Nieuwsgrazer


Foto's
1
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
99
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 37jr
Laatst online: 6mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


19 Feb 2020

’Snel extra weilanden aanwijzen voor bouw’

Het Rijk moet met spoed extra weilanden aanwijzen waar snel woningen gebouwd kunnen worden. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom). Deze heeft de bestaande woningbouwplannen in het groen geïnventariseerd, die in totaal goed zijn voor 127.000 huizen.

6 reacties


Boerenprotest: dertig boeren van de N33 gehaald bij Rolde

DEN HAAG - Update - Een groep van ongeveer dertig tractoren is dinsdagnacht van de weg gehaald op de N33 in Drenthe. Dat laat de politie weten. De boeren waren op weg naar Den Haag, waar woensdag weer groots gestaakt wordt.

5 reacties


Minister: stikstof-ecologen hebben mogelijk druk ervaren

Ecologen die onderzoek deden rond het invoeren van het veelbesproken Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben daarbij mogelijk druk ervaren. Minister Carola Schouten (Landbouw) kan zich naar eigen zeggen voorstellen dat de onderzoekers druk voelden door de politieke situatie en de tijdsdruk.

3 reacties


Protesterende boeren op weg naar Den Haag veroorzaken nauwelijks files

Farmers Defence Force organiseert een protest tegen het landbouwbeleid. Het kabinetsbeleid is volgens hen niet in het belang van de boeren.

0 reacties


Kabinet wil natuurschade compenseren met ‘natuurbank’

Het kabinet gaat een „natuurbank” oprichten om natuurschade te compenseren die voortkomt uit projecten die vanwege hun „grote openbaar belang” koste wat kost moeten doorgaan. Het gaat bijvoorbeeld om projecten van waterschappen, die Nederland tegen overstromingen beveiligen, maar ook om infrastructurele projecten die het kabinet cruciaal vindt, zoals de verbreding van snelwegen. Als daarbij schade wordt toegebracht aan de natuur, moet dat worden goedgemaakt.

1 reactie


Acht dodelijke ongevallen; veilig werken moet top-of-mind zijn en blijven

In 2019 vonden er acht ongevallen plaats met dodelijke afloop in de agrarische en groene sector. Dat is minder dan in 2018, toen waren het er veertien, maar nog steeds is elk dodelijk...

0 reacties


Video: FDF: ‘Er moet iets gebeuren, anders stappen we weer op de trekker’

Er is nog niets gebeurd met het plan van het Landbouw Collectief om de uit de stikstofcrisis te komen. Daarom voelen boeren van Farmers Defence Force (FDF) zich genoodzaakt om vandaag weer te protesteren op de Koekamp in Den Haag.

0 reacties

18 Feb 2020

GRONDig pleit voor registratiebank stikstofruimte in plaats van opkoopregeling

De stoppersregeling van 350 miljoen euro is volgens het Netwerk GRONDig weggegooid belastinggeld. Beter is het te kiezen voor een registratiebank voor stikstofruimte. Dit voorkomt dat deze ruimte bij extern salderen uit de landbouw wegvloeit.

12 reacties


CDA krijgt sleutel in stikstof toegeworpen

Farmers Defence Force (FDF) heeft de pijlen gericht op het CDA in de stikstofdiscussie. De boerenbeweging meldt zeer teleurgesteld te zijn in de huidige opstelling van de partij, die

5 reacties


Protesterende boeren uit Friesland en Flevoland rijden samen naar Den Haag

Protesterende boeren uit Friesland trekken voor het trekkerprotest in Den Haag woensdag op met boeren uit Flevoland.

0 reacties


Geen onverdeelde steun kabinetsbeleid stikstof

De leden van LTO zijn tevreden met grote delen van het kabinetsbeleid voor stikstof, bijvoorbeeld de toezegging dat de koeien in het voorjaar gewoon de wei in mogen en dat er geen sprake zal zijn van gedwongen krimp van de sector. De boeren vinden zich echter niet overal in. Vooral over de mogelijkheid tot inname en afromen van vergunde stikstofruimte heerst forse ontevredenheid. De leden staan overweldigend achter de standpunten van hun vereniging, waar ongeveer twee derde van de landbouwproductie bij is aangesloten: van de 3000 respondenten is gemiddeld 85% het eens met de 17 standpunten in de enquête. Dat blijkt uit een digitale consultatie die LTO Nederland afgelopen week onder haar achterban hield.

De kabinetstoezegging dat er geen vergunningsplicht op beweiden en bemesten komt kan op grote steun rekenen – 86% van de respondenten is daar (heel) tevreden mee. Dat geldt ook voor de belofte dat de situatie van PAS-melders wordt gelegaliseerd. Deze boeren konden onder het PAS geen vergunning aanvragen omdat hun uitstoot te laag was, en zitten nu zonder vergunning. 60% van de boeren is (heel) tevreden met die toezegging van de overheid, tegenover 15% (heel) ontevreden.

Het voorkomen van gedwongen van generieke krimp of zelfs halvering van de veestapel werd bij de eerste enquête (december 2019) aangemerkt als grootste prioriteit. Het kabinet ziet gedwongen krimp, net als LTO, niet als een optie. Dat standpunt leidt tot tevredenheid onder leden: 7 op de 10 zijn (heel) tevreden met de toezeggingen. Het eerdere plan om productierechten (fosfaat- en dierrechten) te koppelen aan stikstofruimte, dat tot een leegloop van de sector had kunnen leiden, is van de baan. Wederom tot tevredenheid van de boeren: 44% is (heel) tevreden en 33% neutraal.

Stikstofuitstoot zelf reduceren

Er zijn wel nog enkele punten van zorg: 42% is (heel) ontevreden met de mogelijkheid tot een verplichte voerregeling om stikstofuitstoot te reduceren, zoals die nu in de Spoedwet Stikstof is ingericht. LTO wil dat dit op basis van vrijwilligheid en uitgewerkt door de sector zelf gebeurt. Dit is een speerpunt van het plan van het Landbouw Collectief, omdat onderzoek laat zien dat een reductie mogelijk is tegen relatief lage kosten zonder dat er risico ontstaat voor productie en gezondheid van de dieren.

Vergund is vergund

Ook het beleid rondom salderen leidt tot ontevredenheid. Zo rekent de overheid in principe met de gerealiseerde stalcapaciteit, niet de stikstofruimte, op het moment dat stikstof wordt overgedragen. 54% van de leden is daar (heel) ontevreden over. LTO wil dat vergunde ruimte vergund blijft. Dat geldt ook voor afroming bij het overdragen van stikstofruimte. Het landelijk uitgangspunt is dat er 30% wordt ingenomen bij overdracht van stikstofruimte. Dat is een negatieve prikkel voor investeringen, waardoor de maatregel rondom Natura2000-gebieden niet leidt tot een versnelling van emissiereductie, aldus LTO. 69% is (heel) ontevreden over het standpunt van het kabinet.

Politiek, kom in actie

LTO zal de resultaten van de enquête bespreken met de organisaties in het Landbouw Collectief, die zich gezamenlijk inzetten voor het beste resultaat op het stikstofdossier. Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken. Het collectief heeft de politiek gevraagd om nu in actie te komen om de oplossingen van boeren mogelijk te maken. De uitkomsten van de enquête worden ook met de Kamerleden en het ministerie van LNV besproken.

9 reacties


LTO-leden tegen inname en afromen vergunde stikstofruimte

Over de mogelijkheid tot inname en afromen van vergunde stikstofruimte heerst forse ontevredenheid onder LTO-leden. Net als verplichte stikstofreductie via het voerspoor. Dat blijkt uit een digitale consultatie van LTO Nederland.

0 reacties


Wat is het Mesdagfonds en waarom zou het betere stikstofcijfers hebben?

Bij de kritiek op de stikstofcijfers van het RIVM komt naast die van de boerenactiegroepen nog een naam omhoog: het Mesdagfonds - voluit Mesdag-Zuivelfonds NLTO. Donderdag komt het met eigen stikstofberekeningen. Wat is dit voor organisatie? En wat is de kern van haar kritiek?

5 reacties


Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?)

We kennen de discussie die sinds oktober vorig jaar wordt gevoerd. Stikstofnormen blijken jarenlang te zijn overschreden - dus moet de uitstoot omlaag, waarbij de grootste bron niet kan uitblijven: mest. Veehouders zitten daar niet op te wachten. Die richten hun pijlen niet alleen op de politiek, maar ook op de wetenschap: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft als wetenschappelijk instituut geen direct belang bij de onderzoeksuitkomsten. Wel heeft het RIVM een opdrachtgever die als belanghebbend gezien kan worden: de Nederlandse overheid.

Om te voorkomen dat er een conflict bestaat tussen de wetenschappelijke integriteit van het RIVM en overheidsbelangen bestaat sinds 1996 de zogeheten Wet op het RIVM. Deze dicteert dat het RIVM onderzoeksresultaten altijd publiceert zonder tussenkomst van een opdrachtgever. In die zin is de onafhankelijkheid van het RIVM bij wet gewaarborgd.

6 reacties


Boze boeren verzamelen zich weer bij Binnenhof

Morgen staat er weer een grote demonstratie gepland tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

5 reacties

17 Feb 2020

Kabinet stelt met SDE++ €5 miljard beschikbaar voor CO₂-reductie

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de nieuwe regeling. Naast hernieuwbare energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++ kent dit jaar een verplichtingenbudget van €5 miljard. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld.

1 reactie


Landbouw Collectief maant Tweede Kamer tot actie

Het Landbouw Collectief roept alle partijen in de Tweede Kamer op om in actie te komen in het stikstofbeleid. Het verbond van agrarische belangenbehartigers wil dat het parlement de stikstofplannen van het collectief omarmt. "Voorkom onnodig smijten met gemeenschapsgeld."

16 reacties


Hulde voor boer in stikstofcrisis, maar niet voor overheid

Het overgrote deel van de Gelderlanders vindt dat de beschermde natuurgebieden behouden moeten worden en laakt de rol van de overheid in de stikstofcrisis. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Right, in opdracht van Omroep Gelderland.

0 reacties


Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in actie te komen

Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is exact drie maanden nadat het Landbouw Collectief haar plan van aanpak ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’...

0 reacties


'Oproep Wakker Dier om subsidie op vlees'promotie' te stoppen is onzinnig'

Dierenorganisatie Wakker Dier wil dat minister Carola Schouten en EU-Commissaris Frans Timmermans een einde maken aan subsidies voor vleesreclames.

7 reacties


NAJK begrijpt aankomende acties

NAJK maakt als één van de dertien partijen deel uit van het Landbouw Collectief. Doel van dit collectief is om een gezamenlijke en gedragen oplossing voor de landbouwsector in de stikstofproblematiek te zoeken. Hiertoe heeft het collectief in december een plan gepresenteerd hoe Nederland uit de stikstofimpasse kan komen. Sinds die tijd onderhandelt het Landbouw …

2 reacties


Landbouw Collectief: twijfels bij nut opkoop

Het Landbouw Collectief betwijfelt of opkoop en verplaatsing van bedrijven zoden aan de dijk zet.

10 reacties


Neospora verwerpers vaak binnen koefamilie

Veehouders zouden er goed aan doen om te achterhalen of verwerpers binnen een koefamilie te herleiden zijn.

0 reacties

16 Feb 2020

FDF-bestuurder Van Maanen: ‘Samen vuist maken tegen linkse VVD en CDA belangrijker dan ooit’

Het door de Farmers Defence Force geïnitieerde Landbouw Collectief noemt hij "een tegenhanger van de Groene 11, een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties." Voorts zegt hij: "Het is belangrijker dan ooit dat we samen een vuist maken tegen de overheid."

Jeroen van Maanen is de woordvoerder en slimme strateeg binnen de FDF. In gesprek met Nieuwe Oogst, het blad voor de leden van de oude Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), doet hij uit de doeken waar zijn organisatie voor strijdt. Een citaat uit het gesprek: "'Het nuchtere boerenverstand moet terug in de politiek. Welke politieke partij dat brengt, maakt mij niet uit. VVD en CDA zijn te veel links georiënteerd. Maar ik geloof niet dat democratie werkt voor de boeren. We zijn naar verhouding met zo weinig boeren dat we ook weinig invloed hebben in de politiek. Dat is een groot verschil met pakweg vijftig jaar geleden. Belangrijkste politieke items zijn de vluchtelingen en het klimaat. Hoe dan ook, er moet meer ruimte komen voor meer boerenverstand. Het is spannend wat er in het Brabantse politieke bestuur gaat gebeuren. Daar wordt gewerkt aan een coalitie met VVD, CDA en Forum voor Democratie. Vaak loopt Brabant voor op de rest van Nederland."

34 reacties


PvdD wil parlementaire enquête NVWA

PvdD-er Esther Ouwehand heeft een motie ingediend voor een parlementaire enquête naar het toezicht op de vee- en vleessector en het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat deed ze tijdens het debat over de NVWA.

1 reactie


'Milieuvriendelijke' stalvloeren als oplossing voor het stikstofprobleem? 'Niemand is hiermee gediend'

De uitstoot van ammoniak terugdringen zonder de veestapel al te zeer in te krimpen: dat is de belofte van speciale, en ook kostbare, emissiearme stallen. Maar maken ze die belofte ook waar?

6 jaar geleden schafte de Twentse melkveehouder Gerben Slaghekke hem aan, de zogenaamde 'Welzijnsvloer'. In de betonnen vloerelementen zitten schuin aflopende groeven en tussen de platen in bevinden zich gootjes van ongeveer 4 centimeter. Een mestrobot rijdt een aantal keer per dag heen en weer om de vloer schoon te houden en de urine zo snel mogelijk af te voeren en te scheiden van de mest.

24 reacties

15 Feb 2020

Nog altijd doden door verraderlijke mestgassen: één ademteug en je bent weg

De gevaren van mestgassen worden nog altijd onderschat. Hoewel de meeste boeren wel weten dat mest gevaarlijk kan zijn, gaat het ieder jaar toch opnieuw mis. Onderzoekers en nabestaanden van slachtoffers willen meer aandacht voor de risico's, zeker nu de boeren vanaf morgen weer mest mogen uitrijden.

0 reacties


Piet de Vries van Farmers Defence Force gaat de strijd aan: 'Politie-auto’s zijn niet bestand tegen trekkers'

Leden van Farmers Defence Force (FDF) zijn vastbesloten om aanstaande woensdag actie te voeren.

Dat zegt Piet de Vries van de stuurgroep Niezijl. Ze willen met hun trekkers via snelwegen naar Den Haag rijden. Over de route kan hij nog niks zeggen.

De Vries klinkt erg strijdvaardig. ,,De overheid speelt een goor politiek spelletje. Wat de media schrijven is koren op de molen van de overheid. Dat de boeren de meeste stikstof uitstoten is gebaseerd op aannames. Uit onze berekeningen komt een veel lager percentage naar voren.’’

De Vries (54) zegt dat hij niet eens meer voor zijn eigen bedrijf vecht. ,,Zelf zing ik de tijd nog wel uit. Ik strijd tegen onrecht. Samen met gelijkgestemden probeer ik onder de vlag van FDF de waanzin in Nederland te bestrijden. Ik ben bereid ver te gaan met mijn strijd.’

55 reacties


NVWA gaat extra controleren bij het uitrijden van mest

DEN HAAG - Boeren mogen vanaf zondag weer mest uitrijden. De NVWA gaat de komende weken hier extra op controleren.

,,Mest is voor ons dit jaar een speerpunt”, verklaart een NVWA-woordvoerder. ,,De stikstof die bij het uitrijden vrijkomt, staat in het middelpunt van de belangstelling. Om die reden leiden we extra mestinspecteurs op.”

20 reacties


Boer Twan: 'Boeren moeten niet bij de pakken neerzitten'

Ja, boeren is een stuk moeilijker geworden door alle nieuwe en strengere regels, geeft kalverhouder Twan Tuijtelaars (37) toe. Maar de handdoek in de ring gooien? Juist niet. Hij ziet de positieve kant ervan: “Nu anderen stoppen, geeft dat weer kansen voor mensen, zoals ik.”

2 reacties

14 Feb 2020

'Draaiend' ChristenUnie flink onder vuur tijdens CETA-debat

Met de toezegging van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel aan ChristenUnie (CU), om te kijken naar ‘waarborgen’, komt de goedkeuring van het CETA-verdrag tussen de EU en Canada in zicht.

5 reacties


Drugslab op melkveebedrijf Wânswert opgerold: straatwaarde van vier miljoen euro

In een voormalige melkveehouderij aan de Wirdsterterp in Wânswert (FR) is in de nacht van woensdag op donderdag een drugslab opgerold. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om methamfetamine met een straatwaarde van vier miljoen euro.

31 reacties


Bierdraf is sleutel voor klimaatvriendelijke melk

Door resten van brouwerijen en andere voedingsindustrieën in veevoeder te mengen kunnen belangrijke klimaatwinsten geboekt worden. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “Voeder met bijproducten als draf - een bierrest - en koolzaadschroot reduceert de methaangassen van koeien met 13 procent per liter melk en leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk bij de melkproductie”, klinkt het.

9 reacties


Hoe komen 100 vrachtwagens per dag veilig aan bij de biovergister bij Bath?

RILLAND - Bijna alles is beter aan de nieuwe plek die Engie gevonden heeft om bij Rilland een mestvergister te bouwen. Bijna, want er is één groot struikelblok: het verkeer. Hoe komen de 100 vrachtwagens veilig aan bij de groen-gascentrale? En als wegen moeten worden aangepast, wie gaat dat dan betalen?

3 reacties


Australische melkveesector in zwaar weer

De Australische melkveesector heeft het zwaar te verduren. De bosbranden raken, mede door hevige regenval, langzaam op de achtergrond. Maar veel melkveebedrijven zitten in zwaar weer, doordat de melk te weinig opbrengt. Voor een terugloop in melkveebedrijven en dus ook de melkproductie wordt gevreesd.

6 reacties


Poll: De begin- en eindtijd bijhouden van het weiden is een goede zaak

Melkveehouders moeten met ingang van dit jaar niet alleen de dagen registreren waarop de koeien weiden, maar ook de dagelijkse begin- en eindtijd van de weidegang. Melkvee.nl is benieuwd wat haar bezoekers van deze ontwikkeling vinden.

31 reacties


Nieuw GLB wordt onderdeel Europese Green Deal

Anderhalf jaar discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar nog weinig is zeker. De toenmalige Europese Landbouwcommissaris Phil Hogan deed op 1 juni...

1 reactie


Schiphol neemt maatregelen tegen stikstofuitstoot

Schiphol gaat maatregelen nemen om de stikstofuitstoot tegen te gaan. De luchthaven geeft daarmee gehoor aan de oproep van de commissie-Remkes. De luchtvaart speelt een beperkte rol in de uitstoot, concludeerde Remkes, maar moet wel bijdragen. Schiphol-topman Dick Benschop legt uit welke maatregelen hij gaat nemen.

5 reacties


EkoHolland neemt leiding met bio-melkprijs

EkoHolland noteert voor de tweede maand op rij een biologischemelkprijs van € 50,10 per 100 kilo.

0 reacties


Brabantse boeren krijgen negen maanden uitstel voor milieumaatregelen

Brabantse boeren kunnen er op rekenen dat ze van Provinciale Staten tot 1 januari 2021 uitstel krijgen om een vergunning aan te vragen voor een milieuvriendelijke stal. Dat was 1 april van dit jaar. Die maatregelen moeten dan op 1 oktober 2022 genomen zijn.

6 reacties


FDF-voorman Mark van den Oever: 'Ik kan de boerensector niet laten zitten'

Duizenden trekkers rijden volgens Farmers Defence Force (FDF) woensdag weer naar Den Haag voor een nieuw boerenprotest. Maar de druk op FDF-voorzitter Mark van den Oever (40) en zijn actiegroep neemt toe. "We hebben leden nodig die contributie betalen, als dat niet lukt moeten we stoppen."

20 reacties


‘Koetoilet’ dichtbij voorlopige emissiefactor

Ontwikkelaar Hanskamp verwacht dat het Cowtoilet binnenkort een voorlopige emissiefactor krijgt. Waarschijnlijk duurt het nog tot het eind van dit jaar voordat de techniek daadwerkelijk op de markt komt.

21 reacties

13 Feb 2020

Minister Kaag probeert handelsverdrag met Canada te redden

DEN HAAG (ANP) - Verantwoordelijk minister Sigrid Kaag probeert een omstreden handelsakkoord met Canada te redden. Ze moet in ieder geval regeringspartij ChristenUnie (CU) over de streep trekken. De CU eist extra garanties om te kunnen instemmen met het verdrag over makkelijkere handel tussen de Europese Unie en Canada (CETA).
.

0 reacties


Yvon Jaspers: 'Meer dan 75 kinderen geboren door Boer zoekt Vrouw'

Yvon Jaspers stelt dat Boer zoekt Vrouw ervoor heeft gezorgd dat er meer dan 75 kinderen zijn geboren, omdat de ouders van de kinderen elkaar via het datingprogramma hebben ontmoet. Dat zegt de presentatrice op de website van KRO-NCRV.

2 reacties


Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Stil zitten en niks doen is geen optie’

De vergunningsaanvraag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde verloopt een stuk moeizamer dan voorgaande jaren. Reden: het megafestival in de Achterhoek moet voor het eerst de stikstofuitstoot van met name de crosswedstrijden compenseren. ,,Stil zitten en niks doen is geen optie”, weet stikstofstrijder Johan Vollenbroek.

Johan Vollenbroek is kenner bij uitstek van de stikstofdiscussie in Nederland. De Zwarte Cross staat volgens hem voor een uitdaging. ,,Het festival moet de uitstoot compenseren van al die rondracende creaties. De vraag is hoe. Ik verwacht dat ze in de Achterhoek creatief genoeg zijn om een oplossing te vinden.”

Maar volgens Ten Zijthoff is het nog lang niet zover. ,,Of er maatregelen genomen moeten worden en zo ja welke, daar zijn we nog helemaal niet. De regels zijn inderdaad veranderd, maar dat betekent niet dat het festival op losse schroeven staat. Al jaren zijn er activiteiten op het evenemententerrein in Lichtenvoorde, ook voordat het Korenburgerveen Natura2000-gebied werd. Die geschiedenis is ook relevant”, zegt hij. ,,Onze aanvraag ziet er goed uit. Wij verwachten zonder problemen akkoord van de provincie en hebben alle vertrouwen dat het goed komt, zonder extra maatregelen.”

31 reacties


Milieuclub die stikstofbeleid torpedeerde: plannen zijn visieloos

NIJMEGEN (ANP) - De kabinetsplannen om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, zijn volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) "visieloos" en veel te vrijblijvend. Alleen bindende doelstellingen zullen standhouden voor de rechter, zegt voorzitter Johan Vollenbroek, maar in de plannen staan alleen streefwaarden.

0 reacties


’Poldermodel is uitweg voor de stikstofcrisis’

De CDA-Kamerleden Geurts en Von Martels maken zich zorgen over de manier waarop politiek, boeren en burger tegenover elkaar staan in de stikstofcrisis. Ze doen een oproep om uit de ’schuttersputjes’ van het eigen gelijk te klauteren. ,,Het poldermodel is harder nodig dan ooit.”

Iedere sector, ook de industrie en de luchtvaart, moet voor de stikstofoplossing z’n steentje bijdragen. En we moeten kijken naar de realiteit. Ook door onszelf eerlijk af te vragen: zijn de doelen die we in het verleden gesteld hebben voor Natura 2000-gebieden wel haalbaar? Herindeling van gebieden en het tegengaan van versnippering zou de natuur in ons land juist kunnen versterken. Maar ook voor wonen en werken een oplossing bieden. Er lopen nog onderzoeken naar het stikstofmodel, die binnenkort verschijnen.

We moeten af van het geschreeuw en juist de kracht van het poldermodel gebruiken als uitweg voor de stikstofcrisis. Zo is Nederland groot geworden. Als iedereen alleen vanaf de zijlijn voor zijn eigen belang blijft roepen, verliezen we allemaal. Door gezond boerenverstand te gebruiken kan het namelijk ook allebei: perspectief bieden aan zowel de boeren als de natuur.”

14 reacties


19 FEBRUARI: ALLE REMMEN LOS!

Persbericht FDF

Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie. De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar!

Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit.

Keihard is er door ons ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland. In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug? Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt! Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren.

Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers?
“Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen.

Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen. Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten.

MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!!
Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM. En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers.

En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem! Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt. Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week: De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST.

- De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST.
- Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST.

19 februari praat de Kamer over mestbeleid. 20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten… FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten.

En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak.

Dus dat gebeurt niet!!!
FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag.
Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan. Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los!

Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there!

Bestuur FDF

13 februari 2020

98 reacties


Bayer dicht bij alternatief voor omstreden onkruidmiddel

Chemiereus Bayer is dicht bij de ontwikkeling van een onkruidverdelger die als alternatief voor het omstreden middel glyfosaat dient. Het bedrijf heeft een nieuw molecuul voor het bestrijden van onkruid ontdekt. Het is volgens Bayer voor het eerst in dertig jaar dat zo’n nieuwe stof voor de akkerbouw is gevonden.

4 reacties


Melkproductie omhoog in januari

De Nederlandse melkproductie lag in januari op gemiddeld 38.870 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

0 reacties


Nog steeds PFAS ellende

DEN HAAG - De ellende rond PFAS is nog steeds niet voorbij. Uit een enquête onder gemeenten blijkt dat er nog altijd problemen zijn met het verplaatsen van grond. Bovendien zijn de kosten voor grond omhooggegaan door keuringen.

Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven (Milieu)wil lessen trekken uit de PFAS-malaise, waar overigens nooit excuses voor heeft geklonken. Van Veldhoven zegt toe dat ze voor de zomer met een plan komt om eventuele vergelijkbare situaties met nieuwe chemische stoffen anders aan te pakken. „Dan kan er tijdig actie worden ondernomen door de betrokken overheden, waarmee een grootschalige stagnatie voorkomen wordt.”

4 reacties

12 Feb 2020

Boeren gaan nu wél protesteren: 19 februari ‘alle remmen los’ in Den Haag

Den Haag kan zich opmaken voor een nieuwe protestactie van boerenactiegroepen. Farmers Defence Force (FDF) bevestigt dat 19 februari een grote groep boeren naar Zuid-Holland zal trekken. In een afbeelding die onder boeren rondgaat, staat dat daar ‘alle remmen los’ gaan.

30 reacties


Betrek de landbouwsector bij het Schone Lucht Akkoord

Schone lucht is voor iedereen belangrijk. Daarom spant de agrarische sector zich in om de emissies in Nederland verder terug te dringen. Op 13 januari ondertekende minister Van Veldhoven (Wonen & Milieu) samen met een groot aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. In dit akkoord is vastgelegd hoe de overheid de luchtkwaliteit in […]

1 reactie


NVWA onderzoekt illegale export dierlijke eiwitten

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) doet onderzoek naar mogelijk illegale export van verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van herkauwers. Er zijn twee woningen en drie bedrijfspanden in verschillende delen van Nederland doorzocht.

2 reacties


NASA geeft toe dat de klimaatverandering natuurlijk is en veroorzaakt wordt door de zon

Al meer dan 60 jaar weet de National Aeronautics and Space Administration (NASA) dat veranderingen in de weersomstandigheden op de planeet volkomen natuurlijk en normaal zijn. Maar het ruimteagentschap heeft, om welke reden dan ook, besloten om de zogenaamde door de mens veroorzaakte opwarmingszwendel te laten voortbestaan en zich te laten verspreiden, ten koste van de menselijke vrijheid.

Als we het geheel in één simpele zin zouden moeten samenvatten, zou het zo zijn: De grootste factor die het weer- en klimaatpatroon op aarde beïnvloedt is de zon, of beter gezegd de periode van de zon. Afhankelijk van de positie van de aarde ten opzichte van de centrale ster op een bepaald moment, zullen de klimaatomstandigheden dramatisch variëren en zelfs drastische anomalieën veroorzaken die alles wat mensen dachten te weten over hoe de aarde werkt op de proef stellen.

Maar in plaats van dit feit te accepteren, dringen de huidige klimaat “wetenschappers”, samen met de linkse, en steeds meer rechtse politici, en natuurlijk de massamedia, erop aan dat niet-herbruikbare boodschappentassen in de supermarkt en geen elektrische voertuigen de planeet snel zullen vernietigen, en dat we absoluut een globale klimaatbelasting als oplossing moeten invoeren.

11 reacties


Schouten: ‘Geen verhoging van mestboetes’

Minister Schouten is niet van plan om de mestboetes te verhogen. Dat schrijft ze in een Kamerbrief naar aanleiding van vragen van de PvdA omtrent het advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet’.

4 reacties


Een uitweg uit de stikstofimpasse, zonder boeren en kabinet

Stikstof: Natuurorganisatmaies én de bouwlobby verschenen dinsdag bij GroenLinks, dat een wetsvoorstel presenteerde om een einde aan de stikstofcrisis te maken.

4 reacties


LTO en POV tegen Eurocommissaris: veedichtheid staat los van duurzaamheid

LTO en POV zijn ontstemd door een opmerking van EU-landbouwcommissaris Wojciechowski. In een Tweet somt hij een lijst op van verschillende EU-landen, waaronder Nederland, en hun veedichtheid. Hij vervolgt met: ‘Als onderdeel van de Green Deal zal het probleem van de intensieve varkenshouderij in sommige EU-landen moeten worden aangepakt, omdat de landbouw duurzaam moet zijn’. […]

0 reacties


Niet waterstof maar ammoniak als ideale energieopslag

Het gas ammoniak kan uitgroeien tot een succesvol opslagmedium voor het bufferen van wind- en zonne-energie. De eerste toepassing, een duurzaam noodstroomaggregaat, is al te bestellen.

0 reacties


Stikstofbeleid gaat op je longen zitten

door Evert Mouw

Gisteren ontving ik een email van Peter Verstegen, voormalig bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hem was mijn stukje over volksgezondheid in mijn rapport opgevallen. Bijna niemand heeft het daarover. Hij stuurde mij interessante artikelen van dr. Geert J. de Jong, een chemicus, die vorig jaar overleden is. Dr. de Jong stelt het volgende:

Dankzij ammoniak wordt de zuurheid van deze schadelijke regen (raming is 1 miljard / jr) verminderd, want ammoniak fungeert in de lucht als base (anti-zuur).

Ammoniak doet in de lucht nog meer nuttigs. Als reductor vernietigt ammoniak schadelijk ozon, traanverwekkende chloor-verbindìngen en doet het in de reactie met NOX de autokatalysator na (reactie van Piria).

15 reacties

11 Feb 2020

FrieslandCampina boert nog niet echt lekker in Pakistan

AMERSFOORT - Na tegenslagen in China en Hongkong, boert FrieslandCampina ook niet lekker in Pakistan. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de resultaten vallen bar tegen.

6 reacties


Tweede ledenconsultatie stikstof van start

De leden van LTO ontvangen vandaag een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de tweede ledenconsultatie over het stikstofdossier. Bij de eerste consultatie, in...

0 reacties


Zes jaar resultaten Vruchtbare Kringloop Achterhoek gebundeld in magazine

Het merendeel van de deelnemende melkveebedrijven aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) en Liemers voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Dat staat in het magazine...

0 reacties


Mesdagfonds start donatiecampagne

„Beste mensen, er is een bericht verschenen op app-groepen en op internet over een donatie aan het Mesdagfonds. Het bericht klopt.” Zo start Jan Cees Vogelaar, voorzitter Mesdagfonds, een audio-bericht dat via de appgroepen van het boerenprotest rondgaat.

4 reacties


FrieslandCampina blijft geloven in zuivelmarkt Pakistan

FrieslandCampina is er nog steeds van overtuigd dat Pakistan op termijn een florerende zuivelmarkt zal hebben. Op die markt hoopt het zuivelbedrijf een belangrijke, leidende speler zijn.

50 reacties


Maak landelijke stikstofaanpak nu ook leidend voor Brabant

NMV, BAJK, POV, FDF, NVP en ZLTO hebben afgelopen periode hard gewerkt aan een aanpak voor Brabant en een eigen voorstel om het proces te beïnvloeden. Dit voorstel is 11 februari aangeboden aan Gedeputeerde Staten en wordt vrijdag (hopelijk) behandeld in de vergadering van Provinciale...

0 reacties


Fluitenbergse boer met dode koeien weet niet waar hij aan toe is na noodlottige rukwind van storm Ciara

Melkveehouder Bart Hulsbos uit Fluitenberg heeft een dag na storm Ciara nog geen beeld van de schade aan zijn koeienstal waar een forse rukwind een deel van de gevel vernielde en twee koeien werden gedood.

20 reacties


In heel Nederland ophokplicht voor pluimvee wegens vogelgriep

Het ministerie van Landbouw heeft vandaag een ophokplicht afgegeven voor commerciële pluimveehouders wegens de oprukkende vogelgriep. De griep is onder meer in Duitsland op meerdere plekken vastgesteld. De laatste ophokplicht voor pluimvee werd in 2017 afgegeven.

0 reacties


Ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden vogels

Per 12 februari 2020 om 00:00 geldt voor heel Nederland een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De ophokplicht geldt minstens vier weken.

0 reacties


Ministerie van LNV stelt ophokplicht in

De minister van LNV stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland. De motivatie voor het instellen van de ophokplicht is de besmetting in Bretzfeld, Duitsland. […]

0 reacties


Brabants boerenplan omgeven door ongemak

DEN BOSCH - Zeven boerenorganisaties presenteerden dinsdagmiddag een plan aan de provincie Noord-Brabant om uit de stikstofimpasse te komen. Dat leidde - mede door de politieke situatie - tot een zeldzaam ongemakkelijk persmoment.

0 reacties


Zwarte Cross mogelijk op de tocht

Momenteel is festivalorganisator De Feestfabriek bezig met het aanvragen van een vergunning voor de Zwarte Cross. Woordvoerder Marcus ten Zijthoff heeft de verwachting heeft dat de vergunning wel rond komt, maar staat de Zwarte Cross op de tocht?

Dit heeft alles te maken met stikstof en de depositie daarvan in de natuur. Nabij het festivalterrein van de Zwarte Cross net buiten Lichtenvoorde (GD), ligt het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. Volgens Ten Zijthoff was het de vorige jaren makkelijker om de vergunning (Wet natuurberscherming) aan te vragen omdat de politiek werkte met een drempelwaarde voor de depositie van stikstof. „In het verleden vielen we onder die drempelwaarde en was een vergunning het kader van Wet Natuurbescherming niet noodzakelijk. Maar dat is door de uitspraak over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) onderuit gehaald. De berekeningen van de stikstofdepositie door de Zwarte Cross zijn enige tijd geleden gemaakt en de aanvraag is in behandeling bij de provincie. Dat traject loopt.”

42 reacties

10 Feb 2020

Vragen en antwoorden over stikstofmaatregelen op een rij

Het ministerie van LNV heeft de meest gestelde vragen over de stikstofmaatregelen op een rij gezet. Hieronder de vragen en antwoorden op een rij.

0 reacties


Vragen en antwoorden over stikstofmaatregelen op een rij

Het ministerie van LNV heeft de meest gestelde vragen over de stikstofmaatregelen op een rij gezet. Hieronder de vragen en antwoorden op een rij.

0 reacties


Boeren zorgen voor schoon drinkwater in Overijssel

Ruim honderd Overijsselse boeren in zeven grondwaterbeschermingsgebieden zetten zich via het project 'Boeren voor Drinkwater' in voor het verminderen van de uitspoeling naar de bodem. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: een schonere grondstof voor de drinkwaterwinning, maar zeker ook efficiënter boeren.

0 reacties


Rauwe melk beschermt tegen astma en voedselallergie

In rauwe melk zitten wei-eiwitten die mensen kunnen beschermen tegen allergisch astma en voedselallergie. Dat concludeert onderzoeker Suzanne Abbring in haar promotieonderzoek aan de afdeling immunofarmacologie van de Universiteit Utrecht.

0 reacties


CETA: niet perfect, maar goed genoeg

LTO Nederland steunt handelsverdrag CETA. Drie jaar na de start van CETA, is de export naar Canada groter dan de import. In die tijd heeft het boeren en tuinders meer opgeleverd...

6 reacties


Liquiditeit van melkveebedrijven bleef over 2019 stabiel

De gemiddelde stand op de rekening-courant van melkveebedrijven kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eerder. Door de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse en mondiale zuivelnoteringen wordt de komende maanden een stijging van de melkprijs verwacht. Dit zal een positief effect hebben op de liquiditeitspositie.

116 reacties


Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe

Het is inmiddels bijna negen maanden geleden dat de Raad van State oordeelde dat het stikstofbeleid de Natura 2000-gebieden volgens Europese regels onvoldoende beschermt. Vorige week kondigde het kabinet langverwachte maatregelen aan, maar oppositiepartijen en belangenclubs zijn ontevreden over de aanpak. Wat is er tot nu toe afgesproken?

8 reacties

09 Feb 2020

Nieuw rapport: ‘Overheid maakt stikstofbeleid op basis van onjuiste gegevens’

Onderzoeker Evert Mouw heeft vandaag het onderzoeksrapport over het stikstofbeleid gepubliceerd op basis van de onlangs vrijgegeven RIVM-data en gebruikte registratiemethoden. Zijn conclusie is dat de data ongeschikt zijn voor het maken van goed beleid.

6 reacties

08 Feb 2020

Stikstof is puur politiek

Lachen. Toevallig in de week dat stikstof op de agenda staat, komt het Wereld Natuur Fonds (WNF) met een rapport dat het slechter dan ooit gaat met de Nederlandse natuur op land. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het boerenland gemiddeld gehalveerd. De WNF weet ook al precies wat […]

2 reacties


'Stel gemeente ingebreke als besluit over vergunning langer dan half jaar duurt'

Veehouders moeten hun gemeente ingebreke stellen indien een besluit over het verlenen van een vergunning langer dan 26 weken duurt. Daar wijst advocaat Ruud Verkoijen op.

0 reacties


Volgende stap kabinet, stikstof plannen worden langzaam concreter

Samenvatting brief van het kabinet aan de Kamer: ‘Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak’...

1 reactie


Boerenbelang of partijbelang?

Column ESTHER DE SNOO

Farmers Defence Force (FDF) lijkt Forum voor Democratie steeds meer in de kaart te spelen. Want daar waar regerings- en sectorpartijen ernaar streven nu uit de stikstofimpasse te komen, vertraagt FDF dit proces.


Woensdag legde de organisatie een bom onder het overleg van het Landbouw Collectief met landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie), premier Mark Rutte (VVD) en de provincies met als doel uitstel. FDF wil wachten op de uitkomst van een lopend onderzoek naar de stikstofcijfers van het RIVM.

Twee stichtingen rekenen al enkele weken aan die cijfers. De uitkomsten zouden 'tot vergaande nieuwe inzichten' leiden en worden 20 februari gepresenteerd. Vanuit dit onderzoek loopt een directe lijn naar FDF, het Landbouw Collectief en ook de partij van Thierry Baudet.

Die vertragingstactiek lukte ten dele. Schouten en Rutte waren woensdag woest over de actie en aanmatigende woorden van FDF en schortten het overleg op tot vrijdag.

Meer: nieuweoogst.nl/nieuws/2020/…

31 reacties


NVWA neemt veestapel in Noord-Holland in bewaring

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de dierenpolitie een complete veestapel in bewaring genomen van een bedrijf in Noord-Holland. De huisvesting en de verzorging van de dieren waren niet in orde.

De in bewaring genomen dieren zijn koeien, stieren, kalveren en pinken (een eenjarig rund). In totaal gaat het om 84 dieren. De autoriteit meldt doorgaans niet om welk bedrijf het gaat en in welke plaats dit bedrijf staat.

0 reacties


Charmeoffensief FDF: Boeren bieden hulp aan tijdens storm

Het Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om morgen tijdens de storm burgers te helpen met omgewaaide bomen en grote takken op de weg. 'De boeren van Nederland willen er voor u zijn, burgers van Nederland. Als rots in de branding.'

8 reacties

07 Feb 2020

'Brussel' trekt voorstel voor verbod op klonen van landbouwdieren in

De Europese Commissie heeft besloten om haar voorstel uit 2013 om het klonen van landbouwdieren te verbieden, in te trekken.

6 reacties


Aanpak stikstofcrisis: kabinet zet 'piekbelasters' onder druk

De aanpak van de stikstofuitstoot kost zeker een half miljard euro en waarschijnlijk loopt dat bedrag nog op. Dat zal het kabinet vandaag bekendmaken. Het geld is onder meer nodig om boeren over te halen hun bedrijf te beëindigen, te verduurzamen of te verplaatsen.

1 reactie


Steeds meer boeren nemen afstand van Farmers Defence Force: ‘Losgeslagen club met idiote leider’

DEN BOSCH - Meer en meer boeren nemen publiekelijk afstand van de radicale actiegroep Farmers Defence Force. De dreigende taal van voorman Mark van den Oever stuit zijn collega’s tegen de borst. Toch behoudt de groep haar plek in het overleg over de stikstofproblematiek.

99 reacties


Kabinet overlegt met Urgenda over verlaging CO2

Het kabinet heeft vanmorgen met directeur Minnesma van stichting Urgenda gesproken over uitvoering van het zogenoemde Urgenda-vonnis. Het was volgens minister Wiebes een heel plezierig gesprek.

In december oordeelde de Hoge Raad dat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van dit jaar ten minste 25 procent omlaag moet ten opzichte van 1990, zoals Urgenda heeft geëist
Wiebes zegt dat het kabinet nu vaker met Minnesma om de tafel wil. Hij noemt de uitvoering van het vonnis een buitengewoon grote opdracht. "Maar er is een vonnis, dus daar moet ik me natuurlijk wel aan houden."

'Energierekening omlaag'
Hij zegt dat het kabinet en Urgenda samen kijken naar "maatregelen die voor Nederlanders prettig zijn en die tegelijkertijd CO2 besparen".
Welke dat zijn, staat nog niet vast. "Maar we zien dat er allerlei maatregelen denkbaar zijn die de energierekening omlaag kunnen krijgen, en dat vindt iedereen natuurlijk prettig."
Het kabinet had vanmorgen ook overleg met boerenorganisaties over de stikstofcrisis,

0 reacties


Boeren kritisch over kabinetsplannen

Vandaag komt minister Schouten (Landbouw) met een plan voor een opkoopregeling voor boeren om stikstof in natuurgebieden te reduceren. De boerenclubs zijn daar kritisch over. „Dat is niet onze eerste keuze. Het gaat er ons om dat de mensen die blijven verder kunnen. De sector moet door kunnen ontwikkelen”, zegt Dijkhuizen. „We hebben sterke aanwijzingen dat de opkoopregeling niet helpt voor de natuur. Het is bovendien een peperdure maatregel.”

4 reacties


Blijven de prijzen van rundveevoeders stijgen?

De brokprijzen voor rundvee stijgen weer, zo tonen de nieuwste cijfers van Wageningen Economic Research (WUR) aan. Zet de stijgende trend in de komende maanden door?

0 reacties


VVD in Brabant slaat rechtsaf: Forum voor Democratie en CDA uitgenodigd voor verdere gesprekken over coalitie

DEN BOSCH - De provincie Brabant lijkt af te stevenen op een rechtse coalitie met Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet is door de Brabantse VVD uitgenodigd om, net als het CDA, aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. Dat maakte VVD-leider Christophe van der Maat vrijdagochtend bekend.

24 reacties


'Goed gesprek' tussen kabinet en boerenorganisaties

Eerder deze week braken premier Rutte en minister Schouten de besprekingen af. Het gaat over de aanpak van de stikstofcrisis.

Van Maanen liet zich sceptisch uit over uitkoopregelingen. "Uitkoopregelingen zijn voor ons een beetje dubbel. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn voor boeren die willen stoppen. Maar wij zijn bezorgd dat er veel geld naar de stoppers gaat en dat de landbouw in Nederland daar helemaal niets aan heeft. Wij hebben er ook ernstige vragen over of dit het stikstofprobleem in natuurgebieden oplost."

Rutte en Schouten wilden inhoudelijk niet veel zeggen over de inhoud van de maatregelen. Volgens hen ging het gesprek ook over de voortgang van afspraken uit december.

Ook Dijkhuizen sprak van een tussenstap. "Er is nog geen sprake van blijheid". Maar hij heeft gemerkt dat de "intentie er is om eruit te komen".

3 reacties


Nieuwbouw Hotel De Wigwam ligt stil: bouwverkeer stoot teveel stikstof uit

DOMBURG - De nieuwbouw van Hotel De Wigwam in Domburg loopt opnieuw vertraging op. De gebroeders Bimmel kunnen dit najaar niet starten met de sloop en nieuwbouw van het pand aan de Herenstraat. Dat komt omdat het bouwverkeer te veel stikstof uitstoot wat schadelijk is voor het natuurgebied De Manteling.

9 reacties


Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang

Vandaag heeft het Landbouw Collectief opnieuw overleg gevoerd met Minister Schouten en Premier Rutte. Er zaten verschillende partijen aan tafel, inclusief een afvaardiging van het IPO aan tafel. Het gesprek was een vervolg op het ontbijt in het Catshuis op 16 december. De afspraken die toen zijn gemaakt, vormden de basis voor dit vervolggesprek.

Een aantal punten zijn nogmaals uitgebreid besproken. Het Landbouw Collectief heeft geringe vooruitgang geboekt. Over enkele harde punten is nog geen overeenstemming bereikt. Er zijn werkafspraken gemaakt om een stap verder te kunnen komen.

Bij de minister is erop aangedrongen verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te vinden voor de vergunningenproblematiek (inclusief beweiden en bemesten). Boeren die een melding hebben gedaan of waarvan de vergunning vernietigd is, zitten in grote onzekerheid. De minister heeft toegezegd dat zij, samen met de Provincies, de verantwoordelijkheid neemt voor de afhandeling en daarbij de boeren niet in de kou zal laten staan.

In het plan van het Landbouw Collectief is aangegeven dat de landbouwsector maatregelen kan nemen, op het gebied van mestaanwending, voer en weidegang. In ruil daarvoor wil het Landbouw Collectief de toezegging dat de spoedwet niet wordt ingezet als een dwingend instrument. De minister werkt aan een oplossing die wederzijds vertrouwen moet geven.

De sector wil de wijze van extern salderen verder uitwerken. Het ministerie heeft toegezegd daarmee samen met de sector aan de slag te gaan.

Voor de varkenshouderij zijn nog geen definitieve afspraken over de vrijkomende ammoniak gemaakt. Verder is onduidelijk hoe extra toegekende middelen worden ingezet.

Nog steeds zitten nertsenhouders in onzekerheid over hun toekomst. In 2023 moeten zij hun bedrijf beëindigen maar velen verkeren in financiële nood. Helaas konden Premier Rutte en Minister Schouten geen afdoende duidelijkheid geven over hun situatie. Een teleurstellende constatering waar nog nader overleg over moet plaatsvinden. Samen met de Provincies wordt bekeken op welke manier tegemoet gekomen kan worden aan de schade en vermogensverlies.

Het gesprek wordt gezien als een tussenstap. Er zijn nog veel zaken die nader uitgediept moeten worden en waarover nog geen overeenstemming is.

Op 20 februari komt het Mesdag Zuivelfonds met doorgerekende gegevens van het RIVM. De uitkomsten worden meegenomen in het vervolggesprek met Minister Schouten en Premier Rutte. Dit is gepland rond half maart.

Het Landbouw Collectief ziet de kamerbrief die vandaag wordt verwacht met belangstelling tegemoet. In de kamerbrief lijkt fors ingezet te worden op opkoopmaatregelen. Volgens het Landbouw Collectief is dit een draconische maatregel die weinig effect zal hebben op de verbetering van de depositie in de natuurgebieden.

Het Landbouw Collectief is voornemens in overleg te treden met IPO.

0 reacties


Ledenconsultatie voortgang stikstofplannen kabinet

Het kabinet kondigt later vandaag een aantal nieuwe stappen rondom stikstof aan in een Kamerbrief. LTO legt de voortgang in het stikstofdossier komende week voor aan haar leden...

0 reacties


Onderhandelen met pet in de hand of met de vuist op tafel

Merijntje uit Halsteren volgde met belangstelling het oproer tijdens de onderhandelingen tussen het Landbouwcollectief en minister Schouten en premier Rutte....

1 reactie


Landbouw Collectief: 'Gesprek met Schouten en Rutte heeft weinig opgeleverd'

Het gesprek tussen het Landbouw Collectief en minister Carola Schouten en minister-president Rutte, vrijdagochtend, heeft weinig opgeleverd. Dat meldt het Landbouw Collectief. Op een aantal harde punten is nog steeds geen overeenstemming.

2 reacties


Kabinet: Beweiden en bemesten wordt niet vergunningplichtig

Rijk en provincies willen beweiden en bemesten niet vergunningplichtig maken, zoals ook het adviescollege Remkes adviseert. Dat schrijft minister Schouten van LNV vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

4 reacties

06 Feb 2020

Werkgeverslijn land- en tuinbouw dé vraagbaak voor agrarische werkgevers

Agrarische werkgevers uit alle sectoren weten de Werkgeverslijn land- en tuinbouw goed te vinden voor uitleg over de agrarische cao’s, wet- en regelgeving en andere...

0 reacties


Schouten eist mondeling excuus van FDF

Landbouwminister Carola Schouten is nog niet overtuigd van de excuses van Farmers Defence Force.

Schouten gaat het Landbouw Collectief uitnodigen om op gesprek te komen om over de kwestie van het dreigende persbericht van FDF te spreken. “Ze moeten dan ook onderschrijven dat ik hier over ga en niet zij. En als ze dat ook onderschrijven, dan kunnen we het inhoudelijke gesprek voeren.”

17 reacties


Varkenshouder Annechien ten Have neemt afstand van FDF: 'De maat is vol'

Varkenshouder Annechien ten Have uit Beerta neemt op Twitter afstand van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF).

'De maat is vol! Ik distantieer me van deze mensen. Dit brengt grote schade aan de boeren en de agrarische sector. Nuchter boerenverstand is zoek. Tijd om dit openlijk te zeggen. Om hier uit te komen moet er gepraat worden. En koers uitzetten. Blik op de toekomst!', tweet ze.


63 reacties


Insecten kunnen ook dienen als botervervanger

Onderzoekers van de UGent hebben boter succesvol vervangen door insectenvet. "Een gezond en duurzaam alternatief", klinkt het. Een panel met proefpersonen kon geen onderscheid maken tussen ‘gewoon’ gebak en wafels waar de boter deels was vervangen door insectenvet. Of gebak met insectenvet binnenkort in de supermarkt zal liggen? Bio-ingenieur Joachim Schouteten, die het onderzoek mee begeleidde, denkt van wel.

5 reacties


Veehouder Gras: ‘Reinigen van melksysteem wekte chemische reactie op’

Het reinigen van het melksysteem liep voor de Friese melkveehouder Herman Gras (35) uit Doniaga liep onlangs bijna verkeerd af. Het zuur was onbedoeld in het reservoir blijven zitten.

0 reacties


Landbouw brengt veel minder stikstof in de lucht dan in 1990

Vanuit de landbouw verdween in 2018 meer stikstof in de bodem dan het jaar daarvoor. Het betreft een incidentele toename, als gevolg van de extreem droge zomer. De stikstofuitstoot naar de lucht is sinds 1990 fors afgenomen.

0 reacties


Nieuwe koeienbrokmachine in Stroobos 'modernste van Europa'

STROOBOS - De modernste productielijn voor diervoeder in Europa staat op de grens van Friesland en Groningen. Dat beweert de fabriek van ABZ Diervoeding in Stroobos.

0 reacties


Janssen: 'Landbouw Collectief komt er telkens sterker uit'

POV-voorzitter Linda Janssen is blij dat het Landbouw Collectief weer aan tafel kan met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. 'We houden met elkaar steeds beter de focus op de bal. We komen er telkens sterker uit.'

3 reacties

05 Feb 2020

Boze boeren leggen verkeer Achterhoek plat

RUURLO/WINTERSWIJK - Boze boeren protesteerden dinsdag aan het einde van de middag op verschillende plekken in de provincie Gelderland. Er kwamen meldingen binnen uit onder meer Ruurlo, Groenlo en Winterswijk.

10 reacties


Statiegeld op blik voorkomt dierenleed en financiële schade

Op 28 januari vertelde Eline Vedder in de uitzending van Hart van Nederland over de gevolgen van metalen zwerfafval bij koeien. Als lid van de Vakgroep Melkveehouderij pleit zij...

3 reacties


Video: Boerenvakbonden roepen boeren op: 'Stuur Kamerleden e-mail om tegen CETA te stemmen'

De coalitie van boeren- en maatschappelijke organisaties tegen CETA, roept boeren op om Kamerleden van vooral CDA, ChristenUnie en SGP te overtuigen om tegen het verdrag tussen de EU en Canada, CETA, te stemmen.

0 reacties


'Schaalvergroting alleen geen optie meer voor melkveehouders in Nederland'

Omdat de kostprijs van commodity’s als melkpoeder en kaas in Nederland veel hoger ligt als in andere grote zuivellanden, is alleen schaalvergroting voor melkveehouders in Nederland geen optie meer. Met de huidige kostprijs gaat de Nederlandse melkveehouderij de concurrentiestrijd op de wereldmarkt niet winnen. De toekomst ligt bij marktgericht produceren. Dat zei Wiebren van Stralen, programmamanager melkstromen bij FrieslandCampina, vrijdag 31 januari op het een symposium, georganiseerd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, waarbij de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij centraal stond.
"Vroeger produceerden melkveehouders binnen het melkquotum en verwerkte de 'fabriek' alle melk. Voor welke klant dit was, bleef vaak onbekend.'' Tijden veranderen echter. Volgens Van Stralen wordt het in de toekomst steeds belangrijker om marktgericht te produceren. Daarmee doelt hij dat een melkveehouder produceert voor een bepaald marktsegment. Daarbij valt volgens hem te denken aan biologisch of On the Way to PlanetProof-zuivel.

20 reacties


Cono verlaagt, A-ware houdt melkprijs stabiel

Cono Kaasmakers verlaagt de voorschotprijs voor januari met 81 cent per 100 kilo naar € 35,24 per 100 kilo.

4 reacties


Toch boeren met trekkers in Den Haag

Woensdag vervolgen minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten de gesprekken met het Landbouw Collectief, de organisatie van diverse belangenbehartigers van boeren. Tijdens de ontmoeting wordt het stikstofprobleem opnieuw besproken.

Farmers Defence Force (FDF), een van de organisaties die zijn aangesloten bij het Landbouw Collectief, riep boeren eerder op om met trekkers en protestborden naar het gesprek te komen, maar trok die oproep later in.

0 reacties


FDF broedt wederom op groot boerenprotest

De berichten dat het kabinet honderden miljoenen steekt in het opkopen van boerenbedrijven, zijn bij Farmers Defence Force (FDF) in het verkeerde keelgat geschoten. De boerenbeweging overweegt volgende week een grote protestactie te organiseren. Ook Agractie maakt zich grote zorgen en denkt aan acties.

28 reacties


De rommelige aanloop naar het gesprek over de stikstofaanpak: dit gebeurde er tot nu toe

Het Landbouw Collectief, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten en premier Mark Rutte gaan vandaag met elkaar in gesprek over de stikstofaanpak. Farmers Defence Force, dat onderdeel is van het Landbouw Collectief, liet eerder juist weten het stikstofgesprek nu niet te willen voeren. Wat is er allemaal gezegd?

2 reacties


'Afval voor miljoenen als veevoer verkocht', verdachten aangehouden

Het waren ongeregistreerde stoffen of zelfs afval, en ze werden vermengd en aan boeren verkocht als veevoer. Een veevoerbedrijf uit Noord-Brabant heeft hiermee vermoedelijk zo'n twee jaar lang gefraudeerd.

Zo is er meer dan 4 miljoen euro verdiend, volgens het Openbaar Ministerie. Het zouden ernstige strafbare feiten zijn, want de grondstoffen die in dierenvoeder zitten kunnen de gezondheid van dieren én uiteindelijk mensen beïnvloeden.

Begin deze week zijn drie mannen die bij het bedrijf werken aangehouden, zij worden nu verhoord. Het bedrijf zelf is in mei 2019 al stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Certificaten zijn inmiddels ingetrokken en tientallen vrachtwagens zijn in beslag genomen.

Eerder al mis
Dat er van alles niet op orde was bij het bedrijf, bleek uit verschillende inspecties. Ten eerste constateerde de NVWA vorig jaar dat het bedrijf niet hygiënisch genoeg werkte. De opslagtanks waarin het reststromen van levensmiddelenbedrijven verzamelde, waren systematisch "ernstig vervuild" en verroest. Bij elkaar kon er 7 miljoen kilo op het terrein worden opgeslagen.
Daarnaast stelt het OM dat de papieren waarschijnlijk zijn vervalst. Wat doorverkocht werd aan boeren als diervoeder kreeg het keurmerk 'GMP+': een certificaat dat bedoeld is om aan te tonen dat een bedrijf veilig of duurzaam werkt.

Maar het voer bleek bij controle niet alleen de richtlijnen voor dat keurmerk te schenden, het was zelfs hoe dan ook niet geschikt om aan dieren te eten te geven. Dat certificaat is toen ingetrokken.
Vervolgens werd het bedrijf stilgelegd en moest het de niet-eetbare producten naar een vergister brengen om te vernietigen. Ook bleek er te zijn gesjoemeld: er zou 731 ton meer zijn weggebracht dan op het terrein lag opgeslagen.
Risico voor mensen en dieren

Verder stond in de administratie niet welke grondstoffen gebruikt waren om het veevoer te maken. Dat is wel nodig, omdat die grondstoffen in de gehele voedselketen terecht kunnen komen. Ook bij mensen.
Om de gezondheid van mensen en dieren te kunnen beschermen moet het voer door de hele keten te volgen zijn. "Dit om in het geval van een besmetting snel tot de identificatie van de herkomst te komen en verdere verspreiding te voorkomen", stelt het OM.

2 reacties


Farmers Defence Force: ‘Maak een deal met LNV en je bent out’

Vandaag overlegt het Landbouw Collectief met minister van Schouten en premier Rutte over de voorstellen van het Collectief om de stikstofcrisis op te lossen.

12 reacties


Akense rechter komt nog niet tot uitspraak in Duitse IBR affaire

De rechtbank in Aken heeft maandag nog geen uitspraak gedaan over het afvoeren van circa 800 stuks rundvee van drie bedrijven die besmet zijn met het IBR-virus. De rechtbank zet de zitting op 9 maart voort.

0 reacties


Rutte en Schouten breken overleg met boeren af om ‘Judas’-uitspraak, nieuwe acties op komst

Premier Rutte en minister Schouten van Landbouw hebben een stikstofoverleg met boerenorganisaties opgeschort na dreigende taal van Farmers Defence Force. In een persbericht schrijft FDF dat ‘vleesbazen, zuivelbobo’s en voerboeren’ de landbouwsector ‘als een Judas verraden’.

Rutte en Schouten eisen dat FDF de dreigende woorden terugneemt. Schouten laat weten dat er termen zijn gebruikt die zij ‘niet acceptabel’ vond. ,,Ik praat met iedereen, ik bepaal zelf met wie ik praat, dat bepalen anderen niet voor mij.’’ Maar het gaat haar ook om de toon.

,,Ik lees woorden als ‘verraad’ en ‘Judas’, zo spreek je daar niet over’’, aldus Schouten. Rutte verbaasde zich erover dat de vertegenwoordiger van FDF tijdens het overleg niet wist van het persbericht. ,,Laat FDF dit eerst maar in eigen kring bespreken’’, zegt Rutte.

Volgens Rutte is het heel belangrijk dat ‘de levensmiddelenindustrie en de wetenschap weten dat ze veilig en op een goede manier met ons in gesprek kunnen. Ik vind de teksten heel ver gaan’. Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat het Landbouw Collectief afstand heeft genomen. ,,Wij gaan in gesprek met FDF om te zien hoe we dit kunnen corrigeren.’’

FDF-bestuurslid Van Keimpema begrijpt niet dat de bewindslieden het overleg hebben afgebroken. ,,Harde taal? Wij wachten al heel lang op een fatsoenlijke oplossing voor de stikstofcrisis, een oplossing die er in onze ogen niet komt. Schouten moet niet zo kinderachtig doen, ze praat toch ook met bestuurders uit landen waar de mensenrechten niet worden gerespecteerd of waar er veel corruptie is? Dit is gespeelde onschuld.’’ Volgens haar zullen er op korte termijn, zeer waarschijnlijk volgende week, nieuwe boerenprotesten worden gehouden.

4 reacties


Melkpoedermarkt verschiet van kleur door Coronavirus

Het Coronavirus laat zich gelden op de melkpoedermarkt. De opwaartse lijn van de afgelopen maanden heeft plaats gemaakt voor een negatieve tendens. Marktexpert Wouter Baan praat u in 60 seconden bij.

0 reacties


Minister Schouten over brief FDF: Ik bepaal zelf met wie ik praat

"Zij bepalen niet met wie ik praat, dat bepaal ik zelf. Maar, het gaat ook om de toon van de brief." Dat zegt minister Carola Schouten over de brief die Farmers Defence Force vanmiddag verspreidde. In die brief noemt FDF partijen die buiten het Landbouw Collectief om met Schouten praten verraders. Bestuurslid Jeroen van Maanen van FDF zegt dat hij niets van de brief af wist.

50 reacties


Energiebehoefte melkvee flink gestegen: update VEM-systeem noodzakelijk

De energiebehoefte voor onderhoud van hedendaags melkvee is hoger dan in 1975, toen de basis voor het VEM-systeem werd gelegd: lacterende koeien hebben gemiddeld 16% meer metaboliseerbare energie (ME) nodig voor onderhoud en droge koeien vragen zelfs 26% meer energie voor onderhoud. Dat blijkt uit een experiment met Holstein Friesian koeien in klimaatrespiratiecellen uitgevoerd in 2018. De resultaten van deze proef zullen in vervolgonderzoek gecombineerd worden met resultaten van andere recent uitgevoerde klimaatrespiratieproeven om te komen tot een geactualiseerd VEM systeem.

2 reacties


Boeren verbolgen over uitgelekt conceptplan stikstofmaatregelen

Boerenorganisaties zijn boos over de uitgelekte plannen voor de landbouw in de stikstofstrijd. Ze spreken over een politiek spel en hebben het gevoel om de tuin te worden geleid.

0 reacties