Stof

Foto's van stof

Stof nieuws

SWZ: ‘Agrarisch stof risico voor medewerkers pluimveebedrijven’

16-07-2018 - Vorig jaar werden 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Ook overtraden bedrijven regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld. Op pluimveebedrijven is er gevaar voor medewerkers door blootstelling aan agrarisch stof en onveilige machines of heftrucks.

Nieuwsgrazer

LIVEBLOG Zwarte Cross: brekk'n, zoep'n en stof happen

15-07-2018 - Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en de Zwarte Cross is een onmeunige stofbak. Maar oh, wat beleven jullie er een gave avonturen!

De Zwarte Cross begon in 1997 als kleinschalige crosswedstrijd. Inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste motorcross-evenement ter wereld.

Nieuwsgrazer

Stikstofnawerking van maaimeststoffen

06-07-2018 - Een maaimeststof, een snede van groenbedekkers, kun je als meststof op een perceel elders gebruiken. Een maaimestsof levert stikstof, waardoor je kunt besparen op een aanvullende bemesting. Zo kun je werken aan een meer gesloten kringloop van organische stof en nutriënten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
03-07-2018 Video: Stof happen tijdens het tulpen rooien 0 reacties
26-06-2018 RoundUp met vriendelijk imago in de maak 0 reacties
26-06-2018 De juiste groenbemester kiezen is niet eenvoudig 0 reacties
21-06-2018 Geen verruiming fijnstofnormen plattelandswoning 0 reacties
21-06-2018 POV: laat ook droge stof gehalte onderzoeken 0 reacties
19-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest 0 reacties
18-06-2018 Varkenshouder moet meer geld uittrekken voor mestonderzoek, vindt POV 0 reacties
13-06-2018 Met uitgestoken hand en gebalde vuist klaren we de ammoniaklucht 0 reacties
06-06-2018 ‘Akkerbouwers vinden keuze groenbemesters lastig’ 0 reacties
31-05-2018 Snel verbod op gebruik van glyfosaat in Frankrijk is van de baan 0 reacties
24-05-2018 Veehouders genieten van mooi weer 0 reacties
20-05-2018 Vermoeden nieuwe productie van CFK’s klap in gezicht van de wereldorde 0 reacties
18-05-2018 Nederland tegen hernieuwing van Europese toelating van thiram en diquat 0 reacties
14-05-2018 KU Leuven wil stofdrift zaadcoatings verminderen 0 reacties
08-05-2018 Consument bezorgd over aluminiumfolie 0 reacties
07-05-2018 ‘Bedrijven kunnen zomaar luchtwassystemen kopiëren op basis van RAV-lijst’ 0 reacties
30-04-2018 Insecticide Benevia wordt toegelaten 0 reacties
30-04-2018 CBS wijst naar kip bij toename fijn stof 0 reacties
30-04-2018 Strengere regels Brabantse mestverwerkers 0 reacties
27-04-2018 Tweede Kamer heeft motie tegen onkruidverdelger met glyfosaat aangenomen 0 reacties
26-04-2018 Strengere regels Brabantse mestverwerkers 0 reacties
26-04-2018 Brabant legt mestbewerking aan banden 0 reacties
21-04-2018 Systeem beperkt stof en ammoniak 0 reacties
19-04-2018 Compost groter meerwaarde op structuur geploegde grond 0 reacties
18-04-2018 Bemesting met runderdrijfmest kan bodemleven remmen 0 reacties
18-04-2018 Gaan andere verwerkers groei melkplas remmen? 0 reacties
18-04-2018 Gaan ander verwerkers groei melkplas remmen? 0 reacties
17-04-2018 Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen 1 reactie
17-04-2018 Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen 0 reacties
16-04-2018 Agrifirm: veel eiwit in vers weidegras 0 reacties
10-04-2018 Verkeer en bemesting veroorzaken lentesmog 0 reacties
09-04-2018 Verkeer en bemesting veroorzaken lentesmog 0 reacties
08-04-2018 John Deere 7250R met Veenhuis 14 kuubs tank van CWV Emmen 0 reacties
03-04-2018 Uitspraak Amerikaanse rechter komt volgens koffiebranche door omgekeerde bewijslast 0 reacties
02-04-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
30-03-2018 Toelating voor nieuw insecticide Benevia ter inzage 0 reacties
29-03-2018 RIVM en Rikilt willen wetgeving voor maximum gehalte synefrine in voedingssupplementen 0 reacties
28-03-2018 Ctgb legt ontwerpbesluit voor nieuw insecticide ter inzage 0 reacties
28-03-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
28-03-2018 Subsidie voor meting van innovatief stalsysteem 0 reacties
28-03-2018 Spoedige toelating nieuw insecticide tegen trips 0 reacties
28-03-2018 Forse verschillen in prijzen vaste mest 0 reacties
27-03-2018 Balans nutriënt, uitspoeling of broeikasgas wankel 0 reacties
26-03-2018 "Wees alert voor illegale ontsmettingsmiddelen" 0 reacties
23-03-2018 Meer drijfmest, minder kunstmest 9 reacties
21-03-2018 Onderzoek beweidingsstrategie krijgt vervolg 0 reacties
13-03-2018 Gezondere varkens met stofverwijderende nevel 0 reacties
13-03-2018 Vijfmaal sprayen bij de varkens en weg zijn stof en stank 0 reacties
13-03-2018 Organische stof voorkomt niet altijd uitspoeling 0 reacties
13-03-2018 Varkensbedrijven testen middel tegen stank in varkensstallen 0 reacties
12-03-2018 Amerikaanse rechter buigt zich over claims rond gezondheidsschade door gebruik van RoundUp 0 reacties
12-03-2018 ‘Uien in kilogram droge stof uitbetalen’ 0 reacties
09-03-2018 Gebrek depositiemetingen zwakte in PAS-model 0 reacties
08-03-2018 Onvrede over pachtveilingen 0 reacties
27-02-2018 'Met mais in vruchtwisseling valt emissie van broeikasgassen te beperken' 2 reacties
26-02-2018 ‘Maïsteelt heeft nog steeds toekomst’ 30 reacties
24-02-2018 ‘We zien nog maar begin van waarheid in glyfosaatsaga’ 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
22-02-2018 'Bloedluispreventie rendeert' 0 reacties
15-02-2018 Bijna pesticidenvrij onderhoud openbaar domein 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan 0 reacties
07-02-2018 "Bio even productief als gangbare landbouw" 0 reacties
03-02-2018 Boeren mogen fipronilmest aanlengen en vergisten 0 reacties
01-02-2018 30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak 0 reacties
31-01-2018 Meer fungiciden maar minder herbiciden verkocht in 2016 0 reacties
31-01-2018 Voor u een vaccin gebruikt: schudden=schudden en zwenken=zwenken 0 reacties
31-01-2018 Meer koolstofopslag in bodems goed maar lastig 0 reacties
30-01-2018 Boeren werken bewust aan 'koolstofvallei' 0 reacties
29-01-2018 Regenworm gedijt bij hogere pH en extra bekalking 0 reacties
29-01-2018 Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus 0 reacties
26-01-2018 Maïsstoppel bewerken met MB-Trac 1400 en Knoche 0 reacties
26-01-2018 Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner 0 reacties
19-01-2018 Regenwormen van belang voor boer en weidevogel 0 reacties
19-01-2018 Methiocarb mogelijk domper toelating Mesurol 0 reacties
12-01-2018 "Stemming hormoonverstoorder gemiste kans" 0 reacties
12-01-2018 Frans onderzoek: glyfosaat op zichzelf niet giftig 0 reacties
11-01-2018 Gevaar van werken in fipronil-stal lijkt gering 0 reacties
10-01-2018 CRV wil onderzoek naar vererving van voerefficiëntie uitbreiden 2 reacties
09-01-2018 RIVM: blootstelling aan fipronil in stallen laag 0 reacties
09-01-2018 ‘Giftigheid glyfosaat komt niet van de stof zelf, maar door de verzwegen bijmengingen’ 0 reacties
05-01-2018 ‘In Vlaanderen 120.000 ton maïsstro voor de bio-economie’ 0 reacties
04-01-2018 ‘In Vlaanderen 120.000 ton maïsstro voor de bio-economie’ 0 reacties
03-01-2018 Minder veebedrijven met hoge uitstoot fijn stof 0 reacties
03-01-2018 Schumacher begint aan uitdaging als CEO 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
20-12-2017 '1.000 VEM per kg droge stof is ook bij robotmelken mogelijk' 0 reacties
20-12-2017 UNIFORM-Agri introduceert Feed Tracker 0 reacties
20-12-2017 Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost 0 reacties
20-12-2017 Onderzoek Schothorst: 10% meer droge stof in de kuil dankzij inkuilmiddel 0 reacties
20-12-2017 Meerwaarde fosfaatbemesting dierlijke mest 0 reacties
20-12-2017 Sterk wisselende maisopbrengsten door extreem weer 0 reacties
20-12-2017 Stof happen bij akkerbouwbedrijf Niemansverdriet 0 reacties
20-12-2017 Pilot opslag vaste mest: “Het is voor akkerbouwers heel belangrijk te weten wanneer ze het wel of niet goed doen” 0 reacties
20-12-2017 Humifirst: bodemverbetering met humuszuren 0 reacties
20-12-2017 Normontwerp ‘citrinine in voedingsmiddelen’ gepubliceerd 0 reacties
18-12-2017 Fipronil-vrije eierboeren profiteren van misère collega's 0 reacties
15-12-2017 Kies voor mengsels met de beste rassen 0 reacties

Stof video's