Nieuwsgrazer


Foto's
1
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
99
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 37jr
Laatst online: 4mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


13 Dec 2019

FrieslandCampina heeft een vertrouwensprobleem

Staat FrieslandCampina onder grotere financiële druk dan de onderneming aan kan? Valt wel mee, stelt de leiding. Een groeiend aantal leden is er echter totaal niet gerust op. Bij hen zakt het vertrouwen steeds verder weg. Waar het aan schort is de communicatie. Het rommelt bij FrieslandCampina (RFC). En dat is geen nieuws. Al zeker […]

0 reacties

12 Dec 2019

Rechtszaak over stikstofcijfers RIVM

Het Mesdag Zuivelfonds en de organisatie stikstofclaim hebben een rechtszaak tegen de Staat aangespannen met cijfers over stikstof als inzet. Ze eisen „openheid en transparantie” over berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), „inclusief onderliggende data”.

Ze eisen ‘openheid en transparantie’ over berekeningen van het RIVM.

Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim starten een rechtszaak over berekenen stikstofcijfers.

8 reacties


'Stikstofbeleid maakt grasland goedkoper'

ABN Amro denkt dat de prijs voor grasland de komende jaren onder druk blijft staan door het stikstofbeleid en een gebrek aan opvolgers. Daarentegen wordt verwacht dat de prijs voor goed akkerbouwland juist gaat stijgen, waardoor de 2 prijzen verder uit elkaar komen te liggen.

0 reacties


Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet

Het kabinet probeert uit alle macht steun te krijgen voor de spoedwet stikstof. De Tweede Kamer nam die wet vorige week aan, maar de Eerste Kamer moet er nog over praten en het is nog maar de vraag of ook daar genoeg voorstemmers zijn.
In de Tweede Kamer stemden onder meer GroenLinks en de PvdA tegen, en de steun van een van die twee partijen is waarschijnlijk nodig in de senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het wetsvoorstel wordt daar waarschijnlijk volgende week behandeld.
De ministers Hoekstra en Schouten spreken deze dagen, al dan niet telefonisch, met veel partijen om hen tot steun voor de wet te bewegen. Vanochtend waren ze bij de PvdA voor overleg met partijleider Asscher. Die wil in ruil voor steun van zijn partij dat er meer woningen worden gebouwd, dat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en dat er meer wordt geïnvesteerd in de natuur.
Duidelijk stappenplan
GroenLinks-leider Klaver eist onder meer dat er een "duidelijk stappenplan" komt om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dat moet uiteindelijk resulteren in een halvering. Verder wil Klaver dat er meer wordt gedaan aan het herstel van natuurgebieden die door stikstof zijn aangetast.
Hoekstra wilde niet veel inhoudelijks zeggen over het verloop van de gesprekken, maar hij noemde het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de problemen rond stikstof op te lossen. "Dan verken je met elkaar hoe ver je kan komen."
In de spoedwet staat onder meer dat er geen vergunning nodig is als de stikstofuitstoot van een bouwproject onder een bepaalde waarde blijft. Ook komen er regels voor stikstof-arm veevoer.

0 reacties


Farmers Defence Force: 'Supermarkt bedreigt boer'

Farmers Defence Force (FDF) noemt de opstelling van het CBL, de branchevereniging van de Nederlandse supermarkten, 'buitenproportioneel'. Het CBL heeft gisteren (woensdag 11 december) via haar advocaat gedreigd met een kort geding en aangegeven eventuele schade door de landelijke actiedag op 18 december op de bestuurders van FDF te willen verhalen.

12 reacties


Melkaanvoer Nederland net onder 5-jarig gemiddelde

De melkveehouders in Nederland hebben ook over de maand november net iets minder melk geproduceerd dan het 5-jarig gemiddelde, zo tonen de nieuwe cijfers aan. Daarentegen is er wel voor de vierde maand op rij meer geproduceerd dan vorig jaar.

4 reacties


Melkveehouder Jos Vos uit Sterksel: ‘Provincie: kom uit ivoren toren’

STERKSEL - Jos Vos (55), melkveehouder in Sterksel, wordt zoals bijna alle boeren direct geraakt door het Brabantse beleid om versneld tot milieuvriendelijke stallen te komen. Vrijdag is er weer een politiek debat bij de provincie. ,,Ik weet niet wat ik nu moet doen, en dure adviesbureaus ook niet.”

0 reacties


RFC zwakt aanpassing garantieprijs af

Het voorstel van Royal FrieslandCampina (RFC) om de garantieprijssystematiek aan te passen, stuitte om enorm veel kritiek. Zoveel dat de leiding besloot het plan aan te passen en de scherpe kantjes er af te halen. Meerdere districtsraden wilden ook niet vóór aanpassing van de garantieprijssystematiek stemmen als het bestuur geen water bij de wijn deed. […]

4 reacties


Stikstofstrop Brabantse boeren van 3 ton

62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.

23 reacties


Nederlandse koe produceert kleine 20% onder de top

De melkproductie per koe is in Nederland groot, maar blijft achter bij Denemarken Californië (VS).

3 reacties


Dit is waarom de Brabantse boeren weer protesteren

DEN BOSCH - ,,Een doorbraak!” Met die woorden bejubelde boerenvoorman Wim Bens de Brabantse aanpak van stikstof. Nog geen week later is de voorzitter van de ZLTO een stuk kritischer en roept hij boeren op voor een nieuw protest, vrijdag bij het provinciehuis. Hoe zit dat?

0 reacties


LTO-leden gaan voor publieksvriendelijke acties


Begin december is er onder leden gepeild welke maatregelen van de overheid de grootste impact hebben, en hoe men denkt over de mogelijke wegen vooruit. Nieuwe Oogst ging in gesprek met directeur Hans van den Heuvel van LTO Nederland over de uitkomsten van dit onderzoek.

41 reacties


Kan Ierse melkproductie oneindig groeien?

In een interview met Dairy Global begin november, sprak Glanbia-directeur Martin Keane over de ongeremde groei van de Ierse melkproductie en in het bijzonder over waarom een einde zal komen aan de groei. Glanbia is de grootste Ierse zuivelonderneming. Glanbia betaalt een melkprijs die onder het EU-gemiddelde ligt.

0 reacties


Twee boerenacties, 'maar geen verdeeldheid'

Is er verdeeldheid bij de boeren? Farmers Defence Force wil net voor kerst distributiecentra van supermarkten blokkeren, terwijl Agractie kies voor een boerenbrunch op de Dam, morgenochtend. Er is absoluut geen tweespalt, zegt Bart Kemp van Agractie in Radio EenVandaag.

1 reactie


Bestuursrechter vernietigt weer vergunningen boeren

GRONINGEN - De bestuursrechter in Groningen heeft woensdag als verwacht opnieuw tientallen eerder aan boeren verleende vergunningen vernietigd. Dit is gebeurd op grond van de Wet natuurbescherming. Twee weken geleden werden ook al 23 vergunningen ongeldig verklaard.

22 reacties


Minder koeien, meer kwaliteit

Vier generaties groeide het boerenbedrijf van de familie Keuper. Zoon Tom was de eerste die de veestapel durfde in te krimpen.

De veestapel inkrimpen: die gedachte zat al een tijdje in het hoofd van boer Tom Keuper (40). Alleen maar focussen op schaalvergroting, dat paste sowieso niet bij zijn wat sobere karakter. Maar hoe doe je zoiets? Kon het uberhaupt wel uit? Lange tijd bleef Keuper twijfelen.

Het laatste zetje kreeg de boer uit het Gelderse Megchelen in het voorjaar van 2018, op een bijeenkomst van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu. Een collega was al enige tijd overgestapt op de biologische landbouw en vertelde hoeveel tijd hij hierdoor overhield voor zijn gezin. Hoe het ook allemaal best wat minder kon, en dat de rekening aan het eind van de maand nog steeds klopte.

Het was precies de stimulans die Keuper nodig had, en dus ging de melkveehouder overstag. Van de 120 koeien die zijn vader Frits hield, verkocht hij er 40. Het landbouwareaal van 54 hectare hield hij aan, waardoor de koeien per saldo meer ruimte hebben gekregen.

Meer: nrc.nl/nieuws/2019/…

10 reacties

11 Dec 2019

Zorgt blokkeeractie boeren voor karige kerstmaaltijd? ‘Gebruik vooral je diepvries’

Moeten we bang zijn voor een karige kerstmaaltijd nu de boeren volgende week woensdag opnieuw actie gaan voeren tegen het stikstofbeleid? Ze zeggen nog niet wat ze precies gaan doen, maar de kans bestaat dat de bevoorrading van onder meer supermarkten minimaal een dag wordt gedwarsboomd. ,,Een tip: ga lekker uit eten tijdens de kerst.’’

0 reacties


Gelderse boer is minder stikstofruimte kwijt bij uitbreiding veestapel

ARNHEM - Boeren die hun veestapel willen uitbreiden, raken minder stikstofruimte kwijt als ze een nieuwe vergunning nodig hebben. Gelderland is dinsdag akkoord gegaan met de nieuwe beleidsregels voor stikstof.

3 reacties


Drenthe stemt voor dertig procent afroming externe saldering

Provincie Drenthe handhaaft, net als de meeste andere provincies, de al eerder aangekondigde beleidsregels dat bij extern saldering van de stikstofruimte 30 procent moet worden afgeroomd.

23 reacties


Brabantse boeren trekken vrijdag opnieuw met tractors naar provinciehuis

DEN BOSCH - Boeren trekken vrijdag opnieuw met hun tractors naar Den Bosch. Voor de deur van het provinciehuis protesteren ze tegen het Brabantse maatregelenpakket om de stikstofcrisis te bezweren. Doel van het dinsdagavond bekokstoofde protest: zorgen dat de provinciale politiek vrijdag niet akkoord gaat met het pakket dat er nu ligt.

2 reacties


Vogelaar: ‘Defensie geen match’

Boeren hoeven volgens Mesdagfonds-voorzitter Jan Cees Vogelaar niet bang te zijn voor Defensie.

‘Defensie is zolang ze niet mogen schieten geen match’. Dat zegt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds, in een discussie op platform Prikkebord. Hij maakt ermee duidelijk dat boeren volgens hem niet bang hoeven te zijn voor defensie tijdens nieuwe boerenprotesten.

3 reacties


Stikstof blokkeert aanleg grote haven in IJsselmeer

DEN HAAG - De stikstofproblematiek zet een dikke streep door de aanleg van een grote buitendijkse haven bij Urk in het IJsselmeer. Dat oordeelt de Raad van State woensdagmorgen.

11 reacties


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."

17 reacties


Nieuwe stikstofregels in Overijssel vanaf vrijdag van kracht

De nieuwe stikstofregels voor het aanvragen van een vergunning voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden in Overijssel gaan vrijdag in. Dankzij de nieuwe regels die voor alle provincies gelden kunnen alle sectoren een vergunning aanvragen. Alleen de provincie Friesland wacht nog met de invoer tot definitief duidelijk is of er een vergunning nodig is voor het beweiden en bemesten bij Natura 2000-gebieden.

5 reacties

10 Dec 2019

Farmers Defence Force kondigt 'keiharde actie' aan

De grootschalige boerenactie van Farmers Defence Force (FDF) vindt plaats op woensdag 18 december. Over de inhoud van de acties is nog niets bekendgemaakt, al gaf FDF-voorman Mark van den Oever eerder aan 'een kinkje in de kabel' van de Nederlandse voedselvoorziening te willen leggen.

134 reacties


Twijfels Schouten over emissiearme vloer

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft het signaal af dat emissiearme vloeren bij melkvee mogelijk niet goed werken. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten als beantwoording op Kamervragen van Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA).

Aanleiding voor de Kamervragen was het artikel De zogenaamd schone stal is net zo vervuilend als de traditionele stal in Trouw. Het onderzoek van het CBS laat volgens de minister zien dat een deel van de bedrijfsvormen voor de veehouderij een hoger verlies aan gasvormige stikstof heeft dan verwacht. 'Het is echter onduidelijk welk deel van de stikstofuitstoot kan worden toegerekend aan ammoniak', schrijft ze.

25 reacties


Je bent boer in Udenhout en produceert je eigen melk. Dan zet je Instagram in, en bloggers

UDENHOUT - Melk waardoor prof-sporters beter presteren? Die komt straks wellicht uit Udenhout. Biologisch veehouder Guus van Roessel heeft ruim een jaar zijn eigen ‘Mijn Melk’ op de markt. ,,Dit is toch een beetje als Willem II die in de Champions League speelt.”

0 reacties


Aparte huisvesting geeft beter herstel kreupele koe

Verblijf in een ziekenstal met zachte ondergrond helpt kreupele koeien sneller op de been.

4 reacties


BoerBurgerBeweging als BBB op stemformulier Tweede Kamerverkiezingen

Op de stemformulieren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 komt de verkorte naam ‘BBB’ te staan, als aanduiding voor de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging.

0 reacties


Ook stikstofgesprek op Catshuis met natuurclubs

Minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten spreken woensdagavond op het Catshuis met deskundigen en vertegenwoordigers van natuurorganisaties in het kader van de stikstofproblematiek.

0 reacties


Stikstof en Pfas eisen een hogere tol van de economie dan eerder gedacht

De stikstof- en de Pfas-crisis raken de Nederlandse economie harder dan economen tot voor kort hadden voorspeld.

De stikstof- en Pfas-problematiek eisen een hogere tol van de economie dan eerder gedacht, zeggen economen van ABN Amro in een vandaag gepubliceerde prognose. Tot een paar weken terug hield de bank rekening met een economische groei van 1,2 procent in 2020. Maar de recente milieuperikelen snoepen wat van die groei af en leiden tot een prognose van 0,9 procent. “Dat de stikstofcrisis ons groei gaat kosten, zagen we vooral in de bouwsector”, legt senior econoom Nico Klene uit. “Maar ook in andere sectoren kan het effect hebben.”

6 reacties


Fryslân komt met voorbehoud stikstofregels

Provincie Fryslan wacht met het vaststellen van de beleidsregels over stikstof tot er meer duidelijkheid is over beweiden en bemesten bij Natura 2000-gebieden. Dat maakte landbouwgedeputeerde Johannes Kramer dinsdagmiddag op het provinciehuis in Leeuwarden.

0 reacties


Grote agro-spelers zijn struikelblok naar kringlooplandbouw

Het is hoog tijd dat we onze blik op de voedselketen verbreden en verder kijken dan de tegenstelling burger-boer en stad-platteland, die het debat over de stikstofcrisis al sinds oktober in onze greep houdt. Herman Lelieveldt wijst erop dat de meeste boeren klem zitten tussen toeleveranciers en afnemers.

1 reactie


Eerste Kamer wil spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen

De Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch nog voor het kerstreces behandelen. Dat hebben de woordvoerders vandaag besloten. Minister Schouten moet vooraf nog wel een stapel vragen beantwoorden over de juridische houdbaarheid, garanties voor natuurgebieden en voorrang voor woning- boven wegenbouw.

Het kabinet hoopt dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen, zodat de bouw snel kan worden vlot getrokken. Maar de oppositie trapte vorige week op de rem.
Vanmiddag besloot een meerderheid om komende maandag te bekijken of alle schriftelijke vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en het debat alvast 'met potlood' voor dinsdag in de agenda te zetten. Het is de bedoeling er nog dezelfde dag over te stemmen.

GroenLinks
De spoedwet stikstof is vorige week aangenomen door de Tweede Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden de SGP, 50Plus en het lid Haga voor.
Of de wet het in de Eerste Kamer gaat halen, is nog onzeker. De coalitie heeft daar, ook met de stemmen van de SGP en 50Plus, geen meerderheid. Minister Schouten en minister Hoekstra zijn inmiddels bij fractievoorzitters in de Tweede Kamer aan het peilen of zij nog overgehaald kunnen worden. Zij zijn vanmiddag bij onder anderen Klaver van GroenLinks langsgeweest.
Het blijft niet bij deze spoedwet. De commissie-Remkes, die het kabinet heeft ingesteld om advies te geven over de stikstof-problematiek, is nog volop aan het werk.

De commissie onder leiding van oud-minister Remkes, die inmiddels ook waarnemend burgemeester van Den Haag is, bracht in september al een advies uit voor de korte termijn. Op basis daarvan is onder meer besloten om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die maatregel gaat in maart in.

Remkes komt naar verwachting vrijdag met een tweede advies, over de weidegang van koeien. Nu moeten boeren eigenlijk een vergunning aanvragen om hun koeien naar buiten laten. De adviescommissie zei in het eerste advies dat er een gedoogstatus moet blijven bestaan, want koeien in de wei veroorzaken minder stikstofuitstoot dan koeien op stal. Deze week komt er een extra advies over al dan niet verplicht weiden van vee.
Een derde advies, over de luchtvaart, verschijnt naar verwachting in de eerste week van januari.

Eerder zei Remkes dat voor het eind van dit jaar klaar kon zijn, maar dat lukt net niet. In dit advies zal het ook gaan over natuurvergunningen voor Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport. Volgens milieuorganisaties hebben de luchthavens ten onrechte niet zo'n vergunning. Remkes moet daar duidelijkheid over geven.
In mei komt het vierde advies van de commissie-Remkes, over de aanpak van het stikstofprobleem op de lange termijn. Dat zal naar verluidt vooral gaan over mogelijke maatregelen voor de industrie en scheepvaart.

1 reactie


Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.

2 reacties


Eerste Kamer stemt 17 december over stikstof-spoedwet

Minister Schouten van Landbouw krijgt haar zin. De Eerste Kamer maakt nog voor de kersvakantie tijd vrij om over haar stikstof-spoedwet te stemmen. Volgende week dinsdag is het uur U. En daarmee heeft Schouten meteen een harde deadline. Nog zeven dagen om een meerderheid te vinden voor haar plannen. Er is geen meerderheid, er wordt flink onderhandeld, zegt politiek verslaggever Laurens Boven.

19 reacties

09 Dec 2019

Slimme boeren boeren slimmer

De maatschappelijke vraagstukken vragen om een nieuwe manier van boeren. Maarten Groeneveld en anderen zien mogelijkheden.

0 reacties


FrieslandCampina pakt hoogste melkprijs weer terug

FrieslandCampina neemt dit jaar weer het stokje over van de meest directe concurrenten als het gaat om het hoogste melkgeld. Dit blijkt uit een vergelijking van de 4 grote zuivelbedrijven die hun (voorschot-)melkprijs tot en met december hebben gepubliceerd.

FrieslandCampina betaalt met een kale voorschotmelkprijs van € 35,12 wel minder dan vorig jaar.

0 reacties


Boeren zoeken vrijdag verbinding met Amsterdammers maar denken tegelijk aan ’burgerpesten’ met Kerstmis

Boeren zoeken vrijdag ’de verbinding’ met burgers in de hoofdstad, door gratis producten aan te bieden op Rokin en Dam. ,,Donderdagnacht ga ik al krentenbollen bakken’’, zegt Ingrid de Sain van Agractie, een van de organisaties die binnen het Landbouw Collectief strijden voor overeind houden van de boerenstand tegenover alle stikstof- en PFAS-geweld. Het is een publieksvriendelijke manifestatie, duidelijk anders van karakter dan de protestacties waarover deze week een beslissing valt. Zoals het blokkeren van distributiecentra van supermarkten, waardoor de burgers geen kerstinkopen in huis kunnen halen.
De Sain is genuanceerder. Platleggen van de levensmiddelendistributie rond kerst is in haar ogen ’burgerpesten’. ,,We moeten wel hun sympathie houden’’, zegt zij.

1 reactie


LTO gestart met ledenenquête stikstof

LTO Nederland is gestart met de digitale enquête over de belangenbehartiging rondom de stikstofimpasse.

1 reactie


Extremisten krijgen geen gehoor bij boerenprotest

Extremistische groepen die aansluiting zochten bij het boerenprotest, hebben daar weinig succes mee.

Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het Dreigingsbeeld Terrorisme, dat periodiek wordt opgesteld. Een van de extremistische groepen waarop de NCTV doelt, is Pegida: Patriottische Europeanen tegen Islamisering. De NCTV schaart het boerenprotest onder de noemer anti-overheidssentimenten, dat aansluit bij andere acties tegen overheidsplannen.

1 reactie

08 Dec 2019

Twee derde van de boeren heeft te maken met financiële zorgen

Zo'n twee derde van de boeren heeft te maken met financiële zorgen. Dat zegt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs uit Leeuwarden, dat veel met boeren werkt. "Twee derde van de boeren heeft het echt krap. Daarvan krijgt pak 'm beet de helft het met houden en keren toch nog rond, en een derde ziet de achterstand in de nota's toenemen en raakt steeds verder achterop." Volgens de accountant gaat niet iedere boer het redden.

409 reacties


'Blokkade supermarkten? Denk eerder aan een ludieke actie'

'Ik vind het een beetje vreemd dat er gesuggereerd wordt dat de supermarkten leeg gaan. Het zou kunnen, maar ik denk eerder dat er weer een ludieke actie op stapel staat.'

Volgens Thomas Kamminga van Farmers Defence Force (FDF) afdeling Niezijl zullen bij de komende boerenacties waarschijnlijk geen distributiecentra van supermarkten geblokkeerd worden. 'We moeten de steun van de mensen achter ons houden.' In de loop van volgende week volgt meer duidelijkheid, verwacht Kamminga. 'De druk moet erop. Maar we moeten de steun van de bevolking houden, dat ga je echt niet stukmaken.'

0 reacties


Frustratie voor de boer: 'stikstof-light'-veevoer ligt klaar, maar politiek geeft geen duidelijkheid

Het kabinet wil dat melkveehouderijen flink minder stikstof uit gaan stoten. Dat kan op verschillende manieren. Maar misschien is de voeding aanpassen wel de efficiëntste manier. Daarmee kunnen enkele procenten op de stikstofuitstoot gewonnen worden, maar het gebeurt nu nog niet of nauwelijks. Dat terwijl het zo gemaakt kan worden.

1 reactie


Schouten zet boeren buiten spel

Persbericht - Landbouw Collectief - 08-12-2019
Minister Schouten suggereert in de media dat ze ‘in gesprek is’ met de boeren. Bijzonder, want daarvan is al dagen geen sprake. Ondertussen gaat ze verder op haar eigen koers. Kennelijk wil ze eerst enkele zaken in wet- en regelgeving dicht timmeren om daarmee de landbouw buiten spel te zetten. En straks mogen de boeren de gewenste stikstofreductie leveren om Nederland ‘uit de gecreëerde stikstof impasse’ te brengen, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken -laat staan aan is voldaan. Daar past het Landbouw Collectief voor.
Sinds 3 december niets meer gehoord
Na enkele gesprekken op ambtelijk niveau over de aangedragen oplossingen, heeft het Landbouw Collectief krap twee weken geleden aangedrongen op een overleg met Minister Schouten, om knopen door te hakken, duidelijkheid te scheppen en tempo te maken. Dit alles in belang van natuur en economie, maar ook voor terugkeer van rust in de samenleving. Dat gesprek vond plaats op 3 december, helaas zonder resultaat. Sindsdien heeft het Landbouw Collectief niets meer vernomen van Minister Schouten, ondanks dat ze in de pers laat optekenen dat we in gesprek zijn. Ze spreekt warme woorden, haar daden laten een andere werkelijkheid zien -een realiteit die ronduit bedreigend is voor de rechtszekerheid en daarmee voor het voortbestaan van de bedrijven. Een bedreiging ook voor het agri & food complex als geheel, dat goed is voor bijna 10% van zowel ons nationaal inkomen als onze werkgelegenheid.
Een terugblik op de ontwikkelingen
Op 20 november bood het Landbouw Collectief haar plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ aan bij Minister Schouten. Het eerste verkennende gesprek daarover vond plaats op 25 november. Nadrukkelijk pleitte het Collectief om constructieve samenwerking in dit dossier en verzocht de Minister om de landbouw niet nogmaals te verrassen met besluiten en Kamerbrieven waarin de landbouw niet is gekend. Vandaag kunnen we vaststellen dat zonder enige vorm van overleg: (1) een Spoedwet Stikstof is aangenomen in de Tweede Kamer met daarin maatregelen die de sector tot in detail raken, (2) het Rijk in overleg met Provincies herziene stikstofregels heeft opgesteld, waarover deze week in de 12 colleges van Gedeputeerde Staten wordt besloten, en (3) in de Kamerbrief van 4 december is aangekondigd dat het Kabinet binnenkort besluit over het zogenaamd ‘extern salderen’ met daarin inname van productierechten. Dit alles zonder dat er ook nog maar een begin is van een akkoord tussen Minister en Landbouw Collectief.
Brengt motie akkoord dichterbij?
Bij de behandeling van de Spoedwet Stikstof is de motie Geurts (CDA) en Harbers (VVD) aangenomen. “ De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Landbouw Collectief een uniek verbond is tussen alle boerenbelangenbehartigers en boerenprotestgroepen; constaterende dat de landbouw niet de oorzaak is van de stikstofcrisis, maar wel een onderdeel kan zijn van de oplossing; verzoekt de regering, zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.”
Het Landbouw Collectief wacht met belangstelling af wanneer de Minister invulling geeft aan deze motie. Hopelijk brengt dit een akkoord dichterbij.
Begrip voor toenemende roep om acties
Het Landbouw Collectief begrijpt de toenemende roep om acties. De boeren zijn het zat, ze willen niet langer genegeerd worden. Temeer, omdat het boerenplan fors meer stikstof reduceert dan dat van de Minister en al op korte termijn voldoende ruimte creëert voor de invoering van een hogere drempelwaarde. Met het plan kan ook de woningbouw jaren vooruit. Dit alles zonder dat de sector op slot wordt gezet en het voortbestaan van boerenbedrijven onnodig wordt bedreigd. Bedrijven die in generaties zijn opgebouwd door hard werkende boerenfamilies, die met hart en ziel werken aan gezond en veilig voedsel voor ons allemaal, met oog voor dier, plant, natuur en milieu. Het Landbouw Collectief roept de Minister dan ook nogmaals op om met het ingediende plan ‘Uit de gecreëerde stikstof impasse’ als uitgangspunt snel tot een breed gedragen en praktisch uitvoerbare overeenkomst te komen.

106 reacties

07 Dec 2019

Van Vliet en Albring pakken vaarzentitels HHH

De titels bij de vaarzen tijdens de HHH-show, zaterdag in Zwolle waren bij rood- en zwartbont voor respectievelijk Theo van Vliet uit Nieuwlande en Harm Albring uit Drouwenermond.

0 reacties


Ruilverkaveling: onorthodox maar 'kan een oplossing voor stikstofcrisis zijn'

Hoe het stikstofprobleem moet worden opgelost weet het kabinet nog steeds niet. Het scheiden van landbouw en natuur is een onorthodoxe suggestie, die veel weerstand oproept bij zowel boeren als milieuorganisaties. Maar het kan wel in een klap de stikstofcrisis oplossen, zeggen de voorstanders. Hoe kansrijk is dit plan?

20 reacties

06 Dec 2019

Stikstofstrijder Vollenbroek krijgt Wichmann Penning voor ‘toegewijde en aanhoudende inzet’

AMSTERDAM (ANP) - Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB, mag op 10 december de Clara Meijer-Wichmann Penning in ontvangst nemen. Dat heeft de organisatie, de Liga voor de Rechten van de Mens, woensdag bekendgemaakt.

25 reacties


Kabinet in het nauw door stikstof

De spoedwet aanpak stikstof, bedoeld als begin van een oplossing in de stikstofcrisis, is zeer impopulair bij de oppositie. Een afgang in de Eerste Kamer ligt op de loer.

3 reacties


Maatregelen tegen effecten stikstofuitstoot op Strabrechtse Heide: Steenmeel en grazende schapen

HEEZE - Strooien van fijn gemalen gesteente moet er op de Strabrechtse Heide voor zorgen dat de heide een flinke impuls krijgt. Na het weekend wordt gestart met het strooien van het zogenaamde steenmeel. Dit helpt volgens Staatsbosbeheer de mineralenbalans in de verzuurde bodem te herstellen.

0 reacties


Hoogleraar vreest het ergste: boerenblokkades bij distributiecentra lopen uit op 'clash met legerinzet'

Met het blokkeren van distributiecentra overschrijden de boeren de grens van het toelaatbare, stelt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Dat wordt een clash waarbij het leger wordt ingezet.’’

116 reacties


Schouten maakt zich geen zorgen om lege schappen tijdens kerst door boze boeren

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakt zich geen zorgen om het dreigement van boeren om geen voedsel te leveren aan supermarkten rond de kerst. Het kabinet wil blijven praten met de boeren, zegt de bewindsvrouw vanmorgen.

17 reacties


Stikstofvoerspoor, makkelijker gezegd dan gedaan

Door te sleutelen aan het eiwitgehalte in het rantsoen kan de stikstofuitstoot van melkvee 10 tot 15 procent omlaag. Dat is in theorie. Maar in de praktijk is de introductie van zo'n stikstofvoerspoor behoorlijk complex. Hoe meet je het systeem en hoe wordt het geborgd? En kan het ruw eiwit in onze grasrijke rantsoenen überhaupt flink kelderen?

1 reactie


Boeren krijgen 9 maanden langer de tijd om aan strengere eisen voor stal te voldoen

Boeren in Brabant krijgen negen maanden uitstel om een vergunning aan te vragen voor een nieuwe stal. Dat betekent dat de aanvraag voor een nieuwe stal op 1 januari 2021 ingediend moet zijn in plaats van 1 april.

4 reacties


Drentse boer bedenkt oormerk om uitstoot koeien te meten

Kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde heeft een systeem bedacht waarmee de stikstofuitstoot per koe kan worden gemeten. Want meten is weten en gissen is missen, zo is zijn redenatie.

Kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde heeft een systeem bedacht waarmee de stikstofuitstoot per koe kan worden gemeten. Want meten is weten en gissen is missen, zo is zijn redenatie.
Volgens de huidige rekenmodellen mag kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde honderd koeien houden, terwijl hij veel minder stikstofuitstoot heeft dan een 'gewone' boer. "Wij voeren hier alleen gras. En we doen aan weidegang, waardoor we een vijfde minder uitstoten omdat de urine en de poep in de wei minder wordt gemengd. Daardoor komt minder ammoniak vrij en stoten we minder uit", vertelt Tepper.

Vreemd is het volgens Tepper dat een bedrijf dat de koeien krachtvoer geeft óók honderd koeien mag hebben, terwijl zo'n bedrijf veel meer uitstoot. "En stel dat dit andere bedrijf veel meer kunstmest gebruikt. Dat mag. En dat bedrijf mag dan honderd koeien houden en ik mag ook nog steeds maar honderd koeien houden," zegt de boer.

Oormerk meet tijd buiten
Tepper heeft een simpel systeem bedacht om de uitstoot per koe te meten. "Het huidige oormerk van de koe is een registratienummer dat is gekoppeld aan de databank van de overheid. In dat oormerk staat ook om welke koe het gaat. Als de koe langs een poortje loopt 'meldt' deze koe zich."

Op die manier kan worden gemeten hoe lang een koe in de wei is en daarmee hoeveel een bepaalde koe uitstoot. Zo kan Tepper aantonen of hij aan de normen voldoet. "Anders ga je gissen en verkeerde maatregelen nemen. En dat moeten we niet willen."

2 reacties


Deel senaat wil meer tijd voor stikstofwet

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Eerste Kamer zegt meer tijd nodig te hebben om zich goed te kunnen buigen over de spoedwet van het kabinet over het stikstofprobleem. Ingewijden bevestigen na berichtgeving door de NOS dat vooral de oppositie zegt meer tijd nodig te hebben.

Bepaalde oppositiepartijen zouden het traject willen vertragen. Als de spoedwet pas in het nieuwe jaar kan worden afgehamerd, “lijdt het kabinet gezichtsverlies”.

In de notulen van een overleg van afgelopen dinsdag valt al op te maken dat “enkele fracties” bereid zijn kort na de stemming in de Tweede Kamer te debatteren over de spoedwet. Anderen, voornamelijk oppositiepartijen, willen meer tijd te hebben om zich goed in te lezen.

2 reacties


Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Herstel van de kwetsbare natuur in Nederland lukt nauwelijks. Ook in de regio staan de beschermde natuurgebieden er nog steeds slecht voor. Het beroerdst gaat het met de Veluwe.

29 reacties

05 Dec 2019

Koeien & Kansen: 1.145 kilo CO2 per ton meetmelk

Alle Koeien & Kansen-bedrijven en KTC De Marke hebben in 2018 een broeikasgasemissie van gemiddeld 1.145 kilo CO2-equivalenten per ton meetmelk.

68 reacties


'Lot van stikstofspoedwet in handen van PvdA of GroenLinks'

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Als vandaag de spoedwet met stikstofmaatregelen er níet door komt, dan heeft dat grote gevolgen voor de bouw- en woningsector. Dat zeggen meerdere partijen uit de bouw- en woningsector tegen BNR. Of de noodwet er daadwerkelijk komt is de grote vraag.

3 reacties


'Landbouwgronden meer concentreren'

De Nederland landbouwgronden moeten opnieuw worden ingericht om de milieu-crisis tegen te gaan. Daarvoor pleiten bestuursvoorzitter Louise Fresco, van de Wageningen University, en oud-Landbouwminister Cees Veerman vandaag op de opiniepagina's van het FD.

'Willen we landbouw in Nederland, dan is de vraag: waar dan en hoe dan? Die botsende belangen moeten we op voorhand beter tegen elkaar afwegen en niet wanneer ze blijken te bestaan', zegt Veerman. 'De geschiedenis laat zien dat we zeer wel in staat zijn geweest om via ruilverkaveling de landbouw te bevorderen en maatschappelijke doelen te dienen', zegt Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid.

12 reacties


Kamer stemt in met spoedwet stikstof die woningbouw op gang moet brengen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de spoedwet stikstof, die de woningbouw en realisatie van enkele infrastructurele projecten weer op gang moet brengen. Het is echter nog niet zeker dat deze wet het over bijna twee weken ook gaat halen in de Eerste Kamer.

2 reacties


Kabinet moet bedelen bij PvdA óf Otten voor stikstofwet

Hoewel de stikstofwet van het kabinet met een nipte meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen, dreigt de wet alsnog te stranden in de senaat. Daar heeft het kabinet de steun van PvdA (6 zetels) óf Henk Otten (3 zetels) nodig.

1 reactie


LTO-Noord verdeeld over aangekondigde actie Farmers Defence Force

Binnen LTO-Noord heerst verdeeldheid over het aangekondigde plan van Farmers Defence Force (FDF). Dat zegt Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO-Midden Twente. FDF stelt voor rond de kerstdagen de voedselvoorziening plat te leggen door distributiecentra te blokkeren. "We zitten nu nog in een spagaat", zegt Bonthuis.

209 reacties


Prijs Nederlandse spotmelk houdt gemakkelijk stand

Historisch gezien zakt de prijs van spotmelk als en baksteen in deze tijd van het jaar. Vooralsnog houdt de DCA-notering voor Nederland gemakkelijk stand. Marktexpert Wouter Baan vertelt hoe dit komt en doet de zuivelmarkt verder uit de doeken.

0 reacties


Natuurmonumenten: 'Nieuwe stikstofregels garanderen geen daling van de uitstoot'

Het nieuwe voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies garandeert geen daling van de stikstofuitstoot. Het kan er in de praktijk toe leiden dat de stikstofuitstoot helemaal niet daalt, of zelfs stijgt, aldus Natuurmonumenten in een reactie.

8 reacties


LTO Noord neemt afstand van Utrechtse natuurorganisaties na aanbieden stikstofplan

LTO Noord in de provincie Utrecht bevriest het overleg met de Utrechtse natuurorganisaties. Dit doet zij als reactie op het actieplan stikstof aangeboden door 5 Utrechtse natuurorganisaties aan de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Vanuit de leden is er geen begrip om na het aanbieden van dit plan in overleg te blijven met de Utrechtse natuurorganisaties.

0 reacties


Melkveebedrijven met een melkrobot hebben een hoger kostprijs

Melkveebedrijven met een melkrobot hebben een gemiddeld 4 cent per kilogram melk hogere kostprijs dan bedrijven met een gangbare melkstal. Dat blijkt een nadere analyse van de cijfers van Franse, Zweedse en Nederlandse melkveebedrijven door de European Dairy Farmers. Op een gemiddeld Nederlands bedrijf is dit een verschil van 40.000 euro. In de database van Alfa Accountants & Adviseurs blijkt het fiscale resultaat op bedrijven met een automatisch melksysteem gemiddeld circa 6.000 euro lager.

0 reacties


Schouten: tot 1 februari niet extern salderen

Minister Schouten (LNV) wil uiterlijk 1 februari komend jaar de regels klaar hebben rondom de inname van dier- en/of fosfaatrechten bij zogeheten externe saldering.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Tot die tijd kunnen veehouderijbedrijven niet extern salderen, ofwel hun emissieruimte verkopen.

15 reacties


RVO: vanaf 12 december transacties afwikkelen

RVO.nl gaat omstreeks 12 december eerder stilgelegde overdrachten met fosfaatrechten en dierrechten verwerken.

Het gaat om de transacties die tussen 4 oktober en 19 november zijn aangehouden, volgens RVO is er geen sprake van stilleggen. RVO.nl heeft die niet verwerkt in verband met de aankondiging van stikstofmaatregelen in een Kamerbrief van 4 oktober over stikstofmaatregelen. Minister Schouten kondigde daarin een mogelijke koppeling aan tussen extern salderen van bedrijven en het intrekken van fosfaat- en dierrechten.

0 reacties

04 Dec 2019

Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister!

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmeeper direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen.

Het LandbouwCollectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau, gisteren een vierde overleg gehad met de Minister om knopen door te hakken. Helaas zonder resultaat. De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken. Het Landbouw Collectief heeft sinds 24 oktober snel geschakeld en gewerkt aan een breed gedragen oplossing. Zich bewust van het belang en de noodzaak om een economische recessie te voorkomen heeft het Landbouw Collectief de hand uitgestoken, ze wil onderdeel zijn van de oplossing zonder de oorzaak te zijn van het probleem.

Helaas lukt het niet om tot concrete afspraken te komen met de Minister, ze laat het Landbouw Collectief in het ongewisse.
Inmiddels zijn we bijna 7 maanden verder na de uitspraak van de Raad van State, waarbij de PAS werd afgeschoten. Sindsdien is veel tijd verloren gegaan, waarbij de sectoren maandenlang niet serieus zijn genomen. Na het debacle met het kabinetsbesluit van 4 oktober en de opvolgende
provinciale beleidskaders van 8 oktober, die achteraf allemaal niet goed doordacht bleken, blijft de stikstofimpasse voortduren.
Het Landbouw Collectief verwacht van de Minister een akkoord op haar plan.

De beste garantie om daadwerkelijk tot vermindering van de stikstofuitstoot te komen, en dat al op heel korte termijn. Niet
alleen goed voor natuur en economie, maar ook voor terugkeer van de rust in de samenleving.

22 reacties


Bouw: kabinet moet miljarden in natuur steken

De bouwsector wil dat het kabinet de komende jaren fors investeert in natuurgebieden. Kwetsbare ecosystemen moeten met behulp van miljardeninvesteringen aansterken, zodat bouwprojecten niet opnieuw tot stilstand komen zoals bij de stikstofcrisis. Daarvoor pleit belangenorganisatie Bouwend Nederland.

12 reacties


Meine Pietersma bekapt miljoen poten in veertig jaar

Meine Pietersma uit Nijemirdum werkt al veertig jaar als klauw- en hoefbekapper en bekapte in al die jaren een miljoen poten.

8 reacties


Trekkerrijder boerenopstand nog spoorloos

GRONINGEN - Ruim anderhalve maand nadat een trekker door een hek op de Vismarkt in Groningen ramde, heeft de politie de identiteit van de bestuurder nog altijd niet kunnen vaststellen.

31 reacties


VS wil Franse kaas en wijn tot 100 procent belasten vanwege techtaks

De Verenigde Staten heeft importheffingen aangekondigd op 2,4 miljard dollar (2,17 miljard euro) aan Franse producten. Het is een antwoord op het Franse besluit om grote technologiebedrijven zoals Apple, Amazon, Google en Facebook extra te belasten.

0 reacties


Derde van de Kamer wil af van derogatie

Een derde van de Tweede Kamer wil af van de derogatie op de mestnormen.

Dat bleek tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet diende een motie in waarin ze de regering vraagt om een nieuw plan van aanpak op te stellen om aan de normen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. Bromet vindt dat alle seinen op rood staan om verruimde mestnormen, zoals bij derogatie, toe te staan.

25 reacties

03 Dec 2019

FrieslandCampina geeft deels toe aan druk leden

Frans Keurentjes: kritiek leidt zeker tot aanpassing van voorstellen voor melkgeldreglement.

0 reacties


Met deze oplossing van boer Tepper kunnen boerenbedrijven worden gered

Stuur de koeien vaker de wei in en de stikstofuitstoot vermindert fors. Hoeveel precies weten we niet, dus moeten we meten. Want door per koe te meten, weet je pas echt hoeveel een bedrijf uitstoot. Boer Tepper heeft hier een oplossing voor.

De Drentse kringloopboer Maurits Tepper heeft een systeem bedacht waarmee hij meet hoelang een koe in de wei staat. Tot nu toe wordt de uitstoot via een algemeen rekenmodel berekend, en is daarom niet heel precies. "En dus moeten we aan het meten", zegt Tepper. Zodat per bedrijf, of zelfs per koe, een heel precies beeld van de uitstoot kan worden gevormd.

Video: eenvandaag.avrotros.nl/item/…

0 reacties


STAF: 'Stikstofplan van kabinet deugt niet'

Stichting Agric Facts (STAF) concludeert dat de geplande noodwet stikstof van het kabinet in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daardoor juridisch niet houdbaar is. Dit schrijft STAF aan Commissie Landbouw van de Tweede Kamer die opdracht gaf om onderzoek te doen.

3 reacties


DLV: hoger fosfaatvoordeel BEX 2019

Op driekwart van de melkveebedrijven is het fosfaatvoordeel uit BEX hoger dan in voorgaande jaren.

2 reacties


Geffenaar mag geen varkens als kippen rekenen

DEN BOSCH/ GEFFEN - Het klonk als goochelen, de manier waarop een Geffense pluimveeboer in 2016 en 2017 probeerde voldoende vergunningen te verschalken om zijn bedrijf draaiend te kunnen houden. Maar het leasen van maar liefst 2700 ‘varkensrechten’ als ondersteuning voor zijn kippenbedrijf, dat kon toch echt niet volgens de rechtbank.

5 reacties

02 Dec 2019

‘Forum voor Democratie is geen boerenpartij’

In de NRC was er geen aandacht voor de opmerkelijke uitspraak (zie de video hieronder, 8:06) die voormalig LTO-bestuurder, oprichter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en drijvende kracht achter het Mesdagfonds en Agrifacts, Jan Cees Vogelaar deed tijdens het Forum voor Democratie-congres afgelopen zaterdag in Barneveld, het hart van traditioneel boeren-Nederland.

5 reacties


Boeren protesteren vanavond op trekkers tegen tariefsverhoging waterschap

Boeren gaan maandagavond met hun trekkers naar een vergadering van Wetterskip Fryslân, om daar te protesteren over de tariefsverhoging voor volgend jaar.

8 reacties


Hartenkreet agrisector aan Brabantse politiek

‘Denk goed na voordat u de Brabantse boeren de nek omdraait.’ Met deze zin begint de brief die ZLTO maandag aan Provinciale Staten van Noord-Brabant stuurde. Hiermee wil de belangenorganisatie bereiken dat de provincie afziet van het veehouderijbeleid uit 2017 en de landelijke maatregelen volgt rond de stikstofproblematiek die binnenkort bekendgemaakt worden. Tegelijkertijd roept ZLTO de Brabantse agrisector op de brief te ondertekenen.

0 reacties


Twentse boeren gaan confrontatie aan met ‘vijand’ Tjeerd de Groot

DIEPENHEIM - Twentse boeren gingen zondagmiddag de confrontatie aan met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. De Groot, die eerder pleitte voor halvering van de veestapel, was te gast bij Politiek in de Pol. Zo’n vijftig boeren kwamen met trekkers naar Diepenheim om hun ongenoegen te uiten.

Video: tubantia.nl/hof-van-twente/…

4 reacties


Snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur vanaf maart

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur gaat in de tweede helft van maart volgend jaar in. Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Er is nog tijd nodig om alle borden aan te passen, aldus de minister.

Eerder besloot het kabinet om de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur terug te brengen om zo de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Daarmee zou weer ruimte ontstaan om de bouw op gang te brengen.

0 reacties

01 Dec 2019

Van melkveehouder naar zonneboer: Gelderse weilanden vol zonnepanelen

In rap tempo raken velden in Gelderland vol met zonnepanelen. In de eerste helft van dit jaar een recordaantal van 137,7 megawatt aan plannen goedgekeurd en met subsidie beloond door het Rijk. Dat is ruim meer dan in heel 2018 en 2017.

In Wilp verrijst volgend jaar het grootste zonnepark van Gelderland. Ook elders in staan velden in rap tempo vol zonnepanelen. In de eerste helft van dit jaar keurde Den Haag een recordaantal van 137,7 megawatt aan zonneparken goed. Dat is ruim meer dan in heel 2018 en 2017.
Een bulldozer tuft het grasland van Willy Gooiker langs de A1 bij Wilp op. Groot materieel maakt het land van de voormalig melkveehouder klaar voor de komst van 116.000 zonnepanelen. ‘Hier komen ze volgend jaar te staan, van 80 centimeter tot 2,30 meter hoog', zegt Gooiker. Op de vijftig hectare van Gooiker graasden eerder tachtig tot honderd koeien.

Van melkveehouder naar energieproducent is heel natuurlijk voor Gooiker, zijn vrouw en twee dochters. Liefhebbers van het Gelders landschap moeten weinig hebben van de schitterende zonnepanelen tussen het groen. En ook de provincie trok eerder dit jaar fel van leer tegen het snel toenemende aantal zonnepanelen op landbouwgrond. Gedeputeerde Peter Drenth zei zelfs dat hij de zonneparken op landbouwgrond zou stoppen. Toch kiezen steeds meer boeren ervoor hun land te verpachten aan grote zonne-energie bedrijven. En dat is logisch; er zijn veel meer euro’s met zonnepanelen te verdienen dan met welk gewas ook.

36 reacties


Het stemmen voor de Top 2000 is begonnen: slaagt de actie Ode aan de Boer?

De Top 2000 Stemweek is begonnen. Tot en met zaterdagmiddag kunnen liefhebbers van het jaarlijkse radio-evenement hun lijstje met favoriete nummers indienen. Waar het voor veel mensen traditie is om de lijst in te vullen (en te delen op sociale media), is het ook elk jaar een sport om een relatief onbekend nummer hoog de lijst in te krijgen.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries roept dit jaar op om op het nummer Vlinder van Rowwen Hèze te stemmen, als eerbetoon aan de vermoorde Limburgse jongen Nicky Verstappen. Artiesten die dit jaar overleden zijn, kunnen ook op extra aandacht rekenen. Grote kans dus dat nummers van The Prodigy (zanger Keith Flint overleed in maart) hoger eindigen dan vorig jaar.

Boeren
Maar de actie die dit jaar waarschijnlijk de hoogste ogen gooit, is die van de agrarische sector. Boerenorganisatie Team Agro NL wil het nummer De boer dat is de keerl van Normaal uit 1982 op een mooie plek in de 'lijst der lijsten' krijgen.

Met de hashtag #odeaandeboer vraagt Team Agro NL op sociale media om positieve aandacht voor de sector, die zich niet altijd gesteund voelt door de politiek en de samenleving. Op het stemadvies van de boerenorganisatie staan ook andere 'agrarische nummers': Lekker op de trekker van Mannenkoor Karrespoor en 'Op t Platteland van Daniël Lohues.

Vroeger werden nummers die na ludieke acties te hoog in de lijst eindigden geschrapt, maar daar is de organisatie van de Top 2000 mee gestopt.
"Wij vinden het heel leuk om te zien dat luisteraars moeite doen om hun helden in de Top 2000 te krijgen", zegt Marcel Frost, woordvoerder van de NPO, tegen RTV Oost. "Daar hebben we zeker geen moeite mee. Het is en blijft ten slotte de lijst van de luisteraar."

14 reacties


Kaaswinkel Kloas in ’t Hof in Holten: veel meer emotie achter eigen kazen

HOLTEN - De koeien van oom Roelof zorgen voor de melk, vader Erik en oma Riek maken er kaas van, moeder Joske en tante Mariena verkopen het in hun winkel in Bathmen en dochter Cyril heeft haar eigen kaaswinkel in Holten.

Meer: tubantia.nl/rijssen-holten/…

0 reacties

30 Nov 2019

Friesland houdt vast aan eigen stikstofaanpak

Provincie Friesland houdt vast aan een eigen uitleg van het stikstofbeleid. De in het IPO samenwerkende provincies en landbouwminister Carola Schouten maakten daar afgelopen vrijdag een principe-afspraak over.

15 reacties


Herstel melkveehouders noorden beter dan zuiden

De ontwikkeling van melkveebedrijven in het noorden verloopt beter dan in het midden en zuiden van het land. In de afgelopen drie jaar stopten 1.654 melkveehouders. De grootste klappen vielen in Overijssel, Brabant en Gelderland.

0 reacties


LTO Noord over stikstofmaatregelen: 'blij met eenduidigheid, maar nog veel vragen'

Versoepeling van de stikstofruimte bij een nieuwe vergunning en dezelfde regels in alle provincies. Het zijn stikstofmaatregelen die de vergunningverlening voor boerenbedrijven weer op gang moeten helpen. Arjan Bonthuis van boerenorganisatie LTO Noord is blij, maar heeft nog veel vragen.

5 reacties


Boer Kok (84) weet het al een halve eeuw: de landbouw verwoest de natuur en móet veranderen

Boer Herman Kok (84) uit Hoogland ligt al zijn hele leven overhoop met beleidsmakers, wetenschappers en collega-boeren. Hij waarschuwde decennialang dat de industriële landbouw de natuur zou verwoesten en ziet inmiddels zijn gelijk bevestigd. ,,De enorme stikstofuitstoot heeft desastreus uitgepakt voor vogels, insecten en planten.’’

20 reacties


Dier- en fosfaatrechten vallen buiten stikstofplan

Het kabinet en de provincies zijn het ‘op hoofdlijnen’ eens over het stikstofbeleid in de provincies, zegt verantwoordelijk minister Carola Schouten na afloop van overleg met gedeputeerden vrijdagavond 29 november.

Volgens landbouwminister Carola Schouten zijn het rijk en de provincies het op hoofdlijnen eens over de houdbaarheid van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving in het stikstofdossier. Opvallend is dat dier- en fosfaatrechten geen onderdeel meer uitmaken van de in ontwikkeling zijnde beleidsregels.

57 reacties


'Licht aan einde van de stikstoftunnel', boeren reageren matig positief op akkoord

Na weken van keihard protest zijn er nu toch wat positieven geluiden vanuit de boeren. De meeste agrariërs die Omroep Brabant zaterdag sprak, noemen het akkoord tussen het Rijk en de provincies voorzichtig positief.

7 reacties

29 Nov 2019

'Kabinet wil dat provincies stikstofregels versoepelen'

Het kabinet vraagt vrijdag de provincies de stikstofmaatregelen te versoepelen. Dat schrijft het AD op basis van 'bronnen rond de onderhandelingen'. Ook bemoeit premier Rutte zich persoonlijk met de kwestie.

1 reactie


Aantal koeien in extensief gebied terug op oude niveau

In de veelal noordelijke provincies ligt het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf weer op het niveau van voor de introductie van de fosfaatwetgeving. Dat tonen de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. De jongveestapel moet het door het rechtsstelsel ontgelden.

7 reacties


PFAS-norm omhoog: 'Maar dit komt te laat, dit jaar is eigenlijk al verloren'

De verachtvoudiging van de 'PFAS-norm' zou de bouw na een impasse weer op gang moeten helpen. Toch gaat bij veel bouwbedrijven de vlag niet uit. "Dit komt gewoon te laat. Dit jaar heb je verloren", zegt Marco de Rijk van Niezen Transport.

Eerst even terug naar oktober. Toen maakten veel Nederlanders kennis met de term PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Het kabinet legde de bouw een scherpe norm op: als meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit, mag er geen grond meer verplaatst worden.
Concreet betekende dit dat de bouw in Nederland op zijn gat lag, want meer dan 85 procent van de getest grond zat boven die norm. Daardoor kwamen veel bouwprojecten voor bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven stil te liggen.
Bronnen in Den Haag meldden gisteren dat de norm vandaag omhoog gaat naar 0,8 microgram per kilo grond. Het kabinetsbesluit hierover wordt eind van de middag verwacht. De grote vraag is nu of deze verhoging voldoende is.
'Geeft lucht, maar problemen blijven'
"Acht keer hoger, dat lijkt heel wat. Maar per saldo heb je het dan alsnog over een best lage grenswaarde", zegt Paul Vogelaar, directeur bij Van Oord, een groot baggerbedrijf. "Het geeft lucht, zeker voor kleine projecten. Maar ik denk dat er voor grotere projecten problemen blijven bestaan."
Door de omvang van Van Oord, een van de grootste baggerbedrijven ter wereld, heeft Vogelaar niet direct veel last gehad van de PFAS-maatregel. "Maar om alles goed te laten verlopen hebben we wel waardig wat extra mankracht ingezet. Dat geld krijg je niet meer terug."
Bedrijven die zich bezighouden met het verplaatsen van grond of hiervan afhankelijk zijn, zeggen inmiddels voor een miljard euro aan schade te hebben geleden. Verschillende werkgeversorganisaties bereiden daarover een claim tegen bij de overheid. Werkgevers vrezen dat de PFAS-crisis in de bouw voor het einde van het jaar zo'n 6000 banen heeft gekost.
'Had maand eerder gemoeten'
De actiegroep Grond in Verzet noemde de maatregel van het kabinet gisteren een mooi begin. "Maar of het genoeg is, weet ik nog niet", zegt woordvoerder Klaas Kooiker. "Dat hangt af van de voorwaarden die aan de norm van 0,8 zitten. Dit had een maand eerder gemoeten."
Daar sluit Marco de Rijk van Niezen Transport in Duivendrecht zich bij aan. "We hebben nog drie weken tot de kerstvakantie. Dan zijn alle aannemers twee weken dicht. Wij zijn er nu gelijk klaar voor, maar in zo'n korte periode start je niet veel projecten meer op. Dit jaar heb je dus al verder verloren."
Dit is waarom veel bedrijven nu last hebben van PFAS:
De periode waarin deze maatregel is opgelegd maakt het voor bouwbedrijven extra pijnlijk, zegt De Rijk. "De maanden september tot november is normaal om vlees op de botten te kweken voor de winter, maar dat wordt hierdoor een schraal stukje vlees."
Begin volgend jaar zijn de problemen bovendien niet voorbij. De Rijk benadrukt dat de verhoging van de PFAS-norm volgens de uitgelekte informatie een tijdelijke maatregel is.
"We moeten na de kerstvakantie verder zien. Als het een strenge winter wordt staan we alsnog te kijken. We hebben in de bouw bovendien te maken met een betaaltermijn van 60 dagen", zegt De Rijk. "In januari en februari merk je dus pas écht dat het geld niet binnenkomt."

0 reacties


Seizoentoeslag nekt Danone in melkprijsvergelijking

In de afgelopen maanden noteerde de Franse zuivelverwerker Danone steevast in de top 3 van de LTO Melkprijsvergelijking, maar daar is in oktober verandering in gekomen. De overige verwerkers weten hun posities goed vast te houden.

0 reacties


Melkprijs 2019 valt vermoedelijk lager uit dan in 2018

De berekende voorschotmelkprijzen komen in oktober 2019 uit op gemiddeld 33,51 euro per 100 kilo standaardmelk. Een daling van 0,07 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in oktober 2019 ligt 1,27 euro ofwel 3,6 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

0 reacties


Kaasmakerij De Terschellinger wil graag 6,5 miljoen kilo melk tot Skylger kaas verwerken

Terschelling krijgt mogelijk een nieuwe kaasfabriek met een verwerkingscapaciteit van 6,5 miljoen kilo melk voor de productie van de Skylger kaas voor Friesland­Campina. De melk moet komen van 9 melkveebedrijven op het eiland die lid zijn van de zuivelcoöperatie en die samenwerken met Vogelbescherming Nederland waarbij ze veel aandacht schenken aan weidevogelbeheer. Daar is een 5 jarige pilot voor gestart. FrieslandCampina vroeg Kaasmakerij De Terschellinger in Oosterend om de kaas te maken.

0 reacties