de jonge


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
710
Volgers
0

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 23min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


20 Aug 2019

wakker worden!!38 vergunningen limburg vernietigd!!!

Gevolg PAS: rechter vernietigt 38 Limburgse Nb-wet vergunningen
19 augustus 2019

Maandag 19 augustus heeft de rechtbank Limburg maar liefst 38 door de provincie Limburg aan veehouderijen verleende vergunningen, op grond van de Wet natuurbescherming vernietigd. Dit op verzoek van milieuorganisaties. De rechtbank heeft deze zaken afgehandeld zonder zitting. Bij haar uitspraak zegt ze de RvS uitspraak over de PAS te volgen. De LLTB vraagt zich af op wat voor basis boeren nog kunnen ondernemen als gemaakte afspraken met de overheid in één pennenstreek worden onderuit gehaald.
De rechtbank Limburg heeft 38 zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, dit betekent zonder zitting, maandagmiddag afgehandeld. Volgens een verklaring van de rechtbank wilde met name milieuorganisaties dat de verleende natuurvergunningen zouden worden ingetrokken. Het betreft hierbij vergunningen van hoofdzakelijk veebedrijven. Onder verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State (RvS) van 29 mei 2019, heeft de bestuursrechter deze beroepen gegrond verklaard en daarom de vergunningen vernietigd.

Het PAS
Volgens de rechtbank was aan de veehouderijen, onder toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen alvast toestemming gegeven voor activiteiten die door de uitstoot van stikstof mogelijk schadelijk zijn voor Europese natuurgebieden. Daarnaast worden in die gebieden algemene herstelmaatregelen genomen die in de toekomst voor stikstofreductie moeten zorgen. In haar beoordeling stelt de rechtbank dat de positieve gevolgen van die maatregelen nog niet vooraf vaststaan. Volgens het Europese Hof van Justitie is dit wel een vereiste. Daarom oordeelde de RvS in mei dat zo’n toestemming ‘vooraf’ niet mag en dat het PAS niet gebruikt mag worden bij de verlening van natuurvergunningen.

Gewacht
De rechtbank Limburg zegt met de behandeling van deze 38 zaken gewacht te hebben op die beslissing van de RvS. De rechtbank zegt de RvS nu te hebben gevolgd waardoor ze alle 38 verleende vergunningen vernietigt. De rechtbank draagt de provincie Limburg nu op om de gevolgen van de plannen van de veehouderijen opnieuw in kaart brengen en te bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend. Als reactie op de RvS uitspraak stelde het provinciebestuur dat de vergunningverlening voor activiteiten in de buurt van Natura2000 gebieden, waarbij stikstof vrijkomt, lastiger is. Provincies en ministeries stellen vergunningverlening uit tot er meer duidelijk is.

LLTB: 'Wat zijn vergunningen nog waard?'
In een eerste reactie stelt de LLTB dat ze het intriest vindt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. "Er is door veehouders veel extra geïnvesteerd in technieken, maar vergunningen staan nu op losse schroeven. Dit zorgt voor enorm veel onzekerheid en stress bij boerengezinnen", zegt LLTB-woordvoerder Roel Boots desgevraagd. De LLTB vraagt zich af op wat voor basis boeren nog kunnen ondernemen als gemaakte afspraken met de overheid in één pennenstreek onderuit worden gehaald? Wat zijn vergunningen dan nog waard?

43 reacties