Weidevogels

Weidevogels nieuws

Gouden Grutto voor Wes Korrel uit Amstelland

21-05-2019 - Melkveehouder Wes Korrel uit Ouderkerk aan den Amstel is maandag onderscheiden met de Gouden Grutto 2019. Hij ontving die waardering voor zijn inspanningen om de weidevogels van het Amstelland te beschermen.

Nieuwsgrazer

Wormenonderzoeker wint wetenschapsprijs

20-05-2019 - Onderzoeker Jeroen Onrust heeft de Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2019 gewonnen. Onrust onderzocht voor zijn promotieonderzoek het belang van regenwormen op de vruchtbaarheid van agrarisch land en voor de voedselvoorziening van weidevogels.

Nieuwsgrazer

Groningse boeren volgen kat in predatieonderzoek

15-05-2019 - Boeren in Groningen hebben twintig katten voorzien van een gps-tracker om meer inzicht te krijgen in de rol van deze jagers in de predatie van weidevogels.

Nieuwsgrazer

Nog meer Weidevogels nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-05-2019 Groningse boeren volgen katten in predatieonderzoek 0 reacties
13-05-2019 Constatering pesticiden in mest verdient vervolgonderzoek 0 reacties
10-05-2019 Aanleg 'plasdrasgebied' Noordoost-Twente succesvol: eerste grutto's geboren 0 reacties
07-05-2019 Kruidenrijk grasland redt weidevogel 0 reacties
04-05-2019 Vogelwachtdrone speurt naar nestwarmte 0 reacties
04-05-2019 Scheurverbod blijft van kracht in Natura 2000-gebieden 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
26-04-2019 In memoriam: Hessel Agema, topper met koeien en weidevogels 0 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 0 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 17 reacties
24-04-2019 Schouten geeft STAF gelijk: geen bewijs dat mest barst van de chemicaliën 0 reacties
23-04-2019 Het boerenland is kurkdroog, water is hard nodig voor de weidevogelkuikens 0 reacties
20-04-2019 Beeld op weidevogels met mobiele hut 0 reacties
17-04-2019 Natuur en landbouw: moeizaam huwelijk 0 reacties
11-04-2019 Rapport over relatie voer, gewasbescherming en insecten rammelt 0 reacties
10-04-2019 LTO schoffeert STAF door publicatie van STAF te herschrijven. Jaloers op hun prijs. 30 reacties
09-04-2019 Onderbouwing middelresten in mest en weidevogeldaling flinterdun 0 reacties
09-04-2019 Conclusie landbouwers na wetenschappelijke test: onderzoek naar gif in mest deugt niet 0 reacties
08-04-2019 ‘Aanwezigheid residu insecticiden mengvoer minimaal’ 0 reacties
28-03-2019 Friese boer werkt aan terugkeer weidevogels 4 reacties
23-03-2019 Mest barst van de chemicaliën en dat is slecht nieuws voor weidevogels 0 reacties
22-03-2019 Tweede Kamer wil aangepast mestbeleid voor weidevogels 0 reacties
22-03-2019 Vogelwachtdrone inspecteert 30 hectare grasland per uur 0 reacties
09-03-2019 Wormen houden niet van Nederlands mestbeleid 3 reacties
08-03-2019 Nadat vloeibare mest in een weiland gespoten is, hebben de worm en grutto het nakijken 0 reacties
06-03-2019 Vogelbescherming start petitie om tot actie aan te sporen: "Red de boerenlandvogel" 1 reactie
05-03-2019 Vogelbescherming: provinciale politiek moet doelen stellen om weidevogels te redden 0 reacties
21-02-2019 Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden 0 reacties
20-02-2019 Uitbreiding Fries onderzoek steenmarters 0 reacties
20-02-2019 Onderzoek steenmarters in Friesland breidt uit 0 reacties
19-02-2019 Landschap Overijssel werft weidevogelvrijwilligers 0 reacties
18-02-2019 Pompen zetten weiland onder water voor weidevogels 0 reacties
18-01-2019 Friesland breidt gebied waar vos mag worden bejaagd uit 0 reacties
16-01-2019 Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op 57 reacties
28-11-2018 Friese vogelwachten starten petitie tegen weidevogeljacht 0 reacties
14-11-2018 Franse jagers schieten op onze beschermde weidevogels 14 reacties
12-11-2018 Veel meer weidevogels op Schokland 0 reacties
08-11-2018 Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen 0 reacties
08-11-2018 Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen 0 reacties
07-11-2018 VVD: 0 reacties
05-11-2018 Aanpak steenmarter in Fries weidevogelgebied heeft succes 0 reacties
15-10-2018 'Verantwoordelijkheid bij aanpak ter behoud van weidevogels ligt in beginsel bij provincies' 0 reacties
21-09-2018 Nepluvi: ‘NVWA schetst onjuist en onvolledig beeld’ 0 reacties
19-09-2018 Dierenbeschermers: Kat krijgt onterecht schuld van dood weidevogels 0 reacties
17-09-2018 Minister Schouten reageert op daling aantal weidevogels 0 reacties
19-08-2018 ‘Opgewarmde weidevogels en akkeronkruiden’ 0 reacties
15-08-2018 Partijen sluiten overeenkomst voor beter zicht op redding weidevogels 0 reacties
08-08-2018 Knalgele nestkappen redders van weidevogelnesten? 0 reacties
08-08-2018 Nestpredatie: Hoe herkent u de dader? 0 reacties
08-08-2018 Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels 0 reacties
25-07-2018 In Vlaanderen geldt een spuitverbod maar in Friesland kan water op het land de weidevogels redden 0 reacties
01-07-2018 'Red weidevogels door samenwerking' 0 reacties
29-06-2018 Moorlag vraagt LNV om meer inzet weidevogels 0 reacties
27-06-2018 'Weidevogelverhaal killend voor sector' 0 reacties
25-06-2018 Praat mee over boeren en weidevogels 0 reacties
23-06-2018 Weidevogels als neventak 0 reacties
31-05-2018 Friesland trekt 82.00 euro uit voor proeven om aantal weidevogels te verhogen 0 reacties
30-05-2018 Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan provincie Groningen en waterschappen 0 reacties
30-05-2018 Groningse grutto alleen te redden met extra beheer 0 reacties
26-05-2018 Europees actieplan weidevogels gepresenteerd 47 reacties
26-05-2018 Gelderse Statenleden bezoeken plasdras 0 reacties
16-05-2018 Vermijd slachtoffers bij het maaien 0 reacties
11-05-2018 Weidevogelvergoeding voor Friese boer 0 reacties
09-05-2018 Weidevogeldrone spoort nesten op 0 reacties
30-04-2018 Startsein voor oprichting melkfabriek Amstelland Natuurzuivel 7 reacties
30-04-2018 Meer weidevogelbeheer in Utrecht in 2019 16 reacties
19-04-2018 Boer vraagt met reuzengrutto bij A12 aandacht voor weidevogel 0 reacties
19-04-2018 Boer vraagt met reuzengrutto langs A12 aandacht voor weidevogel 0 reacties
17-04-2018 De weidevogels komen terug, denken deze zes oppositiefracties 0 reacties
11-04-2018 Broedseizoen weidevogels verstoord door bouw radartoren: 'Doodzonde' 0 reacties
06-04-2018 Wormen grondoorzaak van wegblijven weidevogels op De Burd | Omrop Fryslân 22 reacties
05-04-2018 Vos vreet aan motivatie weidevogelboeren 0 reacties
05-04-2018 Zuid-Holland wil rendabele landbouw met weidevogel 0 reacties
04-04-2018 Boeren laten hun inzet voor weidevogels zien 0 reacties
02-04-2018 Koe in de wei, vogels er bij 0 reacties
21-03-2018 Franse buitenlui moeten zelf gaan zingen, vogels doen het niet meer 0 reacties
06-03-2018 Aantal weidevogels in Overijssel blijft afnemen 0 reacties
21-02-2018 Gratis pompen om weidevogelstand te vergroten 0 reacties
15-02-2018 Gebieds- en resultaatgerichte inzet beheerovereenkomst 0 reacties
14-02-2018 Provincie Friesland maakt extra budget vrij voor inrichten natte gebieden voor weidevogels 0 reacties
01-02-2018 Vos houdt huis onder weidevogels Overijssel 0 reacties
30-01-2018 Cameraonderzoek bewijst: #Vos hoofdoorzaak van daling aantal #weidevogels in Overijssel 46 reacties
19-01-2018 Regenwormen van belang voor boer en weidevogel 0 reacties
19-01-2018 ’Modern stalsysteem slecht voor weidevogels’ 0 reacties
17-01-2018 Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels 0 reacties
12-12-2017 Boer en weidevogel gebaat bij ruige stalmest 0 reacties
29-11-2017 Provincie maakt handhavingsplan; nesten vernielen op boerenland is strafbaar 37 reacties
13-11-2017 Boeren tekenen voor aanwas weidevogels IJsseldelta 0 reacties
08-11-2017 Drenthe heeft 2,4 miljoen euro extra te besteden voor behoud akker- en weidevogels 0 reacties
08-11-2017 Goed nieuws voor Drentse akker- en weidevogel: 2,4 miljoen euro extra 0 reacties
19-10-2017 Minder dan tienduizend nesten van weidevogels geteld in Noord-Holland 0 reacties
17-10-2017 Weidevogels krijgen vrij spel in Medenertilsterpolder bij Ezinge 0 reacties
09-10-2017 BFVW wil snel starten met inzet van broedmachine bij bescherming van weidevogels 0 reacties
27-09-2017 Aantal weidevogels verdubbelt bij beter beheer 0 reacties
20-09-2017 Recordaantal gevonden nesten weidevogels 0 reacties
20-09-2017 Koeien en kruiden: Op verschillende proefvelden kruiden ingezaaid 0 reacties
14-09-2017 ‘Eerste kruidenrijke graslanden ingezaaid’ 0 reacties