Nieuwsgrazer


Topics
0
Reacties
1
Volgers
4

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 41jr
Laatst online: 2jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


16 Apr 2024

Melkproductie in Frankrijk zit weer in de lift

De melkproductie in Frankrijk lag in februari 4 procent hoger dan een jaar eerder. Als rekening wordt gehouden met het schrikkeljaareffect, dan is de groei van de melkinzameling 0,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van agrarisch statistiekbureau Agreste. Franse melkveehouders krijgen wel minder uitbetaald voor hun boerderijmelk. De prijzen daalden in een jaar tijd met 7,1 procent en die van biologische melk met 1,6 procent.

2 reacties


'Melkprijs 4 tot 5 cent hoger voor mestcompensatie'

Mest is het hoofdpijndossier voor de Nederlandse melkveehouderij. In Boerenbusiness Marktkwartier bespreken onze marktspecialisten Wouter Baan en Klaas van der Horst met presentator Eric de Lijster de huidige stand van zaken en de mogelijke scenario's in het mestdossier. De trend in de melkprijzen komt voorbij aan de hand van de Boerenbusiness Melkprijsvergelijker.

23 reacties


Kabinet moet meer duidelijkheid bieden over de landbouw, adviseert commissie

Het kabinet moet in het toekomstplan voor het platteland beter in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor de landbouw als die moet voldoen aan de milieunormen. Dat adviseert de Commissie mer.

0 reacties


Albert Heijn vermeldt uitstoot op producten en introduceert runderkipgehakt

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn gaat de CO2-uitstoot vermelden op de verpakking van producten van het eigen merk in de winkels. De supermarktketen zegt de eerste in Nederland te zijn die dat doet. Ook komt de supermarktketen met gehakt, worstjes en burgers die een combinatie zijn van kip en rundvlees. Dat zou beter zijn voor het milieu dan reguliere rundvleesproducten.

0 reacties


Bus met veertien Friese boeren naar Brussel om te demonstreren voor soepeler mestregels

Een bus met veertien Friezen reist dinsdag af naar Brussel om te demonstreren voor soepeler mestregels. Ze moeten nog even wachten voor een gesprek met Virgijnius Sinkevičius. De Eurocommissaris zit in Athene.

4 reacties


Nestlé dwingen minder chocola en ijs te maken, heeft dat zin?

Een Britse aandeelhoudersgroep eist donderdag van Nestlé, producent van KitKat, Cheerio en Häagen Dazs, dat het bedrijf minder ongezonde dingen gaat maken. Is de voedingsindustrie het volgende doelwit van burgers die in actie komen omdat de overheid dat nalaat? 

1 reactie


Onderzoek naar antistoffen tegen blauwtongvirus

Royal GD gaat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de sectorpartijen onderzoek doen naar de verspreiding van het blauwtongvirus serotype 3 (BTV-3). Hieruit moet duidelijk worden welk percentage van de runderen en schapen al antistoffen heeft. Dieren die de antistoffen hebben, zijn mogelijk beschermd tegen een nieuwe uitbraak van blauwtong van dit type.

2 reacties


Deeltjeslengte beter bepalen met gras-schudbox

De Penn State schudbox uit de Verenigde Staten kan gebruikt worden om de deeltjesgrootte van het rantsoen vast te stellen. Jannoah Doornwaard, stagiair bij ABZ de Samenwerking, heeft een variant van deze box gemaakt die beter past bij het Nederlandse grasrantsoen. 

0 reacties


Eerste helft lente recordzacht, 'maar nu natter dan normaal'

De eerste helft van de meteorologische lente is recordzacht verlopen. Dat zegt weerman Johnny Willemsen van weerinstituut Weerplaza dinsdag.

0 reacties


Kabinet wil door met verbod contante betalingen boven 3000 euro

Het demissionaire kabinet wil door met de invoering van een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro. De Tweede Kamer besloot vorig jaar de antiwitwaswet waar dat deel van uitmaakt, pas te behandelen als er een nieuw kabinet zit. Maar daardoor dreigt Nederland honderden miljoenen uit Brussel mis te lopen.

23 reacties


Duits autovaccin kan dierenleed voorkomen

Het tijdelijk inzetten van een autovaccin tegen blauwtongvirus type 3 (BTV3) in de Duitse grensgebieden is nodig om dierenleed te voorkomen, vinden Duitse deskundigen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het gebruik van dit autovaccin in Nederland niet toestaan. Portefeuillehouder Gezonde Dieren Jeannette van de Ven van LTO en ook schapendokter Reinard Everts begrijpen dit standpunt van LNV niet.

0 reacties


Op zoek naar kansen

Er is veel negativiteit om ons heen. Als ik zo rondhoor, komt het riedeltje vaak neer op: “ze willen ons niet meer”, “de kalverhouderij moet eerst met de helft krimpen”, “banken willen niks”, “tis allemaal niks”.  Nu ben ik van nature een optimistisch mens en kan niet goed tegen chagrijnige, negatieve mensen. Natuurlijk is er weldegelijk wat aan de hand. Maar een glas kan half leeg of half vol zijn. 

1 reactie


Adema verdedigt zich in Tweede Kamer voor Zembla-uitzending

Demissionair landbouwminister Piet Adema moest zich dinsdagmiddag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer verdedigen voor zijn uitspraken in de Zembla-uitzending over glyfosaat van afgelopen zondag.

0 reacties


'Er ligt ruimte binnen Brusselse kaders, misschien wel meer dan gedacht'

Er ligt ruimte binnen de Brusselse kaders om te komen een mestbeleid dat werkt voor Nederlandse boeren. Dat is de conclusie die de elf boerenorganisaties meenemen uit Brussel na een gesprek met het team van Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu).

7 reacties

15 Apr 2024

Zembla: Adema wilde voor verbod op glyfosaat stemmen

Uit een reconstructie van tv-programma Zembla blijkt dat er binnen het kabinet onenigheid was over het besluit of Nederland in Brussel voor of tegen een verlenging van de toelating van glyfosaat zou moeten stemmen.

1 reactie


BBB wil gesprek in Brussel over terugkeer derogatie

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius voor Milieu over het uitrijden van mest. Ze wil de derogatie terugkrijgen.

21 reacties


Kleine boeren voerden geen mest af en worden door nieuwe regels hard geraakt

Door aangescherpte regels mogen boeren minder mest op hun land aanbrengen. Hoewel bijna elk boerenbedrijf hierdoor met hogere kosten en soms minder vee zit, raakt de mestcrisis de kleine boer het hardst.

46 reacties


Nederland telt 5000 bedrijven met melkrobots

Het aantal melkveebedrijven dat met een melkrobot melkt, is de grens van 5000 gepasseerd.

0 reacties


Proef: smalle weegbree vermindert enterische methaanemissie niet

Smalle weegbree heeft geen verlagend effect op de enterische methaanemissie van koeien. Dat blijkt uit een proef van Wageningen Livestock Research.

0 reacties


Koeien naar buiten bij Zuivelboerderij IJsseloord

Bij Zuivelboerderij IJsseloord in het Gelderse Arnhem gingen afgelopen weekend de koeien weer naar buiten. Tussen de mensen door staken 180 koeien de weg over. 'We plannen dit altijd enkele weken van tevoren en dat is een hele strijd', lacht melkveehouder Bart Lubbers. 'Mijn vader vindt het soms veel te vroeg of veel te laat, maar dit jaar komt het goed uit.'

0 reacties


‘Melkveehouder en kalverhouder werken nog weinig samen’

Beter Kalf, Betere Samenwerking: Landelijke Jongerendag 'Het Kalf Centraal' op 19 april in Nijkerk. Ontdek hoe melkveehouders en kalverhouders samenwerken voor optimale kwaliteit. Workshops, lezingen en meer. Meld je nu aan op hetkalfcentraal.nl!

0 reacties


FrieslandCampina zet stap verder in gevecht om melk

De verwachting dat de Nederlandse melkproductie de komende jaren misschien wel met een kwart inkrimpt, zet veel in beweging. De jacht op melk is al een paar jaar gaande. Nederlandse bedrijven zoeken ook ijverig aanvoer over de grens, maar het spel wordt harder naarmate de tijd verstrijkt. FrieslandCampina doet mee.

0 reacties


Melkveehouder ligt overhoop met RVO en OM over fosfaatrechten

Sinds de toewijzing van de fosfaatrechten ligt de familie Bouwmeester met RVO en later ook het OM overhoop over het aantal toegewezen fosfaatrechten en het al dan niet onrechtmatig melken van de koeien.

Vader Arend, moeder Hennie en de zoons Simon en Kasper Bouwmeester hebben zich verzameld rond de keukentafel op hun boerderij in het Overijsselse Rouveen. Al sinds de toewijzing van de fosfaatrechten liggen ze met RVO overhoop over het aantal toegewezen rechten en het al dan niet onrechtmatig melken van de koeien. Op 21 februari besloten de drie rechters van de meervoudige kamer in Zwolle de aantijging van het onrechtmatig melken van de koeien in 2018 en 2019 te laten staan. De daaraan verbonden boete scholden de rechters kwijt en daarmee leek er een einde te komen aan het al jaren voortdurende conflict.

0 reacties


Column: Discussie Natuurherstelwet heeft veel kapotgemaakt

'Het eerlijke verhaal dat 11.000 boeren in Nederland aan agrarisch natuurbeheer doen en samen 120.000 hectare beheren doet er blijkbaar niet toe.'

0 reacties


Deze vier oplossingen heeft Van der Wal momenteel in petto voor ruim 1.800 PAS-melders

1856 PAS-melders wachten nog op een oplossing, schrijft demissionair stikstofminister Christianne van der Wal in een Kamerbrief. Lees hier wat de LNV-minister tot nu toe heeft bedacht om deze voornamelijk boerenbedrijven weer perspectief te bieden.

De kans op legalisatie van de bestaande situatie is het grootst op die locaties in het land waarbij de natuurdoelanalyses van nabij gelegen Natura 2000-gebieden het oordeel ‘ja’ of ‘ja mits’ geven.

‘Dat wil zeggen dat de staat van de natuur extra depositie toelaat of de plannen om deze te herstellen dusdanig zeker zijn dat stikstofruimte kan worden ingezet’, schrijft van der Wal. ‘Het aantal gebieden waar dit aan de orde is, is op dit moment nog beperkt. Het Rijk zet een breed pakket met generieke bronmaatregelen in voor stikstofreductie om de toepassing van deze mogelijkheid zo groot mogelijk te maken en daarmee te borgen dat de doelen voor natuurherstel uit het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied, red.) worden gehaald. Dat is een voorwaarde om juridisch houdbare vergunningen te kunnen verlenen. Een alternatief is om via een ecologische beoordeling vast te stellen dat geen significant negatieve effecten optreden.’

7 reacties


Schade melden en stuiten PAS-melders en meldingsvrije activiteiten

Ondernemers die kunnen aantonen dat zij schade ondervinden door het vallen van de PAS kunnen hiertoe een schadeclaim indienen. Op 29 mei 2024 komt deze mogelijkheid te vervallen.

0 reacties


Duitse melkprijs stijgt in februari met 29 cent

Gemiddeld is de melkprijs voor Duitse melkveehouders in februari met 29 cent per 100 kilo boerderijmelk gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. De prijs voor gangbare melk lag in februari op 44,21 euro per 100 kilo.

0 reacties


Nederlandse boeren naar Brussel voor protest tegen mestbeleid: ’Gevolgen zijn desastreus’

BRUSSEL - Nederlandse boeren trekken dinsdag naar Brussel om te protesteren tegen het strenge Europese mestbeleid. Ze hopen op genade van de uiterst groene Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu), maar de verwachtingen in Den Haag zijn bepaald niet hooggespannen. „De gesprekken zitten muurvast.”

11 reacties


‘Rekenkundige ondergrens moet fundamenteel onrecht wegnemen’

Rosanne Hertzberger van NSC wilde met een korte klap PAS-melders legaliseren. Helaas werd dat een traject. Maar haar aangenomen motie voor een rekenkundige ondergrens kan later dit jaar nog steeds voor legalisatie zorgen.

2 reacties


Zorgen over terugkeer dodelijke blauwtong bij schapen: 'Ik hou mijn hart vast'

Vorig jaar werd het virus vastgesteld op bijna 6000 locaties in Nederland. Bijna 40.000 schapen overleefden het niet.

2 reacties

14 Apr 2024

'De grond wordt (te) duur betaald'

Schaarste leidt tot hogere prijzen. Dat economisch principe leerden we al op de middelbare school. Dat geldt zeker voor grond: de vraag is hoog en er komt echt geen meter Nederland bij.

12 reacties


Minister Adema wilde verbod op glyfosaat, maar kabinet besloot anders

Demissionair minister Adema van Landbouw heeft begin oktober in het kabinet gepleit voor een verbod op onkruidverdelger glyfosaat, ook bekend als Roundup. Dat deed Adema vanwege zorgen over een mogelijk verband met de ziekte van Parkinson. Er kwam echter verzet vanuit de coalitie tegen zijn voorstel. Dat blijkt uit documenten die Zembla via een beroep op de Wet open overheid (Woo) kreeg.

6 reacties


BBB in gesprek met EU-commissaris over terugkeer uitrijden mest

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas wil in gesprek met EU-commissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) over het uitrijden van mest, ook wel derogatie genoemd. Ze wil de uitzonderingspositie terug die Nederland jarenlang in Europa had. Die is Nederland kwijtgeraakt, omdat Brussel vindt dat de Nederlandse overheid te weinig heeft gedaan aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Volgens Van der Plas staan hierdoor duizenden melkveehouders op de rand van faillissement.

0 reacties


Melkveehouders uit Noord-Holland over mestplan: 'Volgens mij staat Adema voor de verkeerde deur'

Demissionair landbouwminister Piet Adema kondigde vrijdag via een Kamerbrief nieuwe maatregelen aan voor melkveehouders om de verhitte mestmarkt te verlichten. Derogatie is volgens hem een gepasseerd station, vanwege de slechte waterkwaliteit. Noord-Hollandse melkveehouders reageren op zijn mestplan.

Jos Stuijt denkt dat dit de laatste stuiptrekkingen van Adema zijn. Hij melkt 300 koeien in Wijdewormer en zegt behoorlijk geraakt te worden door de nieuwe mestregels. „Hij krijgt niets meer voor elkaar", foetert Stuijt, „hij maakt er echt een rommeltje van. Niemand neemt die man nog serieus.”

Stuijt wijst op de plannen van de nieuwe coalitie. „Die schiet elk plan van die man af.” Hij stelt dat minister Adema opnieuw probeert wat hij vorig jaar niet voor elkaar kreeg en noemt dit ‘te schandalig voor woorden’. „Hij maakt eerst een probleem door het verlies van derogatie en wil het dan oplossen met een opkoopregeling en generieke korting op fosfaat.” Een nieuwe norm voor grootvee-eenheden noemt Stuijt gevaarlijk, omdat hij denkt dat zo’n vastgestelde norm op termijn alleen nog naar beneden kan.

Stuijt ziet vooral politieke spelletjes die volgens hem gericht zijn op het confisqueren van agrarische grond. „In Nederland gaat het niet om waterkwaliteit, het gaat alleen maar om veedichtheid", legt hij uit, „de politiek wil maar een ding en dat is 30 procent minder koeien, want ze hebben de grond nodig. Niet alleen voor huizen maar ook voor industrie en defensie.

0 reacties


LIVE: Koeien verlaten hun stal en springen de lente tegemoet

Na een winter op stal mogen de koeien van Corné en Arnanda van Dijk mogen deze zondag weer de wei in. Dat gebeurt ieder jaar met zoveel enthousiasme dat het intussen is uitgegroeid tot een feest in Volkel. Honderden toeschouwers zien toe Venstraat hoe de runderen de lente tegemoet springen. Kijk op de livestream van Omroep Brabant hoe de koeien naar buiten gaan.

Bij boerderijwinkel de Volkelse Hooiberg zwaaien de staldeuren om een uur 's middags open. De grote sterren van het spektakel zijn uiteraard de koeien die met een fraaie vreugdedans de wei opzoeken. Na een klein kwartiertje keert de rust terug en slaan de koeien aan het grazen. Waarmee het buitenseizoen definitief is ingeluid op de boerderij van Corné en Arnanda.

2 reacties


’Scary men’ blazen zich volautomatisch op bij ’gak gak’. Maar jagen de ganzenverjagers ook de heilige grutto’s uit de polder?

Lasers, drones en sensoren die opblaasbare ’scary men’ volautomatisch tot leven wekken als een gans ’gak’ zegt. De strijd tegen de ganzen in de Eempolder is geen zaak van ouderwetse strooien vogelverschrikkers met een jas aan en een hoed op maar heeft meer weg van een hightech-oorlog. Grote vraag is alleen: als je de ganzen verjaagt, verjaag je dan ook de in de polder ongeveer heilig verklaarde grutto’s?

0 reacties

13 Apr 2024

AgruniekRijnvallei tevreden over 2023: goede prestaties ondanks mondiale onrust

Landbouwtoeleverancier AgruniekRijnvallei (AR) heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een winst van 1,1 miljoen euro na belasting. Dit is conform de doelstelling, meldt de coöperatie. Het bedrijf is blij de voeromzet op peil te houden in een krimpende markt en ondanks onrust op veel plekken in de wereld.

0 reacties


Kabinet ziet vier oplossingen voor PAS-melders

Het kabinet onderzoekt vier mogelijkheden om de situatie van PAS-melders op te lossen. Deze opties bestaan uit legaliseren, maatwerk, vrijwillige beëindiging en schadevergoeding. Minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

10 reacties


Stabiele kunstmestmarkt kabbelt voort

Door de aanhoudende nattigheid loopt de vraag naar kunstmest bijna een maand achter ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is dat de kooplust de komende tijd langzaam voortkabbelt, zonder enorme piekaankopen. Dat houdt de prijzen op een stabiel niveau.

0 reacties


AgruniekRijnvallei tevreden over jaarcijfers 2023

Landbouwtoeleverancier AgruniekRijnvallei (AR) heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een winst van 1,1 miljoen euro na belasting. Dit is conform de doelstelling, meldt de coöperatie. Het bedrijf is blij de voeromzet op peil te houden in een krimpende markt en ondanks onrust op veel plekken in de wereld.

0 reacties


Sjoerd en Jitty voeren actie in Brussel voor soepeler mestregels voor boeren. 'It is hiel krom sa't it no giet'

Boerenactiegroep Agractie demonstreert dinsdag in Brussel en wil met Eurocommissaris Sinkevicius in gesprek over soepeler mestregels. ,,In protte boeren lûke dit net mear.”

3 reacties


PVV, VVD, NSC en BBB laten formatie niet meer klappen: 'Er is geen alternatief'

Even zat er een kink in de kabel in de onderhandelingen van PVV, VVD, NSC en BBB. Ook werd zichtbaar hoe verschillend ze denken over belangrijke onderwerpen. Tegelijkertijd vinden de partijen dat deze formatiepoging móét slagen. Er is geen alternatief.

37 reacties


Annie Schreijer-Pierik neemt in 'haar' Hengevelde afscheid van politiek: "Het is mooi geweest"

Na 35 jaar politiek stopt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (71) ermee. Ank Bijleveld, Rick Brink en Bernhard Kobes. Het is een greep uit de bekende CDA'ers die allemaal bij het afscheid in Hengevelde zijn. Met hier en daar een traan, maar er wordt vooral gelachen. "Een prachtig afscheid."

7 reacties


Groeispurt van nat gras, voederwaarde nog verder onder druk

Afgelopen week is er een flinke hoeveelheid gras bijgekomen. De natte omstandigheden zorgen voor lage drogestofgehaltes. Voor boeren die weiden iets om rekening mee te houden.

0 reacties


Koeien die weer de wei in mogen, het officieuze begin van de lente: 'Ik word er emotioneel van'

1 maart? 21 maart? Welnee. De lente begint pas écht als de koeien weer naar buiten worden gelaten. Dat gebeurde zaterdagmorgen, onder grote belangstelling, in Wildervank. En Expeditie Grunnen was erbij

9 reacties

12 Apr 2024

Vier op de vijf melkveehouders in problemen door mestcrisis

Ongeveer 80 procent van de melkveehouders heeft problemen met de mestafzet, blijkt uit een onderzoek in opdracht van LTO Melkveehouderij. De vakgroep bevroeg via een enquête ruim 1.400 Nederlandse boeren, om een goed beeld te krijgen van de impact van de mestcrisis.

72 reacties


Minder klachten over geur van Friese agrarische sector

De geuroverlast door vergistingsinstallaties of agrarische activiteiten in Friesland is in 2023 afgenomen. Dat meldt de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo), de Friese omgevingsdienst.

6 reacties


LTO Noord positief over komende acties Agractie en FDF

De afdelingsbestuurders van LTO Noord staan positief ten opzichte van de acties van Agractie en FDF de komende tijd. Dat is de uitkomst van een online-vergadering van de afdelingsbestuurders.

8 reacties


Varkenshouder Bull: ‘Het is niet eerlijk dat wij als sector op de dierrechten gekort worden’

Varkenshouder Johnny Bull uit Horssen (GD), die een bedrijf heeft op de grens van Brabant en Gelderland, vindt dat de overheid veel te veel focust op stoppen.

0 reacties


Melkveehouders kunnen mest niet kwijt: ‘Lol van het boeren is er voor velen wel af’

De Nederlandse melkveehouderij dreigt te bezwijken onder de mestcrisis. Driekwart van de boeren met melkvee ervaart financiële problemen, vier op de tien slaagt er niet in een afnemer voor hun dierlijke mest te vinden en verscheidene gezinsbedrijven zien geen andere uitweg dan het bijltje erbij neer te gooien.

1 reactie


Vlees en zuivel nog steeds favoriet bij consument

Vlees en zuivel voeren bij de Nederlandse consument nog steeds de boventoon in consumptie, aanbod en marketingaandacht. Dat blijkt uit de eerste Eiwitmonitor die Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV heeft uitgevoerd.

1 reactie


Melktoename is merkbaar op vloeibare zuivelmarkt

De seizoensmatige stijging van de melkaanvoer laat zich gelden op de vloeibare zuivelmarkt. De vaste zuivelmarkt daarentegen is voorzichtig positiever. In de marktupdate van deze week word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en tendensen.

0 reacties


Aanbod slachtrunderen stijgt door mestprobleem - Analyse Vlees & Eiwit

De rundvleesmarkt blijft nog altijd stabiel. Zowel de vraag als het aanbod blijven namelijk hoog. Opmerkelijk is dat het verschil tussen het aanbod en het vijfjarig gemiddelde weer toeneemt.

0 reacties


'Mestvergisting kent marktkansen maar ook economische risico's'

Mestvergisting en groen gasproductie kennen behoorlijke economische risico's en ondernemers die er in willen investeren is het van belang omdat daar voldoende oog voor te hebben stelt, Hans van den Boom, specialist Bedrijfsontwikkeling en duurzaam ondernemen van de Rabobank. "Er liggen zeker marktkansen voor veehouders, maar meer marktkansen betekent ook meer risico’s."

0 reacties


Opnieuw fors minder melk in Ierland

In Ierland werd in februari opnieuw fors minder melk geproduceerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Ierse Central Statistics Office (CSO). Ierse zuivelverwerkers zamelden deze maand 330,4 miljoen liter melk in, 50,6 miljoen liter en 13,1 procent minder dan in februari vorig jaar.

0 reacties


Melkveehouders Tiggeloven voeren mengkuil met gewalste grondstoffen

Het voeren van mengkuil aan de koeien is bij melkveehouders Tiggeloven in Winterswijk-Meddo onderdeel van een aanpak om de koeien optimaal te laten presteren. En dat lukt ze prima. Ook al omdat Benny en Sander Tiggeloven echte koeienboeren zijn en snel handelen als een koe aandacht nodig heeft.

0 reacties


Vetkant trekt de kar op de zuivelmarkt

Room en boter doen nog steeds goede zaken op de zuivelmarkt. De handel is deze week relatief rustig, maar de teneur is over het algemeen positief, met redelijk stabiele prijzen.

6 reacties


De Ierse derogatie voor nitraten is 'onzeker'

De voorzitter van Dairygold heeft er bij zijn melkleveranciers op aangedrongen om “actie te ondernemen” op hun boerderijen om het verlies van voedingsstoffen naar de waterlopen te voorkomen, om zo de Ierse vrijstelling voor nitraten veilig te stellen.

Seán O'Brien waarschuwde vandaag (woensdag 10 april) dat het opheffen van de nitratenvrijstelling “de melkproductie aanzienlijk zou beperken, wat gevolgen zou hebben voor de levensvatbaarheid van de hele sector”.

Quote:
Volgens O'Brien heeft het duurzaamheidsteam van de coöperatie – dat bestaat uit een team van “zes getrainde waterkwaliteitsadviseurs” – vorig jaar meer dan 700 boerderijbezoeken afgelegd in wat hij omschreef als prioriteitsgebieden.

0 reacties


Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2023 per provincie.

11 reacties


Pas 140 PAS-melders weten waar ze aan toe zijn

Het oplossen van de problematiek van de PAS-melders is in het stikstofdossier een van de belangrijkste opgaven voor het kabinet. Het is teleurstellend dat pas 140 van de oorspronkelijk 3.637 PAS-melders weten waar ze aan toe zijn.

6 reacties

11 Apr 2024

Varkensbedrijf in Deurne mag uitbreiden ondanks stoppersregeling

DEN HAAG/DEURNE – Een veehouder uit Asten mag zijn varkensbedrijf in Deurne toch uitbreiden, ondanks het feit dat hij aan de zogenoemde stoppersregeling heeft meegedaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een einduitspraak.

3 reacties


‘Graslandnorm zet de melkproductie onder druk’

Graslandnorm 2032: impact op melkveehouderij en akkerbouwgebieden - Ontdek de gevolgen voor veebezetting, bouwplannen en bedrijfsvoering. Specialist Rick Hoksbergen deelt inzichten en advies voor een toekomstbestendige aanpak.

46 reacties


Gelderland breidt subsidieregeling wolfwerend raster uit

Gelderse houders van weidedieren kunnen vanaf donderdag subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. De subsidieregeling geldt nu voor heel Gelderland en voor meer dieren. De uitbreiding was eerder aangekondigd, maar nu zijn ook de voorwaarden bekendgemaakt.

1 reactie


Zuivelboerderij Noordam maakt beste kaas van 2024

Medewerkers van Zuivelboerderij Noordam in het Gelderse Hellouw maken elke dag kaas. Jaarlijks verwerken ze 4 miljoen kilo melk tot 500.000 kilo kaas en zuivelproducten. Onlangs werd hun kaas beoordeeld als beste kaas die op de boerderij wordt gemaakt en ontvingen ze de Den Besten Cum Laude Award. 'Het was echt geweldig en een grote verrassing voor ons', zegt Ivonne Noordam. 'Er zit veel liefde en passie in en dat begint al bij onze koeien.'

0 reacties


Agractie vraagt minister om gedoogbesluit voor mest

Boerenactiegroep Agractie heeft demissionair landbouwminister Piet Adema gevraagd om via een gedoogbesluit terug te gaan naar de bemestingsnorm van 2022. Door die norm te gedogen, kan de druk op korte termijn van de mestmarkt, schrijft Agractie in een brief aan de minister.

34 reacties


Koeien & Kansen: methaanemissie verminderen blijft lastig

Het implementeren van praktische maatregelen om methaanemissie te verminderen is niet eenvoudig. Dat blijkt uit resultaten van het Koeien & Kansen project. 

1 reactie


Biologische sector ziet niets in graslandnorm

De biologische sector ziet niets in het plan van demissionair landbouwminister Piet Adema om een graslandnorm in te voeren. Ongeveer de helft van de biologische melkveehouders en een groot deel van de akker- en tuinbouwers zou volgens Biohuis hierdoor in de problemen komen.

3 reacties


Aantal vleesveeslachtingen in Frankrijk neemt verder af

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal vleesveeslachtingen in januari in Frankrijk afgenomen met 3,3 procent. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde in de jaren 2019-2023 komt het aantal slachtingen zelfs 10,7 procent lager uit.

3 reacties


'Graslandnorm doodsteek voor melkveehouderij in Zuid-Nederland'

€Minister Adema ziet intensieve melkveehouderijen met veel dieren en weinig grond in onze regio als ‘zuidelijke cowboys’. Hij toont geen medeleven. Schijnbaar vindt hij dat we wel in de stront mogen zakken", stelt melkveehouder Bart Voet uit Schaijk (NB).

0 reacties


Grote bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan fors meer betalen

Grote bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan fiks meer betalen voor die luchtvervuiling. Dat schrijft minister Rob Jetten van Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen in het kabinet zal worden besproken.

13 reacties

10 Apr 2024

Formerende partijen zwaar verdeeld over mestproblemen

De vier partijen zitten allesbehalve op één lijn als het om het oplossen van de mestproblemen gaat, bleek in een Kamerdebat.

25 reacties


'Nieuwe derogatie ook bij Europese ruk naar rechts kansloos'

Naar Brussel gaan voor nieuwe derogatie is kansloos. Dat zegt demissionair landbouwminister Piet Adema. Hij verwacht niet dat een eventuele ruk naar rechts bij de komende Europese verkiezingen daar verandering in zal brengen.

19 reacties


FrieslandCampina werkt aan lokkertjes nieuwe leden

FrieslandCampina werkt aan een 'feelgood'-pakket voor bestaande en toekomstige leden. Dit pakket bevat diverse financiële lokkertjes, waaronder kortingen, toeslagen en vrijmaking van kapitaal. Het is allemaal bedoeld om de melkaanvoer op peil te houden.

123 reacties


BBB krijgt volle laag in heftig Kamerdebat over mest en uitkoop boeren

Harm Holman vreest het einde voor vierduizend boeren en Eline Vedder is bang dat ze moet kiezen tussen haar koeien naar de slacht brengen of een milieudelict begaan. Ze vinden dat de BBB oplossingen voor de mestcrisis blokkeert.

67 reacties


Adema 'misschien kwaad' op Kamerleden die mestplannen niet delen

Demissionair landbouwminister Piet Adema is niet te spreken over Tweede Kamerleden die zeggen dat ze pas in een debat op 25 april met eigen voorstellen komen om de mestcrisis te verlichten. "Als er interessante maatregelen tussen zitten, dan onthouden die Kamerleden de boeren oplossingen", zegt de minister dinsdag in een debat. "Ik vind dat op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Misschien maak ik me er ook wel kwaad om."

2 reacties


Nieuwe boerencoöperatie daagt mestregelgeving uit

Een groep boeren heeft maandagavond een coöperatie opgericht met als doel meer gebruik te kunnen maken van dierlijke mest. Nu mag er door het verlies van de derogatie van de Nitraatrichtlijn slechts 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruikt worden, maar mag dat nog wel aangevuld worden met kunstmest.

1 reactie


'Voedselvoorziening komt in gevaar door natuurherstelwet'

FDF heeft gisteren met negen andere boerenactiegroepen uit evenzoveel EU-landen in Brussel de Europese politiek en burgers gewaarschuwd voor de gevolgen van de natuurherstelwet.

0 reacties


Lichte stijging zuivelprijzen Global Dairy Trade

Op de eerste handelsdag van Global Dairy Trade in april is de index met 2,8 procent gestegen. Tijdens 21 handelsronden werd in totaal 18.737 ton zuivel verkocht. De gemiddelde prijs die werd betaald was 3.558 dollar per ton product.

0 reacties


‘Schapenhouders bieden hun vee voor de wolf op een presenteerblaadje aan’

De wolf heeft in Nederland veel vijanden, ziet Harry Voss uit Apeldoorn van De Faunabescherming. Maar: niet iedereen lijkt het slecht voor te hebben met de wolf. Veehouders hebben de tafel immers keurig gedekt, stelt Voss.

23 reacties


Goed gerepareerd?

Dankzij het ‘amendement Vestering’ is in 2021 de volgende tekst in de Wet dieren aangenomen: ‘Het is niet langer toegestaan een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten.’

4 reacties


Geen methaanreductie door smalle weegbree

Smalle weegbree in kruidenrijk grasland leidt niet tot een lagere methaanemissie vanuit de pens van koeien. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Livestock Research na een graasproef. Wel was het lastig om de smalle weegbree in stand te houden en is er mogelijk sprake van selectief grazen.

0 reacties


Notering verse boter stijgt verder

Bij de officiële zuivelnoteringen van ZuivelNL zet bij de notering van verse boter de stijging na de plus van 11 euro in de voorbije week door. Met een toename van 13 euro komt die notering deze week op 585 euro.

0 reacties


België stelt nieuwe wetgeving op om runderbesniotiose tegen te gaan

In België is een nieuw ministerieel besluit genomen met betrekking tot de bestrijding van runderbesnoitiose. Dieren afkomstig uit of geboren in een risicoland moeten getest worden bij invoer en besmette dieren dienen afgevoerd te worden naar het slachthuis.

0 reacties


Minister Adema zorgt voor paniekerige fosfaathandel

De markt voor fosfaatrechten is sinds vorig najaar serieus in elkaar gestort. Momenteel kan 3 kilo fosfaat worden gekocht voor de prijs van 1 kilo in september 2022. Maar demissionair landbouwminister Piet Adema helpt de prijs de laatste weken weer omhoog. De handel blijft grotendeels rustig, maar met af en toe paniekerige uitschieters.

0 reacties


BBB wil internationale verdragen opzeggen na Europese klimaatuitspraak

Kamerlid Henk Vermeer bekritiseert de klimaat-uitspraak van het hof voor de mensenrechten. Vermeer vindt de uitspraak van het hof te bemoeierig en pleit voor het opzeggen van internationale verdragen. Kati Piri (GroenLinks-PvdA) vindt zijn uitspraak ‘gevaarlijk populisme.’

2 reacties


Pluimvee- en varkenssector ageren tegen afromen dierrechten

De pluimvee- en varkenssector vinden het voorstel van demissionair landbouwminister Piet Adema om bij verkoop dierrechten met 30 procent af te romen bij verkoop buiten familieverband onterecht en onaanvaardbaar. De pluimveesector verwerkt immers al 95 procent van de mest en de varkenssector produceert al jaren flink onder zijn sectorplafond.

3 reacties


Deze melkveehouder wil meer koeien juist om te verduurzamen

Een lastig verhaal om uit te leggen is het: melkveehouder Frans wil meer koeien, juist om te verduurzamen. De politiek is nog niet enthousiast.

5 reacties

09 Apr 2024

Melkveehouder voert automatisch met nieuwe voerrobot

Melkveehouder Peter Flinkert in het Groningse Westerbroek is zeer te spreken over zijn voerrobot. Vorige week opende hij de deuren voor publiek om de voerrobot te bekijken. 'Je hebt rust in de veestapel, geen strijd aan het voerhek voor een plekje en de hele dag hetzelfde rantsoen.'

0 reacties


Heleen uit Haaksbergen geloofde heilig in ecologisch boeren, maar doet nu haar koeien weg

Amper te geloven, maar waar: ze stoppen. Weinig boeren hebben zo hun nek uitgestoken als Heleen en Rogier Lansink uit Haaksbergen. Ze geloofden heilig in een ecologische toekomst voor boeren en Heleen Lansink ging voorop in de strijd. Ze trotseerden hoon in de omgeving en zij werd onderscheiden voor haar inzet en visie. En nu? De koeien gaan weg. „We kiezen voor meer geluk, plezier en gezondheid”, zegt Heleen.

Dat Heleen en Rogier nu wel buigen, dat komt door een recent ongeluk. „Dat was weer een moment van reflectie.” In het weekend van 23 en 24 maart ging het mis in de jongveestal. Over een lengte van 20 meter vielen mestroosters de mestput in en de koeien vielen mee. Brandweer, loonwerker, dierenarts en collega’s hielpen de dieren uit de put te redden. Al het jongvee bleef behouden.

Na de komst van verschillende experts bleek dat de stal prima te herstellen is, maar dat er investeringen mee gemoeid zijn. Heleen en Rogier Lansink bekroop het gevoel: „Aan de voorkant zijn we enthousiast begonnen met de bouw van de melkstal en aan de achterkant van ons bedrijf valt alles voor ons gevoel uit elkaar.”

85 reacties


Opnieuw meer melk en een lager celgetal in 2023

Nederlandse koeien die worden gemolken met een Astronaut melkrobot geven gemiddeld 5,8% meer melk dan koeien gemolken door andere melkrobots. Ten opzichte van melkstallen is het verschil nog groter, namelijk 11,2%.

0 reacties


Aardappelen, uien en graan moeten de grond in, maar boeren zitten met een probleem

Terwijl we massaal genieten van zonnige lentedagen, zijn boeren en loonwerkers onrustig. Aardappelen, uien en graan moeten de grond in. Maar door een winters regenrecord lukt dat niet. En dat heeft mogelijk grote gevolgen. ,,Al het werk komt tegelijkertijd.”

51 reacties


'Melk qua optimale voedingswaarde duurzamer dan alternatieven'

Wie gaat voor een optimale voedingswaarde, kan wat betreft carbon footprint beter voor melk kiezen dan voor veel alternatieven. Sojadrank is hierop soms een uitzondering. De lagere footprint van melk komt doordat voor dezelfde voedingswaarde meer plantaardige drank moet worden geconsumeerd.

1 reactie


'Hooimelk produceren rendabel en gezond'

Hooimelk produceren kost wat, maar er staan ook opbrengsten tegenover, stelt Rick Hoksbergen van Countus. Volgens hem kan het daarom uit om voor deze productiewijze te kiezen. Wel vraagt dit een hoge startinvestering.

30 reacties


Minder boeren en ook minder koeien. Zeven vragen over de aanpak van de mestcrisis

Demissionair minister Piet Adema zet bij de aanpak van de mestcrisis in op minder kippen, varkens en koeien en minder boeren. Wat betekenen zijn plannen voor de Friese boer?

Boeren zijn er in vele soorten, wie worden het hardst geraakt?
Voornamelijk gangbare melkveehouders. Voor biologische boeren geldt namelijk al de EU-mestnorm van 170 kilogram stikstof. Het doet in het bijzonder veel pijn bij boeren die al hun mest op eigen land kwijt konden en nu moeten afvoeren.

Hoe groot is het mestprobleem?
Het is lastig in cijfers uit te drukken. Geen boer en koe is gelijk en daarmee ook niet de hoeveelheid stikstof per koeienvlaai. Leeftijd van de koe en voer spelen mee. Via de gegevens die de melkcontrole uit het laboratorium aanlevert kunnen boeren met behulp van speciale tabellen inschatten hoeveel stikstof er ongeveer in hun mest zit.

1 reactie


Twee nieuwe besluiten voor IBR-bestrijding in België

De Belgische minister van Landbouw David Clarinval heeft twee belangrijke besluiten genomen met betrekking tot de bestrijding van IBR in het land. De reden hiervan is het doel om tegen 2027 IBR-vrij te zijn.

0 reacties


Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De vakjury van de Deltaplan Veehouderij Awards heeft twaalf genomineerden gekozen die in aanmerking komen voor de titel Deltaplan Veehouderij Winnaar 2024. Voor vier transitiepaden zijn telkens drie initiatieven geselecteerd die op 3 juni een award in de wacht kunnen slepen.

0 reacties


Aantal vogelgriepuitbraken op melkveebedrijven in Verenigde Staten loopt op

Het aantal vogelgriepuitbraken op melkveebedrijven in de Verenigde Staten loopt op en is gestegen naar elf.

1 reactie


Van Hall: Plantaardig alternatief niet per definitie duurzamer dan melk

€Veel mensen denken dat plantaardig per definitie duurzamer is, maar dat blijkt niet het geval’, aldus lector Peter de Jong van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

4 reacties


Stevige weersomslag op komst in West-Europa

Wanneer komt er nu eindelijk eens een keer een paar droge dagen aan? Weerman Robert de Vries geeft in de Boerenbusiness Weerupdate zijn verwachting voor de komende anderhalve week. En voorziet een stevige weersomslag aan het begin van volgende week.

7 reacties


Probleemkoeien vroeg selecteren

Van alle verse koeien laat 4 procent geen tocht zien. Deze dieren worden vertraagd opnieuw drachtig. Wat kun je doen om dit te voorkomen?

0 reacties


57 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 80% van de wereldwijde fossiele CO2

Een nieuw rapport van InfluenceMap met behulp van de Carbon Majors database kwantificeert de bijdrage van ’s werelds grootste olie-, gas-, steenkool-, en cementproducenten aan de wereldwijde uitstoot van koolstof, die de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. Dit rapport laat zien dat het grootste deel van de wereldwijde CO2-uitstoot sinds het Akkoord van Parijs kan worden herleid tot een kleine groep van grote uitstoters die hun productie niet verminderen. Deze 57 bedrijfs- en staatsentiteiten zijn verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en cement van 2016 tot 2022. Producenten in nationale staten zijn goed voor 38% van de emissies in de database sinds het Klimaatakkoord van Parijs, terwijl staatsbedrijven goed zijn voor 37% en beursgenoteerde voor 25%.

De Carbon Majors dataset bevat emissiegegevens van 1854 tot en met 2022. Nieuwe analyse van de hele dataset onthult dat meer dan 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en cement sinds de Industriële Revolutie kan worden herleid tot 78 bedrijven en staat producerende entiteiten. In dezelfde periode waren slechts 19 entiteiten verantwoordelijk voor 50% van deze CO2-uitstoot.

0 reacties


„Onnodige” mestregels kosten boer Teunis van ’t Land tienduizenden euro’s extra

Melkveehouder Teunis van ’t Land uit Haaften schat dat hij dit jaar zeker 40.000 euro extra moet betalen om de mest van zijn koeien kwijt te raken. Door strengere regels loopt de rekening de komende jaren verder op. Onnodig en onbegrijpelijk, vindt de boer.

1 reactie

08 Apr 2024

'Het gaat provincie bij grondverkoop weer om geld en niet om beheer'

Amper vijf jaar na zijn komst van Friesland naar Twente is Fedde van Dijk (34) genoodzaakt zijn koeien te verkopen. Een deel van de grond waarop hij boert is door de provincie Overijssel verkocht.

0 reacties


Eko-Holland houdt biomelkprijs april stabiel

Leverancierscoöperatie Eko-Holland houdt de voorschotmelkprijs voor april gelijk aan die voor maart. Dit geldt voor zowel de biologische als voor de biologisch- dynamische melkprijs.

0 reacties


Stort onze democratie in ?

Door Jaap Majoor Laag Zuthem,

Kenmerk democratie; Een democratie wordt gekenmerkt door overleg met elkaar. Je bent het niet altijd eens met elkaar, maar door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, kom je er, door ieder wat water bij de wijn te doen, samen uit. In ons land zijn inmiddels 2 groepen ontstaan, die zo sterk van mening verschillen, dat overleg geen zin meer heeft.

De één zegt het is wit, de ander zegt zwart. Beiden zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze geen duimbreed toegeven, dan heeft overleg weinig zin. Als je op je telefoon zoekt naar iets, onthoud je telefoon, waar je interesses liggen en geeft je steeds informatie over dat onderwerp. Door deze éénzijdige informatie wordt de bubbel, waar wij in leven nog extra versterkt.

Kortom wanneer er geen overleg en luisteren naar elkaar meer mogelijk is, stort de democratie in. Er worden dan geen beslissingen meer genomen en het land is stuurloos. Waar we nu inmiddels duidelijk naar op weg zijn. De ene kant noemt zich links en wat over blijft wordt automatisch rechts genoemd.

WNL op zondag
Tot mijn verbazing was gisteren Jesse Klaver bij WNL op zondag. Hij beweerde, dat wij met elkaar moesten overleggen. In plaats van overleggen met elkaar, deed hij alleen maar modder gooien naar de mensen, die het niet met hem eens zijn. Zo schilderde hij al zijn tegenstanders af, als aanhanger van Poetin. Ik ben volgens hem dus ook een aanhanger van Poetin, wat overigens zeker niet het geval is. Sterker nog, ik neem het Jesse Klaver kwalijk, dat hij mij een aanhanger van Poetin noemt.

Als voorbeeld de agrarische sector
Boeren hebben op allerlei manieren geprobeerd uit te leggen, wat niet klopt aan het stikstofbeleid en de staat van onze natuur door middel van allerlei rapporten, die bewijzen dat het niet aan de landbouw ligt. De linkse politiek en de natuurinstanties zouden juist nu open moeten staan voor een gesprek, maar zeggen alleen keihard: wat jullie zeggen is niet waar, geen overleg is mogelijk (democratie?) en het gesprek is afgelopen en dat terwijl zij, de linkse politiek, zich alleen maar baseren op aannames.

Boeren wordt eens verstandig en steek de koppen bij elkaar. Neem enkele goede advocaten in de arm met verstand van zaken. Span gezamenlijk een rechtszaak aan tegen de overheid en de EU. Dan maar eens zien of de waarheid boven tafel komt, want de tijd van overleg is voorbij door de te sterke polarisatie van onze samenleving.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

80 reacties


Poll: Ga jij jouw bedrijfsvoering aanpassen om aan de graslandnorm te voldoen?

De overheid heeft afgelopen week aangekondigd dat melkveehouders vanaf 2028 te maken krijgen met een graslandnorm. Ga jij jouw bedrijfsvoering aanpassen om aan de graslandnorm te voldoen?

28 reacties


Mestperikelen leiden tot dure stalmelk en meer kunstmest - Verdwijnt de koe uit het landschap? - het spel en de knikkers - Foodlog

Om het mestoverschot in Nederland aan te pakken, heeft minister Piet Adema van Landbouw in een Kamerbrief een reeks maatregelen voorgesteld. Zijn aanpak is bedoeld om de hoeveelheid mest te verminderen en tegelijkertijd de plaatsen waar mest gebruikt kan worden, te vergroten. Niemand is tevreden. Kleine extensieve boeren, op hoge productie gerichte boeren en jonge boeren hebben kritiek. De nieuwe Kamermeerderheid wil er onder leiding van BBB ook niets van weten. Toch moet de Kamer nu beslissen over het plan. De politiek kan beslissen het probleem te laten 'hangen' of het plan te verbouwen onder verantwoordelijkheid van het nog zittende demissionaire parlement. Hoe zitten het spel en de knikkers in elkaar?

12 reacties


Maximale taakstraf geëist tegen organisator afvaldumping op A7 bij Marum

'Ze was de spil van de actie en de organisator.' Dat zei officier van justitie Erik Stoeten over de rol van een 29-jarige vrouw uit Oldehove bij de afvaldumping op de A7 in de buurt van Marum in de zomer van 2022.

0 reacties


Belgische melkveehouders melken twee miljoen kg melk in twee jaar met één robot

Melkveehouders Jef en Natalie Geerts uit het Belgische Pulderbos hebben in twee jaar tijd twee miljoen kg melk gemolken met hun Delaval VMS V300 melkrobot.

0 reacties


Eurofins meldt lage calciumgehaltes door nat voorjaar

Door de vele regen in de afgelopen maanden zijn de calciumgehaltes in bouwland op zowel zand- als kleigrond lager dan in het voorjaar van 2023. Dat blijkt uit een analyse door Eurofins Agro. Een nieuw gewasgericht calciumadvies pakt waarschijnlijk hoger uit dan gepland.

0 reacties


Nedap komt met monitoring voor hittestress bij melkvee

Nedap Agri in Groenlo komt met een monitoringssysteem voor hittestress op hokniveau. Hierdoor kunnen melkveehouders tijdig maatregelen nemen om de stalomstandigheden te optimaliseren.

1 reactie


Stoppersregelingen veehouderij worden uitgebreid

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna 1,45 miljard euro. De Europese Commissie heeft het verzoek van Nederland goedgekeurd.

0 reacties


FDF over mestplannen Adema: ‘Kabinet wil gewoon krimp veestapel doordrukken’

€Wij hebben te maken met een onwillige minister die wil doordrukken wat het 'vorige' kabinet onder druk van D66 heeft aangekondigd, namelijk krimp van de veestapel”, aldus Sieta van Keimpema over de mestplannen van Adema.

53 reacties


Fotoserie: Open dag in nieuwe melkveestal met diepstrooisel in Vlist

Familie de Jong in Vlist molk jarenlang op een grupstal en in een doorloopwagen. Afgelopen najaar bouwden ze een nieuwe stal met 85 ligplaatsen met diepstrooiselboxen gevuld met stro. Op 13 april houden ze een open dag.

0 reacties


‘Stoffen terugwinnen uit poep en plas is onze enige hoop’

Urine en poep van mensen zit vol waardevolle stoffen zoals fosfor, stikstof, koolstof, metalen. „Al die stoffen zou je kunnen terugwinnen”, zegt Annemiek ter Heijne, die onlangs haar oratie hield als hoogleraar Milieutechnologie aan de Wageningen Universiteit & Research. „Maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Terwijl we naar een circulaire economie willen, die volop inzet op hergebruik.”

Ter Heijne ontwikkelt technieken om stoffen terug te winnen uit afvalwater van huishoudens en industrie. Dat het nog nauwelijks gebeurt, heeft volgens haar onder meer te maken met de infrastructuur.

12 reacties


Groen licht voor uitbreiding Lbv-opkoopregelingen

Het kabinet gaat de vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij Lbv en Lbv-plus verlengen. De Europese Commissie heeft de voorstellen daartoe van Nederland goedgekeurd.

55 reacties


Eko-Holland houdt melkprijs april stabiel

De te verwachten melkprijs van Eko-Holland voor april is gelijk gebleven aan die voor maart en staat op 60,50 euro per honderd kilo biologische melk. Omdat de biologisch-dynamische melkprijs standaard 5 euro hoger is, bedraagt deze 65,50 euro.

1 reactie


Risico dat mens ziek wordt van vogelgriep bij koe is klein

In Texas is begin april vogelgriep aangetoond bij iemand die direct contact heeft gehad met koeien die mogelijk besmet waren met vogelgriep. Het risico voor mensen in Amerika wordt door het Centers for Disease Control and Prevention nog steeds als laag ingeschat, schrijft demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra in een brief aan de Tweede Kamer.

4 reacties


'Claim verdeling GLB-subsidie is dubieuze stemmingmakerij'

Een artikel over de verdeling van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-subsidies in het toonaangevende tijdschrift Nature Food is volgens landbouweconoom Roel Jongeneel van Wageningen Economic Research 'zeer tendentieus en feitelijk onjuist'.

0 reacties


Rabobank wil 30 procent minder vee in de komende 15 jaar

De Rabobank koerst op 30 procent minder vee in de komende 15 jaar. De landbouw moet duurzamer worden, constateert directeur Alex Datema.

0 reacties


Vesseur schakelde in twee jaar tijd over van 75 procent maïs in het rantsoen naar 75 procent gras

Gezondere koeien, lagere voerkosten en een hogere melkproductie. Het is het resultaat van een drastische aanpassing die Cas Vesseur, melkveehouder in Oostburg (ZL), toepaste in het rantsoen van de melkkoeien.

6 reacties


'Het gaat provincie bij grondverkoop weer om geld en niet om beheer'

Amper vijf jaar na zijn komst van Friesland naar Twente is Fedde van Dijk (34) genoodzaakt zijn koeien te verkopen. Een deel van de grond waarop hij boert is door de provincie Overijssel verkocht.

7 reacties

07 Apr 2024

Video: Die extreme daling van melkvet is er nu uit…, aldus Dibbelink

"Als de koe goed in z’n vel zit, dan zit de boer ook goed in z’n vel", volgens John. Hoe voorkom jij daling van melkvet dit weideseizoen?

0 reacties


Jonge boeren willen werken aan vergroten dierenwelzijn, maar hoe en wie betaalt dat?

Jonge boeren in Overijssel willen werken aan het vergroten van het dierenwelzijn om te komen tot een meer 'dierwaardige veehouderij', maar ze willen wel weten hoe. "Wie betaalt er voor de benodigde aanpassingen aan stallen, wanneer is het goed genoeg en aan welke voorwaarden moeten we gaan voldoen?" Varkenshouder Bart Stegink uit Bathmen is bestuurder bij het OAJK, het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, en volgt de discussie over dierenwelzijn op de voet.

0 reacties


Kletsnatte Eempolder zorgt voor problemen. Boeren kunnen land niet op, kuikens overleven het niet

Nog altijd is het nat in de polders van Eemnes door de aanhoudende regenbuien. Kletsnat. Dat zorgt voor problemen. Zo kunnen de meeste boeren hun mest nog niet op hun land uitrijden en zijn weidevogels later met het leggen van hun eieren.

0 reacties


'Extensieve boeren hebben nu een achterstand'

Melkveehouders die hun mest niet kwijt kunnen, kunnen grofweg kiezen uit drie oplossingen: vee afstoten, samenwerking zoeken met akkerbouwers of grond bijkopen.

26 reacties


Strengere mestregels zetten boer Spruit voor het blok: ‘Volgend jaar past het niet meer’

Strengere Europese mestregels zetten melkveehouders in Nederland voor het blok, ook als ze voorheen nooit te veel ‘bruin goud’ produceerden. Een fikse krimp van de veestapel lijkt onafwendbaar.

Quote:
Als bestuurslid van Netwerk Grondig, een samenwerkingsverband van grondgebonden melkveehouders, pleit Spruit (41) voor een ‘mestregeling’ voor grondgebonden veehouders, een soort derogatie in afgezwakte vorm. LTO zet in op terugkeer van de derogatie. Het is volgens minister Adema politiek onhaalbaar.

0 reacties

06 Apr 2024

Adema: 'Er zijn geen eenvoudige of pijnloze oplossingen'

Er zijn geen eenvoudige of pijnloze oplossingen om de druk op de mestmarkt te verlichten. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema als antwoord op Kamervragen van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB.

34 reacties


Mestaanpak kabinet biedt jonge boeren onvoldoende perspectief

Het plan waarmee het kabinet de mestproblemen wil aanpakken, biedt jonge boeren onvoldoende houvast. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact vraagt om concrete afspraken die jonge boeren verder helpen. ‘Komen die er niet, dan geeft dit plan nul perspectief voor jonge boeren’, schrijft het NAJK in een reactie.

0 reacties


Laag risico dat mens ziek wordt van vogelgriep bij koe

In Texas is begin april vogelgriep aangetoond bij iemand die direct contact heeft gehad met koeien die mogelijk besmet waren met vogelgriep. Het risico voor mensen in de VS wordt door het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nog steeds als laag ingeschat, schrijf demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra in een brief aan de Tweede Kamer.

0 reacties


Grasgroei naar 100 kg ds per dag en soms al te lang om te weiden

Met etmaalgemiddelden van meer dan 15 ˚ C komt de groeiversnelling van het gras op gang. Dat blijkt ook uit de eerste grasgroei waarnemingen van afgelopen week. Deze cijfers worden wekelijks op www. veeteelt.nl gepubliceerd. Met een bodemtemperatuur van meer dan 10 ° C kwam er de afgelopen week al gemiddeld 50 kg ds per […]

6 reacties


NAJK: 'Mestaanpak kabinet biedt jonge boeren onvoldoende perspectief'

Het plan waarmee het kabinet de mestproblemen wil aanpakken, biedt jonge boeren onvoldoende houvast. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact vraagt om concrete afspraken die jonge boeren verder helpen. ‘Komen die er niet, dan geeft dit plan nul perspectief voor jonge boeren’, schrijft het NAJK in een reactie.

0 reacties


Vleesprijzen EU stijgen in een jaar tijd 3,3 procent

De prijs van vlees lag in Europa in februari 2024 3,3 procent boven die van februari 2023. In Nederland steeg de vleesprijs in die periode met krap 0,6 procent. Dat meldt het Europese bureau voor statistiek Eurostat.

0 reacties


Aldi Süd stapt vervroegd over op welzijnsvriendelijker rundvlees

Supermarktketen Aldi Süd verkoopt met ingang van april alleen nog maar vers Duits rundvlees van dieren uit houderijsysteem 3 (stal met buitenklimaat) en 4 (biologisch). De overgang naar systemen met meer dierenwelzijn vindt 6 jaar eerder plaats dan gepland.

0 reacties


Melkrobots vergeleken: meer melk en lager celgetal met Astronaut

De MPR-jaarstatistieken van 2023 laten zien dat koeien gemolken in een Lely Astronaut melkrobot opnieuw meer melk geven dan via andere robots.

44 reacties


Zweedse bos: oplossing voor klimaatcrisis of schande voor het ecosysteem?

Het Zweedse bosbouwsysteem is volgens klimaatminister Romina Pourmokhtari het duurzaamste ter wereld: bomen nemen hun hele leven CO2 op en zijn een onuitputtelijke grondstof. Milieuorganisaties zetten daar een kanttekening bij, volgens hen is het juist schadelijk voor de natuur.

4 reacties

05 Apr 2024

'De slag om de melk' is in het voordeel van de boer

Na weken van stijgende zuivelnoteringen deed de vraag in maart weer een paar stappen terug. Toch staat de markt er volgens de kenners niet slecht voor. Dat heeft te maken met een achterblijvende melkaanvoer en een beperkte voorraad bij kopende partijen.

0 reacties


Utrechts beloningssysteem voor melkveehouders van start

Melkveehouders in de provincie Utrecht kunnen vanaf nu beloond worden voor hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. In eerste instantie is de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL) voor honderd melkveehouders opengesteld.

5 reacties


Drentse kampioenen krijgen 94 en 93 punten

Geertje 598 en Drouner Ria 1420, de seniorkampioenen van de wintershow Drenthe, zijn ingeschreven met achtereenvolgens 94 en 93 punten.

0 reacties


NVWA klaar met Brabants slachthuis na reeks overtredingen, hygiëne niet op orde

Een Brabants slachthuis waar de afgelopen jaren veel mis was op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn, mag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geen dieren meer slachten. De NVWA had de erkenning van het bedrijf al eerder geschorst. Nu wil de autoriteit die erkenning helemaal intrekken. Zoals gebruikelijk maakt de NVWA niet bekend welk slachthuis het is.

18 reacties


Aandeel PlanetProof in vollegrondsgroenten stijgt fors

Het aantal telers van plantaardige producten met het keurmerk On the way to PlanetProof van Stichting Milieukeur (SMK) bleef in 2023 stabiel. Wel steeg het areaal van de keurmerkhouders met 3 procent naar 58.856 hectare.

1 reactie


Gebrek aan liquiditeit is grootste probleem bij melkveehouders

Lobbyorganisaties trekken aan de bel en demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liet eerder in Nieuwe Oogst al weten wakker te liggen van de mestcrisis. Melkveehouders kunnen hun mest niet kwijt of betalen twee keer zoveel.

0 reacties


Zorg dat huidschimmel bij kalveren geen probleem wordt

Het is niet altijd te voorkomen dat kalveren ringschurft krijgen. 'Zolang het een lichte aantasting is, hoeft dat niet direct een probleem te zijn. En het is beter dat ze het als kalf al doormaken, dan dat ze het later als koe oplopen', stelt jongveedeskundige Rientsje Berber Atsma van ABZ De Samenwerking.

0 reacties


BBB Noord-Brabant wil dat provincie legeskosten PAS-melders betaalt

BBB Noord-Brabant heeft een motie ingediend waarin de partij pleit om geen legeskosten in rekening te brengen bij PAS-melders. In plaats daarvan moet de provincie die rekening betalen.

0 reacties


Minister Adema wil melkveesector ondersteunen bij efficiënt voeren: 'Generieke korting voorkomen'

Demissionair landbouwminister Piet Adema schrijft in zijn langverwachte brief aan de Tweede Kamer over het verlagen van de druk op de mestmarkt dat de melkveesector zelf via het voerspoor de stikstof in rundveedrijfmest wil verlagen.

0 reacties


Kabinet wil met afroming rechten melkvee, pluimvee én varkens crisis op mestmarkt te lijf gaan

Het demissionaire kabinet stelt voor om met de afroming van rechten de druk op de mestmarkt te verminderen.

51 reacties


Welvaart verschuift van burgers naar boeren in crisisjaren

Gerekend over de sector als geheel profiteerde de Nederlandse akkerbouw van de extreme droogte in 2018 en de Oekraïne oorlog in 2022. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen Economic Research.

0 reacties


Mestaanpak kabinet: stoppersregeling, meer afromen en graslandnorm

Een brede bedrijfsbeëindigingsregeling, een hoger afroompercentage bij de overdracht van fosfaatrechten buiten familieverband in de melkveehouderij, een voerspoor en het invoeren van een graslandnorm. Dat zijn enkele onderdelen uit het plan van aanpak voor verlichting op de mestmarkt. Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft dit vrijdagmiddag naar buiten gebracht.

122 reacties


Kabinet wil graslandnorm van 0,35 hectare grasland per GVE vanaf 2032

Het kabinet is van plan om een graslandnorm in te stellen van 0,35 hectare grasland per GVE per 2032. Dit moet de afname van het areaal grasland voorkomen en de waterkwaliteit verbeteren. Dat laat demissionaire minister Piet Adema de Tweede Kamer weten.

33 reacties


LTO mist toekomstperspectief in mestplan kabinet

LTO Nederland vindt dat de mestplan van het kabinet te sterk gericht is op stoppers en te weinig perspectief bidt voor jonge boeren en blijvers. Ook Agractie is kritisch en stelt dat het plan de druk op korte termijn niet van de ketel haalt.

5 reacties

04 Apr 2024

Lactalis Leerdammer verhoogt melkprijs met 22 cent per 100 kilo

Royal Lactalis Leerdammer heeft de melkprijs voor april 2024 vastgesteld op 3,90 euro voor een kilo vet en 8,55 voor een kilo eiwit. De totale melkprijs voor april komt daarmee uit op 45,81 euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit.

0 reacties


Impact droogte in 2022 minder groot dan in 2018

Doordat in 2022 effectieve maatregelen zijn genomen, was de impact van droogte in dat jaar minder dan in 2018. Dat blijkt uit een analyse van Deltares, kennisinstituut voor water en bodem.

0 reacties


Daling mengvoerprijzen maakt weer extra vaart

De daling van de mengvoerprijzen leek even vaart te minderen, maar het tegendeel gebeurde in maart. De daling van varkensbrok was de grootste sinds vorig jaar zomer en ook de rundveevoeders werden aanzienlijk goedkoper. Het einde van de daling is bovendien nog niet in zicht.

18 reacties


"Afgelopen half jaar recordnat"

Normaal gesproken valt er in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart 453 mm. De meeste neerslag ooit gevallen in deze periode bedraagt 588 mm en stamt uit het jaar 1999. Afgelopen winterhalfjaar is maar liefst 716 mm neerslag gevallen en daarmee is het oude record verpulverd, deelt Weeronline. Dit heeft voor flink wat…

3 reacties


Boer in Texas heeft vogelgriep, melk 'dik en verkleurd': wat weten we over de laatste uitbraak?

Een ongebruikelijke uitbraak van de vogelgriep bij melkkoeien heeft minstens dertien kuddes in zes Amerikaanse staten getroffen. Het bijzondere is dat het gaat om infecties met een hoogpathogene variant: de koeien dragen veel virus bij zich en zijn ook erg besmettelijk. Dit weten we over de laatste uitbraak.

Bij tenminste één persoon in Texas is de diagnose vogelgriep gesteld. Het gaat om een boer die intensief met melkkoeien werkt. De boer kreeg te kampen met een oogontsteking en is volgens het Center for Disease Control and Prevention (CDC) inmiddels weer hersteld.

0 reacties


De Weideman: ‘Lang gras? Vol gas van start!’

Heb je mijn advies voor een inspirerende paas-farmwalk opgevolgd? Dan weet je hoe lang het gras is en waar je het eerst voldoende draagkracht hebt om te gaan weiden.

Kort gras komt voor, als je veel aandacht kreeg van koppels ganzen. Daar kun je op de ‘gewone’ manier met weidegang van start. Heb je wel lang gras en voldoende draagkracht, probeer dan nog snel te starten met weiden. Strategie: binnen een paar dagen opschalen naar vol gas weiden en tegelijk de bijvoeding terugzetten.

Perceelsgrootte aanpassen
In lang gras tot zo’n 15 centimeter is stripgrazen de beste methode: dus afgepast voor drie, vijf of acht uren weidegang met een voor- en achterdraad. Omweiden of Nieuw Nederlands Weiden kan nog steeds, maar dan moet je de perceelsgrootte wel met pakweg 30 procent kleiner maken dan wat je normaal geeft. Weid hooguit één dag op een perceel of een strook, om vertrappen en versmeren te voorkomen.

36 reacties


Extensief boeren kan lonen, maar extensief worden uitdagend

Melkveehouders die zijn overgestapt naar een meer extensieve bedrijfsvoering doen het economisch niet beter dan intensieve bedrijven. Toch kan extensief boeren wel geld opleveren.

77 reacties


Wolven gaan zich vaker vestigen op platteland

Een Nederlands bedrijf heeft het eerste Europese model op basis van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld dat voorspelt waar wolven zich de komende jaren vestigen. Dit zal vaker op het platteland zijn.

7 reacties


Mest afdekken met krijtsuspensie helpt tegen emissie

Tijdens een demonstratie van het programma 'Bemest op z'n Best' ligt de nadruk op maximale stikstofbenutting door netjes te bemesten en nieuwe technieken te proberen. Een daarvan is het afdekken van de mest met een krijtsuspensie.

1 reactie


Ruim 200 leden DOC-Kaas in nieuwe topmelkstroom

Meer dan tweehonderd leden van zuivelcoöperatie DOC Kaas participeren in de nieuwe melkstroom van Uniekaas, samen met supermarktketen Jumbo. De lancering van het initiatief was vorig jaar al aangekondigd en is vandaag officieel van start gegaan met het collecteren van de eerste liters melk.

4 reacties


Protesterende boeren die afval dumpten op A7 moeten 35.000 euro betalen

Het Openbaar Ministerie wil 35.000 euro zien van zes boeren die in 2022 wegblokkades opwierpen en afval dumpten bij protesten op de A7 in 2022. 'Het is onredelijk de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten. Er moet een krachtig signaal komen dat dit niet wordt getolereerd.'

Zes verdachten stonden vandaag terecht bij de rechter, die in wisselende samenstelling verantwoordelijk worden geacht voor de wegblokkades en afvaldumpingen in Frieschepalen (A7 rijrichting vanuit Drachten naar Groningen) op 28 juli 2022 en in Marum (bij de oprit A7) op 1 augustus 2022.
Afval dumpen en in brand steken

Een 32-jarige man uit Augustinusga (Friesland), een 33-jarige man uit Kornhorn, een 21-jarige man uit Opende en een 29-jarige vrouw uit Oldehove worden verdacht van het dumpen van afval op de afrit en tussenberm van de A7 ter hoogte van Frieschepalen, het opzettelijk versperren van de weg en het stichten van brand.

Bij de dumpingen op de oprit naar de A7 ter hoogte van Marum zijn wat het OM vier verdachten rechtstreeks betrokken. Het gaat hierbij ook om de 33-jarige man uit Kornhorn en de 21-jarige man uit Opeinde, en daarnaast een 22-jarige man uit Gorredijk en een 52-jarige man uit Opende. Zij worden in wisselende samenstelling verdacht van het versperren van de weg, het dumpen van afval en het in brand steken daarvan.

Geld voor Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft zich als wegbeheerder gevoegd als benadeelde partij en heeft een vordering ingediend. De officier van justitie is van mening dat het onredelijk is de belastingbetaler op te laten draaien voor de kosten als het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de schade.
'Het gaat om forse bedragen en dat zal problemen opleveren voor de verdachten, maar het is meer dan redelijk dat men opdraait voor de kosten', aldus de officier. Voor Marum gaat het om een schadebedrag van bijna € 17.000,-- en voor de schade bij Frieschepalen vindt de officier een bedrag van ruim € 18.000 euro toe te wijzen.

210 reacties


Het is veel te nat en dus kunnen boeren het land niet op

Regen, regen en nog eens regen. Het is nat dit jaar en dat zorgt voor flink wat vertraging bij het inzaaien van bijvoorbeeld aardappels, bieten en uien. Loonwerkers zitten thuis omdat de grond in veel gevallen te nat is om de oogst voor dit jaar te planten. Met alle gevolgen van dien voor boeren. Boer Berkers: “Minder groeidagen betekent uiteindelijk minder opbrengst. Dat gaat zeker iets voor de prijzen betekenen, want het is niet alleen hier maar in heel Europa nat.”

1 reactie


Dit jaar verhoogd risico op boterzuur in voorjaarskuil

Verschillende ruwvoeradviseurs waarschuwen voor het risico op boterzuur in de voorjaarskuil. Hoe voorkom je boterzuur in de voorjaarskuil?

4 reacties


‘Nederland moet méér melk produceren in het belang van het klimaat’

De vraag naar dierlijk eiwit groeit. Het is ook in het belang van het klimaat om die op wereldschaal zo efficiënt mogelijk te produceren, zegt CDA’er Henk Jan Ormel. Bijvoorbeeld in Nederland.

2 reacties


Plan opkoopregeling boeren op de tocht: formerende partijen vragen minister Adema te wachten

DEN HAAG - Het plan om een brede opkoopregeling te openen voor boeren die vrijwillig willen stoppen vanwege de mestcrisis, zorgt voor buikpijn bij de formerende vier partijen. PVV, VVD, NSC en BBB vragen demissionair minister Piet Adema (Landbouw) om voorlopig een pas op de plaats te maken.

162 reacties


Kavelruilvrijstelling op de schop wegens 'onwenselijke' praktijklandbouwgrond

Het kabinet komt met een aanpassing voor de kavelruilvrijstelling die geldt voor agrarische grond. Met de wijziging moet worden voorkomen dat ook woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen vrij van overdrachtsbelasting worden verkregen via kavelruil.

0 reacties

03 Apr 2024

Brabantse boeren mogen dit voorjaar grasland beregenen

De Noord-Brabantse waterschappen stellen in april en mei geen verbod in voor het beregenen van grasland met grondwater. Het grondwaterpeil is door de vele regenval van deze winter hoog genoeg.

6 reacties


Ammoniak en broeikasgassen meten op proefboerderij De Marke

Op proefboerderij De Marke van Wageningen University & Research (WUR) meten sensoren de ammoniak- en broeikasgasemissies van melkvee.

0 reacties


Worden de Holsteins te groot?

Holsteinkoeien worden steeds groter. Grote koeien met veel inhoud zijn voor sommige melkveehouders het fokdoel, voor anderen zijn ze tegenwoordig te groot. De roep om kleinere koeien zwelt aan.

159 reacties


Het Rijk gaat jonge boeren die bedrijf willen starten of overnemen financieel ondersteunen

Demissionair landbouwminister Adema stelt 240 miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren (en tuinders) ie een bedrijf beginnen of overnemen. Het gaat om zowel Europees als nationaal geld. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024

58 reacties


Boerenweercolumn: Neerslagtekort berekening KNMI 1 april grap?

Zode bemesten met een amfibievoertuig. Een doorzichtige 1 april grap die Paasmaandag voorbij kwam. En het KNMI berekende een officieel neerslagtekort van 1 mm. Lachwekkend of moeten we dit serieus nemen?

0 reacties


Adema werkt aan 'brede' stoppersregeling boeren, niet alleen voor piekbelasters

Landbouwminister Adema werkt aan een nieuwe 'brede' regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf. Met het voorstel, dat nog niet af is, zijn miljarden euro's gemoeid. Het idee is om met het pakket een koude sanering van de agrarische sector, met als gevolg bijvoorbeeld faillissementen., te voorkomen.

Vorig jaar is bepaald dat er een einde komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. Nederlandse boeren mochten jarenlang meer mest uitrijden dan boeren in andere landen. Maar dat verschil wordt stap voor stap opgeheven; in 2026 moet Nederland zich aan dezelfde regels houden als de rest van Europa.

Er is daardoor een mestverwerkingsprobleem, dat zonder ingrijpen alleen maar groter wordt. Adema komt daarom met een pakket aan maatregelen, waar de 'beëindigingsregeling' er één van is. Het gaat om een langdurige regeling die drie of vier keer per jaar wordt opengesteld en waar boeren die willen stoppen, vrijwillig op kunnen intekenen.

Minder vee
Daarnaast wordt gedacht over strengere regels voor boeren, die minder dieren per hectare zouden mogen houden. De bedoeling van het hele pakket is dat er minder vee (en dus minder mest) komt en dat de waterkwaliteit daardoor verbetert. Bijkomend voordeel is dat de stikstofuitstoot omlaag zal gaan.

Er wordt nog volop gewerkt aan de plannen. Een van de vragen die nog op tafel ligt, is of de 'beëindigingsregeling' volgens de Brusselse regels als 'verkapte staatssteun' kan worden gezien. Als het voorstel af is, gaat er een brief naar de Tweede Kamer, die zich er dan over moet buigen.

Er zijn al verschillende stoppersregelingen voor boeren (geweest), maar dat zijn tijdelijke regelingen in verband met de stikstofuitstoot. Er loopt nu nog een regeling voor piekbelasters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. De nieuwe regeling is breder, voor de hele sector.

42 reacties


Kaasproducent wil ERU, bekend van kuipjes smeerkaas, overnemen

Kaasproducent St. Paul wil Koninklijke ERU, bekend van de kuipjes smeerkaas, overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de overname volgens het bedrijf nog goedkeuren.

0 reacties


A-ware houdt even de pas in met melkprijs april

A-ware houdt even de pas in met de melkprijs voor april. Dit geldt voor zowel Nederland als België. Hiermee volgt de zuivelverwerker de stap die het Scandinavische Arla en in wezen ook FrieslandCampina hebben gezet.

0 reacties


#probleemoplosser – Rianne van den Brink

Rianne van den Brink woont met haar partner Kees Mourits en hun kinderen in Portugal. Kees begon er in 2014 een melkveebedrijf. In Coruche. Hij huurde een klein bedrijf met 6 hectare en kocht al het voer aan. Kort daarna kregen Kees en Rianne een relatie en gingen ze samenwerken. In 2020 kochten ze een lopend bedrijf met 70 hectare en 325 melkkoeien in het dorpje Alvalade, in de Alentejo.

0 reacties


A-ware houdt melkprijs gelijk, plus voor Global Dairy Trade

Zuivelverwerker Royal A-ware houdt de melkprijs voor april 2024 gelijk aan die van maart, nadat deze vorige maand nog een plus van 75 eurocent kende ten opzichte van februari. De Global Dairy Trade (GDT)-index in Nieuw Zeeland kende dinsdag een plus van 2,8 procent ten opzichte van de notering twee weken geleden.

0 reacties


Vogelgriep gevonden bij melkveebedrijven in Verenigde Staten

Verschillende melkveebedrijven in de Verenigde Staten hebben te maken met besmetting van vogelgriep type H5N1. Na enige onduidelijkheid over de oorzaak van ziekte op enkele bedrijven in Texas werd de variant van Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) vastgesteld.

0 reacties


EU-enquête onder boeren gericht op verminderen bureaucratie

De EU-Commissie erkent dat de procedures en verordeningen met betrekking tot financiële GLB-steun en andere EU-verordeningen voor voedsel en landbouw die een duidelijke last zijn voor boeren. Om dit te veranderen houdt de EU-Commissie een enquête.

1 reactie


Friesland stelt subsidieregeling biotoopverbetering weidevogelgraslanden vast

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de subsidieregeling biotoopverbetering weidevogelgraslanden vastgesteld. Aanvragen voor de subsidie kunnen van 17 april tot en met 14 juni worden ingediend.

0 reacties


Zuivelnoteringen stijgen weer

De zuivelnoteringen van ZuivelNL tonen deze week een opwaartse trend na eerdere dalingen. Verse boter stijgt met 11 euro, vol melkpoeder met 15 euro.

0 reacties


Afzet gewasbeschermingsmiddelen daalde in 2022 met 4 procent

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2022 afgenomen naar 8,9 miljoen kilo werkzame stof. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Compedium voor de Leefomgeving (CLO) op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

0 reacties


Noteringen boter en vollemelkpoeder plussen met meer dan 10 euro

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van deze week komt die van boter fors hoger uit. Ook vollemelkpoeder noteert beduidend hoger dan vorige week. De mageremelkpoeders laten een iets bescheidenere plus zien.

0 reacties


Nieuwe opkoopregeling moet pijn door mestprobleem verlichten

Update: Veehouders kunnen binnenkort gebruikmaken van een nieuwe opkoopregeling die de druk van de mestmarkt moet halen. Demissionair landbouwminister Piet Adema legt binnen twee weken een plan voor aan de Tweede Kamer. Dat bevestigen Haagse bronnen. Jos Verstraten van LTO Melkveehouderij noemt de regeling positief. 'Maak gebruik van de vergrijzing.'

6 reacties


Boerenorganisaties kraken nieuw opkoopplan minister Adema: ’Dit komt hoe dan ook te laat’

Volgens LTO kan er met de boerenorganisatie best over krimp worden gepraat, maar moet dat geleidelijk gaan. „Wij hebben een plan waarmee we 20% van de veestapel kunnen reduceren in tien jaar. De minister had ook kunnen zeggen, ik wil voor jullie voor de derogatie strijden in Brussel, maar daartegenover staat krimp van de veestapel. Maar daar heeft hij het tijdens onze gesprekken niet over gehad.”

20 reacties


Noord-Holland komt er als eerste provincie mee: een stikstofbank die PAS-melders uit uitzichtloze situatie haalt

Boeren die al jaren in een uitzichtloze situatie zitten omdat ze zogeheten ’PAS-melder’ zijn, krijgen concrete hulp van de provincie Noord-Holland. Er komt een stikstofbank, besloot het college van Gedeputeerde Staten deze week. De bank ging woensdag al van start.

0 reacties