Advies

Advies nieuws

Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen

19-07-2019 - Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras te maaien of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.

Nieuwsgrazer

Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnenhouden

19-07-2019 - Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras te maaien of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.

Nieuwsgrazer

Advies boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen

19-07-2019 - Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.

Nieuwsgrazer

Nog meer Advies nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-07-2019 Ondanks droogte blijft alertheid voor Phytophthora en Alternaria noodzakelijk 0 reacties
19-07-2019 Stikstofuitstoot kan nieuwe mestfabriek in Oss dwarsbomen 0 reacties
15-07-2019 Elektronicagigant geeft veehouders opvallende hint 0 reacties
13-07-2019 ‘Fosfaatrechten wellicht toch naar uitschaard 4 reacties
11-07-2019 Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden 26 reacties
08-07-2019 Tuenter kijkt met ondernemer naar biggenuitval 0 reacties
08-07-2019 Nieuwe verzadigd vet-opinie heeft geen consequenties voor Nutri-Score 0 reacties
06-07-2019 ‘Teeltplan meer afstemmen op wijzigend klimaat’ 0 reacties
03-07-2019 Advies aan melkveehouders: minimaal 20 meter afstand van eiken met processierupsen 14 reacties
02-07-2019 Advies aan akkerbouwers: minimaal 20 meter afstand van eiken met processierupsen 0 reacties
01-07-2019 Eikenprocessierups bedreigt oogsten gewas 0 reacties
25-06-2019 'Voer en advies moet je niet willen lostrekken' 0 reacties
21-06-2019 DLV-Advies: ‘Grotere toom biggen is economisch interessant’ 0 reacties
21-06-2019 Als de super vraagt ‘Wat eten we vandaag?’ ga je meer groente en fruit kopen 0 reacties
20-06-2019 CBVG presenteert bemestingsadvies voor roterend standweiden 0 reacties
19-06-2019 Waarde in plaats van een eerlijke prijs 0 reacties
18-06-2019 Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht 0 reacties
18-06-2019 Zuivelman Sybren Attema stapt over naar het ontwikkelingswerk: ‘Een simpel advies kan veel opleveren’ 3 reacties
07-06-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 12 juli 0 reacties
07-06-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 26 juli 0 reacties
07-06-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 9 augustus 0 reacties
07-06-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 23 augustus 0 reacties
07-06-2019 'Sloop stal kost 30 tot 45 euro per vierkante meter' 0 reacties
04-06-2019 De landbouwlobby mengt zich in het debat over bijengif: ‘Het gaat juist goed met de bij’ 0 reacties
04-06-2019 DLV Advies komt met rekentool voor varkenshouders 0 reacties
29-05-2019 Start project over werkwijze om gedwongen afvoer te verminderen 0 reacties
26-05-2019 Advies van Wicher Koetsier aan de Stichting Uw Leefstijl als Medicijn 0 reacties
24-05-2019 Tweede snede: goed melken of extra krachtvoer nodig? 12 reacties
23-05-2019 ‘Sucralose is onveilig bij verhitting, zowel thuis als voor industrieel gebruik’ 0 reacties
22-05-2019 Het Rli-advies kringlooplandbouw nader verklaard 0 reacties
22-05-2019 Intensieve sectoren krijgen geen eenvoudige opstap naar kringlooplandbouw 0 reacties
22-05-2019 Intensieve sectoren krijgen geen eenvoudige opstap naar kringlooplandbouw 0 reacties
22-05-2019 Rli: gebruik ecoregelingen om voor te sorteren op kringlooplandbouw in het nieuwe GLB 0 reacties
22-05-2019 Ecoregelingen moeten aanzet geven tot kringlooplandbouw 0 reacties
16-05-2019 Raad van State wijst verbod ritueel slachten af 0 reacties
16-05-2019 Raad van State adviseert tegen verbod ritueel slachten 0 reacties
16-05-2019 Kritiek op dichte vloeren zwelt aan 0 reacties
13-05-2019 Taskforce gaat verdienmodel boeren onderzoeken 0 reacties
13-05-2019 Taskforce gaat verdienmodel boeren onderzoeken 0 reacties
13-05-2019 Taskforce gaat verdienmodel boeren onderzoeken 0 reacties
13-05-2019 ‘Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw’ 0 reacties
09-05-2019 Kansen MVI-adviseurs bij Subsidie advies klimaatneutraal en circulair inkopen 0 reacties
09-05-2019 Dat vraagt om een stukje emotie #blog 0 reacties
08-05-2019 Wat betekent economische voorspoed VS voor rente? 0 reacties
08-05-2019 We worden overal verleid om ongezond te eten 0 reacties
07-05-2019 Wat betekent economische voorspoed in VS voor rente? 0 reacties
02-05-2019 WUR geeft advies over prijs varkensrechten 0 reacties
01-05-2019 Vergoedingen in Saneringsregeling varkenshouderij gebaseerd op scenario-analyses 0 reacties
29-04-2019 Zorg voor een ongestoorde groei van uw zetmeelaardappelen 0 reacties
26-04-2019 POV: ‘Advies geurhinder niet concreet’ 0 reacties
23-04-2019 Advies Suiker Unie: 'Ga zelf de groene perzikluis tellen in het eigen perceel' 0 reacties
23-04-2019 Opkomstberegening bij cichorei wenselijk 0 reacties
19-04-2019 Subsidie Advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen 0 reacties
15-04-2019 Fusarium duikt op in poters 0 reacties
15-04-2019 Minister Schouten stopt implementatie en ontwikkeling ICT systeem INSPECT bij NVWA 1 reactie
15-04-2019 EUROPART breidt zijn betrokkenheid bij de trucksport uit 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 19 april 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 3 mei 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 17 mei 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 31 mei 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 14 juni 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 28 juni 0 reacties
04-04-2019 IE-spreekuur - Gratis advies over uw intellectueel eigendom - 5 april 0 reacties
29-03-2019 Groen licht voor organisatieaanpassing commercie FloraHolland 0 reacties
28-03-2019 Intellectueel eigendom-advies voor het innovatieve mkb 0 reacties
26-03-2019 Belgische landbouwminister vraagt FAVV dringend advies openen besmet bosgebied toerisme 0 reacties
25-03-2019 Officieel advies aan Amerikaanse ouders: geef je baby pinda’s tegen pinda-allergie 0 reacties
18-03-2019 T0 in tarwe: roest en Septoria voorkomen - resistentievorming en advies 0 reacties
12-03-2019 Sino - Dutch Economic Cooperation Forum 0 reacties
04-03-2019 Vanaf 13 augustus 2019 minder koper in varkensvoer 0 reacties
01-03-2019 Is het huidige teeltadvies toekomstbestendig? 0 reacties
01-03-2019 Is het huidig teeltadvies toekomstbestendig? 0 reacties
28-02-2019 Milieubelasting gewasbescherming drastisch verlaagd 0 reacties
28-02-2019 ‘Voer is eerste stap in reductie ammoniakemissie’ 0 reacties
27-02-2019 Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen op waterleven flink verminderd 0 reacties
20-02-2019 ‘Biest na biestperiode verdunnen met melk’ 0 reacties
11-02-2019 Chitwoodi-aaltje blijft een probleem. 0 reacties
07-02-2019 Kali-advies mais 100 kilo lager 0 reacties
06-02-2019 Voortzetting convenant Regiocentrum Yerseke 0 reacties
04-02-2019 Fonds Bestrijding Kinderarbeid weer open 0 reacties
01-02-2019 De nieuwe waarheid van een oud geloof: vezels zijn heilig 0 reacties
29-01-2019 Canadese overheid stelt dagelijkse zuivelconsumptie niet langer verplicht 0 reacties
29-01-2019 Het nieuwe Franse advies: ‘Verbeter, ga voor… en verminder’ 0 reacties
22-01-2019 Webinar voor gemeenten: aardgasvrij is mogelijk 0 reacties
22-01-2019 Zachte winter zorgt voor flinke groei vanggewas en groenbemester: ‘Tijdig onderwerken’ 0 reacties
18-01-2019 Zachte winter zorgt voor flinke groei vanggewas: ‘Tijdig onderwerken’ 0 reacties
18-01-2019 Nieuw richtsnoer EFSA moet voor meer duidelijkheid zorgen 0 reacties
18-01-2019 Nieuw richtsnoer EFSA moet voor meer duidelijkheid zorgen 0 reacties
18-01-2019 Granulaat werkt matig bij veel emelten 0 reacties
02-01-2019 Advies op landbouwbedrijven over nitraataanpak 0 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
19-12-2018 Nieuwe Vicon strooitabellen website en app’s 0 reacties
14-12-2018 Bernhard Url herkozen als directeur van EFSA 0 reacties
12-12-2018 Adviezen om winter buiten de varkensstal te houden 0 reacties
11-12-2018 Bodem rode draad bij rassenkeuze suikerbieten 0 reacties
10-12-2018 Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten 31 reacties
05-12-2018 ‘Geen verband tussen ruw eiwitgehalte voer en melkgift’ 0 reacties