig 0 reacties
17-06-2019 Glastuinbouw lijkt visie Schouten niet nodig te hebben om al te verduurzamen 0 reacties
17-06-2019 ‘Aandeel reststromen in veevoer vergroten’ 0 reacties
14-06-2019 LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
13-06-2019 ‘Juist een versoepeling van de monstername dikke fractie’ 0 reacties
08-06-2019 Hoop gloort voor herstructurering 0 reacties
06-06-2019 Veel inhoudelijke vragen over Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 0 reacties
05-06-2019 Ctgb: ‘Geen bewijs voor relatie afname weidevogels door middelresten in mest’ 0 reacties
04-06-2019 Rechtszaak tegen LNV als Schouten biologische boeren niet vrijstelt van fosfaatrechten 0 reacties
02-06-2019 De Heus: Tweede Kamer moet goed luisteren naar de praktijk 0 reacties
01-06-2019 Politiek is laatste strohalm neonics 1 reactie
30-05-2019 De Heus: Tweede Kamer moet goed luisteren naar de praktijk 0 reacties
29-05-2019 Belang van multifunctionele boer groeit; omzet multifunctionele landbouw bijna verdubbeld 0 reacties
27-05-2019 Netwerk GRONDig roept minister op om teveel aan fosfaatrechten zelf op te kopen 0 reacties
24-05-2019 Derde editie grondstoffenwijzer gepresenteerd 0 reacties
23-05-2019 RLI: ‘Zet Europees geld in voor kringlooplandbouw’ 0 reacties
20-05-2019 Schouten wil kalversterfte terugbrengen 0 reacties
17-05-2019 Jonathan geeft invulling aan de nieuwe visie van lnv 19 reacties
17-05-2019 Sterfte bijenvolken afgelopen winter lager dan in vorige winters 0 reacties
17-05-2019 Ministerie LNV vraagt veehouders om mee te denken 0 reacties
16-05-2019 Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme 0 reacties
13-05-2019 ‘Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
12-05-2019 Varkenshouderij kan via internetconsultatie reageren op de saneringsregeling 0 reacties
09-05-2019 Adviesbureaus presenteren kringlooplandbouwplan 0 reacties
09-05-2019 Adviesbureaus presenteren kringlooplandbouwplan 0 reacties
08-05-2019 Onderzoek naar methaanemissie uit stallen 19 reacties
08-05-2019 Onderzoek naar methaanemissie uit stallen 0 reacties
08-05-2019 Varkenshouders in 5 provincies kunnen in aanmerking komen voor stoppen met vergoeding 0 reacties
08-05-2019 Voortaan twee dierenartsen naar omstreden noordelijke slachthuizen 0 reacties
07-05-2019 Carola Schouten start denktank voor boeren 0 reacties
07-05-2019 Carola Schouten start denktank voor boeren 0 reacties
07-05-2019 Veehouders mogen meedenken met ministerie van LNV 0 reacties
03-05-2019 Bieten worden door kevers en luizen aangetast, terug naar spuiten als vanouds 0 reacties
02-05-2019 Adviesprijs varkensrechten warme sanering op 70 en 40 euro 0 reacties
02-05-2019 WUR geeft advies over prijs varkensrechten 0 reacties
02-05-2019 Afname varkenshouders in Nederland heeft geen invloed op varkensprijs in EU 0 reacties
01-05-2019 Vergoedingen in Saneringsregeling varkenshouderij gebaseerd op scenario-analyses 0 reacties
30-04-2019 Fosfaatrechten zijn van pachter 0 reacties
30-04-2019 LTO Akkerbouw: onkruid mechanisch bestrijden lastig 0 reacties
29-04-2019 POV en LNV 'snijden' fors in wilde zwijnenpopulatie 0 reacties
29-04-2019 POV en LNV akkoord over forse reductie wilde zwijnen 0 reacties
25-04-2019 Schouten: normen middelen lelies niet overschreden 0 reacties
25-04-2019 NVWA is bewaker van voedselveiligheid en geen beleidsmaker 0 reacties
23-04-2019 5 tips over zero-waste 0 reacties
19-04-2019 LTO/NOP schrijft minister over Oekraïnse eieren 0 reacties
19-04-2019 Eiersector wil actie van Schouten tegen Oekraïense eierimport 0 reacties
15-04-2019 Minister Schouten stopt implementatie en ontwikkeling ICT systeem INSPECT bij NVWA 1 reactie
11-04-2019 Reactie blootstellingsonderzoek omwonenden 0 reacties
11-04-2019 Varkensrechten zullen voorlopig blijven bestaan 0 reacties
10-04-2019 'Pluimveehouders vragen om betrouwbare overheid en visie met perspectief' 0 reacties
09-04-2019 Schouten: Pluimveerechten blijven voorlopig bestaan 3 reacties
02-04-2019 Afspraken over kwekersrecht liggen tien jaar vast 0 reacties
02-04-2019 Naamswijziging LNV kost 26,3 miljoen euro 0 reacties
28-03-2019 POV: ’Dubbele heffing Diergezondheidsfonds onrechtvaardig’ 0 reacties
26-03-2019 Danone opent nieuwe babyvoedingsfabriek Nutricia: 100% groene stroom en zero waste 0 reacties
23-03-2019 Weer 80.000 euro subsidie voor zeldzame huisdierrassen 0 reacties
20-03-2019 Nieuwe directeur voor het Ctgb 0 reacties
15-03-2019 Minister Carola Schouten ondertekent Tuinbouwakkoord 0 reacties
12-03-2019 GPS verplicht of niet? NMV in gesprek met ministerie 0 reacties
08-03-2019 CBb moet ook oordelen in honderden zaken over intrekking van fosfaatrechten 0 reacties
26-02-2019 Mengteelt en strokenteelt stimuleren biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit 0 reacties
25-02-2019 Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit: onderzoekers WUR heten insecten welkom 0 reacties