Fosfaatreductieplan

Fosfaatreductieplan nieuws

Oormerkspeakers verhogen melkgift met 3%!

30-03-2019 - Zoveel mogelijk melk produceren met het aantal koeien dat een melkveehouderij mag houden. Sinds het fosfaatreductieplan in werking is gesteld is deze doelstelling steeds belangrijker geworden. Maar welke simpele aanpassingen kunnen zorgen voor een verhoogde melkgift?.

Grasbaal

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

15-02-2019 - Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Nieuwsgrazer

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fosfaatreductieplan nieuws

Datum Onderwerp Reacties
05-02-2019 Fosfaatreductieplan 99 reacties
06-12-2018 Uitvoering fosfaatbeleid kost bijna € 30 miljoen meer 12 reacties
09-10-2018 ‘Meevaller ZuivelNL moet terug naar boer’ 32 reacties
25-09-2018 NMV betreurt gang van zaken in trage afhandeling op de knelgevallenvoorziening 8 reacties
03-09-2018 Procedures en bezwaren verstikken de boer en LNV 0 reacties
24-08-2018 Fosfaatreductieplan zorgt voor strengere selectie 1 reactie
24-08-2018 ‘Fosfaatreductieplan was sectorbelang’ 1 reactie
23-08-2018 Levensduur daalt met drie maanden door fosfaatreductieplan 5 reacties
22-08-2018 Compensatie voor fosfaatreductie dichterbij 18 reacties
21-08-2018 Rechter negeert bezwaar melkveehouders 0 reacties
21-08-2018 Melkveehouders krijgen geen collectieve compensatie voor #fosfaatreductieplan 38 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtzaak bij CBb 0 reacties
27-06-2018 Fors minder jongvee, fractie meer varkens 0 reacties
25-05-2018 Nog tientallen blokkades door fouten I&R 0 reacties
19-05-2018 Yvon Jaspers laat nu ook echte boerenleven zien 0 reacties
16-05-2018 CBS: Veehouderij blijft volgens prognose beneden fosfaat- en stikstofplafond 1 reactie
15-05-2018 Melkaanvoer toont derde min op rij 0 reacties
11-05-2018 Melkveehouderij ziet mestoverschot dalen 0 reacties
08-05-2018 'Maximaal inzetten op weidegang bij grote ruwvoervoorraad' 11 reacties
24-04-2018 CBb moet tal van rechtzaken van veehouders tegen de overheid behandelen 6 reacties
23-04-2018 Stortvloed aan rechtszaken in de pijplijn 1 reactie
12-04-2018 Fosfaatmaatschappen kunnen goed werken 0 reacties
11-04-2018 Heffing fosfaatreductieplan fiscaal aftrekbaar 0 reacties
09-03-2018 Ook nacalculatie voor wie zelf I&R corrigeerde 0 reacties
21-02-2018 Naheffing voor 1.770 melkveebedrijven 0 reacties
19-02-2018 De NVWA helpt de mestvrijstelling van de melkveehouderij om zeep 0 reacties
18-02-2018 Gifbeker moet leeg - Waarom stiertjes vooral op dinsdag en woensdag worden geboren 37 reacties
16-02-2018 Aantal melkkoeien nog boven niveau van april 2015 0 reacties
08-02-2018 I&R-fraudeurs strafrechtelijk vervolgd 51 reacties
25-01-2018 Overheid vordert data CRV om registratiefraude in beeld te brengen 38 reacties
24-01-2018 Fosfaatrechten en fraude met I&R systeem 0 reacties
23-01-2018 Gesjoemel I&R kon duizenden euro’s opleveren 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude met registratie rundvee onacceptabel 0 reacties
23-01-2018 Fosfaatproductie na drie jaar weer binnen de norm 0 reacties
23-01-2018 Goede fosfaatcijfers overschaduwd door fraudesignalen 0 reacties
23-01-2018 LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude onacceptabel 0 reacties
16-01-2018 Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager 0 reacties
11-01-2018 ZuivelNL opgelucht over verloop fosfaatreductieplan 0 reacties
11-01-2018 Zuivel.nl opgelucht over verloop fosfaatreductieplan 0 reacties
11-01-2018 'Geld voor reductie fosfaat nog niet op' 0 reacties
03-01-2018 Runderslachtingen 2017 in teken van de 'worstkoe' 0 reacties
29-12-2017 304 knelgevallen fosfaatreductieplan 0 reacties
28-12-2017 Van fosfaatreductie naar fosfaatrechten 0 reacties
26-12-2017 2017: Het jaar van fosfaatreductie, herfststorm, vreemd gedrag koeien en protestboer 0 reacties
22-12-2017 Schouten wil ruimte bieden aan 700 deelnemers in pilot KringloopWijzer en fosfaatrechten 9 reacties
20-12-2017 Vernieuwde antwoorden op vragen fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Bijeenkomsten Countus voor inzicht effecten fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Countus: 'Niets doen met fosfaatreductie kost gemiddelde groeier €50.000' 0 reacties
20-12-2017 Opfokken in buitenland de oplossing? 0 reacties
20-12-2017 Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket 0 reacties
20-12-2017 NMV over fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Gevolgen en praktische tips fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Staatscourant publiceert regeling fosfaatreductieplan 2017 0 reacties
20-12-2017 Beëindiging tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel per 1 maart 2017 0 reacties
20-12-2017 Niets doen kost gemiddelde groeier € 50.000 0 reacties
20-12-2017 Veereductie voor melk producerende bedrijven vanaf 1 maart 0 reacties
20-12-2017 Melkveehouders weten het Fosfaatreductieloket goed te vinden 0 reacties
20-12-2017 ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee verder aan 0 reacties
20-12-2017 Bonussysteem fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Wakker Dier zet rouwadvertenties in voor biologische koeien 0 reacties
20-12-2017 Wees alert op deze punten uit de fosfaatreductieregeling. 0 reacties
20-12-2017 Consequenties van aanpassen fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Informatie over voortgang verwerking gegevens fosfaatreductie 0 reacties
20-12-2017 28 april peildatum voor jongveebezetting fosfaatreductie 0 reacties
20-12-2017 Reactie NAJK op wijziging fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 Flynth stuurt open brief aan Van Dam omtrent fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 LTO: Consequenties uitspraken rechter nog onbekend 0 reacties
20-12-2017 "Rechtsbijstand vragen naar mogelijkheden tot ontheffing fosfaatreductieplan" 0 reacties
20-12-2017 Maximeren fosforgehalte in mengvoeder runderen uitgesteld tot 15 augustus 0 reacties
20-12-2017 Reactie Van Dam op uitspraak Regeling fosfaatreductieplan 0 reacties
20-12-2017 LTO: Samen optrekken Van Dam en sector loont 0 reacties
08-12-2017 Geen uitstel boete fosfaatreductieplan 42 reacties
27-11-2017 Eerste naheffingen fosfaatplan in december 25 reacties
27-11-2017 Meeste melk geeft niet hoogste saldo 26 reacties
15-11-2017 Vanaf december eerste heffing fosfaatreductieplan 0 reacties
13-11-2017 Geen boeteverlaging voor in ongelijk gestelde melkveehouders 38 reacties
08-11-2017 A&S Advocaten overweegt in cassatie te gaan 22 reacties
07-11-2017 Grote meerderheid melkveehouders rouwt niet om uitspraak gerechtshof 31 reacties
06-11-2017 Advies Netwerk Grondig: geen cassatie tegen uitspraak gerechtshof 67 reacties
03-11-2017 Juridische mogelijkheden tegen fosfaatreductieplan 0 reacties
03-11-2017 Fosfaatuitspraak treft grondgebonden boer 40 reacties
03-11-2017 'Als je verliest, moet je niet gaan huilen' 0 reacties
02-11-2017 Juridisch gekibbel over Nederlands fosfaatplan 0 reacties
02-11-2017 Fosfaatreductieplan geldt voor alle boeren 0 reacties
01-11-2017 Uitspraak vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
01-11-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
01-11-2017 LTO: 'Uitspraak Hof maakt melkveesector sterker' 17 reacties
31-10-2017 Overwegend positieve reacties op fosfaatuitspraak 0 reacties
31-10-2017 Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie 0 reacties
31-10-2017 Advocaten over fosfaat: rampzalig en teleurstellend 2 reacties
31-10-2017 SP: nooit meer in zo’n situatie terechtkomen 0 reacties
31-10-2017 Eerder vonnis Regeling Fosfaatreductieplan 2017 vernietigd 0 reacties
31-10-2017 Boeren krijgen ongelijk over fosfaatreductieplan 1 reactie
31-10-2017 Rechter geeft Staat gelijk in fosfaatkwestie 1 reactie
31-10-2017 Staat wint hoger beroep. 114 reacties
30-10-2017 Zuivelsector: niet speculeren over uitspraak hoger beroep 0 reacties