Nieuwsgrazer


Foto's
0
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
98
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 36jr
Laatst online: 3mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


25 May 2019

Optuigen KoeMonitor ligt op schema

De ontwikkeling van KoeMonitor verloopt volgens schema en is per 1 januari 2020 gereed. Het nieuwe systeem moet diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij borgen. Over de toetsing van fysieke controles op melkvee bedrijven zijn twijfels.

5 reacties

24 May 2019

Veehouders bang voor extremisten

Intensieve veehouders maken zich grote zorgen om hun veiligheid, na de bezetting van een varkensbedrijf in Boxtel vorige week. 70 procent van de varkens- en pluimveehouders is bang voor een bezetting op het eigen bedrijf.

7 reacties


Trend naar voeren gras in balen, alle voordelen op een rij

Verliezen in de kuil is ‘not-done’ maar komt helaas nog altijd voor. Is het voeren van gras wat geperst is in balen de oplossing? Kosten inkuilen en het persen van balen. Waar liggen kansen?

79 reacties


Overlaadbunker helpt gras inkuilen

Een bijzondere combinatie om gras in te kuilen, is door Peter Tolkamp van Tolkamp Agri Service uit Aalten ontwikkeld. 'We hebben een overlaadbunder aan Claas hakselaar gekoppeld.'

6 reacties


Voer Duynie nu VLOG-gecertificeerd

Al het rundveevoer van voerleverancier Duynie is vanaf nu VLOG-gecertificeerd. Dat meldt de organisatie, onderdeel van Royal Cosun.

0 reacties


Tweede snede: goed melken of extra krachtvoer nodig?

Hoe kan ik de tweede snede optimaal inkuilen en benutten voor de melkkoeien? De ruwvoerspecialisten van Van Iperen zetten een aantal aandachtspunten op een rij. Het advies is om onder de 40% drogestof in te kuilen. Het gras is namelijk snel te droog.

5 reacties


Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten

Het afromingspercentage bij de verkoop en verhuur van fosfaatrechten gaat als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt van 10 naar 20 procent. Voor de tijdelijke maatregel is wel een wetswijziging nodig.

Dat voornemen staat in een Kamerbrief die Schouten vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens de landbouwminister is verhoging van het afromingspercentage noodzakelijk om de melkveehouderij onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat te krijgen.

Tot op heden is er voor 85,3 miljoen kilo fosfaat aan rechten uitgegeven. Deze overschrijding is veroorzaakt door het toekennen van extra fosfaatrechten aan bedrijven die met succes een bezwaar- en beroepsprocedure voerden, schrijft Schouten. Door nog lopende zaken kan het totaal aan uitgegeven rechten nog verder oplopen.

Schrappen
De bewindsvrouw gaat de afgeroomde rechten in 2018 schrappen. Het gaat dan in totaal voor 420.000 kilo fosfaat. Ook de rechten die dit jaar worden afgeroomd komen niet terug op de markt. Hoe groot dat aantal zal zijn, is onzeker.

Tegelijkertijd is een generieke korting onacceptabel. Dat wordt hiermee voorkomen.

Schouten kan dus ook niet voorspellen of dat voldoende zal zijn om onder het fosfaatplafond te komen. Om die reden acht zij het noodzakelijk om tijdelijk het afromingspercentage bij verhuur en verkoop van fosfaatrechten te verhogen naar 20 procent.

Ingrijpend
'Ik realiseer mij dat dit een ingrijpende maatregel is, maar het betreft een noodzakelijke maatregel om een generieke korting te voorkomen. Dat is van groot belang voor de sector', schrijft Schouten in de Kamerbrief.

De minister sluit een nog verdere verhoging van het afromingspercentage later dit jaar niet uit. Dat kan als blijkt dat 20 procent onvoldoende is om onder het fosfaatplafond te komen. Pas als dat het geval is, wordt de fosfaatbank weer gevuld met afgeroomde rechten die opnieuw kunnen worden uitgegeven.

Ingrijpend en Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Nederland-vakgroep Melkveehouderij noemt de verdubbeling van het afromingspercentage ingrijpend en onverwachts. 'Tegelijkertijd is een generieke korting onacceptabel. Dat wordt hiermee voorkomen. We realiseren ons dat het instrumentarium dat de minister tot haar beschikking heeft, beperkt is.'

In de Kamerbrief benadrukt Schouten dat de overschrijding van het fosfaatplafond niet wordt veroorzaakt door het uitgeven van fosfaatrechten voor jongvee in de vleesveehouderij.

Sectorplafond
Deze rechten worden met instemming van de Europese Commissie buiten beschouwing gelaten bij de het sectorplafond voor de melkveehouderij. Tot nu is er voor 460.000 kilo fosfaat aan rechten uitgegeven aan de vleesveehouderij. Dit zal nog verder oplopen naar 760.000 kilo.

LTO Nederland onderschrijft het standpunt van minister Schouten dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechten die zijn uitgegeven aan de melkveehouderij en de rechten voor het jongvee in de vleesveehouderij dat onder het fosfaatrechtenstelsel valt.

Wetswijziging
De verhoging van het afromingspercentage vergt een wetswijziging. De Tweede Kamer heeft deze vrijdag ontvangen. De minister verzoek de Kamer deze zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, zodat deze zo snel mogelijk in werking kan treden.

Schouten heeft ook beleidsaanpassingen in voorbereiding voor het moment dat de melkveehouderij weer onder het fosfaatplafond zit. Zij wil dan onder meer de excretieforfaits actualiseren. Indien mogelijk al per 1 januari 2020.

Aanpassingen
Verder onderzoekt de minister of ze een aantal aanpassingen kan doorvoeren ten aanzien van het leasen van fosfaat- en dierrechten. Ze overweegt de mogelijkheid om bij een beperkt deel van de rechten die een veehouder bezit, verleasen zonder afroming mogelijk te maken. VVD en CDA dienden eerder al een motie in voor een soortgelijke aanpassing van de regelgeving omtrent fosfaatrechten.

In de Kamerbrief maakt Schouten ook melding van een advies van Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau. Deze stelt dat een nadere analyse nodig is, voordat een pilot met de kringloopwijzer kan starten. Er bestaan nog vraagtekens over de toepassing van een bedrijfsspecifieke verantwoording bij grondgebonden bedrijven, meldt de minister.

Waterkwaliteit
Vakgroepvoorzitter Meulenbroeks hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatrechten. 'LTO Nederland pleit zelf al langere tijd voor een pilot waar ondernemers echt mee vooruit kunnen. De melkveehouderij moet daar helaas al erg lang op wachten. We zijn er altijd voorstander van om mineralenverliezen te beperken. Ook vanuit klimaat en waterkwaliteit zijn pilots met experimenteerruimte en faciliterend beleid noodzakelijk.'

Schouten maakt in de Kamerbrief ook melding van de nog te hoge stikstofexcretie in de melkveehouderij. Meulenbroeks erkent dat de sector hier nog voor een opgave staat. 'Afgelopen woensdag hebben we samen met NAJK, NMV, Netwerk Grondig, Nevedi en NZO niet voor niets ons plan gepresenteerd. We zijn blij met de waardering die minister Schouten daarvoor toont.'

9 reacties

23 May 2019

Bijvoeren heckrunderen niet langer nodig

De heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn weer voldoende op gewicht. Staatsbosbeheer gaat daarom het bijvoeren langzaam afbouwen, meldt Provincie Flevoland.

0 reacties


'Iglo's schoonspuiten is een lekker klusje'

'Elk pasgeboren kalfje verdient een schone en frisse plek voor een goede start', aldus Janine Huntjens. 'Iglo's schoonspuiten is bovendien een lekker klusje. Ik doe het graag en ik ben secuur.'

20 reacties


Dreigbrieven voor Gelderse veehouders

Er zijn dreigbrieven van buitelandse activisten bezorgt op melkvee- en varkensbedrijven in Gelderland. Bij de politie kwamen tot nu toe drie meldingen binnen, waarvan twee uit de buurt van Lochem.

3 reacties


Melkaanvoer drukt DCA-spotprijs rauwe melk

Hoewel de piek van de melkaanvoer in Nederland aanzienlijk lager is dan eerdere jaren, is de beschikbaarheid desalniettemin ruim. Grote overschotten zijn er niet, maar de prijzen room en rauwe melk leveren op de spotmarkt wel wat in.

0 reacties


FrieslandCampina wil boeren met vriespuntproblemen niet in de kou laten staan

FrieslandCampina betreurt het feit dat boeren met vriespuntproblemen hun verhaal in de media hebben gebracht. Perswoordvoerder Jan-Willem ter Avest stelt dat RFC er alles aan doet om samen met de gedupeerde boeren naar een oplossing te zoeken.

6 reacties


Koeien in de stress door beving: 'Ze hebben 250 liter minder melk gegeven'

Melkveehouder William Poel uit Westerwijtwerd heeft donderdag ongeveer 250 liter minder melk gemolken. Wat hem betreft een gevolg van stress bij de koeien door de aardbeving van 3.4 woensdag.

0 reacties

22 May 2019

Drone meet biomassa gras

Met een drone werd dinsdag de biomassa van het gras gemeten bij melkveehouder Rick Berntsen in Azewijn. Hij doet samen met enkele andere melkveehouders mee aan een project over precisiebemesting op grasland.

0 reacties


Boerin geschokt: voor koeien levensgevaarlijke spijkers in balen kuilvoer Roden

Onbekenden hebben spijkers geslagen in balen met kuilvoer van een biologische melkveehouder. ,,Als we het niet hadden gezien en de koeien het voer hadden opgegeten dan was de ramp voor de dieren niet te overzien”, schrijft boerin Klaartje van Wijk op Facebook.

0 reacties


‘Koeien door aardbeving helemaal in de war’

Net voordat hij vanochtend vroeg de stal in wilde gaan om zijn koeien te melken, hoorde melkveehouder Marc Dijkema uit Westerwijtwerd (GR) een grote knal.

1 reactie


Melkveehouder moet gas geven voor stikstofreductie

De melkveehouderij moet extra gas geven om de stikstofexcretie omlaag te brengen. Die boodschap klonk woensdag in Werkendam waar de sector een gezamenlijke aanpak daartoe presenteerde.

59 reacties

21 May 2019

Gouden Grutto voor Wes Korrel uit Amstelland

Melkveehouder Wes Korrel uit Ouderkerk aan den Amstel is maandag onderscheiden met de Gouden Grutto 2019. Hij ontving die waardering voor zijn inspanningen om de weidevogels van het Amstelland te beschermen.

0 reacties


Boer in Boxtel krijgt complimenten van minister Grapperhaus: 'Beheerst gereageerd op actievoerders'

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft met boerenorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over de aanpak van incidenten met dierenrechtenactivisme zoals in Boxtel. Dit weekend bezocht de minister de gebroeders Van Sleuwen van wie hun stal een week geleden werd bezet door ruim 150 activisten: "Ik heb ze gecomplimenteerd over hoe beheerst ze zich hebben opgesteld.”

4 reacties


Inval bij veevoederbedrijf in omgeving Tilburg, boekhouding en vrachtwagens in beslag genomen

Bij een veevoederbedrijf in de omgeving van Tilburg is sinds dinsdagochtend een grote politie-inval gaande. Het bedrijf wordt ervan verdacht afvalstoffen aan het veevoeder te hebben toegevoegd. Er is nog niemand aangehouden.

6 reacties


Minister wil informatie extremisme beter delen

Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid wil de informatieuitwisseling over dierenactivisme en -extremisme met LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) intensiveren.

0 reacties


De Standaard constateert mestfraude Vlaanderen

In Vlaanderen wordt op grote schaal gefraudeerd met mestverwerking. Dat stelt het Vlaamse dagblad De Standaard op basis van eigen onderzoek.

3 reacties


Inval bij veevoederbedrijf in Baarle-Nassau, dieren werden ziek van afvalwater in veevoeder

De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan bij veevoederbedrijf Hendriks Group in Baarle-Nassau. Het bedrijf zou afvalwater aan het veevoeder hebben toegevoegd. Behalve het milieudelict wordt het bedrijf ook verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

0 reacties


Melkkoeien stoten minder methaan uit door zeewiervoer

Melkkoeien stoten aanzienlijk minder methaan uit door zeewier aan hun menu toe te voegen. Dat zijn de voorlopige resultaten van een laboratoriumproef aan de Universiteit van Wageningen. Methaan is een sterk broeikasgas en de veehouderij is een sector die hier een groot aandeel in heeft. In de zomer wordt de proef in praktijk gebracht. Koeien krijgen op de Dairy Campus in Leeuwarden de komende maanden zeewier te eten.

0 reacties

20 May 2019

Schouten wil kalversterfte terugbrengen

Minister Carola Schouten (LNV) wil deze zomer concrete doelstellingen vaststellen om kalversterfte terug te brengen. Dat doet ze in samenspraak met de betrokken sectoren.

0 reacties


Oprichters Vegetarische Slager beginnen eigen bedrijf: 'We gaan veganistische melk ontwikkelen'

Bijna vijf maanden verkeert de Vegetarische Slager nu onder de vleugels van Unilever. En dat bevalt goed, vertelt Niko Koffeman van het bedrijf aan VMT tijdens een bijeenkomst in Wageningen. Er zit een plantaardige vleesnespressomachine aan te komen en Koffeman begint samen met medeoprichter Jaap Korteweg een eigen bedrijf.

11 reacties


Melkveehouder en fotograaf brengen Ode aan het vee

'Dit is Pinda en deze koe is de ster van het boek', vertelt melkveehouder Karolien Hupkes uit Didam. Samen met fotograaf Brenda Beumer uit Babberich maakte ze Ode aan het vee.

0 reacties


Dairy Campus schotelt koeien zeewier voor

Dairy Campus in Leeuwarden voert vanaf 8 juli zeewier aan zijn koeien. De koeien krijgen drie soorten wieren geserveerd die in kleine doseringen bij het voer gaan om de effecten op de methaan productie te meten per wiersoort. Het onderzoek maakt deel uit van het POP3-project Zeewier in een gezonde melkveehouderij.

2 reacties


Boerenstatement met trekkers na bezetting Boxtel

De trekkeractie op een weiland in Scheerwolde is een groot succes. Dat zegt melkveehouder Eline Vedder uit Ruinerwold in de studio van Nieuwe Oogst TV.

1 reactie


Minister ziet geen noodzaak emissiearme stalvloeren verder te onderzoeken

Minister Carola Schouten ziet vooralsnog geen noodzaak in verdergaand onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren. Dat laat ze weten als antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een ongeluk op een boerderij in Markelo.

17 reacties


Nieuw melksysteem: Dit scheelt ons drie uur werk op een dag

Melkveebedrijf Mennik in Emmen werkt sinds april met Het nieuwe melken. Het nieuwe melksysteem maakt het werk sneller en lichter.

12 reacties

19 May 2019

Ruim honderd boeren in de Kop van provincie reageren op actie Boxtel: 'Doesnormaal'

Boeren in de kop van de Overijssel reageren op de bezetting van een varkensstal in het Brabantse Boxtel afgelopen week. Met meer dan honderd tractoren schreven ze 'Doesnormaal' in een weiland in de omgeving van Scheerwolde.

50 reacties

18 May 2019

Bloemrijke akkers zijn sexy

Onder leiding van Agrarisch Natuur Drenthe worden er in de provincie ook dit voorjaar weer bloemrijke akkers ingezaaid. Zowel de natuur als de boeren hebben er volgens de organisatie baat bij.

5 reacties


Aanbod kruislingkalveren drukt de prijs

Een op de vier eerste inseminaties komt voor rekening van een Witblauw-stier. Het zijn vooral melkveehouders die het ras Belgisch Witblauw gebruiken om nuka's af te zetten als kruislingen. Het grotere aanbod drukt de meerprijs voor kruislingen.

0 reacties


Is haver- of sojadrank echt beter dan melk?

We verruilen het klassieke glas melk steeds vaker voor plantaardige vervangers op basis van soja, haver, amandel, rijst, hazelnoot en kokos. Is dat gezonder en wat zijn de gevolgen voor het milieu?

10 reacties


Emotionele boeren doen verhaal na stalbezetting: ‘Het was vernederend’

De emoties zitten hoog en ook de boosheid zit niet ver onder de oppervlakte. Tot nu toe hadden de gebroeders Van Sleuwen amper tijd om alle gebeurtenissen van deze week te laten bezinken. Ruim 150 activisten bezetten maandag tien uur lang hun stal in Boxtel en al is de bezetting fysiek voorbij, het bedrijf wordt er nog steeds door gegijzeld.

1 reactie

17 May 2019

Melkvee- en Akkerbouwdagen tonen nieuwe ontwikkelingen

Tijdens de Melkvee- en Akkerbouwdagen in het Groningse Opende konden boeren drie dagen lang kennismaken met nieuwe ontwikkelingen. Maar ook het sociale aspect speelde een belangrijk rol tijdens deze buitenbeurs.

3 reacties


Joost van der Hoogte weg bij Bell Leerdammer

Als gevolg van een reorganisatie neemt Joost van der Hoogte, directeur Operations bij Royal Bell Leerdammer, eind juli afscheid van deze zuivelaar. Zijn functie vervalt, zo laat de overkoepelende Fromageries Groupe Bell weten.

2 reacties


Koning bezoekt Gezondheidsdienst voor Dieren

Hoog bezoek voor de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Koning Willem Alexander was donderdag aanwezig bij de viering het honderdjarig bestaan van de dienst.

0 reacties


DOC Kaas moet bewijs voor inhouden melkgeld leveren

DOC Kaas moet bewijzen dat zij melkgeld mocht inhouden van leden die na de fusie met DMK bij het coöperatief bedrijf zijn vertrokken. Dit blijkt uit een tussenvonnis van de rechtbank in Assen. Het bedrag betreft het uitgekeerde aandeel in de transactiesom van €20 miljoen, die DOC Kaas van het Duitse zuivelconcern DMK ontving bij de fusie.

0 reacties


Bijna 90 procent Vlaamse bedrijven IBR-vrij

Het percentage Vlaamse bedrijven met de Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) vrij status steeg vorig jaar fors. Terwijl op 1 januari 2018 twee derde van de bedrijven deze status had, was op 31 december van dat jaar 88 procent van de bedrijven IBR-vrij.

0 reacties


NMV verzoekt om pas op plaats bij aanpassing stallen vanwege explosiegevaar

Ledenbericht Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant heeft besloten dat nagenoeg alle stallen dit jaar een aanvraag dienen te doen voor een wijziging van de natuurwetbeschermingsvergunning. Dit in verband met emissiearme stalsystemen die toegestaan zijn volgens een lijst uit de verordening. Het is al jaren bekend dat...
Het bericht NMV verzoekt om pas op plaats bij aanpassing stallen vanwege explosiegevaar verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

0 reacties


Facebookgroep tegen extremisten groeit als kool

Facebookgroep Farmers Defence Force die maandag na de varkensstalbezetting door dierextremisten in Boxtel werd opgericht, heeft in de loop van vrijdagmiddag al bijna vierduizend leden. Oprichter Mark van den Oever dacht niet dat het zo hard zou lopen.

5 reacties


Snelrecht reële optie voor Grapperhaus

Toepassing van snelrecht bij dierenactivisme is voor minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een reële optie. Dat heeft hij voor de camera van televisieprogramma Hart van Nederland gezegd.

6 reacties


'DOC Kaas moet bewijzen dat ze transactiesom vertrekkers mag inhouden'

Mag DOC Kaas bij vertrekkende melkveehouders het uitgekeerde aandeel in de transactiesom na de fusie met DMK inhouden op het melkgeld? De rechtbank van Assen vindt in een tussenuitspraak dat de kaasproducent moet bewijzen dat deze inhouding ten tijde van de fusie bekend was.

0 reacties

16 May 2019

300 hectare onderwaterdrainage in Meijepolder

Twaalf grondeigenaren in de Meijepolder Laag in Bodegraven-Reeuwijk slaan de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken.

0 reacties


FrieslandCampina moet vanille in vla stoppen

FrieslandCampina handelt in strijd met de Europese wetgeving tegen misleiding door in zijn Optimel Vanillevla geen vanille te stoppen. Dat heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie geoordeeld. Daarmee is een eerdere uitspraak van de commissie bevestigd en definitief.

13 reacties


LTO eist lik op stuk tegen extremisten

De overheid moet een harde lijn trekken tegen dierenextremisten. Dat laten LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) weten na afloop van een gesprek met landbouwminister Carola Schouten over de gebeurtenissen in Boxtel deze week.

0 reacties


Blijf met je poten van andermans levenswerk af!

Journaliste Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de bezetting van een varkenshouderij, maandag.

Quote:
EMOTIE
Ik durf mijn vingers niet te branden aan het noemen van een leeftijd, maar Jonathan en Alix leken me niet heel oud. Jong zelfs. Ze zaten met een zelfingenomen nepglimlach aan tafel bij Jeroen Pauw, tegenover twee boeren met oprechte emotie in hun ogen. Het contrast kon niet groter. Helemaal toen Alix haar toneelstukje startte.

Haar stem brak - althans, ze deed er een poging toe - toen ze sprak over Rosie, het zieke biggetje dat ze tijdens de bezetting onder haar hoede nam en voor één keer frisse lucht wilde laten ruiken en een grasspriet wilde laten zien. Rosie: "Vernoemd naar haar roze kleur en naar de bloem, die ze nooit in het echt zo ruiken" - ofzo. Het was tenenkrommend. Waarschijnlijk had Alix thuis voor de spiegel geoefend op een theatrale traan, maar die kreeg ze er live toch niet echt uitgeperst. Ai…

Lees hier de complete column: vrouw.nl/artikel/opinie/…

4 reacties

15 May 2019

ForFarmers centraliseert biologische voederproductie

ForFarmers centraliseert per 1 juli de productie van biologische voeders in Lochem. De productieactiviteiten van Van Gorp Bio in Schalkwijk worden overgeheveld naar Gelderland. Daar zit de fabriek van dochteronderneming in biologische voeders Reudink.

1 reactie


Wisselend beeld zuivelnoteringen

De officiële Nederlandse zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week een wisselend beeld zien. De boterprijs daalt licht, net zoals de notering voor volle melkpoeder. De andere noteringen zitten in de lift.

0 reacties


Groningse boeren volgen kat in predatieonderzoek

Boeren in Groningen hebben twintig katten voorzien van een gps-tracker om meer inzicht te krijgen in de rol van deze jagers in de predatie van weidevogels.

6 reacties

14 May 2019

Activisten Boxtel doen aangifte van vernieling auto's, ‘Nog zeker zestig demonstranten in de cel’

BOXTEL - Zeker zestig actievoerders hebben de nacht doorgebracht in een cel. Dat zegt Jonathan Loogman, woordvoerder van de 200 dierenactivisten die maandag in Boxtel een stal bezetten. Volgens hem berustte de aanhouding van de meesten van hen op een misverstand.

36 reacties


Boeren vrezen ruiming na bezetting varkensboerderij Boxtel

Boerenorganisaties zijn bang voor ziektes in de varkensboerderij in Boxtel, als gevolg van de bezetting gisteren van ruim honderd dierenactivisten. Mogelijk moeten de boerderij en varkenshouders in de buurt zelfs worden geruimd, zeggen de brancheorganisatie voor varkenshouders POV en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tempert de gemoederen iets, en zegt dat er pas wordt geruimd als er een ziekte wordt aangetroffen. Zover is het nu nog niet, benadrukt de organisatie. Wel is de voedselwaakhond in gesprek met de veehouder en zijn dierenarts over het treffen van maatregelen om risico's van dierziekten in zijn boerderij en verdere verspreiding te beperken.
Varkenspest
De grootste angst, zeggen de boeren, is voor de Afrikaanse varkenspest. Dat is een zeer besmettelijke ongeneeslijke ziekte die voorkomt in grote delen van Azië en ook in verschillende Europese landen. In België is de ziekte bij wilde varkens vastgesteld. Verder naar het oosten van Europa en in China heerst de ziekte ook in de voedselproductieketen.
De Afrikaanse varkenspest wordt het vaakst overgebracht door mensen, zegt Eric Stipthout, vice-voorzitter van brancheorganisatie POV. Varkenshouders in Nederland houden zich aan een reeks beschermingsmaatregelen om de ziekte buiten de deur te houden, waaronder sanitaire zones, douches en speciale kleding. De ruim honderd activisten die de stal binnendrongen, hebben zich daar niet aan gehouden, zegt Stipthout. Dat er activisten deelnamen met 26 nationaliteiten, zoals de actiegroep zelf stelt bij Omroep Brabant, verhoogt het risico op besmetting, zegt hij.
Exportbeperkingen
Na besmetting duurt het enige weken voordat de ziekte zichtbaar is. Als dat gebeurt verliest de boer zijn dieren, en moeten mogelijk ook varkenshouders in zijn omgeving worden geruimd, zegt de POV. Als er eenmaal varkenspest heerst in Nederland, dan worden er hoogstwaarschijnlijk exportbeperkingen of zelfs een exportstop ingesteld, zegt Stipthout. Behalve ziekten, tast ook stress het welzijn van de varkens aan, zegt hij.
De bezettersgroep was zo gemêleerd omdat er in Nederland een internationale bijeenkomst was over de bio-industrie en anti-speciesisme (discriminatie tussen wezens op basis van hun soort). Van de naar schatting ruim honderd dierenactivisten die de boerderij waren binnengedrongen, zitten er nog zeker 75 vast, zegt een woordvoerder van Meet the Victims. Hij verwacht dat ze vanmiddag worden vrijgelaten.
De politie Oost-Brabant wil pas vanmiddag meer kwijt over de juridische stand van zaken. Ook wil een woordvoerder niets zeggen over hoeveel mensen er nog vastzitten.

2 reacties


A-ware werkt samen met biestverwerker SCCL

The Saskatoon Colostrum Company Ltd. oftewel SCCL uit Canada gaat melkleveranciers aan Royal A-Ware adviseren in het biestprotocol. Ook haalt het bij hen overtollige biest op om te verwerken tot oplosbare biestproducten.

7 reacties


Nederlandse melkveehouder ziet kosten oplopen

Nederlandse bedrijf ziet kosten per kilo melk sneller stijgen dan melkveebedrijf in omringende landen.

6 reacties


Tweede Kamer verbolgen over langdurige boerderijbezetting

Politieke partijen in de Tweede Kamer zijn verbolgen over de lange bezetting van een varkensbedrijf in Boxtel. Een aantal Kamerleden heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tijdens het wekelijkse vragenuur gevraagd waarom de actie niet eerder is beëindigd. De minister stelt dat hij zo escalatie van het conflict wilde voorkomen.

10 reacties


Boer kan voorlopig geen varkens afvoeren

De varkenshouder in Boxtel wiens stal maandag door actievoerders werd bezet, kan de komende drie weken geen dieren aan- of afvoeren. Dat heeft hij dinsdag afgesproken met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en een dierenarts. NVWA bevestigde dinsdag berichtgeving van Omroep Brabant.

0 reacties

13 May 2019

Minister Schouten: ‘Geen bonus op grond, maar subsidie per grutto’

Den Haag
Nederland ontvangt nu zo’n 850 miljoen euro landbouwsubsidies vanuit Brussel. Maar hou eens op over de hoogte van dat bedrag, ga liever nadenken over hoe we dat met z’n allen anders kunnen besteden, zegt minister Carola Schouten van Landbouw in het Financieele Dagblad .
Wat haar betreft gaat er meer geld naar natuurbehoud, minder naar grond. Schouten wil van ‘een bonus op grond’ naar ‘subsidie per grutto’. Nederland moet vooral niet minder landbouwsubsidies uit Brussel ontvangen, maar het landbouwgeld kan beter besteed worden, met name aan klimaat, natuur en dierenwelzijn....

14 reacties


Duurzaamste melkveebedrijf houdt meer over

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven presteert economisch beter dan de rest. Dat uit zich in een hoger inkomen per betaalde arbeidsjaareenheid, een lagere kostprijs en een lagere kritische melkprijs. Wel is de arbeidsinzet hoger.

4 reacties


Kalveropfokclub brengt kinderen in contact met dieren

De leden van kalveropfokclub Bronckhorst kwamen zaterdag bijeen op het erf van de familie Vaatjes in het Gelderse Wichmond. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 20 kinderen tussen de 6 en de 16 jaar.

0 reacties


Tientallen boeren voeren tegenprotest bij door dierenactivisten bezette varkensboerderij

Tientallen boeren voeren tegenprotest bij de door dierenactivisten bezette varkensboerderij in Boxtel. Vooralsnog verloopt zowel de actie van de activisten als van de boeren vreedzaam.

Aan de andere kant van de boerderij zijn inmiddels zo’n twintig boeren gearriveerd met tractoren om een tegenprotest te voeren. “Er zijn er nog veel meer onderweg”, zegt verslaggeefster Imke van de Laar die aanwezig is in Boxtel. De boeren hebben elkaar opgeroepen via de telefoon om een tegengeluid te laten horen. Van de Laar laat weten dat 'zelfs boeren uit omgeving Biezenmortel' zijn gekomen.

11 reacties


Actievoerder flauwgevallen bij protest in Boxtel, politie houdt zeker zestig boeren op afstand

Een van de dierenactivisten die de varkensboerderij in Boxtel bezet, is maandagavond flauwgevallen. De actievoerder werd rond kwart over acht naar buiten gedragen. Zo'n 200 activisten voeren sinds twaalf uur in en buiten de stal actie. Zeker zestig boeren voeren aan de andere kant van de boerderij een tegenprotest. De politie houdt beide partijen op afstand van elkaar.

15 reacties


Waarom de politie na uren bezetting niet binnenvalt in de Boxtelse boerderij

BOXTEL - Om 12.00 uur betraden zo'n 200 dierenactivisten een varkensboerderij in Boxtel. De helft daarvan verschanste zich binnen in de stallen, de rest staat al die uren al buiten. De politie is aanwezig, maar ondernam nog geen zichtbare actie. Waarom niet?

6 reacties


Auto's omver gegooid, provocatie met barbecue - Boosheid neemt toe

De sfeer rondom de bezette varkensfokkerij in Boxtel wordt steeds grimmiger. Iets na negen uur werden er verschillende auto’s van dierenrechtenactivisten omver gegooid. Op sociale media circuleren meerdere foto’s van beschadigde voertuigen. Tegenstanders van de activisten delen ondertussen provocerende foto’s van een barbecue die dichtbij de fokkerij gehouden wordt.

44 reacties

11 May 2019

POV waarschuwt voor dierenactivisten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) waarschuwt veehouders voor dierenactivisten die dit weekeinde in Amsterdam een groot internationaal congres bezoeken. De POV houdt er rekening mee dat de activisten stallen gaan bezoeken.

1 reactie


Wisselvallige weer stimuleert gras drogen

Grasdrogerij Oldambt in Oostwold begon twee weken geleden met het drogen van gras. Door het wisselvallige voorjaar lieten melkveehouders een deel van hun eerste snede tot grasbrok persen.

0 reacties


Finale zitting over MKZ in Kootwijkerbroek

Heeft het ministerie van Landbouw in 2001 terecht besloten om 246 boerderijen in Kootwijkerbroek te ruimen omdat er in het Veluwse dorp mond-en-klauwzeer (MKZ) zou zijn uitgebroken? Die vraag staat maandag centraal tijdens een finale zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.

27 reacties


VVD vraagt opheldering over aanpak mestfraude

De VVD vraagt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hoe het staat met de aanpak van de mestfraude. VVD-Kamerleden Helma Lodders en Antoinette Laan-Geselschap hebben hierover Kamervragen gesteld.

8 reacties