Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering nieuws

Provincie Noord-Brabant hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020 - De provincie Noord-Brabant koopt voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.

Nieuwsgrazer

Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart gebracht

30-01-2020 - Veel melkveehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan, kan ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. In het rapport 'Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven' geven onderzoekers van Wageningen Economic Research een indicatie van de meerkosten voor een meer biodiverse bedrijfsvoering.

Nieuwsgrazer

Melkveehouder Waterland moet over op vaste mest

20-01-2020 - De melkveehouderij in Waterland kan verder verduurzamen door onder meer op bedrijfsniveau stappen te zetten. Zo worden de omschakeling naar vaste (stro)mest en een overstap naar een biologische bedrijfsvoering aangedragen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bedrijfsvoering nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-12-2019 Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur 17 reacties
18-11-2019 'Een op zeven uitbreidingsplannen in de bollensector geraakt door stikstofimpasse' 0 reacties
23-10-2019 Gelderland bevriest vergunningen voor boeren 98 reacties
10-10-2019 Innovatieve bedrijfsvoering boeren veenweidegebied zorgt voor 22% ammoniakreductie 6 reacties
07-10-2019 Zorginstelling Libra op weg naar energieneutrale bedrijfsvoering 0 reacties
07-10-2019 Wageningen Universiteit zoekt naar meest duurzame kruidenrijke graslanden 0 reacties
04-10-2019 Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart 0 reacties
01-10-2019 Op pad met boer Joris in Den Haag: ‘Deze dag is er eentje om nooit te vergeten’ 0 reacties
24-09-2019 'Wij zijn constant bezig met onkruidbestrijding' 0 reacties
10-09-2019 Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder 70 reacties
27-08-2019 Computergestuurde drainage is veelbelovend 0 reacties
21-08-2019 Personeelstekort grote belemmering industrie 0 reacties
20-08-2019 Drainage aan de computer lijkt veelbelovend 0 reacties
20-08-2019 Synchroniseren van de berigheid bij gelten: waarom en hoe doe je dat? 0 reacties
31-07-2019 CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe 71 reacties
31-07-2019 Column: 'Ketenvorming in eiersector biedt het beste perspectief voor voedselvertrouwen' 0 reacties
29-07-2019 Pluimveeslachterijen hangen camera's op voor extra toezicht op slachtproces 0 reacties
29-07-2019 Alle varkensslachterijen krijgen cameratoezicht 0 reacties
29-07-2019 Runderslachterijen krijgen cameratoezicht 0 reacties
27-07-2019 Nieuw mestbeleid Schouten hinkt op vier gedachten 79 reacties
20-07-2019 Mechan Groep zoekt Service Manager 0 reacties
16-07-2019 Cursus: landbouw en waterkwaliteit 0 reacties
11-07-2019 Overijssel: meer tijd voor gebiedsprocessen 0 reacties
29-05-2019 DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling 9 reacties
13-05-2019 Prijzen voor pluimveehouders 0 reacties
10-05-2019 ForFarmers en Reudink zetten acht ondernemers in het zonnetje 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
17-04-2019 Varkenshouder Theo Vernooij: ‘Weekend is voor familie’ 0 reacties
09-04-2019 Agrarisch natuurbeheer: aan de slag met kruidenrijk grasland 0 reacties
26-02-2019 Levenstestament. Noodzaak of modegril? 0 reacties
21-02-2019 Rabobank wil rentekorting voor duurzame melkveehouders 73 reacties
08-02-2019 Informatiebijeenkomst EIA, MIA\Vamil en Circulaire Economie 0 reacties
25-01-2019 Topmelker: “Goed ruwvoer is de basis” 0 reacties
22-01-2019 Boeren vrezen verbod op gebruik van geen drones bij uitbreiding Lelystad Airport 0 reacties
08-01-2019 Kan emissie gewasbescherming verder omlaag? 0 reacties
08-01-2019 Kan emissie bij gewasbescherming (nog) minder? 0 reacties
02-01-2019 Advies op landbouwbedrijven over nitraataanpak 0 reacties
27-12-2018 Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord 10 reacties
20-12-2018 Start gesprekken Drentse boeren over nitraatuitspoeling 0 reacties
17-12-2018 Agrarische Tafel: Veel boeren vrezen door de gaswinning voor het voortbestaan van hun bedrijf 0 reacties
13-12-2018 Goede ruwvoerbenutting scheelt een jaarinkomen 0 reacties
04-12-2018 Informatiebijeenkomst EIA, MIA\Vamil en Circulaire Economie 0 reacties
22-11-2018 Onderzoek naar kansen voor natuurinclusieve landbouw in Oost Groningen 0 reacties
19-11-2018 'Voorlopers in akkerbouw belonen in plaats van beperken met regelgeving' 0 reacties
13-11-2018 Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven 0 reacties
30-10-2018 Agriterra en FrieslandCampina blijven samen optrekken 0 reacties
12-10-2018 Video: belangrijke rol biestmanagement in kraamstal 0 reacties
10-10-2018 Gevolgen verplicht plantenpaspoort 0 reacties
21-09-2018 ‘In bedrijfsvoering rekening houden met AVP uitbraak’ 0 reacties
17-09-2018 Steven van Nieuwenhuijzen managing director Floral Trade Group 0 reacties
27-08-2018 NAV is niet tevreden met de droogtemaatregelen 0 reacties
25-08-2018 Ook 'andere keuring' in Hoornaar 0 reacties
09-08-2018 Overijssel vraagt melkveehouder naar toekomstbeeld 0 reacties
08-08-2018 Biologische bedrijfsvoering nieuw keuzevak MBO-studenten 0 reacties
08-08-2018 BLHB wenst aanpassing beleid Rijksgronden 0 reacties
08-08-2018 Agrarisch Nederland pakt handschoen klimaatbeleid op 0 reacties
08-08-2018 De open dag is nieuwe aspecten van de akkerbouw aan het licht brengen 0 reacties
08-08-2018 Ministerie van LNV stemt in met maatregelen om effect droogte op boerenbedrijven te beperken 0 reacties
19-07-2018 Fosfaatrechtenstelsel aangepast om vleesveehouderij te ontzien 0 reacties
11-07-2018 Cono Kaasmakers schakelt volledig over op VLOG-melk 28 reacties
11-07-2018 Duivenvoorde Bloemen in Deventer beloond met certificaat Duurzame Bloemist 0 reacties
10-07-2018 Nederweert verbiedt pluimveehouders meer fijnstof uit te stoten 0 reacties
06-07-2018 "Gewasbescherming moet meewegen in duurzaamheidsmeting tomatenteelt" 0 reacties
09-06-2018 GroeneRuimte Nieuws: Staatsbosbeheer zet vol in op natuurinclusieve landbouw 0 reacties
29-05-2018 Minister Schouten laat biologische sector compleet links liggen 47 reacties
24-05-2018 Bles: Melkveesector beweegt de verkeerde kant op - Boerderij.nl 0 reacties
22-05-2018 Boeren, Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog sluiten gezamenlijk akkoord 0 reacties
25-04-2018 LTO Arbeidskracht peilt behoefte aan opleiding en training bij agrarische werkgevers 0 reacties
24-04-2018 LTO Arbeidskracht peilt behoefte aan opleiding en training bij agrarische werkgevers 0 reacties
15-04-2018 25 jaar Jennissen Bedrijven in Den Dungen 0 reacties
12-04-2018 Paprikateler zet in op zo min mogelijk afval 0 reacties
08-04-2018 ‘Minimumprijzen in de landbouw zijn een slecht idee’ 0 reacties
19-03-2018 Akkerbouwers in aardbevingsgebied luiden de noodklok 0 reacties
12-03-2018 Boeren en tuinders pakken handschoen klimaatbeleid op 0 reacties
09-03-2018 Boeren en tuinders pakken handschoen klimaatbeleid op 0 reacties
07-03-2018 Zo schoon kan boeren zijn 0 reacties
21-02-2018 Informatiebijeenkomst EIA, MIA\Vamil en Circulaire Economie 0 reacties
12-02-2018 Teken de petitie voor imagoherstel melkveesector! 35 reacties
07-02-2018 Melkveehouder produceert ambachtelijke zuivelproducten 0 reacties
07-02-2018 HAS Hogeschool, Delphy en Mushroom Valley bieden online cursus Mushroom Growing aan 0 reacties
06-02-2018 Boeren voor Natuur vooral geschikt voor gebieden die vragen om een extensieve manier van boeren 0 reacties
05-02-2018 ‘Boeren voor Natuur’: plussen en minnen 0 reacties
05-02-2018 Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? 0 reacties
05-02-2018 Aanpak fraude met tweelingen bij melkkoeien 18 reacties
31-01-2018 DLV: Tweede locatie niet altijd rendabel 0 reacties
25-01-2018 Vijftig varkenshouders via Smart Farming naar duurzamer vlees 0 reacties
25-01-2018 Al vijftig deelnemers Smart Farming-project KDV 0 reacties
18-01-2018 Vergroening binnenvaart vooral financiële uitdaging 0 reacties
18-01-2018 Geld verdienen met de drone 0 reacties
14-01-2018 Douwe Zijlstra: 'Door biologisch is passie voor fokkerij weer terug' 4 reacties
28-12-2017 Belastingvoordeel voor investeringen in een beter klimaat 0 reacties
24-12-2017 Sector van het aardgas af 0 reacties
21-12-2017 Vernieuwing komt van jongere boer op groter bedrijf 0 reacties
20-12-2017 Fosfaatreductieregeling aangepast voor niet-melkproducerende bedrijven 0 reacties
20-12-2017 Wasse B.V. nieuwe full service dealer dewulf~miedema 0 reacties
20-12-2017 “In de provincie met de meeste zonuren van Nederland, wachten we op regen” 0 reacties
20-12-2017 Demovelden klaar voor open dag proefboerderij Rusthoeve 0 reacties