Johan Vollenbroek versus ProRail om de das....

Geachte heer Vollenbroek, Middels deze open brief wil ik u op het volgende wijzen. Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft, is ProRail de laatste dagen veel in het nieuws. Het gaat daarbij om de das, een beschermde diersoort, die zich graag vertoeft in de gecreëerde natuur langs de spoordijken. Op een tweetal trajecten is daarom een versnelde procedure nodig in het kader van artikel 2.7/2.8 van de Wet natuurbescherming. ProRail heeft op het traject Eindhoven Den Bosch het treinverkeer stilgelegd en zet vervangend vervoer in voor de reizigers. In de media verneem ik dat het dagelijks om 50.000 reizigers gaat. U bent specialist op het gebied van de natuur en zet u in om middels procedures de natuur te beschermen. ProRail zet op dit moment dagelijks 1000 extra bussen in. Dit is mogelijk in strijd met artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming. Daarnaast probeert ProRail met een ADC toets omschreven in artikel 2.8 lid 4 van de natuurbeschermingswet het leefgebied van de das te verstoren. Ik wil u er op wijzen dat in deze laatste paragraaf ProRail in strijd handelt met artikel 2.8 lid 4a. Daarin wordt beschreven dat ProRail geen alternatief heeft. Maar die heeft ze wel en toont dit ook aan omdat zij middels bussen de reiziger vervoert op benoemd traject, overigens ook zonder een Wnb vergunning. Gaat u als natuurbeschermer iets doen aan deze wantoestanden? U bent namelijk met uw coöperatie ontvankelijk. Of procedeert u alleen op aanwijzing van enkele tweede kamer leden tegen de veehouderij. Of heeft u mogelijk zwijggeld ontvangen in deze zaak? Ik ben benieuwd wat uw keuze wordt. Mvg John Spithoven

Statenpeilingen: BBB heeft wind mee, PvdA/GroenLinks mogelijk grootste fractie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van komende woensdag timmert BoerBurgerBeweging (BBB) in speciale politieke peilingen stevig aan de weg. Volgens een gemiddelde van de meest recente peilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag zou de partij van Caroline van der Plas landelijk 12,4 procent van de stemmen halen en daarmee richting de VVD kruipen, die op 14,8 procent uitkomt.De combinatie PvdA (7,2 procent) en GroenLinks (9,8 procent) lijkt op basis van diezelfde laatste peilingen de grootste fractie in de Eerste Kamer te worden, die 'getrapt' wordt gekozen door Statenleden. Beide partijen doen weliswaar apart mee aan de Provinciale Statenverkiezingen mee (behalve in de provincie Zeeland), maar hebben aangekondigd één fractie te gaan vormen in de senaat.Grote verschillen tussen peilingenHet 'Statengemiddelde' is gemaakt door politicoloog Tom Louwerse, die ook verantwoordelijk is voor de Peilingwijzer voor de Tweede Kamer.Het beeld in dit gemiddelde kan niet worden beschouwd als een voorspelling voor de uitslag van woensdag, onderstreept Louwerse. Daarvoor is het onderzoek van Ipsos/EenVandaag (van eind februari) en I&O Research (van begin maart) te lang voor de verkiezingsdatum gedaan.Ook zijn de verschillen in de uitkomsten voor sommige partijen groot. Dat geldt met name voor de VVD, die bij Ipsos bijna 8 procentpunt hoger scoort dan bij I&O Research."Het gaat bij deze peilingen nadrukkelijk om een momentopname", zegt Louwerse. "Het dit weekend gepubliceerde onderzoek van I&O Research laat ook zien dat nog lang niet alle kiezers zeker zijn van hun stem en dat bijna een kwart überhaupt nog niet weet op wie te stemmen. En dan is er nog het vraagteken van de opkomst."Alles wijst er wel op dat de huidige coalitie opnieuw geen meerderheid gaat halen bij deze verkiezingen en dat BBB juist goed gaat scoren. Volgens de verschillende peilingen zou die partij de grootste kunnen worden in Drenthe, Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland.Het CDA werd in die regio's in het verleden lang beschouwd als hoeder van de agrarische sector, maar dreigt nu stevig terrein te verliezen. De christendemocraten halveren volgens de peilingen van 11,1 procent van de stemmen vier jaar geleden naar 6,1 procent nu.Belangrijke vraag daarbij blijft hoe hoog uit de opkomst wordt: het CDA met zijn trouwe, gemiddeld oudere kiezers doet het vaak beter dan gedacht als er relatief veel mensen thuis blijven. Ook de ChristenUnie zit in de min op 3,5 procent. D66 blijft net als de VVD ongeveer op het huidige niveau in de Eerste Kamer, op 7,3 procent.PVV in de plusDe PVV lijkt een van de winnaars te worden. Volgens 'het Statengemiddelde' zou de partij van Geert Wilders, die vier jaar geleden te lijden had onder het toenmalige grote succes van Forum voor Democratie, nu uitkomen op 10,1 procent. Daarvoor is het wel nodig dat de PVV-kiezers inderdaad naar de stembus gaan, wat bij eerdere Provinciale Statenverkiezingen in even grote mate het geval is.FvD dreigt ver terug te vallen: van de 14,5 procent van 2019 lijkt nog slechts 3,1 procent over te blijven. Andere nieuwkomers in de Eerste Kamer lijken JA21 te worden (5 procent) en Volt (4 procent). 50Plus (1,1 procent) en Denk (1 procent) dreigen juist uit de Eerste Kamer te verdwijnen.Winst lonkt ook voor de Partij voor de Dieren, die van 4,4 naar 5,6 procent lijkt te groeien. De SP staat stabiel op 5,9 procent. De kleinere partijen zijn de SGP op 2,7 procent en de provinciale partijen, verenigd in OPNL, op 2 procent. BVNL, van Tweede Kamerlid Van Haga, haalt met 0,6 procent de Eerste Kamer in de huidige peilingen niet.

Alex Datema nieuwe Food & Agri-directeur Rabobank

[quote]Alex Datema is vanaf 1 mei de nieuwe directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Dat maakte de bank op donderdag 9 maart bekend.[/quote] Rabobank maakt vandaag bekend dat Alex Datema de nieuwe Directeur Food & Agri is. Per 1 mei aanstaande volgt hij Carin van Huët op, die per 1 januari 2023 afscheid nam van Rabobank. Datema is al 35 jaar melkveehouder in de provincie Groningen en nu nog voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en voor een meer natuur-inclusieve landbouw. Alex Datema (1966) is sinds 1988 melkveehouder en heeft 120 melkkoeien en 70 hectare grasland. Datema runt het bedrijf samen met een compagnon in zijn Groningse maatschap. Hij is sinds 2016 voorzitter van BoerenNatuur en onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en de Agro Agenda Noord Nederland. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Belangrijke rol Met de komst van Datema heeft Rabobank een waardige opvolger voor Van Huët gevonden. Lid van de Groepsdirectie Kirsten Konst: “Ik ben blij met de komst van Alex Datema, een specialist en bestuurder met een schat aan praktijkervaring. Met zijn kennis, netwerk en heldere visie op de toekomst is hij de juiste persoon om bij Rabobank leiding te geven aan de F&A sector. Dat is juist nu van belang, nu deze sector voor grote uitdagingen staat en wij als financier onze klanten willen helpen bij de transitie naar een duurzame toekomst.” Boeren helpen met verduurzamen De aanstelling van Datema komt in een belangrijke periode; op dit moment wordt in Den Haag gesproken over de toekomst van de landbouw bij de vorming van het Landbouwakkoord. Datema: “Mijn gehele bestuurlijke carrière zet ik mij al in voor de duurzame toekomst van de landbouw. Duurzaam betekent voor mij economisch en ecologisch duurzaam. Kiezen voor duurzaamheid betekent dat je als boer voor grote keuzes komt te staan. Die keuzes maak je vaak samen met je bank. Ik wil graag samen met de coöperatieve Rabobank naast de individuele boer gaan staan bij deze ingewikkelde keuzes.”

Jan Cees Vogelaar. on Twitter

Met welk mandaat zitten Agractie, LTO, NAJK en NMV om tafel bij het Landbouwakkoord? LTO heeft leden met inschrijving KvK . Hoeveel dat wordt binnenkort iets duidelijker en de te grote broek die LTO aantrekt ook. Dus LTO heeft mandaat zij het veel kleiner dan LTO wil doen geloven en onvoldoende om namens een sector afspraken te maken NAJK heeft geen bedrijven als lid en heeft dus geen enkel mandaat. NMV kent circa 1500 leden melkveehouders en heeft dus beperkt mandaat. POV en NAV zijn beiden ledenorganisaties . POV zal het grootste deel van de varkenshouders organiseren. NAV niet de meeste akkerbouwers. NAV verwelkomde in 2017 het 3000 ste lid en er zijn circa 17.000 bedrijven met (deels) akkerbouw. DDB heeft geen bedrijven als lid Dan blijft over Agractie die namens boerenachterban zegt te spreken. Maar probeer maar eens lid te worden van Agractie. Dat gaat niet. Donateur kun je wel worden. Agractie zit dus aan de hoofdtafel bij het Landbouwakkoord te onderhandelen namens een aantal donateurs niet namens boerenleden. Agractie is geen ledenorganisatie en heeft derhalve geen enkele representiviteit of mandaat. Dit is natuurlijk ook allemaal bekend bij de bestuurders die aan tafel zitten en bij de overheid. Het zogenaamde Landbouwakkoord kan dus nooit namens de primaire sectoren worden afgesloten vanwege de geringe vertegenwoordiging.

De volgende stap in het stikstofdossier......de grond en stikstof roof!

Het lijkt er op dat veehouders zich steeds meer terug trekken op hun eigen erf, de boel de boel laten.....totdat je geconfronteerd wordt met de volgende stappen in het stikstofdossier...... Veehouders houden hun stallen vol omdat ze bang zijn voor een nieuwe peildatum of een nieuw rechten systeem. Dit zou een optie kunnen zijn, maar volgens mij gaat het spel anders gespeeld worden, of eigenlijk ik weet het zeker. Boeren rond de Nieuwkoopse plassen ervaren dat al. Ook de Veluwe en de Gelderse Vallei krijgen ze dezelfde outlook. Het verlies van derogatie, krw normen, bufferstroken, bufferzones (om N2000), verlies derogatie binnen de begrenzing van grondwateronttrekkingsgebieden en N2000 hebben veel grotere gevolgen dan dat we allemaal voor mogelijk houden. Ook de extra korting van 20 % op de gebruiksnorm binnen de nutrienten verontreinigde gebieden en afroming van het fosfaat plafond van 172,9 naar 135 miljoen kg zal grote effecten hebben. Mest wordt niet meer te plaatsen en zal voor zover er binnen het nieuwe plafond nog ruimte is, verwerkt moeten worden tot kunstmestvervangers. Veel meer dan nu. Agrarische gronden binnen N2000 zullen op korte termijn onteigend worden, Nieuwkoopse boeren ervaren dit nu al. Bufferzones rond N2000 zullen hetzelfde lot begaan. Wijzigingen in bestemmingsplannen en omgevingsvisies zijn daar de eerste voortekenen van. En via het verlies aan bemestingsruimte in de bufferstroken, grondwateronttrekkingsgebieden, binnen N2000, nutrienten verontreinigde gebieden wordt er deposite ruimte geannexeerd. De overheid durft geen direct generiek beleid uit te rollen via korten op dierrechten, het NVV arrest zorgt er ook voor dat dat niet lukt boven de 10 %. Maar middels bovenstaande route krijgt de overheid voor weinig geld het doel van D66 toch in zicht. Waar zijn onze belangenbehartigers!!!! Afgelopen jaren hebben ze diverse projecten opgestart, Nieuwkoops model, Duurzaam Evenwicht, Deltaplan Agrarisch water, vruchtbare kringloop achterhoek. Mooie projecten, maar wat hebben ze ons gebracht? Deze outlook????

pieta


Topics
7
Reacties
9.436
Volgers

Over mij

Leeftijd: 121jr
Laatst online: 8u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering