Grootste deel boeren is protesteren beu

Er is een grote kans dat boeren in 2021 opnieuw landelijk in opstand zullen komen. Niet in de laatste plaats doordat de onderliggende oorzaken tot op heden niet weggenomen zijn. Toch valt een opmerkelijk verschil met de eerste protestacties waar te nemen: intern klinkt steeds vaker gemor. Dat stelt onderzoeksjournalist Mark Mensink, schrijver van het boek Boerenprotesten 2019-2020, op basis van een recente rondgang in de agrarische sector. “Sommige agrariërs, die tijdens de eerste acties nog wel aanwezig waren, zijn geheel afgehaakt. Anderen uiten grote zorgen en twijfelen over hun verdere deelname.” Terwijl uit enkele publiekspeilingen is gebleken dat de steun van burgers voor boeren aan het afbrokkelen is, vooral in de stedelijke gebieden, komt er ook van binnenuit meer en meer kritiek op het actievoeren. Zeker als een protest niet of nauwelijks publieksvriendelijk uitvalt. Mensink: “Een fors deel van de agrariërs trekt zich dit persoonlijk aan en schrikt erdoor af, zo lijkt het wel. Die roeren zich vervolgens en laten dan weten een volgende keer niet meer mee te willen gaan.” Er lijkt zich daarnaast een generatiekloof af te tekenen, ziet Mensink. “Waar zich tijdens de eerste protesten in 2019 nog enorm veel boeren van pak ‘m beet 40 tot 60 jaar aansloten, zijn in 2020 veruit de meesten jonger dan 25 jaar. Daarnaast was het aantal demonstranten een heel stuk lager. Wellicht dat het een met het ander te maken heeft, al weet ik dat natuurlijk niet zeker. Maar het is allemaal wel opvallend.” De actieleiders Bart Kemp (Agractie) en Mark van den Oever (Farmers Defence Force) houden daarentegen vol dat er wel degelijk genoeg actiebereidheid onder hun achterban is. Toch geeft Kemp wel toe dat de animo de laatste tijd inderdaad een beetje ingezakt is. “Maar als er weer een goede reden is om in actie te komen, staan velen gelijk klaar voor vertrek. Daarvan ben ik overtuigd. Maar we moeten niet gaan ‘protesteren om het protesteren’. Het moet natuurlijk wel écht ergens over gaan.” Om de relevantie van de gehele agrofood-sector voor critici aan te tonen, wijst Kemp erop dat dit de enige maakindustrie is die liefst 10 procent van de Nederlandse economie omvat. “Dan heb je het over 600.000 banen. Dat is wel de moeite waard, met ook nog een universiteit die qua kennis ver vooruitloopt. Dit is iets dat buiten Nederland wel gewaardeerd wordt, kan ik je verklappen.” Van den Oever trekt geregeld de aandacht met boude uitspraken en het aankondigen van ‘harde protestacties’. Niettemin is hij tegelijkertijd achter de schermen druk met het sluiten van een akkoord tussen de levensmiddelenbranche en de landbouwsector, juist om te voorkomen dat er nog meer boerenprotesten volgen. “Mocht het mislukken, dan zal dat niet goed vallen bij de achterban. We moeten maar zien hoe het gaat. De melkprijzen in supermarkten waren historisch hoog, maar voor de boer – wat die ervoor terug krijgt – juist historisch laag. Ik verwacht dat de vlam maar zo wéér in de pan kan vliegen.” ————————————————————————————————————————— Dit artikel kwam mede tot stand door een bijdrage vanuit het Steunfonds Freelance Journalisten.

Advies aan boeren: leer van de veehandelaar

[b]Een gratis advies van Bennie:[/b] Nadat minister Schouten ten langen leste de gehate veevoermaatregel introk die een aantal bouwprojecten moest oplossen, kwam een stroom reacties los. Veel boeren waren opgelucht of waarschuwden voor wat nog komen gaat, maar een aantal reacties was rancuneus. Die laatste zijn nogal kortzichtig, vindt melkveehouder Bennie Stevelink. De BoerBurgerBeweging eiste excuses van de minister. Farmers Defence Force (FDF) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stelden dat “Schouten moest opzouten”. Stichting Stikstofclaim vond het jammer dat de veevoermaatregel was ingetrokken want ze want ze had graag een rechtszaak willen voeren. Blijkbaar om de minister te laten afgaan. Dit deed mij de tenen krommen, want dit is contraproductief aan ons eigen belang. Stel dat je een koe wilt verkopen aan de veehandelaar en een bedrag vraagt dat de veehandelaar te hoog vindt. Je kijkt in de vakbladen en komt tot de ontdekking dat de prijs die jij vroeg inderdaad te hoog was en stelt deze wat naar beneden bij. Stel dat de veehandelaar daar geen genoegen mee neemt en eist dat je excuses aanbiedt voor de te hoge prijs die je eerst vroeg. Als je mensen beschadigt of relaties kapot maakt, ben je de handel ook kwijt. Deze denkbeeldige veehandelaar heeft in feite twee doelen: hij wil een deal sluiten over de koe maar wil ook dat je door het stof gaat. Hij wil de boer vernederen. Iedereen begrijpt natuurlijk dat geen veehandelaar zo gek is dat hij zich op deze manier gedraagt. Hij maakt zijn eigen handel kapot. In de veehandel weet iedereen dat je voor een succesvolle handel hard moet zijn in de handel maar zacht in de relatie. Als je mensen beschadigt of relaties kapot maakt, ben je de handel ook kwijt. Meer: https://www.foodlog.nl/artikel/advies-aan-boeren-leer-van-de-veehandelaar/

Welke toekomst kiest FDF?

Gisteravond en vanmorgen zag ik op dit forum verschillende reacties waarin werd gesuggereerd dat de crisis bij FDF niet alleen wordt veroorzaakt door verschil van inzicht maar ook door een “ongepaste relatie” die iemand van FDF zou hebben binnen het LC. Ik heb daar gisteravond en vanmorgen navraag over gedaan binnen mijn contactenkring en daar nergens enige aanwijzing voor gevonden. Wel is mij duidelijk geworden dat bepaalde personen er belang bij hebben om zulke ranzige verhalen in de wereld te brengen. Het leidt namelijk de aandacht af van de rol die Mark van den Oever heeft gespeeld bij het ontstaan van de huidige crisis. De huidige crisis is ontstaan doordat Mark van den Oever vier organisaties frontaal aanvalt, net op het moment dat Jeroen van Maanen daarmee in overleg was en goede vorderingen maakte. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar de zoveelste keer. Daarom is “uitpraten” ook geen optie meer: het is al zo vaak uitgepraat en het gebeurd iedere keer weer. Dat was voor Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman reden om het bijltje er bij neer te gooien. Tegelijk werd ook Mischa Bouwer uit het bestuur gezet waardoor alleen Mark van de Oever en Sieta Keimpena overblijven. Op de achtergrond speelt een andere, fundamentelere vraag: welke toekomst kiest FDF? Een toekomst als belangenorganisatie die constructief samenwerkt met anderen om reëel haalbare doelen binnen te halen of een toekomst als strijdgroep die strijd voert om het strijd voeren? Een toekomst als een steeds verder radicaliserende groep die strijd voert voor de kick van het strijd voeren en zich tegelijk genoegzaam wentelt in slachtoffer gevoel over de niet bereikte doelen. Jeroen van Maanen en (tot mijn verrassing) Daniëlle Hekman kiezen voor het eerste: een toekomst als belangenorganisatie. Mark van den Oever en Sieta Keimpena kiezen voor de tweede optie. Deze twee zijn als enigsten overgebleven en bepalen nu de toekomst van FDF.

Is Mark Calon de boerenvoorman?

Vandaag liet de heer Calon weer van zich horen. En dat op een moment dat de melkveehouderij zwaar getroffen wordt door eenzijdige maatregelen vanuit LNV op het gebied van het voerspoor. Daar waar hij met de kerst in een interview aangaf dat 90 % van wat het LC bereikt had uit de koker van LTO kwam, was hij vandaag duidelijk over het LC, ze hebben het verprutst. Daarmee zet hij niet alleen zijn eigen mensen te kakken zoals mevrouw Elshof en de heer Meulenbroek, maar ook de andere 12 organisaties is het LC. Niet echt een verbinder. Een voorman van een organisatie die naar eigen zeggen meer dan 66 % vertegenwoordigd met ruim 35000 leden. LTO, een organisatie met prachtige structuren die door dit soort mensen sterk krimpend is. En dat is jammer. Een voorman, Mark Calon, die nogal wat scheve schaatsen in zijn leven gereden heeft. PvdA er, behalve als het om zijn eigen gewin gaat. Bij AEDES is onder zijn leiding een cultuur van fraude en corruptie ontstaan, waar hij voor een deeltijdfunctie een slorige 200.000 euro honorarium had. En ook als voorman van de boeren heeft hij deze zelfde privileges. Een man die LTO meer schade toebrengt dan gewin. Daarom roep ik de heer Calon op, trek uw conclusie, laat uw vertrekpremie zitten en leg uw functie neer. Doe dit niet voor mij, maar doe dit voor al die bestuurders in locale besturen, die pro deo de pleisters op de wonden moet plakken die u maakt. LTO heeft niet het zelf reinigend vermogen om dit aan u kenbaar te maken, daarom moeten wij het doen. Calon, wees een wijs man en leg uw functie neer, vandaag nog. Want alleen dan kan er een echte samenwerking op gang komen tussen alle landbouworganisaties. Want alleen redden die het niet, zelfs LTO niet met 35000 leden.....

Mark den Oever biedt excuses aan

FDF-voorman Mark den Oever biedt zijn excuses aan voor de woorden die hij in zijn paasbrief gebruikte. In deze brief noemde hij boeren die stikstofrechten buiten de sector willen verkopen ‘zwakke schakels’ en ‘Judassen’. De brief deed behoorlijk wat stof opwaaien. De voorzitter van Farmers Defence Force komt tot de conclusie dat zijn woorden bij veel mensen hard en ongepast zijn overgekomen en hen hebben gekwetst. „Dat was niet mijn bedoeling en daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan. Dat had ik anders moeten doen en anders moeten formuleren. Ieders omstandigheid is anders en daardoor ook zijn of haar keuzes. Stoppers mogen natuurlijk een faire prijs voor hun bedrijven en hun rechten ontvangen. Dit gunnen we onze collega’s van harte na een leven lang hard werken”, aldus Den Oever. ‘33.000 bedrijven op stikstofmarkt’ In de nieuwe brief uit Den Oever nogmaals zijn zorgen over de dreiging van extern salderen zonder schotten. Iets wat volgens hem grotere gevolgen gaat hebben dan een halvering van de veestapel. „ Als er geen schotten komen tussen NH3 en NOx zullen er potentieel 33.000 bedrijven van buiten de landbouw zich op de toekomstige stikstofmarkt gaan begeven. Dat is evenveel als er veeteeltbedrijven waren in 2019. En wat gebeurt er dan”, zo vraagt hij zicht af. De FDF-voorman ziet goede kansen dat het inruilen van NH3 en NOx juridisch kan worden aangevochten. Dit omdat er volgens hem vele EU Richtlijnen zijn die de staat negeert als ze er voor kiest om wetgeving door te voeren die het mogelijk maakt om bedrijven buiten de agrarische sector stikstofrechten te laten opkopen van boeren. „Maar procedures kosten tijd en wij zijn geen wetgever.

Calon: “Als er niks zou gebeuren dan zouden er een heleboel bedrijven kapot gaan.”

Gisteravond vertelde Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken van Radio1 meer over de gevolgen voor de land- en tuinbouw. “De grootste verliezen zitten op dit moment in de sierteelt, die krijgt de eerste klap. Daarnaast zie je enorme vraaguitval naar aardappelen. Wij zijn één van de grootste exporteurs van friet, maar als mensen niet meer uit gaan eten dan worden er ook minder frieten gegeten. We zien ook dat de olieprijzen enorm gedaald zijn. Dat heeft direct effect op de suikerprijzen die ook enorm gedaald zijn. Dus we zien vraag uitval en enorme prijsdalingen. Die vijf miljard euro is niet voor de toekomst, die is er nu al. Die kun je al opschrijven, helaas.” De afgelopen weken heeft LTO samen met de werkgeversorganisaties, vakbonden en betrokken ministeries hard gewerkt aan een crisispakket voor ondernemers. Calon: “Als er niks zou gebeuren dan zouden er een heleboel bedrijven kapot gaan. Wel is het zo dat we deze week en vorige week met de werkgeversorganisaties en de vakbonden een heel constructief overleg met het kabinet hebben gehad, en nog steeds hebben. En er is een enorm crisispakket bekendgemaakt dat in eerste instantie kan oplopen tot wel 20 miljard euro. Ook hebben de banken samen besloten om rente en aflossing een half jaar uit te stellen voor heel veel bedrijven. Dus er wordt aan allerlei kanten aan getrokken om geen bedrijven om te laten vallen. Maar dat wordt nog wel een heel ingewikkelde zaak, want we zitten pas aan het begin van de klap.” Een ander probleem als gevolg van de coronacrisis is arbeid. “Heel van het ‘werk met de handjes’ gebeurt door Oost-Europeanen”, vertelt Calon. “Maar die grenzen zitten dicht. Dus we zijn behoorlijk aan het lobbyen om de grenzen open te houden voor mensen en landbouwproducten.” Tot slot lanceerde Calon een platform dat LTO Arbeidskracht heeft ontwikkeld om vraag en aanbod in arbeid aan elkaar te koppelen: www.helponsoogsten.nl. “Mensen die niks te doen hebben of geen werk hebben maar wel zin hebben om de handen uit de mouwen te steken, die zijn van harte welkom in de land- en tuinbouw om mee te helpen producten te oogsten.”

Helemaal klimaat neutraal door geen CO2 uitstoot in Nederland is een ramp.

Wanneer er werkelijk in Nederland in 2050 geen Co2 en andere broeikasgassen uitstoot meer mag zijn, dus naar nul moet. Dan gaat half Holland onder water, plus de westelijk helft van Utrecht. Ook nog ergens een kwart tot derde van Friesland .Een groot stuk Overijssel en verder nog wat flinke stukke van Groningen. Weg met het Oud-Nederlandse polderlandschap. Weg met de toekomst en het vermogen van duizenden boeren en andere grondeigenaars. Weg weidevogels en het tot dusver onaantastbaar verklaarde Groene Hart van Nederland. Weg aantrekkelijk leefgebied en daarvoor in de plaats een stinkmoeras. En dat allemaal om die laatste 1 of 2% van de huidige CO2 uitstoot ook te kunnen halen. Hoog tijd om politici van welke partij dan ook op die consequenties te wijzen. En zich niet in slaap te sussen met rapporten over kansrijke natte teelten. Die zijn er eenvoudig niet Riet met lisdodden voor ruwvoer voor de koeien die dan op stal staan is geen aantrekkelijk alternatief. Koeien die niet meer in ons mooie oud-Hollandse weidelandschap buiten lopen. Het landschap en woongebied gaat de vernieling voor die laatste procent Co2 reductie. Laat ieder politici aan de jas trekken om dergelijke gekke dingen niet te doen.

‘Tijd LTO en NMV lijkt voorbij’

[b]Originele beschrijving[/b] Vertrekken bij LTO is het beste wat Marc Calon in het belang van de boeren kan doen. “Voorzitter Marc Calon mag zijn knopen wel eens tellen”, merkt Hanna op als ze de enquête onder boeren leest in de Boerderij. Zowel de LTO als de NMV wordt door de sector niet meer gezien als de organisatie waarin ze vertrouwen hebben blijkt uit die enquête. “Met de LTO is het na de NMV droevig gesteld. Daar heeft minder dan 40% nog vertrouwen in. Veel te weinig voor de organisatie die zich opwerpt als de woordvoerder van de sector.” Farmers Defence Force en Agractie door boeren gewaardeerd Mee eens. Vooral omdat de actiepartijen als Farmers Defence Force en Agractie door bijna driekwart van de boeren gewaardeerd wordt. Mooi te lezen dat de POV van Linda Janssen ook het vertrouwen geniet van meer dan 80% van de boeren. Ook hier weer een activistische leider, die openlijk bekent dat ze lid is geworden van Farmers Defence Force. Zo’n leider wil de boer van nu. Boeren zijn onzeker en terecht boos. Die hebben een leider nodig “Het is ook de weerzin tegen de verbrokkeling in de belangenbehartiging van de agrarische sector”, meent Hanna.”Boeren zijn onzeker en terecht boos. Die hebben een leider nodig. Die zien ze nu in Jeroen van Maanen en Mark van den Oever. Hun wijze van optreden doet de eigen voorzitter verbleken.” Leiding LTO faalt Met Calon is dat niet zo moeilijk. Die gaf al weinig kleur aan de organisatie. En als hij eens een keer op de televisie wat zei, was het meestal niet wat de boeren wilden horen. Daarom hoop ik met Hanna dat Calon het bestuur van LTO meedeelt dat hij vertrekt. Dat is het beste wat hij in het belang van de leden kan doen. En in het belang van de medewerkers. Die werken vermoedelijk hard en leveren op hun terrein goed werk. Dat valt in het niet als de leiding faalt. Dat is jammer, want hun werk voor de boeren is hard nodig. Met afscheid doe je meer voor de boeren Als een groot deel van de achterban van mening is dat de overlegstructuur heeft gefaald, moet je daarnaar luisteren. Zelfs als je als voorzitter nog steeds achter het gevoerde beleid en het overlegmodel staat. Met afscheid nemen doe je dan meer voor je boeren. Die wil geen honderden euro’s betalen voor het lidmaatschap als in tijden van crisis andere leiders op de barricaden staan, en niet je eigen leiders. Dan is het genoeg geweest.

19 FEBRUARI: ALLE REMMEN LOS!

Persbericht FDF Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie. De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar! Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit. Keihard is er door ons ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland. In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug? Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt! Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren. Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers? “Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen. Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen. Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten. MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!! Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM. En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers. En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem! Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt. Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week: De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST. - De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST. - Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST. 19 februari praat de Kamer over mestbeleid. 20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten… FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten. En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak. [b]Dus dat gebeurt niet!!![/b] FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag. Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan. Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los! Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there! Bestuur FDF 13 februari 2020

Uit de oude doos over Friesland Foods

[b]Originele beschrijving[/b] Handelswijzen van Friesland Food -In Losser stond een coöperatief koffiemelkfabriekje "Dinkelland". "Dinkelland" produceerde voornamelijk koffiemelk. Friesland Food die de enige koffiemelkproducent in Nederland is, heeft hun koffiemelk een een aantal jaren ver onder de kostprijs op de markt gebracht. En het koffiemelkfabriekje ging op de fles. (ex-lid "Dinkelland") -Farm Dairy opgericht door Dhr. De Bruijn, kwam een aantal jaren geleden als nieuwe speler op de markt van dagverse produkten. Op een gegeven moment konden ze geen verpakkingen voor melk meer krijgen. De reden: Friesland Food had hun leveranciers van verpakkingen gedreigd op te stappen als zij verpakkingen aan Farm Dairy zouden leveren. Resultaat Farm Dairy is opgekocht door Friesland Food. Bron: medewerker van Farm Dairy -De directeur van Cono heeft al wel eens laten weten dat ze eingelijk een paar cent meer voor de melk aan hun boeren kunnen betalen. Maar als ze dat doen krijgen ze problemen met Friesland Food. -Zoals bekent betaald Kaasfabriek Rouveen zijn boeren een veel betere melkprijs uit als Friesland Food. Maar de leden wordt op het hart gedrukt dit niet openbaar te maken. "We mogen niet te veel uit de pas lopen Friesland Food" zeggen ze. Ik kan maar ? reden verzinnen represailles van Friesland Food. -Een regiobestuurder, vanzelfsprekend LTO lid, van Friesland Food vond dat een hogere melkprijs helemaal niet nodig was. "Daar kopen de boeren toch alleen maar nieuwe tractors en veel te duur quotum van". Dat zelfde bestuurslid koop zelf ook een nieuwe tractor met voorlader. Bovendien stond of staat hij bij Rouveen op de ledenreservelijst. Het zijn het de grote zuivelfabrieken en de LTO bestuurders, de Rabobanken die ons die ons vertellen dat me de kostprijs moeten verlagen door meer melk per man te produceren en ons voor te bereiden op het Quotumloze tijdperk, de "vrije markt". Gevolg de nieuwe stallen vliegen als paddestoelen uit de grond. Is het dan vreemd dat de quotumprijs stijgt.

pa


Topics
15
Reacties
586
Volgers

Over mij

Leeftijd: 71jr
Laatst online: 15u geleden

al een halve eeuw veehouder

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering