Nieuwsgrazer


Foto's
0
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
93
Volgers
2

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 36jr
Laatst online: 2d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


19 Sep 2018

Wie heeft wat aan de fosfaatbank?

De start van de fosfaatbank komt steeds dichterbij. Zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met de voorgestelde wijzigingen van de Meststoffenwet de weg vrijgemaakt om de bank in te zetten. Ook onthult ze hoe het werkt en wie er wat aan heeft?

2 reacties


Hoe ziet u uw economische bedrijfssituatie nu en over 3 jaar?

Onlangs heeft er op Melkveebedrijf.nl een poll gestaan. Deze poll had betrekking op de economische bedrijfssituatie van melkveebedrijven. Tijd voor een eindevaluatie over deze poll.

Als het gaat over de vraag hoe u uw huidige economische bedrijfssituatie beoordeelt, heeft 37% van de respondenten hier een slechte beoordeling aangegeven. Binnen deze groep gaf 13% aan zelfs een slechte boordeling te hebben gegeven. Daarnaast is de groep die de huidige situatie als een gemiddelde situatie beoordeelt, met 37% net zo groot. De groep die een positief gevoel over de huidige situatie heeft is met 24% toch aanzienlijk kleiner. Maar als we naar het totaal kijken heeft toch de meerderheid van de respondenten aangegeven dat de huidige situatie gemiddeld tot goed is (61%).

0 reacties


Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank

Een boer die fosfaatrechten heeft uit de fosfaatbank, mag zijn ‘gewone’ rechten niet verhandelen.

Dat blijkt uit de regeling voor de fosfaatbank die het ministerie van landbouw heeft gepubliceerd. Als een veehouder een deel van zijn rechten zou verkopen aan bijvoorbeeld een intensieve melkveehouderij, ondergraaft dit de doelstelling om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te stimuleren. Ook zou dit betekenen dat de rechten uit de fosfaatbank niet gebruikt worden voor bedrijfsuitbreiding, maar om rechten te gelden te maken. Dit is in strijd met de Europese staatssteuneisen waaraan het fosfaatrechtenstelsel voldoet.

25 reacties

18 Sep 2018

Eerste drijvende boerderij bijna klaar: 'Worden de koeien niet zeeziek?'

Een boerderij op het water. Dat klinkt misschien als luchtfietserij, maar is het niet. In november verhuizen veertig koeien naar hun drijvende stallen op de Maas in Rotterdam, samen met hun veehouder Albert Boersen. Een wereldprimeur.

De 26-jarige Fries verkiest de 'Floating Farm' boven het overnemen van het melkveebedrijf van zijn vader. "Als ik de boerderij in Friesland zou overnemen, had ik ook een hoop dingen anders gedaan. Ik wil mensen kennis laten maken van het boerenleven, in Rotterdam kan dat nu." Zijn vader wist al langer dat Albert geen traditionele boer zou worden en heeft er inmiddels vrede mee. Eerder was Albert herder van een kudde in Mongolië. "Ik had hem graag nog hier gezien maar ik ben erg trots op hem", zegt hij.

2 reacties


Mening melkveehouder gevraagd over Kringloopwijzer

De vragenlijst gaat over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer.

Er komt in 2019 ook een pilot met de Kringloopwijzer. Daar was al eerder sprake van, maar de pilot werd opgeschort vanwege de I&R- affaire. In de fosfaatbrief, die landbouwminister Schouten vorige week naar de Tweede Kamer stuurde staat dat de proef volgend jaar alsnog doorgaat.

35 reacties


Femke Wiersma: een beetje meer respect voor de boer, aub

Femke Wiersma werd acht jaar geleden bekend als kandidaat in Boer zoekt vrouw. Van landbouw wist ze niet heel veel. Inmiddels overlegt ze namens melkveehouders met de beleidsmakers.

Kort geleden was ze dagvoorzitter bij een debat tussen burgers en boeren over de transitie van de voedselsector. De burgers kenden haar niet. Maar de boeren wisten haarfijn van haar werk bij de NMV. Als beleidsmedewerker bij de organisatie werkt ze mee aan invloed om te oefenen op de wetgeving. En via sociale media zet ze zich in om de som negatieve over de boerenstand bij de sturen.

1 reactie


Sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee

De mestproductieplafonds komen in de meststoffenwet vanaf 2020. Generieke korting wordt mogelijk voor fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten.

Vanaf 2020 staan de mestproductieplafonds voor melkvee, varkens en kippen en de totale veestapel in de meststoffenwet. Een andere aanpassing is dat het alsnog mogelijk wordt om per sector een generieke korting toe te passen als een van de plafonds overschreden wordt. Niet alleen voor fosfaatrechten, maar ook voor varkens- en pluimveerechten. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen in de Meststoffenwet die ter inzage zijn gelegd op 17 september 2018.

3 reacties


Vleesveehouders ontvangen herbeschikkingen over fosfaatrechten

Vleesveehouders ontvangen een herbeschikking over fosfaatrechten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In deze brief staat het nieuwe aantal fosfaatrechten vermeld.

4 reacties

17 Sep 2018

Zuivelhandel vraagt om stalen zenuwen

Er zijn voldoende argumenten om een stabiele boterprijs te ondersteunen, maar toch staat er druk op de prijs. De markt vraagt om stalen zenuwen, zeker nu het doorgaans stabiele september de trend lijkt te zetten voor de laatste maanden van het jaar.

1 reactie


Waarom het RIVM steeds onder vuur ligt: ammoniakkunde voor dummies

Stenen vallen niet omhoog. Dat weet iedereen. Met ammoniak is het niet anders. Dat valt niet naar beneden. Daar komt geen tovenarij aan te pas, het zijn eigenschappen die je met behulp van natuurkunde kunt beschrijven. Toch schijnen beleidsmakers en zelfs wetenschappers in overheidsdienst zich dat niet meer te realiseren. Al jaren sleept een zaak tussen enerzijds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), de Wageningse Universiteit en het Ministerie van Landbouw en anderzijds de Mesdagstichting. Ze botsen over de interpretatie van de gemeten vervuiling die de Nederlandse veehouderij veroorzaakt in de vorm van neervallende ammoniak. Tijd voor een begrijpelijke inleiding in de chemie van ammoniak, vindt biofysicus Nico Gerrits.
Gerrits houdt zich al decennia met het dossier bezig. In drie afleveringen legt hij uit waar het gebakkelei over gaat. Vandaag de eerste waarin hij laat zien dat het RIVM regen in plaats van ammoniakuitstoot meet.

Lees hier alles: foodlog.nl/artikel/…

0 reacties


Ook garnalenvisser moet vangst beperken

Garnalenvissers zouden enkele weken niet meer uit moeten varen. De garnalenvangst is zo groot dat er rekening mee wordt gehouden dat er deze week al geen kopers meer zijn.

0 reacties


‘Remco is de dérde sjoemelboer’

Over valsspelen, innige contacten, ondertiteling en hete speeddates: Mariët Oosterwijk blikt terug op Boer Zoekt Vrouw.

9 reacties


Boer heeft recht op succes van fosfaatreductie

De melkveehouderij is erin geslaagd om het tij te keren wat betreft de fosfaatproductie. De prognose van het CBS voor het tweede kwartaal van 2018 schetst zelfs een onderschrijding. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vraagt nu om die ruimte terug te geven aan de boeren.

0 reacties

16 Sep 2018

Groningse melkveehouder Rudie start liefdesavontuur met Boer Zoekt Vrouw

Liefhebbers van het kijkcijferkanon Boer Zoekt Vrouw kunnen hun hart weer ophalen. Zondag begint een nieuw seizoen met één deelnemer uit de provincie Groningen: melkveehouder Rudie Brok.

1 reactie


Mochten de 19 ballonvaarders landen bij de boze boer of niet?

BOKHOVEN - De boer uit Bokhoven die zondag negentien mensen vasthield op zijn terrein omdat ze met een luchtballon landden op zijn erf, handelde niet volgens de geldende gedragscode. In die code staat dat een ballon overal mag landen, omdat hij door de luchtvaartwet niet verplicht is om te landen op een vliegveld.

De politie moest er zondagochtend aan te pas komen om achttien ballonvaarders en de piloot van het boerenerf in Bokhoven te begeleiden.

Meer: omroepbrabant.nl/…

152 reacties

15 Sep 2018

Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat - RVO.nl

Vandaag heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de beantwoording van Kamervragen en een Kamerbrief duidelijkheid gegeven over de behandeling van de individuele disproportionele last bij de bezwaren van het fosfaatreductieplan. Met de nieuwe toets rondom de individuele disproportionele last creëren we méér duidelijkheid richting de sector als het gaat om fosfaatreductie en de motivatie in de afhandeling van de bezwaren. Het is van groot belang dat melkveehouders, die nog wachten op een reactie op hun bezwaar, zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen en hiermee rekening kunnen houden met hun verdere bedrijfsvoering. Op dit moment is de afhandeling van alle bezwaren daarom topprioriteit voor RVO.nl.

0 reacties


Yvon Jaspers noemt tiende seizoen Boer zoekt Vrouw 'enorm verrassend'

Vanaf zondag is het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw te zien en kan Nederland volgen hoe tien boeren op zoek gaan naar een nieuwe liefde. Hoewel het programma al jaren loopt, biedt ook deze reeks verrassingen, vertelt presentatrice Yvon Jaspers.

0 reacties

14 Sep 2018

Groningse boer eist Google-miljoenen op

Geheel terecht lijkt me. Als ik dit zo lees is hij er in geluisd:

Quote:
Boer Nico Wiertsema had in 2011 onder druk van een dreigende onteigeningsprocedure een voorlopige verkoopdeal gesloten met het havenbedrijf. Daarin was een koopsom van 8 miljoen euro vastgelegd voor zijn boerderij en 75 hectare in Spijk.

De overeenkomst werd echter onverwachts afgeblazen. Er zou geen interesse meer zijn in de grond door veranderende marktomstandigheden. Dit stelde Wiertsema voor een groot probleem aangezien hij al een andere boerderij had gekocht.

Gedwongen door de omstandigheden verkocht de boer zijn land voor 6 euro per vierkante meter, de prijs voor koude landbouwgrond. De koper sluist de grond echter onmiddellijk door naar het havenbedrijf voor 18 euro per vierkante meter, die verkoopt het door aan Google voor 48 euro.

5 reacties


Melkveehouderij ziet kosten oplopen

De prijs voor fosfaatrechten wint het met kop en schouders van de andere kostenposten. Ook op de voermarkt trekken de prijzen aan. Niet alleen mengvoer wordt duurder, maar ook ruwvoer start op een hoog niveau. Ten slotte is er de hoge prijs voor VVO's. Maakt de melkprijs nog iets goed?

3 reacties


Afroming bij lease fosfaatrecht blijft

"Het fosfaatrechtenstelsel lijkt effect te hebben, maar we zeilen nog steeds scherp aan de wind", zegt Minister Carola Schouten in een Kamerbrief die vlak na de publicatie van de cijfers uit kwam. In de Kamerbrief geeft ze ook antwoord op de vraag of ze meegaat met de motie van Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA), waarin ze vragen om tijdelijk de afroming bij verhuur van rechten te stoppen. Dit gaat niet gebeuren. "Er is geen ruimte om nu nog wijzigingen in het stelsel door te voeren.

144 reacties


Kamerbrief fosfaatdossier gepubliceerd

De Nederlandse melkveehouderij balanceert nog steeds op het randje, wat betreft de ruimte die het nationale fosfaat-en stikstofplafond bieden. Maar een nieuwe generieke korting komt er niet, zegt minister Schouten stellig. Vijftig procent van de bijna 6800 bezwaarschriften tegen de fosfaatbeschikkingen zijn afgehandeld.

Dat zijn enkele conclusies uit de Kamerbrief die minister Schouten vrijdagavond heeft gepubliceerd, naar aanleiding van een nieuwe fosfaat-en stikstofproductie prognose van de veehouderij in Nederland voor heel 2018. Deze prognose is gebaseerd op de situatie van 1 juli dit jaar. Minister Schouten benadrukt dat dat het fosfaatrechtenstelsel individuele ondernemers hard kan raken en soms pijnlijke offers vraagt.

‘Bij de uitvoering van het stelsel moet ik een balans vinden tussen rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van ondernemers, die mij absoluut aan het hart gaan, en het belang van de sector als geheel. Ik begrijp dat mensen opkomen voor hun bedrijf en tot het uiterste gaan om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Het is dan mijn verantwoordelijkheid om mensen duidelijkheid te geven over waar zij aan toe zijn. Dat doe ik door bij RVO.nl alles in het werk te stellen om besluiten tijdig maar ook zorgvuldig te nemen.’

Effect extreme zomer
Wat betreft de melkveehouderij ligt de geprognosticeerde fosfaatexcretie onder het sectorplafond (ca. 5 procent) maar de stikstofexcretie ligt erboven (ca. 1,5 procent). LNV minister Schouten: ‘Het fosfaatrechtenstelsel lijkt dus effect te hebben, maar we zeilen nog steeds scherp aan de wind. Ik blijf de situatie nauwlettend in de gaten houden.’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de cijfers aanlevert, merkt hierbij op dat de onzekerheid in deze prognose is toegenomen vanwege de extreem droge en warme weersomstandigheden deze zomer. De invloed hiervan is nog niet duidelijk. Dit betekent dat bij de cijfers een extra slag om de arm moet worden gehouden, aldus de minister.

50 procent bezwaarschriften afgehandeld
RVO.nl heeft circa 20.000 fosfaatbeschikkingen vastgelegd. Hiertegen zijn 6.795 bezwaarschriften ingediend, waarvan er op 11 september 2018 3.358 waren afgehandeld (50 procent). RVO.nl stelt alles in het werk om de grote hoeveelheid bezwaarschriften zorgvuldig en binnen de wettelijke termijnen af te handelen.

Wettelijk geldt hiervoor een termijn van 6 weken, die eenmaal met 6 weken kan worden verlengd. Van de afgehandelde bezwaarschriften is 66 procent binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De afhandeling van bezwaren overlapt deels met de beoordeling van de aanmeldingen voor de knelgevallenvoorziening. Veel bedrijven die zich hebben aangemeld voor de knelgevallenvoorzieningen hebben namelijk ook bezwaar gemaakt tegen de initiële beschikking voor de toekenning van fosfaatrechten.

In die gevallen wordt de beoordeling van de aanmelding voor de knelgevallenvoorziening gecombineerd met de afhandeling van het bezwaarschrift. In totaal hebben 2.490 bedrijven zich direct of via de bezwaarprocedure aangemeld voor de knelgevallenvoorziening. Op dit moment zijn er 278 aanvragen voor de knelgevallenvoorziening toegekend. Er zijn nog 604 aanvragen in behandeling.

Stand van zaken overdracht fosfaatrechten
De overdracht van fosfaatrechten is mogelijk sinds januari 2018. In de eerste maanden van 2018 was sprake van een opstartfase, sinds maart is de gemiddelde doorlooptijd van de afhandeling van de overdracht van fosfaatrechten binnen de wettelijke termijn van 8 weken, te rekenen vanaf het moment dat de leges zijn ontvangen en de termijn voor eventuele blokkade door een hypotheekhouder is verstreken. RVO.nl neemt aanvragen in behandeling wanneer de leges zijn betaald.

Tot en met 6 september 2018 zijn er 5.946 aanvragen ingediend voor overdracht van fosfaatrechten. Hiervan zijn er 4.504 afgehandeld. De overige zijn nog in behandeling of zijn aangehouden omdat het een bedrijf met vleesvee betreft (zie hierboven). Er zijn circa 25 complexe verzoeken tot overdracht die meer tijd vergen, omdat er sprake is van bijvoorbeeld een blokkaderecht, een beslaglegging of omdat er nader onderzoek nodig is.

Uitspraken College van Beroep
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 13 augustus jl. uitspraken gepubliceerd gerelateerd aan het fosfaatrechtenstelsel. Het CBb heeft geoordeeld dat RVO.nl niet tijdig besluiten heeft genomen bij het vaststellen van fosfaatrechten (twee maal) en bij het nemen van een beslissing op bezwaar (driemaal). Vervolgens heeft het CBb RVO.nl op last van een dwangsom opgedragen deze besluiten binnen twee weken af te handelen. Schouten: ‘Ik vind het van belang dat de overheid met voorrang gehoor geeft aan rechterlijke uitspraken. RVO.nl heeft inmiddels uitvoering gegeven aan deze uitspraak van het CBb.’

Verder heeft het CBb op 21 augustus jl. geoordeeld dat het fosfaatreductieplan 2017 de rechterlijke toets doorstaat. In twee zaken heeft het CBb het standpunt van de minister volledig gevolgd en de beroepen ongegrond verklaard. In vier zaken is gevraagd om een nadere motivering inzake de beoordeling op individueel niveau. Als een melkveehouder wordt geconfronteerd met feiten en omstandigheden die niet voor alle veehouders gelden en die meebrengen dat hij in bijzondere mate wordt getroffen door de maatregel, kan sprake zijn van een individuele disproportionele last.

Schouten: ‘Voor de conclusie dat een dergelijke situatie zich voordoet, zijn bijzondere omstandigheden noodzakelijk. Hoewel deze uitspraken het fosfaatreductieplan 2017 betreffen en niet het fosfaatrechtenstelsel, vind ik het belangrijk om hiermee ook bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel rekening te houden, zodat ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Zoals het CBb aangeeft ligt de bewijslast voor het aantonen van een individuele disproportionele last bij de betreffende ondernemer. Daarbij geldt dat niet ieder vermogensverlies disproportioneel is. Het CBb wijst in dit verband op de continuïteit van het bedrijf.

Daarnaast moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid ten aanzien van de individuele onderneming, waarmee andere ondernemers niet te maken hadden. Bepaalde bijzondere individuele omstandigheden die op voorhand gecategoriseerd konden worden, zijn opgenomen in de knelgevallenvoorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekte bij de landbouwer, dierziekte op het bedrijf of infrastructurele werken van een (semi)overheid op het bedrijfsterrein ten tijde van de peildatum. Bij de individuele disproportionele last gaat het om soortgelijke omstandigheden, waarvoor de knelgevallenvoorziening geen soelaas biedt.

Tot slot moet er sprake zijn van causaal verband: de last (financiële situatie) moet het directe gevolg zijn van het fosfaatreductieplan dan wel het fosfaatrechtenstelsel in samenhang met de bijzondere omstandigheid.

Disproportionele last
Een ondernemer die wil bewijzen dat in zijn geval sprake is van een individuele disproportionele last, zal worden gevraagd een aantal zaken aan te tonen. Ten eerste dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar is. De ondernemer zal worden gevraagd daarvoor een rapport van de bank te overleggen waar dit uit blijkt, evenals een accountantsverklaring.

Ten tweede zal de ondernemer worden gevraagd aan te tonen dat er in zijn geval sprake was van een bijzondere individuele omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de ondernemer zelf lag, waardoor op de relevante data minder melkvee werd gehouden. Dit zal naar verwachting slechts sporadisch aan de orde zijn.

Ten derde zal worden gevraagd met een rapportage van de bank en een accountantsverklaring aan te tonen dat er een causaal verband bestaat tussen het fosfaatreductieplan, respectievelijk het fosfaatrechtenstelsel en het feit dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is. RVO.nl toetst vervolgens of er inderdaad sprake is van een individuele disproportionele last, en zal deze beslissing, conform de uitspraak van het CBb, motiveren.

Via de website van RVO.nl zal nadere informatie verstrekt worden over de in te dienen onderbouwing, zoals de eisen waaraan een rapport over de continuïteit van het bedrijf moet voldoen en een formulier dat gebruikt kan worden om de bijzondere individuele omstandigheid te onderbouwen.

Zorgvuldigheid
Schouten: ‘Ik begrijp dat ondernemers graag op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid willen over hun situatie ten aanzien van het fosfaatrechtenstelsel. Het is immers van groot belang om hier rekening mee te houden in de bedrijfsvoering. Het fosfaatrechtenstelsel – en eerder het fosfaatreductieplan 2017, wat een plan van de sector zelf was, – betekent een enorme hoeveelheid werk voor RVO.nl.’

Ondanks de grote hoeveelheid beschikkingen, bezwaarschriften en beroepszaken wordt het overgrote deel van het werk binnen de wettelijke termijnen door RVO.nl afgehandeld, zegt de minister. ‘Ik begrijp dat het voor ondernemers belangrijk is om snel te weten waar zij aan toe zijn, maar ik wil benadrukken dat deze ondernemers vooral ook gebaat zijn bij een zorgvuldig genomen besluit.’

Geen nieuwe generieke korting
Op 17 juli jl. sprak de minister persoonlijk met Eurocommissaris Mededinging Vestager over de staatssteunregels. De Eurocommissaris heeft nogmaals aangegeven dat zij het feit dat er meer rechten zijn uitgegeven dan het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat vanuit staatssteunoptiek problematisch vindt en dat de hoeveelheid rechten in de markt (momenteel ca. 85,5 miljoen) zo spoedig mogelijk moet worden teruggebracht.

Omdat Nederland kan aantonen dat de werkelijke fosfaatproductie door de melkveehouderij onder het sectorplafond blijft, kan er van het doorvoeren van een nieuwe generieke korting om het aantal rechten in de markt terug te brengen geen sprake zijn, zegt Schouten. ‘Niettemin is het van belang om het aantal rechten in de markt op een meer geleidelijke manier terug te brengen. De maatregelen voor de vleesveehouderij zijn een belangrijke stap om de hoeveelheid rechten in de markt terug te brengen en ik heb daar steun voor gekregen van de Commissie.

Dat er een discrepantie is tussen de hoeveelheid rechten in de markt en de werkelijke fosfaatproductie heeft namelijk onder andere te maken met het feit dat de excretieforfaits sinds 2015 niet meer geactualiseerd zijn. Als we niets doen aan de hoeveelheid rechten in de markt, dan zal een actualisatie van de forfaits onherroepelijk gepaard moeten gaan met een generieke korting. Daar is de sector niet bij gebaat en dat wil ik dan ook voorkomen.’

Opheffen leasekorting onmogelijk
Ook sprak de minister met Eurocommisaris Vestager over mogelijke opties binnen het fosfaatrechtenstelsel om bedrijven die in financiële problemen zijn gekomen ten gevolge van het stelsel tegemoet te komen. Dat leverde niets op. Ook de motie van de Tweede Kamerleden Geurts (CDA) en Lodders (VVD) om het mogelijk te maken dat maximaal 10 procent van de in bezit zijnde fosfaatrechten verhuurd of gehuurd kunnen worden zonder afroming voor het einde van dit jaar, is niet haalbaar. Het gaat hier namelijk ook om een wijziging van het stelsel en dus van de staatssteunbeschikking.

Voor de Eurocommissaris is de staatssteungoedkeuring op het fosfaatrechtenstelsel leidend. Het fosfaatrechtenstelsel en de bijbehorende staatssteungoedkeuring blijven onverkort en ongewijzigd van kracht. Dat betekent ook dat er geen sprake kan zijn van (tijdelijke) ontschotting tussen de melkveehouderij en andere sectoren. Zoals aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zal ik de sectorplafonds vastleggen in de Meststoffenwet. Het wetsvoorstel hiertoe publiceert de minister maandag 17 september , voor internetconsultatie.

Na een intensief overlegtraject heeft de minister ook moeten concluderen dat er geen mogelijkheden zijn voor de Nederlandse overheid om bedrijven te ondersteunen buiten het fosfaatrechtenstelsel om.

Schouten: ‘Het volledige palet aan mogelijke maatregelen vanuit de overheid is verkend en uitgeput. Eerder heeft de Commissie Kalden al gewezen op de verantwoordelijkheid van de financiële sector om in de kern gezonde bedrijven niet om te laten vallen. Naast de melkveehouders zelf hebben ook banken en partijen in de zuivelketen een belangrijke rol gespeeld bij de uitbreiding van de melkveehouderij. Zij dragen dus ook medeverantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan. Ik doe dan ook nogmaals een beroep op hen om maatwerkoplossingen te bieden aan bedrijven die in de problemen zitten.’

Fosfaatbank
Afhankelijk van het verloop van de zogenaamde voorhangprocedure kan openstelling van de fosfaatbank op zijn vroegst op 1 november 2018 plaatsvinden. Daarna moeten de aanvragen worden beoordeeld, waarna de ontheffingen in de eerste maanden van 2019 zullen worden verstrekt.

Desondanks zullen de ontheffingen die op de aanvragen worden verleend wel (met terugwerkende kracht) op 1 januari 2019 ingaan. In volgende jaren zal openstelling van de fosfaatbank steeds op 1 september plaatsvinden, zodat ondernemers voor de start van het nieuwe kalenderjaar zekerheid hebben over of zij over ontheffingen kunnen beschikken. De fosfaatbank wordt gevuld met de 10 procent afroming die bij de transactie van fosfaatrechten plaatsheeft, ten behoeve van jonge boeren die grondgebonden melkvee houden.

Doorstart Kringloopwijzer
In 2019 start de minister een pilot als vervolg op de stilgevallen Kringloopwijzer pilot, waarbij ze de mogelijkheden in beeld laat brengen om bedrijven te stimuleren om aantoonbaar , handhaafbaar en controleerbaar efficiënter te werken dan de vastgelegde normen (forfaits). Ze wil daarbij niet alleen kijken naar het fosfaatrechtenstelsel en de Kringloopwijzer maar ook naar de ervaringen die al zijn opgedaan met bedrijfsspecifieke verantwoording in relatie tot de gebruiksnormen.

3 reacties

13 Sep 2018

‘Mogelijk verschuivingen in fosfaatdossier’

Kwartaalcijfers over de fosfaatproductie laten lang op zich wachten. Het rommelt in dit dossier.

Het rommelt in het fosfaatdossier. Kwartaalcijfers over de fosfaatproductie laten wel erg lang op zich wachten, sectororganisaties slaan op de trom dat ze duidelijkheid willen en uitvoeringsorganisatie RVO.nl worstelt met de vele bezwaarschriften over de toegekende fosfaatrechten. Een actuele stand van zaken van het aantal verwerkte bezwaren kan (of mag) de organisatie niet geven.

30 reacties


´Vlees en kaas veel gezonder dan vaak gedacht´

Wetenschappers over vlees en kaas: ‘mag het een onsje meer zijn…?’ De consumptie van (flink) meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vlees (en kaas) zou weleens bevorderlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het zou leiden tot minder hartproblemen leiden en tot een langer leven. Canadese onderzoekers van de McMaster Universiteit stellen volgens The Telegraph op

9 reacties


Compactere opzet ATH-beurs valt in goede aarde

De organisatie van de AgroTechniek Holland beurs in Biddinghuizen besloot dit jaar het evenemententerrein anders in te richten: compacter en met duidelijkere looplijnen voor de bezoekers. Gisteren op de eerste beursdag was menigeen blij verrast door de nieuwe opzet.

0 reacties


Jaarlijkse fosfaat productie ligt onder door Europese Unie vastgestelde plafond.

0 reacties


Hittestress bij koeien vaker dan gedacht

Een koe kan al hittestress ervaren in een omgeving van 18°C met een hoge luchtvochtigheid. Je kunt hittestress moeilijk meten, maar je ziet het wel aan het gedrag van de koe.

0 reacties


fosfaatproductie in de melkveehouderij gedaald tot 86,6 miljoen kg in 2017

0 reacties


'Schaalvergroting in de melkveehouderij zal gewoon doorgaan'

De schaalvergroting in de melkveehouderij zal gewoon doorgaan. Dat stelt Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij, in een reactie op de landbouwvisie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waarin ingezet wordt op een transitie naar kringlooplandbouw. Meulenbroeks gebruikt de varkenshouderij als referentie.

61 reacties


Oogst Drentse mais niet mislukt, wel minder opbrengst dan voorgaande jaren

De boeren en loonwerkers in Drenthe zijn hard aan het werk om de mais van hun velden te oogsten. Door de extreem warme en droge zomer zijn veel maiskolven te klein of gewoon niet volgroeid. Een mislukte oogst is het niet, maar een succesvolle ook niet. Arie van der Wal van Agrifirm legt uit dat er gelukkig veel oude voorraad was dit jaar. Maar, zo zegt hij: "Nog zo'n zomer volgend jaar zou wel ernstige gevolgen kunnen hebben."

3 reacties

12 Sep 2018

'Wakker Dier zijn de jihadisten van de dierenwereld'

„Wakker Dier wil een soort ideale, veganistische wereld. Het zijn extremisten. We noemen ze ook wel eens de jihadisten in de dierenwereld”, zegt Nepluvi-voorzitter Gert Jan Oplaat in gesprek met radio 1: nporadio1.nl/achtergrond/…

4 reacties


Schouten beslist wat onevenredige last is

Wat is een disproportionele last onder het fosfaatreductieplan? Er sluiten zich nog meer melkveehouders aan bij de groep die wachten op de toelichting van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over dit onderwerp. Daarnaast hangt er veel af van het antwoord, omdat dit waarschijnlijk doorwerkt in het stelsel van fosfaatrechten.

5 reacties


Aanbieden voerbalen met plastic aan dieren is niet toegestaan

We mogen weer iets niet:

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komen - vooral bij pluimveehouders - regelmatig tegen dat voerbalen, waar nog plastic omheen zit, worden aangeboden aan dieren. Dit is niet toegestaan. Wanneer een NVWA-inspecteur plastic om voerbalen die toegankelijk zijn voor dieren aantreft, treedt hij handhavend op en wijst de veehouder op de gevaren voor mens en dier. Later volgt een hercontrole om vast te stellen dat het plastic uit de stal is gehaald.

De veehouder verwijdert het plastic mogelijk niet om het voer zo langer schoon te houden. De NVWA stelt echter dat beseft moet worden dat plastic een schadelijk materiaal is. Het aanbieden van diervoeder inclusief de plastic verpakking aan dieren is daarom niet toegestaan. Ook omdat er een risico is dat het materiaal of stoffen daaruit na opname door het dier terecht komt in de voedselketen.

Pluimvee pikt aan het plastic rond voerbalen en krijgt dan in meer of mindere mate ongewenste materialen binnen. Ook bij het verstrekken van voerbalen met plastic aan andere diersoorten kan plastic worden opgegeten. De dieren kunnen hier negatieve gevolgen van ondervinden.

Afhankelijk van de stoffen in het plastic kan dit ook risico's voor mensen met zich meebrengen. Producten van dieren komen immers terecht in de menselijke voedselketen. Plastic kan bijvoorbeeld dioxines, PCB's en PAKs bevatten; dat hoopt zich na opname in het vet van een dier op. Zo kan dit tot een onveilige situatie voor mensen leiden.

bron: NVWA

2 reacties


Graslandproductie gemiddeld 25% onder de maat

2 reacties

11 Sep 2018

Schoutens vergezicht op landbouw - Commentaar

Minister Schouten presenteerde zaterdag haar langverwachte visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. Voor wie een beetje thuis is in de sector bevat die geen grote verrassingen, al is de doelstelling ambitieus. In 2030 is Nederland internationaal koploper met ”kringlooplandbouw”. De boer zit dan niet langer gevangen in een systeem waarin alles draait om een hoge productie tegen lage kosten, maar hij wordt eerlijk beloond voor zijn inspanningen om bodem, water, natuur en milieu zo min mogelijk te belasten. Reststromen worden hergebruikt en verspilling van voedsel is in de hele keten, van het boerenerf tot op het bord van de consument, geminimaliseerd. Een prachtig vergezicht. Maar hoe reëel is het?

3 reacties


Vion Leeuwarden draait weer

Vleesconcern Vion startte zijn nieuwe slachterij in Leeuwarden maandag opnieuw op. De afgelopen drie maanden lag de productie stil vanwege problemen.

0 reacties


Toch nog gras van het land: 'De regen heeft zijn werk gedaan'

“Er is een enorme achterstand”, zegt Jan Bloemerts van landbouworganisatie LTO Noord. “Dat gaan we sowieso niet goedmaken. Maar veel graslanden zijn toch goed hersteld.”

0 reacties


Miljoenen verloren op prestigieuze daktuin

DEN HAAG - De prestigieuze Haagse stadsboerderij Urban Farmers op de bovenste etages van de voormalige Philipsfabriek is definitief kopje onder. Er is geen doorstart mogelijk.

De verwachtingen van Urban Farmers dat met een startkapitaal van 2,7 miljoen euro begon in het pand aan de Televisiestraat waren in 2016 nog hooggespannen. Op het dak, in de kas met een oppervlakte van ruim 1000 m2, werden groenten geteeld, van tomaten tot komkommers en van paprika’s tot boerenkool. Daaronder was de tilapiakwekerij, waar in bassins vissen zwommen. Het verzorgen van evenementen en rondleidingen was een derde tak van sport.

9 reacties


Boumatic vernieuwt arm en camera van zijn melkrobot

De Nederlandse melkrobotfabrikant Boumatic Robotics heeft op de Franse beurs Space een nieuwe melkrobotserie geïntroduceerd. De enkelbox MR-S2 en de dubbelbox MR-D2 zijn voorzien van een nieuwe 3D-camera met een roestvaststalen behuizing.

De 3D-camera gebruikt het time-of-flight- principe. Gekoppeld aan nieuwe software reageert de robotarm sneller op bewegingen van de koe. Daarnaast is de camera door zijn vlakke behuizing gemakkelijker schoon te maken. Verder heeft Boumatic de arm van de melkrobot aangepakt. Die pakt nu twee melkbekers in één keer, waardoor hij snel kan aansluiten. De arm hoeft immers niet na het aansluiten van elke beker terug naar de uitgangspositie voor een nieuwe melkbeker. De arm is standaard op beide Boumatic-robots te vinden.

0 reacties


Bevestiging eerdere arresten Regeling fosfaatreductieplan 2017

Quote:
Het gerechtshof Den Haag oordeelde in 6 eerdere zaken dat voor melkveehouders wel te voorzien is geweest dat er na het afschaffen van de melkquota nadere maatregelen zouden moeten worden genomen om te voorkomen dat het nationale mestplafond zou worden overschreden. Naar het oordeel van het hof was dat ook in voldoende mate af te leiden uit uitlatingen die door de staatssecretaris in het parlement zijn gedaan. De melkveehouders mochten er daarom niet op vertrouwen dat hun bedrijven ongeremd zouden kunnen groeien.

De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in 4 zaken aangespannen door melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag vernietigt hiermee de vonnissen van de rechtbank. In 2017 deed het Haagse gerechtshof al uitspraak in vergelijkbare zaken over de Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Fosfaatreproductieplan


De Regeling fosfaatreductieplan 2017 is op 1 maart 2017 in werking getreden. De Regeling houdt in dat melkveehouders het aantal melkkoeien op hun bedrijf moeten verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Slagen de melkveehouders daar niet in, dan moeten zij een heffing betalen. Het uiteindelijke doel van de regeling is er voor te zorgen dat Nederland blijft binnen het geldende nationale mestplafond, zodat de door de Commissie van de EU verleende vrijstelling (‘de derogatie’) van de voor melkveehouders geldende fosfaatnorm behouden blijft. Door de derogatie mogen Nederlandse melkveehouders meer mest op hun land brengen dan boeren in andere EU-landen.

De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft in een aantal vonnissen van 4 mei 2017 geoordeeld dat de Regeling voor de melkveehouders niet te voorzien was. Omdat zij voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen waren aangegaan, werden zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de Regeling onevenredig zwaar getroffen. De voorzieningenrechter achtte de Regeling daarom onmiskenbaar in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, dat het recht op eigendom beschermt. Om die reden heeft de voorzieningenrechter de Regeling voor de melkveehouders buiten werking gesteld.

Melkquota

Het gerechtshof Den Haag oordeelde in 6 eerdere zaken dat voor melkveehouders wel te voorzien is geweest dat er na het afschaffen van de melkquota nadere maatregelen zouden moeten worden genomen om te voorkomen dat het nationale mestplafond zou worden overschreden. Naar het oordeel van het hof was dat ook in voldoende mate af te leiden uit uitlatingen die door de staatssecretaris in het parlement zijn gedaan. De melkveehouders mochten er daarom niet op vertrouwen dat hun bedrijven ongeremd zouden kunnen groeien. Het hof was verder van oordeel dat niet in algemene zin kan worden gezegd dat de Regeling tot onevenredige gevolgen leidt. Voor een antwoord op de vraag of de Regeling in individuele gevallen tot onevenredige gevolgen leidt, is beoordeling nodig van alle omstandigheden van het individuele geval. Het enkele feit dat er onomkeerbare investeringen zijn gedaan, is dus niet voldoende om te concluderen dat er van een onevenredige benadeling door de Regeling sprake is.

In de zaken die nu aan de orde waren, werden op hoofdlijnen dezelfde bezwaren aan het Haagse gerechtshof voorgelegd. Het gerechtshof heeft zijn arresten van 31 oktober 2017 bevestigd. Dat leidt er ook in deze zaken toe dat de vonnissen van de voorzieningenrechter zijn vernietigd.

Bron: rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/…

1 reactie


Boeren vangen weer bot bij hof in Den Haag

Melkveehouders die vorig jaar door de rechter werden vrijgesteld van medewerking aan een plan om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, moeten alsnog hun veestapel verkleinen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in hoger beroep, aangespannen door de Staat.

5 reacties


'Rust, reinheid en regelmaat loont voor de koe'

Koeien met een gelijkmatig dag- en nachtritme, die bovendien op gezette tijden eten en rusten, blijven gezonder dan koeien die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek van Ingrid van Dixhoorn, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Ze onderzoekt indicatoren van veerkracht bij koeien.

3 reacties

10 Sep 2018

Volledige programma Agrotechniek Holland

Agrotechniek Holland heeft het volledige programma bekend gemaakt voor de bekende beurs, die van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september wordt gehouden op het evenemententerrein bij Walibi Holland.

Woensdag 12 september

10:00: Opening
10:00 - 17:00: Beste ATH - Chauffeur, behendigheidsproeven op Heftruck en Trekker
10:30 - 11:30: Opening AgroTechniek Holland inclusief uitreiking Bronzen Sikkel
11:00 - 11:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
11:00 - 16:00: Rij zelf op de nieuwste trekkers op het trekkerparcours
12:00 - 15:00: Bijeenkomst VA-keur Raad van Advies (Fedecom; voor genodigden)
12:30 - 13:30: Demo aardappelrooien (ATH, DCA)
12:30 - 13.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting maisland' / maishakselen (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
13:30 - 14:30: Demo Niet-kerende Grondbewerking (Agrimedia, Naturim)
13:30 - 14.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting bietenland' / bietenrooien (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
15:15 - 15:45: Presentatie/workshop 'Bodemverdichting: terug naar basis' (Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
16:00 - 16:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
17:00 - 19:00: Standhoudersborrel (Fedecom; voor alle standhouders)
17:00: Sluiting

Donderdag 13 september

10:00: Opening
10:00 - 17:00: Beste ATH - Chauffeur, behendigheidsproeven op Heftruck en Trekker
09:00 - 09.45: Startbijeenkomst minor 'Afstuderen Smart Farming Technology' (Aeres Hogeschool Dronten; voor genodigden)
10:15 - 11:15: Boerenbrunch LTO-Noord - inhoudelijk deel programma (voor genodigden)
10:30 - 12:00: Gastcollege 'Stand van zaken Precisielandbouw' voor studenten Smart Farming Technologie en Gezonde Gewassen (Aeres Hogeschool Dronten, Corné Kempenaar - WUR). Het gastcollege is in nauwe samenhang met de Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw
11:00 - 16:00: Rij zelf op de nieuwste trekkers op het trekkerparcours
12:30 - 13:30: Demo aardappelrooien (ATH, DCA)
12:30 - 13.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting maisland' / maishakselen (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
13:30 - 14:30: Demo Niet-kerende Grondbewerking (Agrimedia, Naturim)
13:30 - 14.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting bietenland' / bietenrooien (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
vanaf 14:30: Diploma-uitreiking studenten Aeres Tech
16:00 - 16:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
17:00: Sluiting

Vrijdag 14 september

10:00: Opening
08:00 - 10:00: Ontbijtbijeenkomst Loonwerkers (Cumela; voor genodigden)
10:00 - 17:00: Beste ATH - Chauffeur, behendigheidsproeven op Heftruck en Trekker
10:00 - 11.30: Velddemo voor Cumela (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
10:30 - 12:00: DCA-event Gewastour 2018
11:00 - 11:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
11:00 - 16:00: Rij zelf op de nieuwste trekkers op het trekkerparcours
12:30 - 13:30: Demo aardappelrooien (ATH, DCA)
12:30 - 13.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting maisland' / maishakselen (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
13:30 - 14:30: Demo Niet-kerende Grondbewerking (Agrimedia, Naturim)
13:30 - 14.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting bietenland' / bietenrooien (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
16:00 - 16:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
17:00: Sluiting

Zaterdag 15 september

10:00: Opening
10:00 - 17:00: Beste ATH - Chauffeur, behendigheidsproeven op Heftruck en Trekker
10:30 - 11:30: Lanceringsbijeenkomst TIM-project (Fedecom)
11:00 - 11:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
11:00 - 16:00: Rij zelf op de nieuwste trekkers op het trekkerparcours
11:30 - 12:15: Lanceringsbijeenkomst TIM-project (Fedecom)
12:30 - 13:30: Demo aardappelrooien (ATH, DCA)
12:30 - 13.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting maisland' / maishakselen (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
13:30 - 14:30: Demo Niet-kerende Grondbewerking (Agrimedia, Naturim)
13:30 - 14.30: Demo 'Alles rond bodemverdichting bietenland' / bietenrooien (ATH, Delphy, Aeres Hogeschool, Actieplan Bodem & Water Flevoland)
16:00 - 16:30: Presentatie Nationale Proeftuin Precisie Landbouw + enkele pitches producten Smart Farming (NPPL, WUR, Proagrica)
17:00: Sluiting

0 reacties


FrieslandCampina schroeft in België de eisen voor melkleveringen op

In Nederland verruilen meer dan 220 melkveehouders FrieslandCampina voor een andere afnemer. Onvrede over het beleid van de zuivelverwerker is er niet enkel in Nederland maar ook in eigen land. Hier zijn er 380 melkveehouders die trouw hun melk leveren aan FrieslandCampina hoewel de meesten geen lid zijn van de coöperatie. Drie jaar geleden waren het er nog meer dan dubbel zoveel, maar toen zijn in één klap 443 producenten aan de deur gezet. Nu moet niemand vertrekken, maar ligt er een te nemen of te laten contractvoorstel op tafel. Vooral voor de melkveebedrijven die vandaag geen weidegang toepassen of geen melk van AA-kwaliteit leveren, is het contract een zware dobber. Blijven of vertrekken, da’s de vraag, en ze komt op een moment dat er behalve Milcobel geen kopers op de markt zijn voor extra melk.

87 reacties

08 Sep 2018

Weg met de hokjesgeest in de landbouw

Natuurlijk, ecologisch, extensief en biologisch versus efficiënter, technologisch, intensief en conventioneel. Het wij-zij-denken over volhoudbare landbouw was nog nooit zo groot.

Landbouwminister Carola Schouten presenteert vandaag haar langverwachte landbouwvisie. Je kunt voorspellen dat de kritiek op haar visie op een duurzamer voedselsysteem niet mals gaat zijn. Vanuit natuuradepten aan de ene kant en technologiepredikers anderzijds.

27 reacties

06 Sep 2018

MijnMelk is directe investering van Lely zelf

MijnMelk, merk waaronder biologische melkveehouders eigen melk vermarkten, is een investering van Lely.

Volgens informatie op de melkpakken is MijnMelk eigendom van De Zwaluw Dairy, wat weer als enig aandeelhouder in handen is van Lely Investments. De Zwaluw Dairy zorgt voor de marketing en afzet van de producten van MijnMelk.

0 reacties