Eiwit

Eiwit nieuws

Vlinderbloemige veldboon aanwinst in bouwplan

15-08-2019 - Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Met het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat in 2025 voor ieder bedrijf in de veehouderij 65% eiwit van eigen land moet komen én de stijgende vraag naar bonen voor vleesvervangers voor consumptie

Nieuwsgrazer

Nederlands bedrijf produceert kippeneiwit op basis van schimmels

11-08-2019 - Om een lekker eitje te koken of te bakken, heb je voorlopig nog een kip nodig. Maar om eiwit als bindmiddel te gebruiken zijn kippen in de toekomst wellicht overbodig. BioscienZ is erin geslaagd kippenei-eiwit te produceren op basis van schimmels.

Nieuwsgrazer

Kip overbodig bij maken van eiwit

07-08-2019 - Om een lekker eitje te koken of te bakken, heb je voorlopig nog een kip nodig. Maar om eiwit als bindmiddel te gebruiken zijn kippen in de toekomst overbodig. Het Bredase bedrijf BioscienZ is erin geslaagd kippenei-eiwit te produceren op basis van schimmels.

Nieuwsgrazer

Nog meer Eiwit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
25-07-2019 Uitvinding: een natuurlijke minibatterij die werkt op eiwit en glucose 0 reacties
18-07-2019 Veldbonen perspectiefrijk maar geen eenvoudige teelt 4 reacties
18-07-2019 Leven van de lucht: ‘landbouwvrij eiwit’ 0 reacties
16-07-2019 Poll: Hoe droog kuilt u het gras het liefst in? 0 reacties
15-07-2019 Oud-Topkuilwinnaar kuilde droger in om eiwit beter te benutten 0 reacties
15-07-2019 Echte zuivel voor veganisten die niet tegen dierlijk eiwit zijn 0 reacties
12-07-2019 Achterhoekse boeren onderzoeken grondgebondenheid 0 reacties
11-07-2019 PlanetProof komt melkveehouder tegemoet voor droge zomer 58 reacties
11-07-2019 Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden 26 reacties
09-07-2019 Veel variatie in eiwitkwaliteit voorjaarskuilen 0 reacties
08-07-2019 Eiwitkwaliteit voorjaarskuilen varieert sterk 34 reacties
01-07-2019 Daling koolzaadareaal gevaar voor eiwit in voer 0 reacties
19-06-2019 Wageningen World: De aarde is te klein voor een vleesrijk dieet 0 reacties
12-06-2019 Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder 19 reacties
11-06-2019 'Veehouder moet kweken van insecten onderzoeken' 0 reacties
11-06-2019 Veehouder moet kweken van insecten onderzoeken 0 reacties
11-06-2019 Ewit en vet uit insecten vervangen sojaboon in voer 0 reacties
06-06-2019 Schonere stallucht op Vlaams varkensbedrijf 0 reacties
05-06-2019 Onderzoek naar eiwitbenutting zetmeel en vezels melkkoeien 0 reacties
24-05-2019 In 2018 fors lager percentage eiwit van eigen land 0 reacties
22-05-2019 EU produceert meer eigen eiwit dan gesuggereerd 0 reacties
16-05-2019 Plussen voor eiwit, minnen voor melkvet 0 reacties
28-04-2019 Fotoserie: Pluimveehouder teelt krekels voor duurzaam eiwit 0 reacties
22-04-2019 Wie nu niet maait laat eiwit van eigen land liggen 384 reacties
17-04-2019 Eerder maaien vanwege doelstelling 65% eigen eiwit? 0 reacties
16-04-2019 Vers gras goed voor het bedrijfsresultaat en het % eigen eiwit 0 reacties
08-04-2019 Zuiveldrankjes kunnen gewone melk niet evenaren 1 reactie
04-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
03-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
01-04-2019 Bacterieburgers zijn nog beter dan sojaburgers 0 reacties
29-03-2019 Margriet liet ons sinds 1950 kleinere porties, maar meer dierlijk eiwit eten 0 reacties
05-03-2019 Teelt eiwithoudende gewassen in opmars 0 reacties
03-03-2019 Denen halen eiwit voor varkensvoer uit gras en klavers 0 reacties
28-02-2019 Denen halen eiwit voor pluimveevoer uit gras en klavers 0 reacties
12-02-2019 Melkprijs Vreugdenhil levert 1 euro in 0 reacties
11-02-2019 'Maïs is en blijft perfecte energiebron' 0 reacties
07-02-2019 Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag 218 reacties
03-02-2019 Natuur en Milieu; zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen 0 reacties
14-01-2019 Natuur en Milieu: 'In 2030 kan zeewier 5,6 miljoen kippen vervangen' 0 reacties
10-01-2019 Arla Foods Ingredients lanceert nieuw concept voor zuigelingenvoeding 0 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties
21-12-2018 De vloek van het vlees: slecht voor klimaat, milieu en mensheid 0 reacties
05-12-2018 Eigen eiwit best benut door krachtvoerafbouw in voorjaar 0 reacties
05-12-2018 Eigen eiwit best benut door krachtvoer in voorjaar af te bouwen 0 reacties
05-12-2018 Beste benutting eigen eiwit door krachtvoer in voorjaar af te bouwen 0 reacties
24-11-2018 'Grasbrok goed alternatief bij overschot gras' 0 reacties
23-11-2018 Cosun investeert in eiwit uit bladgewassen 0 reacties
21-11-2018 Minder ruw eiwit, aminozuren toevoegen 0 reacties
16-11-2018 Grasteelt richt zich op eiwit 0 reacties
15-11-2018 Grasteelt richt zich op eiwit 0 reacties
02-11-2018 Voeradvies moet naar minder ruw eiwit 0 reacties
31-10-2018 Ruw eiwit biologische kuilen stuk lager 0 reacties
16-10-2018 Koeien&Kansen: Ruim helft tegen of op 65% eigen eiwit 0 reacties
28-09-2018 Melkeiwit helpt patiënt met chemotherapie beter te eten 0 reacties
22-09-2018 Hoog ruw eiwit risico voor pinken 0 reacties
10-09-2018 Kaasvorm bepaalt rijpingsproces 0 reacties
01-09-2018 'Sturen op eiwit van eigen grond' 0 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
29-08-2018 Mooie maaisnede in de maak 0 reacties
17-08-2018 Verdroogde zomerkuil met relatief veel bestendig eiwit 0 reacties
17-08-2018 Verdroogde zomerkuilen met relatief veel bestendig eiwit 0 reacties
08-08-2018 Gezocht: Grondcoalitiepartner 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties
16-07-2018 'Toeslag VLOG zorgt voor extra inkomsten' 0 reacties
11-07-2018 Meer vers gras voeren zorgt voor meer eiwit 0 reacties
06-07-2018 Seizoenseffect bepaalt melkprijzen mei 0 reacties
04-07-2018 Een derde Koeien&Kansen-bedrijven 65% eigen eiwit 0 reacties
04-07-2018 Derde Koeien & Kansen heeft genoeg eiwit eigen land 0 reacties
04-07-2018 Derde van Koeien & Kansen-boeren haalt genoeg eiwit van eigen land 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 Microbieel eiwit interessante voergrondstof 0 reacties
17-06-2018 Prijzen room en boter over hoogtepunt heen 0 reacties
13-06-2018 65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf 0 reacties
29-05-2018 Agrifirm betaalt bijna 530 euro per ton sojabonen 0 reacties
23-05-2018 'Vleesconsumptie mag wel wat lager' 0 reacties
21-05-2018 'Vleesconsumptie mag wel wat minder' 0 reacties
17-05-2018 Met twee maten meten 0 reacties
10-05-2018 Groeispurt levert beste bult gras op (fotoserie) 20 reacties
08-05-2018 Vooruitzichten in melk steeds beter 0 reacties
01-05-2018 'Eiwittransitie is een oud begrip, het gaat om herstel van de balans’ (video) 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
26-04-2018 Sturen op eiwitbalans krachtvoer voor betere stikstofbenutting 0 reacties
26-04-2018 Sturen op eiwitbalans krachtvoer leidt tot betere stikstofbenutting 0 reacties
23-04-2018 'Lat voor vervangen van eiwitten uit vlees of zuivel ligt hoog' 0 reacties
23-04-2018 Biologische melkveehouders vrezen fraudegevoelige melkveehouderij 0 reacties
19-04-2018 Kort interval tussen melken in de ochtend en avond kost kilogrammen melk en eiwit 6 reacties
18-04-2018 Melkinterval 6,5 uur: 4,5 procent minder melk en minder eiwit 2 reacties
17-04-2018 Netwerk GRONDig betreurt focus op eiwit in rapport van commissie Grondgebondenheid 3 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
16-04-2018 Agrifirm: veel eiwit in vers weidegras 0 reacties
13-04-2018 Grondgebonden via eiwit wordt uitdaging 0 reacties
13-04-2018 Betrokken melkveehouders: Sturen op voer stimuleert ondernemerschap 0 reacties
12-04-2018 'Melkvee moet eiwit van eigen grond halen' 0 reacties
12-04-2018 'Percentage eiwit van eigen land' nieuwe maat grondgebondenheid 10 reacties
12-04-2018 Grondgebonden melken in 4 stappen 0 reacties
12-04-2018 Vreugdenhil betaalt meer voor vet 0 reacties
10-04-2018 Weidegang mist (financiële) prikkel in België 4 reacties