Regelgeving

Regelgeving nieuws

Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV

Nieuwsgrazer

Hoe verder na het PAS?

05-07-2019 - Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest de stikstofvervuiling in Nederland aan banden leggen. Jarenlang waarschuwden juristen en actiegroepen dat de regelgeving die Nederland verzon, niet te verenigen is met Europese wetgeving. Recent haalde de Raad van State een dikke streep door het PAS.

Waarom kozen de Nederlandse regering en politiek voor dat onbegaanbare pad? Hoe zullen die motieven weer opnieuw een rol gaan spelen in de te verwachten reparaties van de wet- en regelgeving die nu binnenkort gaat plaatsvinden? Waar zullen opnieuw fouten gemaakt kunnen worden?

Op zaterdag 13 juli a.s. (World Food Center, Ede, direct naast station Ede-Wageningen) bespreken we die vragen in een openbaar toegankelijk vraaggesprek. Een aantal kenners zal vanuit hun verschillende perspectieven het dossier en hoe het er nu bij ligt verhelderen.

Doel: politiek, pers, ambtenaren en geïnteresseerd publiek in 2 uur de ins & outs en do's & don't's van het dossier in 2 uur uit de doeken doen. De toegang is gratis. Meld je hieronder meteen aan als je zeker wilt zijn van een plaats.

Nieuwsgrazer

Deutz-Fahr stelt vernieuwde 5D Serie voor

04-07-2019 - De wendbare, veelzijdige trekkers zijn geschikt voor een verscheidenheid aan taken op een breed scala van agrarische bedrijven. De tractoren zijn verkrijgbaar met een bijzonder breed pakket aan apparatuur en vele unieke technische kenmerken. De modellen zijn verkrijgbaar met 3 of 4 cylinder FARMotion motoren, vanaf 74 tot 101 hp (55.4 tot 75 kW), met een uitlaatgasemissie conform regelgeving IIIB. Dankzij de elektronische common rail-injectie (2000 bar) hebben de krachtige, zuinige motoren een hoge koppelstijging tot wel 42%. De uitlaatgasreiniging wordt bereikt met een dieseloxidatiekatalysator…

Nieuwsgrazer

Nog meer Regelgeving nieuws

Datum Onderwerp Reacties
28-06-2019 Kabinet neemt eerste stap richting realiseren landbouwambities 0 reacties
26-06-2019 Herbezinning mestbeleid komt niet te laat 9 reacties
23-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 0 reacties
21-06-2019 Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest 1 reactie
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 17 september 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie- 24 september 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 17 oktober 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 29 oktober 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 1 oktober 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
18-06-2019 EU verbiedt chloorprofam in aardappel en ui 0 reacties
18-06-2019 Twentse boer mag regels overtreden, als het maar duurzaam is 0 reacties
17-06-2019 ‘Aandeel reststromen in veevoer vergroten’ 0 reacties
14-06-2019 'De eerste trein naar Biologie Centraal' 0 reacties
07-06-2019 Homburg Holland organiseert gratis bijeenkomsten in het land over regelgeving en spuittechniek 0 reacties
05-06-2019 ​FvD wil af van strenge eisen Brabantse veehouderij 0 reacties
02-06-2019 ‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’ 11 reacties
25-05-2019 ‘Varkenssector moet met kringlooplandbouw aan de slag’ 0 reacties
16-05-2019 Pluimveehouder heeft steeds meer last van Oekraïne 0 reacties
16-05-2019 Column: De naakte waarheid 0 reacties
15-05-2019 Minister staat niet achter verlenging desmedifam 0 reacties
10-05-2019 ‘Voorspelbaarheid en vertrouwen zijn nodig voor verdere innovatie gewasbescherming’ 0 reacties
02-05-2019 BoerBewust vraagt om regelgeving waar boeren mee vóóruit kunnen 0 reacties
24-04-2019 Foodindustrie ziet certificatie voedselveiligheid als ‘paspoort voor de handel’ 0 reacties
19-04-2019 ZLTO dringt aan op perspectief Brabantse boeren 0 reacties
19-04-2019 NMV-bijeenkomst in Midwolda | 25 april 0 reacties
14-04-2019 ‘Dubbele teeltvrije zone beste optie’ 0 reacties
13-04-2019 ‘Vroeger was het heel normaal om misselijk te zijn na het spuiten’ 0 reacties
11-04-2019 SP wil grondgebondenheid steviger borgen in regelgeving 11 reacties
05-04-2019 Strategische Commissie regeldruk aan het werk 0 reacties
28-03-2019 Europees Parlement keurt meststoffenverordening goed 0 reacties
26-03-2019 Dierenbescherming en Eyes on Animals willen strengere regelgeving bij hitte 0 reacties
26-03-2019 Drie uit zes: biertrucks voor Kooiker 0 reacties
14-03-2019 Koeienboer Bram (20) emigreert naar Duitsland: 'Door alle regeltjes heb ik geen andere keus' 25 reacties
13-03-2019 20-jarige boer emigreert naar Duitsland: ‘Door alle regeltjes heb ik geen andere keus' 0 reacties
07-03-2019 POV in actie tegen strenge Brabantse regelgeving 0 reacties
26-02-2019 FoodDrinkEurope publiceert beleidsprioriteiten: 'Betere regelgeving EU en minder versnippering noodzakelijk' 0 reacties
21-02-2019 Legale marihuana moet ook veilig zijn 0 reacties
20-02-2019 Plukfraudeur veroordeeld tot te milde straf volgens OM 0 reacties
19-02-2019 Boer blijven? Kom naar de NMV-bijeenkomsten 0 reacties
18-02-2019 Boer blijven? Kom naar de NMV-bijeenkomsten 0 reacties
18-02-2019 Fonterra volgt voorbeeld van FrieslandCampina 0 reacties
14-02-2019 Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019 74 reacties
14-02-2019 Zo zaai je voor 1 okt. een vanggewas zonder opbrengstverlies 0 reacties
12-02-2019 Jouw stal is jouw meesterwerk 0 reacties
05-02-2019 Onnes (NAJK) wil regelgeving dichter bij het erf brengen 0 reacties
31-01-2019 Berg Hortimotive introduceert nieuwe serie schaarwagens voor hoge draad gewas 0 reacties
29-01-2019 De Natuurweide start de actie 'Red de Bioboer' 0 reacties
27-01-2019 Wetgeving belemmert ontwikkeling vogelgriepvaccin 0 reacties
18-01-2019 Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie 1 reactie
17-01-2019 Beleid houdt weinig rekening met menselijke gewoontes 0 reacties
14-01-2019 Ammoniakdossier: Rathenau krijgt neuzen niet dezelfde kant op 3 reacties
14-01-2019 Zo verhoog je de voerefficiëntie van je ruwvoer 0 reacties
09-01-2019 ‘Kloof industriële veiligheid tussen multinationals en mkb dreigt’ 0 reacties
09-01-2019 5 belangrijke onderwerpen voor personeelsbeleid in 2019 0 reacties
02-01-2019 Lucratief samenwerken niet makkelijk 0 reacties
28-12-2018 ‘Kloof industriële veiligheid tussen multinationals en mkb dreigt’ 0 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
19-12-2018 Sleepvoetbemester blijft, regelgeving niet 0 reacties
13-12-2018 Goede ruwvoerbenutting scheelt een jaarinkomen 0 reacties
11-12-2018 Groeicijfer agrarische sector fors negatief 0 reacties
10-12-2018 Video: voor 1 oktober vanggewas zaaien 0 reacties
07-12-2018 Mestafzet naar nieuwe landen must 0 reacties
04-12-2018 Hoe groot is fosfaatstress aan het einde van het jaar? 0 reacties
19-11-2018 'Voorlopers in akkerbouw belonen in plaats van beperken met regelgeving' 0 reacties
16-11-2018 Groenbemesters ‘Helemaal het einde.’. 0 reacties
15-11-2018 Albert Heijn pleit voor invoering Nutri-score 0 reacties
15-11-2018 NVWA: leghennenstal Tollebeek voldoet aan wet- en regelgeving 0 reacties
15-11-2018 Nieuwe regels lactosevrij en andere vrij-van claims 0 reacties
13-11-2018 Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven 0 reacties
12-11-2018 CDA: schaf onnodige regels paardenvervoer Duitsland af 0 reacties
10-11-2018 Kamer steunt brede landbouw 0 reacties
09-11-2018 POV tevreden over naleving welzijnsregels 0 reacties
09-11-2018 Belgen vrezen vlucht Nederlandse varkenshouders 0 reacties
08-11-2018 NutriCAB voldoet aan Europese regelgeving 0 reacties
20-10-2018 Afromingsvrij leasen van de baan 0 reacties
17-10-2018 Automatisering in de foodsector: De techniek is er klaar voor. 0 reacties
12-10-2018 Rabobank voorspelt veel stoppende varkenshouders 0 reacties
12-10-2018 Rabobank voorspelt veel stoppers in de varkenshouderij 0 reacties
12-10-2018 ‘Bereidheid boeren en bedrijven om samen duurzaam te worden groeit’ 0 reacties
12-10-2018 'Varkenssector terug naar duizend bedrijven' 0 reacties
11-10-2018 Wortelvlieg voer voor discussie op peenmiddag 0 reacties
08-10-2018 NAV: Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
08-10-2018 Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder 0 reacties
08-10-2018 Ministerie: niets fout bij grondbemonstering Eurofins 1 reactie
04-10-2018 AW Groep neemt Scania met Wierda hybride kraan en laadbak in gebruik 0 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
09-09-2018 ‘Boeren niet belemmeren, maar ondersteunen’ 0 reacties
09-09-2018 ‘Boeren niet belemmeren, maar ondersteunen’ 0 reacties
05-09-2018 Regelgeving blokt circulair gebruik koffieafval 0 reacties
03-09-2018 Houben: 'Ultieme doel is allergieën genezen' (longread) 0 reacties
08-08-2018 “Praktische uitvoerbaarheid Nitraatrichtlijn gaat heel wat uitdagingen met zich meebrengen” 0 reacties
08-08-2018 Bent u agrarisch ondernemer? Let op veranderingen in de btw. 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouwer kiest eigen propaanleverancier en vult zelf mobiele propaantank. 0 reacties
08-08-2018 Akkerbouwer kiest eigen propaanleverancier en vult zelf mobiele propaantank. 0 reacties
08-08-2018 Vergrijzing agrarische sector: Waar zijn de jonge boeren? 0 reacties
07-08-2018 Tegenstrijdige regels op gebied van brandveiligheid veestallen 0 reacties