John Spithoven


Topics
0
Reacties
0
Volgers
43

Over mij

Woonplaats: Maurik
Leeftijd: 53jr
Laatst online: 17u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


30 Sep 2023

Minister Van der Wal de mist in met uitleg over stikstofonderzoek Universiteit Amsterdam

Minister Christianne van der Wal slaat in haar brief naar de Tweede Kamer over het UvA-stikstofonderzoek in nogal wat passages de plank mis, doordat zij begrippen door elkaar haalt. Dat stelt stichting Agrifacts. Zo verwart ze het begrip depositie voortdurend met concentratie en verspreiding en staan er veel onjuistheden in de brief.

Meer: stichtingagrifacts.nl/minister-van-der-wal-de-mist…


18 reacties

23 Sep 2023

‘Depositie van stikstof fors overschat’

Quote:
Het stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont volgens Rudy Rabbinge aan dat de landbouwsector de derde uitstoter van stikstof is en niet de grootste. Bovendien stelt hij samen met Janklaas Santing dat de depositie fors wordt overschat.

19 reacties

18 Sep 2023

Gerede wetenschappelijke twijfel.....

Jaar en dag is er discussie over het OPS model dat de te verwachten luchtconcentratie berekend en met het DEPAC software simulatie tool wordt daaruit de depositie berekent. Goed voor een landelijk beeld maar ongeschikt voor vergunningverlening zeggen nu zowel cie Hordijk als het RIVM. Het UvA onderzoek publiceerde vorige week het eerste deel (er komt nog veel meer info). Duidelijk werd dat de gemoduleerde luchtconcentratie uit OPS redelijk overeen komt met de gemeten luchtconcentratie (R=0,9) maar wel binnen de cirkel van 500m. In het UvA onderzoek lag de focus op ammoniak. In de reacties na de publicatie vloog het alle kanten op. Maar 1 sprong er uit, die van de hoofdonderzoeker. Hij gaat aan dat droge depositie (plant opneembaar) onder praktijkomstandigheden technisch niet of nauwelijks is te bepalen. Op dat punt is er dus geen validatie van Aerius. Hedenochtend kwam er een onderzoek van TNO/WUR/RIVM voorbij wat al 8 jaar oud was. In het duingebied had men in 2014 geprobeerd met COTAG palen het DEPAC in Aurius te valideren. Dit kwam nu pas naar buiten......en de conclusie was gelijk aan het UvA. Het DEPAC model maakt een forse overschatting voor modelleren van depositie, maar hoeveel is niet technisch te bepalen.

Nu kunnen we heel lang door emmeren over de cijfers maar UvA, WUR en TNO/RIVM tonen aan dat er gerede wetenschappelijke twijfel is over de uitkomsten van Aerius. Daarmee tonen ze aan dat ze in strijd handelen met artikel 6 lid 2 en 3, die een significante uitkomst verlangt over het wel of niet schaden van de instandhoudingsdoelstellingen . En dat is nu niet meer mogelijk. Daarmee is het stikstofbeleid failliet....
Overheidsbeleid op gebied van piekbelasters, intrekken van vergunningen, afdwingen van best beschikbare technieken onder de huidige Wnb is niet meer juridisch haalbaar.

10 reacties


Aanmelden informatiebijeenkomst SSC

Stichting Stikstof Claim gaat info avonden organiseren voor aangesloten en niet aangesloten ondernemers.
Meld u aan vol is vol

0 reacties