Grondgebonden

Grondgebonden nieuws

Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij

08-09-2019 - Dat blijkt uit een reconstructie die Boerderij maakte van de manier waarop het polderakkoord van de Klimaattafel Landbouw werd omgezet in kabinetsbeleid.

Nieuwsgrazer

Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af

04-09-2019 - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 3 september 3 van de 4 bezwaarschriften met betrekking tot de toekenning van fosfaatrechten afgewezen. De melkveehouder die wel in het gelijk is gesteld, had landbouwgrond verhuurd en was zodoende niet meer grondgebonden.

Nieuwsgrazer

Polen belooft grondgebonden landbouw extra droogtesteun

29-08-2019 - Deze week stemden de lidstaten in met de crisissteun die EU-commissaris Phil Hogan beloofde vanwege de voor landbouw erg schadelijke zomerdroogte. De steun neemt de vorm aan van een vervroegde uitbetaling van subsidies en versoepelingen op het niveau van de vergroening. In Polen kunnen landbouwers daarnaast ook rekenen op droogtesteun uit de nationale staatskas. Premier Mateusz Morawiecki stelt ruim 1.000 zloty (229 euro) per hectare in het vooruitzicht. Om het bedrag te ontvangen, moet volgens Boerenbusiness wel een schadedrempel van 70 procent gehaald worden.

Nieuwsgrazer

Nog meer Grondgebonden nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-07-2019 Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden 26 reacties
20-06-2019 Hoe grondgebonden is de melkveehouderij? 0 reacties
30-04-2019 LTO wil knelpunten naar grondgebondenheid in beeld hebben 6 reacties
29-04-2019 Zicht op knelpunten grondgebondenheid 0 reacties
11-03-2019 Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest 0 reacties
07-02-2019 Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag 218 reacties
31-01-2019 Geen lening van provincie voor gedupeerde melkveehouders 5 reacties
05-01-2019 Belangenclub melkveehouders wil snelle opening fosfaatbank 91 reacties
03-01-2019 Grondgebondenheid: een stip op de horizon? 123 reacties
21-12-2018 Steeds meer stoppende boeren 0 reacties
18-12-2018 Nieuw fungicide tegen rhizoctonia is welkome aanvulling 0 reacties
10-12-2018 Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten 31 reacties
20-09-2018 Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen 0 reacties
10-09-2018 Vanaf 2025: iedereen verplicht minimaal 1 ha huiskavel per 10 koeien 128 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
08-08-2018 Onderzoek naar reststromen uienteelt om ziektes tegen te gaan 0 reacties
08-08-2018 Rabobank wil gedupeerde boeren tegemoetkomen 1 reactie
02-08-2018 Huirne: 'Wacht niet tot de ramp compleet is' 0 reacties
08-06-2018 Netwerk GRONDig pleit voor verlenging vrijstelling bovengronds aanwenden van mest 50 reacties
22-05-2018 Schouten wijst definitie grondgebonden van GRONdig af 4 reacties
22-05-2018 'Grondgebondenheid afbakenen niet nodig' - Schouten houdt het simpel 0 reacties
22-05-2018 'Grondgebondenheid afbakenen niet nodig' 0 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
13-04-2018 ‘Melkveebedrijf moet in toekomst voor eigen ruwvoer zorgen’ 0 reacties
13-04-2018 Gras van eigen grond is basis melkveehouder 0 reacties
13-04-2018 Verdeelde reacties op adviesrapport grondgebonden 0 reacties
13-04-2018 ‘Voedsel koe moet meer van eigen grond komen’ 0 reacties
13-04-2018 Grondgebonden via eiwit wordt uitdaging 0 reacties
12-04-2018 'Melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden' 23 reacties
12-04-2018 Grondgebonden melken in 4 stappen 0 reacties
11-04-2018 Blijvend grasland maakt 45% van het bioareaal uit 0 reacties
29-03-2018 Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel 0 reacties
29-03-2018 Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij 0 reacties
22-03-2018 'Extensief melken verdient stimulans' 11 reacties
20-03-2018 Inundatie schotjes plaatsen en rooien door Peter Burger `t Zand 0 reacties
20-03-2018 GRONdig zet definitie grondgebonden neer 0 reacties
20-03-2018 Presentatie ‘fraude-ongevoelige’ definitie grondgebondenheid 8 reacties
20-03-2018 GRONdig komt met definitie grondgebonden 196 reacties
20-03-2018 Netwerk Grondig stelt grenzen aan grondgebondenheid 0 reacties
03-02-2018 Femke Wiersma, op de barricaden voor de boer 36 reacties
01-02-2018 LTO Utrecht presenteert Landbouwvisie 0 reacties
01-02-2018 Melden bijzondere omstandigheid grondgebonden groei kan nog tot 15 februari 0 reacties
30-01-2018 Rechten uit fosfaatbank worden verloot 0 reacties
22-01-2018 Knelgeval grondgebonden groei melden voor de 15de 0 reacties
22-01-2018 Meld knelgeval grondgebonden groei 0 reacties
02-01-2018 Uireka onderzoekt risico's van organische reststromen uienteelt 0 reacties
02-01-2018 Uireka onderzoekt organische reststromen in de uienteelt 0 reacties
28-12-2017 Zuiveringsplicht kan ook bij grondgebonden teelten gelden 0 reacties
21-12-2017 Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid 0 reacties
20-12-2017 NAJK: Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht 0 reacties
20-12-2017 ‘Grondgebonden bedrijven met lagere productie dupe in Sectorplan’ 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse akkerbouw vraagt om brede aanpak 0 reacties
20-12-2017 Licht op groen voor fosfaatrechten melkvee in Nederland 0 reacties
19-12-2017 Provincie als streekmotor tussen gemeente en Vlaanderen 0 reacties
11-12-2017 Aldi zet in op verduurzaming zuivel 0 reacties
08-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
07-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
05-12-2017 Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij 0 reacties
29-11-2017 Bio is grondgebonden in EU maar niet in VS 0 reacties
21-11-2017 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met grondbemesters 0 reacties
10-11-2017 Wet grondgebonden groei van kracht per 1 januari 0 reacties
03-11-2017 Fosfaatuitspraak treft grondgebonden boer 40 reacties
10-10-2017 Commissie zoekt naar definitie grondgebonden 0 reacties
09-10-2017 NZO wijst verzoek Netwerk Grondig af: geen Kringloopwijzer op vrijwillige basis 58 reacties
02-10-2017 Zuid-Holland reserveert 460.000 euro voor leren over Duurzame Landbouw 0 reacties
26-09-2017 Grondig formuleert definitie grondgebonden 0 reacties
25-09-2017 Rechter beoordeelt geplande melkgeitenhouderij in Rilland niet als grondgebonden 0 reacties
20-09-2017 Generieke korting fosfaatrechten in 2018 bekend 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebonden melkveehouderij 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebondenheid van de melkveehouderij 0 reacties
22-08-2017 Geen extra eisen aan grondgebondenheid 0 reacties
18-08-2017 Grondgebonden melkveehouderij moet in regeerakkoord 0 reacties
10-08-2017 Vergunning en contract van belang voor lichte toets 0 reacties
05-08-2017 Grondgebonden: mag het iets meer of moet het iets minder? 0 reacties
02-08-2017 Grondgebonden en fosfaatrechten: niet kiezen wordt verliezen 58 reacties
26-07-2017 'Melkveehouderij heeft tweestromenbeleid nodig' 1 reactie
12-07-2017 FC haalt melk weigeraar op en doneert melkgeld aan goed doel 32 reacties
11-07-2017 ‘Advies knelgevallencommissie al bekend bij Van Dam’ 71 reacties
10-07-2017 ‘LTO-bestuurders waren bang voor afhaken intensieve boer’ 6 reacties
23-06-2017 Brabantse milieufederatie: Grondgebonden veehouderij voorkomt mestfraude 32 reacties
22-06-2017 Boer laat melk lopen door Kringloopwijzer 8 reacties
26-05-2017 ’De herontdekking van de grond’ 38 reacties
23-05-2017 Wet Grondgebonden groei melkveehouder is er ook doorheen 0 reacties
23-05-2017 Eerste Kamer zegt ja tegen fosfaatrechten 13 reacties
19-05-2017 Gemeente Landerd moet besluit over melkveehouderij naast megageitenbedrijf herzien 0 reacties
17-05-2017 PVV: keuze voor confrontatie met eigen boeren of Brussel 17 reacties
16-05-2017 Debat Eerste Kamer over melkveehouderij 11 reacties
15-05-2017 Spannende week voor Van Dam en voor sector 0 reacties
09-05-2017 Nog eens 250 boeren willen fosfaatplan aanvechten 32 reacties
09-05-2017 Grondgebonden boeren pleiten bij Schippers voor specifiek beleid 104 reacties
08-05-2017 Rechter leert Staatssecretaris een lesje 0 reacties
05-05-2017 ​Onduidelijkheid troef na rechterlijke uitspraak fosfaatwet 0 reacties
04-05-2017 LTO - Zuivelsector kiest voor grondgebonden melkveehouderij 4 reacties
01-05-2017 Grondgebonden bedrijven ook een jongveegetal? 1 reactie
25-04-2017 Eerste Kamerfracties GroenLinks, PvdA en SP willen dat biologische melkveehouders worden ontzien in het fosfaatrechtenstelsel en fosfaatreductieplan. 69 reacties
17-04-2017 Column Sjakie: LTO hoort geen beleid te maken 135 reacties
31-03-2017 Veel klachten over RVO-administratie 2 reacties