Kringloop

Kringloop nieuws

Honderden boeren experimenteren met kringloop op hun boerderij

22-01-2020 - Wat begon als een project, is nu een vereniging: Vruchtbare Kringloop Landbouw Achterhoek en Liemers. Een groep boeren met meer dan 350 leden die werken aan kringlooplandbouw en daar na een project van ruim 6 jaar mee doorgaan.

Nieuwsgrazer

Vijf jaar studie Vruchtbare Kringloop Overijssel: 'Minder ammoniakuitstoot, hogere opbrengst bodem, gewas en koe'

19-12-2019 - Minder ammoniakuitstoot, meer melkopbrengst per koe en meer kennis van de bodem en dus hogere opbrengsten van gras en gewas en een gezonde bodem. Dat is in het kort de uitkomst van het vijfjarige project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Nieuwsgrazer

Overijsselse veehouders scoren goed op duurzaamheid

17-12-2019 - Overijsselse melkveehouders scoren goed op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof. Dat blijkt uit de resultaten van vijf jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Nieuwsgrazer

Nog meer Kringloop nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-10-2019 Boeren experimenteren samen met Groninger Landschap met natuurinclusieve landbouw 0 reacties
02-10-2019 ‘Maatschappelijk gewenste innovatie inzetten om kringloop te sluiten’ 0 reacties
20-09-2019 'Gestegen eiwitniveau in rantsoen is risico' 0 reacties
18-09-2019 Groter landbouwbudget zet kringloop in gang 0 reacties
10-09-2019 Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder 70 reacties
09-09-2019 Tandje bijgezet in sluiten kringloop 0 reacties
15-07-2019 Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloop 0 reacties
15-07-2019 Boeren Groningen gaan verder met kringloop 0 reacties
15-07-2019 Boeren Groningen gaan verder met kringloop 0 reacties
13-07-2019 Achterhoek officieel innovatieregio kringlooplandbouw 0 reacties
26-06-2019 Kringloop vraagt andere bril akkerbouwer 0 reacties
25-06-2019 Kneuterigheid troef in de kringloop 0 reacties
24-06-2019 'Meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2' 0 reacties
20-06-2019 Samen puzzelen aan vitale akkerbouw 0 reacties
17-06-2019 Video: Kringloopkippen van Johan Leenders 0 reacties
14-06-2019 Regels en geld remmen kringlooplandbouw 0 reacties
22-05-2019 EU-Verkiezingsdebat: ‘Partijen zijn het meer eens dan eerst lijkt’ 0 reacties
03-04-2019 Veehouderij werkt aan sluiting regionale kringloop 0 reacties
03-04-2019 Veehouderij werkt aan sluiten regionale kringloop 0 reacties
19-03-2019 ‘Zero waste-varkensvlees’ van gelukkige varkens 0 reacties
11-02-2019 Manure Matters een overzicht van Veenhuis tanks 0 reacties
24-01-2019 Kan de biologische sector zich nog wel langer onderscheiden? 0 reacties
16-01-2019 Nederlands eerste 100% circulaire waterzuivering een feit 0 reacties
11-01-2019 Unieke kringloop in de Rotterdamse haven 0 reacties
29-12-2018 Iedere boer doet wel aan kringlooplandbouw 0 reacties
19-12-2018 Van Wenum: stimuleer verantwoord bodembeheer voor kringloop 0 reacties
13-11-2018 Kringloop in de landbouw: organische mest 0 reacties
12-11-2018 Drentse melkveehouders opgeroepen tot opstellen van duurzaamheidsplan 18 reacties
31-10-2018 Minister Schouten blijkt voor gentech en denkt haar kringloop nog even wereldwijd 0 reacties
30-10-2018 ‘Wens van regionale kringloop is lastig’ 0 reacties
24-10-2018 ‘Stikstofefficiëntie melkveebedrijf verbeterbaar’ 0 reacties
10-09-2018 Landruil cruciaal voor Texelse landbouw 0 reacties
08-09-2018 Visie minister Schouten op landbouw: kringloop en het samen doen 0 reacties
01-09-2018 'Sturen op eiwit van eigen grond' 0 reacties
08-08-2018 Steenmeel: Onderzoek laat zien dat mestemissie omlaag kan 0 reacties
16-07-2018 NMV zet vraagtekens bij haalbaarheid reductie broeikasgassen in melkveehouderij 0 reacties
06-07-2018 Stikstofnawerking van maaimeststoffen 0 reacties
18-06-2018 Akkerbouwbedrijf in dienst van eigen bio-varken 0 reacties
18-06-2018 Akkerbouw in dienst van eigen bio-varken 0 reacties
17-06-2018 Akkerbouw in dienst van eigen bio-varken 0 reacties
12-06-2018 Paper over (kringloop)landbouw en klimaat voor LNV 0 reacties
30-04-2018 Nieuwe maisdemovelden Vruchtbare Kringloop Overijssel 0 reacties
26-04-2018 Drenthe kiest voor doorstart project Vruchtbare Kringloop 0 reacties
23-04-2018 Grootste Europese aquaponics boerderij geopend 0 reacties
06-04-2018 VKO voedt bodem voor betere gewasopbrengst 0 reacties
01-04-2018 Kunststof kratten 100 procent recyclen 0 reacties
30-03-2018 Start vruchtbare kringloop Gelderland 0 reacties
27-03-2018 ‘Werk nu oude zode onder bij scheurland’ 12 reacties
14-03-2018 Vruchtbare Kringloop breidt uit in Gelderland 0 reacties
28-02-2018 'Drie routes' om kringloop zonder grond rond te krijgen 0 reacties
20-02-2018 Overijsselse melkveehouders scoren op milieu 0 reacties
19-02-2018 Laat veesectoren ecologisch ontwikkelen 0 reacties
15-02-2018 Melkveehouders staan stil bij 10 jaar kringloop 0 reacties
13-02-2018 Loonwerkers aan de slag met vruchtbare kringloop 0 reacties
29-01-2018 Kringloop en bodem thema Utrechtse melkveeavond 0 reacties
28-01-2018 Al sinds 1938 legt Veenhuis zich toe op bewerking, transport en aanwending van mest. 0 reacties
04-01-2018 Extensief boeren geen garantie voor milieuvriendelijkheid 18 reacties
03-01-2018 Manure Matters een overzicht van Veenhuis tanks 0 reacties
29-12-2017 Beweiding niet nadeling voor milieu of bedrijf 0 reacties
22-12-2017 Hogere gewasopbrengst bij lagere bemesting 0 reacties
12-12-2017 LTO: Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen 0 reacties
11-12-2017 Melkveehouders in Achterhoek en Liemers minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen 11 reacties
15-11-2017 Veenhuis Machines Manure Matters Agritechnica 2017 0 reacties
15-11-2017 ‘Beste presterende bedrijven ook hogere pH en organische stof in bodem’ 0 reacties
15-11-2017 ‘Eiwit van Eigen Land’ zoekt naar verbeterpunten 0 reacties
10-11-2017 Benut het eiwit van eigen land 0 reacties
10-11-2017 Geen 200 miljoen voor verplaatsen varkensrechten 0 reacties
02-10-2017 Educatief filmpje geeft uitleg over Bodemverbeteraars en Biomassa 0 reacties
26-09-2017 ”Definitie GRONDGEBONDENHEID formuleren in balans met kringloop en samenhang leefomgeving” 0 reacties
01-09-2017 Een goed geteeld vanggewas kan meer dan stikstof vastleggen 0 reacties
31-07-2017 Vruchtbare Kringloop Noord-Holland resulteerde in verschillende samenwerkingsverbanden 0 reacties
28-06-2017 Stadsvarken goede oplossing tegen voedselverspilling 0 reacties
27-06-2017 Stadsvarkens tegen voedselverspilling 0 reacties
01-06-2017 Landbouw blijft mogelijk bij gesloten kringloop in Noordwest-Europa 0 reacties
25-05-2017 Efficiëntere productie op het melkveebedrijf is ook goed voor verlagen CO2-voetafdruk 35 reacties
24-03-2017 Wageningen onderzoek Agriton/Agrimest 29 reacties
21-02-2017 Tussenjaar met maïs vergroot stikstofverlies 0 reacties
05-02-2017 Offer van akkerbouw (en overige landbouw) is te groot. 33 reacties
29-01-2017 Zonder veehouderij komt een circulaire voedselvoorziening niet van de grond 19 reacties
11-11-2016 Fosfaat reductie plan 50 reacties
06-10-2016 Nitraatmeting met mobiel primeur in Achterhoek 0 reacties
23-06-2016 Fosfaatoverschot verdwijnt in Achterhoek 3 reacties
18-05-2016 Martijn Kornegoor is de 'Kringloopboer van Morgen' 0 reacties
17-03-2016 Regelgeving fosfaat raakt samenwerking akkerbouwer-veehouder 6 reacties
11-03-2016 Biologische bedrijven zijn afhankelijk van de gangbare landbouw 23 reacties
06-12-2015 Open brief Kringloopwijzer 126 reacties
23-06-2015 Minder kosten mestafzet project Vruchtbare Kringloop 0 reacties
21-05-2015 Nieuw agendapunt: Open Dag Innovatieve Koeientuin 1 reactie
02-03-2015 Quotumportret: "Voorlopig zijn we tevreden" 0 reacties
30-01-2015 Waar blijft de fosfaatkringloop? 1 reactie
15-10-2014 Ook de NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij 14 reacties
21-09-2014 Vragen en oplossingen: De mineralenkringloop 17 reacties
03-09-2014 D66 wil andere vorm van landbouw in 2025 16 reacties
28-07-2014 Gras is de basis voor al het voedsel in de wereld 6 reacties
05-02-2014 Na motie groen licht voor bovengronds uitrijden mest 16 reacties
19-11-2013 Zonder buurtgras geen koe meer erbij 2 reacties
22-09-2013 Superheffing betalen goedkope vorm van melkveerechten verwerven ? 31 reacties