Nieuwsgrazer


Topics
0
Reacties
1
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 38jr
Laatst online: 6mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


24 Feb 2021

Bezwaar aantekenen openbaring gegevens PAS-melders

De Raad van State heeft vorige maand naar aanleiding van een wob-verzoek van milieuactivisten MOB besloten dat de gegevens van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. LTO...

5 reacties


EU 2020: recordhoeveelheid melk geleverd

De aanleveringen van rauwe melk aan de zuivelfabrieken in de Europese Unie hebben in het jaar 2020 een nieuw record gevestigd.

5 reacties


Saldo melkveesector januari fors lager

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in januari 2021 uit op 15.700 euro. Dit is 12 procent minder dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De sector kampt met een lagere melkprijs, hogere voerkosten en lagere veeprijzen.

5 reacties


Tweede subsidieronde brongerichte verduurzaming van stallen vandaag van start

Vandaag opent de tweede subsidieronde voor de brongerichte verduurzaming van stallen.Om de doeltreffendheid van de regeling te vergroten en de regeling voor meer veehouders toegankelijk te maken zijn er vanuit het ministerie enkele wijzigingen doorgevoerd

0 reacties


Stijging boternotering zet door

Bij de Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen is opnieuw een stijging te zien bij de boterprijzen. Ook vollemelkpoeder noteerde hoger dan vorige week.

11 reacties

23 Feb 2021

Akkoord SGD en ZuivelNL nog niet breed gedragen

De Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) en ZuivelNL hebben uiteindelijk toch een akkoord gesloten over de praktische uitvoering van het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en KoeAlert.

0 reacties


Meulenbroeks: 'Kalverimport verbieden? Zo simpel zit de wereld niet in elkaar'

De kalverhouderij in Nederland heeft het zwaar. De coronacrisis raakt de sector hard. De import van kalveren staat ter discussie en minister Carola Schouten van LNV wil een ander verduurzamingsplan. Ze ontwikkelt nu zelf toekomstscenario's. Maar wat vindt de sector nodig voor een toekomstbestendige kalverhouderij?

0 reacties


FrieslandCampina produceert meer, maar stoot minder CO2 uit

FrieslandCampina-leden hebben de totale CO2-uitstoot per kilo melk sinds 2010 omlaag gebracht met 8 procent. Hierdoor is de totale uitstoot van de zuivelcoöperatie licht gedaald, ondanks een groei van de productie met 13,6 procent.

3 reacties


NMV niet vooraf geïnformeerd over akkoord SGD en ZuivelNL

Over de inhoud van het akkoord tussen SGD en ZuivelNL kan de NMV nog geen uitspraken doen. „Maar de wijze waarop het akkoord tot stand is gekomen, draagt niet bij aan de transparantie die wij graag zien binnen ZuivelNL”, merkt Harm Wiegersma, op.

12 reacties


Roelof Bisschop: ‘Speel landbouw en natuur niet tegen elkaar uit’

In de zesde aflevering van ‘Aftellen naar de verkiezingen’ spreekt politiek redacteur Wim van Gruisen met Roelof Bisschop van SGP.

2 reacties


Boer Jan geniet weer van zijn koeien na MKZ-ruiming

De MKZ littekens waren niet zomaar weg:

0 reacties


Pootband met diernummer als alternatief voor vriesbranden

Nieuw op de markt is een pootband waarop het nummer van de betreffende koe is gedrukt. Het is onder andere ontwikkeld als alternatief voor vriesbrandnummers.Thijs Riem Vis uit Gorredijk heeft het product twee jaar geleden ontwikkeld en de afgelopen tijd uitvoerig getest. De pootbanden zijn voorzien van een speciale laag waardoor vuil en mest niet hecht en de nummers goed leesbaar blijven, stelt de ondernemer. De pootband is gemaakt van sterk materiaal, vezels die ook in de autogordel zitten. Over de nummers die op de pootband zijn gedrukt, zit een coatingslaag. De band wordt bevestigd met een gesp. Ook zijn er gekleurde banden verkrijgbaar.

De prijs komt op 5,50 euro per pootband. Vis is een halfjaar met het product op de markt en heeft inmiddels ruim 1.000 pootbanden verkocht.

0 reacties


Fotoserie: “De koeien zien de Collector als een soortgenoot en zijn er snel aan gewend”

Robotfabrikant Lely heeft de afgelopen tijd een klantonderzoek onder de huidige Collectorgebruikers in Nederland laten uitvoeren in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Wereldwijd rijden al meer dan 2.000 van deze mestrobots door melkveestallen

0 reacties


Mestverwerkingskosten Merensteyn gaan omlaag

Bij mestverwerker Merensteyn gaat de ophaalbijdrage voor de verwerking van mest in 2021 met zo'n 2,50 euro per ton mest omlaag. De capaciteit wordt goed benut en de dikke fractie kan onder het Fertigarant-certificaat worden afgezet.

0 reacties

22 Feb 2021

Alternatieven voor formaline zijn nog te duur

Formaline en kopersulfaat staan al jaren bekend als effectieve middelen tegen mortellaro, een hardnekkige infectieziekte in de klauwen van een koe. Maar formaline is ook een gevaarlijk goedje dat bij contact tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden. Er zijn wel alternatieven op de markt, maar die zijn voor veel agrarisch ondernemers gewoonweg te duur.

6 reacties


Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020

Gegevens van veehouderijsectoren per provincie, in 2015 en 2020

2 reacties


Links wil dat boeren wijken voor natuur, VVD en CDA proberen platteland te vriend te houden

Bijna niemand heeft het er nog over, maar de stikstofcrisis hangt als een donkere wolk boven deze verkiezingscampagne. Links wil dat boeren wijken voor natuur, VVD en CDA proberen het platteland te vriend te houden.

5 reacties


Melkprijs FrieslandCampina naar 35,25 euro

De FrieslandCampina-garantieprijs voor de maand maart stijgt met 25 cent per 100 kilo melk ten opzichte van februari en komt daarmee op 35,25 euro uit. Ook de biologische melkprijs stijgt met 25 cent en komt daarmee op 47,50 euro per 100 kilo melk.

0 reacties


Efficiënte productie heeft mix van dierlijke en kunstmest nodig

Met alleen maar dierlijke mest zal de productie in Nederland dalen. Want dierlijke mest is deels hergebruikte kunstmest en deels geïmporteerd krachtvoer, zo werd gesteld op een webinar van kunststofproducent Yara. Daarbij is het met gerichte kunstmestgiften mogelijk om efficiënter te produceren de doelstelling voor 2030 te behalen.

0 reacties


Bedrijfsgezondheidsplan en KoeAlert worden praktischer

ZuivelNL en Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) hebben afspraken gemaakt over de invulling van het voor veehouders verplichte Bedrijfsgezondheidsplan (BGP). Aan dit plan wordt een controleonderdeel toegevoegd. Daarbij wordt informatie gedeeld, waardoor dierenartsen minder werk hoeven te doen.

17 reacties


NMV distantieert zich van akkoord ZuivelNL en SGD (persbericht)

Vanmiddag bereikte NMV het bericht van een akkoord tussen ZuivelNL en SGD over de praktische uitvoering BGP en Koealert. NMV is één van de dragende partijen binnen ZuivelNL en het akkoord komt voor ons uit de lucht vallen.

Helaas is dit akkoord gesloten zonder NMV hierbij te betrekken en is er dus geen toestemming verleend door het bestuur NMV. NMV distantieert zich van het genoemde akkoord en wil opheldering vanuit ZuivelNL: hoe is dit tot stand gekomen zonder betrokkenheid van NMV?

ZuivelNL zou in de ogen van NMV een organisatie moeten zijn die de belangen van melkveehouders behartigt. Door het niet transparante proces maakt ZuivelNL zich ongeloofwaardig.

26 reacties

21 Feb 2021

Hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten op 21 februari

In Eindhoven en Woensdrecht is zondagmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nog nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Het oude record stamt uit 1949, toen het 17,1 graden werd in Buchten (Zuid-Limburg). Het record wordt volgens Weer.nl verpletterd, aangezien de temperatuur later op de dag in Noord-Brabant en […]

21 reacties

20 Feb 2021

Natte toplaag bodem in 14 dagen waarschijnlijk erg droog

Na een heuse koudegolf volgt de laatste week van de laatste wintermaand een ongekend warme periode. De kans bestaat dat de toplaag van de verzadigde grond in 14 dagen tijd uitdroogt, net als vorig voorjaar. Na de recordwarme, zeer zonnige en neerslagloze laatste februariweek die nu voor de deur staat, volgt namelijk […]

40 reacties


’Bescherm de natuur, bouw in het groen’

Quote:
„Laten we voor iedere woning die we in de stad bouwen er ook eentje buiten de stad realiseren”, bepleit Coen van Rooyen.

We moeten dus juist die binnenstedelijke natuur beschermen. Dat doen we nu onvoldoende. In plaats daarvan beschermen we de 86% van Nederland die nog onbebouwd is. Veruit het grootste deel daarvan (meer dan de helft van het oppervlak van Nederland) is ’agrarisch groen’. Met andere woorden: boerenbedrijven. Kilometers weiland met af en toe een koe erop.

Natuurlijk leveren die velden typisch Nederlandse vergezichten op. Maar de gedachte dat dit groen per se beschermd moet worden, volgt rechtstreeks uit het verstoorde beeld dat we van de natuur hebben. We verwarren boerenindustrieterreinen met natuur.

1 reactie


Rendement zuivel wereldwijd onder druk door duurder veevoer

De aanhoudende stijgende diervoederprijzen over de hele wereld zetten de winstgevendheid van veehouderijen verder onder druk. De hogere diervoerprijzen ontstaan vooral door het duurdere graan en soja

2 reacties

19 Feb 2021

Tjeerd de Groot: ‘Ik ben de politieke ambassadeur van kringlooplandbouw’

In de vijfde aflevering van ‘Aftellen naar de verkiezingen’ spreekt politiek redacteur Wim van Gruisen met Tjeerd de Groot van D66.

33 reacties


Dierenartsen luiden noodklok om administratieve rompslomp

Een groep van 28 dierenartsenpraktijken trekt vanwege administratieve rompslomp aan de bel bij ZuivelNL en stichting Geborgde Dierenartsen. Sinds 1 januari moet een dierenarts als Geborgde Rundveedierenarts op het melkveebedrijf een Bedrijfsgezondheidsplan en een nieuw ontworpen Officiële Controle uitvoeren.

26 reacties


Melkveehouder Houben: 'Altijd aanpassen aan de omstandigheden'

Van de productie van gezond voedsel tot aandacht voor dier- en plantgezondheid en van het beheer van een mooi en divers landschap tot het bijdragen aan een gezonde economie. De Limburgse boeren en tuinders houden de provincie letterlijk gezond. Vandaag in gesprek met melkveehouder en natuurbeheerder Harrie Houben.

1 reactie


LTO: 'Ander kalvertransport ingrijpend voor melkvee- en kalversector'

Aanpassing van de regels voor het transport van kalveren kan grote impact hebben voor zowel de melkvee- als de kalversector. Daarvoor waarschuwen de vakgroepen Melkveehouderij en Kalverhouderij van LTO Nederland.

30 reacties


Dierenartsen luiden noodklok over administratieve rompslomp

Een groep van 28 dierenartsenpraktijken trekt vanwege administratieve rompslomp aan de bel bij ZuivelNL en stichting Geborgde Dierenartsen. Sinds 1 januari moet een dierenarts als Geborgde Rundveedierenarts op het melkveebedrijf een Bedrijfsgezondheidsplan en een nieuw ontworpen Officiële Controle uitvoeren.

1 reactie


Column: Gloort er een andere Haagse grondhouding voor landbouw?

Kunnen politici van elf politieke partijen elkaar vinden en samen voor een goed landbouwbeleid zorgen? Politici, ook die van de linkerkant, spraken gisteravond tijdens het landbouwverkiezingsdebat nadrukkelijk uit dat ze naast de boeren willen gaan staan.

6 reacties


Digestaat niet slecht voor bodemleven

Bemesten van grasland met digestaat heeft geen negatief effect op de schimmels en bacteriën in de bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van Eline Keuning, onderzoeker bij Bioclear Earth.

21 reacties


Kunstkoe geeft studenten beeld van voortplanting bij koeien

Studenten aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden kunnen binnenkort meer leren over de voortplanting bij koeien met de kunstkoe Henryetta. De onderwijsinstelling gebruikt deze in lessen over kunstmatige inseminatie.

0 reacties


'Sleutel tot betere stikstofbenutting'

‘Maissilage blijft een belangrijk ruwvoer op het melkveebedrijf door de hoge opbrengst met een hoge voederwaarde. Bij de teelt kijkt men veelal naar de VEM en zetmeelopbrengst, maar onderschat ook de ruw eiwit opbrengst niet.

0 reacties


WUR-docent Dijkstra: Snijmaïs sleutel voor verlagen ammoniak én methaan

Universitair hoofddocent Jan Dijkstra van Wageningen UR ziet een belangrijke rol voor maïssilage en in mindere mate jong, goed verteerbaar gras, om zowel de ammoniakuitstoot als de methaanemissie te verlagen.

61 reacties

18 Feb 2021

Consortium onderzoekt integrale aanpak mestvraagstuk

Een consortium onder leiding van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) zoekt naar integraal werkende oplossingen voor het mestvraagstuk. Van een innovatief stalsysteem tot en met precisiebemesting op het land.

16 reacties


Vion rondt overname runderslachterij Adriaens af

De overname van de Belgische runderslachterij Adriaens in Zottegem door Vion is afgerond. Vion-topman Ronald Lotgerink spreekt van 'regionale versterking in West-Europa, naast de vestigingen in Nederland en Duitsland.'

0 reacties


Ferme uitspraken in persbericht Universiteit Twente over intensieve veehouderij en zoönosen niet te linken aan een deugdelijke wetenschappelijke onder

Op 8 januari bracht Universiteit Twente een persbericht uit met als titel: Meer risico op zoönose in Nederland dan we denken. In het persbericht luiden wetenschappers van de vakgroep Psychologie van Risico, Conflict en Veiligheid van de universiteit de noodklok; Nederlanders zouden zich niet voldoende bewust zijn van het risico op het ontstaan van zoönosen vanuit de intensieve veehouderij. Bij navraag van STAF bleek het onderliggende onderzoek niet gepubliceerd en is er zelfs nog geen artikel geschreven. Dit betekent, dat de aanpak en kwaliteit van het werk niet beoordeeld en goedgekeurd is door onafhankelijke referenten. Bovendien was de universiteit pas na lang doorvragen bereid beschikbare achterliggende informatie vrij te geven.

10 reacties


‘Begin volgende week mest rijden op hoge zandgrond’

In record tempo droogt het sneeuwlandschap van de afgelopen week op. Volgens ‘Weerboer van het Oosten’ Gerrit Vossers is begin volgende week een goed moment om grasland op zand te bemesten.

TIPS OM GOED VOORBEREID HET LAND OP TE GAAN: boerenweer.nl/goed-voorbereid-het-land-op/

34 reacties


CBS over stikstof: Het blijft een ingewikkelde afweging tussen natuur en economie

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het uit in deze video.

3 reacties


Nieuw-Zeelandse melker heeft laagste CO2-footprint

De melkveehouders in Nieuw-Zeeland hebben de laagste CO2-footprint, zo laat een nieuw onderzoek van AgResearch zien. In de analyse is de CO2-voetafdruk van 18 grote zuivellanden vergeleken. In Nieuw-Zeeland is de CO2-uitstoot maar liefst 48% lager dan het gemiddelde van de andere landen.

6 reacties


Rotterdam proeftuin voor boeren van de toekomst: ‘Mijn kaas in de stad krijgen is moeilijker dan je denkt’

Melkveehouder Arie van den Berg is al een eindje op weg in wat vandaag is aangekondigd als ‘de grote omwenteling’. Boeren in de Rotterdamse regio werken volgens deze plannen natuurvriendelijker en ze produceren voor de buurt.

0 reacties


Nederlandse kunstmestproductie in het nauw

Belangenorganisatie Meststoffen Nederland vreest voor de toekomst van de kunstmestproductie in Nederland. Haagse politieke ontwikkelingen en onderlinge verdeeldheid in de agrarische sector wijzen in die richting.

24 reacties


Dierenarts: 'Longwormen vinden is vooral luisteren'

Hoestende koeien in de zomer zijn een opmerkelijk verschijnsel dat vooral past bij een longworminfectie. Wie regelmatig naar de koeien luistert, kan vroeg signalen oppikken en na overleg met de dierenarts handelend optreden. Dat stelt Debora Smits, dierenarts bij Royal GD.

0 reacties


Daar is de lente al. Temperatuur schiet dit weekend omhoog, de zon laat zich zien en Saharazand belooft knalrode zonsondergang

‘De luchtsoort waarmee we komend weekend te maken krijgen is helemaal afkomstig uit het noorden van Afrika. Natuurlijk koelt deze lucht ‘onderweg’ nog wel een beetje af, maar desondanks kunnen we vanaf zondag waarschijnlijk tal van warmterecords bijschrijven. Meer: DvhN.nl Fotoarchief Tractorfan

1 reactie


Landbouwverkiezingsdebat ‘Voorbij de polarisatie’ op punt van beginnen

Aan de hand van vijf thema's gaan vanavond de landbouwwoordvoerders van twaalf politieke partijen tegen elkaar in debat bij ‘Voorbij de polarisatie’. Het debat wordt georganiseerd door TeamAgroNL, Food Hub en Agrio Uitgeverij.

13 reacties

17 Feb 2021

FrieslandCampina kijkt herverdeling PlanetProof-geld

Het bestuur van zuivelconcern FrieslandCampina gaat binnenkort bekijken of de opbrengsten van de PlanetProof-melkstroom niet anders kan worden verdeeld onder alle boeren die aan de criteria voor de duurzame melkstroom voldoen.

7 reacties


FrieslandCampina bekijkt herverdeling PlanetProof-geld

Het bestuur van zuivelconcern FrieslandCampina gaat binnenkort bekijken of de opbrengsten van de PlanetProof-melkstroom niet anders kan worden verdeeld onder alle boeren die aan de criteria voor de duurzame melkstroom voldoen.

1 reactie


Miljoen nieuwe huizen in tien jaar: ‘De handrem moet eraf’

In tien jaar tijd moeten er in Nederland één miljoen nieuwe huizen worden gebouwd om de woningnood af te vlakken. Dit staat in een akkoord van 34 partijen in de woningbouw. Aantallen per regio worden niet genoemd.

32 reacties


Boeren vragen om oplossingen voor verdienvermogen

De vijf boeren die tijdens het landbouwverkiezingsdebat inzoomen op hun eigen bedrijf, worstelen allemaal met besluiten en regelgeving van de overheid. Ze vinden dat er weinig oog is voor de gevolgen en vragen aandacht voor hun verdienvermogen.

0 reacties


Boeren in Actie Noord-Holland doen oproep om geen zaken te doen met provincie

Beste mensen,

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: Wij roepen alle ondernemers op geen zaken te doen met dit College van Gedeputeerde Staten. In het NNN dossier zoekt dit College de confrontatie met de agrarische sector. Er zijn in 2019 pilots gestart om samen met de sector te toetsen welke maatregelen passend zijn om via een nieuw te ontwikkelen “Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer” natuurdoelen te halen en tegelijkertijd de ondernemers perspectief te bieden. Het is overduidelijk dat de voorgestelde maatregelen voor de ondernemers niet werkbaar zijn en een enorme kostenpost vormen.

De provincie heeft deze pilots nu beëindigd zonder deze resultaten te evalueren. Het plan is nu de onwerkbare en dure maatregelen over alle NNN gebieden in de provincie uit te rollen. Tegelijkertijd wordt aangegeven de vergoeding voor het natuurbeheer te verlagen. Men eist dus meer inspanning en wil minder onkosten vergoeden. December 2018 stonden we met trekkers voor het provinciehuis om te ageren tegen het eenzijdig opleggen van plannen tegen bodemdaling. Oktober 2019 stonden er 200 trekkers en november 2019 zelfs 350 stuks om te protesteren tegen het extern salderen en aandacht te krijgen voor buiten hun schuld onvergunde bedrijven. Uiteindelijk heeft dit blijkbaar weinig indruk gemaakt. Dit College heeft als doelstelling verwerving en realisatie van ruim 5600 hectare NNN in 2027.

De enige manier om de druk op dit College op te voeren is niet meer trekkers voor de deur zetten, maar zorgen dat zij afgerekend wordt op het niet halen van het afgesproken coalitieakkoord. Wij roepen ondernemers daarom op om voorlopig geen contract af te sluiten om natuur te beheren voor de provincie.

Het staat elke ondernemernatuurlijk vrij om zaken te doen met dit College. Wij kunnen ons alleen niet voorstellen dat er ook maar één ondernemer is die onder deze voorwaarden natuur wil beheren voor de provincie. Wij gaan vol voor werkbare regels en volledige compensatie van de onkosten.

STIKSTOF
Landelijk praten en denken we nog steeds mee over stikstof. De provincie Noord-Holland heeft de landelijke reductiedoelstellingen overgenomen en geeft aan dat zij verwacht dat elke sector hierin per gebied een aandeel levert gekoppeld aan het aandeel in de uitstoot. De gesprekken richten zich nu op de precieze uitwerking van deze ambitie. De registratie en toetsing van de uitstoot loopt via de rekenmodule Aerius. Helaas is hierin vooral uit de industrie en het mkb niet alle uitstoot in beeld. Hierdoor wordt het aandeel van de landbouw in de uitstoot overschat en zal er extra reductie nodig zijn om deze bedrijven alsnog te legaliseren.Daarnaast zorgt goede natuurontwikkeling voor extra punten waarop afgerekend wordt, het zogenaamde bijplussen van natuur. Heel tegenstrijdig, als het goed gaat met de natuur, dan wordt de reductieopgave groter in plaats van kleiner.

Extern salderen
Ook in Noord-Holland wordt extern salderen met veehouderijbedrijven toegestaan, per 1 april 2021. Het College geeft aan dat zij waarborgen heeft ingebouwd om leegkoop van de landbouw door andere sectoren te voorkomen. Wij kunnen deze waarborgen niet terug vinden in de regels en ook bij navraag kan men deze waarborgen niet benoemen. Wij hameren voortdurend op goede registratie van de geleverde reductie. De provincie lijkt de noodzaak hiervan niet te zien, waardoor uiteindelijk niet duidelijk zal zijn welke sector al aan de verplichtingen heeft voldaan. Het is in onze ogen absoluut onzinnig om doelen te stellen, maatregelen te nemen en dit vervolgens niet in kaart te brengen. Aansluitend starten nu de gesprekken over het budget dat de provincie voor de maatregelen beschikbaar stelt.

Ganzenschade
Als sector zijn we het oneens met de 20% korting op de vergoeding bij ganzenschade. Met het vorige College zijn afspraken gemaakt over 5% korting totdat de schade onder het niveau van 2005 zou zijn gekomen. De schade is nog steeds vele malen hoger, maar het huidige College lapt de oude afspraken aan haar laars. Officieel is het besluit tot verhoging van de
korting al genomen, maar blijkbaar heeft het College zelf ook moeite met deze manier van zaken doen. Het besluit is namelijk nog steeds niet in regelgeving gegoten.

In de Faunabeheereenheid is met meerderheid van stemmen een nieuw Faunabeheerplan Gans aangenomen. Kern van het plan is forse reductie van het aantal ganzen, waarbij vooral meer inzet gepleegd wordt in de natte natuurgebieden. Deze broedgebieden zijn immers de kraamkamers van het ganzenprobleem. Hoewel dit plan met meerderheid van stemmen is
aangenomen, speelt dit College ook nu weer een negatieve rol. Het College heeft dit nog steeds niet ondertekend, maar het oude plan met een jaar verlengd. Het lijkt er op dat de provincie het ganzenprobleem helemaal niet op wil lossen. Samenvattend kunnen wij maar één conclusie trekken: Dit College legt vanuit de stad haar ideaalbeeld van het landelijk gebied op aan het platteland.

Zij vergeet hierbij één ding: “Het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland!”

Jack Rijlaarsdam
Boeren in Actie Noord-Holland

2 reacties


Koester gezonde pensflora bij melkkoeien

Door de snelle en suikerrijke voorjaarskuilen van 2020 kampten veel koeien begin deze winter met pensverzuring. 'Het liep op veel bedrijven niet lekker', zegt dierenarts Gijs Hofstraat. De meeste rantsoenen zijn inmiddels gecorrigeerd en het gaat beter. Maar aandacht blijft geboden.

0 reacties


Opnieuw lichte plusjes op de zuivelmarkt

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week opnieuw lichte plusjes zien. Zo stijgt de boterprijs met 4 euro naar 360 euro per 100 kilo.

0 reacties


Opnieuw lichte plusjes op zuivelmarkt

De zuivelnoteringen van ZuivelNL laten deze week opnieuw lichte plusjes zien. Zo stijgt de boterprijs met 4 euro naar 360 euro per 100 kilo.

7 reacties


Afromingspercentage fosfaat blijft 20 procent, rechten nu wel naar fosfaatbank

Vanwege onzekerheden over juridische procedures en transacties van vleesveehouders naar melkveehouders, handhaaft het ministerie van LNV het afromingspercentage van 20 procent.

48 reacties

16 Feb 2021

Alle data melkveebedrijf in managementsysteem Lely Horizon

De Lely Horizon-software moet veel meer gebruik gaan maken van de digitalisering in de melkveehouderij. Door data te synchroniseren met andere partijen als voerleveranciers, fokkerijorganisaties en zuivelondernemingen, is er een bulk aan data te bundelen en te analyseren tot bruikbare adviezen. Een kijkje bij een van de testbedrijven.

4 reacties


Video: Nog een paar dagen tot aan hét Landbouwverkiezingsdebat; voorbij de polarisatie

Het landbouwverkiezingsdebat van Team AgroNL, Foodhub en Agrio vindt plaats op donderdag 18 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur en is online te volgen. Verschillende prominente politici gaan met elkaar in debat aan de hand van vijf thema's.

1 reactie


Meer melk met zeewier, niet minder methaan

Zeewier als toevoegmiddel heeft een positief effect op de melkproductie. Vooralsnog is in de praktijk geen effect gemeten op de methaanemissie. Volgens een literatuurstudie zouden de algen de methaanuitstoot met 5 tot 10 procent reduceren.

3 reacties


Laura Bromet: ‘Nederlandse landbouw is niet gericht op kwaliteit’

In de vierde aflevering van ‘Aftellen naar de verkiezingen’ spreekt politiek redacteur Wim van Gruisen met Laura Bromet van GroenLinks.

17 reacties


Schouten houdt vast aan meldplicht maispercelen

Minister Carola Schouten van LNV houdt vast aan de meldplicht voor maispercelen op zand- en lössgrond. Ondernemers die dit jaar op deze gronden mais willen telen, hadden dit uiterlijk maandag 15 februari moeten melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

23 reacties


Amerikaanse studie: koffie drinken goed voor het hart

Bij koffieleuten die meer dan twee kopjes van het cafeïnehoudende zwarte goud per dag drinken, is sprake van een verminderd risico op hartfalen. Dat risico verandert niet tussen 0 en 1 kopje koffie per dag, maar is wel 30% lager bij mensen die minstens 2 kopjes per dag drinken.

14 reacties


Fosfaatrechten onder plafond, 20% afroming blijft

Fosfaatrechten onder plafond, maar Schouten verlaagt afromingspercentage niet vanwege onzekerheden.

140 reacties


FrieslandCampina evalueert PlanetProof-besluit

FrieslandCampina gaat proces rond beëindiging PlanetProof-overeenkomst met Twentse boeren evalueren.

0 reacties

15 Feb 2021

Stikstof en fosfaat opnieuw onder Europese plafonds in 2020

Zowel de uitscheiding van stikstof als van fosfaat in dierlijke mest bleven in 2020 onder de plafonds die de Europese Unie daarvoor heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De stikstofuitscheiding in de melkveesector steeg wel tot boven het sectorplafond.

27 reacties


Sneeuwpret tegen mortellaro en stinkpoot

In een weekend waarin vrijwel heel Nederland van het ijs genoot, gingen in het Twentse Zenderen de staldeuren open voor het melkvee van Arjan Bonthuis. Met een uurtje sneeuwplezier bestrijdt de melkveehouder mortellaro en stinkpoot.

0 reacties


CDA en CU Fryslân maken zich zorgen over nieuwe weidevogelregels voor boeren

CDA en ChristenUnie in Fryslân maken zich zorgen over nieuwe regels voor de zorgplicht van boeren voor weidevogels. De nieuwe Omgevingsverordening zou het draagvlak voor weidevogelbeheer niet ten goede komen, vrezen de partijen.

7 reacties


Koemest bevat te veel stikstof; sector zit wel ruim onder het fosfaatplafond

De melkveehouderij moet dit jaar aan de bak. De drijfmest van de melkveestapel bevatte vorig jaar te veel stikstof.

De stikstofproductie van de melkveehouderij steeg vorig jaar met 3,6 procent tot 289,8 miljoen kilo, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is ruim boven het zogenaamde stikstofplafond van 281,8 miljoen kilo.

Doordat de varkenshouderij, de pluimveehouderij en de overige sectoren wel onder hun plafonds bleven, werd het landelijke stikstofplafond niet overschreden. Dat staat op 504,4 miljoen kilo, de totale productie kwam uit op 494 miljoen kilo.

De groei van de stikstofproductie in de melkveehouderij nam toe door een groei van de melkveestapel en doordat koeien meer melk produceerden. Daarnaast kregen de koeien meer stikstofrijk gras en krachtvoer.
Uitzondering voor Nederland

De plafonds voor stikstof en ook fosfaat zijn opgelegd door de Europese Unie. De Nederlandse veehouderij dient hier onder te blijven om in aanmerking te komen voor de zogenaamde derogatie: de toestemming om grasland meer te mogen bemesten dan de Europese norm.

5 reacties


Esther Rommel wil weer in gesprek met de boerencollectieven over afronden Natuurnetwerk Nederland

Gedeputeerde Esther Rommel (VVD, Natuur en Landschap) blijft positief ondanks het stroeve overleg met de boeren over duurzaam natuurbeheer. Afgelopen week kondigden vier agrarische overleggen aan terug te willen naar hun achterban, ontevreden over het feit dat hun alternatieve voorstellen geen gehoor vinden bij de provincie. Donderdagavond kwam de situatie ter sprake aan het slot van de Statencommissie Natuur, Landschap en Gezondheid. Statenlid Willemien Koning-Hoeve blijft zich zorgen maken. ,,Want LTO en de collectieven zeggen niet zomaar dat ze het er niet mee eens zijn.’’

,,Ze willen het met hun achterban bespreken, ondanks dat het format nog niet klaar is’’, constateerde Rommel. Dat de collectieven, Water, Land & Dijken, Hollands Noorden, Noord-Holland Zuid en het Texelse De Lieuw, terug gaan naar hun achterban begrijpt ze. Ze had echter liever dat ze zouden wachten tot duidelijk is welke instrumenten gekozen worden om boeren te helpen bij het omschakelen van traditionele landbouw naar duurzaam natuurbeheer. Dat alles in het kader dat in 2027 het Natuurnetwerk Nederland voltooid moet zijn. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

3 reacties


T-som loopt ver achter op andere jaren

In een gangbaar jaar lag de T-som al ruim boven de 160 graden. Op dit moment blijft som van de alle daggemiddelde temperaturen vanaf 1 januari boven nul, steken rond de 120 graden. Dit in tegenstelling tot 2020 toen deze juist ruim bovengemiddeld hard omhoog schoot en rond deze tijd al boven de 260 graden uit kwam.

45 reacties


Warmtelampstandaard voor meer veiligheid en gemak

Vijf studenten van Aeres Hogeschool in Dronten hebben een standaard ontwikkeld om op een veilige manier een warmtelamp op te kunnen hangen in een kalverhok. Na het uitvoerig testen met proefmodellen in de praktijk, is er nu een definitief ontwerp dat deze maand in productie gaat.

13 reacties


Meeste stikstofreductie met bewerkt digestaat

De combinatie van mest vergisten en bewerkt digestaat levert de meeste stikstofreductie op. Bij elkaar opgeteld maximaal 37 kilo stikstof per hectare.

0 reacties

14 Feb 2021

Melkveehouders melken minder in januari

Nederlandse melkveehouders hebben over de eerste maand van het nieuwe jaar bijna 1,2 miljoen ton melk geproduceerd. Hoewel het een stijging is ten opzichte van een maand eerder, is het een afname van circa 1,5% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

1 reactie

13 Feb 2021

Succes PlanetProof-melk blijft voorlopig uit

FrieslandCampina zette in 2018 fors in op PlanetProof. De duurzame melkstroom zorgde continu voor discussie binnen de coöperatie, maar de directie verwachtte er veel van. Nu blijkt dat de vraag kleiner is dan het melkvolume van de bedrijven die leveren aan de melkstroom.

64 reacties


Kaag herhaalt D66-standpunt over halvering veestapel

Op een campagnebijeenkomst van D66 heeft lijsttrekker Sigrid Kaag het standpunt van de partij herhaald dat het het voor halvering van de Nederlandse veestapel is. Ook wil ze een einde aan de intensieve veehouderij.

63 reacties


Vragen Friesland over 'ineens meer stikstofgevoelige natuur'

De Statenfracties van CDA, VVD, Forum voor Democratie en de Groep Goudzwaard in de provincie Fryslân hebben Statenvragen gesteld over het 'bijplussen' van stikstofgevoelige natuur. Ze willen onder meer weten of de weergave op kaarten uit het meest recente AERIUS-model klopt.

0 reacties

12 Feb 2021

Vroege mais of onderzaai?

Om de uitspoeling van nutriënten tot een minimum te beperken moeten maistelers op zand- en lössgrond ook in 2021 uiterlijk 1 oktober een vanggewas zaaien. De opties: gelijkzaai, onderzaai of voor 1 oktober hakselen en nazaai van het vanggewas.

14 reacties


Milieuramp in de Berkel: Friesland Campina vervuilde, het waterschap betaalde

LOCHEM/BORCULO – Hoewel Waterschap Rijn en IJssel er geen schuld aan had, betaalde die overheidsinstantie wel 615.000 euro voor een ernstige vervuiling door FrieslandCampina in de Achterhoek, in 2018. De goede verstandhouding met de zuivelgigant zou geen gevaar mogen lopen.

3 reacties


Column: Eerste Kamer en Schouten zitten in de verkeerde rol

De Eerste Kamer buigt zich over de stikstofwet. Eigenlijk een product van een minister van Sociale Zaken in plaats van Landbouw. Als de Eerste Kamer haar taak serieus neemt, kiepert ze de wet in de prullenbak. De kans daarop lijkt echter klein.

0 reacties


Jan Klink: ‘VVD vaart geen andere koers op gebied van landbouw’

In de tweede aflevering van ‘Aftellen naar de verkiezingen’ spreekt politiek redacteur Wim van Gruisen met Jan Klink van de VVD.

2 reacties


Carnaval in de melkveestal

Het is carnaval in de stal bij Marcel van Munsteren en Sabina van Doorn in Cuijk. Het feest gaat dit jaar niet door, maar om het toch nog een beetje te kunnen vieren, zijn de koeien en de stal versierd.

1 reactie


EasyLink koppelt kort op trekker

Een werktuig koppelen kan zwaar, gevaarlijk en vuil werk zijn. Diverse grote fabrikanten bedachten al een automatisch koppelsysteem. Leon Koppers ontwierp een slimme versie zonder tussenframe: de EasyLink.

49 reacties


Kiezers twijfelen over inkrimping veestapel voor natuur

Nederlandse kiezers zijn verdeeld over de vraag wat natuurvriendelijke landbouw mag kosten. Als dit inhoudt dat de veestapel moet worden ingekrompen en de voedselproductie vermindert, vindt 39 procent van de mensen het een goed idee.

11 reacties


Duitse Aldi gaat alleen melk van eigen bodem verkopen

Na de aanhoudende boerenprotesten verklaart de supermarktketen Aldi dat het in de loop van dit jaar in de Duitse winkels alleen nog Duitse conventionele en biologische verse melk zal verkopen.

Het concern wil niet zeggen dat álle melk in álle winkels dan al van Duitse herkomst zal zijn; maar wel dat het zoveel mogelijk melkimport wil vervangen door melk van Duitse bodem.

7 reacties


Schouten: 'Ik wil voorkomen dat er straks weer voor boeren wordt besloten' - video

De stikstofwet die nu voorligt aan de Tweede Kamer is noodzakelijk om boeren voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie, zegt demissionair landbouwminister Carola Schouten in een interview met Nieuwe Oogst. 'We moeten een nieuwe fosfaatcrisis voorkomen.' De bewindsvrouw omschrijft die periode als een trauma. 'Toen waren er op het allerlaatst geen andere mogelijkheden meer om het anders op te lossen. De stikstofwet biedt die tijd nu wel.'

Video: nieuweoogst.nl/nieuws/2021/…

De behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering – in de volksmond de stikstofwet – is een belangrijke klus voor de demissionaire minister. De Senaat besloot de wetsbehandeling niet controversieel te verklaren, waardoor het debat dat staat gepland voor begin maart gewoon doorgaat.

Op voorhand lijkt Schouten in de Senaat te kunnen rekenen op een meerderheid. Maar diverse partijen binnen en buiten de politiek proberen via de Eerste Kamer nog veranderingen aan te brengen in het wetsvoorstel.

Wat verwacht u van het debat in de Eerste Kamer?
'Ik hoop op een inhoudelijk debat waarin we met elkaar kunnen zoeken naar de dilemma's in dit dossier en wat de oplossingsrichtingen daarvoor zijn. Bij stikstof speelt de vraag wat we allemaal willen in dit land en hoe we dat mogelijk maken. Dat betekent wel dat we dingen anders moeten gaan doen. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor sectoren als mobiliteit en industrie. Iedereen heeft een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem.

'Er komt een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet, maar één ding staat vast: het stikstofdossier ligt er en gaat niet weg. Het is geen kwestie van of we er iets mee willen ja of nee. We moeten er wat mee. Dat weten we sinds de uitspraak van de Raad van State. Hoe langer dit duurt, hoe groter de opgave gaat worden.

'Als we nu niks doen, zal het steeds zwaarder worden om ons aan te passen aan die nieuwe realiteit. We weten dat voor die aanpassing tijd nodig is. Ik hoop echt dat we die tijd met deze wet kunnen creëren.'

Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet waar boeren baat bij gaan hebben de komende jaren?
'We zien op dit moment dat er veel onzekerheid is bij de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Die vragen zich af of ze straks allerlei handhavingsverzoeken over zich heen krijgen. Dat is een terechte zorg die ook politiek wordt gevoeld.

'Ik heb toegezegd dat we het gaan legaliseren, dat staat ook zo in de wet. Deze wet is ook nodig op het moment dat er handhavingsverzoeken komen. Er is stikstofruimte nodig om de PAS-melders te legaliseren.'

Moeten daarvoor de gebiedsgerichte processen op gang komen?
'Ja, dus het is niet zomaar in een paar weken geregeld. Daar moeten we reëel in zijn. Als de wet straks wordt aangenomen in de Eerste Kamer, geeft dat ook zekerheid aan al die boeren die onder de PAS-melders vallen.

'Tegelijkertijd zitten er in de wet maatregelen waarbij de landbouw kan helpen aan de oplossing van het stikstofprobleem, zoals meer weidegang en het uitrijden van mest die is verdund met water. Daar voeren we intensieve gesprekken over met alle landbouwpartijen. Wij willen echt samen met de sector dit pad inslaan. Dat er wat gaat gebeuren staat vast. En dat kun je dan maar beter met elkaar bedenken dan dat het voor je wordt bedacht.

'Hierbij dus ook de oproep aan de landbouwpartijen om mee te blijven denken. Anders zit je straks in de situatie dat er maatregelen komen die niet goed passen bij of werkbaar zijn op het bedrijf. En dan is het mogelijk al te laat.'

Voor een deel van de sector voelt het alsof u tegenover hen staat.
'Toen ik aantrad als minister zag ik bij veel boeren de pijn over de manier waarop de fosfaatproblematiek was aangepakt. Ze hadden het gevoel dat het over hen heen was gekomen. Dat had een grote impact, waarbij ze zelf weinig andere opties hadden. We moeten nu dus tijdig de goede maatregelen nemen om niet weer in zo'n situatie te komen.

'In de landbouw duren veranderingsprocessen wel tien jaar of langer. Houvast en perspectief zijn nodig. Het kabinet heeft een kringloopvisie neergelegd waar we naartoe moeten. Dat was overigens geen opdracht uit het regeerakkoord. Maar ik vind dat de landbouw geen speelbal kan zijn van zaken die op het allerlaatste moment op de sector afkomen, waardoor boeren de bedrijfsvoering in één keer moeten omgooien.

'Mijn intentie is te zorgen dat wij een vitale landbouw houden in dit land. Maar dat kan alleen als je zorgt dat er veranderingen komen waardoor de landbouw ook met minder emissies door kan gaan.'

Wat voorziet u wanneer de stikstofaanpak niet op gang komt?
'Er liggen heel veel dossiers bij de boer op het erf. Neem bijvoorbeeld de klimaatopgave en het waterdossier. De doelen in de Kaderrichtlijn Water moeten in 2027 al zijn behaald. Dat is dichtbij. Er moeten nu echt stappen worden gezet om te voorkomen dat we straks niet weer hard tegen een muur aanlopen. Dat we niet weer, ik durf wel 'een trauma' te zeggen, oplopen zoals bij fosfaat is gebeurd. Toen waren er op het allerlaatst geen andere mogelijkheden meer om het anders op te lossen.

'Ik heb toen gezocht naar oplossingen voor knelgevallen, maar die waren er niet zonder een nog hogere generieke korting. Dat gevaar zit ook in het stikstofdossier.

'We nemen maatregelen op het gebied van mest en voer en stimuleren andere manieren van boeren. Als we daar nu niet mee beginnen en weer te lang wachten, komen we over een paar jaar in een situatie terecht dat er geen andere keuze meer is. Er wordt dan weer voor boeren besloten. Die situatie wil ik voorkomen.'

Want dan is er geen andere keuze meer dan volumemaatregelen?
'Welke optie je dan ook hebt, die wordt niet beter dan de opties die er nu liggen met dit wetsvoorstel. Want de tijd wordt krapper om het te gaan halen. De maatschappij heeft ook sterke opvattingen over wat de landbouw moet gaan doen. We komen dan nog veel meer tegenover elkaar te staan. Dat hebben we in de afgelopen tijd helaas ook gezien.'

Biedt uw wetsvoorstel boeren voldoende tijd om zich aan te passen?
'Het is mijn diepste overtuiging dat we nu de tijd en de mogelijkheden hebben om maatregelen te nemen. Het pakket loopt tot 2030. In eerste instantie vragen die maatregelen best wat aanpassingen, maar ze bieden ook de kans op een toekomst voor de boer waarin hij ook weer maatschappelijk wordt gewaardeerd en verder kan met het bedrijf.

Bent u er genoeg in geslaagd die verandering al op gang te brengen?
'Ja. Er zijn al veel boeren die zoeken naar die nieuwe mogelijkheden. Het beeld dat soms in de media wordt geschetst dat boeren niks willen, stoort mij nogal. Ik kom echt andere boeren tegen. Een voorbeeld zijn de ondernemers rond de Nieuwkoopse Plassen die zelf een plan van aanpak hebben gemaakt om hun stikstofuitstoot te verminderen.

'Naast een omschakelprogramma om boeren door de eerste fase van de transitie te helpen, komt er een subsidiemodule voor het testen van innovaties. Aan de ene kant kun je zeggen dat die stikstofwet belemmerend werkt, maar aan de andere kant zie ik dat op veel plekken wordt nagedacht over hoe we verder kunnen. Dat is misschien niet altijd zichtbaar, maar het gebeurt wel.

'We hebben nu de financiële mogelijkheden. De begroting van het ministerie is in 3,5 jaar tijd verdubbeld. Juist omdat ik voor die ondersteuning heb geijverd, want je kunt van een boer niet alleen maar vragen.'

Op verzoek van de Tweede Kamer moet er een landbouwakkoord worden gesloten. Welke opdracht geeft u daarbij mee aan het volgende kabinet?
'Dat wordt niet alleen een akkoord tussen de boer en de overheid. Ook andere partijen die een schakel van de keten in handen hebben, moeten zich daarbij aansluiten. Zij hebben een belangrijke troef in handen voor een duurzaam verdienmodel voor de boer. Het is belangrijk dat alle partijen bij het akkoord worden betrokken.

Wat geeft u aan uw opvolger mee?
'Richt je op de toekomst van de boer en het verdienmodel dat daarbij nodig is. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We vragen steeds meer van boeren, maar financieel gezien zitten zij nog vast in een systeem van steeds meer produceren tegen zo laag mogelijke kosten. En als er dan meer wordt verdiend, slaat die winst ergens anders in de keten neer.

'De politiek en alle partijen binnen de keten zullen de vraag moeten stellen hoe zij het verdienvermogen van de boer kunnen verbeteren. Want dat is noodzakelijk bij de opgave die we van ze vragen.'

Video: nieuweoogst.nl/nieuws/2021/…

11 reacties


Jack Rijlaarsdam hekelt regels duurzaam agrarisch natuurbeheer

Provincie Noord-Holland houdt vast aan haar koers om de nieuwe regels voor duurzaam agrarisch natuurbeheer in 2023 uit te rollen over alle begrensde percelen in het Natuurnetwerk Nederland. Dit tot grote frustratie van de landbouw. 'Dit is een heilloze weg', stelt woordvoerder Jack Rijlaarsdam.

20 reacties


Ontdekking oudste Nederlandse koemelk verschuift onze agrarische geschiedenis eeuwen

Ruim zesduizend jaar geleden hielden boeren in Zuid-Holland al koeien voor hun melk. De sporen daarvan zijn gevonden in potscherven.

0 reacties

11 Feb 2021

Nog vier dagen om maïspercelen aan te melden bij RVO

Maïstelers op zand- en lössgrond hebben nog tot uiterlijk 15 februari de tijd om aan te geven op welke percelen zij maïs willen telen.

9 reacties


D-day voor Farmer Friendly werd ketenvorming met supermarkten na poging tot koehandel

Quote:
De €1,2 miljard waarop Farmer Friendly aanspraak maakt, beslaat de totale winst van de supermarktketens na aftrek van alle kosten. Het gesprek liep uit op een soort koehandel. Van der Tak: "Toen Jumbo's CEO Frits van Eerd opmerkte dat het zijn bedrijf €240 miljoen zou kosten, bleek Van den Oever ook bereid om over bijvoorbeeld €80 miljoen te praten."

Gistermiddag kondigde voorman Mark van den Oever van de Farmers Defence Force op YouTube aan dat woensdag 10 februari de grote dag van Farmer Friendly zou worden. Het pakte anders uit in de Utrechtse Van der Valk-vestiging aan de Winthontlaan. Het CBL, de koepel van supermarktbedrijven, verklaarde zich geen partij om daarover een besluit te nemen. Jumbo en Albert Heijn zeiden beleefd dat ze niet willen meewerken aan Farmer Friendly omdat ze een beter idee hebben: ketens vormen met boeren.

8 reacties


Grote controle naar mestfraude, inval in Esbeek en meer plekken in Brabant

ESBEEK - De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is bezig met een grote controle in een mestfabriek in Esbeek. Er zijn meer plekken in Brabant waar onderzoek wordt gedaan naar mestfraude. Volgens de Belgische krant De Standaard is er een onderzoek gaan bij een tiental bedrijven in vier Belgische provincies.

87 reacties


Arla doet goede zaken in 2020, ondanks coronapandemie

Ondanks de coronapandemie wist zuivelcoöperatie Arla Foods in 2020 een goed resultaat te boeken. Een forse daling in de afzet naar de foodservicebedrijven werd gecompenseerd door meer afzet naar de retail. 'De consument heeft in deze tijd behoefte aan een betrouwbaar product', stelt bestuursvoorzitter Peder Tuborgh.

8 reacties


Gesprek CBL levert geen concrete stappen op; weer onenigheid tussen LTO en FDF

Ook het gesprek dat op woensdag 10 februari plaatsvond tussen onder meer FDF en het CBL over het keurmerk FarmerFriendly leverde geen concrete stappen op. Daarnaast stoorde FDF zich aan de opstelling van medegesprekspartner LTO.

103 reacties


Boerenstem verschuift naar BoerBurgerBeweging

De boerenstem verschuift bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart naar de BoerBurgerBeweging (BBB). De nieuwe partij trekt vooral stemmen weg bij het CDA (50%) en VVD (26%). Dat blijkt uit het onderzoek van Agrio en Geelen Consultancy.

86 reacties


LTO en Dierenbescherming willen pilot dierenwelzijnslabel

Nu de Europese landbouwministers besloten hebben een EU-label voor dierenwelzijn op te zetten, pleitten LTO Nederland en de Dierenbescherming voor een pilot in Noordwest-Europa op basis van vrijwilligheid. Een Europees label voor meer dierenwelzijn moet volgens deze organisaties leiden tot een hoger boereninkomen.

53 reacties


Reclame met Lou, Erik en René Coevert uit Lambertschaag dingt mee naar een Gouden Loekie.

Het begon als een grap, werd volgens Lou, Erik en René Coevert uit Lambertschaag een hele mooie commercial over mantelzorg en nu is daar een bijzondere waardering. De reclame waarin de tweelingbroers en hun vader spelen dingt mee naar een Gouden Loekie. Stem via: ster.nl/gouden-loeki/jaarverkiezing-2020/,,Mijn moeder zag het op televisie voorbijkomen in een programma van omroep MAX”, zegt René Coevert over de nominatie. ,,Hoe ik onze kansen inschat? Als ik onze reclame vergelijk met andere kanshebbers denk ik dat deze video kwalitatief bij de beste hoort, met een heel mooi shot hoe mijn vader op de rug van mijn broer landt. Toch vind ik winnen niet zo belangrijk.”

,,Het gaat voor mij meer om de betekenis van de commercial”, vervolgt hij. ,,Vooral in deze tijd. We moeten nu veel meer voor anderen zorgen. Mantelzorg is op dit moment een hot item, omdat veel zorginstellingen als zorgboerderijen gesloten zijn. Dat betekent dat er bijna ongemerkt veel meer mantelzorg verleend wordt dan voor de crisis. Je moet er nu voor elkaar zijn.”

2 reacties


Weidevogelnota Von Martels enthousiast ontvangen

Scheidend Kamerlid Maurits von Martels kreeg van links tot rechts lof voor zijn initiatiefnota ‘Weidse blik op de weidevogels’. Hierin stelt Von Martels verschillende maatregelen voor om de stand van de weidevogels te verbeteren.

6 reacties