Rvo

Rvo nieuws

Rekenmodel 'optie 5' fosfaatrechten naar vergelijkingsvolume op melkweb

20-06-2018 - Op melkweb staat een nogal heel simpele berekening voor de 'optie 5' van het RFC fabrieksquotum.

Komt er simpelweg op neer, kg melk in 2015 volgens RVO beschikking = fabrieksquotum 2019. Alleen bijgekochte fosfaatrechten tellen mee keer de melk per fosfaatrecht gerealiseerd in 2015.

Wel raar dat ze in 2019 willen corrigeren op vet/eiwit/lactose, maar dat er nu enkel naar kg melk in 2015 wordt gekeken....

Grensboertje

Laadpaalnodig.nl versnelt uitbreiding van elektrisch laadnetwerk

11-06-2018 -Met steun van RVO.nl, ontwikkelde NKL samen met een brede groep kennispartners en gemeenten een onafhankelijk aanvraagportaal voor laadpunten van elektrisch vervoer: laadpaalnodig.nl.

Nieuwsgrazer

Aanvraag vergunning derogatie 2018 is geopend

06-06-2018 - Boeren die in 2018 gebruik willen maken van derogatie, kunnen vanaf 6 juni een vergunningsaanvraag indienen bij RVO. Nu de Europese Commissie de goedkeuring van de derogatie voor Nederland in 2018 en 2019 op 31 mei heeft gepubliceerd, is de aanvraagperiode geopend.

Het aanvragen van een derogatievergunning is mogelijk tot en met 4 juli. Om deel te mogen nemen aan derogatie moet een financiële bijdrage worden betaald voor het monitoren van de milieueffecten voor derogatie. Voor een bedrijf met 80 hectare grond bedraagt dit tarief 539,40 euro. Vanaf 2019 zijn er ook kosten verbonden aan de vergunningsaanvraag.

Grasbaal

Nog meer Rvo nieuws

Datum Onderwerp Reacties
31-05-2018 Werkconferentie - Naar een Paris Proof gebouwde omgeving 0 reacties
31-05-2018 Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel - 22 november 2018 0 reacties
30-05-2018 Biomassa bustour voor industrie West-Nederland 0 reacties
30-05-2018 Biomassa bustour voor industrie Noordoost-Nederland 0 reacties
30-05-2018 Biomassa bustour voor industrie Zuidoost-Nederland 0 reacties
29-05-2018 Twee derde akkerbouwers machtigt RVO.nl voor heffingen 0 reacties
29-05-2018 Droogte duwt tarweprijs omhoog 0 reacties
29-05-2018 Ruim 60% akkerbouwers machtigt RVO voor heffingen 0 reacties
24-05-2018 Regiobijeenkomst woningcorporaties - Utrecht 0 reacties
24-05-2018 Regiobijeenkomst woningcorporaties - Den Haag 0 reacties
17-05-2018 Vegetarische Slager wint 250.000 euro met voedselprijs RVO 0 reacties
16-05-2018 NVWA: eerste signalen meerlingfraude pas in oktober 0 reacties
14-05-2018 Nog 10.000 Gecombineerde opgaven indienen 0 reacties
11-05-2018 Dijk telt toch volledig mee 0 reacties
09-05-2018 RVO gaat bezwaren fosfaatrechten alsnog beoordelen 2 reacties
09-05-2018 Eerste signaal I&R-affaire al in september bij RVO 0 reacties
08-05-2018 Ondernemers zeer tevreden over belcontact Gecombineerde opgave 2018 en Mijn percelen 0 reacties
07-05-2018 Let op: vul je Gecombineerde opgave in voor 16 mei 0 reacties
07-05-2018 Eerste Nederlandse aspergerobot in Frankrijk 0 reacties
07-05-2018 Nederlandse biggen zijn gewild dit jaar 0 reacties
25-04-2018 Webinar Systeemintegratie op de Noordzee 0 reacties
25-04-2018 Op weg naar morgen 0 reacties
23-04-2018 Nog eens op 102 bedrijven in beeld bij I&R-onderzoek 0 reacties
23-04-2018 Focus op 102 bedrijven bij I&R-onderzoek 0 reacties
17-04-2018 Nederlandse rundveestapel krimpt opnieuw 0 reacties
16-04-2018 Nederland in Europese kopgroep elektrische auto’s 0 reacties
16-04-2018 Kwart van Gecombineerde opgaven binnen bij RVO.nl 0 reacties
05-04-2018 Duurzaamheid wordt vast onderdeel bij woningtaxaties 0 reacties
29-03-2018 50 euro voor akkerbouwers bij machtiging RVO.nl 0 reacties
21-03-2018 Meeste bezwaren betalingsrechten afgehandeld 0 reacties
19-03-2018 Demonstratiemiddag SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen en Actieve ouderen 0 reacties
19-03-2018 Gecombineerde Opgave: het kan nog tot 15 mei 26 reacties
17-03-2018 Gecombineerde Opgave: het kan nog tot 15 mei 0 reacties
16-03-2018 Melkaanvoer over februari lager 0 reacties
09-03-2018 Russische beer richt weinig schade in wintertarwe aan 0 reacties
08-03-2018 Nog 400 melkveehouderijen op slot 0 reacties
28-02-2018 Akkerbouwer machtigt RVO voor inning onderzoeksgeld 0 reacties
28-02-2018 RVO werkt mee aan verstrekking akkerbouwgegevens 0 reacties
28-02-2018 RVO werkt mee aan verstrekking onderzoeksgegevens akkerbouw 0 reacties
27-02-2018 Getroffen melkveehouder vindt aanpak onregelmatigheden I&R onbegrijpelijk 0 reacties
23-02-2018 RVO.nl bereidt zich voor op nieuwe kaarten 0 reacties
21-02-2018 RVO.nl bereidt zich voor op invoering BGT 0 reacties
16-02-2018 CRV mag boer helpen registratie bij te werken 0 reacties
16-02-2018 CRV mag boer weer helpen registratie bij te werken 0 reacties
16-02-2018 RVO geeft CRV toestemming tot wijzigen diergegevens 1 reactie
16-02-2018 CRV mag diergegevens weer wijzigen 0 reacties
16-02-2018 CRV mag weer wijzigingen doorvoeren in diergegevens 0 reacties
16-02-2018 Lange wachttijden bij RVO.nl voor telefonische vragen over I&R-blokkade 0 reacties
16-02-2018 Masterclass Toetsingskader warmte uitwisselingsprojecten 0 reacties
15-02-2018 CRV: koppeling met I&R-systeem werkt vlekkeloos 0 reacties
15-02-2018 'Koppeling CRV en I&R systeem vlekkeloos' 0 reacties
14-02-2018 CRV: 'Geen problemen met registratiesystemen' 0 reacties
14-02-2018 CRV: 'Geen probleem met registratiesystemen' 0 reacties
13-02-2018 CRV wil geblokkeerde bedrijven helpen, maar mag nog niet 0 reacties
11-02-2018 Blokkade bij ruim 150 bedrijven opgeheven 0 reacties
10-02-2018 ‘Weggezet zijn als fraudeur, dat is het ergste' 0 reacties
09-02-2018 Klantcontact zaterdag en zondag open 0 reacties
09-02-2018 RVO heeft een mail met e-mailadressen ten onrechte verstuurd 0 reacties
09-02-2018 Aanvullende nieuwsbrief Stand van zaken signalen van fraude I&R 0 reacties
09-02-2018 Boze boer belt RVO: wachttijd vijf uur 24 reacties
09-02-2018 Onregelmatigheden ontdekt bij 2100 rundveebedrijven 0 reacties
09-02-2018 Bleker:‘Zo snel mogelijk heel precies duidelijkheid over I&R fraude’ 0 reacties
09-02-2018 Datacheck legt omvang kalverfraude bloot 0 reacties
08-02-2018 Stand van zaken signalen van fraude I&R 0 reacties
08-02-2018 I&R-fraudeurs strafrechtelijk vervolgd 51 reacties
07-02-2018 Eerste drijvende zonnefarm mede dankzij RVO.nl 0 reacties
07-02-2018 Verbod op sleepvoet vanaf 16 februari 0 reacties
06-02-2018 Masterclass Omgevingsmanagement Windprojecten 0 reacties
02-02-2018 Wind op Zee Matchmaking Day 0 reacties
02-02-2018 Masterclass Quickscan Duurzame Energie voor de industrie - 8 maart 0 reacties
31-01-2018 Schouten roept I&R fraudeurs op zich te melden bij RVO 41 reacties
31-01-2018 Groot verschil tussen zomer en winter op de rekening 103 reacties
30-01-2018 RVO.nl kiest voor de elektrische taxi 0 reacties
29-01-2018 Formulier overdragen fosfaatrechten op RVO.nl 0 reacties
26-01-2018 Eerste uitbetaling STEP-subsidie voor verduurzamen huurwoningen 0 reacties
22-01-2018 Meld knelgeval grondgebonden groei 0 reacties
20-01-2018 Grootste deel fosfaatrechten melkvee uitgegeven 0 reacties
19-01-2018 Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend 5 reacties
11-01-2018 Rundveestapel krimpt tot onder 4 miljoen dieren 0 reacties
03-01-2018 Eerste beschikkingen fosfaatrechten binnen 0 reacties
02-01-2018 Informatiebijeenkomst SDE+ voorjaarsronde 2018 0 reacties
29-12-2017 304 knelgevallen fosfaatreductieplan 0 reacties
26-12-2017 Conny Graumans: ‘Teler moet altijd zelf over data-uitwisseling blijven beslissen’ 0 reacties
21-12-2017 Onderzoek helpt bouwers naar energieneutrale innovatie 0 reacties
20-12-2017 Nog 2 weken om uw extra stikstofruimte te regelen 0 reacties
20-12-2017 BEX-voordeel fosfaat 14% in 2016 0 reacties
20-12-2017 NAJK: Grondgebonden bedrijf toch afgeroomd bij bedrijfsoverdracht 0 reacties
20-12-2017 Informatie over voortgang verwerking gegevens fosfaatreductie 0 reacties
20-12-2017 Minder administratie, beter beeld van rundveestapel door I&R 0 reacties
20-12-2017 Winnaars ontwerp agrarisch zonnesysteem bekend 0 reacties
20-12-2017 Excursie / masterclass kantoortransformatie 0 reacties
20-12-2017 Excursie / masterclass kantoortransformatie 0 reacties
19-12-2017 Webinar: GuarantEE Measurement and Verification (M&V) 0 reacties
19-12-2017 Save the date - Smart and Green Mobility 0 reacties
19-12-2017 RVO.nl geeft voorlichting over foute souvenirs op Vakantiebeurs 0 reacties
19-12-2017 Opnieuw € 6 miljard subsidie voor duurzame energie 0 reacties
18-12-2017 Informatiebijeenkomst subsidieregeling DHI 23 januari 0 reacties