John Spithoven


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
6
Volgers
17

Over mij

Leeftijd: 48jr
Laatst online: 6u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


08 Dec 2018

89.4 min 4.5 is geen 86.5

Gisteren de zoveelste kamerbrief. Mededeling meer rechten uitgedeeld dan plafond en dat ligt niet aan ons, LNV.

Code 100, 101 en 102 op welk bedrijf dan ook geeft op 2 juli 2015 in totaal 89.4 miljoen kg fosfaat . Knelgevallen volgens Kalden gereserveerd ruim 600000.

4.5 miljoen kg fosfaat boven plafond en knelgevallen gaf een korting van 8.3 % voor de ngb bedrijven

Ruim 1 jaar later is 89.4 min 4.5 min de knelgevallen geen 84.9 maar rond de 86.5 miljoen kg fosfaat. knelgevallen Kalden uitgegeven 269000. Kan niet.

Dan jongvee van vleesvee. CDM code 101 en 102 waar dan ook. CBS plafond 201, 203, 205, 207, 209, en 227voor 50% ( onderscheid binnen CBS herkomst van dier in code verwerkt) CBS code 217 en 221 zijn wel meegenomen in CDM als 101 en 102, maar niet bij CBS fosfaatplafond ( zie afbeelding vannpaar weken geleden )

Maar ook hier is niets fout gegaan.

Vreemd.

(ps. We hebben wel steeds gelijk gehad)

104 reacties

03 Dec 2018

STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren

Persbericht - STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren.

Stichting Agri Facts (STAF) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag verzocht de gekleurde berichtgeving over het Klimaatakkoord en broeikasgasuitstoot ten aanzien van de landbouw te corrigeren. In zijn publicaties en berichtgeving stelt het PBL dat het eten van dierlijke producten een forse bijdrage levert aan het klimaatprobleem; het eten van minder vlees wordt gezien als een belangrijke oplossing voor het halen van de klimaatdoelen. Een dergelijke voorstelling van zaken is misleidend, aldus STAF. Krimp van de veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk een zeer beperkt effect. Het is onjuist te suggereren dat het eten van minder dierlijke producten aanzienlijk bijdraagt aan het Klimaatakkoord.

Volgens het PBL levert het eten van minder vlees forse klimaatwinst op. Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren zouden eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40 %. In de recente PBL-rapporten Balans van de Leefomgeving (2018) en Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord (2018) wordt de broeikasgassenuitstoot door de landbouw, met name de veehouderij, veelvuldig voorzien van subjectieve kwalificaties als ‘veel’, ‘aanzienlijk’ en ‘groot’.

Het PBL baseert zijn uitlatingen op een internationale wetenschappelijke studie in Global Environmental Change (2014), waar het PBL aan meewerkte. In deze studie is de impact van het eten van dierlijke producten doorgerekend voor het jaar 2004. De uitstoot van broeikasgassen in Europa bedroeg toen zo’n 5.000 megaton, terwijl het eten van de helft minder vlees hooguit een kleine 200 megaton klimaatwinst op zou leveren. Er is dus geen sprake van 25 tot 40 % minder broeikasgassen, maar hooguit 4 % klimaatwinst. Voor het Klimaatakkoord streeft het PBL echter geen 50 % lagere vleesconsumptie na, maar een reductie van circa 15 %. Dit komt neer op maximaal 1 tot 2 procent klimaatwinst. Krimp van de veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk dan ook een zeer beperkt effect. Het is onjuist te suggereren dat het eten van minder dierlijke producten aanzienlijk bijdraagt aan het Klimaatakkoord.

Stichting Agri Facts (STAF) controleert publicaties op feiten en onjuistheden. STAF spreekt partijen die een onjuiste weergave van zaken geven daarop aan en verzoekt deze de publicatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische procedure starten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 reacties