Natuurbeheer

Foto's van natuurbeheer

Natuurbeheer nieuws

Alex Datema van Boerennatuur: 'Er is veel meer geld nodig voor duurzame landbouw: verdubbel het budget naar jaarlijks 1,5 miljard euro'

13-10-2021 - De politiek moet met veel meer geld over de brug komen om de landbouw versneld te verduurzamen, vindt voorzitter Alex Datema van Boerennatuur, de brancheorganisatie van boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen.

Nieuwsgrazer

Natuurbeheer is topsport voor ecoloog Michiel: Veiligstellen zeldzaam plantje geeft ‘euforisch gevoel’

26-09-2021 - NIJVERDAL - Als één van de mooiste momenten uit zijn carrière. Zo omschrijft ecoloog Michiel Poolman de dag dat hij zeven nieuwe vindplaatsen van het uiterst zeldzame heidemelkviooltje ontdekte in natuurgebied Boetelerveld. „Het betekent nogal wat. Het gebied is in een klap sinds deze zomer dé toplocatie voor het plantje in Nederland.”

Nieuwsgrazer

Het gaat goed met de otterpopulatie in De Wieden. Natuurliefhebbers krijgen kans om leefgebied met eigen ogen en vanuit een bootje te bekijken

23-09-2021 - Het gaat weer goed met de otter in Nederland. In 1989 werd het dier nog uitgestorven verklaard in Nederland, nadat in Friesland het laatst bekend exemplaar was doodgereden. Door een herintroductieprogramma en natuurbeheer verspreid de otter zich nu weer over Nederland. Wie het leefgebied van de beestjes wil zien, krijgt daarvoor de kans in Nationaal Park Weerribben Wieden.

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuurbeheer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-09-2021 NatuurbeheerKoeien en schapen van schaapskudde Het Stroomdal in Schipborg gaan stikstof in de natuur opeten 6 reacties
21-05-2021 Ook de duinen lijden flink onder stikstof 0 reacties
19-04-2021 De Nederlandse natuur wordt kapotbeheerd. ‘Het is wonder dat er nog zoveel over is’ 1 reactie
01-04-2021 Meer boeren dan geld voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
12-02-2021 Jack Rijlaarsdam hekelt regels duurzaam agrarisch natuurbeheer 20 reacties
16-07-2020 Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard 0 reacties
23-05-2020 Oude boer op dood land 1 reactie
24-04-2020 Invloed van culturele normen op landbouwtransitie 0 reacties
24-03-2020 Extra subsidie van ruim 104.000 euro voor Gronings weide- en akkervogelproject 0 reacties
25-02-2020 Weidevogelstand bleef stabiel in reservaatgebieden 1 reactie
20-02-2020 Herstel de natuur: met het kappen van bomen? 0 reacties
03-01-2020 Melkveehouder in Heiloo koopt natuurgrond van provincie Noord-Holland 0 reacties
21-12-2019 Afschieten edelherten Oostvaardersplassen opnieuw uitgesteld 0 reacties
21-10-2019 Natuurbeheerders falen bij het beheren van het Dwingelderveld 9 reacties
27-09-2019 Veel onrust over pilots natuurbeheer in de veenweiden 0 reacties
25-09-2019 De ontdooiende permafrost 0 reacties
17-09-2019 Provincie Noord-Holland maakt plannen voor afmaken Natuurnetwerk Nederland 0 reacties
17-09-2019 Provincie Noord-Holland maakt plannen voor afmaken Natuurnetwerk Nederland 0 reacties
17-09-2019 Provincie Noord-Holland maakt plannen voor afmaken Natuurnetwerk Nederland 0 reacties
12-09-2019 Friese kerngebieden natuurbeheer per ongeluk buiten POP-regeling 0 reacties
06-08-2019 Nog miljoenen euro's subsidie beschikbaar voor boeren met agrarisch natuurbeheer 0 reacties
30-07-2019 Boeren benutten budget agrarisch natuurbeheer niet 15 reacties
27-07-2019 Boeren én natuur profiteren van collectieve biodiversiteitsmaatregelen 0 reacties
04-07-2019 Rabbinge: ‘Agrarisch natuurbeheer doe je er niet zomaar even bij’ 0 reacties
03-07-2019 Dilemma voor Natuurmonumenten: kappen én toch meer bomen 0 reacties
28-05-2019 Herenboeren Rotterdam voeden tweehonderd families 0 reacties
24-05-2019 Herenboeren Rotterdam voeden tweehonderd families 0 reacties
23-05-2019 Bezwaar tegen verlenging natuurbeheer Zeevang 0 reacties
20-03-2019 Even lezen voor je gaat stemmen: WUR en de provincie 0 reacties
15-03-2019 Dirk van Dijk (SGP): wij zitten niet op wolf te wachten 0 reacties
01-02-2019 Paasvuur Espelo pareert kritiek Partij voor de Dieren: wij doen juist veel aan natuurbeheer 0 reacties
30-01-2019 Aardappel, kurk van de Nederlandse akkerbouw 0 reacties
03-12-2018 Gelderland geeft circa 210 hectare pachtgrond uit ter bevordering van de biodiversiteit 0 reacties
01-11-2018 Weidevogelplan Overijssel struikelt over aanloopkosten 0 reacties
19-10-2018 Evaluatie stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer is gebaat bij lerende aanpak 0 reacties
17-09-2018 KAVB en Anthos missen de sierteelt in landbouwvisie Schouten 0 reacties
03-09-2018 Wespen hebben een topzomer, bijen niet 0 reacties
02-08-2018 Boer uit Leende teelt nu ook bloemen voor de bij én graan voor de groenling 0 reacties
01-08-2018 Droogte geeft problemen om aan voorwaarden van agrarisch natuurbeheer te voldoen 0 reacties
24-07-2018 WUR zet in op slimme oplossingen om broeikasgassen in te perken 0 reacties
12-07-2018 WUR zet in op slimme oplossingen om broeikasgassen in te perken 0 reacties
10-07-2018 WUR zet in op slimme oplossingen om broeikasgassen in te perken 0 reacties
06-07-2018 Meer vogels, minder opbrengst akkervogelland 0 reacties
27-06-2018 'Weidevogelverhaal killend voor sector' 0 reacties
19-06-2018 Multifunctionele landbouw op de Zonnehoeve: van zorg tot brood en natuurbeheer | TROUW 0 reacties
07-06-2018 Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen 0 reacties
30-05-2018 Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan provincie Groningen en waterschappen 0 reacties
30-05-2018 Groningse grutto alleen te redden met extra beheer 0 reacties
29-05-2018 LTO Noord onstemd over stop op taxaties in ganzenrustgebieden in Gelderland 0 reacties
08-05-2018 Gevolgen dubbele betaling ecologisch aandachtsgebied en agrarisch natuurbeheer 0 reacties
02-05-2018 Subsidie voor Noord-Hollandse agrariërs die uit natuurgebied verhuizen 0 reacties
13-04-2018 Verdeelde reacties adviesrapport grondgebondenheid 0 reacties
13-04-2018 Verdeelde reacties op adviesrapport grondgebonden 0 reacties
05-04-2018 Hoge sterfte maakt discussie over Oostvaardersplassen nog feller 0 reacties
09-03-2018 Hoogleraar: 'Haal de grote grazers uit de Oostvaardersplassen' 1 reactie
02-03-2018 Boeren geven met bijvoeren statement af 2 reacties
02-03-2018 Boer geeft statement met bijvoeren in ostvaardersplassen 0 reacties
02-03-2018 Boeren geven met bijvoeractie statement af 0 reacties
14-02-2018 Vleesveehouders en bedrijven met oude runderrassen stappen naar de rechter 0 reacties
05-02-2018 Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? 0 reacties
02-02-2018 Nieuws - Koeien & Kansen bedrijven leveren gemiddeld 10 koeien in door fosfaatrechten 2 reacties
22-01-2018 Brede (landbouw-)steun voor Nationale Bijenstrategie 0 reacties
17-01-2018 Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels 0 reacties
17-01-2018 Extra subsidiebedrag voor agrarisch collectief Elan om faillissement te voorkomen 0 reacties
20-12-2017 BoerenNatuur.nl: extra geld agrarisch natuurbeheer is steun in de rug 0 reacties
20-12-2017 Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
20-12-2017 Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
21-11-2017 Insectenoverleg achter gesloten deuren wegens ‘ingewikkeldheid’ 0 reacties
16-11-2017 ‘Greppel plas-dras’ positief voor weidevogelkuikens 0 reacties
08-11-2017 Friesland heeft 600.000 euro subsidie beschikbaar voor behoud boerenlandvogels 2018-2021 0 reacties
18-10-2017 Natuurbeheer met wolven is zo eenvoudig nog niet 0 reacties
12-10-2017 Boerenbond wil wettelijk kader rond tijdelijke natuur 0 reacties
05-10-2017 Feitelijk gebruik bepalend voor subsidie op natuurgrond 0 reacties
14-09-2017 Groningen wil twee miljoen voor grutto en scholekster 0 reacties
09-09-2017 Regels zitten weidevogelclubs in de weg 0 reacties
04-09-2017 Philips krijgt garanties rond tijdelijk karakter natuur 0 reacties
12-07-2017 Staatssecretaris Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
11-07-2017 40 miljoen extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
03-07-2017 LTO: meer geld uit bestaand POP3 voor brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer 0 reacties
30-06-2017 LTO: meer geld uit bestaand POP3 voor brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer 0 reacties
21-06-2017 20 miljoen extra voor agrarisch natuurbeheer 0 reacties
21-06-2017 'Trots op boeren in Weststellingwerf' 0 reacties
21-06-2017 BoerenNatuur.nl blij met extra budget agrarisch natuurbeheer 0 reacties
20-06-2017 BoerenNatuur.nl blij met plan Van Dam voor extra geld 0 reacties
15-06-2017 LTO: extra subsidie is sigaar uit eigen doos 0 reacties
13-06-2017 Subsidie voor natuurlijke landschapselementen in ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 Noord-Holland 0 reacties
18-05-2017 Kraanvogel beloning voor 25 jaar natuurbeheer in Fochteloërveen 0 reacties
13-05-2017 Kennisontsluiting cruciaal voor succes agrarisch natuurbeheer 0 reacties
09-05-2017 3.044 boeren krijgen 8,7 mln euro voor natuurbeheer 0 reacties
30-03-2017 Daling weidevogelstand vlakt af 5 reacties
20-03-2017 Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogels 77 reacties
16-02-2017 ‘Geld voor agrarisch natuurbeheer in plaats van directe inkomenssteun’ 26 reacties
19-09-2016 Grondgebondenheid de beste keuze volgens Natuurmonumenten 9 reacties
11-08-2016 ‘Slachten van koeien met EU-steungeld is onzinnige ingreep’ 3 reacties
18-12-2015 Natuurboer bouwt vrijloopstal voor 200 koeien 18 reacties
30-11-2015 Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken 13 reacties
11-09-2015 Fosfaatrechten haaks op grondgebondenheid 91 reacties