Eiwit

Eiwit nieuws

Wageningen World: De aarde is te klein voor een vleesrijk dieet

19-06-2019 - Wereldwijd kampt bijna een kwart van de jonge kinderen met groeiachterstand door eiwitgebrek. In het Westen eten we juist meer dierlijk eiwit dan goed is voor milieu en gezondheid. Het is een denkfout om te geloven in één hoofdoplossing voor dat probleem: ‘We moeten meerdere ontwikkelrichtingen naast elkaar koesteren.’

Nieuwsgrazer

Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder

12-06-2019 - Niet overzeese soja maar wel lokaal geteeld gras en ander ruwvoeder is de belangrijkste bron (45%) van eiwitten voor Europees vee. Door ruwvoeder voor het eerst mee te rekenen, heeft de Europese Commissie de eiwitbalans van de veehouderij juister kunnen becijferen. Gras en maïs produceren landbouwers volledig zelf. Ook voor granen, koolzaad en eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en lupinen is Europa nagenoeg volledig zelfvoorzienend. De voedings- en biobrandstofindustrie leveren via hun reststromen een belangrijke bijdrage aan de eiwitbalans. Van de 85 miljoen ton ruw eiwit in diervoeding komt zodoende 79 procent uit Europa. Voor sojameel – 13 van die 85 miljoen ton – is de sector grotendeels aangewezen op import uit Noord- of Zuid-Amerika.

Nieuwsgrazer

'Veehouder moet kweken van insecten onderzoeken'

11-06-2019 - Koning Willem-Alexander opent dinsdag 11 juni de nieuwe productielocatie van Protix in Bergen op Zoom. Op die locatie worden larven van de zwarte soldatenvlieg gekweekt, waarbij het vet en eiwit als grondstof in diervoeders kan dienen. 'Ook voor veehouders biedt dit kansen', zo vertelde minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bij de opening.

Nieuwsgrazer

Nog meer Eiwit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-06-2019 Veehouder moet kweken van insecten onderzoeken 0 reacties
11-06-2019 Ewit en vet uit insecten vervangen sojaboon in voer 0 reacties
06-06-2019 Schonere stallucht op Vlaams varkensbedrijf 0 reacties
05-06-2019 Onderzoek naar eiwitbenutting zetmeel en vezels melkkoeien 0 reacties
24-05-2019 In 2018 fors lager percentage eiwit van eigen land 0 reacties
22-05-2019 EU produceert meer eigen eiwit dan gesuggereerd 0 reacties
16-05-2019 Plussen voor eiwit, minnen voor melkvet 0 reacties
28-04-2019 Fotoserie: Pluimveehouder teelt krekels voor duurzaam eiwit 0 reacties
22-04-2019 Wie nu niet maait laat eiwit van eigen land liggen 384 reacties
17-04-2019 Eerder maaien vanwege doelstelling 65% eigen eiwit? 0 reacties
16-04-2019 Vers gras goed voor het bedrijfsresultaat en het % eigen eiwit 0 reacties
08-04-2019 Zuiveldrankjes kunnen gewone melk niet evenaren 1 reactie
04-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
03-04-2019 Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’ 0 reacties
01-04-2019 Bacterieburgers zijn nog beter dan sojaburgers 0 reacties
29-03-2019 Margriet liet ons sinds 1950 kleinere porties, maar meer dierlijk eiwit eten 0 reacties
05-03-2019 Teelt eiwithoudende gewassen in opmars 0 reacties
03-03-2019 Denen halen eiwit voor varkensvoer uit gras en klavers 0 reacties
28-02-2019 Denen halen eiwit voor pluimveevoer uit gras en klavers 0 reacties
12-02-2019 Melkprijs Vreugdenhil levert 1 euro in 0 reacties
11-02-2019 'Maïs is en blijft perfecte energiebron' 0 reacties
07-02-2019 Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag 218 reacties
03-02-2019 Natuur en Milieu; zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen 0 reacties
14-01-2019 Natuur en Milieu: 'In 2030 kan zeewier 5,6 miljoen kippen vervangen' 0 reacties
10-01-2019 Arla Foods Ingredients lanceert nieuw concept voor zuigelingenvoeding 0 reacties
22-12-2018 Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 34 reacties
21-12-2018 De vloek van het vlees: slecht voor klimaat, milieu en mensheid 0 reacties
05-12-2018 Eigen eiwit best benut door krachtvoerafbouw in voorjaar 0 reacties
05-12-2018 Eigen eiwit best benut door krachtvoer in voorjaar af te bouwen 0 reacties
05-12-2018 Beste benutting eigen eiwit door krachtvoer in voorjaar af te bouwen 0 reacties
24-11-2018 'Grasbrok goed alternatief bij overschot gras' 0 reacties
23-11-2018 Cosun investeert in eiwit uit bladgewassen 0 reacties
21-11-2018 Minder ruw eiwit, aminozuren toevoegen 0 reacties
16-11-2018 Grasteelt richt zich op eiwit 0 reacties
15-11-2018 Grasteelt richt zich op eiwit 0 reacties
02-11-2018 Voeradvies moet naar minder ruw eiwit 0 reacties
31-10-2018 Ruw eiwit biologische kuilen stuk lager 0 reacties
16-10-2018 Koeien&Kansen: Ruim helft tegen of op 65% eigen eiwit 0 reacties
28-09-2018 Melkeiwit helpt patiënt met chemotherapie beter te eten 0 reacties
22-09-2018 Hoog ruw eiwit risico voor pinken 0 reacties
10-09-2018 Kaasvorm bepaalt rijpingsproces 0 reacties
01-09-2018 'Sturen op eiwit van eigen grond' 0 reacties
31-08-2018 Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit 50 reacties
29-08-2018 Mooie maaisnede in de maak 0 reacties
17-08-2018 Verdroogde zomerkuil met relatief veel bestendig eiwit 0 reacties
17-08-2018 Verdroogde zomerkuilen met relatief veel bestendig eiwit 0 reacties
08-08-2018 Gezocht: Grondcoalitiepartner 0 reacties
08-08-2018 Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij 0 reacties
16-07-2018 'Toeslag VLOG zorgt voor extra inkomsten' 0 reacties
11-07-2018 Meer vers gras voeren zorgt voor meer eiwit 0 reacties
06-07-2018 Seizoenseffect bepaalt melkprijzen mei 0 reacties
04-07-2018 Een derde Koeien&Kansen-bedrijven 65% eigen eiwit 0 reacties
04-07-2018 Derde Koeien & Kansen heeft genoeg eiwit eigen land 0 reacties
04-07-2018 Derde van Koeien & Kansen-boeren haalt genoeg eiwit van eigen land 0 reacties
26-06-2018 ‘Microbieel eiwit in veevoeder beter voor milieu’ 0 reacties
25-06-2018 Microbieel eiwit interessante voergrondstof 0 reacties
17-06-2018 Prijzen room en boter over hoogtepunt heen 0 reacties
13-06-2018 65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf 0 reacties
29-05-2018 Agrifirm betaalt bijna 530 euro per ton sojabonen 0 reacties
23-05-2018 'Vleesconsumptie mag wel wat lager' 0 reacties
21-05-2018 'Vleesconsumptie mag wel wat minder' 0 reacties
17-05-2018 Met twee maten meten 0 reacties
10-05-2018 Groeispurt levert beste bult gras op (fotoserie) 20 reacties
08-05-2018 Vooruitzichten in melk steeds beter 0 reacties
01-05-2018 'Eiwittransitie is een oud begrip, het gaat om herstel van de balans’ (video) 0 reacties
26-04-2018 Lager eiwitgehalte in het voer zorgt dat varkens minder mest produceren 0 reacties
26-04-2018 Sturen op eiwitbalans krachtvoer voor betere stikstofbenutting 0 reacties
26-04-2018 Sturen op eiwitbalans krachtvoer leidt tot betere stikstofbenutting 0 reacties
23-04-2018 'Lat voor vervangen van eiwitten uit vlees of zuivel ligt hoog' 0 reacties
23-04-2018 Biologische melkveehouders vrezen fraudegevoelige melkveehouderij 0 reacties
19-04-2018 Kort interval tussen melken in de ochtend en avond kost kilogrammen melk en eiwit 6 reacties
18-04-2018 Melkinterval 6,5 uur: 4,5 procent minder melk en minder eiwit 2 reacties
17-04-2018 Netwerk GRONDig betreurt focus op eiwit in rapport van commissie Grondgebondenheid 3 reacties
16-04-2018 Eiwit, huiskavel en buurtcontract 0 reacties
16-04-2018 Agrifirm: veel eiwit in vers weidegras 0 reacties
13-04-2018 Grondgebonden via eiwit wordt uitdaging 0 reacties
13-04-2018 Betrokken melkveehouders: Sturen op voer stimuleert ondernemerschap 0 reacties
12-04-2018 'Melkvee moet eiwit van eigen grond halen' 0 reacties
12-04-2018 'Percentage eiwit van eigen land' nieuwe maat grondgebondenheid 10 reacties
12-04-2018 Grondgebonden melken in 4 stappen 0 reacties
12-04-2018 Vreugdenhil betaalt meer voor vet 0 reacties
10-04-2018 Weidegang mist (financiële) prikkel in België 4 reacties
08-04-2018 Gemeenten: 'Rijk moet schade kippenboeren door fipronil alsnog vergoeden' 0 reacties
05-04-2018 Uitschieter in boter helpt spotprijs melk 0 reacties
05-04-2018 Eiwit zet druk op melkprijs Bel Leerdammer 0 reacties
29-03-2018 Goede vetmarkt levert hogere prijs voor vrije melk op 0 reacties
29-03-2018 Meer aardappelen voor hoogwaardig Avebe-eiwit 0 reacties
28-03-2018 Melkprijs Arla staakt daling over april 0 reacties
28-03-2018 Varken gaat aanzienlijk duurzamer om met humaan eetbaar eiwit 0 reacties
27-03-2018 Groei areaal eiwitgewassen door vraag naar lokaal geteeld eiwit 0 reacties
14-03-2018 Milcobel beloont leden meer voor melkvet 0 reacties
09-03-2018 Eerste kippenei-eiwit gemaakt dat niet afkomstig is van kip 0 reacties
09-03-2018 Eerste kippenei-eiwit zonder kip geproduceerd 0 reacties
01-03-2018 Ruw eiwit moet omlaag op veen 0 reacties
26-02-2018 EU wil teelt eiwitrijke gewassen voor veevoer stimuleren 0 reacties
23-02-2018 FrieslandCampina sluit 2017 af met fors lagere winst 0 reacties
22-02-2018 EU-landbouwcommissie wil teelt eiwitrijke gewassen voor veevoer stimuleren 0 reacties