Nieuwsgrazer


Topics
0
Reacties
1
Volgers
4

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 41jr
Laatst online: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


06 Dec 2023

GEA › Hoe doen ze het? Vier zussen (en ouders) in de melkveehouderij met 650 koeien

Het inspirerende verhaal van 4 zussen, die samen met innovatieve technologie de melkveehouderij transformeren. Samenwerking, efficiëntie en groei in de wereld van de moderne melkproductie.

0 reacties


LTO Melkveehouderij verbolgen over aanscherpingen van Adema

LTO Vakgroep Melkveehouderij reageert verbolgen op de aangescherpte maatregelen die demissionair landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede kamer schreef. Adema heeft nieuwe nutrienten verontreinigde gebieden aangewezen en verlaagt daarnaast vanaf 1 januari 2025 de mestproductieplafonds naar 440 miljoen kilo stikstof en 135 miljoen kilo fosfaat.

0 reacties

05 Dec 2023

BBB en CDA betwisten verlengd bemestingsverbod in Overijssel

De BBB en CDA in Overijssel hebben twijfels over de verlenging van het bemestingsverbod voor landbouwgronden. Het gaat om gronden die eigendom zijn van de provincie en door boeren in erfpacht gebruikt kunnen worden. Het provinciebestuur besloot vorige maand om het bemestingsverbod ook in 2024 te hanteren, voor het tweede jaar op rij. Overijssel wil zo stikstofruimte creëren om niet te hoeven handhaven bij boeren die nog altijd geen natuurvergunning hebben, de zogeheten PAS-melders.

0 reacties


EU negeert Nederlands pleidooi voor verbod: omstreden diervervoer gaat door

Ondanks aandringen van het Europees Parlement en van Nederland is de Europese Commissie niet van plan om de omstreden transporten van levende dieren naar landen buiten de EU te verbieden.

0 reacties


Melkprijs Lactalis Leerdammer stijgt naar 42,80 euro

Royal Lactalis Leerdammer verhoogt de totale melkprijs van december naar 42,80 euro per 100 kilo, dit is inclusief weidetoeslag. Het kaasbedrijf hanteert 3,65 euro voor 1 kilo vet en 8 euro voor 1 kilo eiwit.

0 reacties


Kabinet wijst extra gebieden aan voor versnelde afbouw derogatie

Het demissionaire kabinet wijst een aantal extra nutriënten verontreinigde gebieden aan (NV-gebieden), bovenop de zand- en lössgronden en drie werkgebieden van waterschappen die vorig jaar al werden toegewezen.

0 reacties


Hoge Veluwe maakt ruimte voor bijna uitgestorven zadelsprinkhaan

Het Nationale Park De Hoge Veluwe neemt maatregelen om nieuw leefgebied voor de zadelsprinkhaan in te richten. De zadelsprinkhaan is in Nederland bijna uitgestorven en behoort tot de vier sprinkhanensoorten die ernstig bedreigd zijn. Het beestje komt volgens het park met name in Gelderland voor.

1 reactie


Adema verlaagt mestplafonds voor stikstof en fosfaat

Het mestproductieplafond wordt vanaf 1 januari 2025 verlaagd tot 440 miljoen kilo stikstof en 135 miljoen kilo fosfaat. Dit schreef demissionair landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

14 reacties


PVV, VVD en BBB klaar voor onderhandelingen over (gedoog)kabinet

De PVV, VVD en BBB zijn er klaar voor met elkaar te onderhandelen over een gezamenlijk landsbestuur. Vooralsnog is de inzet van de VVD om zo’n kabinet alleen te gedogen.

3 reacties


Minister verlaagt mestproductieplafond per 1 januari 2025

Het mestproductieplafond wordt vanaf 1 januari 2025 verlaagd tot 440 miljoen kilo stikstof en 135 miljoen kilo fosfaat. De actualisatie van de excretieforfaits voor melkvee wordt uitgesteld evenals het openstellen van de fosfaatbank.

0 reacties


Generieke verlaging van productieplafonds helpt niet bij verduurzamen van dierlijke sectoren

Demissionair minister Adema kondigde vandaag aan dat voor sectoren met een mestproductie­plafond, namelijk de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij, hun sectorspecifieke plafonds naar beneden moet worden bijgesteld...

0 reacties


Stikstofnorm in grondwaterbeschermingsgebieden zakt volgend jaar met tien procent

In grondwaterbeschermingsgebieden waar de derogatie versneld afgebouwd moet worden, gaat de stikstofgebruiksnorm op 1 januari 2024 met tien procent omlaag. Dat meldt demissionair landbouwminister Piet Adema dinsdagochtend in een brief aan de Kamer.

0 reacties


Ondanks populariteit stoppersregeling boeren, wordt ‘stikstofcrisis niet opgelost’

Intensieve veehouders melden zich massaal voor de stoppersregeling om met behulp van staatssteun gunstig te worden uitgekocht. Maar daarmee is het stikstofprobleem niet meteen opgelost, zegt FD-journalist Vasco van der Boon.

0 reacties


Boeren boos over strenge nieuwe mestregels: Minder produceren, minder uitrijden

DEN HAAG - De agrarische sector krijgt een scala aan nieuwe mestregels over zich uitgestort. Concreet betekent dit dat er komende jaren veel minder mest mag worden uitgereden en mag worden geproduceerd. Vooral Nederlandse melkveehouders zullen hard worden geraakt.

„Maar het is niet uit te sluiten dat op een later moment besloten moet worden tot het doorvoeren van extra aanvullende maatregelen die mogelijk ook de varkens- en/of pluimveesector zullen raken”, schrijft demissionair minister Piet Adema (Landbouw) aan de Tweede Kamer.

Meer: telegraaf.nl/financieel/1125047262/…

21 reacties


Heeft Wijnjewoude de oplossing voor de stikstofcrisis? Wageningen University ziet perspectief

Wageningen University onderzocht een plan van 26 boeren in de regio Wijnjewoude voor een nieuwe stalvloer. De WUR zegt dat de stikstofuitstoot ver daalt.

0 reacties

04 Dec 2023

Opening onderzoekscentrum sensoren voor meten stalemissies melkvee

Persbericht

Op 8 december aanstaande wordt het landelijk onderzoekscentrum voor het meten van stalemissies met sensoren geopend. De onderzoekslocaties voor melkvee, varkens en pluimvee hebben als doel continue (sensor)meetsystemen in de praktijk te beproeven en waar mogelijk met de fabrikanten door te ontwikkelen.. De ontwikkeling van dit soort continue (sensor)meetsystemen is een belangrijke stap om het beleid te verschuiven van maatregel-gestuurd naar doel-gestuurd. Bij de opening zullen onder andere Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Harold Zoet, gedeputeerde van Provincie Gelderland en John Koeleman, voorzitter van Vruchtbare Kringloop Oost (VK Oost), de nieuwe meetsystemen officieel activeren. De nieuwe onderzoekslocatie voor melkvee wordt ingericht op Agro-innovatiecentrum De Marke.

Zowel de veehouderijsector als Nederlandse overheden streven naar een verschuiving van vergunningenbeleid op basis van maatregelen en vaste emissiefactoren, naar beleid dat emissiedoelen op bedrijfsniveau voorschrijft. Voor de realisatie van zo'n verschuiving moeten veehouders nauwkeurig inzicht krijgen in de uitstoot. Wageningen Livestock Research richt daarom drie landelijke onderzoekslocaties in: één voor melkvee op De Marke, één voor varkens bij De Hoeve Innovatie in Valkenswaard en één voor pluimvee bij pluimveehouder Verbeek in Woudenberg. De sensoronderzoekscentra worden gefinancierd vanuit het Ministerie van LNV.

De onderzoekslocatie voor melkvee zal zich vestigen op Agro-innovatiecentrum De Marke van Wageningen University & Research. Op deze locatie staat het monitoren van de nutriëntenkringloop van melkvee al 30 jaar centraal. “Daarnaast zijn wij al vijf jaar bezig met het doorlopend meten van de emissies in onze stal. Vanaf december zullen wij ons hier ook gaan richten op het beproeven van nieuwe en verbeterde meetsystemen met sensoren,” aldus Fleur Brinke, manager van Agro-innovatiecentrum De Marke.

De nieuwe meetsystemen zullen op 8 december 2023 officieel in werking worden gesteld door Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het ministerie van LNV. Daarnaast zullen Harold Zoet, gedeputeerde van Provincie Gelderland en John Koeleman, voorzitter van VK Oost hun visie over het belang van doelsturing en continu meten delen. De ochtend wordt afgesloten met een rondleiding en toelichting door verschillende (meet-)experts op het terrein van stalemissies, waarbij zij de nieuwste meetapparatuur en -methoden presenteren.

10 reacties


Afbouw gebruik dierlijke mest kan leiden tot meer nitraatuitspoeling op gras zandgronden

Melkveehouders moeten het gebruik van dierlijke mest op grasland afbouwen. Zo zou de nitraatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater moeten afnemen. Uit onderzoek blijkt echter een tegenovergesteld effect.

27 reacties


Vorst velt gevreesde blauwtongmug, nu al onrust over terugkeer: ‘Ziekte gaat waarschijnlijk overwinteren’

Schapenhouders in de Achterhoek zijn blij met de nachtvorst die deze week zijn intrede heeft gedaan. De knutten, de muggen die het gevreesde blauwtongvirus verspreiden onder hun dieren, sterven daardoor waarmee een verdere verhoging van het aantal schapen met blauwtong tot staan wordt gebracht.

0 reacties


DOC-programma: dierwelzijn, grondgebondenheid en minder krachtvoer

Het nieuwe duurzaamheidsprogramma van coöperatie DOC Kaas zet in op dierwelzijn, grondgebondenheid en op groepsniveau minimaal 60 procent ruwvoer in het rantsoen. Ook dienen deelnemende leden te acteren op het verlagen van de ammoniakuitstoot.

19 reacties


‘Koeien die bieten eten, lachen de hele dag. Een lachende koe wappert met haar oren’

Jos van der Linden is 100 jaar. Hoe kijkt deze boer en manusje-van-alles terug op de eeuw die achter hem ligt? En wat waren zijn gelukkigste jaren?

Quote:
Wij gaven de koeien bieten te eten, dat vond ze veel lekkerder.'
Hoe wist je dat? 'Dat zag ik aan ze, want koeien sterven bieten eten, lachen de hele dag. Een lachende koe wappert met haar oren. Ik houd van mijn koeien, het zijn mooie beesten. Ze hadden allemaal een eigen naam, tegenwoordig hebben ze een nummer.'

Mooie verhaal: archive.ph/LYXbJ/#selection-817.7-829.45

4 reacties


Royal A-ware verhoogt melkprijs naar 48,75 euro

De A-ware-melkprijs voor december stijgt met 4,25 euro per 100 kilo. Voor de gangbare melksoorten ligt de gewogen werkelijke melkprijs op gemiddeld 48,75 euro. De prijs voor biologische melk stijgt met 2,50 naar 57,89 euro per 100 kilo.

0 reacties


Inbreng leden LTO gevraagd: benoeming nieuwe voorzitter

LTO is de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter gestart, en hoort graag van haar leden welke aandachtspunten zij richting de vertrouwenscommissie willen accentueren...

6 reacties


Prijs van zonnepanelen blijft dalen: pakhuizen liggen vol met onverkochte exemplaren

Zonnepanelen blijven in prijs dalen. Een set van tien panelen kost nu 5000 euro en de terugverdientijd ligt nu iets onder de zes jaar. De branche verwacht dat de prijzen nog iets zullen dalen.

41 reacties


Van afvalstof tot grondstof: SusPhos haalt kostbaar fosfaat uit onze uitwerpselen

Het Nederlandse SusPhos wil een fabriek uit de grond stampen waar via een geheim chemisch proces fosfaat wordt gezuiverd uit rioolafval. Dat kan dan opnieuw worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld speciale meststoffen en hoogwaardige vlamvertragers.

0 reacties


Gezondheid en welzijn hebben hoge prioriteit in fokdoel

Gebalanceerd fokken, gericht op gezondheid en dierenwelzijn en zeker niet alleen op productieverhoging. Dat is al jarenlang hét thema van de bekende fokkerijorganisaties van zowel melkvee, pluimvee als varkens.

0 reacties


Antibioticaresistentie in veehouderij stabiliseert

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is sinds 2009 met ruim 77 procent afgenomen. In die periode tot 2023 zijn ook minder antibioticaresistente darmbacteriën gevonden bij varkens, koeien en kippen. Die daling lijkt nu te stabiliseren.

0 reacties


Wilders en Van der Plas willen snel in groepjes verder praten

Geert Wilders (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) vinden het een goed idee van verkenner Ronald Plasterk om deze week nog in "koppeltjes" verder te praten hoe er een kabinet gevormd kan worden. Dat zeggen zij na afloop van hun gesprekken met de verkenner. Het is nog onduidelijk of de partijleiders een-op-een met elkaar gaan praten, of in grotere groepjes.

8 reacties


Melk, Gelato en vier broers en zussen

Isabel Macchiorlatti leidt samen met haar twee broers en haar zus hun familiebedrijf in Italië. Hun samenwerking is succesvol. Hoe zorgen ze daarvoor?

0 reacties


Meer regie op duurzame innovaties voor veehouderij

Een nieuw opgericht regieorgaan moet de verduurzaming van de veehouderij met innovaties versnellen. De ministeries van LNV en I&W, sectororganisaties, provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), technologieorganisaties en de Dierenbescherming hebben daarvoor maandag een convenant gesloten.

1 reactie


Holman (NSC) met hakken over de sloot in de Tweede Kamer

Het is nog niet definitief maar het voornemen is dat Harm Holman voor zijn partij de belangrijkste agrarische onderwerpen gaat doen in de Tweede Kamer. Op het nippertje haalde de voormalige melkveehouder uit het Drentse Roden, die op plek 20 stond op de lijst, de ‘blauwe bankjes’.

10 reacties


A-ware noteert ook in België hoogste plus - Nieuws melk

Royal A-ware noteert ook in België de hoogste plus voor de decembermelkprijs. Daar pakt de plus net iets anders uit dan in Nederland. In Nederland kwam er in totaal €4,25 per 100 kilo bij, in België €4,00 per 100 liter.

0 reacties


Boer uit Zevenhuizen krijgt forse boete voor te veel mest. Extra strop van 30.000 euro blijft uit. 'Had ik niet in de 'buutse' gehad'

Een 51-jarige boer uit Zevenhuizen krijgt een hoge boete van de rechter, omdat hij in 2019 en 2020 meer mest produceerde dan waar hij fosfaatrechten voor had.

15 reacties

03 Dec 2023

Recordaantal melkveeboerderijen op Funda, en dit is waarom

Waarom staan er zoveel melkveehouderijen op Funda in business en waarom zijn ze zo duur? We zochten het voor je uit!

3 reacties


Zorgen bij boeren in Noordoost-Twente om 'kaalslag' van platteland na herinrichting

"Ik hoop dat de provincie haar rug rechthoudt en ook zorgt dat de agrarische sector de ruimte krijgt in het herinrichtingsplan voor het platteland. Wij maken ons er in dit gebied echt zorgen om." Martin Oldenhof is melkveehouder in Losser en daarnaast bestuurslid bij de boerenbelangenorganisatie LTO in Noordoost Twente. Hij spreekt wekelijks boeren die bang zijn dat er een kaalslag onder boerenondernemers gaat plaatsvinden in Twente. Zij zijn bang voor de leefbaarheid in het gebied. "Je weet niet waar je aan toe bent, ondanks dat zo'n proces al jaren loopt, weten we concreet nog steeds vrij weinig."

41 reacties

02 Dec 2023

Politiek wil meer dierenwelzijn, ongeacht de coalitie

Nederland heeft gekozen en de formatie van een nieuw kabinet kan beginnen. Ongeacht hoe de coalitie eruit komt te zien, alle politieke partijen zijn voor meer dierenwelzijn. Wanneer dat er komt, in de vorm van een Convenant dierwaardige veehouderij, blijft afwachten.

22 reacties


Krimpend FrieslandCampina moet balanceren tussen merken en markten

Royal FrieslandCampina maakt volgende week bekend hoe het jaarlijks 400 miljoen tot 500 miljoen gaat bezuinigen. Maar naast reorganisatie met het concern ook op zoek naar de juiste balans tussen merken en markten.

1 reactie


Sneeuwbuien en perioden met (natte en/of droge) sneeuw

Langs de Waddenkust in Friesland ligt er een laagje van enkele centimeters sneeuw. Volgt dit weekend heel Nederland? En hoe lang houdt het wintertje stand? Na opnieuw een nacht met plaatselijk matige vorst, kwakkelt het wintertje de komende dagen voort dat het een lieve lust is. Vandaag drijven sneeuwbuien van zee het land op, morgen […]

0 reacties


Krimpend FrieslandCampina moet balanceren tussen merken en markten

Royal FrieslandCampina maakt volgende week bekend hoe het jaarlijks 400 miljoen tot 500 miljoen gaat bezuinigen. Maar naast reorganisatie met het concern ook op zoek naar de juiste balans tussen merken en markten.

0 reacties


Gerjanne ziet de melkveehouder vanuit alle denkbare perspectieven

Quote:
Jongeren zijn onze toekomstige boeren, met kennis kunnen wij ze verder helpen.’

Sinds kort heeft het DAW een Kennismatcher Melkveehouderij. ‘Kennis verder brengen naar verschillende partijen en projecten en mensen aan elkaar verbinden; daar zet ik mij als DAW-kennismatcher voor in', aldus nieuweling Gerjanne van Esveld.
s Ochtends in de stal, ’s middags werken aan uiteenlopende projecten voor jonge boeren; Gerjanne van Esveld ziet de melkveehouderijsector verschillende kanten. Sinds kort is ze begonnen als Kennismatcher Melkveehouderij bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik in een andere sector zou werken, dit is helemaal mijn ding’, aldus Gerjanne.

Gerjanne is opgegroeid op een melkveehouderij en zit sinds 2016 samen met haar ouders in de maatschap. Naast haar werkzaamheden op de boerderij is ze drie dagen per week werkzaam als projectleider bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). In haar werk bij het NAJK is haar doel om kennis over onderwerpen zoals bodembeheer, weidegang en natuurinclusieve landbouw bij leden te krijgen. Gerjanne is daardoor veel in contact met jongeren. ‘Ik werk vooral voor de jonge boeren en ik denk dat er binnen het DAW hele mooie kansen liggen om die doelgroep verder te blijven aanspreken.’

Kennis verbinden
Volgens Gerjanne is een goede kennismatcher iemand die middenin de sector staat en kennis verder kan brengen. ‘De rol van kennismatcher past bij mij’, stelt Gerjanne. ‘Kennis verder brengen naar verschillende partijen en projecten en mensen aan elkaar verbinden; dat kan ik.’ Het lijntje tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het NAJK was er al, dus voor Gerjanne was het een logische keuze om mee te werken aan de kennisverspreiding over agrarisch bodem- en waterbeheer. ‘Deze jongeren zijn onze toekomstige boeren, met kennis kunnen wij ze verder helpen.’

ltonoord.nl/belangenbehartiging/…

0 reacties


A-ware geeft melkprijs boost met premie

'Baas boven baas', moet de directie van A-ware hebben gedacht bij het samenstellen van de melkprijs voor december. Waar FrieslandCampina eerder deze week al een megaverhoging doorvoerde, walst A-ware daar nog even overheen. Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt.

64 reacties


Vier fabels over melk

Er zijn weinig voedingsmiddelen waarover zoveel verhalen de ronde doen als melk. De één raadt het aan als prima calciumbron voor de botten en de ander is ervan overtuigd dat melk calcium aan de botten onttrekt en de botten juist verzwakt. Daarnaast wordt op verschillende (vegan)websites een verhoogde kans op kanker, obesitas en autisme geclaimd. STAF checkte de feiten.

Download hier: stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/…

35 reacties


Consultatie maximumtemperatuur diertransport geopend

De regels die het mogelijk maken om de maximumtemperatuur voor diertransport te verlagen van 35 graden Celsius naar 30 graden Celsius, liggen ter inzage bij de overheid. Belanghebbenden kunnen hun visie op dit voorstel indienen via de internetconsultatie.

0 reacties


Consultatie verlaging maximumtemperatuur diertransport geopend

De regels die het mogelijk maken om de maximumtemperatuur voor diertransport te verlagen van 35 graden Celsius naar 30 graden Celsius, liggen ter inzage bij de overheid. Belanghebbenden kunnen hun visie op dit voorstel indienen via de internetconsultatie.

1 reactie


Rusland wil marktaandeel Europese zuivelproducenten overnemen

Rusland haalt miljarden uit de staatskas en investeert die in pogingen om een van de grootste zuivelexporteurs ter wereld te worden. Het land wil marktaandeel van de Europese zuivelbedrijven in de opkomende markten in Azië, het Midden-Oosten en Afrika overnemen.

De Russische zuivelindustrie is overgeschakeld van een import- naar een exportgericht model. Dat zegt Maria Zhebit, woordvoerder van Soyuzmoloko, de unie van zuivelproducenten in Rusland.

Meeer: boerderij.nl/rusland-wil-marktaandeel-europese-zui…

16 reacties


Boerenfamilie deelt moeilijke boodschap: ‘Op zoek naar een koper die ons bedrijf wil doorzetten’

Melkveebedrijf Commijs en Hoeksche Zuivel, met een bijna eeuwoude voorgeschiedenis, heeft een barre boodschap. Het hele Zuid-Hollandse familiebedrijf staat in de verkoop. ,,Doorgaan op dezelfde voet voelt als Russisch roulette. Na alle tegenslagen nóg eens all-in gaan met het risico alles te verliezen, kunnen we financieel en mentaal niet langer opbrengen.”

24 reacties

01 Dec 2023

Met anders boeren zijn stikstofdoelen goed te halen, maar dan moet de overheid de ruimte geven

De stikstofcrisis waarin Nederland verkeert kan niet los worden gezien van decennialang falend beleid en een agroindustrie die ervan profiteert. Dat stelt Jan Douwe van der Ploeg in zijn boek Gesloten vanwege Stikstof.

0 reacties


Vooral boeren uit Gelderland en Brabant melden zich voor opkoopregeling

Brabant en Gelderland leveren ruim de helft van het aantal boeren die gebruik wil maken van een stoppersregeling. Het landelijk totaal staat op 974 aanmeldingen. Een van de twee regelingen sluit deze vrijdag.

0 reacties


Wageningse start-up brouwt olie van afval, als alternatief voor palmolie

Palmolie leidt tot grootschalige ontbossing. Het Wageningse NoPalm Ingredients werkt aan een duurzaam alternatief met dezelfde eigenschappen zonder dat er bomen voor sneuvelen. De olie halen ze uit reststromen als aardappelschillen en afgedankte groenten.

0 reacties


'Aanzienlijke variatie in duurzaamheidsprestaties boeren'

LNV investeert de komende jaren 10 miljoen euro extra in doelsturing binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren (kpi's). Dit staat in de begroting voor 2024. Doel is om duurzaamheidsprestaties van boeren integraal meetbaar te maken. Maar dat is soms best lastig.

1 reactie


Maatregelen voor verbeteren bodem- en waterkwaliteit

Welke maatregelen kun je als melkveehouder nemen als het gaat om alle opgaves rond bodem en water? Rabobank en Nieuwe Oogst stellen dit onderwerp centraal tijdens een gezamenlijk webinar op dinsdag 19 december.

3 reacties


Tjeerd de Groot (D66) keert toch niet terug in de Tweede Kamer

Landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot (D66) keert niet terug in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag die vrijdagmorgen is bekendgemaakt door de Kiesraad

28 reacties


Arla verhoogt melkprijs met 1 euro

Nadat Arla de voorschotmelkprijzen een aantal maanden gelijk hield, stijgt deze vanaf december 2023 met 1 euro per 100 kilo. De prijs voor conventionele melk komt daamee uit op 41,18 euro, die voor biologische melk op 49,28 euro.

0 reacties


Melkprijsvergelijking oktober laat lichte daling zien

Bij de Europese Melkprijsvergelijking van EDF en ZuivelNL komen de berekende voorschotmelkprijzen in oktober 2023 uit op gemiddeld 40,64 euro per 100 kilo standaardmelk. Dit is 0,70 euro minder dan in september en 13,50 euro minder ten opzichte van oktober 2022. Eind dat jaar bereikte de melkprijs een recordhoogte, waarop deze ging dalen.

0 reacties


Covergisters in noorden blijven op slot na vervolgonderzoek amfetamine

Covergisters in Drenthe, Friesland en Groningen blijven voorlopig op slot zitten omdat er nog steeds te hoge amfetaminegehaltes worden aangetroffen in de digestaat. De meststof kan daardoor niet afgevoerd worden.

0 reacties


Boeren boos over versobering ecoregeling: ’Onbetrouwbaar en onacceptabel’

DEN HAAG - Boeren voelen zich gepiepeld nu het Landbouwministerie vergoedingen voor een duurzamere bedrijfsvoering tot wel 33% heeft teruggeschroefd. In plaats van een basispremie van €221 per hectare die boeren aanvankelijk zouden kunnen aanvragen, wordt dit verlaagd naar €148 per hectare. „Boeren worden letterlijk in de kou gezet. Heel kwalijk. Hier worden afspraken geschonden”, briest voorzitter Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO.

Meer: telegraaf.nl/financieel/1336591240/…

32 reacties


Blijdschap en verdriet over stranden van miljoenenplan N65 op stikstof: ‘Verkeer loopt steeds meer vast’

VUGHT - ‘Een schandelijke beslissing, erg teleurstellend en dit was te verwachten’. Vught reageert op het nieuws over het voor lange tijd en mogelijk permanent geparkeerde N65-miljoenenplan. ,,We zijn blij dat de bomen nog vele jaren blijven staan.”

2 reacties


Landschap is geen natuur | Column

Door Ingrid van de Vegte

Friezen houden van het Friese landschap. Rust en ruimte zijn belangrijke waarden voor de inwoners. Fryslân kent voor een relatief klein gebied een bijzonder rijke schakering aan verschillende landschappen en bodemkwaliteiten. Er is een gevecht om de ruimte, om onze behoeften te realistisch is veel grond nodig. Behoefte aan nieuwe energie, behoefte aan natuur, aan recreatieruimte, aan grondgebonden landbouw, aan voldoende wateropvang. Grond voor CO2-opslag, klimaatadaptief bouwen, transport en alle andere infrastructuur.

In gesprekken over de toekomst gaat het dan ook vaak over die ruimte en over hoe we tot de juiste keuze komen als er schaarste is. We proberen verschillende betekenissen aan elkaar te koppelen, maakt je slanker gebruikt van de schaarste. We proberen zoveel mogelijk 'in te passen', gebruik te maken van wat de bodem ons vertelt en aan kan.
Waar water al vanzelf stroomt en waar al druk in het ruimtebeeld is, kun je gemakkelijker wat toevoegen dan in de leegte. In de gesprekken over hoe we kiezen, waar we heen gaan, is het voor mensen moeilijk om zich anders te stellen dan hoe het nu is. Niet voor niets wordt er al gewerkt met een driedimensionale verbeelding van verandering. Dat je met een bril door een virtueel toekomstig landschap loopt en kunt beleven hoe dat is. De techniek is er al, veel data zijn er ook en deze toepassing kan onze keuze praktisch en versnellen.

Gestold beeld
Wat mij opvalt is dat we zo respecteren zijn aan wat we kennen en vaak doen ook het landschap zo hoort, het is een gestold beeld. We noemen het landschap vaak natuur, een misvatting van het woord groen in de Nederlandse groene ruimte, terwijl alles wat we zien door ons wordt gemaakt.

We hebben het water weggepompt, dijken aangelegd, rivieren en beken gekanaliseerd, sloten gemaakt, bomen geplant, terpen op betrokken, ingepolderd, gebouwd en weer afgebroken, afgegraven voor brandstof, bemest, wegen en paden aangelegd, ruilverkaveld, ingezaaid en geoogst, hoogspanningsmasten, spoorlijnen aangelegd, industrieterreinen ontworpen, steden uitgebouwd, dorpsranden en skylines ontworpen, dieren neergezet en weer weggehaald, hekken geplaatst, recreatiegebieden aangelegd en blokken natuurschoon omheind.

Wijs mij het stukje Fryslân aan waar we niet aan hebben gezeten. Het landschap, elk landschap dat wij zien is cultuur, door ons gemaakt.
En zoals we altijd naar onze hand hebben gezeten, passend bij de behoefte en de kennis van dat moment, gaan we dat nu ook weer doen. Waar we het gras liever afgroeven en water afvoeren, zullen we nu energie opwekken uit water, met de zon en de wind op het land. Gaan we de kennis van nu 'water en bodem' hebben ontmoet laten zijn, omdat dat beter verleden bij de klimaatuitdagingen en omdat we de biodiversiteit een grotere plaats moeten geven. Zullen we ander vervoer gaan organiseren. Gaan we misschien meer bomen aanplanten, gaan de waterstromen veranderen, komt er zelfs land onder water, zal de landbouw diverser worden. We kunnen tegenwoordig wonen, recreëren en natuurwaarden koesteren in hetzelfde gebied, we kunnen ooit en hopelijk binnenkort weer boeren en de biodiversiteit vergroten in hetzelfde gebied.

Nieuwe doelen
Er kunnen dingen bijkomen die we nu lelijk vinden, maar er kan ook iets verdwijnen wat we feitelijk kunnen missen als kiespijn. Soms wordt het lelijker, soms wordt het mooier – het plaatje, de esthetiek, is niet onbelangrijk, maar de onderliggende functies en waarden van het landschap zijn echt belangrijk.

Vooral zullen we aan al het afkomstig zijn zoals we dat altijd doen; nieuwe landschappen zullen weer verstollen. Laten we ons ervan bewust zijn: we kunnen niet zo goed tegen de harde werkelijkheid dat het landschap dynamisch is en het aangename plaatje onze romantische voorstelling van zaken. Wij veranderen zelf het landschap, er komen steeds nieuwe doelen en betekenis. Dat vinden we moeilijk om te stellen, dus lang de virtuele mogelijkheden, maar ons aanpassingsvermogen kan veel hebben. Het werkt alleen iets trager.
Ingrid van de Vegte is onder andere voorzitter van de Friese Energie Alliantie

1 reactie


BBB wil best met PVV, maar dan wel zonder dat zielige-dieren-beleid: ‘Dat is echt puur emotie’

Formatiegesprekken: Hoewel de BBB veel kiezers verloor aan de PVV, staat de partij van Caroline van der Plas open voor een coalitie. Wel moet de PVV dan stoppen met moties die boeren dwarszitten. „Ze stemmen soms puur voor moties omdat Dion Graus het zielig vindt voor de kippen.”

6 reacties


Schager veehouder plots omringd door 1100 woningen: ’Zet er flats neer, dan hebben ze uitzicht op de koeien’

Elfhonderd woningen staan er om zijn boerderij ingetekend. Plotseling valt veehouder Ruijter onder plangebied Schagen Oost. Daar maalt hij niet om en hij gaat er evenmin dwars voor liggen.

10 reacties

30 Nov 2023

Belgische veevoersector werkt aan methaanreductie

Leden van de Belgian Feed Association (BFA) gaan collectief aan de slag om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen. Vanaf volgend jaar past ieder lid tenminste één goedgekeurde voedermaatregel uit het Convenant enterische emissies toe op 10 procent van het geproduceerde rundveevoeder voor Vlaamse klanten.

1 reactie


Rabobank: zuivelmarkt blijft groeisector

90,6 miljard kilo zuivelproducten is vorig jaar verhandeld. Hoewel dit minder is dan het jaar ervoor, blijft het een groeisector. Dat verwacht Rabobank, die onlangs de World Dairy Map publiceerde. Wel speelt bij die groei de veranderende globalisatie een rol.

1 reactie


BBB wil met PVV, VVD, NSC en verkenner samen de zorgen bespreken

BBB roept PVV, VVD en NSC op om aan tafel te gaan om samen met de verkenner de zorgen te bespreken die er leven over een mogelijke samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Dit moet onder meer gaan over de rechtsstatelijkheid en de twijfels die de drie partijen hierover hebben bij de PVV-plannen. Het overleg moet nog tijdens de verkenningsfase plaatsvinden en moet leiden tot een 'fractievoorzittersmanifest'. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas meegegeven in haar gesprek met verkenner Ronald Plasterk.

23 reacties


'Neoliberalisme en poldermodel staan verduurzaming in de weg'

Om de melkveehouderij in Nederland natuurinclusief te krijgen, is een andere benadering nodig. Daarvan is bestuurskundige en universitair hoofddocent Hens Runhaar van de Universiteit Utrecht overtuigd. 'Een perceel van een melkveehouder staat nu 100 procent in dienst van de markt. Daar krijg je niet meer biodiversiteit van en help je het klimaat ook niet mee.'

0 reacties


'Ik kom speciaal uit Canada voor de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen'

Koeien, de toekomst en innovaties. Hierom draait het op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in het Zuid-Hollandse Gorinchem. Vandaag is de laatste dag van de beurs, die was te bezoeken van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 november.

44 reacties


Hoe FrieslandCampina vriend en vijand verrast - Analyse Melk

Dat de garantieprijs van FrieslandCampina voor december zou gaan stijgen, was vooraf wel uit te tekenen. Een verhoging van meer dan €4 hadden velen echter ...

8 reacties


Melkprijs van de toekomst kan helpen bij transitie

Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als Frankrijk en Duitsland lijkt de melkproductie te stagneren. Op dit moment wordt nog 8 procent van de melk die in Europa wordt geproduceerd geëxporteerd. 'Als de krimp van de productie doorzet, zullen we in de toekomst nauwelijks nog exporteren. Dat zorgt mogelijk voor een hogere melkprijs en kan helpen bij een beter verdienmodel.'

61 reacties


Boeren boos omdat ze volgens landschapsvisie te weinig mogen in Drents-Friese Wold. Wat is er aan de hand?

LTO Noord slijpt de messen nu de natuurparken in de zuidelijke Drents-Friese regio een concept-landschapsvisie naar buiten hebben gebracht. Boeren vrezen voor het voortbestaan van de landbouw. Hoe zit dat?

0 reacties


Situatie op mestmarkt wordt steeds nijpender

De druk op de mestmarkt is de afgelopen weken verder toegenomen. Er wordt veel drijfmest naar de opslagen gereden, maar lang niet alles wordt aangenomen door het zeer grote aanbod. De afzetkosten voor drijfmest blijven nog iedere week stijgen volgens de mestnoteringen van DCA.

51 reacties


Melkprijzen DOC en Arla omhoog

In navolging van FrieslandCampina, verhogen ook DOC Kaas en Arla Foods de voorschot melkprijzen over december. DOC wijzigt verder het publicatiemoment van de melkprijs.

11 reacties

29 Nov 2023

Bemestingsverbod Overijssel leidt tot miljoenenschade Overijsselse boeren

Volgens een woordvoerder van het Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft het college geen plannen om in gesprek te gaan met Twentse boeren over het bemestingsverbod op provinciale pachtgronden.

8 reacties


Plannen PVV, NSC en BBB tonen veel overeenkomsten: ‘Einde klimaatfonds’

Er zijn veel overeenkomsten te vinden in de plannen die de PVV, NSC en BBB hebben voor Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door BNR’s huiseconoom Han de Jong. De drie partijen zijn allen fors gegroeid bij de Tweede Kamerverkiezingen, samen worden zij ook veel genoemd voor een mogelijke coalitie. ‘Het klimaatfonds, stikstoffonds en het groeifonds lijken hun langste tijd te hebben gehad’, denkt De Jong in dat geval.

12 reacties


Kabinet grijpt direct in na uitspraak rechter: asielzoekers mogen hele jaar werken

Asielzoekers mogen met onmiddellijke ingang het hele jaar door werken. De Raad van State deed woensdag uitspraak over de zogeheten '24 wekeneis', die asielzoekers beperkt op de arbeidsmarkt. Het demissionaire kabinet past de regels gelijk aan.

25 reacties


400 aanmeldingen voor piekbelastersregeling stikstof

Iets meer dan vierhonderd veehouders die nabijgelegen natuurgebieden zwaar vervuilen, hebben zich aangemeld voor een uitkoopregeling die op zogenoemde 'piekbelasters' is gericht, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook zijn er tot nu toe 358 aanmeldingen binnengekomen voor de algemene stoppersregeling die in het leven is geroepen om de stikstofuitstoot te verminderen. Bij nog eens 215 aanmeldingen was het de boer, die de aanvraag deed, niet duidelijk of die in aanmerking komt voor de algemene of de gerichte regeling. Daarmee komt het totaal op bijna duizend aanvragen.

0 reacties


Meeste zuivelnoteringen stabiel, wel plusje voor boter

De meeste zuivelnoteringen van ZuivelNL zijn in week 48 stabiel gebleven. Een klein plusje is er voor boter. Weipoeder noteert iets lager.

0 reacties


Eindspurt bij uitkoopregeling: bijna duizend aanmeldingen

Bijna duizend veehouders hebben zich aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een week geleden waren dat nog zo'n 850 aanmeldingen. De Lbv-regeling sluit op vrijdag 1 december.

0 reacties


Voorkom gas bij kalveren bij aanpassing van het voer in de winter

Winterweer zorgt voor verschillende uitdagingen op een melkveebedrijf, onder andere als het aankomt op het voeren van jonge kalveren. Een van de risico’s is het ontstaan van gas in de lebmaag wanneer de voeromstandigheden en samenstelling niet optimaal zijn.

0 reacties


Jonge kalveren water geven in de winter

Het kan een uitdaging zijn om jonge kalveren extra water te laten drinken in de winter, maar toch is het essentieel om dit te doen.

0 reacties


Boerenweercolumn: Kunnen Rijkswaterstaat en de waterschappen golf smeltwater uit Duitsland aan?

Nog nooit viel er in de moderne meetgeschiedenis in Nederland in twee maanden tijd zoveel regen. Op sommige plaatsen meer dan 400mm. De uiterwaarden en andere overloopgebieden zijn nodig om al dat regenwater op te vangen.

De kans dat er tussen nu en half december een golf smeltwater uit Duitsland en de Alpen komt is namelijk groot. Want er is daar al veel sneeuw gevallen en de komende dagen valt er nog (hier en daar veel) sneeuw bij.

4 reacties


Bijna duizend aanmeldingen voor uitkoopregelingen piekbelasters stikstof

Bijna duizend veehouders hebben een aanvraag gedaan voor een van de vrijwillige uitkoopregelingen, onder wie ruim 400 piekbelasters. Dat blijkt uit een recente update van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de uitkoopregelingen.Begin juli stelde de rijksoverheid twee uitkoopregelingen op. De ene regeling is bedoeld voor piekbelasters: agrarische en industriële bedrijven die veel stikstof uitstoten in natuurgebieden, of in de buurt daarvan. De andere regeling is bedoeld voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders die geen piekbelaster zijn.Naast de 401 piekbelasters zijn er tot nu toe ook 358 aanmeldingen binnengekomen voor de algemene uitkoopregeling om de stikstofuitstoot te verminderen. Bij nog eens 215 aanmeldingen is het nog niet duidelijk of die boer in aanmerking komt voor de algemene regeling of die van de piekbelasters.

In Gelderland zijn de meeste veehouderijen geïnteresseerd in de regeling, daar hebben 276 bedrijven zich gemeld. Vooral varkenshouders en vleeskalverhouderijen hebben zich daar gemeld. In Brabant hebben 269 boerderijen hun interesse kenbaar gemaakt. Meer dan de helft zijn varkenshouders.

Stikstofwinst minimaalOngeveer 3000 boerenbedrijven en zo'n twintig industriële bedrijven zijn als piekbelaster gekwalificeerd. Staalfabrikant Tata Steel, luchthaven Schiphol en chemisch bedrijf Dow Benelux voeren de lijst van zwaarste uitstoters aan. Piekbelasters kunnen er volgens het demissionaire kabinet ook voor kiezen om hun bedrijf te verplaatsen of door middel van nieuwe technieken de uitstoot van stikstof te verlagen. Het doel is om de stikstofneerslag met zo'n 8 procent te verlagen.

Begin oktober bleek uit berekeningen van stikstofwetenschappers dat de bijdrage van de piekbelasters aan de totale stikstofneerslag erg bescheiden is. Volgens hen is grote winst alleen te behalen met een veel bredere aanpak waarbij alle boeren en alle industriële uitstoters een bijdrage gaan leveren.Hoe zit het ook al weer met de stikstofcrisis? Via de onderstaande link leggen we het je uit in 4, 7, 12 of 15 minuten:Een aanvraag voor een van de uitkoopregelingen betekent niet meteen dat het bedrijf ermee stopt. De RVO beoordeelt de aanvragen en bepaalt het subsidiebedrag, na de aanvraag krijgt de veehouder een voorstel voor de uitkoop.

Piekbelasters kunnen zich voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf laten uitkopen. Voor andere boeren geldt dat zij tot 100 procent van de waarde van hun bedrijf kunnen krijgen. In totaal wordt er bijna een miljard euro uitgetrokken voor de subsidies.Voor de algemene uitkoopregeling kunnen veehouders zich nog tot en met vrijdagnacht aanmelden, die voor de piekbelasters loopt nog tot begin april volgend jaar. Tot nu toe heeft de RVO over 37 aanvragen voor piekbelasters een beslissing genomen: 36 aanvragen zijn toegekend, zij hebben een voorstel gekregen. Eén aanvraag is afgewezen.

3 reacties

28 Nov 2023

Chinese melkproductie blijft stijgen

China heeft in de eerste drie kwartalen van 2023 bijna 30 miljard liter melk geproduceerd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode afgelopen jaar.

17 reacties


Na jaren van groei kampt biologisch nu met tegenwind.

Sector moet minder op politiek leunen en meer uitgaan van eigen kracht

De biologische sector was het afgelopen decennium bezig met een stevige opmars. Jaar in jaar uit vertoonden het biologische landbouwareaal, het aantal omgeschakelde boeren en de verkochte biologische levensmiddelen dubbele groeicijfers. Het leek een kwestie van tijd of biologisch zou het nieuwe normaal zijn.

0 reacties


Meer droge zomers grootste punt van zorg bij klimaatverandering

Driekwart van de Nederlandse volwassenen maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS voerde om dat te weten te komen in de periode februari - april het onderzoek Belevingen uit, dat zich in 2023 richtte op klimaatverandering en energietransitie. Aan het onderzoek namen ruim 18.000 personen van 18 jaar of ouder deel.

0 reacties


Gelderland produceert 2.1 miljard kilo melk, genoeg voor alle inwoners

Gelderland is nog steeds een van de grootste provincies als je het hebt over melk. In totaal hebben we hier zo'n 2400 melkveehouders. Daarmee zitten we samen met Overijssel en Friesland aan de Nederlandse top.

0 reacties


Flinke stijging garantieprijs FrieslandCampina: +4,06 euro

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs per 100 kilogram boerderijmelk in december met 4,06 euro naar 46,31 euro. De gemiddelde garantieprijs voor boerderijmelk in 2023 tot en met november bedraagt 46,26 euro per 100 kilogram melk.

0 reacties


Boeren en tuinders, denk mee over de inrichting van Nederland

Nederlanders worden gevraagd inbreng te leveren over de inrichting van Nederland. De reacties worden meegenomen in het opstellen van een nieuwe ‘Nota Ruimte’, waarmee het kabinet de regie neemt op de ruimtelijke ordening. LTO roept haar leden op de online raadpleging in te vullen en daarbij het strategische belang van onze voedselvoorziening in het achterhoofd te houden.

29 reacties


Stikstofexcretie melkvee derde kwartaal gelijk, fosfaat iets hoger

De stikstofexcretie van de melkveesector is in de derde kwartaalrapportage van 2023 vrijwel gelijk aan die in de vorige. De fosfaatexcretie valt in de derde rapportage hoger uit vergeleken met de vorige, door het hogere fosforgehalte van vers gras.

1 reactie


Koolstofopname grasland in gebieden met hoge veedichtheid onvoldoende

Graslandbodems kunnen onvoldoende koolstof vastleggen om de broeikasgasuitstoot van herkauwers te compenseren, aldus Wageningen University & Research. Het beperkte voordeel van koolstofvastlegging in grasland vraagt mogelijk om lagere veedichtheid.

49 reacties


Webinar: Aan de slag met bodem en water

Hoe ga je als melkveehouder om met alle opgaves rond bodem en water? Rabobank en Nieuwe Oogst stellen deze vraag centraal tijdens een webinar op dinsdag 19 december. Hoofdredacteur Esther de Snoo praat met onder meer Jan Arie Koorevaar, directeur van de Open bodemindex en melkveehouder in veenweidegebied Alblasserwaard.

0 reacties


LNV vreest onduidelijkheid voor boeren door verkiezingsuitslag

Het ministerie van LNV vreest stagnatie van de landbouwtransitie door de verkiezingsuitslag. 'Mijn grootste zorg is dat we maar weer gaan afwachten', zegt directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied Johan Osinga dinsdag tijdens het Nationaal Melkveecongres op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem.

17 reacties


EU-voorstellen voor scherpere transporteisen gelekt

De Europese Commissie komt met meer voorstellen voor strengere transporteisen voor commercieel gehouden dieren. Dat blijkt uit uitgelekte voorstellen in het kader van de boer-tot-bordstrategie.

0 reacties


Oud-melkveehouder Jan den Boer uit Brandwijk: ‘Vergis je niet in de druk die er op boeren ligt’

REGIONAAL • Een boer is kapitein op zijn schip, maar bij wie kan hij terecht als de zorgen en problemen over de reling heen klotsen? Afgezien van gezinsleden vaart er niemand mee.

0 reacties


Onvrede LTO over draai Nederland in natuurherstelwet EU: ’Akkoord bol van verplichtingen

AMSTERDAM - Demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) is voornemens om voor de omstreden Europese Natuurherstelwet te stemmen. Tot verbazing van de Land en Tuinbouworganisatie (LTO).

0 reacties

27 Nov 2023

Ctgb laat vier nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten tot de toelating van vier nieuwe middelen. Daarnaast is voor vier middelen de toelatingen uitgebreid en voor een aantal middelen is het wettelijk gebruiksvoorschrift gewijzigd. En de toelating van één middel is volledig ingetrokken.

0 reacties


Traditioneel melkveebedrijf transformeert in stapjes

Ramona Schalkwijk transformeert haar melkveebedrijf van klassiek en gangbaar naar agro-ecologisch en biodivers. Bloemenweidemelk in het Utrechtse Montfoort melkt 128 koeien, heeft bijbehorend jongvee en verschillende eindproducten, afgestemd op de mensen en mogelijkheden in de omgeving. Daarnaast opende Schalkwijk dit jaar een winkel waar boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen.

1 reactie


Wat is misleidender, Droomboter of Roombeter?

Droomboter mag die naam niet dragen, vinden zowel de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit (NVWA) en consument Paul Peeters Weem. Ze stapten alle drie naar de Reclame Code Commissie.

0 reacties


Nachtmerrie schapenboeren voorbij dankzij vorst, maar ‘na de winter komt blauwtong net zo hard terug’

Met de vorst van komende week op komst durven schapenboeren weer een beetje opgelucht adem te halen: de knutten die het blauwtongvirus verspreiden sterven als het goed is af. Daarmee is die dreiging voor hun vee voorlopig weggenomen.

0 reacties


Melkprijs FrieslandCampina plust met ruim 4 euro

De garantieprijs van Royal FrieslandCampina voor boerderijmelk stijgt in december met 4,06 euro, ten opzichte van november. Deze staat nu op 46,31 euro per 100 kilo melk. Voor de biologische melk stijgt de garantieprijs met ruim 2 euro naar 56,02 euro per 100 kilo.

24 reacties


Vroeg rooien niet gelukt? Doe een melding

Door de natte omstandigheden op het land is het veel boeren niet gelukt te voldoen aan de vroegrooiregeling als eco-activiteit in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Telers kunnen daarom een melding van overmacht doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

9 reacties


Oproep LTO: stem tegen de natuurherstelwet

Vrijdag liet minister Van der Wal de ‘oude’ Tweede Kamer via een Kamerbrief weten dat het kabinet voornemens is om vóór de Europese natuurherstelwet te stemmen. LTO is hoogst verbaasd over dit besluit. Wij roepen het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling op om tegen de wet te stemmen.

In Vlaanderen heeft de minister voor milieu en natuur Zuhal Demir aangegeven dat zij eerst een impactanalyse uit wil laten voeren, waaruit duidelijk moet worden wat de effecten van de natuurherstelwet zijn, voordat Vlaanderen bereid is om over deze wet te stemmen. LTO roept het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling op om voor diezelfde route te kiezen. Het ‘geblinddoekt’ instemmen met nieuwe Europese wetten waarvan we in de daaropvolgende jaren pas écht ontdekken wat daarvan de consequenties zijn, is een recept voor crises. Van dié dure les uit het verleden hopen we dat de nieuwe Tweede Kamer rekenschap wil nemen.

3 reacties


Regering met PVV, NSC en BBB? ‘Klimaatfonds heeft dan langste tijd gehad’

Er zijn veel overeenkomsten te vinden in de plannen die de PVV, NSC en BBB hebben voor Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door BNR’s huiseconoom Han de Jong. De drie partijen zijn allen fors gegroeid bij de Tweede Kamerverkiezingen, samen worden zij ook veel genoemd voor een mogelijke coalitie. ‘Het klimaatfonds, stikstoffonds en het groeifonds lijken hun langste tijd te hebben gehad’, denkt De Jong in dat geval.

5 reacties


LTO wil 'realistisch' landbouwbeleid en geen natuurherstelwet

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) roept partijen bij de formatie voor het nieuwe kabinet op om werk te maken van landbouwbeleid dat 'haalbaar en realistisch' is. 'Beleidsvoornemens moeten robuust zijn, consequent en consistent. Wetgeving gebaseerd en getoetst op praktische haalbaarheid', stelt LTO.

0 reacties


Actie op landbouwschool: 'breek banden intensieve landbouw'

Een groep studenten heeft het bezoek van demissionair minister Christianne van der Wal aan de landbouwhogeschool Van Hall Larenstein in Velp aangegrepen voor een noodkreet. Ze willen dat de school de banden verbreekt met intensieve landbouwbedrijven.

"Meer (bio)boeren. Minder bullshit." staat er op een spandoek. "Mijn lekkere aardappelen zijn bespoten!", staat op een bord geschreven. Aandachtig leest de minister de teksten en gaat met de actievoerende studenten in gesprek.

Het is niet de eerste keer dat een aantal studenten van hogeschool Van Hall Larenstein actie voert. In mei van dit jaar bezetten ze de school al een paar dagen totdat de politie de school ontruimde. Hun boodschap op deze maandagochtend blijft dezelfde. Maar de boodschap is voor hen nog wat urgenter na de verkiezingen.

35 reacties

26 Nov 2023

Hoe klimaatwetenschap en boeren elkaar vinden op Hogeschool Van Hall Larenstein: 'We praten hier met elkaar. Dat is heel inspirerend'

Op Hogeschool Van Hall Larenstein komen de werelden van duurzaamheid en landbouw bij elkaar. Een dikke duizend jongeren kwamen zaterdag in Leeuwarden kijken of de opleiding wat voor ze is.

0 reacties


Weerman Jannes Wiersema uit Roodeschool verwacht kou en sneeuw

€De winter komt er aan’, meldt Jannes Wiersema van Meteo Roodeschool. De weerman verwacht matige vorst in de nacht en overdag komt het volgens hem boven het vriespunt. En het gaat sneeuwen.

42 reacties

25 Nov 2023

Vertraging bij behandeling aanvragen opkoopregeling Lbv-plus

Aanvragers van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) moeten mogelijk langer wachten op een beoordeling. Dat bevestigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) desgevraagd aan Nieuwe Oogst.

6 reacties


Verdelen EU crisissteun: België kiest specifiek voor bio boeren, Nederland gooit 5 miljoen op grote hoop

De Europese boeren konden rekenen op een steunpakket van 430 miljoen euro. Nederland voegde het geld toe aan de basissteun. In België gaat de helft van hun budget naar biologische veehouders.

0 reacties


10 procent kans op ouderwetse winter maar grote kans op nog veel meer neerslag

In tegenstelling tot wat de kaarten in het midden van de afgelopen week veronderstelden dreigt er nu toch weer veel regen te gaan vallen. Vooral a.s maandag. De winterverwachting ziet er wat de neerslaghoeveelheden betreft evenmin geruststellend uit. De verzamelde meteorologen die in verenigingsverband vandaag vergaderden, concluderen namelijk dat de kans op een zachte natte […]

11 reacties


Video: Drie koeien en negen sterren op boerderij Bosgoed

Tussen de 125 melkkoeien van Walter, Caroline en Jord Bosgoed in Denekamp lopen nu drie koeien met het predicaat sterkoe 3.

10 reacties


Nú tijd voor ander beleid, anders forse krimp onontkoombaar!

Agractie:

14 reacties


Extinction Rebellion trekt met ‘rouwstoet’ door de binnenstad van Den Bosch

Extinction Rebellion hield zaterdag een demonstratie in Den Bosch. Dat deed de actiegroep om aandacht te vragen voor beter beleid bij zuivelgigant FrieslandCampina.

De groep kwam eerst samen op de Markt. Vanuit daar liep de groep in een ‘rouwstoet’ onder andere via de Hinthamerstraat de Jacob van Maerlantstraat richting de Pieter Langendijksingel, waar één van de productielocaties van FrieslandCampina zit.

De demonstranten hadden speciaal voor de gelegenheid vooral zwarte kleding aangetrokken, naar eigen zeggen voor “alle dieren, boeren en natuur die onder het beleid van FrieslandCampina hebben geleden of nog altijd lijden”.

XR hield zaterdag, naast demonstraties in Den Bosch, ook demonstraties in Tilburg en Eindhoven.

10 reacties


Overheid negeert 'stikstofmachine' al jaren: gierende frustratie bij uitvinder

Vriend en vijand zijn het er eigenlijk wel over eens: de 'stikstofmachine' die Klaas de Boer uit Opperdoes ontwikkelde is dé oplossing voor het stikstofprobleem. Maar waar je een juichende overheid zoú verwachten, laat deze tot op heden de uitvinding links liggen. Dit tot groeiend onbegrip en frustratie van de ontwikkelaar. "Ik ben in alle staten", aldus De Boer. "Maar ja, wat kan je?"

1 reactie

24 Nov 2023

Friesland volgt Gelderland en schiet geld agrarisch natuurbeheer voor

Provincie Friesland schiet een bedrag voor van 18 miljoen euro voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) ondanks een tekort op de begroting door gestegen beheerkosten.

1 reactie


Wilders en Van der Plas woedend op weigering VVD: ’Erg teleurstellend’

DEN HAAG - De PVV en BBB zijn boos op VVD-leider Dilan Yesilgöz, die vrijdagochtend laat weten dat haar partij niet in een kabinet zal stappen vanwege de forse verkiezingsnederlaag. Wel zal de partij een centrumrechts kabinet steunen als gedoogpartner.

120 reacties


Markt geeft melkprijs steeds meer steun

Het goede sentiment op de zuivelmarkt houdt aan; de kaas, boter en roomprijzen blijven oplopen. Daarmee krijgt de melkprijs steeds betere kaarten in handen, vertelt marktredacteur Wouter Baan in de marktupdate van deze week.

56 reacties


Boer zoekt vrouw-deelneemster Annemiek Koekoek in verwachting

Annemiek Koekoek, die in 2019 de liefde zocht in Boer zoekt vrouw, is zwanger. Dat maakt ze vrijdag bekend op Instagram. ‘Onze baby lijkt goed gezond en ik voel mij prima’, schrijft ze bij een foto waarop ze twee babyschoentjes vasthoudt.

4 reacties


Belgen vrezen problemen diergezondheid na wateroverlast

Minder beschikbaarheid van goed drinkwater, ziekte-insleep door evacuatie en onderkoelingsverschijnselen, doordat dieren met hun poten in het water staan. In België worden na de plaatselijke overstromingen in West-Vlaanderen diergezondheidsproblemen verwacht, doordat dieren met hun poten in het water staan.

0 reacties


'Eurokritisch Nederland gaat Brussel afremmen'

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de Nederlandse economie? Zullen ondernemers blij zijn met een rechts kabinet onder leiding van premier Wilders? Die vragen bespreken Robbert Ophorst en Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast ’Kwestie van Centen'. „Het verkiezingsprogramma van de PVV is zo vaag dat die niet door te rekenen was", zegt Visser. Voor vakbonden wordt het spannend of een nieuwe coalitie zich iets zal aantrekken van de polder. „Vakbonden realiseren zich dat hun achterban ook op Wilders heeft gestemd.”

8 reacties


Provincie buigt na storm van kritiek: mogelijk toch nog nieuwe zonneparken op landbouwgrond

Projecten voor nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgronden in Overijssel die vergevorderd zijn, kunnen er misschien alsnog komen. De provincie zette vorige maand per direct een streep door alle vergunningen voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond, maar dat besluit zorgde voor een storm van kritiek. "Ik snap heel goed dat dit signaal is afgegeven", zegt gedeputeerde Tijs de Bree.

0 reacties


De winst van Wilders is slecht nieuws voor het klimaat. 'Hij verhoogt liever de dijken'

Nederland moet stoppen met 'de hysterische reductie van CO₂, waarmee we als klein landje tien denken het klimaat te kunnen rood', vindt PVV, de grote winnaar van de verkiezingen. Pieter Omtzigt, de leider van Nieuw Sociaal Contract, is sceptisch over onderdelen van het klimaatbeleid. Hij vindt dat het soms 'religieuze vormen' aanneemt. En ook BBB vindt dat het wel wat minder kan.

Zo hebben drie winnaars van de parlementsverkiezingen, de mogelijke samen in een kabinet komen, moeite of zelfs grote problemen met het bestaande klimaatbeleid.

33 reacties


Eline Vedder, CDA: “PVV stemt heel vaak met GroenLinks en PvdD mee”

Ondanks de historisch slechte verkiezingsuitslag is de nummer twee op de lijst, Eline Vedder, allesbehalve uit het veld geslagen. Ze waarschuwt voor de onvoorspelbaarheid van de PVV

65 reacties

23 Nov 2023

Behoedzaam handelen in dekseizoen door blauwtongrisico

Besmette rammen en stieren kunnen de het blauwtongvirus overdragen op vatbare ooien en koeien. Dierenartsen René van der Brom en Piet Vellema raden aan om behoedzaam te zijn tijdens het dekseizoen.

0 reacties


Nationaal Melkveecongres: hoe blijft de melkveehouder geld verdienen?

Het Nationaal Melkveecongres 2023 staat voor de deur. Dinsdag 28 november vindt de allereerste editie van dit congres plaats als opening van de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem. Centraal staat de vraag: hoe blijft de melkveehouder van de toekomst geld verdienen?

0 reacties


Boze boer uit Zwolle heeft maling aan dwangsommen: 'Ik moet jullie 10.000 euro betalen en dan mag ik blokkeren wat ik wil'

Een Zwolse boer heeft zijn buik meer dan vol van de overheid. Hij ligt overhoop met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. De maat was bij hem vol toen hoogspanningsnetbeheerder Tennet aankondigde dat ze voor onderhoud over de grond van de melkveehouder moesten rijden.

De boer weigerde dat en de netbeheerder sleepte hem voor de rechter. Eind vorige maand besliste de rechter dat hij Tennet toegang moest verlenen. Ook mocht hij geen contact meer hebben met Tennet-medewerkers op last van een dwangsom van 1.000 euro per overtreding. Dit tot een maximum van 10.000 euro.

8 reacties


Onderzoek naar herstel van biodiversiteit in grasland

Onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht gaan onderzoek doen naar graslanden die in gebruik zijn bij de melkveesector. Het doel is om de diversiteit van graslanden te herstellen in een win-winsituatie voor natuur en landbouw.

0 reacties


Gedoodverfde kandidaat-landbouwminister BBB niet beschikbaar voor nieuwe kabinet

Volgens Aalt Dijkhuizen, de voormalig voorzitter van het Landbouwcollectief, kan de uitslag van de verkiezingen zeker positief uitpakken voor de landbouw. Dijkhuizen is in elk geval niet beschikbaar als minister van Landbouw.

1 reactie


Aantal gevallen van blauwtong neemt af

Het aantal nieuwe bedrijven waar blauwtong wordt vastgesteld in Nederland neemt af. Tussen 15 en 22 november zijn er 196 locaties met blauwtong bij gekomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

10 reacties


Henk Bleker (NMV) over verkiezingsuitslag: ‘We hebben een unieke kans in handen’

De voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond doet daags na de verkiezingsuitslag een oproep. Henk Bleker wil samen met LTO Melkvee, NAJK, DDB, Natuurweide, Netwerk Grondig en Agractie Melkvee concrete inbreng geven aan formerende partijen.

De meest wispelturige factor is de grote winnaar PVV, denkt Bleker. „Daarvan weten we maar één ding echt honderd procent zeker en dat is dat de partij op het gebied van dierenwelzijn verregaande standpunten heeft die ons niet altijd passen. Het stemgedrag zit wat dat betreft heel dicht bij dat van de Partij voor de Dieren. Op het gebied van tegengaan van gedwongen krimp van de veestapel en het wijzigen van het huidige stikstofbeleid zie ik wel grote kansen met de PVV. Op die punten hebben we weinig te duchten van de PVV.”

2 reacties


Zeewolde - Waterbuffels meegenomen door curator: boer verzet zich en plaatst betonblokken

De 240 waterbuffels van een buffelboerderij in Zeewolde zijn dinsdag meegenomen door een curator. Dat bleek donderdag tijdens een kort geding in de rechtbank van Lelystad. Daar werd bepaald dat de curator dit terecht heeft gedaan en dat hij ze nu mag verkopen. De buffelboer is eerder dit jaar failliet verklaard waardoor er beslag is gelegd op de dieren.

Tijdens de zitting werd duidelijk wat er dinsdag is gebeurd. De boer heeft zich flink verzet tegen het meenemen van de buffels. Hij had onder andere betonblokken voor de toegang naar de boerderij gelegd zodat het veevervoer er niet langs kon. De curator moest daardoor eerst toestemming krijgen van de rechtbank om de dieren met dwang en onder begeleiding van de politie mee te nemen.Er was al eerder een conflict over het eigendom van de dieren. Toen het faillissement in zicht kwam, verkocht de boer de dieren via een schijnconstructie aan een Groninger. Uiteindelijk wilde de Groninger de dieren ook echt hebben en dat leidde tot een rechtszaak.

Dode kalfjes
De kudde werd door Buffel Mania in Zeewolde gehouden voor de melk, daar wordt bijvoorbeeld mozzarella van gemaakt. Volgens de curator konden niet alle dieren worden meegenomen, een aantal kalfjes was te klein en een paar dieren waren er slecht aan toe. Volgens hem was de stal niet goed onderhouden en lagen er ook meerdere dode kalfjes op het terrein.

De in beslag genomen dieren zijn dinsdag naar Groningen gebracht, waar voor ze werd gezorgd tot de rechtbank een beslissing had genomen. Omdat de rechter donderdag heeft besloten dat de curator de dieren mocht meenemen mogen ze nu verkocht worden. Daarnaast moet de boer de kosten die gemaakt zijn voor het weghalen van de betonblokken en het vervoer van de dieren betalen.

Blauwtong
Omroep Flevoland heeft de boer benaderd voor een reactie maar kreeg meerdere keren een andere verklaring. Zo stelde de boer dat er sprake was van blauwtong bij de dieren. Volgens de curator klopt dit niet.

5 reacties


Jaap Uenk, mestmarktdeskundige: “Stikstof-en fosfaatplafonds niet verder verlagen”

In 2030 heeft Nederland minimaal 20 miljoen ton mest nodig om aan de voorgestelde wettelijke groen gas bijmengplicht te voldoen, in het kader van de energietransitie.

0 reacties


Biedt de verkiezingsuitslag perspectief voor de Brabantse landbouw?

Marcel Berkvens (BBB) blijft voorzichtig, varkenshouder Arie van Bommel is blij en opgelucht, voorzitter van agrarisch collectief Rivierenland, Hermen Vreugdenhil, had de grootste overwinning voor de verkiezingen al binnen.

0 reacties


Stikstofbeleid met PVV op schop, veehouderij vaag - Analyse Verkiezingen

De kiezer heeft met de stembusgang van 21 november het hele politieke landschap op de kop gezet. De PVV is met afstand de grootste partij gemaakt, terwijl nu ook een coalitie over rechts het meest voor de hand ligt. Wat dit voor de landbouw betekent, is moeilijk precies te voorspellen, maar er gaan heilige huisjes sneuvelen en wellicht worden ook (spaar)potjes opengebroken.

Het stikstofbeleid van de afgelopen jaren zal namelijk bijna zeker ingrijpend gaan veranderen. Al was het maar omdat er zo veel miljarden aan zijn gekoppeld. Geert Wilders en zijn partijgenoten zien geen stikstofprobleem. Ook het klimaatprobleem staat bij hem niet zo hoog op de prioriteitenlijst.

5 reacties


Illegale geiten, maar Betuwse geitenhouder krijgt toch vergunning voor zijn 2200 dieren: ‘Snap dat omwonenden dit lastig vinden’

Een geitenhouder uit Gendt mag zijn 2200 dieren - voorlopig - houden. Volgens de rechter staat een deel van de veelbesproken geiten illegaal in een stal, maar de gemeente geeft hem nu tóch een vergunning om al deze geiten te houden.

0 reacties

22 Nov 2023

Vught legt boeren aan banden: ‘We willen niet dat ze hun grond verkopen aan energiecowboys’

VUGHT - Vught steekt een stokje voor het verkopen van landbouwgrond aan ‘energiecowboys’ die er grote zonneparken willen realiseren. Van zo’n duizend percelen claimt de gemeente het eerste recht van koop.

21 reacties


Zo gaat Vlaanderen om met de modellen achter zijn stikstofdepositiebeleid

Net zoals de vorige stikstofakkoorden is ook het nieuwe stikstofakkoord gebaseerd op stikstofdepositie, waarbij met drempelwaarden gewerkt wordt als basis voor de vergunningsverlening. Het is de impactscore van een exploitatie die hierbij cruciaal is. Deze impactscore wordt berekend door modellen. Maar hoe werken die modellen en waarom wil de Vlaamse regering een nieuw beoordelingskader voor vergunningsaanvragen op basis van stikstofuitstoot klaar hebben tegen 2031?

1 reactie


Lobby zwakt Europese pesticidenwet verder af

Van de Green Deal van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans blijft steeds minder over. Woensdag stemt het Europees Parlement over een sterk afgezwakte richtlijn voor het gebruik van pesticiden. De lobby van de industrie en de liberale fractie proberen de wet nog verder uit te kleden, zegt Nina Holland van de lobby-waakhond Corporate Europe Observatory (CEO)

0 reacties


Bestuurlijke opdeling staat waterbeheer in de weg

Bij waterbeleid ligt de focus veel meer op waterkwaliteit dan op de kwantiteit, de hoeveelheid water in gebieden. Student Nienke Hellinga deed onderzoek en concludeert veel partijen zich met waterbeleid bezig houden. Overheden moeten over de grenzen van hun interessegebied heen kijken, concludeert Hellinga.

0 reacties


Melkveehouder verbetert zandgrond met waddenslib

Melkveehouder André van Kooten in Dalmsholte kampt al jaren met een problematische waterhuishouding op zijn percelen. Afgelopen winter liet hij waddenslib als bodemverbeteraar uitrijden over zijn percelen. Met wisselend resultaat.

0 reacties


Van Rooi neemt slachthuis Tomassen in Someren over

Slachterij Van Rooi Meat in het Brabantse Helmond neemt slachthuis Tomassen in het Brabantse Someren over. Met deze overname breidt Van Rooi Meat de rundvleesverwerking verder uit en wil het net als in de varkensketen een 'totaalregie, van boer tot bord' voeren.

0 reacties


Kick-off RAMBO voor de vermindering van de stikstofuitstoot

De stikstofuitstoot in Vlaanderen en Nederland moet dalen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de milieu-impact te reduceren. De landbouwsector is een belangrijke bron van ammoniakemissies en kreeg strenge maatregelen opgelegd. Om varkens- en pluimveehouders daarbij te ondersteunen, hebben zeven Nederlandse en Vlaamse projectpartners hun schouders onder het project ‘RAMBO’ gezet om samen maatregelen en technieken te onderzoeken die veehouders in de grensregio in staat stellen hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Op 6 november werd tijdens de kick-off van het project een breed gamma aan maatregelen en technieken geëvalueerd.

0 reacties


Aandeel Bayer zakt naar laagste waarde sinds 2006

De aandelenkoers van het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer is begin deze week met 20 procent gedaald. De koersval is enerzijds het gevolg van tegenslag bij de introductie van een nieuw geneesmiddel. Anderzijds lijken de te betalen schadevergoedingen in rechtszaken van Roundup-gebruikers hoger uit te vallen dan verwacht.

0 reacties


In vijf stappen naar gezonde klauwen

Als je de klauwen van je koeien zelf verzorgt en bekapt, moet je telkens eerst de vijf stappen van de functionele klauwverzorging doorlopen. Ook bij koeien met acute problemen.

0 reacties


Milcobel put hoop uit zuivelnoteringen

Milcobel put hoop uit de stijgende noteringen voor diverse zuivelproducten zoals room, boter, wei en mozzarella. De opgaande lijn bij deze commodity's en de betere afzetcontracten voor het nieuwe jaar, hebben de coöperatie moed gegeven voor een verhoging van de novembermelkprijs.

0 reacties


Ligboxen niet dagelijks bekalken

Veel melkveehouders gebruiken kalk om te zorgen voor hygiënische, droge ligboxen om de uiergezondheid te bevorderen. Wat is het werkelijke effect van de kalk en waar moet je op letten?

0 reacties


Menuez gaat FrieslandCampina helpen met positionering Chocomel

Samenwerking – FrieslandCampina en Menuez International gaan samenwerking in de herpositionering van Chocomel in de horeca. Chocomel moet het drankje worden in de horeca als het aan FrieslandCampina ligt. Aan marketingbureau Menuez International de taak om dat voor elkaar te krijgen.

Per 1 november kunnen vertegenwoordigers via het Brand Management Platform dat Menuez voor Chocomel heeft ontwikkeld, standaard- of volledig gepersonaliseerde menukaarten, drankkaarten en prijslijsten voor horecaondernemers bestellen. Menuez regelt vervolgens de opmaak, de tekstcontrole en de levering van duurzaam geproduceerde menukaarten. Robbert Kleiren, Brand Leader Chocomel: “Uit ons consumenten- en gastenonderzoek komt naar voren dat het drinken van Chocomel als een traktatie wordt gezien. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de horecabranche de laatste jaren complexer is geworden. Daarom geloven we dat effectieve communicatie essentieel is om onze doelstellingen te bereiken, en dit vereist een goed plan, waar Menuez een belangrijk onderdeel van uitmaakt.”

0 reacties


Global Dairy Trade voedt twijfel op melkpoedermarkt

De rek is uit de melkpoederprijzen. Na een snelle opmars in de achterliggende maanden is er twijfel in de markt geslopen. En die twijfel wordt flink versterkt door de aanzienlijk lagere magere poederprijs op de Global Dairy Trade eerder deze week.

1 reactie


Column: Realistisch kiezen

De wereld staat voor cruciale keuzes, vergelijkbaar met de verkiezingstijd. De groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart vragen om meer dierlijke eiwitten. Intensivering van de landbouw is het logische antwoord voor efficiëntie en voedselzekerheid. Populistische termen als veekrimp schaden deze realiteit en moeten worden geboycot. Een realistisch perspectief op de toekomst van landbouw en voedselproductie. Dat schrijft Jeroen van Maanen in deze column.

Door Jeroen van Maanen:

Vorige week werd mijn dochter 16. Gelukkig is ze nog ‘into’ de paarden in plaats van de jongens, maar ik word elke dag belaagd met Marktplaats-advertenties vol mooie foto’s, praatjes en prijzen. Het lijkt net op de verkiezingstijd in Nederland. Of breder, de keuzes die de wereld moet maken. Helaas gebeurt dat zelden, maar laten we het nog eens met realisme bekijken.

Wat zijn de feiten die de keuzes moeten dicteren? Wereldwijd groeit de wereldbevolking, een paar miljard mensen stijgen binnen afzienbare tijd een welvaartsklasse, dus de vraag naar vooral dierlijke eiwitten zal exponentieel toenemen. De onttrekking van de hoeveelheid landbouwgrond gaat door en daarbovenop komt nog het afvallen van productiegronden waar de klimatologische omstandigheden verslechteren.

De enige vraag blijft: willen we in de wereld zoveel mogelijk monden gevoed houden? Vanuit menselijk perspectief zijn er volgens mij geen fatsoenlijke argumenten te verzinnen om dit niet te willen. En nee, ook het redden van het klimaat of de planeet niet, want mochten wij mensen al zorgen voor de ‘ondergang’, dan zit dat hem niet in de aantallen aardbewoners.

Bij een verkleinend oppervlak en een stijgende vraag is het enige logische antwoord intensivering van productie. Daarbovenop ook het produceren op plekken waar dit het beste gaat. Immers, geeft daar produceren de laagste input van grondstoffen, de hoogste efficiëntie en productie en de laagste CO2-footprint.

Nederland is wereldkampioen landbouw

De vraag of we naar meer plantaardig dieet moeten, is wereldwijd allang beantwoord aangezien arme mensen die wat te besteden krijgen allang weten datmeer dierlijke eiwitten op hun bord gewenst is. In luxe westerse landen speelt die schijndiscussie wel, maar als we dierlijke productie willen afbouwen en meer plantaardig willen eten, stijgt het kunstmestgebruik explosief.

Nodig voor hogere plantaardige productie bij een lagere dierlijke mestproductie. Zo lopen we qua energiegebruik de doodlopende weg in. Om nog maar te zwijgen over verslechterende milieu-impact door energieslurpende en meer uitspoelingsgevoelige kunstmest.

Intensieve landbouw is het enige antwoord op de toekomst. Allang is bewezen dat je beter 1 hectare intensieve landbouw kan hebben en 1 hectare intensieve natuur in plaats van 2 hectare natuurinclusieve landbouw, waarbij de productie van de landbouw en de natuurdoelstellingen niet behaald worden.

Nederland is wereldkampioen landbouw. Nooit is het niveau van de klas verbeterd door het beste jongetje van de klas eruit te sturen. Termen als opkoop, afbouw en veekrimp zijn onrealistisch en zelfs misdadig, want ze schaden het aantal gevoede monden en zorgen voor een verslechterend milieu en klimaat wereldwijd. Partijen die heulen met deze termen en populistische frames als megastallen, grondgebondenheid en intensieve landbouw als scheldwoord inzetten, zijn losgekomen van de realiteit en moeten bij de verkiezingen geboycot worden.

De mens, de wereld, de natuur en het klimaat zullen u dankbaar zijn. Vertel dit heel uw familie en vriendenkring, dan ga ik mijn dochter tot een realistische keuze proberen te bewegen.

Tekst: Jeroen van Maanen

0 reacties


Verenigd Koninkrijk: lagere melkproductie in oktober door slecht weer

Naar schatting is er in oktober 1.004 miljoen liter melk geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit is 29,2 miljoen liter melk (2,8%) minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dagelijks werd er gemiddeld 32,4 miljoen liter melk geproduceerd. 

0 reacties


Notering verse boter schiet weer omhoog

De notering voor verse boter van ZuivelNL krijgt er in week 47 20 euro bij. Daarmee komt deze notering uit op 560 euro per 100 kilo, exclusief btw. Alle andere zuivelnoteringen stijgen ook, met een veel kleinere plus.

0 reacties


Europees Parlement blokkeert halvering bestrijdingsmiddelen

Het Europees Parlement heeft het voorstel verworpen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Daardoor is deze belangrijke bouwsteen van de verduurzamingsplannen van de Europese Commissie, de zogeheten Green Deal, van de baan.

19 reacties


Melkveehouder uit Westbeemster bij rechter: 'Elke agrariër heeft toch een werktuig en opslagloods, wat is daar raar aan?'

€De buren, afkomstig uit de grote stad, maken al jaren overal bezwaar tegen, zelfs als ik mijn koeien de weg laat oversteken", aldus Beemster melkveehouder Wim van Dam vorige week tijdens een rechtszaak in Den Haag.

De spoedprocedure is aangespannen door een aantal buren en stikstofmilieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek. Ze hopen dat de Raad van State een bouwplan voor sleufslo’s en een opslag- en werktuigloods blokkeert. De Beemster melkveehouder liet in Den Haag duidelijk blijken dat hij het een beetje gehad heeft met de morrende 'importburen' uit Amsterdam. Die zijn daar voor rust en ruimte komen wonen. Blijkbaar hadden ze niet gedacht dat er al generaties lang mensen wonen die voor hun boterham vee houden en het polderland van het werelderfgoedgebied bewerken.

0 reacties


Boerenweercolumn: Guur weer en daarna winter? Veel natter wordt het voorlopig niet meer

Met de meteorologische winter bijna op de kalender is het niet zo gek dat het weer een beetje winters begint te lijken. Maar het kan volgende week, nog voor het december is, zelfs overdag blijven vriezen.

De kans is namelijk groter dat een hogedrukgebied dat zich ten westen van de Britse eilanden bevindt, niet de oversteek naar Scandinavië maakt maar de noordwestelijke stroming van de komende dagen juist in stand houdt.

0 reacties