van Ittersum


Topics
0
Reacties
0
Volgers
4

Over mij

Leeftijd: 8jr
Laatst online: 1d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


23 Nov 2023

Willekeurig afschrijven 2023

Per mail ontvangen.

Voor meer details vraag uw accountant naar de toepasbaarheid binnen uw eigen onderneming

Wij willen u informeren over een belangrijke fiscale regeling die in 2023 van toepassing is en die een aanzienlijke impact kan hebben op uw bedrijfsfinanciën.
Willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen
In 2023 is het mogelijk om 50% willekeurig af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat u eenmalig tot 50% van de afschrijvingskosten willekeurig kunt afschrijven. De regeling is van toepassing op zowel de inkomstenbelasting (voor zelfstandige ondernemers) als de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen die worden uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap).

Uitzonderingen
De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de regeling:

Vliegtuigen, gebouwen en woonboten, evenals vervoermiddelen zoals bromfietsen, motoren en personenauto's die niet voor professioneel wegvervoer worden gebruikt. De regeling geldt wel voor elektrische personenauto's.
Immateriële activa, waaronder quota, goodwill en vermogensrechten.
Dieren.
Bedrijfsmiddelen die voornamelijk voor verhuur aan derden zijn bedoeld. Hieronder valt ook verhuur binnen uw eigen bv-structuur, tenzij er een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is.
Bedrijfsmiddelen die om andere redenen al voor willekeurige afschrijving in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld op grond van een VAMIL-beschikking.
Voordelen willekeurig afschrijven
Tariefsvoordeel: kan helpen om in een lagere belastingschijf te blijven als u dit jaar extra winst maakt.
Liquiditeitsvoordeel: verlaagt de belastbare winst, waardoor u minder belasting betaalt en meer geld overhoudt.
Nadeel
Verminderde afschrijvingsmogelijkheden in latere jaren, wat nadelig kan zijn bij hoge winsten in die jaren.

Voorwaarden
Bedrijfsmiddel aangeschaft of zelf geproduceerd in 2023
Het bedrijfsmiddel is nieuw en nog nooit gebruikt
Ingebruikname vóór 1 januari 2026
Rekenvoorbeeld
Hieronder een rekenvoorbeeld ter illustratie.

Investering: € 60.000
Totale afschrijving: € 50.000 (aanschafwaarde € 60.000 minus restwaarde € 10.000) in 5 jaar
Eenmalige willekeurige afschrijving in 2023: maximaal 50% van € 50.000 = € 25.000
Jaarlijkse afschrijving: € 5.000 over 5 jaar

De regeling geeft de mogelijkheid om in 2023 eenmalig 50% van de waarde van het bedrijfsmiddel, na aftrek van de restwaarde, willekeurig af te schrijven. De resterende 50% moet volgens de gebruikelijke methode worden afgeschreven. U kunt echter ook kiezen om over de helft van het investeringsbedrag, na aftrek van de restwaarde, minder of zelfs niet af te schrijven, waardoor u in de komende jaren meer afschrijvingsruimte heeft. Afhankelijk van de verwachte resultaten in uw onderneming kan deze keuze voor willekeurige afschrijving voordelig zijn.

Tip
Indien u overweegt begin 2024 een investering te doen die in 2023 in aanmerking zou komen voor willekeurige afschrijving, kan het voordelig zijn deze investering te vervroegen naar 2023.

50 reacties