Stof

Foto's van stof

Stof nieuws

Bijna pesticidenvrij onderhoud openbaar domein

15-02-2018 - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeenten in Vlaanderen is in de periode 2010-2016 verminderd van 9.179 tot 766 kilo actieve stof. Ook bij de provinciebesturen was er in die periode een daling van 150 tot 59,3 kilo. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters (Open Vld). Sinds 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden voor het terreinonderhoud van alle openbare besturen. Bij uitzondering kan daarvan worden afgeweken.

Nieuwsgrazer

Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan

14-02-2018 - De overheid moet maatregelen nemen om de uitstoot van fijn stof en ammoniak rond veehouderijen te verminderen.

Nieuwsgrazer

"Bio even productief als gangbare landbouw"

07-02-2018 - De opbrengsten in een biologisch landbouwsysteem liggen steeds dichter bij de opbrengsten in de gangbare teelt. Dat blijkt uit langdurig onderzoek van Proefboerderij Vredepeel van Wageningen Plant Research. Bovendien leidt de biologische teelt volgens de onderzoekers op termijn tot een stabielere productie en een efficiënter nutriëntengebruik, met onder meer 50 procent minder nitraatuitspoeling en meer organische stof in de bodem. “Het is een kwestie van tijd vooraleer het gat tussen biologische en gangbare opbrengsten is gedicht”, aldus de onderzoekers.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
03-02-2018 Boeren mogen fipronilmest aanlengen en vergisten 0 reacties
01-02-2018 30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak 0 reacties
31-01-2018 Meer fungiciden maar minder herbiciden verkocht in 2016 0 reacties
31-01-2018 Voor u een vaccin gebruikt: schudden=schudden en zwenken=zwenken 0 reacties
31-01-2018 Meer koolstofopslag in bodems goed maar lastig 0 reacties
30-01-2018 Boeren werken bewust aan 'koolstofvallei' 0 reacties
29-01-2018 Regenworm gedijt bij hogere pH en extra bekalking 0 reacties
29-01-2018 Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus 0 reacties
26-01-2018 Maïsstoppel bewerken met MB-Trac 1400 en Knoche 0 reacties
26-01-2018 Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner 0 reacties
19-01-2018 Regenwormen van belang voor boer en weidevogel 0 reacties
19-01-2018 Methiocarb mogelijk domper toelating Mesurol 0 reacties
12-01-2018 "Stemming hormoonverstoorder gemiste kans" 0 reacties
12-01-2018 Frans onderzoek: glyfosaat op zichzelf niet giftig 0 reacties
11-01-2018 Gevaar van werken in fipronil-stal lijkt gering 0 reacties
10-01-2018 CRV wil onderzoek naar vererving van voerefficiëntie uitbreiden 2 reacties
09-01-2018 RIVM: blootstelling aan fipronil in stallen laag 0 reacties
09-01-2018 ‘Giftigheid glyfosaat komt niet van de stof zelf, maar door de verzwegen bijmengingen’ 0 reacties
05-01-2018 ‘In Vlaanderen 120.000 ton maïsstro voor de bio-economie’ 0 reacties
04-01-2018 ‘In Vlaanderen 120.000 ton maïsstro voor de bio-economie’ 0 reacties
03-01-2018 Minder veebedrijven met hoge uitstoot fijn stof 0 reacties
03-01-2018 Schumacher begint aan uitdaging als CEO 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
20-12-2017 '1.000 VEM per kg droge stof is ook bij robotmelken mogelijk' 0 reacties
20-12-2017 UNIFORM-Agri introduceert Feed Tracker 0 reacties
20-12-2017 Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost 0 reacties
20-12-2017 Onderzoek Schothorst: 10% meer droge stof in de kuil dankzij inkuilmiddel 0 reacties
20-12-2017 Meerwaarde fosfaatbemesting dierlijke mest 0 reacties
20-12-2017 Sterk wisselende maisopbrengsten door extreem weer 0 reacties
20-12-2017 Stof happen bij akkerbouwbedrijf Niemansverdriet 0 reacties
20-12-2017 Pilot opslag vaste mest: “Het is voor akkerbouwers heel belangrijk te weten wanneer ze het wel of niet goed doen” 0 reacties
20-12-2017 Humifirst: bodemverbetering met humuszuren 0 reacties
20-12-2017 Normontwerp ‘citrinine in voedingsmiddelen’ gepubliceerd 0 reacties
18-12-2017 Fipronil-vrije eierboeren profiteren van misère collega's 0 reacties
15-12-2017 Kies voor mengsels met de beste rassen 0 reacties
12-12-2017 Innovatieprijs voor vogelgriep-preventie 0 reacties
12-12-2017 ‘Sorghum mogelijk alternatief voor snijmais’ 0 reacties
07-12-2017 Pesticidegebruik door overheden daalde met een kwart 0 reacties
01-12-2017 Natuurbeweging is niet onder indruk van GLB-voorstel 0 reacties
29-11-2017 TopBodem-deelnemers zetten groenbemesters doelgericht in 0 reacties
29-11-2017 Kwaliteit organische stof inzichtelijk gemaakt 0 reacties
27-11-2017 Beschikbaarheid vitamines teruggelopen 0 reacties
24-11-2017 NVWA waarschuwt voor giftige vetverbrander uit illegaal circuit 0 reacties
21-11-2017 Waterschap Aa en Maas: GenX kan niet uit het rioolwater worden gehaald 0 reacties
21-11-2017 Koolstof als graadmeter van bodemkwaliteit 0 reacties
20-11-2017 Fipronil: onderzoeken en bevindingen tot nu toe 0 reacties
15-11-2017 ‘Beste presterende bedrijven ook hogere pH en organische stof in bodem’ 0 reacties
13-11-2017 "Geen verband tussen kanker en glyfosaat" 0 reacties
11-11-2017 Nieuw onderzoek toont aan: Roundup veroorzaakt in ieder geval geen kanker 2 reacties
06-11-2017 Trouw jaagt aardbeienliefhebbers schrik aan met NVWA-cijfers 0 reacties
05-11-2017 Trouw jaagt aardbeienliefhebbers schrik aan met NVWA-cijfers 0 reacties
30-10-2017 Groenbemesters bekijken en vragen stellen op Kollumerwaard 0 reacties
27-10-2017 EFSA bevestigt nadelige gezondheidseffecten van furanen in voeding 0 reacties
25-10-2017 EC schuift besluit over glyfosaat weer voor zich uit 0 reacties
24-10-2017 Europees Parlement wil verbod op glyfosaat 0 reacties
20-10-2017 Syngenta roept witloftelers op geen Tecto meer te gebruiken 0 reacties
19-10-2017 EU-Parlement wil glyfosaatverbod tegen eind 2020 0 reacties
17-10-2017 In 2021 ook vang gewas voor de aardappelpercelen 0 reacties
17-10-2017 ​NVWA blokkeert bedrijf na anonieme melding 0 reacties
17-10-2017 Ruimte voor organische stof in Nitraatrichtlijn 0 reacties
16-10-2017 Over verlenging Europese goedkeuring glyfosaat wordt op 25 oktober gestemd 0 reacties
16-10-2017 Groot drugslab ontmanteld bij komkommerkwekers 0 reacties
15-10-2017 Krone BigX 1100 met 14rijer XXL in het stof 0 reacties
14-10-2017 Groot heroïnelab ontmanteld bij paprika- en komkommerkwekers 0 reacties
13-10-2017 Verbeter bodemvruchtbaarheid na maisoogst 0 reacties
11-10-2017 Pluimveeboeren opgescheept met miljoen kilo besmette kippenmest 0 reacties
08-10-2017 Besluit over glyfosaattoelating uitgesteld 0 reacties
04-10-2017 EU-parlement verwerpt criteria hormoonverstoorders 0 reacties
03-10-2017 EU-parlement stemt over criteria hormoonverstoorders 0 reacties
03-10-2017 Melkveebedrijf in Baak haalt stikstof en fosfaat uit dunne fractie 0 reacties
30-09-2017 ‘Vast percentage organische stof werkt niet’ 0 reacties
29-09-2017 EU-debat hormoonverstorende stoffen laait weer op 0 reacties
28-09-2017 Jaarlijks zeventien droge stof met monocultuur rode klaver 14 reacties
22-09-2017 Wat moet er gebeuren met Potato Europe? 0 reacties
22-09-2017 Onderzoek naar Sorghum als groenbemester 0 reacties
21-09-2017 Kalverboer Veluwe gebruikte verboden stof 0 reacties
19-09-2017 Feestelijke viering 20 jaar compostproef in Boutersem 0 reacties
18-09-2017 Relatie tussen fokker en mester nadert kookpunt 0 reacties
18-09-2017 Met drie trekkers op de bult? 36 reacties
14-09-2017 Hoe ziet een veld eruit na twintig jaar compostproef? 0 reacties
12-09-2017 Nieuwe actieve stof tegen phytopthora 0 reacties
08-09-2017 Inno+ Luchtwassers die echt voor je werken 0 reacties
07-09-2017 Ook kippenstallen van Wageningen Universiteit besmet met fipronil 0 reacties
05-09-2017 Fipronilbesmetting al in 45 landen 0 reacties
04-09-2017 Gewasbeschermingsmiddelenindustrie zoekt duidelijkheid 0 reacties
03-09-2017 Stof happen bij Roze uien rooien in het zwad door Siebring Akkerbouw 0 reacties
01-09-2017 ‘Nieuw fruitseizoen, nieuwe kansen’ 0 reacties
29-08-2017 Bodemonderzoek soms zo simpel als theezakjes ingraven 0 reacties
27-08-2017 Unieke dataset geeft inzicht in verloop organische stof 0 reacties
26-08-2017 'Mestwetgeving bottleneck bij organisch stofgehalte bodem' 0 reacties
25-08-2017 Kalverhouder beboet om te hoge waarde gentamycine 0 reacties
25-08-2017 Vaste mest cruciaal voor OS-gehalte bodem 0 reacties
25-08-2017 Unieke dataset geeft inzicht in verloop organische stof 0 reacties
25-08-2017 Phytofar naar rechtbank voor "glyfosaat-schizofrenie" 0 reacties
24-08-2017 "Anti-veehouderijkamp misbruikt fipronil-crisis" 0 reacties
24-08-2017 Middelen die fipronil kunnen afbreken 0 reacties
24-08-2017 NWA heeft nog geen amitraz gevonden in eieren 0 reacties

Stof video's