Stof

Foto's van stof

Stof nieuws

Compost groter meerwaarde op structuur geploegde grond

19-04-2018 - Het geven van compost heeft het sterkste effect op geploegde grond met lage organische stof aanvoer. Dat blijkt uit visuele beoordelingen van profielen op proefboerderij Vredepeel. Bodemonderzoeker Marie Wesselink noemt het effect van compost bij een meer verstoorde bouwvoor het grootste.

Nieuwsgrazer

Bemesting met runderdrijfmest kan bodemleven remmen

18-04-2018 - Bemesting met runderdrijfmest kan onder bepaalde omstandigheden de afbraak van organische stof in de mest en de bodem remmen. Dat is een onverwachte conclusie uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Nieuwsgrazer

Gaan andere verwerkers groei melkplas remmen?

18-04-2018 - FrieslandCampina laat met de nieuwe voorstellen veel stof opwaaien. Vraag is nu of ook andere lidstaten in de Europese Unie dit voorbeeld gaan volgen. Ondertussen nemen de prijzen van zuivelfabricaten gestaag toe. Meer in een nieuwe marktflits.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stof nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-04-2018 Gaan ander verwerkers groei melkplas remmen? 0 reacties
17-04-2018 Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen 1 reactie
17-04-2018 Bemesting met runderdrijfmest kan de afbraak van organische stof remmen 0 reacties
16-04-2018 Agrifirm: veel eiwit in vers weidegras 0 reacties
10-04-2018 Verkeer en bemesting veroorzaken lentesmog 0 reacties
09-04-2018 Verkeer en bemesting veroorzaken lentesmog 0 reacties
08-04-2018 John Deere 7250R met Veenhuis 14 kuubs tank van CWV Emmen 0 reacties
03-04-2018 Uitspraak Amerikaanse rechter komt volgens koffiebranche door omgekeerde bewijslast 0 reacties
02-04-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
30-03-2018 Toelating voor nieuw insecticide Benevia ter inzage 0 reacties
29-03-2018 RIVM en Rikilt willen wetgeving voor maximum gehalte synefrine in voedingssupplementen 0 reacties
28-03-2018 Ctgb legt ontwerpbesluit voor nieuw insecticide ter inzage 0 reacties
28-03-2018 Brabantse subsidie voor metingen innovatieve stalsystemen 0 reacties
28-03-2018 Subsidie voor meting van innovatief stalsysteem 0 reacties
28-03-2018 Spoedige toelating nieuw insecticide tegen trips 0 reacties
28-03-2018 Forse verschillen in prijzen vaste mest 0 reacties
27-03-2018 Balans nutriënt, uitspoeling of broeikasgas wankel 0 reacties
26-03-2018 "Wees alert voor illegale ontsmettingsmiddelen" 0 reacties
23-03-2018 Meer drijfmest, minder kunstmest 9 reacties
21-03-2018 Onderzoek beweidingsstrategie krijgt vervolg 0 reacties
13-03-2018 Gezondere varkens met stofverwijderende nevel 0 reacties
13-03-2018 Vijfmaal sprayen bij de varkens en weg zijn stof en stank 0 reacties
13-03-2018 Organische stof voorkomt niet altijd uitspoeling 0 reacties
13-03-2018 Varkensbedrijven testen middel tegen stank in varkensstallen 0 reacties
12-03-2018 Amerikaanse rechter buigt zich over claims rond gezondheidsschade door gebruik van RoundUp 0 reacties
12-03-2018 ‘Uien in kilogram droge stof uitbetalen’ 0 reacties
09-03-2018 Gebrek depositiemetingen zwakte in PAS-model 0 reacties
08-03-2018 Onvrede over pachtveilingen 0 reacties
27-02-2018 'Met mais in vruchtwisseling valt emissie van broeikasgassen te beperken' 2 reacties
26-02-2018 ‘Maïsteelt heeft nog steeds toekomst’ 30 reacties
24-02-2018 ‘We zien nog maar begin van waarheid in glyfosaatsaga’ 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
22-02-2018 'Bloedluispreventie rendeert' 0 reacties
15-02-2018 Bijna pesticidenvrij onderhoud openbaar domein 0 reacties
14-02-2018 Gezondheidsraad: pak uitstoot veehouderij aan 0 reacties
07-02-2018 "Bio even productief als gangbare landbouw" 0 reacties
03-02-2018 Boeren mogen fipronilmest aanlengen en vergisten 0 reacties
01-02-2018 30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak 0 reacties
31-01-2018 Meer fungiciden maar minder herbiciden verkocht in 2016 0 reacties
31-01-2018 Voor u een vaccin gebruikt: schudden=schudden en zwenken=zwenken 0 reacties
31-01-2018 Meer koolstofopslag in bodems goed maar lastig 0 reacties
30-01-2018 Boeren werken bewust aan 'koolstofvallei' 0 reacties
29-01-2018 Regenworm gedijt bij hogere pH en extra bekalking 0 reacties
29-01-2018 Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus 0 reacties
26-01-2018 Maïsstoppel bewerken met MB-Trac 1400 en Knoche 0 reacties
26-01-2018 Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner 0 reacties
19-01-2018 Regenwormen van belang voor boer en weidevogel 0 reacties
19-01-2018 Methiocarb mogelijk domper toelating Mesurol 0 reacties
12-01-2018 "Stemming hormoonverstoorder gemiste kans" 0 reacties
12-01-2018 Frans onderzoek: glyfosaat op zichzelf niet giftig 0 reacties
11-01-2018 Gevaar van werken in fipronil-stal lijkt gering 0 reacties
10-01-2018 CRV wil onderzoek naar vererving van voerefficiëntie uitbreiden 2 reacties
09-01-2018 RIVM: blootstelling aan fipronil in stallen laag 0 reacties
09-01-2018 ‘Giftigheid glyfosaat komt niet van de stof zelf, maar door de verzwegen bijmengingen’ 0 reacties
05-01-2018 ‘In Vlaanderen 120.000 ton maïsstro voor de bio-economie’ 0 reacties
04-01-2018 ‘In Vlaanderen 120.000 ton maïsstro voor de bio-economie’ 0 reacties
03-01-2018 Minder veebedrijven met hoge uitstoot fijn stof 0 reacties
03-01-2018 Schumacher begint aan uitdaging als CEO 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
20-12-2017 '1.000 VEM per kg droge stof is ook bij robotmelken mogelijk' 0 reacties
20-12-2017 UNIFORM-Agri introduceert Feed Tracker 0 reacties
20-12-2017 Het ‘zwarte goud’ meten in mest en compost 0 reacties
20-12-2017 Onderzoek Schothorst: 10% meer droge stof in de kuil dankzij inkuilmiddel 0 reacties
20-12-2017 Meerwaarde fosfaatbemesting dierlijke mest 0 reacties
20-12-2017 Sterk wisselende maisopbrengsten door extreem weer 0 reacties
20-12-2017 Stof happen bij akkerbouwbedrijf Niemansverdriet 0 reacties
20-12-2017 Pilot opslag vaste mest: “Het is voor akkerbouwers heel belangrijk te weten wanneer ze het wel of niet goed doen” 0 reacties
20-12-2017 Humifirst: bodemverbetering met humuszuren 0 reacties
20-12-2017 Normontwerp ‘citrinine in voedingsmiddelen’ gepubliceerd 0 reacties
18-12-2017 Fipronil-vrije eierboeren profiteren van misère collega's 0 reacties
15-12-2017 Kies voor mengsels met de beste rassen 0 reacties
12-12-2017 Innovatieprijs voor vogelgriep-preventie 0 reacties
12-12-2017 ‘Sorghum mogelijk alternatief voor snijmais’ 0 reacties
07-12-2017 Pesticidegebruik door overheden daalde met een kwart 0 reacties
01-12-2017 Natuurbeweging is niet onder indruk van GLB-voorstel 0 reacties
29-11-2017 TopBodem-deelnemers zetten groenbemesters doelgericht in 0 reacties
29-11-2017 Kwaliteit organische stof inzichtelijk gemaakt 0 reacties
27-11-2017 Beschikbaarheid vitamines teruggelopen 0 reacties
24-11-2017 NVWA waarschuwt voor giftige vetverbrander uit illegaal circuit 0 reacties
21-11-2017 Waterschap Aa en Maas: GenX kan niet uit het rioolwater worden gehaald 0 reacties
21-11-2017 Koolstof als graadmeter van bodemkwaliteit 0 reacties
20-11-2017 Fipronil: onderzoeken en bevindingen tot nu toe 0 reacties
15-11-2017 ‘Beste presterende bedrijven ook hogere pH en organische stof in bodem’ 0 reacties
13-11-2017 "Geen verband tussen kanker en glyfosaat" 0 reacties
11-11-2017 Nieuw onderzoek toont aan: Roundup veroorzaakt in ieder geval geen kanker 2 reacties
06-11-2017 Trouw jaagt aardbeienliefhebbers schrik aan met NVWA-cijfers 0 reacties
05-11-2017 Trouw jaagt aardbeienliefhebbers schrik aan met NVWA-cijfers 0 reacties
30-10-2017 Groenbemesters bekijken en vragen stellen op Kollumerwaard 0 reacties
27-10-2017 EFSA bevestigt nadelige gezondheidseffecten van furanen in voeding 0 reacties
25-10-2017 EC schuift besluit over glyfosaat weer voor zich uit 0 reacties
24-10-2017 Europees Parlement wil verbod op glyfosaat 0 reacties
20-10-2017 Syngenta roept witloftelers op geen Tecto meer te gebruiken 0 reacties
19-10-2017 EU-Parlement wil glyfosaatverbod tegen eind 2020 0 reacties
17-10-2017 In 2021 ook vang gewas voor de aardappelpercelen 0 reacties
17-10-2017 ​NVWA blokkeert bedrijf na anonieme melding 0 reacties
17-10-2017 Ruimte voor organische stof in Nitraatrichtlijn 0 reacties
16-10-2017 Over verlenging Europese goedkeuring glyfosaat wordt op 25 oktober gestemd 0 reacties

Stof video's