John Spithoven


Topics
0
Reacties
0
Volgers
40

Over mij

Woonplaats: Maurik
Leeftijd: 52jr
Laatst online: 35min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


04 Dec 2022

Stoelendans, hoofd en bijzettafels.....

Na decennia lang afbraak beleid gaat er nu perspectief komen.........Wat twee ministers niet lukten vorm te geven in een Kamerbrief moet nu samen met de sector in een Landbouw Akkoord.
En voordat er nog maar 1 woord over een agenda of inhoud gesproken wordt, loopt de spanning al tot het kookpunt.

Wat is welq duidelijk nu:
Het kabinet bepaald de kaders.
Stikstof doelen, 74 % van het areaal KDW wordt in 2030 gehaald.
Kader Richtlijn Water normen worden gehaald
Klimaatafspraken worden opengebroken en een extra opgave van 5 kton is een uitgangspunt.
Ruimte agenda kabinet wordt door sector geleverd

Maar bij sector partijen gaat het niet om de kaders, het gaat niet over de inhoud maar om de stoel, de plek aan tafel.
LTO achterban is kritisch maar hun voorman heeft de plaats aan de hoofdtafel al geclaimd.
Najk holt daar zonder ledenraadpleging achter aan.
Biohuis , onderdeel van LTO heeft ook een plek aan de hoofdtafel.
Agractie heeft haar 16000 leden en donateurs geraadpleegd en krijgt als waardering voor haar inzet ook een zetel aan de hoofdtafel. Ketenpartijen maken nog een afweging.
Zo wordt een mooi clubje gelijkgestemden gevormd aan de hoofdtafel. De rest mag voor spek en bonen aanschuiven aan de bijzettafeltjes. Niet dat ze er toe doen, maar dat is voor de vorm en het democratisch gevoel beter. Slim van het kabinet, dom van de partijen die nu al aan de hoofdtafel aanschuiven. Wat deze partijen namelijk aantonen is met hun plek te accepteren aan de hoofdtafel is dat ze tot het bot verdeeld zijn over de inhoud en de samenwerking.

Dan heeft FDF het slimmer bekeken door te bedanken voor deze voor opgezette poppenkast. Ik adviseer om de overige bijzettafeltjes partijen zich achter het besluit van FDF te scharen voor een nieuw krachtig front. Wat het kabinet zaait net deze methode van stoelendans verdeeldheid, dan zal zij ook verdeeldheid oogsten!

En dan de inhoud, En de kaders.
Screenshot 2 laat zien dat stikstof doel nooit te halen is, screenshot 3 laat zien dat KRW doelen niet gehaald worden, maar daar de schuld van onterecht in de schoenen van de landbouw schuift. Lozingen van influent en afspoeling stedelijk gebied speelt een grote rol in de KRW problematiek, net zoals norm overschrijding van buitenlandse rivier en beek water. En dat het rivierwater schoner de Noordzee in stroomt dan dat het Nederland binnen komt zegt genoeg over het aandeel landbouw.
En klimaat, als je maar vast blijft houden dat je met minder mest een kringloop sluit en de mensheid buiten de kringloop houdt, dan blijf je het probleem wel in de benen houden.
Maar ook korte termijn problemen gaan de hoofdtafel deelnemers volledig aan voorbij. De PAS knelgevallen worden voor de vorm nog net genoemd, maar wel zonder feitenkennis.Het meest schokkend wat ideze week ter ore kwam is dat LTO medewerkers van de gebieds tafels zijn weg gelopen. Ze kwamen tot de conclusie dat landbouw in de overgangsgebieden/buffers rond N2000 niet meer mogelijk was met de gepresenteerde plannen.
En zo wordt duidelijk dat deelnemers aan het landbouw akkoord staan voor het vermorzelen van de landbouw/veehouderij met door de gestelde kaders 10000 slachtoffers.

Een plek aan de hoofdtafel, is een plek waar je vuile handen op loopt. Bezint eer begint!!!!!

0 reacties


Stoelendans, hoofd en bijzettafels.....

Na decennia lang afbraak beleid gaat er nu perspectief komen.........Wat twee ministers niet lukten vorm te geven in een Kamerbrief moet nu samen met de sector in een Landbouw Akkoord.
En voordat er nog maar 1 woord over een agenda of inhoud gesproken wordt, loopt de spanning al tot het kookpunt.

Wat is wel duidelijk nu:
Het kabinet bepaald de kaders.
Stikstof doelen, 74 % van het areaal KDW wordt in 2030 gehaald.
Kader Richtlijn Water normen worden gehaald
Klimaatafspraken worden opengebroken en een extra opgave van 5 kton is een uitgangspunt.
Ruimte agenda kabinet wordt door sector geleverd

Maar bij sector partijen gaat het niet om de kaders, het gaat niet over de inhoud maar om de stoel, de plek aan tafel.
LTO achterban is kritisch maar hun voorman ( die binnen zijn eigen organisatie een bedenkelijke kwalificatie krijgt...) heeft de plaats aan de hoofdtafel al geclaimd.
Najk holt daar zonder ledenraadpleging achter aan.
Biohuis , onderdeel van LTO heeft ook een plek aan de hoofdtafel.
Agractie heeft haar 16000 leden en donateurs geraadpleegd en krijgt als waardering voor haar inzet en steun ook een zetel aan de hoofdtafel. Ketenpartijen maken nog een afweging.
Zo wordt een mooi clubje gelijkgestemden gevormd aan de hoofdtafel. De rest mag voor spek en bonen aanschuiven aan de bijzettafeltjes. Niet dat ze er toe doen, maar dat is voor de vorm en het democratisch gevoel beter. Slim van het kabinet, dom van de partijen die nu al aan de hoofdtafel aanschuiven. Wat deze partijen namelijk aantonen is met hun plek te accepteren aan de hoofdtafel dat ze tot het bot verdeeld zijn over de inhoud en de samenwerking.

Dan heeft FDF het slimmer bekeken door te bedanken voor deze voor opgezette poppenkast. Ik adviseer om de overige bijzettafeltjes partijen zich achter het besluit van FDF te scharen voor een nieuw krachtig front. Wat het kabinet zaait met deze methode van stoelendans is verdeeldheid, dan zal zij ook verdeeldheid oogsten!

En dan de inhoud, En de kaders.
Screenshot 2 laat zien dat het stikstof doel nooit te halen is, screenshot 3 laat zien dat KRW doelen niet gehaald worden, maar daar de schuld van onterecht in de schoenen van de landbouw schuift. Lozingen van influent en afspoeling stedelijk gebied speelt een grote rol in de KRW problematiek, net zoals norm overschrijding van buitenlandse rivier en beek water. En dat het rivierwater schoner de Noordzee in stroomt dan dat het Nederland binnen komt zegt genoeg over het aandeel landbouw.
En klimaat, als je maar vast blijft houden dat je met minder mest een kringloop sluit en de mensheid buiten de kringloop houdt, dan blijf je het probleem wel in de benen houden.
Maar ook aan korte termijn problemen gaan de hoofdtafel deelnemers volledig voorbij. De PAS knelgevallen worden voor de vorm nog net genoemd, maar wel zonder feitenkennis. Het meest schokkend wat deze week ter ore kwam is dat LTO medewerkers van de gebiedstafels zijn weg gelopen. Ze kwamen tot de conclusie dat landbouw in de overgangsgebieden/buffers rond N2000 niet meer mogelijk was met de gepresenteerde plannen.
En zo wordt duidelijk dat deelnemers aan het landbouw akkoord staan voor het vermorzelen van de landbouw/veehouderij door de gestelde kaders met 10000den slachtoffers tot gevolg.

Een plek aan de hoofdtafel, is een plek waar je vuile handen op loopt. Bezint eer begint!!!!!

27 reacties

01 Dec 2022

Laatste SSC-nieuws: Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, latente ruimte en legalisering PAS-melders + interimmers

Belangrijke info inzake:
Interim Omgevingsverordening Noord Brabant
Latente ruimte
Pas melders en Interimmers

17 reacties

27 Nov 2022

Schadeloket voor PAS-melders, maar Den Haag gaat geen ‘boetes’ vergoedenQuote:
Er komt een schadeloket voor boeren die als gevolg van hun vergunningsloze situatie te maken krijgen met handhaving. Het kabinet wil de schade die PAS-melders oplopen als gevolg van de stikstofcrisis financieel vergoeden.

41 reacties

26 Nov 2022

Waar is de woestaantrekkelijke 120 % van v d Wal

Gisteren is op de valreep de verbanningsvergoeding van 120 % uit de kamerbrief gehaald. Woestaantrekkelijke leugens van dit kabinet.

Verder word ik veel gevraagd naar een samenvatting.

Hierbij mijn analyse:
3000 bedrijven worden binnen het jaar verbannen van hun eigendommen......de overige veehouders worden onderworpen aan de communistische wetten (GEDWONGEN KOOPRECHT VAN EMISSIES EN GROND)
Veenweide boeren worden verzopen.

En dit kabinet gaat werken aan een beter verdienmodel voor de boer.....iets waar ze nog nooit in geslaagd zijn en ook niet in zullen slagen. Het is een zoethoudertje van het pluche van bestuurders, de verwerkende industrie, retail en politiek. (neem het voorbeeld van T de Groot, die in zijn vorige baantje ons uitgezogen heeft tot op de laatste cent)

60 reacties

24 Nov 2022

Lokroep moeras klinkt ook voor nieuwste stikstofplan - Analyse StikstofQuote:
Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft een nieuw offensief aangekondigd om piekbelasters uit te kopen. Ze wil hun bedrijven opkopen v...

4 reacties

22 Nov 2022

De kogel is door de kerk.....Rutte 4 denkt zijn zin te hebben.....

En ja hoor, het is zover. Na 3,5 jaar lang treiteren is de kogel door de kerk. Komende vrijdag komen er om 16.30 (buiten werkktijd van de meeste melkertbanen) een batterij aan kamerbrieven. Twee daarvan, zijn al uitgelekt (da's natuurlijk pure toeval...) De voortgang van het NPLG en de opkoop van piekbelasters, op aangeven van de zoveel bejubelde Remkes (waar sommige zelfs verliefd op worden, over smaak valt te twisten....).
Drie en half jaar lang zijn de PAS knelgevallen misbruikt voor een groter doel, de nationale veekrimp. En dan eindelijk gingen sectorpartijen door de knieën. De gedeputeerde in Overijssel, niet te beroerd voor een klusje, voerde de druk lekker op en flikkerde , omdat hij echt niet anders kon......., een aantal PAS melders voor de trein. Nu waren er legio andere opties (onzekerheid in Aerius en de bandbreedte in de KDW laat ruimte ontstaan voor een drempelwaarde tot 12 mol aldus TNO), maar handhaven met een last onder dwangsom zou het meest effectief wezen om enkele sector partijen op de knieën te krijgen. Hoe laag kun je als overheid zakken om dit menselijk leed te creëren voor je agenda uit het regeerakkoord. In dat regeerakkoord had namelijk D66 afgedwongen dat CDA en VVD met meeloper CU de veehouderij moest slopen.
En met misbruik van de PAS knelgevallen is dat dan eindelijk gelukt. Misselijkmakend!!!
Afgelopen dagen is er koortachtig overlegd voor een oplossing. En daar was het gedrocht dan vanavond......zonering rond N2000, woest aantrekkelijke opkoop tegen aan forse inflatie onderhevige uitkoopsommen met als outlook gedwongen onteigening. Dit allemaal om stikstof, klimaat en waterdoelen te bereiken, want uitkoop voor stikstof dat liep niet zo lekker....en in ruil voor.............niet houdbare (volgens art 6.3 HR) innovaties waarbij verdienmodel voor op staat......maar niet voor de boer.....want er komt ook nog een kamerbrief komende vrijdag voor perspectief voor de blijvers.....een brief waar zelfs een minister zich al in verslikte omdat hij weinig perspectiefvolle zaken te melden had........wat een fantastisch onderhandelingsresultaat.

Maar is dit onderhandelingsresultaat een overwinning? Voor de PAS knelgevallen? Voor de bouwvrijstelling? Voor de natuur?
NEE!!! Het resultaat is gebouwd op een juridisch verrot fundament. In 81 % van de oppervlakte natuurgebieden is de staat van de natuur stabiel of gunstig. Maar de wet stikstofreductie en natuurherstel dwingt af dat de KDW doelen in 74 % van het natuur areaal gehaald worden. En de wetenschap heeft al meermaals gewaarschuwd dat deze doelen niet haalbaar zijn.( buitenland en natuurlijke processen zorgen al voor een overschrijding van 34 % van de KDW). En juristen hebben al meermaals gewaarschuwd dat als de doelen niet gehaald zijn de overheid geen stikstof ruimte uit kan geven aan.....de bouwvrijstelling......en de PAS knelgevallen.

Gefeliciteerd sector......wat hebben we toch een fantastisch resultaat bereikt!!!!!!!!!!!

27 reacties