Nieuwsgrazer


Topics
0
Reacties
1
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 37jr
Laatst online: 8mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


09 Apr 2020

Column: Problemen met water, effectieve lockdown en nieuwe kansen in Nieuw-Zeeland

Een half jaar geleden schreef ik over mijn eerste drie hectische maanden van dit seizoen, met de hoop dat het rustiger zou worden. Niets blijkt minder waar want de rest van het seizoen had andere plannen.

0 reacties


Coronacrisis werkt door in melkprijs Vreugdenhil

Vreugdenhil Dairy Foods heeft kenbaar gemaakt de melkprijs over maart te verlagen. De reden ...

0 reacties


Hoe het Mesdag Zuivelfonds zijn flater wegmoffelde

Column Tony van der Meulen

Voor politici en andere belangenbehartigers die met een vies zaakje zitten, biedt deze crisistijd aantrekkelijke mogelijkheden om iets weg te moffelen. Kranten doen toch alleen maar aan corona, dus is dit het uitgelezen moment om een leugenachtige flater te corrigeren terwijl het geen hond opvalt.

Het Mesdag Zuivelfonds heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. In de verre dagen dat wij nog heel intens bezig waren met stikstof, kwam dat fonds met een rapport dat zelfs als wetenschappelijk werd gekwalificeerd, waarin de stikstofcijfers van het RIVM met veel vertoon van geleerdheid werden ontkend. RIVM, die zijn toch van corona? Ja, ook, maar toen ze daar nog tijd voor hadden, hielden ze ook de hoeveelheid stikstof in het Nederlandse milieu nauwgezet in de gaten. Met als uitkomst dat 46 procent van alle Nederlandse stikstof uit de landbouw komt.

Dat fonds kwam tot een veel lagere berekening, ‘slechts 25 procent’, alsof dat een verwaarloosbaar gegeven is. Alsof dat ons allen moet opluchten. Heb je ook gelezen dat het met de stikstofvervuiling door boeren hartstikke meevalt? Slechts 25 procent!

Het fonds is gewoon een lobbyclub van melkveeboe­ren

Vorige week heeft het Mesdag Zuivelfonds fluisterend en met afgewend gezicht toegegeven dat zij er helemaal naast zitten met hun geleerde berekeningen. Ze stopten dat weg in een lijvig rapport, waardoor het weinig publiciteit heeft opgeleverd en dat was precies de bedoeling.

Dit stiekeme gedoe past ook heel goed bij wat dat fonds momenteel doet: ze presenteren zich graag als een wetenschappelijk bureau, maar het is gewoon een lobbyclub van melkveeboeren. Met nauwe banden met de agressieve typen van Farmers Defence Force. Het fonds is ook bijzonder goede maatjes met Baudet.

Dit horen wij allemaal niet te weten. Maar als het op een boerderij gaat stinken, kun je dat altijd ruiken

15 reacties


Gemeente versoepelt normen PFAS: geen vertraging meer bij bouwprojecten

Het wordt makkelijker om grond en bagger te verplaatsen in de gemeente Utrecht. Het gemeentebestuur versoepelt de regelgeving rondom de zogenoemde PFAS, zo is donderdag bekendgemaakt.

0 reacties


Daling boerenmelkprijs ligt in het verschiet

Naast toiletpapier hamsterden consumenten de afgelopen weken in de supermarkt volop houdbare melk. Inmiddels is de vraag naar melk teruggelopen. Bovendien is de internationale zuivelmarkt door de coronacrisis verstoord. Een lagere melkprijs voor de boer lijkt onontkoombaar.

7 reacties


Wat hebben fosfaatrechten de sector gebracht? - Opinie Andreas van der Vis

1 april 2015 werd in de sector bestempeld als ‘bevrijdingsdag’ en veehouders hebben in de aanloop naar deze datum ingezet op groei. En toen kwam daar 2 juli 2015. Opnieuw aan de ketting, ditmaal via fosfaatrechten. Nu we 5 jaren na de aankondiging van het stelsel zitten, is het tijd voor een terugblik. Wat heeft het opgeleverd?

3 reacties


Boer in Niehove onterecht dwangsom opgelegd voor dempen oude sloot

De voormalige gemeente Zuidhorn en de provincie Groningen hebben een sloot aan de Rikkerdaweg in Niehove onterecht bestempeld als karakteristiek.

4 reacties


Coronacrisis: LTO voert intensief overleg met de Europese Commissie

Een groot deel van het inkomen van Nederlandse boeren en tuinders wordt verdiend in de Europese Unie. Bovendien voert de EU met andere landen overleg over de handel.

0 reacties


Melkaanvoer Australië plust, Nieuw-Zeeland niet

De Australische melkaanvoer lag in februari 2020 beduidend hoger dan in 2019. De melkaanvoer van Nieuw-Zeeland ligt in deze maand niet hoger dan vorig jaar. Dit is opvallend gezien het feit dat februari dit jaar een extra dag telde in verband met het schrikkeljaar.

0 reacties

08 Apr 2020

Deadline gecombineerde opgave ondanks coronacrisis niet verplaatst

De deadline voor het indienen van de gecombineerde opgave blijft staan op 15 mei 2020. Uitstel van één maand was toegestaan door de Europese commissie, maar daar ziet minister Schouten van af.

8 reacties


Natuurmonumenten moet boer in Marknesse schadevergoeding betalen

Natuurmonumenten moet ruim 5000 euro schadevergoeding aan een veehouder uit Marknesse betalen. De boer pacht een stuk grasland in het Ettenlandseveld. Daar is een paar jaar geleden de waterstand verhoogd om het aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Door de verhoging van het waterpeil kon de boer er minder koeien laten grazen en ook geen mest meer uitrijden op de grond.

1 reactie


Alle grote en kleine beetjes helpen teler én voedselverspilling

Normaal gesproken bereikt de vraag naar asperges, oesterzwammen, shitaki, porto bello, enzovoort, de weken rond Pasen wereldwijd zijn hoogtepunt.

0 reacties


CRV verruimt melkcontroletermijn vanwege coronamaatregelen

CRV verruimt de verplichte interval tussen twee monsternames. Dat gebeurt omdat het vanwege de coronamaatregelen niet altijd mogelijk is om de melkcontrole uit te voeren. Door die aanpassing komt de melkproductieregistratie(mpr)-erkenning niet in gevaar.

0 reacties


FDF wil stikstofwetten juridisch onderuithalen

Farmers Defence Force overweegt een gang naar de rechter om de spoedwetgeving en het onderliggend stikstofbeleid van het kabinet juridisch onderuit te halen. Volgens de organisatie zijn ze 'juridisch onhoudbaar en onzorgvuldig doorgevoerd.' Ook andere acties sluit de beweging niet uit.

Farmers Defence Force (FDF) is juridisch advies aan het inwinnen hoe de gang naar de rechter het beste kan worden aangevlogen, schrijft het bestuur in een uitgebreide nieuwsbrief aan de leden en de volgers. Het steekt FDF enorm dat landbouwminister Carola Schouten doorgaat met het uitrollen van het stikstofbeleid van het kabinet, zonder dat daar agrarische sector daar invloed op heeft.

5 reacties


Coulance bij verlopen gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie

Agrarisch ondernemers zouden door de coronacrisis in de knel kunnen komen met hun gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie.

8 reacties


Extra maatregelen voor coronasteun aan ondernemers

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

0 reacties


Update Crisisteam LTO Nederland 8 april 2020 15 uur

Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land/-tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. In deze update geven we...

0 reacties


Noodplan corona

Op deze pagina verschijnt binnenkort een sjabloon voor een noodplan in het geval van ziekte. Een sjabloon specifiek voor de melkveehouderij is hier al te vinden: lto.nl/noodplan-voor-melkveebedrijf/

0 reacties


Financiële noodgift nu ook voor boerderijwinkels en plattelandstoerisme

Gisteren maakte het kabinet aanvullende maatregelen bekend om ondernemers te ondersteunen die direct geraakt worden door de coronacrisis.

0 reacties


Baudet: geen stikstofbesluiten tijdens coronacrisis

Forum voor Democratie wil dat het ministerie van landbouw besluiten over stikstof opschort.

5 reacties


Kabinet erkent noodzaak seizoensgebonden loonkostenregeling

Het kabinet erkent dat de NOW-regeling tekortschiet voor ondernemers uit de land- en tuinbouwketen die vooral in het voorjaar een grote omzetpiek hebben. Dit is een eerste...

0 reacties


CRV verruimt melkcontrole vanwege coronamaatregelen

CRV verruimt de verplichte interval tussen twee monsternames. Dat gebeurt omdat het vanwege de coronamaatregelen niet altijd mogelijk is om de melkcontrole uit te voeren. Door die aanpassing komt de melkproductieregistratie (mpr) erkenning niet in gevaar.

1 reactie


Positief zuivelnieuws moet van ver komen

De zuivelprijzen hebben in de achterliggende weken veel terrein verloren. Ook deze week kleuren de ZuivelNL-noteringen donkerrood, maar er is volgens marktexpert Wouter Baan ook positief nieuws.

18 reacties

07 Apr 2020

CRV past MPR-reglement aan wegens coronavirus

Coöperatie CRV past haar MPR-reglement tijdelijk aan vanwege het coronavirus. Op verschillende bedrijven is het onmogelijk om de wettelijke afstand van 1,5 meter te waarborgen. Daardoor komt bij ongewijzigde regels de MPR-erkenning in gevaar.

20 reacties


Samen met COPA-COGECA voert LTO ook in Europa intensief coronaoverleg

LTO Nederland is lid van COPA-COGECA, de Europese koepelorganisatie voor boeren en tuinders en hun coöperaties.

0 reacties


Noodfonds van 10 miljoen voor Franse zuivelsector

De Franse brancheorganisatie voor de zuivelsector CNIEL heeft een noodfonds van 10 miljoen gerealiseerd om Franse melkveehouders te kunnen ondersteunen in zwaar weer. Met het piekseizoen op komst neemt de druk op de Franse melkverwerkers enorm toe. Het is maar de vraag of ze de extra aanvoer van melk kunnen verwerken.

1 reactie


Corona raakt ook broedende weidevogels

EINDHOVEN - Door coronacrisis zijn er veel minder vrijwilligers om nesten te markeren. Oproep aan boeren en loonwerkers om extra alert te zijn op legsels.

24 reacties


Europese zuivelfederatie dringt aan op private opslag

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de melkpoederprijzen zo sterk gedaald dat de European Dairy Association (EDA) aan de alarmbel trekt. De federatie dringt er bij de Europese Commissie op aan om het systeem van private opslag op te starten. “De zuivelindustrie in de EU doet enorme inspanningen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de melk in heel de unie op te halen, te verwerken en te verdelen. Om de toekomst van de sector te verzekeren, moeten er maatregelen genomen worden”, klinkt het.

10 reacties


Jan Huitema digitaal op ‘werkbezoek’ bij LTO melkveehouderij

Vanmiddag  bracht VVD-Europarlementariër Jan Huitema een virtueel werkbezoek aan Wil Meulenbroeks en Wilco Brouwer de Koning van de LTO vakgroep melkveehouderij.

0 reacties

06 Apr 2020

Boer en dierenarts nog steeds niet officieel op lijst vitale beroepen

Ondanks toezeggingen, staan de beroepsgroepen boer en veearts nog steeds niet expliciet gemeld op de lijst van vitale beroepen.

6 reacties


Zuivelverwerkers bereiden zich voor op eventuele noodsituaties en gaan samenwerken

Nederlandse zuivelbedrijven, verenigd binnen de NZO, hebben met elkaar afgesproken bij problemen in de melkverwerking dit samen op te lossen.

1 reactie


Henk Raaijmakers bij BNR: NOW ongeschikt voor seizoensarbeid

De NOW-regeling biedt vrijwel geen oplossing voor ondernemers met veel seizoenswerk. Bij BNR vertelde LTO-bestuurder Henk Raaijmakers over de problemen rond de regeling.

0 reacties


Melk in Arizona gaat de put in

Melkveehouders in de Amerikaanse staat Arizona zien zich gedwongen melk weg te laten lopen door gebrek aan afzetmogelijkheden.
Veel klanten hebben de deuren gesloten als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt de 69 leden tellende zuivelcoöperatie United Dairymen of Arizona (UDA). FrieslandCampina ging afgelopen jaar een joint venture aan met UDA voor de productie en levering van lactoferrine.

0 reacties


RFC zet samenwerking met Natuurmonumenten voort

FrieslandCampina zet de samenwerking met Natuurmonumenten voort en richt ondertussen een klachtenloket voor leden op. De bedoeling is dat dit loket oplossingen zoekt voor gerezen fricties met Natuurmonumenten.

Dit volgt uit de evaluatie van de samenwerking, waar een groep leden om had gevraagd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat FrieslandCampina vorig jaar duidelijk baat heeft gehad bij de samenwerking. Vooral de steun van Natuurmonumenten aan de ‘on the way to Planet Proof-zuivel’, zette zoden aan de dijk.

35 reacties


Boer Jan stuurt Froukje met pijn in het hart terug naar Brabant

Terwijl we boer Geert met een van zijn vrouwen zagen rollebollen op de bank, liep de spanning tussen boerin Annemiek en haar mannen behoorlijk op. De Zeeuwse boer Bastiaan was helemaal in zijn nopjes met zijn ‘roze brigade’, we hebben hem nog geen enkele aflevering zoveel zien lachen. Maar ondertussen slijpen zijn vrouwen de messen. En onze boer Geert-Jan? Die blijft maar piekeren over die ene vraag: wie moet hij straks naar huis sturen? Steffi en Roel vinden het ook nog koffiedik kijken.

0 reacties


Coronacrisis heeft enorme impact op verkoop van kalfsvlees

De coronacrisis heeft een enorme impact op de verkoop van kalfsvlees. Vooral de afzet van het vlees van jonge rosékalveren is dramatisch. Dat vlees gaat voornamelijk naar hotels, restaurants, cateringbedrijven en horecagroothandels in West-Europa, en dan met name in de landen waar een totale of bijna totale lockdown van kracht is.

0 reacties


Zoektocht naar alternatieven voor soja als vervanger van dierlijk eiwit

De markt voor vleesvervangers groeit in volume, kwaliteit en variatie. Het overgrote deel van deze vleesalternatieven is vooral gebaseerd op soja, vaak in combinatie met gluten. Maar soja staat ter discussie omdat er veel teelt van genetisch gemodificeerde varianten plaatsvindt en het op grote schaal geïmporteerd moet worden uit Noord- en Zuid-Amerika. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt goede alternatieven voor soja. Alternatieven voor soja zijn bijvoorbeeld erwten, lupine, tuinbonen, linzen, kikkererwten en mungbonen.

25 reacties


Veel variatie in de methaanemissie van individuele koeien

Binnen het project Koeien & Kansen is in 2018 gestart met het meten van de methaanemissie van koeien. Daarbij is gebruik gemaakt van de Greedfeed, die de hoeveelheid methaan bepaalt die uit de neus en de bek van de koe komt. Ondertussen zijn er op alle Koeien & Kansen bedrijven methaanmetingen gedaan. In totaal zijn 1718 methaanmetingen van 1278 koeien verzameld. Er was veel variatie tussen bedrijven, tussen koeien en tussen metingen. De meeste variatie zit tussen de koeien onderling in een koppel. Er blijken minder grote verschillen tussen bedrijven.

0 reacties


Provincies zijn nog niet klaar met uitwerken van regels voor extern salderen

Extern salderen waarbij er bijvoorbeeld stikstofruimte van agrarische bedrijven wordt gekocht om andere projecten buiten de landbouw mee te realiseren, is op dit moment nog niet mogelijk, De provincies zijn nog met elkaar in gesprek over hoe de vergunningsregels om extern salderen mogelijk te maken eruit moeten zien.

4 reacties


Landbouwshow Opmeer 2020 gaat niet door

De geplande Landbouwshow op maandag 3 augustus 2020 gaat definitief niet door. Het bestuur ziet teveel onzekerheden door de huidige corona-crisis. Leveranciers willen nu al weten wat er geleverd moet worden, terwijl die beslissingen door de huidige crisis nog niet genomen kunnen worden. Daarnaast is er gekeken naar het belang en de situatie van de vele sponsors. Voorzitter Wim Staal: “Zonder sponsors kun je een dergelijk evenement niet organiseren. Het bedrijfsleven staat hier en daar flink onder druk, dus willen en kunnen we de bedrijven die ons normaal gesproken ondersteunen nu niet vragen om een financiële bijdrage te leveren.”

Er zitten meer haken en ogen aan deze ingrijpende beslissing. April is de maand dat het organiseren van het evenement op gang komt, met de daarbij behorende uitgaven. Uitgaven die gezien de huidige situatie niet verantwoord zijn. Niemand weet immers hoe lang de crisis gaat duren. Daarbij verdienen leveranciers, sponsors, standhouders, vrijwilligers en deelnemers duidelijkheid. Veel van de leveranciers van de Landbouwshow werken met een planning ver vooruit en deelnemers trainen langdurig om zo goed mogelijk voor de dag te komen tijdens de Landbouwshow.

8 reacties


Landbouw Collectief ziet geen heil in gesprek

Schouten nodigde afgelopen zaterdag in Nieuwe Oogst het collectief uit weer te gaan praten. Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief zegt in een reactie dat de minister eerst een fundamenteel andere opstelling in moet nemen. “Dat heb ik haar niet horen zeggen. Doorgaan onder de huidige condities heeft geen zin”, aldus Dijkhuizen.

18 reacties


De economische waarde van de natuur

Hoeveel draagt de natuur bij aan de economie? In de nationale rekeningen, het systeem waarmee de ontwikkeling van de economie wordt gemeten, is die bijdrage niet opgenomen. De natuur is als het ware een onzichtbare kracht die vaak een essentiële bijdrage levert aan onze economie.

8 reacties

05 Apr 2020

'Goede eigenschappen van melk blijven benadrukken'

Hij was ruim 10 jaar geleden één van de architecten van de fusie tussen Campina en Friesland Foods. Nu is Kees Gielen de CFO en COO van de Franse zuivelcoöperatie Sodiaal. Hij waarschuwt voor de opkomst van vegan. “Daar moeten we als zuivelindustrie goede oplossingen voor vinden.”

19 reacties


Waarom de boeren de onderhandelingstafel verlieten

Afgelopen woensdag trok het Landbouw Collectief de stekker uit het stikstofoverleg met landbouwminister Carola Schouten. De boeren voelen zich speelbal van de overheid. Valt daar iets voor te zeggen? Een inventarisatie vanuit het perspectief van de boeren.

2 reacties

04 Apr 2020

LTO: Kabinet moet NOW-regeling aanpassen

De NOW-regeling roept veel en heftige reacties op van ondernemers uit de land- en tuinbouwketen die vooral in het voorjaar een grote omzetpiek hebben.

0 reacties


De kaarten in stikstofdebat zijn geschud

‘Mesdagfonds komt nu toch uit op zelfde stikstofcijfers als RIVM en trekt kritiek stil in’, kopte de NOS deze week bijna triomfantelijk. De teneur in het bericht is dat de boeren de modelberekeningen over de stikstofuitstoot van de landbouw ten onrechte in twijfel hebben getrokken. Ook de landelijke dagbladen concluderen gretig dat de forse kritiek […]

2 reacties


Bart Kemp: ‘Al vanaf het begin negatief gestemd’

Agractie was al vlak nadat het Landbouwcollectief haar plannen presenteerde negatief gestemd over de voortgang van de onderhandelingen met Schouten.

0 reacties


Jaarverslag DAW 2019: 425 projecten voor schoner en voldoende water en een betere bodem

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een programma, dat op initiatief van LTO Nederland en op uitnodiging van de Rijksoverheid in 2013 is gestart.

0 reacties


Linda Janssen: 'Stikstofdebacle lijkt een vooropgezet plan'

Het lijkt een vooropgezet plan, om het PAS-beleid (tegen stikstof) te laten sneuvelen, ten koste van de veehouderij. Dat schrijft voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij en deelnemer in het Landbouw Collectief.

25 reacties


Schouten wil verder met stikstofoverleg

Minister Schouten wil verder met het stikstofoverleg en hoopt dat het Landbouw Collectief toch weer aanschuift. “Ik doe hierbij een uitnodiging om toch weer te gaan praten”, zegt minister Carola Schouten van LNV naar aanleiding van het vastgelopen overleg met het Landbouw Collectief. “We moeten een uitweg vinden uit dit buitengewoon ingewikkelde stikstofdossier.

13 reacties


Hoe boerenbevrijdingsdag eindigde in een bloedbad: ‘Door de falende democratie bloedt de sector’

Op 1 april was het vijf jaar geleden dat het melkquotum voor boeren is afgeschaft. ‘Bevrijdingsdag’ noemde LTO deze dag destijds. Na jaren van stilstand kon de sector weer groeien. Maar het loslaten van het melkquotum eindigde in een drama voor de melkveehouderij.

Rogier van Dijk is er de man niet naar om in huilen uit te barsten. Hij is een nuchtere boer. Maar als de gewraakte brief op 1 december 2019 op de deurmat valt, moet hij wel even slikken. ,,Echt triest dit”, zegt hij. De bank laat hem weten dat het over is. Ze hebben er geen vertrouwen in dat Van Dijk nog uit de problemen komt.

169 reacties


Deel aardappelen Aviko wordt nu huisdiervoer

Voedingsconcern Cosun heeft een alternatieve bestemming gevonden voor een deel van de overschotaardappelen bij zijn dochterbedrijf Aviko. Deze aardappelen worden verwerkt tot huisdiervoer.

0 reacties


Prijsval voedsel - Vooral kaas en friet hard onderuit door coronacrisis

AMSTERDAM De prijzen van eten gaan keihard onderuit door de coronacrisis. Zuivelproducten als kaas dalen zelfs een kwart in prijs en ook frietaardappelen zijn niet te slijten. Gevreesd wordt dat specialistische groenten en fruit die tot voor kort in de horeca en de supermarkt te verkrijgen zijn, geheel verdwijnen.

Telers van frietaardappelen kunnen hun teelt nagenoeg weggooien, doordat fabrikanten de productie van patat hebben stilgelegd.

Bron: Telegraaf

23 reacties


Boer en burger na Corona: in welk Nederland wil jij straks leven?

Vorige week ging het gerucht dat het kabinet een stikstofakkoord had bereikt. Op 1 april bleek dat het geval en deelde het kabinet zijn besluit mede aan het Landbouw Collectief. Daarmee maakte het duidelijk dat onderhandelen geen zin meer heeft. De overheid heeft haar besluit genomen en wil de stikstofcrisis opgelost hebben voor het einde van de coronacrisis om dan meteen door te kunnen pakken. Is wat de regering wil ook wat jij als burger van Nederland wilt? Het zet immers de oude vervuilende economie voort, zegt boerenbestuurder en melkveehouder Jos Verstraten.

Aan de Nederlandse burger heeft hij een vraag omdat de politiek jou lijkt te vergeten: in welk Nederland wil je in 2035 wonen? Dat is al over 15 jaar en daar wordt nu over besloten, net nog even voor het einde van de coronacrisis.

14 reacties


Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof

Zes organisaties van Brabantse boeren weigeren om komende week met de provincie te overleggen over het stikstofbeleid. Ze hebben een uitnodiging voor een videoconferentie afgezegd.
Het heeft volgende boerenorganisaties "weinig zin" om met huidige bestuurders te praten als er binnenkort een nieuw provinciebestuur komt, meldt Omroep Brabant,
De weigering van de Brabantse boeren komt op een opvallend moment. Deze week zegde ook het Landbouw Collectief (de organisatie van dertien landelijke boerenorganisaties) het stikstofoverleg met landbouwminister Carola Schouten af.
Stikstof voor aanleg bedrijventerrein
Vrijwel tegelijkertijd bleek dat de provincie Noord-Brabant een aantal grote boerderijen heeft opgekocht, ook buiten Brabant. Met die boerderijen creëert de provincie een mogelijkheid om stikstofuitstoot te compenseren. Maar tot woede van de boeren blijkt die ruimte niet bestemd voor boeren in Brabant maar voor de aanleg van een bedrijventerrein, het Logistiek Park Moerdijk.
Voor dat laatste heeft de provincie excuses aangeboden. Maar de aankoop van de boerderijen heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij het besluit van de boerenorganisaties om geen overleg te willen.
Intensieve veehouderij
Volgens berekeningen van het RIVM heeft ongeveer driekwart van de Brabantse natuurgebieden te lijden onder een te hoge stikstofuitsoot. In veel gevallen is dat al jaren achtereen zo. Juist door de intensieve veehouderij in de buurt van natuur is Brabant ook de provincie waar het probleem het grootst is van heel Nederland.
Om die reden ontwikkelde de provincie eerder een streng stikstofbeleid. Maar juist daarover viel in december het provinciebestuur. Het CDA stapte uit de coalitie.
Volgens formateur Alfred Arbouw (VVD) zijn de onderhandelingen over een nieuwe coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant zo goed als afgerond. Het is nog onbekend hoe die nieuwe coalitie de stikstofuitstoot denkt aan te pakken.

3 reacties


Zuivelondernemingen helpen elkaar door de crisis

Als er door de coronacrisis problemen ontstaan bij de melkverwerking, dan lossen de leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) die zoveel mogelijk samen op. De NZO heeft aan een aantal noodscenario's op de plank liggen die ervoor moeten zorgen dat het werk door kan gaan.

0 reacties

03 Apr 2020

Zorgen Omgevingswet leiden terecht tot uitstel

Afgelopen week besloot minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) om de inwerktreding van de Omgevingswet uit te stellen. Eerder al waarschuwde LTO Nederland over de invoering.

0 reacties


NMV niet teleurgesteld: wij zijn woedend!

De minister draait zelfs in crisistijd de duimschroeven bij onze boeren verder aan. Boeren hebben als enige miljarden geïnvesteerd in stikstofreductie.

0 reacties


Coronacrisis treft Europese melkveesector

Terwijl consumenten in Nederland supermarkten bijna platlopen, ligt de horeca hier op zijn gat. Dat heeft grote gevolgen voor de zuivelafzet. In sommige andere Europese landen wordt gevreesd voor een afnamestop vanwege ziekteverzuim bij de verwerking. Vooral Ierland vreest problemen.

0 reacties


‘Direct vrijwillige melkproductiebeperking invoeren’

De European Milk Board (EMB) wil dat de Europese Commissie direct maatregelen treft voor een vrijwillige productiebeperking voor Europese melkveehouders. Op deze manier verwacht de organisatie de gevolgen van Coronacrisis op de melkmarkt te beperken.

26 reacties


Minister: Schiphol mag stikstofnorm blijven overschrijden

Vice-premier Carola Schouten heeft het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment van voorzitter Johan Vollenbroek vooralsnog afgewezen. Vollenbroek had onder meer gevraagd Schiphol maximaal 400.000 vliegbewegingen toe te staan vanwege de ontbrekende natuurwetvergunning. Schiphol meende na indiening van het verzoek geen natuurvergunning nodig te hebben omdat het al zo lang de wet overschreed dat daaruit een gewoonterecht was ontstaan. Dát wijst minister Schouten wel af. Ook het vliegveld nabij Amsterdam moet alsnog een vergunning aanvragen, maar heeft daar maar liefst tot 1 oktober 2020 de tijd voor.

Quote:
Hoewel Schiphol op dit moment dus inderdaad de wet fors overtreedt, acht de minister het niet opportuun om te gaan handhaven. “Omdat Schiphol aanzienlijke bestaande rechten heeft.”

8 reacties


Radicale boeren woedend op Rutte en Schouten: ‘Het is oorlog’

Farmers Defence Force (FDF) heeft het kabinet de ‘oorlog’ verklaard. Door het stikstofbeleid ook tijdens de coronacrisis door te zetten, laten premier Rutte en minister Schouten (Landbouw) de boeren stikken, zo vindt de radicale boerenclub.

2 reacties


Van Maanen: ‘Kan stikstof niet even in de ijskast?’

Bestuurslid Farmers Defence Force en initiatiefnemer van het Landbouw Collectief Jeroen van Maanen zegt voorlopig weinig heil te zien in de samenwerking met minister Schouten.

Van Maanen zegt dat de stikstofdiscussie ver is afgedwaald van waar het ooit om begonnen is: stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. En met boerderijen die leeggekocht worden, kan ook de luchtkwaliteit een flinke tik verwachten. „Ammoniak heeft nogal wat positieve effecten. Ammoniak is een base die nogal wat fijnstof uit de licht aan zich bindt. Kijk ook maar wat AdBlue in dieselmotoren doet. Dat is gewoon zuiver ureum. Dus ja, ze gaan een zuiverend product vervangen door een verzurend product (NOx) en dan komt die mooie metafoor om de hoek kijken. Wat doe je liever: in de garage slapen met vijf koeien naast je of met vijf draaiende auto's. Die snapt iedereen, alleen Schouten snapt 'm nog niet. Het kabinet is in staat om die koeien in te ruilen voor die auto's.

3 reacties


De impact van de coronacrisis op multifunctionele landbouw

Boeren en tuinders die hun agrarisch bedrijf combineren met multifunctionele landbouw ervaren dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. Een overzicht van de impact en de schade. 

0 reacties


LTO: stel Europese Van-Boer-tot-Bord-strategie uit

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de land- en tuinbouwsector. De focus ligt op dit moment op continuïteit van de voedselketen en het overeind houden (...)

1 reactie


Melkveesector vraagt extra Europese coronasteun

De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland pleit voor ondersteunende maatregelen vanuit Europa om de coronacrisis te kunnen bedwingen. Het gaat om interventie voor boter en mager melkpoeder, mogelijkheden voor particuliere opslag en vrijwillige en tijdelijke melkmindering.

0 reacties


Update Crisisteam LTO Nederland 3 april 2020 15.00 uur

Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land/-tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen.

0 reacties


Kamerlid Von Martels: "Acties van boeren richting RIVM vanwege stikstof deels onterecht"

De acties van boeren richting het RIVM vanwege de stikstofcijfers die dat instituut bekendmaakte, waren deels ten onrechte. Dat zegt CDA-Kamerlid Maurits von Martels in reactie op nieuws dat stikstofberekeningen van het Mesdag Zuivelfonds hetzelfde zijn als die van het RIVM. "Je kijkt nu anders naar de manier waarop de presentatie van de cijfers van het zuivelfonds destijds hebben plaatsgevonden", aldus Von Martels.

0 reacties


Minister verontwaardigd over ‘stikstofshoppen’: ‘wat Brabant heeft gedaan, keur ik echt ten zeerste af’

DEN BOSCH - Landbouwminister Carola Schouten heeft geen goed woord over voor het Brabantse besluit om de stikstofruimte van vier veehouderijen in andere provincies op te kopen. ,,Ik was tamelijk verontwaardigd toen ik het hoorde. Het is buitengewoon oncollegiaal”, zo laat de minister weten in een interview met boerenvakblad Nieuwe Oogst: nieuweoogst.nl/nieuws/2020/…

28 reacties


Boerenpartijen Brabant weigeren overleg met Grashoff

De zes Brabantse boerenpartijen hebben een uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor een stikstofoverleg geweigerd. De belangrijkste reden voor de afzegging is de aankoop van stikstof van de provincie om het Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken.

4 reacties


Documenteren van financiële schade coronacrisis

Vanwege de coronacrisis lijden boeren en tuinders mogelijk veel (omzet)schade. Het is belangrijk dat ondernemers nu al beginnen met het vastleggen van (omzet)schade.

0 reacties


Melkveesector pleit voor maatregelen om corona

De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland pleit voor ondersteunende maatregelen vanuit Europa om de coronacrisis te kunnen bedwingen. Het gaat om interventie voor boter en mager melkpoeder, mogelijkheden voor particuliere opslag en vrijwillige en tijdelijke melkmindering.

81 reacties


Noodplan voor melkveebedrijf

Als je als wordt getroffen door het coronavirus is het belangrijk dat iemand anders de taken op zich kan nemen. LTO Nederland heeft een individueel bedrijfsnoodplan ontwikkeld.

0 reacties


Snijmaïspercelen al geprepareerd voor inzaai

11 reacties

02 Apr 2020

Mesdagfonds slikt kritiek op RIVM in

De forse kritiek van boeren op het RIVM is misplaatst geweest. Dat geeft nu ook het Mesdag Zuivelfonds impliciet toe.

22 reacties


AUDIO: Aalt Dijkhuizen: ‘Lijkt alsof alles van de boer moet komen’

Het klinkt alsof Aalt Dijkhuizen namens het Landbouwcollectief niet weet of de teleurstelling of de verbazing de overhand moet hebben:


Reactie Landbouwminister Carola Schouten:

3 reacties


Nevedi: ‘Voermaatregel melkveehouderij onverstandig’

De Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) vindt de keuze van minister Schouten om een wettelijke maatregel in te stellen aan mengvoeders voor melkveehouders niet verstandig.

6 reacties


Melkveehouders VS spoelen melk gedwongen weg - Nieuws Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus begint ook in de Verenigde Staten zijn tol te eisen. Niet alleen het dagelijkse leven in de dicht bevolkte steden krijgt een klap te verwerken, ook de melkveesector wordt flink onderuitgehaald. In de staat Wisconsin worden grote melkveehouders gevraagd tienduizenden liters verse melk weg te laten lopen.

0 reacties


Tekort aan medicijnen dreigt: 'Dierenmedicatie kan geschikt zijn'

Door de sluiting van fabrieken in China en India dreigt er een mogelijk medicijntekort in ons land. Eerder deze week werd duidelijk dat een slaapmiddel voor dieren mogelijk gebruikt kan worden voor coronapatiënten. Geldt dit ook voor andere medicijnen?

8 reacties


Meldpunten oneerlijke handelspraktijken

In de huidige coronacrisis kunnen zich oneerlijke handelspraktijken voordoen in de land- en tuinbouwketens.  LTO Nederland en Greenports Nederland roepen ondernemers op deze melden.

1 reactie


Excuses uit Brabant na ophef over opkopen stikstofrechten over provinciegrenzen

De provincie Noord-Brabant biedt excuses aan voor de onrust over het opkopen van landbouwbedrijven in Kerkwerve en andere plekken buiten de eigen provincie. Vooraf overleggen kon niet door tijdgebrek, staat in een brief van het dagelijks provinciebestuur aan Provinciale Staten.

4 reacties


Externe saldering start niet zonder sectoroverleg

Voordat de regeling extern salderen in werking treedt, zullen de 12 provincies in Nederland met de betrokken sectoren, waaronder de veehouderij, in overleg treden. Dat verklaart het overkoepelende orgaan IPO vandaag, nadat de provincie Noord-Brabant gisteren toelichtte waarom er stikstofrechten buiten de eigen provincie zijn gekocht.

0 reacties


Stikstofcijfers: Mesdagfonds komt nu op zelfde cijfer uit als RIVM

De Nederlandse landbouw is op papier inderdaad verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag op natuurgebieden die daar het gevoeligst voor zijn. Tot dat inzicht zijn nu ook de onderzoekers gekomen die de stikstofcijfers in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds hebben nagerekend.

8 reacties


Alsnog BTW-teruggaaf voor veehouders na afschaffing BTW-landbouwregeling

Het Ministerie van Financiën is bereid om veehouders, die gebruik maakten van de BTW-landbouwregeling en per 1 januari 2018 verplicht in de BTW-regeling moesten, alsnog de...

0 reacties


LTO roept Schouten op tot Europese inzet

De kans dat 2020 een verloren jaar wordt voor velen in de sector is groot; LTO Nederland vraagt minister Schouten vandaag in een brief aandacht te hebben voor een aantal belangrijke zaken.

2 reacties


Vlaming kan niet zonder zuivel

Ook al gooien we steeds meer plantaardig beleg in onze winkelkar, het betekent niet dat iedereen de ommezwaai maakt naar een volledig veganistisch bord. 9 op de 10 Vlamingen kunnen zuivel immers niet missen, dat blijkt uit onderzoek van VLAM bij 600 Vlamingen. “Met gemiddeld 3,8 'melkmomenten' per dag kunnen we moeilijk zonder”, klinkt het bij VLAM. Vooral bak- en smeerboter, melk bij de koffie, kaas en yoghurt zijn publiekslievelingen.

0 reacties


Milieu-organisaties willen een oplossing voor de stikstofcrisis: "Kabinet zit op een dood spoor"

Mobilisation for the Environment (MOB), Greenpeace en Vereniging Leefmilieu vinden dat het kabinet wat betreft de stikstofcrisis op een dood spoor zit. Daarom hebben de organisaties samen een brief aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten gestuurd.

0 reacties


Coronavirus doet wereldvoedselprijzen dalen in maart

Als gevolg van de coronacrisis neemt de vraag af en zijn de olieprijzen in vrije val. Daardoor gaan de internationale prijzen van de belangrijkste voedselproducten omlaag. Dat meldt FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

0 reacties


LTO Noord blij met besluit provincie om af te zien van handhaving PAS-meldingen

LTO Noord is blij met het besluit van de provincie Overijssel om nu niet te handhaven bij bedrijven die een PAS-melding deden. "Dit creëert rust voor boeren en tuinders", vindt Ben Haarman.

0 reacties


Noord-Brabant nam een stikstofgok die bij andere provincies verkeerd valt

De provincie Noord-Brabant kocht stikstofruimte van boeren in, ook elders in het land. Of dat iets oplevert is nog maar de vraag.

0 reacties


RIVM past omgangsregels met dieren aan

Het RIVM adviseert om alleen mensen zonder coronaklachten voor dieren te laten zorgen. Indien dat niet mogelijk is, mogen dierenartsen, veehouders en werknemers met milde klachten ook de stal in.

1 reactie


Schouten betreurt stopzetten overleg stikstofcrisis door Landbouw Collectief

Minister Schouten vindt het jammer dat het Landbouw Collectief het gesprek over de stikstofaanpak heeft gestopt. Het kabinet betreurt het besluit, zo staat in een officiële verklaring, "juist omdat er de afgelopen maanden zoveel al is besproken en gerealiseerd."


6 reacties

01 Apr 2020

LTO Corona-dashboard: Veel resultaat, ook werk aan de winkel

LTO werkt hard aan verschillende maatregelen om de sector door de coronacrisis te helpen. In dit dashboard ziet u welke doelstellingen LTO al heeft behaald en welke nog niet. 

0 reacties


Zelfs stikstofkwestie staat bouw biomasseplein in Boxtel niet langer in de weg

BOXTEL - De nieuwe stikstofnormen staan de aanleg en daarna ook de werking van het biomassaplein in Boxtel niet in de weg. Dat hebben aanvullende berekeningen uitgewezen.

0 reacties


Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

Het kabinet verlengt de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in ieder geval tot en met 28 april. Minister-president Rutte heeft dat gisteravond bekendgemaakt.

0 reacties


Zorgen bij boeren over opkoop boerderijen voor logistiek: ‘Carola, geef duidelijkheid.’

EDE - Schapenhouder Bart Kemp uit Ede heeft in een brief aan Carola Schouten zijn zorgen geuit over de toekomst van de agrarische sector nu blijkt dat steeds meer boerderijen worden opgekocht om industrie te compenseren. ,,Boeren zijn daar niet tegen opgewassen.’’

1 reactie


Prijs nuka’s neemt een duikvlucht

De moeizame vleesafzet in de vleeskalverhouderij werkt ook door in de vraag naar nuchtere kalveren.

Door minder vraag naar vleeskalveren vanuit de slachthuizen, blijven deze dieren langer staan bij vleeskalverhouders. Die hebben daardoor minder ruimte om nieuwe nuchtere kalveren in de hokken te zetten.

82 reacties


CBb: ‘Muizenperceel’ ten onrechte niet meegeteld

Een melkveehouder krijgt er ruim 300 kilo fosfaatrechten bij, blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het College is van mening dat RVO.nl ten onrechte een perceel grond met muizenschade niet heeft meegeteld bij het vaststellen van de fosfaatrechten van de melkveehouder. In de winter 2014/2015 werd de melkveehouder getroffen door een muizenplaag, waardoor delen van het grasland schade hebben opgelopen.

2 reacties


Drenthe krijgt vandaag uitleg over 'stikstofaanval' uit Brabant

ASSEN / 'S HERTOGENBOSCH - Waarom jaagt de provincie Noord-Brabant Drenthe en andere provincies tegen zich in het harnas door hier boeren uit te kopen? Het Brabantse provinciebestuur belooft woensdag in een brief tekst en uitleg te geven.

0 reacties


68 melkveehouders leveren melk van excellente kwaliteit

Maar liefst 68 Vlaamse melkveehouders zijn door het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) beloond voor de uitstekende kwaliteit van de melk die ze het afgelopen jaar hebben geleverd. Dat zijn er meer dan in 2018, toen 57 landbouwers het hele jaar door melk van bovengemiddelde kwaliteit leverden. Normaal krijgt elk van de bekroonde melkveehouders een bezoek van een MCC-medewerker waarbij het diploma overhandigd wordt, maar door het coronavirus werden de oorkondes dit jaar via de post bezorgd.

1 reactie


Vanmorgen hebben het Landbouw Collectief en minister Schouten weer overlegd

Vanmorgen hebben het Landbouw Collectief en minister Schouten weer overlegd. Het LC is zwaar teleurgesteld in de uitkomst. Op deze wijze heeft verder overleg geen zin.

Meer: prikkebord.nl/topic/213677/

24 reacties


Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overleg met Minister Schouten

Persbericht

Vanmorgen hebben het Landbouw Collectief en Minister Schouten weer overlegd. Premier Rutte kon daar om begrijpelijke redenen niet bij zijn. Het Landbouw Collectief is zwaar teleurgesteld in de uitkomst van het overleg, de kaarten lijken in Den Haag al in 2019 te zijn geschud.


In niets lijkt het erop, dat de minister zich op belangrijke punten sterk wil maken voor de sector en tot reële oplossingen te komen. Dit terwijl de landbouw al volop stikstof (NH3) heeft gereduceerd, ook recent. Zelfs in deze bijzondere periode van de Corona crisis, waarbij de stikstofconcentratie in de lucht sterk is gedaald en voedselvoorziening crucialer is dan ooit, wil het Kabinet de agenda van 2019 doordrukken. Op deze wijze heeft verder overleg geen zin.

Gang van zaken
Al op 20 november 2019 heeft het Landbouw Collectief een plan neergelegd en maatregelen voorgesteld, waarmee een aanzienlijke hoeveelheid stikstofuitstoot kan worden bespaard. Sindsdien is intensief overlegd en op onderdelen voortgang geboekt. Maar duidelijk werd ook, dat het Kabinet
een eigen weg ontwikkelde. Bijvoorbeeld met de Spoedwet Aanpak Stikstof in december, die de mogelijkheid geeft om het veevoer voor de dieren vanuit Den Haag tot in detail te kunnen regelen. En vervolgens mogelijkheden biedt om boeren te beboeten op een wijze die alle proporties te buiten gaat. Verder is zeer tegen het advies van het Landbouw Collectief in februari een peperdure regeling aangekondigd voor opkoop van boerenbedrijven, waarvan uit berekeningen blijkt dat het effect op de Natura 2000 gebieden minimaal is.

Overleg steeds stroever
Ondertussen verliep het overleg over de door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen (eiwitarm voer, meer beweiden en uitrijden van mest aangelengd met water) steeds stroever en is op dit moment nog steeds geen van deze maatregelen klaar om op een verantwoorde wijze
ingevoerd te kunnen worden in de praktijk. Alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie. Vanmorgen bleek dat de minister desondanks haar oorspronkelijke idee van eiwitarm voer uit de Spoedwet, alsnog verplicht voor iedereen wil invoeren. En dat middenin de Corona crisis, waarbij de boeren en de partners in de voedselketen wel wat anders aan hun hoofd hebben en zelfs niet eens goed kunnen worden voorgelicht of ondersteund. Voor ons als Landbouw Collectief niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onverantwoord!

Gereduceerde stikstof mag niet worden ingeboekt
De landbouw heeft al veel NH3 gereduceerd en werkt daar elke dag aan. De in december aan de landbouw opgelegde taakstelling van 1 kTon besparing voor dit jaar is al meer dan geleverd door het houden van minder dieren en minder eiwit in het veevoer. Echter het ministerie schrijft deze reducties continu toe aan ontwikkelingen die zich normaal al voordoen, waardoor het voor de landbouw onmogelijk is om al haar inspanningen ook te verzilveren. Dat geldt eveneens voor de saneringsregeling varkenshouderij, waarbij ca 10% van de varkenshouders hun bedrijf gaan beëindigen. Het borgen van deze reducties wordt juridisch onmogelijk gemaakt. Dit doet geen recht
aan de inspanningen die de veehouderij in Nederland al levert.

Andere belangrijke punten die verdere aandacht vragen:

1. Pas overgaan tot extern salderen als leegkoop van landbouw te voorkomen is en zich niet weer een wildwest in opkoop voordoet zoals Brabant recent heeft laat zien. Provincies hebben vanmorgen aangegeven hierover eerst in overleg te gaan met de landbouwsector;

2. Definitief regelen van een generaal pardon voor de zogenaamde PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben. De minister heeft uitgesproken dit zo spoedig mogelijk te regelen;

3. Zorgen dat voor beweiden en bemesten geen vergunning nodig is;

4. Een adequaat stikstof registratie systeem, waarbij de gewenste scheiding tussen NH3 en NOx in het huidige voorstel van het Landbouw Collectief op grote bezwaren stuit bij het ministerie. Terwijl dit voor de landbouw nodig is om te kunnen doorontwikkelen en innoveren;

5. Passende beloning voor de varkenshouderij voor hun geleverde stikstofruimte uit de warme sanering, waarover nog steeds geen concrete afspraken zijn gemaakt;

6. Correcte afhandeling van de nertsenhouderij laat nog zeker tot het einde van het jaar op zich wachten, terwijl de bedrijven in grote problemen zitten;

7. Behoud van alle vergunde stikstof ruimte, dus ook de latente ruimte op vergunningen. Deze ruimte wordt nu compleet ontnomen;

8. Een noodzakelijke herijking van N2000 gebieden;

9. Instellen van een minimale drempelwaarde, en,

10. Afspraken over het opstellen van een lange-termijn plan voor maatregelen en innovatie. De conclusie van het Landbouw Collectief uit dit alles is, dat de minister vasthoudt aan voor de sector onduidelijke afspraken met de coalitiepartijen en geen ruimte biedt voor inbreng vanuit de
landbouw. Zo komen we nooit tot praktisch haalbare en betaalbare maatregelen om stikstof te besparen en te borgen.

Oproep aan de politiek
Het Landbouw Collectief roept de politiek op de minister te bewegen om alsnog tot een akkoord te komen met het Landbouw Collectief. Tot die tijd zet het Landbouw Collectief al haar activiteiten in de werkgroepen on hold. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief: “De minister kan nog steeds
de reductie van stikstof met de boeren en de rest van de keten doen in plaats van zonder, maar dat vraagt van haar wel een fundamenteel andere opstelling dan we nu al een half jaar ervaren.”

8 reacties


Zuivelnoteringen blijven maar dalen

Er lijkt nog geen einde te komen aan de daling van de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van ZuivelNL. Deze week gaat er opnieuw behoorlijk wat vanaf.

0 reacties


Prijs fosfaatrechten blijft hangen

De handel op de fosfaatrechtenmarkt heeft sinds vorige week niet aangetrokken, de markt is nog steeds erg rustig. De gemiddelde prijs blijft op hetzelfde niveau hangen als vorige week.

30 reacties


Bouw stal voor 760 koeien loopt vertraging op

De Blijhamse veehouder Wim Verweij die van de gemeente Westerwolde een stal mag bouwen waar 760 melkkoeien in kunnen loopt verdere vertraging op.

153 reacties


'Cowboypraktijken', provincie Brabant trapt op Noord-Hollandse tenen bij het kopen van boerderijen

Met de aanschaf van vijf boerderijen zorgt de provincie Brabant voor flinke ophef in Nederland. Het CDA heeft over de aankoop vragen gesteld in de Tweede Kamer. Een Noord-Hollandse provinciebestuurder reageert boos in de krant en landbouworganisatie LTO verspreidde woensdagmiddag een negatieve reactie. Volgens het CDA maakt Brabant zich schuldig aan 'cowboypraktijken' en die term wordt overal herhaald.

1 reactie


Koeiendans: als 350 koeien ’licht hupserig’ en blij de wei ingaan [video]

Zo’n 350 koeien van John en Anita Klaver uit Winkel mochten woensdag voor het eerst sinds augustus de wei weer in. Gewoonlijk trekt de zogenoemde koeiendans wel wat kijkers. Nu liet de melkveehouder mensen meegenieten via een livestream op internet.

De koeien hebben tot nu toe op stal gestaan aan de Langereis. Het moment waarop ze weer naar buiten mogen, zorgt altijd voor wat uitgelaten gedrag onder de dames. Zelfs al valt dat volgens Anita Klaver toch wel mee. „Ze zijn wat licht hupserig. Dat echte springerige zie je hier niet zo snel. Dat komt omdat onze koeien in een open stal staan en gewend zijn aan daglicht.”

0 reacties


'Minister belooft veel, maar komt bitter weinig na' - Interview Jeroen van Maanen

De gesprekken tussen het Landbouw Collectief en minister Carola Schouten over de stikstofaanpak zijn vandaag (1 april) op de klippen gelopen. Jeroen van Maanen, woordvoerder van Farmers Defence Force, was erbij als lid van de delegatie van het Landbouw Collectief. Hij vertelt waar het op vast zit. 'Moeten we hier nog energie in stoppen of gooien we er een bom onder?'

5 reacties

31 Mar 2020

Status quo in politiek Brabant: VVD komt in lastige spagaat, links hoopt dat uitstel toch afstel wordt

DEN BOSCH - De Brabantse provinciepolitiek lijkt het over één ding eens te zijn: zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn, komt er geen vergadering om een nieuw provinciebestuur te installeren. Maar die status quo levert wel dilemma's op.

0 reacties


'Stikstof in een verstikkend politiek debat'

Het stikstofbeleid is vastgelopen en dat is niet voor het eerst. Tien jaar geleden was dit ook al het geval. De enorme complexiteit van de stikstofwetgeving en stikstof-rekenmodellen zijn daar debet aan. De oplossingen om de wetgeving juridisch weer vlot te trekken, blijken geen oplossing voor de ecologie en economie. De maatregelen missen bovendien een deugdelijke kosten-effectiviteits analyse. De effectiviteit en efficiëntie van bestedingen is daardoor niet controleerbaar.

Grote inspanningen, kleine effecten

Momenteel worden maatregelen ingevoerd om de stikstofwetgeving weer vlot te trekken. Daarbij is de juridische kant van het stikstofverhaal leidend. Maar wat betekenen die maatregelen voor de ecologie en de economie? De stikstofdepositie zou volgens de ecologie gemiddeld met zo’n 600 mol/ha/jaar omlaag moeten, om in de buurt te komen van de kritische depositiewaarden van natuurgebieden. Doen de voorgestelde maatregelen dat ook?

- De verkeersmaatregel (snelheidsbeperking) die onlangs is ingevoerd, brengt de stikstofdepositie op natuur met 1,2 mol omlaag;

- Het uit de markt halen van 10% van de varkensrechten (saneringsregeling varkenshouderij), brengt de stikstofdepositie gemiddeld met 1 tot 5 mol omlaag;

- Het aanleggen van een landbouwvrije bufferzone van 5 kilometer rondom een natuurgebied (dit gaat om tientallen bedrijven die dan moeten verdwijnen), brengt de depositie met 200 tot 400 mol omlaag. Als om ieder natuurgebied een landbouwvrije zone van 5 kilometer moet worden aangelegd, blijft er op het platteland vrijwel geen ruimte meer over voor landbouw. Dat komt door het relatief grote aantal natuurgebieden. Deze optie is daarom niet realistisch. Het uitkopen van een of enkele 'piekbelasters' per natuurgebied, zoals het kabinet wil, levert nauwelijks vermindering van de depositie op.

Voor het juridisch vlot trekken van de stikstofregelgeving, maken een paar gram stikstof een groot verschil. Aan de ecologie draagt het vrijwel niet bij. Voor de economie (en bedrijfsleven) betekent het hoge kosten.

Aandeel landbouw in stikstofdepositie

De uitkomst blijkt afhankelijk van het gekozen uitgangspunt: neem je heel Nederland, de Natura 2000 gebieden, of stikstofgevoelige habitats met een kritische depositiewaarde < 2400 mol/ha/jaar? M.a.w. kijk je vanuit een beleidsmatig, juridisch of ecologisch gezichtspunt? Wij hebben gekozen voor het juridische gezichtspunt aangezien de (voorgestelde) maatregelen worden ingesteld om de regelgeving juridisch vlot te trekken. Met het vervallen van de PAS-wetgeving, is ook de PAS-lijst met 118 natuurgebieden (van de 161) vervallen. De Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet zijn nu het uitgangspunt, beide spreken over bescherming van alle natuurgebieden. De landbouw heeft een aandeel van 35% in de stikstofdepositie op alle natuurgebieden. De oppervlakte van heel Nederland betrekken in de depositieberekening, zoals de Rijksoverheid doet, mist juridische grondslag (de landbouw heeft in deze berekening een aandeel van 46%). Vanuit ecologisch gezichtspunt zijn de stikstofgevoelige habitats relevant (dan is het aandeel landbouw 41%).

Download hier het complete rapport: mesdag-fonds.nl/upload/ck/…

0 reacties


Negatief marktsentiment: FrieslandCampina verlaagt melkprijzen

AMERSFOORT - Zuivelconcern FrieslandCampina heeft de basis-melkprijzen voor zowel gangbare als biologische melk met 1,25 cent per kilo verlaagd.

18 reacties


Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet

In de milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport zijn in 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt voor de berekening van de uitstoot van stikstof. Ten onrechte is er voor de uitbreidingsplannen geen natuurvergunning aangevraagd. Dat concluderen een werkgroep van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage dinsdag in een advies.

3 reacties


NVWA zet deel van exportcertificering voor export van vee stop

Vanwege de beperkte capaciteit en maatregelen in verband met het coronavirus heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten om beschikbare capaciteit voor keuringen te concentreren op keuringswerkzaamheden in slachthuizen en certificering van exporten die van belang zijn voor de voedselvoorziening. Dit betekent dat vanaf vrijdag 27 maart geen exportcertificering meer wordt uitgevoerd voor fokrunderen, paarden, schapen en geiten en slachtkoeien. Voor paarden, geiten en schapen geldt een uitzondering voor dieren die direct naar een slachthuis worden vervoerd. Voor varkens gelden vooralsnog geen beperkingen.

0 reacties


Duizenden liters melk door de goot in India

Steeds meer landen stellen een lockdown in, zo ook ’s werelds grootste melkproducent: India. De Indiase bevolking dient 21 dagen binnen te blijven. Een waar fiasco voor de melkveehouders in het land. Inmiddels hebben ze al duizenden liters melk weg moeten spoelen.

0 reacties


Duidelijkheid afbouw Salderingsregeling

Het Kabinet heeft een wetsvoorstel voor afbouw van de Salderingsregeling gereed, dat naar verwachting deze zomer in werking treedt. De regeling was volgens het Kabinet niet meer houdbaar.

Het Kabinet wilde de succesvolle Salderingsregeling al eerder stoppen. Mede door lobby van LTO is eerder al de einddatum van de huidige regeling van 2020 naar 1 januari 2023 gegaan. Vanaf 2023 wordt de regeling afgebouwd tot 0% in 2030. Een teruglever-vergoeding die minimaal 80% van het afnametarief bedraagt komt hiervoor in de plaats.

0 reacties


Eindrapport Rotgers en Zijlstra pleit voor herziening Nederlands natuurbeleid

Stikstofdepostiedoelen in Natura 2000-gebieden zijn zelfs onhaalbaar, wanneer alle veehouderijen in een straal van 10 kilometer om het gebied heen worden gesaneerd. Dat kost bergen geld en heeft relatief weinig effect.

3 reacties


VVD groeit fors in eerste maand coronacrisis, FVD en PVV op verlies

De VVD stijgt in de eerste weken van de coronacrisis met 8 zetels in De Peiling van EenVandaag en Ipsos. Forum voor Democratie (-5) en de PVV (-3) leveren juist zetels in.

Premier Mark Rutte krijgt veel waardering voor de manier waarop hij met de coronacrisis omgaat. In de eerste weken van de crisis stijgt de VVD met acht zetels in de virtuele peilingen. Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) verliezen juist kiezers vanwege hun opstelling en het beleid dat zij hebben bepleit in deze crisis, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos.

10 reacties


Opnieuw Jumpstart opdracht voor HoSt: Microferm groen gas mestvergister

HoSt levert opnieuw een Microferm groen gas installatie binnen het initiatief ‘Jumpstart’ van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Ditmaal bij een melkveehouder in het Friese Boornbergum. In deze mestvergister wordt enkel bedrijfseigen mest vergist voor de productie van 40 Nm3 (kuub) groen gas per uur.

0 reacties


Update Crisisteam LTO Nederland 31 maart 15.00 uur

Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land/-tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen.

0 reacties


CDA verbijsterd over stikstofaankoop Noord-Hollandse boerderijen door Noord-Brabant

Naar aanleiding van de aankoop van twee Noord-Hollandse boerenbedrijven door de Provincie Noord-Brabant heeft Willemien Koning namens het CDA schriftelijke vragen gesteld. Koning hoopt met het indienen van schriftelijke vragen meer helderheid te krijgen over deze aankoop. ‘Het is bizar dat de opkoop nu al in gang is gezet, omdat de gebiedsprocessen in onze provincie nog moeten opstarten en omdat er nog veel onduidelijkheid heerst over de randvoorwaarden en regels rond verkoop en aankoop van stikstofruimte. Daarnaast heeft Noord-Holland die stikstofruimte zelf heel hard nodig.’

0 reacties


Marc Calon bij BNR: ‘Voedselketen hangt af van open grenzen’

In BNR's Big Five interviewt Roelof Hemmen deze week hoofdrolspelers uit de 5 meest cruciale beroepen tijdens de coronacrisis. Vanmorgen was LTO-voorzitter Marc Calon te gast.

0 reacties


LTO-organisaties lanceren commercial op radio en tv

Tijdens de coronacrisis werken boeren en tuinders hard om de voedselvoorziening op peil te houden. Om dat te benadrukken hebben de LTO-organisaties een commercial ontwikkeld.

4 reacties


Stadsboerderij in Emmen mag maximaal tien koeien houden

Stadsboerderij 't Nije Hoff in Emmen gaat straks maximaal tien koeien houden. Dat is het resultaat van acties van twee bezwaarmakers.

0 reacties


DOC Kaas laat melkprijs nog ongemoeid

In tegenstelling tot FrieslandCampina ziet DOC Kaas nog geen aanleiding om de melkprijs voor april te verlagen. Toch is de druk op de kaasprijzen is onmiskenbaar.

0 reacties


VVD Noord-Holland boos over aankoop Noord-Hollandse stikstofvergunningen door Noord-Brabant

VVD Noord-Holland boos over aankoop Noord-Hollandse stikstofvergunningen door Noord-Brabant

De VVD Noord-Holland is boos over de aankoop van de provincie Noord-Brabant van stikstofvergunningen van 2 Noord-Hollandse agrarische bedrijven. Woordvoerder Bas de Wit (Landbouw) vindt deze actie onbegrijpelijk. "Als overheden wil je samen optreden in de aanpak van de stikstofproblemen. Daar hebben we ons juist voor ingezet als het gaat om landelijke consistentie in de beleidsregels Stikstof. Deze actie gaat tegen het principe van samenwerking in. We moeten niet krijgen dat provincies elders bedrijven gaan uitkopen om hun eigen economie te bevorderen."

12 reacties


Drenthe woedend over stikstofaanval van provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de stikstofrechten van (onder meer) een Drentse boerderij kopen, om zo in Moerdijk een prestigieus logistiek park te kunnen bouwen. Provinciebestuur en boerenorganisatie in Drenthe zijn er op z’n zachtst gezegd niet blij mee.

33 reacties

30 Mar 2020

Overmacht en onvoorziene omstandigheden in leveringscontracten

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de afzet van producten. LTO heeft juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheden rondom ontbinding van contracten.

2 reacties


Nieuwe koers ForFarmers blijft nog even geheim

De nieuwe strategie van ForFarmers wordt niet in mei, maar pas in augustus uit de doeken gedaan. Het uitstel is een gevolg van de coronavirus en de overheidsmaatregelen hiertegen.

0 reacties


Proefstalstatus voor gebruik van drijmestadditief van Agri Minerals

Agri Minerals uit Roosendaal heeft een proefstalstatus verkregen om voor de toepassing van het drijfmestadditief NO-CH om aan te tonen dat het gebruik van het middel de emissie van ammoniak verlaagt en daarvoor een definitieve vermelding op de lijst van de Regeling Ammoniak en Veehouderij te verkrijgen. De aanvraag wordt gedaan in een combinatie met het gebruik van een vloer met de Easyfixge rubberen toplaag van HCI, een geborgd doseersysteem en een sproeisysteem op de mestrobot van JOZ. De bedrijven zijn op zoek naar 4 geschikte proefstallen voor metingen.

1 reactie


Kunnen frietaardappelen als koeienvoer dienen?

Op social media verschijnen berichten over het aardappeloverschot dat als voeraardappelen naar melkveehouders gaat. Bijvoorbeeld in het Gelderse Hummelo waar akkerbouwbedrijf Minkhorst leverde aan buurman Ronald Pelgrom, die melkkoeien heeft.

30 reacties


Opkoop boeren voor stikstof industrie begonnen

Provincie Brabant heeft met zes veehouderijen overeenkomsten gesloten om stikstofruimte te kopen voor het Logistiek Park Moerdijk. Daarvan liggen er slechts twee in Brabant. De andere vier liggen in andere provincies, waaronder in Noord-Holland.

53 reacties


LTO benadrukt doorgang voedselproductie en (seizoen)arbeid bij kabinet

Vrijdag 27 maart jl. heeft voorzitter Marc Calon bij minister Koolmees van SZW en minister Wiebes van EZK nogmaals het belang onderstreept van een adequate voedselvoorziening.

0 reacties


Kort coronanieuws: subsidie stikstofmaatregelen vertraagd

De subsidieregeling voor brongerichte maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen, is vertraagd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de regeling half april zou worden opengesteld. Door de coronacrisis is vertraging ontstaan. Het is op dit moment niet bekend wanneer de regeling zal worden opengesteld.

0 reacties


Boeren doneren voer aan Circus Renz

Veertien boeren uit de Drachtstercompagnie (FR) hebben zaterdag en maandag in totaal vijf wagens voer aan Circus Renz gedoneerd. Het circus is door de coronacrisis gestrand in Drachten.

3 reacties


Grolsch-bier uit horeca in diervoer

Grolsch haalt bier terug bij gesloten horecagelegenheden; het bier wordt gebruikt in diervoer.

Bierbrouwer Grolsch haalt het bier terug bij horecagelegenheden die door de coronamaatregelen gesloten zijn. Het opgehaalde bier wordt vervolgens gebruikt als diervoer. Dat bevestigt een woordvoerder van Grolsch

0 reacties


Investeerder Kees Koolen: 'Coronacrisis leidt tot totale reset van de wereld'

Investeerder Kees Koolen, ondernemer van het eerste uur in Booking en Uber, is de hele dag bezig met het ondersteunen van technologische start-ups waarin hij investeert. Een crisis die zo extreem is als de huidige die het coronavirus heeft veroorzaakt, heeft hij nog nooit meegemaakt. De gevolgen voor de samenleving zullen ongekend groot zijn, verwacht hij.

0 reacties

29 Mar 2020

Kabinet gooit roer om na kritiek: acute steunregeling ondernemers verruimd

Na snoeiharde kritiek vanuit ondernemend Nederland heeft het kabinet gisteravond besloten de regeling voor acute noodsteun te verruimen. Winkels in de non-foodsector die wel open zijn, maar dramatische omzetkeldering hebben, mogen vanaf maandag een verzoek indienen voor een eenmalige gift van vierduizend euro.

2 reacties


Samen door coronacrisis

De enorme omvang van de coronacrisis wordt helaas steeds duidelijker. Als landbouwsector worden we niet gespaard. LTO raamt de schade op dit moment op bijna 5 miljard euro.

2 reacties

28 Mar 2020

Humor maakt corona-spanning en onzekerheid dragelijk

Beste Prikkers, probeer de humor er een beetje in te houden. Als we niet meer kunnen (glim)lachen zijn we echt dood:

AMSTERDAM - Trump met oranje Pippi Langkous-staartjes op zijn hoofd. Tja, kapper dicht, hè. Plaatje na plaatje en filmpje na filmpje circuleren. Grappen in tijden van corona, het is een vreemd fenomeen. Met humorprofessoren praten we over de kracht van de lach.

5 reacties


Belang van tijdig inschrijven landbouwactiviteit bij KVK

Voor het verkrijgen van subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet je op 15 mei van het aanvraagjaar actief landbouwer zijn. Zorg dat dit tijdig bij de KVK bekend is.

0 reacties


RIVM wil uitgedaagd worden in stikstofkennis

Weinig beleidsterreinen zijn zo omstreden en gecompliceerd als het ammoniak- en stikstofbeleid. Al jaren liggen boeren in de clinch met beleidsmakers over de zin en onzin van getroffen maatregelen.

Er zijn hartgrondige ontkenners – die zeggen dat er geen ammoniakprobleem is en dat de natuur er niet onder lijdt. Er zijn genuanceerde ontkenners, die menen dat de metingen naar ammoniak de toets der kritiek niet kunnen doorstaan; er zijn ontkenners, die suggereren dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ‘balletje balletje’ speelt met de emissiegegevens.

2 reacties

27 Mar 2020

Update grensverkeer arbeidskrachten

Vandaag is er veel contact geweest met diverse instanties rond de toegang van Poolse internationale werknemers tot Duitsland.

0 reacties


Corona: Problemen dreigen voor biologische omschakelaars

Als gevolg van het stil leggen van alle fysieke inspecties door Skal Biocontrole in verband met de coronamaatregelen, kunnen nieuwe biologische ondernemers en omschakelaars niet beginnen.

2 reacties


‘Journalisten zijn te lui om zich echt te verdiepen in de stikstofcrisis’

De media heeft in de hele stikstofcrisis een behoorlijk en veelal eenzijdige invloed op de publieke opinie. Dat constateert chemicus Jaap Hanekamp. Ook ziet hij dat de samenleving, inclusief politiek steeds minder geïnteresseerd is in de waarheid.

15 reacties


Een op de drie boeren heeft nu al schade

Drie van de acht boeren ondervinden nu al negatieve gevolgen van de coronacrisis. Vooral stijgende voerkosten en lagere afzetprijzen zorgen voor een lager resultaat. Ruim 6 procent van de boeren meldt een schade van meer dan 50.000 euro te hebben.

0 reacties


Gevolgen coronamaatregelen voor recreatie

De coronacrisis en de benodigde maatregelen hebben mogelijk vervelende consequenties voor boeren en tuinders, ook voor agrarisch ondernemers met een recreatietak.

7 reacties


Alternatief emissiearme vloer op komst, eerste mestadditief mag proefstalstatus aanvragen

De overheid keek tot voor kort alleen maar naar technische oplossingen om de ammoniakemissie in de veehouderij te beperken. Veehouders hebben slechts de keuze uit een paar emissiearme vloeren. Binnenkort komt daar een mestadditief bij.

5 reacties


LTO/NOP ontstemd over maatregel Beter Leven Keurmerk

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar eieren verkopen supermarkten ‘gewone’ scharreleieren in verpakkingen met 1 ster Beter Leven Keurmerk. LTO/NOP heeft hier grote moeite.

21 reacties


Coronacrisis heeft weerslag op stikstofaanpak

De stikstofplannen van het kabinet komen niet eerder dan in de loop van de volgende maand op tafel.

Voordat een nader pakket aan maatregelen bekend wordt gemaakt, zal nog overleg worden gevoerd met het Landbouw Collectief. Vooralsnog staat een overleg gepland van het kabinet met de vertegenwoordiging van de Nederlandse land- en tuinbouw op 1 april. Ondertussen zijn er technische overleggen gaande.

0 reacties


DNB: snel herstel economie kan, bij goed beleid

De economie ligt op zijn gat, maar Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, hoopt op een relatief snel herstel als ­corona onder controle is. “We ­nemen aan dat de nasleep niet zo taai zal zijn als na de vorige crisis.”

0 reacties


Lucht in Nederland is schoner door corona-maatregelen

De lucht in Nederland is schoner geworden door alle maatregelen tegen het coronavirus. De concentratie vervuilende stoffen is 20 tot 60 procent lager dan een jaar geleden, schat het KNMI. Dat heeft metingen van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi bestudeerd.

7 reacties


Inkomenssteun zelfstandigen uitgewerkt

Vandaag is de regeling TOZO gepubliceerd. Deze regeling biedt zelfstandig ondernemers en zzp’ers de mogelijkheid om voor een periode van 3 maanden een aanvullend inkomen...

0 reacties


Onrust over publicatie spoedwet stikstof; Sieta van Keimpema legt uit

De afgelopen dagen is er veel onrust ontstaan over een publicatie van de spoedwet stikstof en een voorstel van de provincie Friesland over het uitwisselen van ammoniakrechten van de landbouw naar ruimte voor bouw en industrie. Sieta van Keimpema legt uit.

0 reacties


Zorgen over oogst van 2020, inzet LTO wordt gewaardeerd

Deze week was er in de media veel aandacht voor zorgen en problemen bij boeren en tuinders vanwege de coronacrisis, maar ook voor de oplossingen waar LTO Nederland aan werkt.

10 reacties


Stikstofruimte veehouderij ontfutseld

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen depositieruimte, die boeren door stikstofmaatregelen creëren, verschuiven naar andere sectoren zoals woningbouw en infrastructuur. Dit is het gevolg van de Spoedwet aanpak stikstof, die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd.

6 reacties

26 Mar 2020

Media over inzet LTO op coronacrisis

De media besteedt veel aandacht aan de zorgen én oplossingen van LTO Nederland voor de coronacrisis. Lees hier de artikelen die deze week hierover verschenen in de media.

13 reacties


Ledenzorg tijdens coronacrisis: wat kunnen we voor u doen?

Het coronavirus heeft voor boeren en tuinders niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Ook voor die signalen willen we er als LTO voor onze leden zijn. Daarom hebben LTO Noord, ZLTO, LLTB in afstemming met o.a. POV steun op touw gezet voor leden die op persoonlijk vlak in de knel komen. Heeft u behoefte aan een gesprek om uw hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen.

0 reacties


Waardering voor sectororganisaties in coronacrisis, met name LTO

De overgrote meerderheid van de melkveehouders vindt dat hun belangen goed behartigd worden tijdens de coronacrisis. Ze zien vooral de LTO als belangrijkste belangenbehartiger.

Dit blijkt uit een enquête die uitgeverij Agrio hield onder agrariërs uit verschillende sectoren.

Wat vindt u van de opstelling van belangenbehartigers in de coronacrisis? Zo luidde een van de vragen. Ruim 60 procent gaf ‘goed’ als beoordeling. 10 procent gaf zelfs een ‘zeer goed’ aan haar betreffende sectororganisatie. Bij 6 procent koos voor de optie ‘niet goed’ en 2 procent zelfs ‘zeer slecht’. De overige respondenten konden of wilden deze vraag niet beantwoorden.

Tussen de sectoren waren de verschillen klein. Akkerbouwers waren relatief het minst positief, met in totaal bijna 12 procent die hun belangenbehartigers matig of zelfs slecht vinden optreden.

LTO veruit belangrijkste organisatie
De LTO wordt als de meest aangewezen partij gezien in de coronacrisis. Vooral onder akkerbouwers (81 procent), pluimveehouders (69 procent) en melkveehouders (68 procent) wordt de organisatie het meest genoemd. De vakbond (POV) doet met name goede zaken bij varkenshouders (63 procent). Slechts 24 procent van de varkenshouders vindt dat LTO hun belangen in deze crisis het beste behartigd.

Bij melkveehouders staat de NMV als tweede met 12 procent. 11 procent ziet FDF hun belangen in de coronacrisis het beste behartigen.

Dat veel melkveehouders LTO als belangrijkste partij in de coronacrisis zien, is opvallend. Een jaar geleden bleek uit onderzoek in opdracht van Agrio dat LTO-leden hun organisatie een onvoldoende gaven voor de wijze waarop de LTO hun belangen behartigd.

3 reacties


Update Crisisteam LTO Nederland 26-3-2020 11:00

In deze video vertelt Hans Van den Heuvel, directeur van LTO Nederland, over de inzet van LTO op de coronacrisis. Ook steekt hij boeren en tuinders een hart onder de riem.

0 reacties


Videoboodschap minister Carola Schouten

Woord van waardering in videoboodschap minister Carola Schouten voor de boeren en iedereen die in de voedselketen aan het werk is.

4 reacties


Negeert de overheid het Landbouwcollectief?

Volgens Farmers Defence Force en John Spithoven van de Stichting Stikstofclaim maakt de overheid op slinkse wijze gebruik van de coronacrisis om zo de oorspronkelijke stikstofreductieplannen door te zetten. Dat baseren de organisaties op een uitgelekte brief van de provincie Friesland.

2 reacties


Jaar uitstel voor Duitse mestregels door corona

Het aangescherpte mestbeleid in Duitsland wordt waarschijnlijk met een jaar uitgesteld tot 2021. De Bondsregeringen van Duitse deelstaten hebben hierom gevraagd in Brussel. Met deze maatregel willen zij boeren in de gelegenheid te stellen om de coronacrisis goed door te komen.

3 reacties


Carola Schouten: 'Veetransporten kunnen doorgaan'

Minister Carola Schouten steunt de oproep niet van 36 Europese dierenbeschermingsorganisaties om de transporten vanuit Europa naar derde landen stil te leggen.

2 reacties


Keuringen en controles aangepast aan maatregelen corona

Op dit moment lopen alle keuringen en controles van certificerings-, keuringsinstanties en gemeenten op de bedrijven van boeren en tuinders in principe gewoon door.

0 reacties


Minister Van Nieuwenhuizen: Hulde aan de boeren.

Minister van Nieuwenhuizen steekt alle boeren en tuinders een hart onder de riem. Zij doet dat in de maandelijkse nieuwsbrief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

2 reacties


Ziekteverzuim bij NVWA verdubbeld: minder werkzaamheden uitgevoerd

De NVWA richt zich tijdens de coronacrisis meer op keuringswerkzaamheden in slachterijen en minder op ‘tactische toezichtswerkzaamheden’. Het ziekteverzuim bij de NVWA is de laatste weken verdubbeld. Werkzaamheden worden daarom afgeschaald.

7 reacties


Hamstergedrag overheden toont belang landbouwbeleid aan

Vietnam maakte bekend dat het de uitvoer van rijst opschort om de eigen voorraden te verzekeren. Eerder besliste Kazachstan al de export van wortelen, suiker, aardappelen en tarwebloem op te schorten en korter bij huis heeft Servië al export van zonnebloemolie stopgezet. De Standaard merkt op dat bij sommige overheden de voedselpaniek lijkt toe te slaan. In Europa is er (nog) geen probleem. “Jarenlang werd het Europese landbouwbeleid bekritiseerd, maar nu is het eerder een zegen”, zegt Jan Van Hove, hoofdeconoom bij KBC.

0 reacties


Infecties op Nederlandse bedrijven door import rundvee

Er is in het laatste kwartaal van 2019 opnieuw veel aanvoer van rundvee met een lagere status in diverse programma’s. Een groot deel daarvan komt uit geïmporteerde dieren.

16 reacties


Nertsenhouders Deurne vissen achter ’t net; rechter kent ze speciale sloopregeling niet toe

DEN HAAG/DEURNE – De negen Deurnese nertsenhouders, die voor 2024 hun bedrijven moeten beëindigen, mogen hun nertsenheds niet met de stalderingsregeling omzetten in veestallen. Evenmin mogen ze die als sloopstalruimte verkopen aan andere intensieve veehouders.

0 reacties


Een groot compliment van minister Schouten

Een groot compliment voor de harde werkers die zorgen voor ons dagelijks eten: zonder boeren, tuinders, vissers, procesmedewerkers, verpakkers, maaltijdbezorgers, supermarktmedewerkers en vele anderen geen maaltijden. In de coronacrisis staan we zij aan zij, want alleen samen kunnen we deze crisis aan. Dat is de boodschap van minister Schouten aan boeren en tuinders.

19 reacties


RFC betaalt direct voor duurzame energie

FrieslandCampina koopt een toenemend deel van haar groene stroom voortaan rechtstreeks van leden.

0 reacties


Documenteer financiële schade coronacrisis

Boeren en tuinders leiden veel omzetschade door het uitvallen van vraag en doordat extra kosten moeten worden gemaakt. Het is belangrijk dat ondernemers hun omzetschade en...

0 reacties


Nederland produceert drie keer meer voedsel dan we kunnen opeten: ‘Er is dus méér dan genoeg’

Nederland heeft een luxepositie als er een tekort aan groente en fruit ontstaat in Europa. Dat stelt directeur Marc Jansen van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Ook hem bereikten de signalen dat de toevoer van vers voedsel naar Europa hapert vanwege lockdowns, het uitvallen van vrachtvluchten en het sluiten van grenzen voor seizoensarbeiders.

15 reacties


FrieslandCampina heeft er bijna 500 nieuwe leden bij

Deze nieuwe leden zijn alle opvolgers op bestaande ledenbedrijven.

12 reacties


Keuringen en controles aangepast aan maatregelen corona

Op dit moment lopen alle keuringen en controles van certificerings-, keuringsinstanties en gemeenten op de bedrijven van boeren en tuinders in principe gewoon door. Wel passen publieke en private keuringsinstanties hun werkwijzen en controles zoveel mogelijk aan om te kunnen voldoen aan de door het kabinet afgekondigde extra coronamaatregelen.

0 reacties


Infecties met mastitis op Nederlandse melkveebedrijven door import van koeien

Aan het eind van het jaar kwamen er bij de Veekijker van de Gezondheidsdienst voor Dieren meldingen binnen van practici over melkveebedrijven waar het bedrijfscelgetal tot boven de 400.000 cellen per milliliter melk was opgelopen. Bij de 3 bedrijven werd Streptococcus agalactiae aangetoond in melkmonsters. Uitbraken van uierontsteking veroorzaakt door deze bacterie wordt in Nederland nog maar sporadisch waargenomen. De drie bedrijven hadden melkkoeien aangekocht uit het buitenland en dat heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot insleep van de bacterie.

1 reactie


FrieslandCampina betaalt leden rechtstreeks voor levering van duurzame energie

In 2019 was wereldwijd 94% van de door FrieslandCampina gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt. Het zuivelbedrijf wil geen gebruik meer maken van fossiele energiebronnen. Dit jaar gaat FrieslandCampina een stapje verder. Niet alleen moet de gebruikte stroom 100% groen zijn, het bedrijf wil deze groene stroom rechtstreeks bij zijn leden-melkveehouders afnemen en hen marktconform betalen. Daarom gaat de zuivelcoöperatie werken met ‘Power Purchase Agreements’.

5 reacties