Nieuwsgrazer


Topics
0
Reacties
1
Volgers
4

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 40jr
Laatst online: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


03 Jun 2023

Subsidie voor bedrijfsopvolger en piekbelaster

Boeren kunnen vanaf 1 september 2023 subsidie aanvragen ter waarde van 1.500 euro voor advies of het volgen van een cursus. Thema's zijn bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw. Op 10 juni opent er een aparte subsidieregeling voor piekbelasters.

4 reacties


Minister van Langverwacht Landbouwakkoord - Achtergrond Stikstofstemming

Door Klaas van der Horst

Het Landbouwakkoord dat minister Piet Adema, en op de achtergrond bijna het hele kabinet, nastreeft, begint na bijna acht maanden inzet wel bijna mythische proporties aan te nemen. De minister zet er vrijwel alles voor opzij, want werkt er volle werkweken aan, ook als er geen officiële onderhandelingen zijn.

Al zijn andere bezigheden komen erdoor in de schaduw te staan. Hij verzuimt er zelfs de Europese Raden voor, en verwaarloost de contacten met de Europese Commissie, al zei hij in eerste instantie dat anders te willen doen. Adema heeft zich voorgesorteerd om de geschiedenis in te gaan als 'minister van Langverwachte Landbouwakkoorden'.

3 reacties

02 Jun 2023

Frits van der Schans on Twitter

€Melkveehouders hebben derogatie verloren doordat akkerbouwers en tuinders onvoldoende waterkwaliteit realiseerden. En dadelijk profiteren akkerbouwers en tuinders van het overschot aan goedkope drijfmest van melkvee.

Een win-win-situatie voor de NLse akker- en tuinbouw....”


28 reacties


'Miljardensubsidies aan vergroening landbouw weggegooid geld' - Europese Rekenkamer publiceert rapport op politiek gevoelig moment - Foodlog

De Europese Unie gaf de afgelopen jaren miljarden euro's uit aan subsidies die tot een klimaatvriendelijker landbouw moesten leiden. Toch is van...

3 reacties


5 procent minder middelen verkocht in Nederland in 2021

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland besloeg in 2021 9,4 miljoen kilo. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. In 2020 nam de afzet juist toe tot bijna 10 miljoen kilo werkzame stof. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over de middelenverkoop van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

0 reacties


Biologische melkprijs Eko-Holland zakt met 50 cent

De te verwachten prijs voor biologische melk zakt in juni bij coöperatie Eko-Holland met 50 eurocent tot 61,50 euro per 100 kilo. De prijs voor biologisch-dynamisch geproduceerde boerderijmelk zakt eveneens met 50 cent en komt uit op 66,50 euro.

0 reacties


GEA › Hoe de familie vd Zwaag met 180 koeien 2 uur per dag aan arbeid bespaart door deze machine

Hoe de familie vd Zwaag met 180 koeien 2 uur per dag aan arbeid bespaart door deze machine. De F4500 voerrobot van GEA Farm Technologies

Op melkveebedrijf van der Zwaag heeft Theo ervaren hoeveel veranderingen er kunnen plaatsvinden door het voeren te automatiseren. Een belangrijk verschil met de vroegere mengvoerwagen is dat het jongvee en de droge koeien voorheen vaak maar één keer per 2-3 dagen voerde. Nu voert de voerrobot ook deze groepen 2x per dag en merkt Theo dat direct aan de conditie van het vee. De koeien kalveren in een betere conditie af en hebben een betere start van de lactatie.

1 reactie


Veehouder voelt zich ‘gepiepeld’ bij onteigening voor N18 en eist alsnog financiële compensatie

Als alles in 2011 en 2012 bij de onteigening voor de aanleg van de nieuwe N18 goed was geregeld, dan had melkveehouder Erik te Lintelo niet zoveel ellende en extra kosten gehad. De boer uit Haaksbergen beklaagde zich erover bij de Raad van State en wil alsnog ‘een redelijk’ bedrag als compensatie.

5 reacties


Eko-Holland stelt melkprijs juni licht naar beneden bij

Biologische leverancierscoöperatie Eko-Holland verlaagt de voorschotmelkprijs voor juni licht. Ook de biologisch-dynamische melkprijs beweegt mee, maar alles binnen redelijke marges.

0 reacties


Groene sprong voorwaarts: energieverbruik uit zonnepanelen met bijna de helft omhoog

Een steeds groter deel van Nederland draait op duurzame energie. Zeker zonnestroom is ‘hot’, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceert. Zonnepanelen leverden vorig jaar de helft méér stroom dan in 2021. CBS-expert Cor Pierik spreekt van een ‘spectaculaire toename’.

0 reacties


Onzekere uitstoot methaan en lachgas: '1,5 gradendoel mogelijk al onhaalbaar'

Terwijl landen met horten en stoten proberen hun CO2-uitstoot terug te dringen, blijft er grote onzekerheid over andere broeikasgassen. Het is onduidelijk of we de uitstoot van gassen als methaan wel genoeg kúnnen verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, blijkt uit nieuw onderzoek.

1 reactie


Van der Wal: uitkoopregeling piekbelasters half juni van start

De uitkoopregeling voor 3000 boeren die veel stikstof uitstoten gaat uiterlijk half juni van start, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. Dan wordt ook meteen de algemene stoppersregeling voor 10.000 agrarische bedrijven opengezet. Boeren kunnen tegen die tijd terecht op een website om erachter te komen welke regeling op ze van toepassing is.

100 reacties


Steeds meer animo voor kleine windmolens, beleid is divers

Een kleine windmolen op het erf is in opmars, maar gemeentelijk beleid ontbreekt en loopt uiteen. Ook geeft Gelderland geen ontheffingen meer voor de Wet natuurbescherming en daarmee vaak geen vergunningen voor molentjes.

0 reacties


Automatisch schoon koeienbordje dankzij robot Gaze-E in de wei

Hij sluipt heel langzaam door het gras, ontneemt de boer werk en zorgt dat koeien in de wei van een schoon bordje eten. Annette, Piter-Gerben, Anique, Reidze, Laura en Erwina ontwikkelen de Graze-E; een vernuftige graasrobot.

De GRAZE-E zijn twee robots die aan de zijkant van het perceel de draad langzaam verplaatsen. Hierdoor kunnen koeien steeds eten van een nieuwe strook vers gras dat niet is vertrapt of verpest met onsmakelijke flatsen. ,,Alles wat in ko foar de bek krijt, kin se no opite”, zegt Erwina. En dat is interessant voor boeren, zeggen de studenten. Laura: ,,Bij weidegang verlies je zo 20 tot 40 procent van je opbrengst, dat wordt met de robot aanzienlijk verminderd.”

Het idee van een graasrobot is niet nieuw. Grote mechanisatieontwikkelaars hebben al eens iets vergelijkbaars in de markt gezet. Maar kinderziektes - ,,dat ding ried de sleat yn”- en te grote prijskaartjes maakten dat weinig veehouders toehapten.

De studenten houden hun GRAZE-E daarom zo goedkoop mogelijk. ,,Djoerder als 10.000 euro mei er net wurde, dan kinst it werom fertsjinje.” En zo simpel mogelijk. ,,Us heit typt mei twa fingers, sokke dingen moatte net te yngewikkeld. Hoe mear high-tech, hoe mear as der stikken gean kin.”

21 reacties


België steeds belangrijkere speler in mozzarella

Belgische zuivelbedrijven produceerden in 2022 zo'n 9 procent (6.000 ton) meer mozzarella dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De productie van geitenkaas steeg met 33 procent, maar met 9.800 ton blijft het productieaandeel hiervan in de totale zuivelproductie beperkt.

0 reacties


Uitleg hoe de opwarming van de aarde nu precies plaatsvindt.

Conclusie, hoe meer plantengroei, hoe meer CO2 er wordt opgegeten. Minder stikstof is dus minder plantengroei en dus meer CO2 en dus meer klimaatopwarming

Uitleg door Laura Bergshoef in haar masterscriptie Klimaatwetenschap:

„De zon warmt de aarde op, en de aarde straalt de warmte ook weer uit, terug het heelal in. Dat proces wordt beïnvloed door de hoeveelheid CO₂ in de lucht. Die vormt een natuurlijke deken die een deel van de uitgestraalde warmte vasthoudt in de atmosfeer. Dat is in principe heel goed, want zonder zo’n deken zou het hier op aarde zo’n 15 graden kouder zijn. Maar sinds de industriële revolutie is de deken steeds dikker geworden, door de enorme uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO₂. In 200 jaar verstoken we enorme hoeveelheden koolstof uit versteende resten van planten en dieren, dat zich in miljoenen jaren in de aarde en ook op de zeebodem heeft gevormd tot olie en gas.”

„Circa de helft van de CO₂ die we vandaag de dag uitstoten wordt verwerkt door de bomen, planten en het fytoplankton. De andere helft verdwijnt in die steeds dikkere deken, waardoor de temperatuur stijgt en het klimaat verandert, met alle gevolgen van dien.”

Houdt die CO₂-deken dan ook niet het zonlicht tegen?

„Nee. Het bijzondere is dat die deken wel de korte golven doorlaat die de zon op aarde afvuurt, maar de lange golven die terugkaatsen, deels tegenhoudt. Het wordt dus warmer op aarde.”

Als er meer kooldioxide in de lucht is, dan zakt er toch ook meer in het water, en kan er ook meer zuurstof geproduceerd worden door het fytoplankton?

„Dat zou mooi zijn, maar dan vergeet je dat het fytoplankton dan ook extra voedsel nodig heeft, de mineralen. En dat is er niet altijd. Sterker nog, er is zelfs een reëel gevaar dat die voedselvoorziening van onderop wordt beperkt door de klimaatopwarming.

Meer: digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/…

1 reactie


Achterblijvende vraag grote belemmering voor groei van biologische landbouw

Het creëren van een grotere vraag naar bioproducten is cruciaal voor groei van het areaal biologisch in Nederland. De lage vraag vormt nu een van de belangrijkste belemmeringen. Andere struikelblokken zijn onder meer het gebrek aan biologische mest en biologisch krachtvoer.

2 reacties


Aandacht voor voermengwagen levert euro's op

Er wordt veel gebruikgemaakt van de voermengwagen. Wanneer deze juist wordt ingesteld, gebruikt en onderhouden kan dit een liter melk per koe per dag extra opleveren. Bij 100 koeien betekent dit op jaarbasis (uitgaande van de huidige melkprijs) zo’n 20.000 euro. Genoeg reden om wat kritischer naar de voermengwagen te kijken.

Schoonspuiten
Voor een goed rendement van de voermengwagen is regelmatig schoonspuiten de belangrijkste klus. Het gaat dan vooral om de binnenkant van de wagen. Wat vaak direct opvalt zijn de voerresten die boven in de voermengwagen ophopen (afbeelding 1), maar ook onder de vijzel(s) en in de hoeken bij de klep voor het uitladen van het voer bevinden zich voerresten (afbeelding 2). Wanneer de voermengwagen niet regelmatig wordt schoongemaakt, ontstaan er broedplekken voor gisten en schimmels die mycotoxines vormen.

2 reacties


Landbouw wijst stikstofplannen Overijssel af

De landbouworganisaties wijzen de stikstofplannen van Overijssel in de huidige vorm af. Het collectief van organisaties vindt de plannen ‘niet in evenwicht’, omdat natuur- klimaat- en waterdoelen volgens hen leidend zijn en de landbouw daaraan ‘ondergeschikt is’.

0 reacties


Robotmelken: 800.000 kilo melk per jaar?

Benieuwd of je meer dan 800.000 kilo melk per jaar met een robot kunt melken? Klik dan hier en lees meer

44 reacties

01 Jun 2023

Maatregelen om stalbranden te voorkomen kunnen Bulle Koster uit Den Ham niet ver genoeg gaan

Volgens uitvinder en voormalig veearts Bulle Koster uit Den Ham gaan de maatregelen die het kabinet voorstelt om het aantal stalbranden omlaag te brengen niet ver genoeg. Koster pleit voor meer controlemomenten en betere training van veehouders hoe te handelen bij brand.

0 reacties


BBB laat in nieuwe Provinciale Staten de tanden zien: meerderheid wil plannen voor Natura2000-gebieden later naar Den Haag sturen

Fryslân moet plannen voor Natura2000-gebieden pas later naar Den Haag sturen. Dat wil een meerderheid van Provinciale Staten onder aanvoering van BBB. Gedeputeerde Douwe Hoogland vindt dat bijzonder onverstandig.

4 reacties


Nieuwe eisen voor alarmsysteem stal met kunstmatige ventilatie

Veehouders krijgen vanaf 1 juli te maken met strengere eisen voor het alarmsysteem van geventileerde gesloten stalsystemen. De nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat dieren lijden of doodgaan als de ventilatie uitvalt.

0 reacties


'Omgevingswet grijpt diep in op het boerenerf' - Grondcast Peter Overwater

Grondbeleid staat weer hoog op de politieke agenda. Er wordt gesproken over onteigening om uit de stikstofcrisis te komen en de oude bekende, het voorkeursrecht, wordt van stal gehaald. Maar het maken en uitvoeren van beleid kost tijd, vertelt rentmeester en grondzakenjurist Peter Overwater. De deadline van het jaar 2030 is in de praktijk eigenlijk al niet realistisch meer. De nieuwe Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2024 inwerking treedt, is een beetje ondergesneeuwd. Dat is niet terecht, zegt Overwater in deze Grondcast tegen presentator Jurphaas Lugtenburg. Deze wet waarin onder meer het Activiteitenbesluit en milieuvergunning worden ondergebracht, geeft de overheid vergaande bevoegdheden om in te grijpen op het boerenerf.

1 reactie


Partijen Utrecht willen formatie zonder BBB voor reces afronden

UTRECHT (ANP) - GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA in de provincie Utrecht willen nog voor het zomerreces, dat op 10 juli begint, de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie afronden. Na afloop van het reces zou dan een nieuw college van Gedeputeerde Staten gevormd kunnen worden, meldt de provincie Utrecht. BBB, de winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dit jaar, is niet in beeld voor deelname aan de coalitie.

0 reacties


Meer droge stof en hoger grondwaterpeil door bevloeiing

Melkveehouder Piet Jan Thibaudier in het Friese Lemmer bevloeit sinds enkele jaren zijn 105 hectare grasland in de Brekkenpolder. Hij heeft niet alleen meer drogestofopbrengst, een hogere grondwaterstand zorgt er ook voor dat de veenoxidatie wordt afgeremd waardoor de bodemdaling vertraagt. Dat gaf hij vorige week aan tijdens een bijeenkomst van Boeren Meten Water.

0 reacties


CDM: maatwerkaanpak 7e APN verdient een serieuze kans

De Tweede Kamer is geïnformeerd over het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de maatwerkaanpak van het 7e APN.

0 reacties


‘Stappenplan stikstof bespaart 33 miljard en haalt alle milieudoelen’

Het stikstofbeleid kan duurzamer, eerlijker, eenvoudiger, beter handhaafbaar én goedkoper. Een slimme overgang naar een duurzame veeteelt hoeft de overheid in 10 jaar slechts 4 miljard euro te kosten. Dat is maar liefst 33 miljard minder dan de uitgetrokken miljarden voor het stikstofbeleid (24,3 miljard) en de beoogde 12,7 miljard voor het Landbouwakkoord. De boeren krijgen een hogere prijs voor hun producten en er wordt in 10 jaar 24 miljard euro uitgetrokken voor transitiekosten. Een gemiddeld gezin zal 250-400 euro per jaar meer kwijt zijn aan duurzaam/biologisch vlees, zuivel en eieren. Dat berekent Johan Sliggers (voormalig themacoördinator verzuring bij het ministerie van Milieu) in het volgende Tijdschrift Milieu van VVM Netwerk voor Milieuprofessionals, dat op 15 juni verschijnt.

Sliggers geeft in een stappenplan aan welke stappen er nodig zijn, wanneer de betrokken partijen die zouden moeten nemen en wat de kosten en baten zijn voor de overheid, boeren en consument.

Stap 1: ‘Nederland van het slot halen’ door te erkennen dat stikstofdepositie vooral een ammoniakprobleem is. Sinds 2000 daalt de ammoniakemissie niet of nauwelijks meer, waar de emissie van stikstofoxiden daarentegen een strak dalende lijn vertoont. Dit schept voldoende ruimte voor o.a. de bouw.

Stap 2: Verlaat het complexe beleid dat stuurt op kritische depositiewaarden en modelberekeningen van emissie en depositie.

Stap 3: Voer een generieke Veedichtheidsnorm (grootvee-eenheid GVE/ha) in van 1-1,5 GVE/ha. Niet meer beesten dan je land hebt om het grootste deel van het veevoer te verbouwen en mest kwijt te raken.

Stap 4: Ontwikkel een keurmerk duurzame veeteelt. Hierbij zijn bestaande keurmerken en initiatieven bruikbaar, zoals On the way to PlanetProof, het EU-keurmerk biologisch, pink-/goldlabel e.d.

Stap 5: Hou het btw-tarief op duurzaam vlees, zuivel en eieren laag en gebruik het hoge btw-tarief voor ‘gangbare’ producten. Deze btw-differentiatie zorgt ervoor dat duurzaam vlees, zuivel en eieren goedkoper worden dan de nu gangbare varianten.

Volgens Sliggers is een systematische aanpak van de intensieve veeteelt te verkiezen boven het uitkopen van boeren, wat een extreem duur ‘geitenpad’ is. Een overgang naar duurzaam/biologisch boeren pakt juist vele problemen tegelijk aan. Naast bescherming van de natuur tegen stikstof, dalen de klimaatemissies, neemt de biodiversiteit (akkerranden) toe, dalen de fosfaat- en nitraatgehaltes in sloten en grondwater en neemt het dierenwelzijn toe. “Kortom: hoe eerder we beginnen, hoe sneller er een hele trits problemen wordt opgelost,” zegt Sliggers.

Bron: vvm.info/stappenplan-stikstof-johan-sliggers-milie…

8 reacties


Voor zonneparken in Westerwolde geldt voortaan dat ze niet groter mogen zijn dan 10 hectare

In Westerwolde mogen zonneparken voortaan maximaal 10 hectare groot zijn en alleen in dorpen worden aangelegd. Een tegenvaller voor broer en zus Roelof-Jan en Henrieke Kruise.

0 reacties


Deze ongebakken baksteen van koeienmest is sterker, goedkoper én duurzamer | Change Inc.

Aarde, modder, leem… Hoe je het ook noemen wil, het is uitstekend bouwmateriaal. Start-up Coolbricks gelooft dan ook heilig dat aardebouw een comeback maakt. Ook in Nederland. En met hun ongebakken baksteen van aarde, koeienmest en landbouwafval dragen zij daar een belangrijk (bak)steentje aan bij.

0 reacties


Leden FNV en CNV stemmen in met nieuwe cao Zuivel

De leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met de nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Voorafgaand aan de instemming werd gestaakt bij productielocaties van Royal FrieslandCampina in Marum, Noordwijk, Steenderen, Borculo en Meppel.

0 reacties


Boer in het Nieuws: ‘Na open dag weer vol positieve energie’

Op 19 mei, de vrijdag na Hemelvaartsdag, bezochten ruim 57.000 mensen de Campina Open Boerderijdagen op 33 Nederlandse melkveebedrijven. Gisteren stelden opnieuw 39 veehouders hun erf en stallen open. Een dag later geniet deelnemer Edward Voshaart aan de ontbijttafel nog even na.

‘Van de impact van de vreselijk negatieve radiospotjes van “Wakker Dier” hebben we gisteren helemaal niets gemerkt. Mensen waren alleen maar oprecht geïnteresseerd. Natuurlijk stelden ze ook wel eens een vraag over mest en stikstof. En natuurlijk waren er enkele bezoekers die wilden weten waarom koeien weleens kreupel lopen. Maar als je dan de vergelijking maakt dat mensen ook wel eens moeilijk lopen door een blaar op de voet, snapt iedereen dat. We hebben gisteren in ieder geval kunnen laten zien dat onze koeien gezond zijn en dat we er alles aan doen om ze goed te verzorgen.’

0 reacties


Bijna 12 procent meer loon voor twaalfduizend werknemers in zuivelindustrie

Een meerderheid van de twaalfduizend werknemers in de Nederlandse zuivelindustrie gaat akkoord met de nieuwe cao. Dat betekent dat de lonen met bijna 12 procent omhooggaan en nieuwe stakingen definitief van de baan zijn.

0 reacties


Eerste boete voor niet toepassen bufferstrook is een feit

NVWA heeft een eerste boete uitgedeeld voor het niet of niet juist toepassen van de bufferstrook. De boer in kwestie reed mest uit op een bufferstrook en kan een korting op zijn GLB subsidie tegemoet zien.

74 reacties


Livar en Grassa werken samen aan graseiwit voor varkens

Varkensvleesproducent Livar en grasbewerker Grassa gaan samenwerken om graseiwit in te zetten als duurzame varkensvoeding. Door graseiwit toe te voegen aan het voer van de biggen wordt volgens beide partijen een belangrijke stap gezet naar een duurzame en circulaire voedselketen.

2 reacties


Kaasprijs stijgt snel, maar trekt de rest niet mee

De kaasprijzen bewegen aanhoudend omhoog, maar de melkpoeder en met name botermarkt haperen juist. De vloeibare markt is deze week weer behoorlijk weggezakt. In de marktupdate bespreekt redacteur Wouter Baan de ontwikkelingen en daarbij gaat hij ook in op de trends in melkprijzen van juni bij FrieslandCampina, Arla en DMK.

0 reacties


Adema vertrouwt op ingrijpen in werkcultuur bij NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkt aan een veilige werkcultuur zodat beter toezicht kan worden gehouden op slachthuizen en veetransporten. Dat stelt minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag tijdens een debat over de NVWA.

3 reacties


Adema tempert verwachtingen rond maatwerk op erf

Een afrekenbare stoffenbalans op bedrijfsniveau zal in eerste instantie gericht zijn op de grondwaterkwaliteit, zegt minister Piet Adema (LNV). Een dergelijke maatwerkaanpak kan nog niet dienen als alternatief voor de door boeren fel bekritiseerde regelgeving met bufferstroken, vanggewassen en de verplichte oogstdatum van 1 oktober.

16 reacties

31 Mei 2023

Plantje dat niet van stikstof houdt, duikt op naast veehouderij: hét teken dat landbouw en natuur naast elkaar kan bestaan?

Uitgerekend op de plek waar veenpluis niets te zoeken heeft omdat het niet van stikstof houdt, dook het plantje plots op: langs de slootkant bij een melkveehouderij. Een bevestiging dat landbouw en natuur prima naast elkaar kunnen bestaan of slechts een druppel op de gloeiende plaat?

8 reacties


Vraag de Subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ aan op 19 juni aanstaande

Voor landbouwbedrijven die gebruik maken van derogatie komt er in de jaren 2023, 2024 en 2025 de Subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ beschikbaar.

0 reacties


LTO: meldpunt voor boeren met mentale hulpvraag succesvol

ZWOLLE (ANP) - Een meldpunt voor boeren en tuinders met vragen over de mentale gezondheid is succesvol, meldt landbouw- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Dat meldpunt genaamd Taboer werd twee maanden geleden begonnen en volgens LTO wordt de website inmiddels meer dan tweehonderd keer per dag bezocht.

0 reacties


Melkveehouder Roelof de Jong zaait mais later dan vorig jaar

De mais van melkveehouder Roelof de Jong uit het Friese Abbega is eind vorige week gezaaid. De Jong neemt deel aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst. Door de weersomstandigheden zaait hij nu een week later dan vorig jaar. 'Toen hadden we een topopbrengst van dik 50 ton. Daar gaan we nu weer voor.'

8 reacties


Te duur en te vaak: boeren willen niet aan jaarlijkse controle in strijd tegen stalbranden

Boeren zien geen heil in de jaarlijkse brandveiligheidskeuring die vanaf volgend jaar verplicht wordt. Land- en tuinbouworganisatie LTO pleit in plaats daarvan voor een afgeslankte vijfjaarlijkse keuring. Dat is tegen het zere been van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. ,,Boeren willen niks doen tegen stalbranden.”

28 reacties


Overijssel laat mysterieuze koeiensterfte bij Kampen onderzoeken

Provincie Overijssel laat onderzoek doen naar de mysterieuze sterfte van 23 koeien van een veehouder in Noordeinde, nabij Kampen. De dood van de dieren heeft mogelijk te maken met vervuilde grond in de buurt.

40 reacties


380 Drentse melkveehouders melden zich voor verduurzamingsprogramma

Meer dan 380 melkveehouders in Drenthe hebben zich aangemeld voor Duurzaam Boeren Drenthe. In dit programma worden agrarisch ondernemers de komende jaren extra beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

0 reacties


Opnieuw stijging voor ZuivelNL-noteringen

De zuivelnoteringen weten in week 22 opnieuw de weg naar boven te vinden. Alle noteringen laten een plus zien. De notering voor vollemelkpoeder stijgt met 7 euro het stevigst en komt uit op 347 euro per 100 kilo, exclusief btw.

0 reacties


COV verbaast over ingrijpen Adema bij slachterijen

Voorzitter Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is vol verbazing over de Kamerbrief die minister Piet Adema van LNV naar de Tweede Kamer stuurde over de slachterijen. Hij herkent zich niet in het geschetste beeld.

0 reacties


COV verbaasd over ingrijpen Adema bij slachterijen

Voorzitter Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is vol verbazing over de Kamerbrief die minister Piet Adema van LNV naar de Tweede Kamer stuurde over de slachterijen. Hij herkent zich niet in het geschetste beeld.

0 reacties


BBB wil meer onderzoek voordat PPLG in Friesland wordt ingediend

LEEUWARDEN (ANP) - Fractievoorzitter Abel Kooistra van de BBB in Friesland wil dat het conceptplan Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat in Friesland het FPLG heet, niet op 1 juli wordt ingediend, maar later. De partij diende een motie in om meer onderzoek naar de natuurdoelanalyses en de impact van het plan op boeren in de provincie mogelijk te maken.

0 reacties


Bedrijf dat koeien mishandelde niet stilgelegd, alleen 'onder verscherpt toezicht' geplaatst

Een verzamelplaats voor runderen in Hoogblokland, waar vorige maand ernstige dierenmishandeling werd geconstateerd, is nog steeds in bedrijf. Kreupele koeien werden er geschopt en geslagen. Het bedrijf wordt volgens de NVWA wel extra gecontroleerd.

0 reacties


Stijging kaasprijzen komt op bijzonder moment

Na een stevige afwaardering in het vierde kwartaal en daaropvolgend een periode met weinig prijsfluctuaties zit de kaasmarkt weer in de lift. Dat de kaasprijzen juist nu de weg naar boven inslaan, is in meerdere opzichten opvallend te noemen. De markt is vaster dan aanvankelijk werd gedacht.

2 reacties


Uiercontrole bij robotkoeien

Tot controle van de uier wordt bij robotkoeien pas overgegaan als die opvalt. Routinematige controles kunnen helpen bij het voorkomen van weefselschade op de lange termijn.

0 reacties


NAJK-bestuurder Eke Folkerts wordt gedeputeerde namens BBB

Eke Folkerts is door de BoerBurgerBeweging (BBB) voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde in Friesland. Folkerts, uit Oudebildtzijl, is voormalig voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en huidig bestuurslid van NAJK.

29 reacties


Melkprijs Arla daalt met 2 cent in juni

De voorschotprijzen van Arla voor conventionele en biologische melk dalen in juni met 2 eurocent per kilo. Dat betekent dat de voorschotprijs voor Nederland voor conventionele melk 40,07 cent per kilo bedraagt en 54,59 cent voor biologische.

19 reacties


Caroline van der Plas leeft mee met Kaag: 'Zag een moeder die echt geraakt was'

BBB-leider Caroline van der Plas leeft mee met minister Sigrid Kaag. Vorige week werd bekend dat de dochters van Kaag hopen dat hun moeder iets anders gaat doen omdat ze bang zijn dat haar iets aangedaan wordt. "Ik zag geen krokodillentranen, ik zag een geraakte moeder en echtgenote."

0 reacties


Methaan in krachtvoerbox meten

Het Beierse Landbouwinstituut LFL wil in een nieuw onderzoeksproject de methaanuitscheiding van melkkoeien nader onderzoeken. De bedoeling is In het project Methacow de methaanuitscheiding van runderen direct te meten.

0 reacties


Een kwart van de melkveehouders zaaide een vroeger maïsras

Een op de vier melkveehouders (24 procent) heeft het afgelopen voorjaar voor een vroeger maïsras gekozen. Dat blijkt uit een poll op Melkvee waarop 408 stemmen werden uitgebracht.

1 reactie


Effecten van vastzetten in voerhek

In een recente studie hebben onderzoekers van Texas A&M University ontdekt dat het gedurende langere tijd vastzetten van melkkoeien in een vastzetvoerhek een negatief effect heeft op de prestaties van de koeien.

8 reacties


Dieven gaan met honderd kilometer aan koper op Deurnes zonnepark aan de haal, tonnen aan schade

DEURNE - Zonnepark De Vlaas in Deurne is het slachtoffer geworden van koperdieven. Die gingen aan de haal met honderd kilometer aan kabels, het park een schadepost van een half miljoen euro bezorgend. Dit voorval staat niet op zich en de vraag is of er veel tegen te doen valt.

13 reacties


LNV-minister legt slachthuizen verder onder vergrootglas

Slachthuizen worden geconfronteerd met extra eisen op het vlak van dierenwelzijn. Na enkele overtredingen zullen ze hun poorten mogelijk moeten sluiten. Varkenshouders krijgen een grotere verantwoordelijkheid wat betreft het transport van zieke dieren.

2 reacties


Adviesbureaus kunnen de vraag van boeren niet meer bijbenen

De enorme administratiedruk van de perceelsregistratie, de Gecombineerde opgave, dit jaar jaagt boeren in de armen van landbouwadviseurs. Die hebbe...

22 reacties

30 Mei 2023

Zonnepanelen gevoelig voor hacks en storingen: 'Hack stroomnet is realistisch'

Zonnepaneelinstallaties in Nederland zijn kwetsbaar voor hacks en storingen. Dat meldt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vandaag. De dienst zegt dat een groot deel van de omvormers niet voldoende beschermd zijn. Omvormers zijn apparaten waarmee bijvoorbeeld de opbrengst van zonnepanelen naar smartphones en laptops kan worden verstuurd.Als ze met het internet worden verbonden, zijn de omvormers zeer kwetsbaar. Uit onderzoek van de RDI blijkt dat geen enkele onderzochte omvormer voldoet aan alle eisen, en daardoor eenvoudig is te hacken. Ze zijn van afstand uit te schakelen of gezamenlijk in te zetten voor DDoS-aanvallen. Ook kunnen er via de omvormers persoonsgegevens worden gestolen."Je gebruiksgegevens kunnen ook gemanipuleerd worden, over hoeveel je teruglevert aan het stroomnet", zegt John Derksen van de RDI in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar als alle installaties tegelijkertijd aan- en uitgezet worden door een hack. Dan krijg je zo'n piek in ons elektriciteitssyteem dat alles platgaat. Dat is een reëel scenario."Voor de inval in Oekraïne was dat minder realistisch, zegt Derksen. "Maar gezien onze huidige geopolitieke situatie is dat anders." Dat de omvormers zo eenvoudig te hacken zijn, heeft met meerdere factoren te maken. "Fabrikanten zijn slordig. Met software-updates, maar ze wijzen gebruikers ook niet goed op het instellen van wachtwoorden."Hack elektriciteitssysteem is realistischVoor het onderzoek werden willekeurig negen verschillende typen omvormers van acht merken geselecteerd. Vijf van de negen geteste omvormers blijken ook storingen te kunnen veroorzaken. De RDI zegt de afgelopen jaren meer meldingen van storing door zonnepaneelinstallaties te hebben gekregen. Dat gaat dan om storingen op frequenties die onder meer defensie, radiozendamateurs, DAB+ (radio) en het communicatiesysteem voor hulpdiensten (C2000) gebruiken.Volgens de dienst kunnen de gevolgen groot zijn. "Zelfs de lucht- en scheepvaart kan er hinder van ondervinden", aldus de dienst, die vermoedt dat het aantal meldingen maar een klein deel van het werkelijke aantal storingen vertegenwoordigt. "De gemiddelde burger heeft beperkte tot geen kennis van het radiospectrum. Een burger merkt mogelijk vreemde fenomenen bij draadloze apparaten en toepassingen (bijvoorbeeld slechte wifi), maar koppelt dit niet snel aan zonnepanelen. Daardoor kan een melding bij de RDI uitblijven."De wet verplicht fabrikanten van producten die storing kunnen veroorzaken om per direct maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij nog storende producten verhandelen.16,3 miljoen installatiesOm te weten of een omvormer veilig is, moet een consument contact opnemen met de leverancier. De cyberveiligheidseisen waarop de RDI controleerde, zijn nog niet wettelijk verplicht. Die eisen gaan vanaf augustus 2024 in. "Ons toezicht ziet erop toe dat alles wat op de markt komt, veilig is", zegt Derksen. "De regels gaan volgend jaar in, maar we zijn nu al bezig om fabrikanten te waarschuwen dat ze hun spullen op orde moeten hebben."Alle fabrikanten ontvingen van de RDI een waarschuwing. "Als de wetgeving van kracht is, kunnen we gaan handhaven. Dan moet je denken aan boetes en dergelijke", zegt Derksen.Het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland is de afgelopen jaren explosief toegenomen. In 2015 waren het er nog ongeveer 1,8 miljoen, maar in 2021 was het gestegen naar 16,3 miljoen.

2 reacties


Bedrijfsomvang emissierichtlijn EU nog onzeker

De Europese milieuministers willen dat rundveebedrijven wel onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) gaan vallen, maar de landbouwministers vinden dat grondgebonden rundveebedrijven er niet bij horen. In juli moet duidelijk worden waar het Europarlement voor kiest.

0 reacties


Melkveehouder onterecht beticht van plaatsen vangkooien

Een Twentse biologische melkveehouder is eind vorige week onterecht beticht van het plaatsen van vangkooien in een weiland. Dinand Bruggert plaatste de ‘kooien’ juist om jonge reekalveren in het gras te kunnen ontwijken.

1 reactie


Melkveehouder Post is nieuwsgierig en leergierig

Nieuwe Oogst houdt op 20 juni samen met Rabobank een webinar over de melkveehouderij in transitie. Hierin wordt besproken wat opgaves zoals water, klimaat en stikstof betekenen voor de bedrijfsvoering. Welke keuzes maken melkveehouders als het gaat om locatie, ambitie en bedrijfsontwikkeling? Een van de sprekers is melkveehouder Frank Post uit het Drentse Nieuweroord.

0 reacties


Drentse VVD dringt landelijk aan op schrappen 'onuitvoerbare kalenderlandbouw'

Scheidend gedeputeerde Henk Brink dient zaterdag tijdens het VVD-congres een motie in namens VVD Drenthe. In die motie staat dat de Drentse liberalen af willen van zogenoemde kalenderlandbouw.
Met kalenderlandbouw wordt bedoeld dat per 1 oktober sommige producten al van het land af moeten, in verband met nitraat. Boeren gaven eerder aan dat het onwerkbaar is, omdat 'je de natuur niet kan plannen'.

'Geen rijpe aardappelen'
"Kalenderlandbouw is de dood in de pot", aldus VVD'er Henk Brink, die zelf ook boer is. "Aardappels zijn dan nog niet rijp. Onrijpe aardappels kun je niet rooien, maar als je niet gerooid hebt, dan word je gekort op je stikstofuitstoot."

Voormalig Statenlid Johan Moes dient de motie in en Brink zal die tijdens het congres toelichten. "Ik hoop dat het in ieder geval de discussie naar boven brengt", aldus Brink. "Kalenderlandbouw is praktisch onuitvoerbaar."

0 reacties


'Rol BBB in Eerste Kamer wordt overschat'

Leden van de Provinciale Staten kiezen vandaag de 75 leden van de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de BoerBurgerBeweging (BBB) met 17 zetels de grootste worden en zal de coalitie 24 zetels krijgen. Maar volgens Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan Universiteit Maastricht, wordt de rol van de BBB al snel overschat. 'Ze willen niet eens de voorzitter van de Kamer leveren.'

44 reacties


Bestuurlijke consultatie landbouwakkoord door LTO-bestuurders

Deze en volgende week houden alle organisaties die deelnemen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord een 'bestuurlijke consultatie' onder hun eigen bestuurders. Vorige week vond deze consultatie plaats binnen LTO. Het LTO-bestuur heeft de voorstellen en afspraken uit de huidige versie van het…

3 reacties


Garantieprijs FrieslandCampina gelijk, biologisch zakt licht

De garantieprijs van FrieslandCampina blijft in juni onveranderd ten opzichte van mei en staat op 43,25 euro per 100 kilo boerderijmelk. De biologische melkprijs zakte met 0,25 euro naar 56 euro per 100 kilo.

21 reacties


Kleine porties kunstmest geven goed resultaat in weidegras

Elke drie weken een kleine kunstmestgift van 50 tot 75 kilo kalkammonsalpeter (KAS) per hectare houdt weidegras fris en smakelijk, adviseert Stichting Weidegang.

0 reacties


Adema: borging dierenwelzijn onder de maat

Landbouwminister Piet Adema vindt dat het bedrijfsleven door de hele keten heen zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het dierenwelzijn onvoldoende neemt. Daarom is er sinds begin dit jaar al een verscherpt toezicht in de slachterijen. En komt er een verbod op stroomstootwapens, omdat die in de praktijk op een onwenselijke manier worden gebruikt.

6 reacties


Utrecht mag geen dwangsom opleggen voor omgekeerde vlaggen

Provincie Utrecht mag een boer uit Baarn niet opdragen acht omgekeerde vlaggen weg te halen die hij sinds vorig jaar in zijn weiland langs de A1 heeft staan. Het recht op de vrijheid van meningsuiting mag niet op deze manier beperkt worden. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland dinsdag.

0 reacties


BBB-leider Van der Plas blij met zestien zetels in Eerste Kamer

DEN HAAG (ANP) - Het doet BBB-leider Caroline van der Plas weinig dat haar partij in de nieuwe Eerste Kamer een plek minder krijgt dan verwacht. Zij is blij met het aantal zetels dat BBB wél heeft gewonnen. "We gaan van nul naar zestien", zegt zij tegen de NOS. Daarmee is de partij in één klap de grootste in de senaat.

2 reacties


Minister Adema voor derde keer en ondanks belofte afwezig in Brussel: ’Onbegrijpelijk’

DEN HAAG - Voor de derde keer laat minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dinsdag verstek gaan bij een belangrijke vergadering in Brussel. Dat wekt wrevel in zowel politiek Den Haag als in de ’EU-hoofdstad’, waar over ingrijpende wijzigingen voor boeren en vissers wordt gesproken.

Dinsdag is de groenradicale eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu en Visserij) wél aanwezig bij de vergadering van EU-landbouwministers. De jonge politicus uit Litouwen heeft voorstellen gelanceerd die Nederlandse boeren, tuinders en vissers rechtstreeks raken in hun voortbestaan.

Meer: telegraaf.nl/nieuws/1352704219/…

23 reacties

29 Mei 2023

Leuk, die akkerranden, keverbanken en wintervoedselveldjes, maar voor de natuur is meer nodig

Het beoogde Landbouwakkoord is te veel gebaseerd op wensdenken. Alleen met doordachte maatregelen kan er sprake zijn van biodiversiteitswinst en een boterham voor boeren, schrijft akkervogelonderzoeker Ben Koks.

9 reacties


BBB kan morgen in Eerste Kamer nóg groter worden dan gedacht

De BoerBurgerBeweging wordt dinsdag de grootste partij in de Eerste Kamer, dat staat wel vast. De boerenpartij krijgt vrijwel zeker zeventien zetels. Maar met hulp van andere partijen kunnen dat er misschien achttien worden.

3 reacties

28 Mei 2023

Rechter fluit provincie terug: geen herstart melkveebedrijf in Velp zonder vergunning

Een jonge agrariër in Velp dreigt zijn kersverse melkveebedrijf te verliezen. De provincie Brabant dacht dat hij wel zonder nieuwe natuurvergunning aan de slag kon.

0 reacties


Kaasmaker De Fryske wordt een coöperatie. Bedrijf heeft meer kapitaal nodig om te kunnen groeien.

Om te kunnen groeien wil kaasmaker De Fryske uit Lemmer geld ophalen via sharefunding. Het bedrijf wordt een coöperatie waarvan zowel boeren als klanten mede-eigenaar kunnen worden.

13 reacties


André de Groot (NL): ‘Europese Unie, sta zo snel mogelijk het gebruik van duurzame kunstmestvervangers toe’

André de Groot uit het Gelderse Laren is een van de voorlopers in de Nederlandse melkveehouderij wat betreft natuurinclusief en milieuvriendelijk boeren en tóch is het geen biologische melkveehouder. “Als we echt duurzaam willen boeren binnen de EU, dan moeten duurzame kunstmestvervangers snel toegelaten worden”, meent de Groot.

30 reacties


Protest tegen koeiennorm vooral vanuit Brabant en Limburg: ‘Hier zouden veel melkveehouders verdwijnen’

BLADEL - Een norm voor een maximum aantal koeien in de wei zou vooral in Brabant en Limburg pijn doen. Volgens melkveehouder Frank Mijs zouden zijn bedrijf en dat van veel collega’s van het toneel verdwijnen. ,,Voor dat rekensommetje heb je geen econoom nodig.”

0 reacties

27 Mei 2023

Boer en tuinder wacht een ambitieus Landbouwakkoord

Een stevig pakket maatregelen als basis voor een concept-Landbouwakkoord wordt de komende week doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zijn de gemaakte afspraken voldoende om de milieudoelen te halen? LTO geeft het kabinet ondertussen nog een maand. 21 juni moet er meer duidelijkheid zijn. Maar wat als het akkoord er niet komt?

0 reacties


Frans Timmermans is verbaasd dat zijn voorstellen op zo weinig steun kunnen rekenen

Video from Jan Huitema - Europarlementariër VVD: Frans Timmermans is verbaasd dat zijn voorstellen voor natuurherstel en gewasbeschermingsmiddelen op zo weinig steun kunnen rekenen. Ik begrijp dat wel...

facebook.com/janhuitemamep/videos/…

8 reacties


Hooimelkboeren werken samen aan verduurzaming

€Hooimelk is een Oostenrijks succesverhaal. Het beschermt het klimaat, beschermt de bodem en bevordert de biodiversiteit.”

1 reactie


'Het zijn geweldige omstandigheden voor onze mais'

Melkveehouder Wim Vedder in het Drentse Gasselternijveenschemond zaaide zijn mais op 13 mei. Na acht dagen stond het gewas boven de grond. De plantjes waren afgelopen maandag gemiddeld 1,5 centimeter hoog.

43 reacties


Formaldehyde behandelde bestendige soja en raap mag niet meer

Vanaf juni mogen leveranciers van veevoergrondstoffen geen behandelingen meer uitvoeren om grondstoffen pensbestendig te maken met formaldehyde. Dit heeft flinke gevolgen voor mengvoeders en eiwitcorrectievoeders.

13 reacties


Adema pakt slachthuizen harder aan

Landbouwminister Piet Adema wil het dierenwelzijn op slachthuizen beter borgen. Hij vindt dat het bedrijfsleven door de hele keten heen haar verantwoordelijkheid daarvoor onvoldoende neemt.

0 reacties


Verplichte keuringen brandveiligheid stallen uitgebreid

De nieuwe verplichte keuringen voor de brandveiligheid van stallen gaat ook gelden voor de houders van eenden, kalkoenen en konijnen. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer. In een eerder bericht werden deze sectoren niet genoemd.

0 reacties


Theo van Schaijk is ‘olifantsgrasboer’: op zijn grond in Deursen staat gras dat vier meter hoog moet worden

Deursen - Theo van Schaijk uit Deursen heeft op zijn grond olifantsgras aangeplant. Het reuzengewas kan wel vier meter hoog worden, vangt veel koolstofdioxide uit de lucht en kan als grondstof dienen voor bijvoorbeeld asfalt en bouwmaterialen. Van Schaijk mag zich nu naast koeienboer en schapenhouder dus ook ‘koolstofboer’ noemen. ,,Ik draag graag mijn steentje bij.”

0 reacties


Opmars van havermelk niet te stoppen: de winnaar is ‘verrassend’ en ‘echte doordrinker’

Havermelk is momenteel het populairste alternatief voor koemelk. In de horeca maar ook thuis drinken we steeds vaker een ‘havercappu’. Het aanbod is inmiddels legio. Welk merk bevalt ons driekoppige panel het best? Ze testen negen merken havermelk.

13 reacties


Ilona Lagas naar Eerste Kamer: ‘Binnen BBB zijn mensen die een goede premier kunnen zijn’

Jarenlang was ze VVD’er, maar straks is Ilona Lagas (67) namens de nieuwkomers van BBB de baas van de grootste fractie in de Eerste Kamer. Dinsdag wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen. ,, Ik ben van het praktisch denken.”

0 reacties

26 Mei 2023

Fotoserie: Inventief op grote schaal bij familie Capoen

Met de bouw van de nieuwe stal kan nu ook de jeugd bij familiebedrijf Capoen aan de slag. Fanatiek gaan ze op zoek naar oplossingen, verhogen ze de levensproductie en optimaliseren ze het rantsoen voor hun 420 melkkoeien.

16 reacties


Mestmarkt loopt stroef, maar echte pijn komt nog

De afzet van drijfmest verloopt moeizaam en de ophaalkosten zijn hoger dan vorig jaar. Dit lijkt deels toe te schrijven aan minder gebruiksruimte. Toch is het natte voorjaar de grootste veroorzaker van de stroeve mestafzet.

117 reacties


"Een agrarisch bedrijf is als een tanker: je kunt de kapitein niet voortdurend vragen om weer van koers te veranderen"

In tijden van economische voorspoed moet de boer het ontgelden. Zit het tegen en is er honger, dan wordt hij op een voetstuk geplaatst. Dit is een historische wetmatigheid, zo weet antropologe Lizzy van Leeuwen, en is een stereotypering die we ook in onze tijd zien. De boer en tuinder is immers een…

0 reacties


Roemeense melkprijs daalt 20 procent

De melkprijs daalde in Roemenië sinds 1 mei dit jaar 20 procent, nadat verwerkers en detaillisten prijsafspraken met elkaar maakten over zuivel uit eigen land. Zij dragen ieder minimaal 10 procent bij aan de prijsverlaging, zodat de daling geen effect heeft op de prijs die melkveehouders beuren.

0 reacties


Webinar: Melkveehouderij in transitie, welke keuzes maak jij?

Hoe gaan ondernemers om met alle opgaven waar ze voor staan? De melkveehouderij kent veel verschillende bedrijfstypen en elke ondernemer kiest zijn eigen pad. In dit webinar van Nieuwe Oogst en Rabobank op dinsdag 20 juni om 20 uur komen onder andere drie agrariërs aan het woord.

5 reacties


Veenweideboer bevloeit grasland: meer drogestofopbrengst en hoger grondwaterpeil

Melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit het Friese Lemmer bevloeit sinds enkele jaren zijn 105 hectare grasland in de Brekkenpolder. Hij heeft niet alleen meer drogestofopbrengst, een hogere grondwaterstand zorgt er ook voor dat de veenoxidatie wordt afgeremd waardoor de bodemdaling vertraagt. Dat gaf hij vrijdag aan tijdens een bijeenkomst van Boeren Meten Water.

0 reacties


Ook in Frankrijk zwelt discussie over veestapel aan

Franse veehouders uiten forse kritiek op een rapport van de nationale rekenkamer dat pleit voor krimp van de veestapel. Belangenbehartigers waarschuwen voor de gevolgen voor de economie en werkgelegenheid.

0 reacties


JA21 en BBB zoeken stikstofheil in Brussel

BBB en JA21 zoeken nu hun heil in Brussel. Nadat minister Van der Wal de stikstofplannen van die twee partijen vooralsnog terzijde had geschoven, besloten Eppink en Van der Plas ‘op zeer korte termijn’ terug naar Brussel te gaan om hulp te vragen aan de staf en medewerkers van eurocommissaris Sinkevičius. Ze zoeken het hogerop, zou je kunnen zeggen. Zolang je je houdt aan de Europese regels, kunnen nationale wetten veranderd worden, heeft Sinkevičius gezegd. Daar putten Eppink en Van der Plas hoop uit.

Meer: boerderij.nl/ja21-en-bbb-zoeken-stikstofheil-in-br…

4 reacties


Veenweideboer bevloeit grasland: meer droge stof en hoger grondwaterpeil

Melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit het Friese Lemmer bevloeit sinds enkele jaren zijn 105 hectare grasland in de Brekkenpolder. Hij heeft niet alleen meer drogestofopbrengst, een hogere grondwaterstand zorgt er ook voor dat de veenoxidatie wordt afgeremd waardoor de bodemdaling vertraagt. Dat gaf hij vrijdag aan tijdens een bijeenkomst van Boeren Meten Water.

6 reacties


Deze stukjes natuur kunnen Friezen missen als kiespijn. Over 'het groene monster', schurftkraaien en tuindersverdriet

Zelfs de grootste natuurliefhebber heeft wel een plantje of een diertje dat hij liefst ziet verdwijnen. ,,Het is een taaie strijd. Maar ik ben aan de winnende hand.’’

0 reacties


Ook Franse boeren moeten krimpen

Fransen kijken met argusogen naar de stikstofcrisis in Nederland, nu de Franse Algemene Rekenkamer heeft geschreven dat ook in Frankrijk het aantal koeien flink moet worden teruggedrongen. De dieren zijn verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van methaan, een van de broeikasgassen.

3 reacties

25 Mei 2023

GroeneWoudGAS verwarmt met vergister vier omliggende dorpen

Frank van Genugten van GroeneWoudGAS uit Sint-Oedenrode ontving vorige maand de Agrifoodpluim van provincie Noord-Brabant. Hij verwerkt de mest van achttien rundveehouders in zijn vergister tot groen gas voor vier omliggende dorpen.

2 reacties


Zwitserland: biologische melkproducenten gezocht

De vereniging Bio Suisse is op zoek naar bedrijven die biologisch willen worden. De reden daarvoor is de toenemende vraag naar biologische producten in Zwitserland.

1 reactie


Landschapsgrond kan dure grap worden, toont studie aan

Landbouwgrond binnen 2.500 meter van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied was de afgelopen tien jaar nauwelijks minder waard dan grond verder weg. Dat blijkt uit een verkenning van het Kadaster en WUR. Dit heeft consequenties voor landschapsgrond.

0 reacties


Kaasproducent Bel zet Slowaakse koeien aan de Bovaer

De Franse kaasproducent Bel Group gaat het voeradditief Bovaer uitrollen over de melkleveranciers. Als eerste is een groot deel van de Bel-koeien in Slowakije aan de beurt.

1 reactie


Belgen starten proef met alternatief systeem voor statiegeld op blik

In België starten acht proeven met een nieuw systeem voor statiegeld op blik. Via een app en unieke code moeten blikjes thuis in de pmd-zak kunnen worden weggegooid. Zo zou het voor vee schadelijke zwerfvuil kunnen worden beperkt en wordt tegelijkertijd gekeken naar een alternatief voor het inleveren van blikjes in de supermarkt.

0 reacties


World Meat Congress terug van weggeweest

Het evenement World Meat Congress vindt voor het eerst sinds vijf jaar weer plaats, van 11 tot 13 oktober bij het Maastrichts Expositie & Congres Centrum in Maastricht. Op de agenda staan de actuele wereldwijde uitdagingen voor de vleesindustrie.

0 reacties


Vion sluit runderslachterij Bad Bramstedt

Vion sluit eind juli de runderslachterij in het Duitse Bad Bramstedt. Door een al jaren spelende krimp van de rundveestapel in Noord-Duitsland werd het aanbod steeds lager en ontstond een grote overcapaciteit. Reden voor de grootste producent van rundvlees in Duitsland om de stekker uit deze slachterij te trekken.

0 reacties


Fonterra kondigt melkprijs aan van 38 cent per kilo

Fonterra heeft gisteren een openingsvoorstel voor de farmgate-melkprijs voor seizoen 2023-2024 aangekondigd van gemiddeld 8 Nieuw-Zeelandse dollar per kilo milk solids. Omgerekend is dit 0,38 euro per kilo melk. Voor het lopende jaar dat nu wordt afgesloten is dit 8,20 dollar per kilo milk solids, oftewel 0,39 euro per kilo.

1 reactie


EU-compromis laat minder veehouders onder strengere uitstootregels vallen

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. Deze bedrijven hebben straks een extra vergunning nodig.

0 reacties


Ondanks compromis vallen straks meer veehouders onder nieuwe uitstootregels

Update - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen afgezwakt. Desondanks hebben straks meer veehouders een extra vergunning nodig.

0 reacties

24 Mei 2023

Weer duizenden dieren dood door stalbrand, verzekeraars willen maatregelen

Drieduizend varkens kwamen om bij een stalbrand in Reusel dinsdag. Verzekeraars riepen eerder al op tot meer maatregelen door boeren en overheid, om branden in stallen te voorkomen. De brand in Reusel staat niet op zichzelf. Vorig jaar zijn 44.667 dieren omgekomen bij stalbranden in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars, geanalyseerd door Omroep Brabant.
Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd.43.000 kippen

De Brabantse cijfers worden grotendeels gekleurd door een heel grote brand. In april 2022 kwamen namelijk 43.000 kippen om bij brand in twee kippenstallen in Asten-Heusden. De andere dierlijke slachtoffers vielen bij vier andere branden. Een jaar eerder waren er geen stalbranden met dode dieren in onze provincie, volgens het Verbond van Verzekeraars. Landelijk zijn vorig jaar 130.000 dieren om het leven gekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Dat is iets meer dan in de jaren ervoor. De stijging komt door zeven branden bij boerderijen met kippen. "Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen", zo verklaart het Verbond van Verzekeraars.In 2021 waren er landelijk 35 stalbranden. Daarbij vonden slechts 6915 dieren de dood, gemiddeld 198 per brand. Toen waren er geen branden bij pluimveebedrijven. In 2020 registreerden de verzekeraars 54 stalbranden met in totaal 108.794 dode dieren, gemiddeld 2015 per keer. Bekijk hier waar bij jou in de buurt stalbranden waren:
KeuringVolgens boeren- en tuindersorganisatie LTO doen veehouders al veel om de brandveiligheid op hun bedrijf te verbeteren. De pluimveehouderij, de varkenshouderij en de kalverhouderij hebben een verplichte elektrakeuring al opgenomen in hun kwaliteitssystemen. LTO werkt sinds 2012 al samen met onder meer de Dierenbescherming en Brandweer Nederland aan het verbeteren van brandveiligheid in stallen. Doel is boeren te helpen bij bijvoorbeeld snel ontdekken van brand, voorkomen van kortsluiting en snel handelen om de gevolgen van een stalbrand te beperken. "Iedere stalbrand is verschrikkelijk en is er één teveel", zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. "We werken hard aan de verstevigde aanpak van stalbranden." De verplichte brandveiligheidskeuring is daar onderdeel van. Doel van deze maatregelen is het aantal branden in 2026 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. De stijging vorig jaar onderstreept het belang daarvan, aldus het ministerie.

LTO noemt het 'spijtig' dat het aantal stalbranden toch weer is toegenomen. "Het laat zien dat we er ondanks alle inspanningen van veehouders nog niet zijn." Bij de brand in Asten kwamen tienduizenden kippen om het leven.
LEES OOK: Tienduizenden kippen omgekomen bij brand in stallen

7 reacties


Weerbestendiger telen met maisplanten op ruggen

Loonwerker Maurice Zandvliet uit het Friese Tjalleberd heeft goede ervaringen, nadat hij enkele jaren experimenteerde met mais op ruggen met een ruggenteeltwoeler. 'Door mais op ruggen te telen, teel je weerbestendiger. Water kan makkelijker weg en bij droogte is er meer capillaire werking, omdat er geen storende laag is. Wortels ontwikkelen beter.'

0 reacties


Melken voor Morgen over uiergezondheid

Tijdens Melken voor Morgen, een evenement van vakblad Elite dat wordt gehouden op 12 oktober 2023, bespreekt melkwinningsadviseur Johan Grolleman van Melkwinning J.A. enkele casussen en ervaringen uit de praktijk waarin uiergezondheidsproblemen waren terug te voeren op de melktechniek.

0 reacties


EFSA: minimaal 9 m2 per koe, diepstrooisel en toegang tot weiland

Een loop- en ligruimte per koe van minimaal 9 vierkante meter, bij voorkeur diepstrooiselligboxen, toegang tot een weiland en de aanwezigheid van borstels. Dat zijn enkele aanbevelingen van de EFSA in een wetenschappelijk adviesrapport over huisvestingssystemen en welzijn van melkkoeien.

0 reacties


Aangezuurde biest voor betere groei van kalf

Aangezuurde melk heeft gunstige effecten op de gezondheid en groei van kalveren. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Over de effecten van aangezuurde biest is nog veel minder bekend.

2 reacties


Ontsloten gras geeft zelfde melkproductie met minder ruw eiwit

Met het vervangen van de helft van het kuilgras door ontsloten gras van grasraffineerder Grassa blijven de melkproductie en gehalten gelijk, terwijl het rantsoen minder ruw eiwit bevat. 'Blijkbaar kunnen koeien ontsloten gras veel beter verteren en benutten', zegt projectleider Andre Bannink van Wageningen University & Research (WUR).

4 reacties


Weerbestendiger telen met maisplanten op ruggen

Loonwerker Maurice Zandvliet uit het Friese Tjalleberd heeft goede ervaringen, nadat hij enkele jaren experimenteerde met mais op ruggen met een ruggenteeltwoeler. 'Door mais op ruggen te telen, teel je weerbestendiger. Water kan makkelijker weg en bij droogte is er meer capillaire werking, omdat er geen storende laag is. Wortels ontwikkelen beter.'

0 reacties


Arcadis waarschuwt voor gevolg natuurwet

AMSTERDAM - Waar Nederland voor vreesde dreigt bewaarheid te worden: als de nieuwe Brusselse natuurbeschermingsverordening in de huidige vorm ingevoerd wordt, zal ons land de komende jaren veel verder op slot gaan. Arcadis-onderzoekers die het plan hebben doorberekend, schrijven dat de verordening sowieso een "grotere ruimtelijke impact dan het huidige natuurbeleid" teweeg zal brengen, meldt De Telegraaf.

De plannen die Brussel wil invoeren "hebben een grote impact voor sectoren en maatschappelijke opgaven", staat in de analyse van Arcadis. Vooral "hersteldoelen" voor natuur op land, zee én het "verslechteringsverbod" hebben een "grote impact voor sectoren en maatschappelijke opgaven", schrijven onderzoekers.

De hardste klappen vallen opnieuw in de agrarische sector, maar ook andere delen van Nederland kunnen lamgelegd worden: de woningbouw, energietransitie en de aanleg van wegen en spoor komen verder in het nauw. "Maar ook realisatie van kleinere projecten en ruimtelijke ontwikkelingen kunnen naar verwachting aanzienlijk beperkt worden door directe ruimteclaims en (vooral) externe werking in relatie tot stikstofgevoelige natuur."

0 reacties


Yoghurtmaker Fage ziet winst exploderen

De Griekse yoghurtproducent Fage heeft in het eerste kwartaal van 2023 aanzienlijk betere resultaten behaald dan in dezelfde periode van vorig jaar. De omzet groeide met 6,8%, de nettowinst verviervoudigde bijna.

2 reacties


LTO Ledenbrief Landbouwakkoord


Beste leden,

Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast.

Thema’s
Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet:

- Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is.

- Bescherming van boeren die door willen gaan.

- Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm.

- Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie.

Hoe verder
Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen.

Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
Sjaak van der Tak
Voorzitter LTO

103 reacties


Zuivelnoteringen kennen opnieuw lichte plus

Bij de ZuivelNL-noteringen van deze week is er een lichte plus voor de meeste producten. Alleen de notering voor weipoeder blijft met 64 euro stabiel ten opzichte van vorige week.

2 reacties


Meer dan 175 boeren in Limburg geïnteresseerd in stoppen

Meer dan 175 Limburgse boeren hebben bij de provincie en gemeenten gemeld dat ze interesse hebben in het beëindigen van hun bedrijf. Dat stelt een woordvoerder van de provincie.

49 reacties


Gras: de stoppel beïnvloedt de groei …

€ en het soorteigen groeigedrag van grassen beïnvloedt de optimale stoppelhoogte en het ideale moment voor weiden of maaien. Hoe dat in elkaar steekt? Dat beschrijft deze infographic beknopt aan de hand van het voorbeeld Lollium Perenne, ofwel Engels raaigras, het belangrijkste voedergras.

1 reactie


Nieuwe machine dient mest toe in mais tijdens onderzaaien

Loonbedrijf van Geresteijn in Kootwijkerbroek heeft een machine ontwikkeld waarmee een deel van de drijfmest in mais kan worden toegediend tijdens de onderzaai. Zo wil het Gelderse bedrijf zorgen dat de mest beter wordt benut door het gewas.

11 reacties

23 Mei 2023

'Eerste puntjes van maisplanten komen nu op'

De meeste telers van het Maismeetnet hebben de mais gezaaid, al staat het gewas nog niet overal boven de grond.

29 reacties


Smartphone stuurt bijna hele melkveebedrijf

Software, sensoren en gps maken het een melkveehouder makkelijker. Dat blijkt bij melkveehouder en cameraleverancier Joram Hofman. Van deuren, verlichting, compressor en robots tot aan mixers en dieseltank; alles gaat via de mobiel.

40 reacties


Onderzoek naar optimale zwaarte grassnede

Weidegras kan een bijdrage leveren aan een lagere methaanemissie, maar er bestaan nog veel onduidelijkheden hierover. Daarom start dit jaar een proef op vijf melkveebedrijven om de ideale weide- en maaisnede voor het hele groeiseizoen te achterhalen.

30 reacties


Gaat het landbouwakkoord ons bevrijden van stikstof? | opinie

Door Thiadrik Twerda:

Het kabinet praat onder aanvoering van minister van LNV Piet Adema al enkele maanden met landbouworganisaties, natuurorganisaties, banken, zuivelsector en de supermarkten over een te sluiten landbouwakkoord. Doel is grofweg om tot afspraken te komen over vermindering van de uitstoot van stikstof om de natuur die we nog hebben, te redden of te herstellen. Woensdagnacht werd zelfs premier Rutte ingevlogen, maar het mocht (nog) niet baten.

Ik ben bang dat ze er niet uitkomen. Of dat het een boterzacht compromis wordt. De insteek van partijen is heel verschillend. Logisch zou zijn dat je de piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden gaat opkopen of uitkopen en/of een andere niet stikstof-opleverende functie gaat geven.

De landbouw zet haar kaarten voornamelijk op innovatie. Ook minister Adema zet sterk in op innovatie, zoals hij onlangs liet merken bij de opening van een tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum. Pratende over innovatie zei hij volgens de LC : ‘wy bliuwe der op ynsetten’ en ‘de ûntwikkelingen geane hurd en moatte echt trochgean’. Ja, dat zou het mooiste zijn, maar zijn de ontwikkelingen in de innovatie in de landbouw ook echt effectief als het over stikstofreductie gaat?

Dat valt tegen. Laat er nu net een wetenschappelijk onderzoek door Wageningen University & Research (WUR) in de publiciteit zijn gekomen. Conclusie van dit uitgebreide onderzoek is opnieuw dat de belangrijkste innovatie op het terrein van stikstof, de emissiearme stalsystemen, nagenoeg niet tot vermindering van de stikstofuitstoot heeft geleid.

Stagnatie
Uit ander onderzoek (RIVM) blijkt dat in het verleden in de landbouw de stikstofuitstoot wel degelijk fors is verminderd, maar dat dit circa vijftien jaar geleden tot stilstand is gekomen en daarna stabiel is gebleven op het huidige niveau. Door deze stagnatie zijn de boeren ook in de problemen gekomen.

Het kabinet Rutte II (VVD, PvdA) had in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. Door het doen van een PAS-melding kregen boeren ruimte het bedrijf uit te breiden, omdat de uitstoot van stikstof wel door toekomstige innovatie zou worden gecompenseerd (intern salderen). Als die innovatie dan niet blijkt te komen, heb je wel een probleem. Daarnaast werd ook in 2015 het Europese melkquotum afgeschaft en zat er geen rem meer op zowel melkproductie als veestapel.

De uitkomsten van het onderzoek van de WUR worden zoals gebruikelijk direct gerelativeerd en in twijfel getrokken. In dit onderzoek was volgens de LTO een belangrijk innovatief stalsysteem, zoals de Lely-Sphere, nog niet meegenomen. De leverancier ervan laat weten dat uit onderzoek blijkt, dat haar circulair stalsysteem, wederom gebaseerd op het scheiden van mest en urine, ruim 70 procent reductie in stikstofuitstoot realiseert.

Meer onderzoek
De vraag is of dat een voldoende representatief onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is geweest. De belangen zijn namelijk erg groot. Gemanipuleerd onderzoek kennen we bijvoorbeeld door de sjoemelsoftware uit de auto-industrie (onder andere Volkswagen). Dieselauto’s bleken daardoor veel minder CO2 uit te stoten dan in werkelijkheid en voldeden daarmee aan de wettelijk vastgestelde Europese normen. En wat te denken van de wetenschappers die door de tabaksindustrie werden betaald om de gevolgen van roken schoon te praten.

Maar dat wil niet zeggen dat dit bij de Lely-Sphere ook gebeurt. Meer wetenschappelijk onderzoek zal zeker moeten plaatsvinden. Niet in een gecontroleerde fabriekssituatie onder invloed van de producent, maar in normale bedrijfssituatie door volstrekt onafhankelijke wetenschappers. Gelet op de jongste wetenschappelijk stikstofonderzoeken ben ik over de uitkomsten vrij sceptisch, maar we zullen zien. Wat we echter niet kunnen hebben is een vertraging in de stikstofaanpak. We zijn inmiddels al vier jaar aan het praten.

Thiadrik Twerda is oud-PvdA-wethouder van Franekeradeel.

0 reacties


Onderzaai biedt oplossing bij latere maiszaai

Het natte voorjaar verlaat de maisinzaai. Stabiel droog weer blijft uit en veel telers moeten de zaaidatum telkens uitstellen. De verlate inzaai van mais dit jaar vergroot de kans dat de maiskwaliteit bij de oogst onder druk komt te staan. Onderzaai toepassen biedt een oplossing.

1 reactie


Kassencomplex Etten-Leur verwoest door grote brand

In de omliggende weilanden liggen restanten van verbrande zonnepanelen, meldt de brandweer. Die zijn voor mensen niet gevaarlijk, maar dieren kunnen scherpe deeltjes inslikken.

0 reacties


Sinds lange tijd weer een stijging op kunstmestmarkt

De kunstmestmarkt lijkt een nieuwe fase in te gaan. De prijzen zijn al geruime tijd overwegend stabiel en er word handel gedaan met kleine volumes. Daardoor verschillen de prijzen behoorlijk en zijn de prijzen afgelopen week voor het eerst weer gestegen.

2 reacties


'Ik ga ervan uit dat het mag': zo wil deze wethouder in Ede zonder Landbouwakkoord alvast beginnen met stikstofreductie

Het wachten op een landelijk plan voor stikstof duurt lang, terwijl sommige gemeenten staan te trappelen om aan de slag te gaan. In Ede bedacht wethouder Van der Schans daarom een manier om alvast proactief aan de slag te gaan.

0 reacties


Europarlementsleden Landbouw keren zich tegen natuurherstelwet Timmermans: 'Volkomen terecht'

Europarlementsleden voor Landbouw vragen het Europarlement het omstreden EU-wetsvoorstel over Natuurherstel van Eurocommissaris Frans Timmermans te verwerpen.

6 reacties


Grasoogst brengt nog weinig rust op voermarkt

De vraag naar ruwvoer blijft relatief groot voor deze tijd van het jaar. Het is natuurlijk niet de drukste periode van het jaar, maar handelaren melden goed werk te hebben. De beschikbaarheid van goed kuilgras en goede snijmaïs houdt niet over. In de bijproducten is het meer zoeken naar een balans al blijft maar ook hier valt de vraag zeker niet tegen.

20 reacties


Kamer eist actie van minister rondom landbouwakkoord: ‘Wanneer stopt dit circus?’

In de Tweede Kamer heerst frustratie: de onderhandelingen over het landbouwakkoord duren namelijk veel te lang. Landbouwminister Piet Adema laat weten geen datum te kunnen noemen. „Wanneer stopt dit circus?”, aldus Joris Thijssen van de PvdA.

7 reacties


Stalvloer spoelen met water voor reductie ammoniakemissie

In het project Spoelen met water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen wordt onderzocht of het spoelen van de stalvloer daarvoor kan worden ingezet. Dat meldt Dairy Campus. Het betreft een nieuw onderzoek in het kader van het programma Integraal Aanpakken.

0 reacties

22 Mei 2023

Friese bestuurders mikken op verdelen van de pijn bij stikstofaanpak

De bij het Friese Programma Landelijk Gebied (FPLG) betrokken partijen lijken elkaar voorzichtig te vinden in een gezamenlijke aanpak.

0 reacties


Minder meldingen Vertrouwensloket Dierenwelzijn, meer recidieven

Bij het vertrouwensloket Dierenwelzijn zijn vorig jaar 106 meldingen binnengekomen. Dit zijn er 10 minder dan het jaar ervoor. Wel nam het aantal bedrijven toe waarover al eerder een melding is binnengekomen.

0 reacties


NVWA ziet het nog te vaak misgaan in slachterijen

De NVWA heeft in de eerste helft van 2022 5.700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit heeft geleid tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes. Dit zijn er iets minder dan in de eerste helft van 2021, maar volgens inspecteur-generaal Gerard Bakker gaat het nog te vaak mis.

0 reacties


Met EHD bij runderen opnieuw knuttenziekte in Europa

In Europa is voor het eerst epizoötische hemorragische ziekte (EHD) vastgesteld bij runderen. Dat zegt het Franse voedselagentschap Anses. Net als blauwtong wordt de ziekte overgedragen door knutten. De ziekte werd oktober 2022 voor het eerst in Europa aangetroffen op Sardinië en heeft verschillende veestapels in Italië en Spanje getroffen, meldt Vilt.be.

0 reacties

21 Mei 2023

Britse fokker: groter is niet altijd beter

De Britse melkveehouder Andy Rutter is sterk tegenstander van het fokken op grote koeien. Rutter werkte twintig jaar voor fokkerijorganisatie Genus. Zijn ervaring is dat juist kleinere koeien de concurrentie in de koppel beter aan kunnen.

De Britse melkveehouder Andy Rutter is sterk tegenstander van het fokken op grote koeien. Rutter werkte twintig jaar voor fokkerijorganisatie Genus. Zijn ervaring is dat juist kleinere koeien de concurrentie in de koppel beter aan kunnen.

Rutter is fel tegenstander van het adagium dat groter altijd beter is. Hij verbaast zich erover dat melkveehouders nog steeds fokken op koeien van groot formaat. De Brit is na zijn carrière bij Genus vier jaar geleden boer geworden op het ouderlijk bedrijf in Noordwest-Engeland, waar hij nu 380 Holsteinkoeien melkt.

7 reacties


Gemiddelde stikstofproductie stijgt licht, fosfaat daalt juist

De prognose van de stikstofproductie van melkvee is in het eerste kwartaal van 2023 met 4,4 miljoen kilo licht gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

0 reacties


Arnout Jaspers vindt biodiversiteit wereldwijd belangrijk, ’maar in Nederland is het overbodige luxe’

Het Nederlandse stikstofbeleid is ’absurd en volkomen doorgeslagen’. Wie dat beweert, ziet zijn als pamflet geschreven boek als een komeet de bestsellerlijsten in schieten. Het overkwam freelance wetenschapsjournalist Arnout Jaspers uit Leiden.

4 reacties


Wie naar korstmos kijkt, weet hoe het gesteld is met stikstof en ammoniak in de lucht

De invloed van ammoniak op de natuur is in Gelderland de afgelopen twintig jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek naar korstmossen op eikenbomen. Korstmossen die gevoelig zijn voor stikstof verdwijnen uit natuurgebieden, zoals de Veluwe. Soorten die goed gaan op ammoniak komen ervoor terug.

2 reacties


Nederland ontkomt niet aan uit de lucht halen van CO2, maar mogelijkheden beperkt

Nederland is zó snel door de hoeveelheid CO2 heen die het nog mag uitstoten, dat het ook CO2 uit de lucht zal moeten halen. Maar Nederland heeft hiervoor maar beperkte mogelijkheden en dus moeten overheden en bedrijven zich daarmee niet rijk rekenen. Dat zeggen klimaatexperts tegen de NOS.De vergelijking met de stikstof-discussie dringt zich op, zeggen ze. Want ook daarbij is lang vertrouwd op compensatie van te veel stikstofuitstoot in de toekomst. Met het huidige niveau van de wereldwijde uitstoot, is 1,5 graad opwarming binnen negen jaar bereikt.

Alom wordt die 1,5 graad als belangrijke grens gezien, omdat de klimaateffecten daarboven naar alle waarschijnlijkheid flink ernstiger worden. Om te voorkomen dat die grens overschreden wordt, moet de uitstoot vanaf nu elk jaar fors naar beneden, om rond 2040 op nul uit te komen. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als China en India.

Omdat de wereld tot nu toe te traag is met uitstootreductie, wordt er in vrijwel alle klimaatscenario's ook gerekend op technieken waarmee in de toekomst CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daarmee krijgt de wereld 10 tot 15 jaar extra de tijd, tot 2050-2055. Dat blijkt ook uit het recente rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC.

Maar op Nederlands grondgebied bestaan maar weinig mogelijkheden.Op de High Tech Campus in Eindhoven experimenteert een bedrijf met een machine die CO2 uit de lucht filtert:Er zijn verschillende methodes om CO2 uit de lucht te halen. Zo wordt het aanplanten van extra bos als goede klimaatmaatregel gezien. Een tweede optie is het telen van speciale 'energiegewassen', die CO2 gebruiken om te groeien en daarna worden opgestookt in een elektriciteitscentrale. De CO2 wordt daarbij afgevangen en onder de grond opgeslagen. Het resultaat in de lucht wordt daardoor negatief, waardoor dit ook wel 'negatieve emissies' worden genoemd.

Een derde mogelijkheid is het direct verwijderen van CO2 uit de lucht met een installatie. Die bestaat al, maar het lukt nog nergens om dit op grote schaal in te zetten.Ook de andere opties staan nog in de kinderschoenen, omdat er (nog) geen businesscase voor is. Waarom ze dan toch in alle klimaatscenario's zitten? Onderzoeker Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Universiteit Utrecht zegt dat ervan wordt uitgegaan dat de technieken binnen enkele decennia toch beschikbaar komen, en ze zijn broodnodig."

We proberen te kijken hoe we die 1,5 graad toch nog kunnen bereiken. We verkennen daarvoor allerlei paden, ook paden waarin we fors uitgaan van gedragsverandering: bijvoorbeeld minder vliegen, minder vlees eten of meer energiebesparing. Maar zelfs als we al die puzzelstukjes op tafel leggen, dan is er nog een puzzelstukje nodig waarmee CO2 uit de lucht wordt gehaald."

Wat maakt een graadje meer of minder opwarming eigenlijk uit? Dat zie je in deze video:Maar binnen Nederland zijn de mogelijkheden beperkt, waarschuwt Cor Leguijt van adviesbureau CE Delft. Hij onderzocht vorig jaar hoeveel CO2 Nederland nog mag uitstoten, en of nieuwe gaswinning op de Noordzee daar nog wel bij past.

Een antwoord op die laatste vraag is moeilijk te geven, zegt hij. Wel werd in het onderzoek duidelijk dat Nederland maar weinig opties heeft om eenmaal uitgestoten CO2 weer terug te halen."Er is al snel te weinig ruimte, voor bijvoorbeeld de aanplant van nieuwe bossen. Of het is in strijd met doelen van biodiversiteit, of voedselproductie", zegt Leguijt.

Welke potentie er binnen Nederland bestaat voor negatieve CO2-emissies, is eerder onderzocht door PBL. Technisch gezien is het potentieel 150 megaton CO2 per jaar, maar het "realistische potentieel" is veel kleiner: 13 megaton in 2030 en 34 megaton in 2050. Leguijt: "Omdat dit dus maar beperkt inzetbaar is, zou Nederland eigenlijk de CO2-uitstoot sneller naar nul moeten reduceren dan het nu van plan is."Vergelijking met stikstof

Ook Van Vuuren vindt het vooral belangrijk dat de uitstoot zo snel mogelijk daalt. De techniek om CO2 alsnog uit de lucht te halen, mag dat niet vertragen. Want dan is het dweilen met de kraan open, zegt hij. De vergelijking met stikstof dringt zich op. "Als je dit zou gebruiken als excuus om niet alsnog zo snel mogelijk de uitstoot van fossiele brandstoffen terug te dringen, dan breng je jezelf in een onmogelijke situatie, zoals we ook al hebben gedaan rond stikstof."

16 reacties


“Je moet geen gloednieuwe stallen hebben om de beste melkkwaliteit te leveren”

Luc Criel uit Sleidinge stond dit jaar voor de zesde keer op de lijst van kwaliteitsmelkers van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC). Een geheim daarvoor heeft hij niet, maar aangezien hij in 2020 ook al de tweede plaats behaalde voor de Bioveiligheidsaward van DGZ, kan je ervan uit- gaan dat zijn aanpak werkt.

0 reacties


Overijssel wil vooruit met stikstofplan van 5 miljard, maar het stokt in Den Haag

Overijssel wil voortvarend aan de slag met haar stikstofplannen om de natuur te herstellen én het platteland leefbaar te houden. Daarvoor vraagt de provincie 5 miljard euro en duidelijkheid van het Rijk. Maar dat blijft uit.

4 reacties


Boer Arjan teelt zijn maïs op creatieve wijze

Wie nu rondkijkt op het platteland, ziet loonwerkers en boeren gewassen zaaien en gras maaien. Op een akker in Haarlo lijkt hetzelfde aan de hand, maar toch is daar alles anders. De maïs die ze hier zaaien, wordt gevoed met afval dat normaliter in de verbrandingsoven verdwijnt.

0 reacties