Rvo

Rvo nieuws

Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten

16-07-2019 - RVO.nl moet nog 1.672 bezwaren en 2.820 beroepen in het kader van het fosfaatrechtenstelsel afhandelen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwsgrazer

Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV

Nieuwsgrazer

Klimaatakkoord: maatregelen haalbaar en betaalbaar

08-07-2019 -In het klimaatakkoord staan subsidies en programma's waarmee verduurzaming van gebouwen haalbaal en betaalbaar wordt. Lees de informatie van RVO.nl.

Nieuwsgrazer

Nog meer Rvo nieuws

Datum Onderwerp Reacties
01-07-2019 Werkbezoek over emissiebeleid voor beleidsmakers overheid 0 reacties
01-07-2019 Waarschuwing randvoorwaarden inzake I&R ontvangen? 0 reacties
01-07-2019 Energie-audit EED via eLoket RVO.nl 0 reacties
29-06-2019 Subsidie energiebesparing eigen huis weer open 0 reacties
25-06-2019 Jaarverslag EIA toont toename investeringen in energiebesparing 0 reacties
25-06-2019 Al meer dan 2.500 RVO.nl-projecten op Aiddata website 0 reacties
21-06-2019 Minister zet agrarisch bedrijfsleven in voor snellere sanering melkveehouderij 8 reacties
21-06-2019 RVO: ‘Goede oogstvooruitzichten granen’ 0 reacties
17-06-2019 Vanggewas na maïs | RVO.nl nu ook ccm en korrelmais voor 1 oktober verplicht 17 reacties
14-06-2019 ​Nog 2 miljoen euro voor welzijnsvloeren 0 reacties
11-06-2019 Ga in gesprek met een DHI-adviseur op 24 juni 0 reacties
11-06-2019 Ga in gesprek met een DHI-adviseur op 20 juni 0 reacties
07-06-2019 Ga in gesprek met een DHI-adviseur op 24 juni 0 reacties
07-06-2019 Ga in gesprek met een DHI-adviseur op 20 juni 0 reacties
05-06-2019 ​Import Ierse kalveren bijna verdubbeld 0 reacties
05-06-2019 Masterclass Quickscan Duurzame Energie voor de industrie - 2 september 0 reacties
04-06-2019 Energie-auditverslag EED vanaf 1 juli 2019 naar RVO.nl 0 reacties
29-05-2019 Tweede Kamer stemt in met extra afroming fosfaatrechten 27 reacties
27-05-2019 Stallijst.nl groeit in aantallen veehouders en afnemers 0 reacties
21-05-2019 RVO.nl-fondsen voor onderzoek MVO-risico’s 0 reacties
09-05-2019 Kansen MVI-adviseurs bij Subsidie advies klimaatneutraal en circulair inkopen 0 reacties
27-04-2019 SDE+ najaar 2018: budget volledig toegekend 0 reacties
23-04-2019 Succesvolle regeling RVV Verduurzaming sluit op 1 juli 2019 0 reacties
19-04-2019 Forse toename import vaarzen in eerste maanden 2019 39 reacties
10-04-2019 ​RVO publiceert sterftecijfers kalveren 3 reacties
05-04-2019 'Loop altijd mee met NVWA-controleur en film controle desnoods' 0 reacties
05-04-2019 KI Samen wil aanpak rol CRV 0 reacties
04-04-2019 'Loop met NVWA-controleur mee en vraag of er een overtreding is vastgesteld' 0 reacties
28-03-2019 POV: ’Dubbele heffing Diergezondheidsfonds onrechtvaardig’ 0 reacties
22-03-2019 Export varkensmest nauwelijks gegroeid in 2018 0 reacties
18-03-2019 RVO.nl kennissessies op Building Holland 0 reacties
08-03-2019 Women in Business: succesverhalen uit internationale RVO.nl projecten 0 reacties
06-03-2019 Advies: ‘alle mest gerelateerde zaken nauwkeurig vastleggen’ 0 reacties
04-03-2019 RVO.nl heeft 98,5% van aanvragen 2018 afgehandeld 0 reacties
01-03-2019 Informatiebijeenkomst Urban Energy tender 0 reacties
28-02-2019 Webinar biedt inzicht in e-factureren 0 reacties
27-02-2019 Urban Energy tender 0 reacties
26-02-2019 Viewer geeft zicht op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens 0 reacties
26-02-2019 Viewer geeft zich op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens 0 reacties
21-02-2019 Erkenning zuivel aanvragen vóór 1 april 2019 0 reacties
14-02-2019 Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019 74 reacties
06-02-2019 Varkenshouders dienen weer bij te dragen aan Diergezondheidsfonds 0 reacties
06-02-2019 Diergezondheidsfonds moet worden aangevuld 0 reacties
04-02-2019 Webinar voor gemeenten gemist? Aardgasvrij is mogelijk 0 reacties
01-02-2019 Webinar voor gemeenten gemist? “Aardgasvrij is mogelijk” 0 reacties
30-01-2019 Masterclass Quickscan Duurzame Energie voor de industrie - 1 april 0 reacties
30-01-2019 ​96,7 procent aanvragen betalingsrechten afgehandeld 0 reacties
30-01-2019 ​Invoer Belgische kalveren verdubbeld 0 reacties
29-01-2019 Aanmelden voor derogatie kan tot 1 februari 0 reacties
28-01-2019 Storing derogatiemelding RVO.nl is voorbij 0 reacties
22-01-2019 Lodders wil antwoord over storing bij RVO.nl 0 reacties
18-01-2019 Rehabilitatie en uitbreiding van waterzuiveringsinstallatie in La Paz met DRIVE 0 reacties
17-01-2019 Stuur verbeterplan voetzoollaesies voor 1 februari in 0 reacties
16-01-2019 Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op 57 reacties
11-01-2019 Melding vaststelling STEP eerder aanvragen 0 reacties
10-01-2019 RVO.nl geeft voorlichting over foute souvenirs op Vakantiebeurs 0 reacties
09-01-2019 Tijdig terugsturen invoercertificaten pluimveesector 0 reacties
08-01-2019 RVO.nl wijst op mogelijkheid voor stikstofdifferentiatie voor akkerbouwers in 2019 0 reacties
08-01-2019 Themabijeenkomst Zon voor lokale overheden 0 reacties
04-01-2019 RVO constateert minder overtredingen bloedmonsters Aujeszky 0 reacties
24-12-2018 Nieuw bankrekeningnummer vanaf 1 januari 2019 0 reacties
24-12-2018 Informatiebijeenkomsten SDE+ voorjaarsronde 2019 0 reacties
20-12-2018 DEI-subsidie breidt uit en zet in op CO₂-reductie 0 reacties
11-12-2018 Aanleg wateraansluitingen in Noordoost Mozambique met DRIVE 0 reacties
06-12-2018 Nominaties EZK Energy Award 2018 bekend 0 reacties
28-11-2018 Diverse storingen RVO.nl-websites en -applicaties 0 reacties
24-11-2018 RVO.nl worstelt met fosfaatdossier 0 reacties
21-11-2018 Prijs fosfaatrechten daalt, maar hoe lang nog? 262 reacties
16-11-2018 Meer duurzame energie in najaarsronde SDE+ 0 reacties
13-11-2018 RVO.nl en ZonMw intensiveren samenwerking op zorggebied 0 reacties
08-11-2018 Succesvolle samenwerking leidt tot overdracht WKOtool aan RVO.nl 0 reacties
06-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Ede 0 reacties
06-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Egmond aan Zee 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Enschede 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Roermond 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Etten-Leur 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Nieuwegein 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Groningen 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Rotterdam 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Noordwijkerhout 0 reacties
05-11-2018 RVO.nl licht regelingen toe tijdens Intermediairdagen - Veldhoven 0 reacties
05-11-2018 NVWA en RVO mogen dieraantallen niet delen met gemeenten en provincies 0 reacties
02-11-2018 Europese tarwe- en gerstnoteringen ruim 20 procent hoger boven vorig seizoen 0 reacties
01-11-2018 NVWA en RVO mogen dieraantallen niet delen met gemeenten en provincies 0 reacties
26-10-2018 Evenement Hier Opgewekt 2018 0 reacties
26-10-2018 Graanoogst 2017/18 in EU 1,3 miljoen lager 0 reacties
25-10-2018 Ministerie beraadt zich over peildatum fosfaatrechten 17 reacties
24-10-2018 Vrijstelling fosfaatrechten vleesvee: aanmelden tot 6 november 0 reacties
24-10-2018 Vrijstellingsregeling fosfaatrechten vleesvee open 15 reacties
22-10-2018 Miljarden euro’s gaan om in mestdecennium 0 reacties
18-10-2018 ​Veel incomplete subsidieaanvragen bij RVO 0 reacties
09-10-2018 Regeling aanpassingen 0 reacties
08-10-2018 Het vernieuwde I&R-systeem 0 reacties
04-10-2018 Ontmoet Chinese zakenpartners op het China-Netherlands Business Forum 0 reacties
29-09-2018 Minister wijst risicogebieden mestfraude aan 12 reacties
28-09-2018 Suikerprijzen op internationale- en Europese markt in de min 0 reacties
27-09-2018 RVO.nl opent ‘jacht’ op fosfaatrechten vleesveehouders 112 reacties