De NMV trekt een streep

Persbericht De afgelopen 3 maanden heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond constructief input geleverd voor het landbouwakkoord. Samen met andere melkveehouderij-organisaties hebben we eisen op tafel gelegd die naar onze mening voor het boeren-inkomen en het voortbestaan van de melkveehouderij essentieel zijn. Deze eisen zijn: - Behoud van het areaal en van de functie agrarische grond. - Verruiming van de mogelijkheden om dierlijke mest toe te passen (bikkelhard nodig als gevolg van het verdwijnen van derogatie). - Geen invoering van een maximum GVE-norm, omdat daardoor een groot aantal bedrijven direct in grote (financiële) problemen komt. NMV stond en staat voor diversiteit van bedrijven. Hoewel er lopende de besprekingen op punten wel van enige beweging in onze richting sprake was, bleef dat onvoldoende en kwam er niks concreet op papier te staan. Daar komt nog eens bij dat op inwilliging van onze principiële eisen, in 2023 een oplossing (legalisatie) voor PAS-melders, interimmers en niet-melders, plus KDW uit de wet, geen enkel zicht is gekomen. Het werd daarom tijd om een streep te trekken. Om die reden hebben we als NMV twee weken geleden minister Adema om echte garanties gevraagd en een ultimatum gesteld. Afgelopen maandag heeft de minister ons laten weten die garanties niet te kunnen geven. Dat is voor ons reden onze activiteiten in verband met het landbouwakkoord te staken. NMV blijft op alle genoemde breekpunten strijden voor het belang van haar leden melkveehouders. We blijven van de overheid eisen dat ze de problemen oplossen, zodat melkveehouders duidelijkheid over grond, verdienvermogen en vergunningen krijgen en dat ze perspectief hebben en houden!

Verschil tussen LTO en FDF&Agractie

Verschil tussen LTO en FDF / Agractie. *LTO probeert alle agrarische sectoren te vertegenwoordigen. FDF/Agractie zijn one-issue-partijen. Ook prima maar lastig te vergelijken. *LTO heeft professionals in dienst voor vele dimensies van het ondernemen; belangenbehartiging in de Haag en Brussel, maar ook juridisch, economisch, planologisch, P&O en nog veel meer advies naar de leden; gevraagd en ongevraagd. *LTO heeft door het hele land leden in afdelingen met bestuurders die als vrijwilligerswerk hun best doen om de agrarische belangen te verdedigen. Denk aan gemeentelijke bestemmingsplannen monitoren, (eventueel met hulp van deskundigen op het lto-kantoor), maar ook overleg met TBO`s, Waterschappen, waterleidingbedrijven, Tennet, Gasunie, subsidies, noem maar op. Vrijwilligerswerk aangevuld met deskundigheid van lto-kantoren. Mooie opzet lijkt mij. *Hoe vaak zien we dat partijen graag met de landbouw willen praten en niet weten wie te benaderen, daarom is het goed dat LTO landelijke dekking en bekendheid heeft. *Zelf melk ik voor een regionale afdelingsbestuurder als hij naar LTO gelieerde vergadering is. Even voor de beeldvorming: ik kost als ZZP-er € 26,-- Hij heeft wel eens zijn onkostenvergoeding gedeeld door zijn uren: nog niet 1 euro per uur. Die uren maakt hij dus voor het collectief. Bijvoorbeeld hier in de provincie heeft LTO een subsidieregeling met de provincie overeengekomen. Paar miljoen voor agrarische structuurverbetering, verbreding en verduurzaming. Hele sector profiteert daarvan. De grootste anti-LTO-actievoerders bouwen luxe B&B appartementen door deze subsidie. Van harte gegund, maar zou mooi zijn om dan iets minder grote mond tegen LTO op te zetten dunkt mij. *nog een voorbeeld en dan ga ik zo melken… 😉 Den Haag probeert al jaren de BTW op bloemen en planten naar 21 % te verhogen. Intensief LTO lobbywerk heeft dat nog steeds weten tegen te houden. Met goede argumenten. Ik durf te stellen dat zonder deze stille diplomatie van LTO, er allang 21 % had moeten worden afgedragen. Dat had dus 12% extra belasting geworden voor alle telers. Zonder vergoeding of tegenprestatie, gewoon 12 % van je omzet afdragen.

CDA wil weer verbinden: "Dit jaar is ommekeer nodig"

De landelijke politiek is de verbinding met de samenleving verloren en het CDA wil die "ontrafelende saamhorigheid" aanpakken. Op een CDA-congres ter gelegenheid van de aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen zei partijleider Hoekstra dat er een "ommekeer" nodig is: het CDA wil weer een partij voor "heel Nederland" zijn.Voorafgaand aan het congres in Amersfoort, flyerend op de Hilversumse markt, zei Hoekstra tegen de NOS "ruiterlijk te erkennen" dat het CDA ook decennia heeft meebestuurd. Desondanks is volgens hem nu een koerswijziging nodig.Eerder deze week presenteerde het CDA al het plan Voor Heel Nederland. Daarin staat het voorstel om de ongelijkheid aan te pakken, volgens de partij een grote oorzaak van onvrede onder burgers, zowel in de stad als op het platteland. Volgens Hoekstra, die niet alleen op het platteland maar "zelfs in het centrum van Amsterdam" het afgelopen jaar omgekeerde vlaggen zag hangen, moet 2023 het jaar van de ommekeer worden.Verplichte dienstplichtOm die ommekeer en het gevoel van saamhorigheid te versterken wil het CDA dat jongens en meisjes minimaal één jaar dienstplicht gaan vervullen. Hoekstra zegt dat jongeren in dit land "geweldige individuele vrijheden" hebben waar best zo'n dienstjaar tegenover mag staan. "Dat past in een lange traditie. Lubbers pleitte er eerder voor, en ook Balkenende en Buma, en ik vind dat de tijd nu is gekomen om het in de volle breedte in te voeren", aldus Hoekstra, verwijzend naar voorgaande CDA-leiders.Om de samenleving verder leefbaar te houden herhaalde Hoekstra ook het al eerder geuite CDA-pleidooi voor een hardere aanpak van het migratieprobleem. "Als we de grenzen binnen Europa open willen houden, moeten ze om heel Europa heen dicht."Hoekstra zei in zijn toespraak opnieuw voorstander te zijn van "realistisch stikstofbeleid" waar goede natuur en een "fatsoenlijke toekomst voor onze boeren" hand in hand gaan. Hij ging er verder niet op in hoe dat er precies moet uitzien. Het stikstofbeleid blijft een heikele kwestie voor het CDA: deze zomer nam Hoekstra enigszins afstand van de stikstofdeadline van het kabinet, maar hij zei tegelijkertijd vast te houden aan de kabinetsdoelen om de uitstoot te reduceren. In steeds meer provincies verzetten CDA-bestuurders zich nu tegen het landelijke stikstofbeleid.'Eigen Kracht'Nu de BoerBurgerBeweging BBB het in al die onrust over het stikstofbeleid in de peilingen goed lijkt te doen en het CDA op verlies lijkt te staan, vindt Hoekstra het voor het CDA vooral van belang om "gewoon van de eigen kracht te blijven uitgaan". Hij erkent dat het CDA geen makkelijk jaar achter de rug heeft, maar volgens hem leven we ook in een tijd waarin "verantwoordelijkheid nemen niet altijd tot waardering leidt". Hoekstra is naar eigen zeggen optimistisch en denkt dat "degelijke bestuurders en verstandige beslissingen" uiteindelijk het best zijn voor Nederland.Hoekstra verwees in zijn speech ook nog naar de "linkse wolk", waarvoor VVD-leider Rutte en VVD-Eerste Kamer-lijsttrekker Schippers waarschuwden nu GroenLinks en PvdA verder gaan samenwerken . "Het CDA zoekt naar oplossingen die de samenleving voor heel Nederland versterken. Nederland is niet gebaat bij kunstmatige spelletjes over linkse of rechtse wolken."Wat doen Statenleden en gedeputeerden in provincies precies? En hoe hebben de landelijke partijen de campagne afgetrapt? In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen bezoeken Herman, Marleen en Xander in Rondje Binnenhof ook wat provincies.

Misschien iets om over na te denken. Vooral tijdens de provinciale verkiezingen

Ik neem aan dat een ieder ondertussen wel wakkerder is dan een paar jaar terug. Velen zullen nog volop in bedrijf zijn. Passen zich met elke regel weer aan. Anderen zijn gestopt door ouderdom, geen opvolger of een goed aanbod voor de stikstofrechten. Wat de reden ook maar mag zijn. Vandaag vond ik het zo’n dag weer eens wat van me te laten horen. Persoonlijk zit ik meer in het politieke gebeuren dan alle cijfers, regels en wetten waar Jan Cees en Spithoven zich mee bezig houden. Graag deel ik mijn analyse met jullie van wat ik denk, ik lees, ik hoor of zie gebeuren. Niet dat het voor waarheid moet worden gelezen maar misschien wel om over na te denken…. Vooral met het oog op komende provinciale verkiezingen. (De foto is ons protestbord waar via de weg, de burger mooie gesprekken mee ontstaan) Onlangs was in Davos de Wef bijeenkomst. Niets geheimzinnigs meer aan. Ook sommige elite laten zich hier steeds meer uit. Zo wordt steeds duidelijker dat ze het over de onnuttige eters hebben. Hiermee bedoelen ze de burgers die er zijn maar niet meer nodig zijn. Door technologie, wetenschap, computers. De elite ziet een wereld voor zich zelf waarin ze zelfvoorzienend zijn, in evenwicht met de natuur. Om dit te bereiken spreken ze in Davos over een soort fort voor hun zelf. Er zijn in Amerika al vele tunnels ontdekt met goed voedsel voor jaren. De nutteloze eters zullen buiten dat fort elkaar wel aanvallen en opruimen is de gedachte. Er zijn nu eenmaal te veel mensen. Ik denk dat dit ook de reden is dat we zoveel vluchtelingen Nederland in laten. Ondanks dat we vol zitten en ons Land systeem dit niet aankan.(Onderwijs, vervoer, werk, onderdak etc.) Ik neem het de vluchtelingen niet kwalijk. Als een land hun de mogelijkheid bied dan maak je daar gebruik van. Ondertussen komt Tristate city of wel de 15 minuten steden (op internet wel te vinden) steeds dichter bij. Terwijl de boeren zich druk maken om de derogatie, en of krekelmeel in onze voeding. Hebben veel gemeentes onlangs hun handtekening gezet in de voorbereidingsfase om de 15 minuten steden te realiseren. Friesland komt er in het algemeen nog goed van af. Zouden ze misschien straks van het wolven hek om Friesland een elite hek maken? Zodat ze hun fort hebben…. Op de Waddeneilanden vestigen zich al veel elite in al of niet vakantiehuizen. Er wonen hier weinig mensen, vruchtbare grond en een vliegveld te Leeuwaren. Ik denk dat dit in grote lijnen het idee is of was van het Wef. Misschien dat er al boeren zover zijn om ook te kunnen denken dat de oorlog in Oekraïne met Rusland alleen maar is gedaan om het als reden te gebruiken om de plannen door te drukken. Of dat er al boeren zijn die de oversterfte zien. Was dat vaccineren wel zo’n goed idee? Of nog een stapje verder… Wat Fvd allemaal vertelde, daar is toch wel veel van uit gekomen. Vandaag las ik het bericht dat je bij Picknick nu kunt aangeven of je je producten uit Nederland wil hebben of uit Duitsland. Het zelfde Hak potje kost hier gauw 50 cent duurder. Het zijn kleine berichtjes. Maar vaak werkt het uit in het puzzelstukje wat ontbrak. (Wat me ook bij staat is dat de familie van minister van stikstof van der Wal Picknick hebben opgezet maar dit kan ik fout hebben. Hoewel het me niets zou verbazen) Zoals de melk, de eieren, het vlees elders te halen. De meest consumenten hebben er geen probleem mee. Als het goedkoper is…. Wat ik maar duidelijk wil maken met mijn schrijven, en wat ik al jaren probeer te vertellen. Wij de boeren kunnen niet tegen de Wef plannen op met al onze argumenten, al onze rechtszaken, al onze cijfers en vooral al onze goede bedoelingen. Dit plan is allemaal zo perfect uitgewerkt. Er zijn personen in het verhaal die het WEF plan proberen te dwarsbomen. Die precies weten wat er gaande is. Denk aan Trump, Musk, Poetin (Hoewel die ook gebruik kunnen maken van de ontstaande situatie) of dichter bij huis de BBB of Forum voor Democratie. Bij het Wef ging alles achter de schermen. Tot een paar jaar terug ze het moment vonden om door te pakken. We kregen de zogenaamde covid, de lockdowns de vaccinaties de leugens de milieuproblemen, de vogelgriep, de oorlog, het geld uit geven en de vluchtelingen. Nu komt de uitrol met digitaal geld, Co2 taks, 15 minuten steden, overname land en schulden, controle noem het maar op. Alles verloopt redelijk volgens plan. Daarom…. De enige mogelijkheid om iets te redden van deze richting is wijs te stemmen. In de peilingen lees ik dat in Friesland, Drenthe en Groningen de BBB als beste uit de bus komt. In de rest van Nederland lijkt toch weer de VVD boven aan te staan… Dan denk ik, mensen werk aan de winkel daar. Andere kant moet ik ook denken… Misschien wil de mens deze controlestaat wel. Je hoeft zelf niet meer na te denken… Misschien is dat juist wel heel fijn??? Het is een fascinerende tijd.

Melkveehouders Gerda en John willen niet wijken voor militaire kazerne

Melkveehouders John en Gerda Meijer begrijpen niet dat het Rijk een grote kazerne wil neerzetten op hun land. Het tweetal heeft aan het Erkemederpad een veebedrijf van 55 hectare met 170 melkkoeien. Het is één van de acht boerderijen die op de grond staan waar Defensie mogelijk de kazerne wil bouwen. John en Gerda Meijer vinden dat plan absurd. Ze hopen dan ook dat de plannen snel van tafel gaan. John luisterde op vrijdag 2 december naar Omroep Flevoland en hoorde daar over de plannen van Defensie om in Zeewolde een kazerne te bouwen. Hij vroeg zich af of collegaboeren zouden weten waar dit is. Om half vier ’s middags diezelfde dag reed hij naar huis om koffie te drinken en bij aankomst stonden er twee mannen van Defensie voor de deur. Daar werd het echtpaar verteld dat hun bedrijf onderdeel is van de voorkeurslocatie voor een superkazerne. "Ik schrok me echt rot", vertelt Gerda Meijer. "Op dat moment heb je dan ook echt geen woorden. Absurd." [quote:Gerda Meijer, melkveehouder:"Je probeert het weg te stoppen, maar het is er 24/7"] Stel moest al eerder noodgedwongen verhuizen De plannen van de kazerne roepen direct herinneringen op aan jaren geleden. John en Gerda wonen nu zo’n acht jaar in het gebied de Zuidlob, nadat ze al eerder moesten verhuizen voor plannen van het Rijk. Het gezin woonde aan de Dodaarsweg in Zeewolde en moest daar weg voor de de plannen van Defensie. Dat zou een natuurlijke verbinding worden tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. "En nu krijgen we weer te horen dat we moeten vertrekken", vertelt John. "We zijn er echt niet blij mee."de plannen van Defensie"Je probeert het weg te stoppen. Maar het is er 24/7", vertelt Gerda. Samen met de zeven buren schreven ze dinsdag de plannen van Defensie met een reeks bezwaren. De ondernemers zijn nu druk bezig om hun kant van het verhaal over het voetlicht te brengen. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en de Eerste Kamer. "We hopen op deze manier toch de mensen te kunnen overtuigen dat het niet een goed idee is om alles wat groen is in te leveren voor wat grijs is." Lobby van Verbeek Volgens Gerda Meijer is Flevoland niet geschikt voor ‘hyperscale’ scenario’s. Toch heeft de plannen van Defensie Leen Verbeek gelobbyd voor deze kazerne in Zeewolde. Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde liet dinsdagavond weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze lobby. Ook zei Gorter dat een grootschalige kazerne de plannen van Defensie van het college van burgemeester en wethouders. John en Gerda Meijer hopen dan ook dat het college van Zeewolde zich ervoor gaat inzetten om het beoogde kazernegebied agrarisch te houden.

pa


Topics
15
Reacties
586
Volgers

Over mij

Leeftijd: 75jr
Laatst online: 6mnd geleden

Al een halve eeuw veehouder

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering