Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw nieuws

Je moet kansen zien in verandering

23-06-2019 - Het moet anders. Dat is de strekking die minister Schouten neerzet in haar realisatieplan voor kringlooplandbouw. Het is nogal wat. Veranderingen leveren vaak onzekerheden en risico's op en daar zijn mensen in het algemeen een beetje schuw voor. 

Nieuwsgrazer

’Boeren met de natuur moet rendabel worden’

23-06-2019 - De weg naar de door Schouten gewenste kringlooplandbouw loopt misschien via vormen van natuurinclusieve landbouw. Maar welk verdienmodel zit daar aan voor de boeren? Akkerbouwer Arco Klok ziet wel kansen voor deze manier van landbouw.

Nieuwsgrazer

Samen ongebaande paden verkennen in natuurinclusieve kringlooplandbouw

21-06-2019 - Wageningen University & Research (WUR) en natuurboerderij Eytemaheert gaan samen de nieuwe kansen en mogelijkheden van een natuurinclusieve kringlooplandbouw verkennen. Doel is om met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen te onderzoeken en daarvan te leren. ‘Dat doen we samen, maar ook andere boeren en kennisinstellingen nodigen we uit om met ons op ontdekking te gaan. Niet als blauwdruk voor de landbouw van de toekomst, wel als inspiratiebron’, zegt Martin Scholten, algemeen directeur WUR Animal Sciences.

Nieuwsgrazer

Nog meer Kringlooplandbouw nieuws

Datum Onderwerp Reacties
20-06-2019 Fotoserie: Open dag Rusthoeve in teken van kringlooplandbouw 0 reacties
20-06-2019 Stelling: Kringlooplandbouw is een verkapte manier om de veestapel in te krimpen 0 reacties
20-06-2019 Minister snapt circulariteit veevoerimport niet goed 0 reacties
20-06-2019 Schouten vergroot kloof tussen boer en burger 0 reacties
19-06-2019 Nevedi: Realisatieplan Schouten passend en moedig 0 reacties
19-06-2019 Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw 0 reacties
18-06-2019 LTO/NOP vraagt zich af hoe ACM zorgt dat boer bovenwettelijke eisen betaald krijgt 0 reacties
18-06-2019 Greenpeace mist krimp veestapel in plan Schouten 6 reacties
18-06-2019 Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht 0 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 6 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 0 reacties
18-06-2019 LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten 0 reacties
17-06-2019 'Schoutens kringlooplandbouw erg ambitieus' 0 reacties
17-06-2019 Boeren in Westerkwartier doen mee aan proeftuin kringlooplandbouw 0 reacties
17-06-2019 Minder regeldruk speerpunt in kringloopvisie 0 reacties
17-06-2019 Goede stap richting kringlooplandbouw, invulling randvoorwaarden cruciaal 0 reacties
17-06-2019 Boeren verdeeld over verdienmodel kringlooplandbouw 3 reacties
17-06-2019 Boeren: 'Als kringlooplandbouw wil slagen moet er minder regeldruk komen' 0 reacties
17-06-2019 Boeren: 'Als kringlooplandbouw wil slagen moet er minder regeldruk komen' 0 reacties
17-06-2019 Boeren: 'Als kringlooplandbouw wil slagen moet er minder regeldruk komen' 0 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
17-06-2019 Minister Schouten: landbouw moet duurzamer, voedsel wordt duurder 0 reacties
17-06-2019 Omslag naar kringlooplandbouw kan niet zonder sterke positie boer 6 reacties
17-06-2019 Minister Schouten lanceert Realisatieplan Kringlooplandbouw 0 reacties
17-06-2019 Omslag naar kringlooplandbouw kan niet zonder sterke positie boer 0 reacties
17-06-2019 Schouten: 'Boer betaalt prijs voor goedkoop voedsel' 0 reacties
14-06-2019 Regels en geld remmen kringlooplandbouw 0 reacties
13-06-2019 LTO over kringlooplandbouw in Tweede Kamer 0 reacties
13-06-2019 TV: Kringlooplandbouw vergroot kans op dierziekten 0 reacties
12-06-2019 Mest op en niet in de grond bij VBBM-leden 0 reacties
12-06-2019 ‘BEX staat haaks op kringlooplandbouw’ 0 reacties
12-06-2019 BEX voordeel staat haaks op integraal kringlooplandbouw 20 reacties
07-06-2019 Studieclub richt blik ook buiten eigen polders 0 reacties
07-06-2019 Studieclub richt blik ook buiten eigen polders 0 reacties
04-06-2019 Rechtszaak tegen LNV als Schouten biologische boeren niet vrijstelt van fosfaatrechten 0 reacties
03-06-2019 Gaat mengvoerafzet fors krimpen? 0 reacties
01-06-2019 Foto’s: Volop discussie over kringlooplandbouw tijdens Focus on Farming 0 reacties
31-05-2019 Kringlooplandbouw vergroot kans op ziekten 0 reacties
31-05-2019 Kringlooplandbouw vergroot kans op dierziekten 0 reacties
29-05-2019 De Heus naar Tweede Kamer 0 reacties
25-05-2019 ‘Varkenssector moet met kringlooplandbouw aan de slag’ 0 reacties
24-05-2019 Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in veevoer 6 reacties
23-05-2019 Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in veevoer 0 reacties
23-05-2019 Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in veevoer 0 reacties
23-05-2019 RLI: ‘Zet Europees geld in voor kringlooplandbouw’ 0 reacties
22-05-2019 Het Rli-advies kringlooplandbouw nader verklaard 0 reacties
22-05-2019 Intensieve sectoren krijgen geen eenvoudige opstap naar kringlooplandbouw 0 reacties
22-05-2019 Intensieve sectoren krijgen geen eenvoudige opstap naar kringlooplandbouw 0 reacties
22-05-2019 'Boeren gaan GLB-beleid in portemonnee voelen' 0 reacties
22-05-2019 Rli: gebruik ecoregelingen om voor te sorteren op kringlooplandbouw in het nieuwe GLB 0 reacties
22-05-2019 Ecoregelingen moeten aanzet geven tot kringlooplandbouw 0 reacties
21-05-2019 KNPV waarschuwt voor effect kringlooplandbouw op beheersing plantenziekten en – plagen 0 reacties
20-05-2019 Focus on Farming: ‘Kringlooplandbouw is de weg naar de toekomst’ 0 reacties
16-05-2019 "Pas de principes van kringlooplandbouw toe in aquacultuur" 0 reacties
13-05-2019 Taskforce gaat verdienmodel boeren onderzoeken 0 reacties
13-05-2019 Taskforce gaat verdienmodel boeren onderzoeken 0 reacties
13-05-2019 Taskforce gaat verdienmodel boeren onderzoeken 0 reacties
13-05-2019 ‘Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
10-05-2019 Schouten wil voorkomen dat boeren bedanken voor het nieuwe GLB 6 reacties
09-05-2019 Adviesbureaus presenteren kringlooplandbouwplan 0 reacties
09-05-2019 Adviesbureaus presenteren kringlooplandbouwplan 0 reacties
30-04-2019 Kringlooplandbouw vergeet de mens 0 reacties
25-04-2019 Robert Hoste spreker op thema-avonden Pig Business: 'Varkenshouders hebben nog veel te winnen' 0 reacties
21-04-2019 Minister Carola Schouten vraagt duizenden boeren visie op kringlooplandbouw 38 reacties
18-04-2019 „Drie op de vijf boeren overleven transitie in de landbouw niet” 0 reacties
18-04-2019 ‘Denk maar niet dat LTO de landbouwtransitie op gang brengt.’ 0 reacties
18-04-2019 ‘Denk maar niet dat LTO de landbouwtransitie op gang brengt.’ 0 reacties
18-04-2019 ‘Denk maar niet dat LTO de landbouwtransitie op gang brengt.’ 0 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
08-03-2019 Een gezonde bodem voor kringlooplandbouw 0 reacties
22-02-2019 Nieuwe kloof in de landbouwsector? 0 reacties
21-02-2019 Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden 0 reacties
13-02-2019 Kringlooplandbouw in uitvoering 0 reacties
09-02-2019 Nederland presenteert kringlooplandbouw op VIV Asia 0 reacties
07-02-2019 Drie ondernemers over de toekomst van de landbouw 0 reacties
01-02-2019 Kringlooplandbouw zonder kustmest. Kan dat? 0 reacties
28-01-2019 Wageningen Universiteit gaat ecologische kennis delen met groen onderwijs 0 reacties
23-01-2019 Schouten opent kringlooploket; boeren kunnen meepraten 0 reacties
23-01-2019 Schouten opent kringlooploket; boeren kunnen meepraten 0 reacties
23-01-2019 Schouten opent kringlooploket; boeren kunnen meepraten 0 reacties
23-01-2019 Intensieve landbouw in Nederland herstelt geen kringlopen 0 reacties
02-01-2019 Schouten zet kringlooplandbouw centraal in nieuwjaarsboodschap 0 reacties
02-01-2019 'Ik zal betrokken en duidelijk zijn' 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
02-01-2019 Zelfbeheersing is de basis van kringlooplandbouw 0 reacties
31-12-2018 'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' 2 reacties
31-12-2018 Kringlooplandbouw met boerenverstand 0 reacties
31-12-2018 Kringlooplandbouw met boerenverstand 0 reacties
31-12-2018 Kringlooplandbouw met boerenverstand 0 reacties
29-12-2018 Kringlooplandbouw, een nieuw fenomeen? 0 reacties
29-12-2018 Kringlooplandbouw, een nieuw fenomeen? 0 reacties
29-12-2018 Kringlooplandbouw, een nieuw fenomeen? 0 reacties
29-12-2018 Kringlooplandbouw, een nieuw fenomeen? 0 reacties
29-12-2018 Iedere boer doet wel aan kringlooplandbouw 0 reacties
28-12-2018 Iedere boer doet wel aan kringlooplandbouw 0 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties