De NMV trekt een streep

Persbericht

De afgelopen 3 maanden heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond constructief input geleverd voor het landbouwakkoord. Samen met andere melkveehouderij-organisaties hebben we eisen op tafel gelegd die naar onze mening voor het boeren-inkomen en het voortbestaan van de melkveehouderij essentieel zijn.

Deze eisen zijn:

- Behoud van het areaal en van de functie agrarische grond.

- Verruiming van de mogelijkheden om dierlijke mest toe te passen (bikkelhard nodig als gevolg van het verdwijnen van derogatie).

- Geen invoering van een maximum GVE-norm, omdat daardoor een groot aantal bedrijven direct in grote (financiële) problemen komt. NMV stond en staat voor diversiteit van bedrijven.

Hoewel er lopende de besprekingen op punten wel van enige beweging in onze richting sprake was, bleef dat onvoldoende en kwam er niks concreet op papier te staan. Daar komt nog eens bij dat op inwilliging van onze principiële eisen, in 2023 een oplossing (legalisatie) voor PAS-melders, interimmers en niet-melders, plus KDW uit de wet, geen enkel zicht is gekomen. Het werd daarom tijd om een streep te trekken.

Om die reden hebben we als NMV twee weken geleden minister Adema om echte garanties gevraagd en een ultimatum gesteld. Afgelopen maandag heeft de minister ons laten weten die garanties niet te kunnen geven. Dat is voor ons reden onze activiteiten in verband met het landbouwakkoord te staken.

NMV blijft op alle genoemde breekpunten strijden voor het belang van haar leden melkveehouders. We blijven van de overheid eisen dat ze de problemen oplossen, zodat melkveehouders duidelijkheid over grond, verdienvermogen en vergunningen krijgen en dat ze perspectief hebben en houden!

Deel dit topic

Reacties

+2
mlkvhoudr
Wat een onzinnige eisen
apel
@mlkvhoudr wat zou jij eisen?
+1
mlkvhoudr
@apel ik zal eerlijk zijn dat ik over het stukje van de principiele punten heen gelezen had, daar hebben ze wel een punt maar voor de rest zie ik weinig toegevoegde waarde in eisen dat alle landbouwgrond landbouwgrond moet blijven.

ik zou eisen dat de jonge landbouwers een grote stem krijgen, niet meer dan dat in eerste instantie, de jeugd moet het zien zitten om er mee aan de slag te gaan, voor hen moet er een verdienmodel over blijven, en die oude knarren die bang zijn voor verandering moet je gewoon negeren die zijn toch al geen boer meer richting 2040
+4
duitser
@mlkvhoudr je bent zeker pachter?
+2
mlkvhoudr
@duitser ik zal je nog eens koffie schenken 😄😉
+2
duitser
@mlkvhoudr smaakte anders best 👍
+1
mlkvhoudr
@duitser je blijft ook uiteraard welkom ☕️
+1
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
maar voor de rest zie ik weinig toegevoegde waarde in eisen dat alle landbouwgrond landbouwgrond moet blijven.

Dat vind ik dus ook onzin , als iets anders meer opbrengt moet men vrij zijn wat men er mee wil doen.
+1
mlkvhoudr
@George precies dat
+4
robbies
@mlkvhoudr en @George jullie begrijpen het niet goed. Met de eis dat landbouwgrond landbouwgrond moet blijven, wordt bedoeld dat er geen andere ruimtelijke claims op landbouwgrond gelegd worden, zoals bv landschapsgrond. Zo'n ruimtelijke claim ondermijnt reguliere bedrijfsvoering. Dat staat los van de mogelijkheden die eigenaren hebben om er natuur van te maken of zonnepanelen te leggen.
mlkvhoudr
@robbies ok helder, maar wat als gemeente wil uitbreiden word warme grond dan koud of blijft die warm?
robbies
@mlkvhoudr die claims worden in bestemmingsplannen gelegd en niet door de Rijksoverheid.
mlkvhoudr
@robbies ik zie zo 1,2,3 niet een groot verschil er tussen behalve dat de euro s ergens anders wegkomen (voor de individuele boer) maar ik neem dan maar even aan dat nmv de regels waar zij tegen zijn ziet als een getrapte/verkapte manier van krimp veestapel dan wel kostprijsverhoging met zelfde effect
Noorderling
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
niet een groot verschil er tussen behalve dat de euro s ergens anders wegkomen (voor de individuele boer) maar ik neem dan maar even aan dat nmv de regels waar zij tegen zijn ziet als een getrapte/verkapte manier van krimp veestapel dan wel kostprijsverhoging met zelfde effect

Denk dat het vooral in het indirecte zit.
Wanneer er industrie op landbouwgrond gebouwd wordt, moet er ook nog "natuur" compensatie plaats vinden door ca 1/2 van het oppervlakte extra in te richten als maaknatuur. Dat slaat natuurlijk kant nog wal.
Als je het heel zwartwit bekijkt zou er landbouwgrond gecompenseerd moeten worden middels inpoldering.

Eemshaven wil men nu weer gaan bouwen. Plan zoals het er nu ligt wordt het 400hectare industrie, met daarnaast 200hectare compensatie middels natuur en groen. Dat terwijl die zavelgrond elders bijna nergens te vinden is en het tot 50 kilometer verderop de prijzen opdrijft vanwege de schaarste. Die grondkwaliteit vind je alleen maar maximaal 5kilometer van de kust af. Waarom moet er naast die 400hectare, welke met voorkeursrecht gekaapt wordt ook nog 200ha voor natuur vrijgemaakt worden? Weer 3 bedrijven die de tent ergens kunnen sluiten.

En zo rol je van het een in het ander, en help je niet alleen discutabele N2000 grond waar kosten/baten erg dicht bij elkaar liggen naar de knoppen. Maar ook zavelgrond langs de kust met lage ziekte en virusdruk welke in principe onvervangbaar is.

Dat gaat met industrie zo, wegen idem, stadsuitbreiding. Bij een stroomkabeltrace heeft zon milieuclub het ook geprobeerd een stuk NNN grond te kapen. Zo blijf je bezig. En dan kun je je nog afvragen hoe zon NNN gebied opeens boven komt drijven, ik denk er wel wat van.
mlkvhoudr
@Noorderling die natuur kan die niet aangelegd worden in de regio paterswolde(ik weet dat dat drenthe is) maar daar zou het passen bij de paterswoldse meer.

los daarvan snap ik je punt
+1
Noorderling
@mlkvhoudr
Gebeurt ook deels bij de Onlanden geloof ik.
Ik boer daar niet, zou ook niet mijn voorkeur hebben. Maar wie er wel zitten en het naar hun zin hebben weg te jagen voor een industrieterrein 50 kilometer verderop is hetzelfde als aflaten kopen uit de middeleeuwen. Of nu CO2 credits.

Ik heb er niks mee met al dat compenseren, CO2 afkopen, boom planten en daarmee je geweten schonen voor vliegvakantie. Of je zorgt dat je echt schoon werkt, of anders maar niet.
Nu worden "problemen" maar wat makkelijk over de schutting geflikkerd.

Men wil nu ook wat in de Dollard op de kwelders gaan doen met slib en klei. Ter compensatie wil men daar een paar honderd hectare vruchtbare lichte klei zout water in gaan laten ter compensatie en daarmee de kwelders compenseren.

Claim van industrie heeft daar ook al eens op gelegen waar 3 dorpen voor jan lul zijn vernietigd.
Oliecrisis kwam toen om de hoek welke de grootsheidwaanzin indamde. Eigenlijk beetje dezelfde tijd als waar wij nu in leven. Boerderij van mijn opa is toen net blijven bestaan.
Andere opa is in die tijd ook geweken voor industrie, slechte verkaveling en daarmee te klein wordend bedrijf. pas 50 jaar later zijn er zonnepanelen op die grond gekomen.
Hoop bombarie en geroffel op de trom, ergens komt het er niet uit en zijn het vooral de dreigementen die zaken in beweging zetten. Niet de daadkracht en resultaten van (semi) overheden en ministers.
Het is de keus of jij je leven 10 jaar laat verpesten door dergelijke lui of dat je zelf nog touwtjes in handen hebt, weg kunt komen en elders weer wat op kunt bouwen.

nl.wikipedia.org/wiki/Oosterhoek_(streek)/
Quote:
Het lot van Heveskes, Heveskesklooster, Oterdum en Oterdumerwarven werd in vrij korte tijd beslecht, maar de verwijdering van de bebouwing van Weiwerd werd een langdurig proces. Een klein gedeelte bestaat nog tot op de huidige dag. Het aan de Oosterhoek grenzende Borgsweer is gespaard gebleven, al hebben ook daarvoor sloopplannen bestaan. De oprukkende industrialisatie kwam echter tot stilstand, zodat er geen bebouwing plaatsvond op de plekken waar de dorpen hebben gestaan. Hierdoor is regelmatig de opvatting uitgesproken dat de gedwongen ontvolking en sloop niet nodig waren geweest. Het werd echter niet verantwoord geacht het woongebied te handhaven.
robbies
@mlkvhoudr bij ruimtelijke ontwikkelingen heb je als ondernemer zelf de keuze om te verkopen. Dan kun je nog wat tegenstribbelen en in het algemeen belang onteigend worden. Daar wordt je in de regel niet perse slechter van.

Bij een ruimtelijke claim als landschapsgrond kom je wel degelijk in de problemen. Waarde van de grond verminderd, en aantal kopers neemt af.
+1
Bekkink
@mlkvhoudr najk praat nog mee, zijn de lto jongeren
apel
@mlkvhoudr dus je kan goed leven met de najk?
+1
mlkvhoudr
@apel hknmeg zou onze vriend uit het zuiden zeggen, ik zit ook op een leeftijd dat ik een hekel aan veranderingen krijg, maar ik doe dit spelletje al 27 jaar, de jeugd bij het najk is waarschijnlijk gemiddeld jonger dan de tijd dat ik al boer ben, als zij het zien zitten zou dat wel een zwaardere stem moeten hebben als ouder wordende mannetjes zoals ik, die nog wat proberen mee te bewegen.

alles tegenhouden kunnen we vergeten, heel ideologisch gaan lopen doen schiet ook niet op, maar we zullen toch echt met de tijd mee moeten, of we dat nou leuk vinden of niet, en daar zijn wel jonge gemotiveerde ondernemers voor nodig
+4
kanniewaarzijn
@mlkvhoudr Dus jij noemt het verzinnen van een milieuprobleem om boeren te decimeren "met de tijd meegaan"?
mlkvhoudr
@kanniewaarzijn is een airfryer een oplossing voor een niet bestaand probleem,een vooruitgang voor het bakken van patat (of is het friet) feit is dat het ooit verzonnen is dus bestaat, en dan da ik nu verder met de loempia s want ik heb geen zin in een achterhoede gevecht
Nevergiveup
@mlkvhoudr Een Airfryer is waarschijnlijk het negende elektrische apparaat op U aanrecht , en behoeft dan verder geen (marketing) betoog , lang leve de vooruitgang .... Of toch niet !

Heeft ook niks met bovenstaande te maken.
+1
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
daar zijn wel jonge gemotiveerde ondernemers voor nodig

Die zitten hier inmiddels wel heel erg dun.
+1
mlkvhoudr
@George dat denk ik ook george, hier in de buurt dan toevallig nog wel de nodige potentiele opvolgers, je moet wel topgemotiveerd zijn tegenwoordig als starter
George
@mlkvhoudr Hier en daar zullen er zeker nog wel te vinden zijn , maar neemt niet weg dat ze dun komen te zitten.
apel
@mlkvhoudr ik weet niet of het met jong of oud te maken heeft. Maar een beetje ervaring met onderhandelen is wel makkelijk lijkt me. Als je alleen maar geeft maar de tegenpartij heeft niets te bieden dan lijkt me dat niet erg handig. Dan kan je net zo goed lto lid zijn. Toen alle partijen vertegenwoordigt waren in het landbouwcollectief toen had de overheid ontzag. Maar het was natuurlijk het mooiste wat er kon gebeuren voor de overheid dat de boel uit elkaar klapte. Verdeel en heers.
pa
Quote Reactie van @apel:
wat zou jij eisen?

Wie zijn ze om te denken dat er wat te eisen is? Dom volk
+3
familie pelle
@mlkvhoudr
Quote:
. Wat een onzinnige eisen

Voor een positiefiteitsgoeroe een onzinnige reactie....😅
mlkvhoudr
+1
HenkjanOtten
Jammer dat ze het niet een maand geleden hebben gedaan. Nu is het voor de show want de bijzettafel waar ze zaten hadden hun huiswerk allang ingeleverd. Toen hadden ze gelijktijdig met Agractie en DDB ook de andere vakbonden kunnen meetrekken. Die blijven nu zitten. Agractie ging om dezelfde redenen, maar Bleker en van Maanen moesten het wiel eerst zelf opnieuw uitvinden.
cs-agrar
Quote Reactie van @HenkjanOtten:
maar Bleker en van Maanen moesten het wiel eerst zelf opnieuw uitvinden.

die hebben in ieder geval nog geprobeerd iets op de kant te trekken.. en qua mandaat aangaande melkveehouderij is lto te klein om een akkoord te dragen..dus mag eigenlijk aan de hoofdtafel ook niets beslissen als er geen draagkracht is bij de bijzettafels.
+3
Jan-T
Dit lijkt mij voor LTO ook duidelijk uitstappen.
Hoofd of bijzet tafels ze hebben niks te winnen daarzo.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's mest , melkveehouderij , nmv , overheid , grond , melkveehouders , pas-melders , richting , trekken en landbouwakkoord geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
33
DEELNEMERS
14
WEERGAVES
2.979