Nieuwsgrazer


Foto's
0
Video's
0
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
93
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 35jr
Laatst online: 5jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


23 Jul 2018

Droogte kan Brabantse boeren de kop kosten

EINDHOVEN - Als de droogte aanhoudt zoals nu wordt voorspeld, dreigt een financiële ramp voor de meeste land- en tuinbouwers omdat die hier niet tegen zijn verzekerd.

11 reacties

22 Jul 2018

Doorbraak met kalfsvlees in China

Tijdens de handelsmissie naar China in april werden belangrijke afspraken gemaakt tussen de Nederlandse en Chinese autoriteiten. Onder andere over markttoegang voor Nederlands kalfsvlees. De missie betekende een doorbraak in de procedure, zegt landbouwraad Henk Stigter achteraf.

0 reacties

20 Jul 2018

‘Boer zijn, wordt boeiender’

Hanna vindt dat veehouders een steeds boeiender beroep krijgen. “En het wordt nog interessanter. Van het oude simpele boer-zijn blijft weinig over.”
Onze voorouders verzorgden de koeien, molken ze en de melk ging naar de fabriek. Afhankelijk van de fabriek waaraan je leverde, kreeg je een cent meer of minder. En dat was het. In feite een saaie boel.”

“Wat wil je daarmee zeggen?”, vraagt Hans.

“Dat de boer nu keuzes moet en kan maken”, gaat Hanna verder. “De veehouder had vroeger alleen de zorg voor zijn bedrijf. Gezonde koeien, met een goede productie, en het land op orde. Dan was je een goede boer. Dat is nu anders. Het is daar niet mee klaar. Je moet keuzes maken welke melk je levert.

36 reacties


Waarom wonen naast een maïsveld niet moet verontrusten

“Kijkt u vanuit uw huis uit op een maïsveld? Dan hebt u een verhoogde kans om te sterven aan een luchtwegaandoening.” Sommige kranten trekken te snel te simpele conclusies uit het onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. Een associatie maar geen verband werd gevonden tussen de nabijheid van maïsteelt en een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen. De oorzaak-gevolgrelatie staat niet vast omdat de onderzoekers in feite de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen willen achterhalen maar het hen (voorlopig) ontbreekt aan data. Daarom zeggen ze er zelf bij dat levensstijl ook de verklaring kan zijn voor hun tweede vaststelling, namelijk dat mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen over het algemeen zelfs wat gezonder zijn.

17 reacties


Nieuw-Zeeland knokt voor zuivelsector

De melkveehouderij kan veel verliezen onder het klimaatakkoord van Parijs. Dit als gevolg van de methaanproductie door koeien. In Nederland blijft het voorlopig nog onder de radar, maar in Nieuw-Zeeland staan ze op scherp om een krimp van de veestapel te voorkomen.

4 reacties


'Melkreductieprogramma gaf melkprijs boost'

Het Europese melkreductieprogramma in het najaar van 2016 had zin, het gaf de Europese melkprijs een positieve boost. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de European Milk Board.

3 reacties

19 Jul 2018

Demonstratiebedrijven weidegang door droogte gedwongen de koeien op stal te houden

Twee demonstratiebedrijven van Nieuw Nederlands Weiden hebben de koeien tijdelijk op stal vanwege een tekort aan gras in het land. Door de aanhoudende droogte is de groei van het gras volledig tot stilstand gekomen. De demonstratiebedrijven van André de Groot uit het Gelderse Laren en mts. Verburg-de Pater uit Zwammerdam hebben vanwege de droogte een time-out genomen met weiden. De andere 4 demonstratiebedrijven kunnen nog wel beweiden omdat zij op andere grondsoorten zitten, kunnen beregenen of de mogelijkheid hadden deze ronde met meer percelen in het beweidingsplatform te starten door een grotere huiskavel.

18 reacties


Starters met jongvee ook knelgeval fosfaatrechten

Startende melkveebedrijven, die op de referentiedatum 2 juli 2015 enkel jongvee hadden, worden nu ook gezien als knelgeval. Zij kunnen nu gebruik maken van de knelgevallenvoorziening. Minister Schouten van LNV heeft hiervoor van de Europese Commissie groen licht gekregen.

2 reacties


'Koeien beslissen zelf: ze blijven binnen met dit weer'

Ze schieten nog niet in de stress, maar de droogte die nu al vijf - zes weken aanhoudt, bezorgt Brabantse boeren veel extra werk en kosten. ,,Het is voortdurend sjouwen met haspels van perceel naar perceel, ook ’s nachts. En de koeien voeren we bij vanuit de wintervoorraad.”

1 reactie


Impact droogte in melk nog beperkt

De droogte domineert de gesprekken in de agrarische sector. Voor de zuivelmarkt blijft de impact echter nog beperkt. Geldt dit ook voor later in het jaar? Herma van den Pol schetst de ontwikkelingen in de zuivelmarkt.

3 reacties


Zonder Kringloopwijzer nog minder vee

Er dreigt een nieuwe reductie van de melkveestapel, als er geen goed controleerbare Kringloopwijzer (KLW)-boekhouding van de grond komt. Dat zeggen de pioniers Zwier van der Vegte, Hans Dirksen en Frank Verhoeven.

102 reacties

17 Jul 2018

'Melkveehouder moet afzien van gebruik glyfosaat'

De Duitse zuivelonderneming Hochland wil dat melkveehouders, die melk produceren binnen het programma 'Milch für Hochland', vanaf 1 januari 2019 afzien van het gebruik van glyfosaat. Dat meldt de verwerker op haar website.

12 reacties


Goudse kaas straks 30 procent goedkoper naar Japan

Goudse en andere kaas kan straks bijna 30 procent goedkoper naar Japan, wijn 15 procent. Dat en nog veel meer is het directe gevolg van de grootste handelsovereenkomst ooit die EU-president Donald Tusk, Commissievoorzitter Juncker en de Japanse premier Abe vandaag in Japan ondertekenden.

15 reacties

16 Jul 2018

Hochland wil glyfosaat- en microplasticvrije melk

Hochland is de eerste zuivelonderneming die actie onderneemt tegen microplastics.

3 reacties

15 Jul 2018

Dit is het verhaal van Herman en Brechtsje (en hun boerendroom die aan een zijden draadje hangt)

Herman en Brechtsje Gras leven tussen hoop en vrees. Kan hun boerderij voortbestaan? Het hangt allemaal af van de minister.

Geeft de minister het bedrijf de status 'knelgeval', dan krijgen ze extra fosfaatrechten. Is dat niet het geval, dan ligt hun boerendroom in duigen. Dit is het verhaal van die droom.

101 reacties

13 Jul 2018

‘Groot gebrek aan opvolgers voor boerenbedrijven’

Bij bijna de helft van de agrarische bedrijven is de leiding in handen van een 55-plusser. Circa 60 procent van hen heeft geen opvolger paraat, meldt ABN Amro in een rapport over de sector. Volgens de bank zijn jongeren ook minder goed te porren voor het overnemen van een familiebedrijf.

Een van de problemen waar welwillende jongeren tegenaan lopen, is dat er steeds minder agrarische bedrijven zijn. Deze ondernemingen zijn vaak in economische omvang toegenomen. Daardoor wordt het voor jongeren duurder en dus lastiger de sprong te wagen. Ook de oplopende grondprijzen, zeker...

128 reacties


Melkveehouders FrieslandCampina pakken vertrekpremie

In totaal 47 melkveehouders hebben tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 Royal FrieslandCampina (RFC) de rug toegekeerd met een vertrekpremie. Deze premie is nog beschikbaar.

109 reacties


DLV Advies ziet mogelijkheden voor melkveehouders op de termijnmarkt

Met de sterk schommelende prijzen op de zuivelmarkt groeit bij melkveehouders de belangstelling voor het vastzetten van de melkprijs. In België en Duitsland wordt door boeren al volop zaken gedaan op de termijnmarkt. Nederland volgt met een initiatief van DLV Advies in samenwerking met DLV België.

Het gebruikmaken van de termijnmarkt is een manier om de pieken en dalen in de melkprijs op te vangen en zo toekomstige kosten en aflossingen beter te beheren”, aldus Herrold Lammertink, directeur van DLV Advies. “De melkprijs kan variëren van 25 tot 42 cent en prijsverschillen tussen melkverwerkers lijken ook groter te worden. Sinds de quotering is afgeschaft, groeit de wens op veel bedrijven om stabielere marges te realiseren”, vult Dirk Coucke aan, oprichter van DLV België en initiatiefnemer van de Milk Trading Company.

Voordeel van 1 tot 3 euro per 100 kilo
Op de termijnmarkt kan een melkveehouder een jaar vooruit kunt kijken, en de melkprijs wanneer deze op zijn hoogst lijkt, vastzetten. Dat resulteert in een melkprijs die hoger ligt dan gemiddeld. De verwachting is dat op langere termijn 1 3 euro per 100 liter melk valt te winnen, stelt Lammertink. "Niet alleen door de prijs op het juiste moment vast te zetten, maar ook doordat de waarde van het te verhandelen product, boter en melkpoeder, stijgt naarmate de handel hiervan toeneemt op de termijnmarkt. In Vlaanderen wordt er sinds eind 2017 op deze manier al gehandeld via de speciaal opgerichte Milk Trading Company."

Nederlandse melkveehouders stappen ook in
Het initiatief voor een Milk Trading Company is in Nederland al omarmd door een groep melkveehouders uit het oosten van het land. Begin 2018 werden hier diverse bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden. Driekwart van de boeren heeft 10 tot 40% van de productie ingebracht. De anonimiteit op de termijnmarkt zorgt ervoor dat de handel volgens de daadwerkelijke marktprijs verloopt, zonder onderhandeling. Een systeem waarin alle marktinformatie is vervat en transparant is voor alle deelnemers. Pieken en dalen worden opgevangen door speculanten.

0 reacties


Nieuwe krimp in Nederlandse rundveestapel

De rundveestapel in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar gekrompen.

0 reacties


Avies om koeien bij hitte eerder droog te zetten

Droogstaande koeien kalven tijdens hittestress gemiddeld tot vijf dagen eerder af. Het is daarom verstandig om runderen eerder droog te zetten, stelt ForFarmers.

10 reacties

12 Jul 2018

Doei stal, hallo zonnepanelen: nieuw plan om stoppende boeren te helpen

DEN BOSCH - In de toekomst stoppen vijf- tot zevenhonderd boeren met hun bedrijf, zo schat de provincie. Daardoor komen een hoop stallen leeg te staan. De provincie kwam woensdag met een nieuw duurzaam idee voor stoppende veehouders.

34 reacties


Giga-verschillen binnen Nederland: Koe in Flevoland amper naar buiten

Het leven van de koe ziet er in de ene provincie heel anders uit dan in de andere provincie. In Noord-Holland laat 92 procent van de boerderijen álle koeien de wei in, terwijl in Flevoland slechts 28 procent van de boerenbedrijven alle koeien laten genieten van de buitenlucht.

10 reacties


Opnieuw meer melkkoeien in de wei

Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen. Vorig jaar liepen 1,16 miljoen melkkoeien buiten, ongeveer 2% meer dan het jaar daarvoor. Vooral bij grotere bedrijven met meer dan 100 melkkoeien is het aandeel waar koeien grazen toegenomen. Dit blijkt uit

0 reacties


DLV Advies: melkprijs beheersen via termijnmarkt

DLV Advies biedt mogelijkheid om schommelingen melkprijs via termijnmarkt beheersbaarder te maken.

2 reacties


Melkveehoudster uit Jorwert moet van de rechter minder koeien houden

Een 64-jarige melkveehoudster uit het Friese Jorwert moet het aantal runderen in haar stal terugbrengen van ruim 80 naar 40. De rechter acht bewezen dat de dieren niet altijd over een schone en droge ligplaats beschikken, bevuild zijn met mest en niet goed gevoerd worden. Conform de eis van de officier van justitie legde de rechter 2 boetes van elk 4.000 euro voorwaardelijk op. Die straf blijft uit als de melkveehoudsters binnen 3 maanden na de start van de proefperiode haar veestapel heeft teruggebracht. Die mag ook daarna niet meer verder groeien. In het verleden kreeg zij al 2 keer een boete opgelegd. De vrouw heeft 2 weken om tegen de uitspraak beroep aan te tekenen.

0 reacties

11 Jul 2018

BAM aan de slag met Ierse kaasfabriek

BUNNIK (AFN) - De Ierse dochter van BAM heeft opdracht gekregen tot de bouw van een kaasfabriek in Ierland. De bouwsom voor het project bedraagt 25 miljoen euro, maakt het bouwbedrijf bekend.
BAM bouwt de fabriek en aanpalende kantoren voor het Noorse zuivelbedrijf TINE in het stadje Mogeely, bij Cork. De nieuwe fabriek zal naar verwachting jaarlijks 14.000 ton kaas produceren.
(ANP...

4 reacties


Column: Industrie schuift de klimaatrekening door

Ed Nijpels, chef van het klimaatakkoord, zei het heel ferm in een interview: „Een klimaatakkoord met onvoldoende draagvlak is een doodgeboren kindje.” Minister Eric Wiebes van Economische Zaken vulde deze week aan: „Liefde gaat door de maag, maar draagvlak gaat door de portemonnee.”

30 reacties

10 Jul 2018

Provincie Utrecht voert geitenstop in vanwege gezondheidsrisico's

De Provincie Utrecht heeft dinsdag een geitenstop afgekondigd vanwege gezondheidsrisico's. De regeling gaat vanaf woensdag in.

3 reacties


Kabinet vraagt hulp aan Wageningen Universiteit om klimaatdoelen te halen

Het kabinet heeft de Wageningen University & Research gevraagd om onderzoek te verrichten naar manieren waarop broeikasgassen van landbouw in Nederland teruggedrongen kunnen worden. Samen met partijen uit de landbouwsector wordt gekeken naar milieuvriendelijke oplossingen.

24 reacties


LTO en NZO presenteren reductieplan broeikasgassen melkvee

LTO en NZO hebben samen een plan opgesteld om de broeikasgassen te verminderen. Daarmee verwachten ze 2,6 megaton CO2/equivalenten aan broeikasgassen te reduceren in 2030. Met het plan hoeft de melkveestapel niet verder in te krimpen om aan de milieudoelstellingen te voldoen.

105 reacties


Brussel: Nederland verantwoordelijk voor fosfaatrechten

Europese Commissie: Nederland verantwoordelijk voor beheer stelsel en te voldoen aan EU-regels.

“Het waren de Nederlandse autoriteiten die besloten om een systeem van fosfaatrechten op te zetten en de werking ervan te definiëren”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. De commissie wijst erop dat het daarom ook de Nederlandse verantwoordelijkheid is dat het stelsel aan de Nederlandse wetgeving en aan de Europese regels voor mededinging, staatssteun en milieu voldoet en daarmee dus ook aan de nitraatrichtlijn.

0 reacties


Veehouderij belangrijke schakel in nieuw Klimaatakkoord

Met slimmer voer, betere stallen voor koeien en een warme sanering van de varkensstapel kan de emissie van broeikasgassen in de veehouderij vermeden worden. Dat is één van de punten in het Klimaatakkoord dat door de Klimaatberaad, onder leiding van Ed Nijpels, is gepresenteerd. De productie van hernieuwbare energie moet daarnaast vervijfvoudigen en er wordt in het akkoord veel verwacht van waterstof als groene energiebron voor vervoer, industrie, gebouwen en als opslag van duurzame energie.

0 reacties

09 Jul 2018

De Hond peiling: Schouten meest favoriete minister

Carola Schouten (ChristenUnie) minister van LNV staat momenteel het meest in de gunst bij de kiezer. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarin is dit keer gevraagd naar het oordeel over onze ministers. Helaas geeft de peiling niet aan waarom Schouten de meest gewaardeerde minister in het kabinet is.

13 reacties


Afvalbrand bij Twence heeft geen gevolgen voor smaak van melk van boer Jan Mulder

ENSCHEDE/HENGELO - Is de melk van de koeien van Jan Mulder nog wel te drinken, na de brand bij Twence? Het RIVM constateerde een verhoogde dioxine-waarde. Maar Mulder maakt zich geen zorgen.

0 reacties


Veehouder blij met vooruitzicht financiële steun zeldzame runderen

Een erkenning voor de inspanningen die worden verricht om zeldzame rassen in stand te houden. Stichting Zeldzame Huisdierrassen en melkveehouders zijn blij met het vooruitzicht op financiële ondersteuning.

1 reactie