Nieuwsgrazer


Foto's
0
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
98
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 36jr
Laatst online: 1mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


20 Nov 2018

Kwartaalaangifte BTW voor boeren en tuinders van de baan

De jaaraangifte voor btw voor boeren en tuinders en andere kleine ondernemers blijft behouden. Zij hoeven niet elk kwartaal btw-aangifte te gaan doen. Op die manier besparen ze kosten. LTO Nederland en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus hebben zich ingezet om de kwartaalaangifte van tafel te krijgen.

Het behoud van de regeling is te danken aan een aangenomen motie die was ingediend door de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Pieter Omtzigt (CDA).

Het kabinet was wel van plan te verplichten om ook kleine ondernemers te verplichten om vier keer per jaar aangifte te doen over de omzetbelasting, maar de Tweede Kamer steekt daar een stokje voor.

74 reacties


"Met niet naleven mestregels is veel geld te verdienen"

NOS, NRC, Trouw en andere Nederlandse media melden dat er in het zuiden van het land huiszoekingen zijn gebeurd in de strijd tegen mestfraude. De opsporingsdienst van NVWA verdenkt één van de grotere landbouwadviesbureaus van “creatieve oplossingen om de mestboekhouding op papier te doen kloppen”. Oplossingen die te catalogeren zijn als valsheid in geschrifte. Mogelijk kregen tientallen boeren hulp bij mestfraude. De klanten van het kantoor bezitten samen een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen. Ze zijn actief in de provincies Brabant en Limburg zodat de vraag rijst of er ook gesjoemeld is met mesttransporten naar het vlakbij gelegen Vlaanderen. “Er zijn geen recente vaststellingen die daarop wijzen”, reageert de Mestbank.

2 reacties

19 Nov 2018

Koeien met sprinklers gekoeld op warme dagen

Wanneer een koe het in de zomer te warm heeft wordt de loop op de robot minder.

m dat te voorkomen heeft DeLaval het systeem Cow Cooling ontwikkeld waarbij de koeien aan het voerhek met sprinklers worden gekoeld. ‘Een koe gaat naar het voerhek, wordt gespot door de sensor. En pas dan gaan de sprinklers en ventilatoren aan’, vertelt Willem Woudstra van DeLaval afgelopen week op Eurotier in Hannover. ‘De koeien leren heel snel dat het voerhek ene plaats van verkoeling is. Daarmee houdt je de loop op het voer, blijven de koeien vreten en blijven ze aandrang houden om te gaan melken.’

10 reacties


Invallen in Limburg om mestfraude

DEN HAAG - Politie en justitie hebben maandagochtend in Limburg invallen gedaan in verband met het vermoeden van mestfraude. Het gaat volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) om meerdere doorzoekingen op verdenking van valsheid in geschrifte.

42 reacties


NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 19 november doorzoekingen uitgevoerd op 10 locaties in een onderzoek naar mestfraude. Het onderzoek richt zich op een adviesbureau voor de veehouderijbranche dat er van wordt verdacht een faciliterende rol te spelen bij mestfraude. Bij de actie zijn naast het adviesbureau ook nog 9 woningen en bedrijfsgebouwen doorzocht.

De NVWA-IOD richt zich bij haar aanpak van fraude steeds meer op faciliteerders. Zij spelen door hun kennis en diensten vaak een cruciale en moeilijk te vervangen rol bij het plegen van fraude. Door faciliteerders aan te pakken kan dit fraudeurs frustreren.

11 reacties


Het PAS is afgeschoten. Het is tijd voor verhandelbare stikstofrechten.

Column Dirk Strijker Mansholtleerstoel Rijksuniversiteit Groningen

Verhandelbare stikstofrechten

Voor stikstof zou je dus eigenlijk hetzelfde moeten doen: introduceer zoiets als verhandelbare stikstofrechten. Het probleem met stikstof schijnt te zijn dat het net zo instabiel is als moderne huwelijken, en dat elke meting weer andere waarden oplevert. Aan de andere kant, als je in het PAS precies kunt zeggen hoeveel stikstof van een boerderij op een natuurgebied neerslaat, dan kun je dat ook in de vorm van rechten gieten. Als je dan vervolgens vaststelt hoeveel rechten er op welke afstand van een natuurgebied mogen worden uitgegeven, dan ben je er eigenlijk toch wel uit.

9 reacties


‘Biologische melkveehouder niet meer welkom in Nederland’

Een groep van zeker 75 biologische melkveehouders gaan woensdag 21 november in Brussel protesteren tegen het Nederlandse fosfaatbeleid.

Ze zijn ontstemd over het feit dat de biologische melkveehouderij ook te maken heeft met fosfaatrechten en dat minister Schouten weigert een uitzondering voor hen te maken. De actieclub SOS bio-boeren wijst daarbij naar een brief van de Eurocommissie Milieu, die liet weten een vrijstelling te rechtvaardigen, ‘omdat bio-boeren de mest –en milieuproblemen in Nederland niet veroorzaken’.

28 reacties


Nog geen signalen over marktverstoringen in handel fosfaatrechten

Onderzoeksbureau Ecorys voert momenteel een marktscan uit voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rondom de handel in fosfaatrechten. In deze marktscan wordt specifiek aandacht gegeven aan eventuele bestaande marktverstoringen en risico’s voor eerlijke en transparante handel. Ondanks een eerdere oproep van de minister om signalen te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), geeft Ecorys aan dat er geen signalen zijn ontvangen.

0 reacties


Lely onderzoekt eigen rol bij vermarkten melk van mini-melkfabriek Orbiter op boerenerf

Lely introduceerde in augustus de Orbiter, een mini-melkfabriek voor op het erf van een melkveebedrijf. Volgens verkoopdirecteur Gijs Scholman van Lely is de interesse enorm en wordt het concept de komende jaren in diverse landen getest. De vraag is wel in hoeverre Lely betrokken blijft bij het op de markt brengen van melk.

0 reacties

18 Nov 2018

Zorgen over zelfmoord onder boeren: agrarische sector komt in actie

Te veel boeren lopen met zware psychische problemen rond en kunnen hier niet goed over praten. De regering, agrarische organisaties en zuivelbedrijven komen in actie.

Boer Dunnink was ten einde raad
In Nederland wordt niet bijgehouden wat het beroep is van mensen die zelfmoord plegen. In andere landen gebeurt dat wel: experts in België en Duitsland schatten dat jaarlijks 400 tot 500 boeren er een eind aan maken. In Frankrijk is de kans dat een boer zelfmoord pleegt zelfs 22 procent hoger dan het gemiddelde.

10 reacties


Keuze kalf tart vleesveesector

Dat was woensdag in Nijkerk een van de vragen tijdens de informatieavond over fosfaatrechten en vleesvee van Stichting VleesveeNL. Een specialist van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) was hier om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Die waren er veel. De zaal zat afgeladen vol. 'Er hadden zich zeventig ondernemers aangemeld, maar er waren maar liefst 130 mensen aanwezig', vertelt voorzitter Jacco Keuper van VleesveeNL, de brancheorganisatie voor de vleesveehouderij, waarbij ook LTO is aangesloten.

10 reacties

16 Nov 2018

Handelsoorlogen, veeziekten en opwarming: de voedselindustrie krijgt het zwaar

Er komen roerige tijden aan voor de voedingsmiddelenindustrie. Door Trumps handelsoorlogen, veeziekten en extreme weersomstandigheden is de verwachting dat prijzen voor voedselgrondstoffen volgend jaar zeer instabiel zullen zijn.

30 reacties


Food100: Erkenning voor jonge melkveehouder Welmoed Deinum

Iris Bouwers van Landbouwbedrijf Bouwers uit Zuidwolde (DR), Johan Leenders van Leenders Kip uit Swifterbant (FL) en Welmoed Deinum uit Sondel (FR) zijn opgenomen in de Food100.

De 24-jarige Welmoed Deinum van melkveebedrijf De Graasboerderij uit het Friese Sondel is voor de tweede keer opgenomen in de Food100. Alhoewel ze het een hele eer zegt te vinden, tempert Deinum haar verwachtingen over wat deze opname oplevert. Ze merkt op dat er weinig boeren en weinig Friezen in de lijst staan.

0 reacties


NMV zoekt duidelijkheid over fosfaatrechten

Op zeer korte termijn gaat NMV weer in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de actuele fosfaatzaken te bespreken. Er komen nog steeds veel vragen binnen over fosfaatrechten waar NMV op dit moment geen sluitend antwoord op kan geven. NMV is...
Het bericht NMV zoekt duidelijkheid over fosfaatrechten verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

85 reacties


Pluim voor Nederlandse zuivel om milieu-inspanningen

Nederland heeft, vergeleken met een aantal andere Europese lidstaten, vorig jaar bewezen dat het uitdagingen met betrekking tot milieu en klimaat snel en effectief kan aanpakken.

6 reacties

15 Nov 2018

Melkveebedrijven gaan warmte van melk en mest hergebruiken | Eemskrant

Hellum – Twee Groninger melkveehouders gaan een techniek testen waarbij de warmte van melk en mest wordt hergebruikt binnen hun bedrijf. Naast het benutten van restwarmte worden ook andere doelen nagestreefd: vermindering van ammoniakuitstoot uit (gekoelde) mest, een beter stalklimaat en het verhogen van de mestkwaliteit. De provincie Groningen draagt 55.000 euro bij aan dit …

0 reacties

14 Nov 2018

Als mestfraude niet te bestrijden is, dan moet de sector maar kleiner

Het probleem van de mestfraude blijkt te hardnekkig en te omvangrijk voor het gezag om ooit te kunnen beheersen, eerst met controle dan met sancties. De sector zelf volhardt namelijk in z’n frauduleuze gedrag – die blijkt niet of nauwelijks vatbaar voor zelfregulering, onvoldoende onder de indruk van toekomstige sancties, noch gevoelig voor publieke aandacht voor normschendingen. Vooral omdat men de schouders ophaalt voor de natuur- en milieubelangen die wettelijk worden beschermd.

De branche blijkt verder te groot om daar nog met een ‘150 tot 200 strafzaken’ per jaar indruk op te kunnen maken. Het recht heeft hier dus geen gezag, de calculerende varkensboer heeft de overhand.

41 reacties


Kritiek op behandeling vee in Europa

De standaarden voor dierenwelzijn in de EU behoren tot de hoogste ter wereld, maar de minimumregels voor de behandeling van (pluim)vee worden lang niet overal nageleefd. De Europese Rekenkamer constateert dat in een rapport na bezoeken aan Duitsland, Frankrijk, Polen, Italië en Roemenië.

Het routinematig afknippen van varkensstaarten, vervoer van zieke dieren, misstanden bij langeafstandstransporten en fouten bij het verdoven voor de slacht, zijn enkele punten waar het misgaat. Ook bijvoorbeeld de inspectie van Franse legkippenstallen voldoet niet altijd aan de eisen wegens ontbrekende apparatuur. Het beleid voor ruimere huisvesting van zeugen en een verbod op bepaalde kippenkooien is wel succesvol te noemen, schrijven de controleurs.

0 reacties


Omslag voor verkoop melkpoeder uit interventie

De Europese Commissie heeft drie jaar na de opkoop van melkpoeder voor interventie de helft daarvan verkocht. Vooral de laatste maand reageren kopers actief op de aanbestedingen. Daarmee lijkt een omslag te komen in de eerst moeizame verkoop van melkpoeder.

2 reacties


Krachtvoerprijs ligt ten opzichte van buitenland voor Nederlandse melkveehouder op gemiddeld niveau

De Nederlandse melkveehouder betaalde in 2017 gemiddeld 250 euro per ton krachtvoer. Met deze prijs zit Nederland in de middenmoot wat betreft krachtvoerprijs ten opzichte van de andere belangrijke zuivellanden. Op de melkveebedrijven in Duitsland, Denemarken en Ierland liggen deze prijzen iets lager, variërend van 220 euro tot 240 euro per ton. De prijs voor krachtvoer in Frankrijk en Polen ligt met ruim 315 euro per ton een stuk hoger dan in Nederland.

0 reacties

13 Nov 2018

Melkaanvoer onder 36.000 ton per dag

De Nederlandse melkaanvoer kwam in oktober uit op gemiddeld 35.765 ton per dag.

7 reacties


Ingenieursbureau Heemskerk bestaat 50 jaar “De koe is nog lang niet ontrafeld”

Wie het productiepotentieel van de melkveestapel maximaal wil benutten moet op verschillende vlakken presteren. In de afgelopen 50 jaar heeft Ingenieursbureau Heemskerk zich ontwikkeld tot een partner die kennis over alle invloedsfactoren in huis heeft. Van genetica tot nutri-genomics: Ingenieursbureau Heemskerk wil de melkveehouder dienen.

Het verhaal van ingenieursbureau Heemskerk begint met een zoon van een bollenkweker die bij toeval op het melkveebedrijf van de familie Van Puijenbroek terechtkomt in Hilvarenbeek (Noord-Brabant). Zonder relevante werkervaring in de melkveehouderij ging Piet Heemskerk aan de slag op het bedrijf met 200 melkkoeien. Bedrijven van die schaalgrootte waren op dat moment bijzonder schaars in onze regio. Piet liep bij de dagelijkse werkzaamheden dan ook tegen problemen aan waar nog geen oplossing voor bestond. Neem de vruchtbaarheidscyclus van een koe; bij een klein koppeltje koeien was het vruchtbaarheidsmanagement eenvoudig. Bij 200 koeien was het overzicht behouden op dierniveau een heel stuk uitdagender. Piet - universitair geschoold in Wageningen - ontwikkelde daarop de koekalender, waarmee orde op zaken werd gesteld in het systeem. In één oogopslag was te zien waar een koe zich bevond in de vruchtbaarheidscyclus.

0 reacties


CBb wijst voorlopige voorziening vleesveehouders af

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed maandag 12 november uitspraak over de verzoeken van vier vleesveehouders om een voorlopige voorziening te treffen omdat de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun fosfaatrechten heeft verlaagd of ingetrokken. Het CBb heeft de verzoeken om de besluiten te schorsen afgewezen.

0 reacties


Vleesveehouders moeten fosfaatrechten teruggeven

Veehouders die te veel fosfaatrechten hebben ontvangen door een fout van minister Carola Schouten (Landbouw), blijven genoodzaakt extra fosfaatrechten bij te kopen of hun veestapel in te krimpen als zij het risico lopen de Meststoffenwet te overtreden.

Het besluit van de minister om de fosfaatrechten in te leveren, verhindert de veehouders niet om maatregelen te nemen om toch binnen de bestaande regelgeving het bedrijf uit te oefenen, stelt de rechter. De schorsing het besluit werkt alleen tijdeling en verandert niets aan het risico dat zij nemen als zij de bedrijfsvoering niet aanpassen.

0 reacties


Hoogleraren: ‘Stop met verketteren van vlees’

Ondanks dat vlees voor de mensheid evolutionair van enorm belang is geweest, en tot nu toe steeds op waarde is geschat, lijkt dit in de huidige westerse samenleving geheel op zijn kop te worden gezet. Vlees wordt neergezet als iets dat (welvaarts)ziekten brengt, de planeet vernietigt en dierenleed veroorzaakt. Hoog tijd voor nuance, schrijven drie
Het bericht Hoogleraren: ‘Stop met verketteren van vlees’ verscheen eerst op Vlees.nl.

3 reacties


Europese Commissie overtuigd van manier waarop Schouten mestbeleid wil handhaven

De Europese Commissie heeft bevestigd dat de Nederlandse handhavingsstrategie voor het mestbeleid die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor ogen heeft voldoet aan de voorwaarden uit de derogatiebeschikking. Daarmee is volgens Schouten een goede basis gelegd voor gesprekken over verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Inhoudelijke bijstelling van de derogatie is daarbij niet aan de orde. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn blijft de basis voor de derogatie en dat blijft onveranderd van kracht. Voor inhoudelijke aanpassingen inclusief bijbehorende onderbouwing is het tijdpad te krap, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

99 reacties

12 Nov 2018

Nieuwe strategie FrieslandCampina

FrieslandCampina legt de lat de komende jaren hoger voor zichzelf. De onderneming moet scherper in de markt staan, met betere producten, sneller en dichter bij de consument. Het bedrijf wil ook leidend zijn qua duurzaamheid en het wil zich verbeteren met basiszuivel. De kaasbusiness, goed voor bijna 50% van de melkverwerking, moet daarbij weer goed winstgevend worden.

4 reacties


'FrieslandCampina moet productie DIRECT stopzetten'

LOCHEM - Omwonenden, milieuactivisten en politici zijn van mening dat FrieslandCampina in Lochem en Borculo de productie stil moet leggen. Dit omdat er momenteel per uur 400.000 liter vervuild water de Berkel instroomt. De oorzaak is een leidingbreuk.

FrieslandCampina gaf dit weekend aan dat ze de productie best stil willen leggen. Maar pas wanneer het ‘echt’ nodig is. Volgens bovengenoemde is het nu echt nodig! “Er stroomt enorm veel vervuild water aan. Wat een domme reactie van die woordvoerder. Er gaan vissen dood”, vertelt de Lochemse milieu-activist Sjoerd Jansen.

76 reacties


FrieslandCampina: nu nog niet praten over schade leidingbreuk

LOCHEM - Zuivelgigant FrieslandCampina wil nu nog niet praten over de financiële schade die het bedrijf geleden heeft als gevolg van de breuk in de persleiding bij Lochem. ,,Dit heeft geld gekost, maar het is nu nog te vroeg om in te schatten hoeveel. En daar willen we nu ook nog niet over praten’’, zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest. ,,De boel moet eerst gerepareerd worden.’’

1 reactie


Drentse melkveehouders opgeroepen tot opstellen van duurzaamheidsplan

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS Advies en Agrarische Natuur Drenthe gaan samen melkveehouders helpen bij het opstellen van een duurzaamheidsplan. Dit plan dient als leidraad voor het verduurzamen van het bedrijf. Melkveehouders kunnen ondersteuning krijgen om het bedrijf door te lichten op verduurzamingsaspecten, zoals kringloop, grondgebruik, waterbeheer, energie en biodiversiteit.

18 reacties

11 Nov 2018

Marcel Rijkers zag leven als boer niet meer zitten: ‘Zoek hulp voor het te laat is’

“Laat maar, het hoeft van mij even niet meer.” Melkveehouder Marcel Rijkers uit Landhorst was begin dit jaar helemaal op. Normaal gesproken draaide de boer zijn hand niet om voor een zieke koe. Maar die ochtend was het de druppel die de emmer deed overlopen. Door enorme berg regels voor melkveehouders werd het Marcel mentaal allemaal te veel.

64 reacties


Boerderij voor derde keer in drie weken tijd getroffen door brand: 50 dieren dood

Bij een boerderij in het Utrechtse Werkhoven is voor de derde keer in een paar weken tijd brand uitgebroken. Opnieuw zijn daarbij koeren en stieren omgekomen: dit keer zeker vijftig.

26 reacties


Werkhovense ondernemer doet verhaal over branden:

WERKHOVEN - Wie zit er achter de reeks branden bij ondernemer en boer Gert Snitselaar in Werkhoven? De recherche onderzoekt verschillende scenario's.

Video: rtvutrecht.nl/nieuws/1838498/

0 reacties

10 Nov 2018

Enthousiasme voor het veehouderijvak groot

Liefde voor het vak. Premixfabrikant Trouw Nutrition heeft een gevoelige snaar geraakt met zijn actie liefdevoorboeren.nl, waar veehouders praktische tips kunnen inzenden. Als dank mogen ze op een smakelijke beloning rekenen.

0 reacties


Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien

NIJMEGEN - De uitstoot van schadelijke stoffen door de Nederlandse melkveehouderij daalt snel. Vooral de uitstoot van fosfaat gaat loopt snel terug maar ook de productie van stikstof neemt af. De sector blijft dik onder de door Europa vastgesteld normen.

0 reacties

09 Nov 2018

Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland?

Nederland loopt zo hoog op met de circulaire economie en de kringlooplandbouw die daar perfect in past dat een taks op kunstmest in overweging wordt genomen. Door de Tweede Kamer is onlangs een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan landbouwminister Carola Schouten om een heffing te bekijken. De reacties uit het landbouwkamp liegen er niet om. Een akkerbouwer-bestuurder legt aan Boerenbusiness uit dat de intensieve veehouderij (die bepaalde beleidsmakers in Nederland liever kwijt dan rijk zijn, nvdr.) het beste wegkomt met de kunstmesttaks. “Zij gebruiken geen kunstmest en voeren juist veel dierlijke mest af.” De redactie van Boerenbusiness vindt de taks zo’n dom plan dat DCA-directeur Kees Maas zelf in zijn pen kroop.

63 reacties


'Dubbelbox melkrobot op de voergang doet het supergoed'

Een op de voergang geplaatste dubbelbox SAC RDS Futureline Elite melkrobot melkt sinds een jaar de koeien van Jeroen Ensink uit Meddo. Dat gaat supergoed. De melkveehouder hoeft nauwelijks dieren naar de robot te brengen, al is hij wel vaak bij de koeien te vinden. Want, 'als je geen koeienboer bent, moet je niet aan een melkrobot beginnen', vindt Ensink die ook meer tijd heeft voor zijn gezin. Hij brengt nu zelf de kinderen naar bed.

'Het voorbehandelen is een van de onderdelen waarmee een SAC RDS Futureline Elite melkrobot zich onderscheidt van andere merken. De voorbehandelbeker reinigt de spenen één voor één met warm water, blaast ze droog en straalt ze voor. Pas daarna begint het aansluiten van de melkbekers. Met deze manier van werken benadert de robot het natuurlijke melkproces.'

0 reacties


Boer uit Oudemirdum verkoopt zijn vee, maar is toch eigenaar fosfaatrechten

De maatschap Van der Goot in Sondel moet de fosfaatrechten voor 83 stuks jongvee (1900 kilo) overdragen aan Pier Boersma in Oudemirdum. De gebroeders Van der Goot kochten begin 2015 de volledige veestapel van Boersma.

Vanwege ruimtegebrek in de eigen stallen bleef het jongvee gestald bij Boersma, die de dieren ook verzorgde en daar een vergoeding voor kreeg. Dit jaar eiste Boersma ook de aan de dieren verbonden fosfaatrechten op.

53 reacties


Fosfaatrechten, de stand van zaken

Er is opnieuw veel onrust over fosfaatrechten. Met name het toekennen van fosfaat aan niet melkveebedrijven is een hiaat in de fosfaatsoap. Natuurlijk was dit al langer bekend. Ondertussen is het ministerie volop bezig om deze fouten te herstellen. Zo zijn de beschikkingen van fosfaatrechten...
Het bericht Fosfaatrechten, de stand van zaken verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

19 reacties


Melkveehouderij blijft ruim onder fosfaatplafond

De fosfaatproductie binnen de Nederlandse melkveehouderij blijft dit jaar ruim onder het sectorplafond, zo blijkt uit de fosfaatmonitor van het CBS over het derde kwartaal. De Nederlandse melkveehouderij heeft, op basis van de...

55 reacties


‘Nieuwe verdienmodellen nodig voor voortzetten bedrijfsontwikkeling in melkveehouderij’

Investeren in fosfaatrechten, stalruimte en grond is voor melkveehouders richting 2030 te kapitaalintensief om het historische verdienmodel van schaalvergroting door te zetten. De toegevoegde waarde van melkstromen wordt een belangrijke pijler om geld te blijven verdienen. Dit stelt melkveehouderijspecialist Jaap Gielen van Countus accountants + adviseurs.

0 reacties

08 Nov 2018

Natuurmonumenten blij met uitspraak Europees Hof over PAS

Woensdag 7 november heeft het Europees Hof antwoord gegeven op de préjudiciële vragen die de Raad van State gesteld heeft over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast. Natuurmonumenten is blij met de uitspraak: de natuur moet vanaf nu beter worden beschermd.

8 reacties


NVWA: meteen boetes voor slachten hoogzwangere koeien

Er worden volgend jaar sneller boetes uitgedeeld aan boeren die hoogzwangere koeien naar het slachthuis sturen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil een 'lik-op-stukbeleid’ gaan voeren.

14 reacties


Countus: sector moet op zoek naar nieuw verdienmodel

Investeren in fosfaatrechten, stalruimte en grond is voor de melkveehouderij richting 2030 té kaptiaalintensief om het historische verdienmodel van schaalvergroting voort te zetten. De sector zal op zoek moeten naar een ander model voor bedrijfsontwikkeling. De toegevoegde waarde van speciale melkstromen wordt hierbij een belangrijke pijler.

Dat stelt Jaap Gielen van Countus. Het accountants- en adviesbureau houdt een serie van 15 melkveehouderijavonden over dit thema. Volgens Gielen hebben melkveehouders in het verleden altijd ingezet op schaalvergroting en effeciëntieverhoging. Maar naar de toekomst toe is dat voor een gemiddeld bedrijf niet meer haalbaar, gezien de kosten van fosfaatrechten en de eis van meer grondgebondenheid.

Meer: melkvee.nl/artikel/…

76 reacties


'RVO.nl denkt mee over metingen in door fosfaatrechten onderbezette proefstallen'

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd om ondersteuning te bieden bij de erkenning van huisvestingssystemen in de situaties dat bedrijven met een proefstalstatus problemen hebben met het uitvoeren van metingen door een te lage veebezetting vanwege de fosfaatwetgeving. Dat schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer in een reactie op een aangenomen motie van de VVD en het CDA.

2 reacties


Positieve ervaringen met gebruik van mineralenconcentraat bij Achterhoekse melkveehouders

De eerste resultaten van de pilot Kunstmestvrije Achterhoek, waarin wordt geëxperimenteerd met een mineralenconcentraat uit verwerkte dierlijke mest als meststof, zijn positief. „De opbrengsten zijn te vergelijken met de percelen die met reguliere kunstmest zijn bemest”, zegt Philip Ehlert, als onderzoeker Duurzaam bodemgebruik verbonden aan Wageningen Environmental Research. Het mineralenconcentraat wordt geproduceerd door Groot Zevert Mestvergisting uit verwerkte drijfmest in combinatie met rioolslib. De vloeibare meststof is afgelopen voorjaar in een pilot gebruikt op 5 hectare grasland van 10 melkveehouders in de Achterhoek.

1 reactie

07 Nov 2018

EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid

Het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden moet aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten de gevolgen van het weiden van vee en of het in de bodem brengen van meststoffen wetenschappelijk worden getoetst en moet worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet het verwachte natuurherstel.

34 reacties


Melkveehouders lossen meer af dan zij afschrijven

Gemiddeld werd vorig jaar 19% méér afgelost dan afgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van Flynth.

40 reacties


Hoogzwangere koeien geslacht: 'Er komt dan een joekel van een kalf uit de buik'

Het mag niet, maar het gebeurt wel: hoogdrachtige koeien die geslacht worden. De afgelopen jaren zijn er door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 900 boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Dierenarts Frederiek Schouten wil daarom strengere regels.

63 reacties


‘Vergunning nodig voor beweiding en bemesting in en rond Natura 2000-gebied’

Boeren die beweiding en bemesting willen aanpassen binnen of in de omgeving van een Natura2000-gebied moeten hiervoor een vergunning aanvragen.

8 reacties


Kalveropfok legt basis voor melkproductie

Het sturen op een hoge melkproductie begint al tijdens de kalveropfok. In die periode ontwikkelt de pens zich. Een goede pensontwikkeling legt de basis voor een gezonde melkproductie later. Hieronder leest u hoe u het kalf hierbij kunt helpen.

0 reacties


Uitspraak Europees Hof over stikstof-regeling zet ontwikkeling op slot

Het kabinet moet nú aan de slag met nieuwe wet- en regelgeving om het versterken van de natuur en om nieuwe economische activiteiten mogelijk te maken.

0 reacties