Fryslân

Fryslân nieuws

Boeren protesteren vanavond op trekkers tegen tariefsverhoging waterschap

02-12-2019 - Boeren gaan maandagavond met hun trekkers naar een vergadering van Wetterskip Fryslân, om daar te protesteren over de tariefsverhoging voor volgend jaar.

Nieuwsgrazer

Burger, boer en bedrijf moeten de beurs trekken voor begroting Wetterskip Fryslân

27-11-2019 - Burger, boer en bedrijf zullen komend jaar flink in de beurs moeten tasten voor de uitdijende begroting van Wetterskip Fryslân.

Nieuwsgrazer

Luzette Kroon nieuwe dijkgraaf Wetterskip Fryslân

20-11-2019 - Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft Luzette Kroon (52) unaniem voorgedragen als kandidaat-dijkgraaf.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fryslân nieuws

Datum Onderwerp Reacties
19-11-2019 Meer ruimte voor natuur in nieuwe regels voor pachtgronden provincie Fryslân 0 reacties
06-11-2019 Kraanmachinist overleden bij bedrijfsongeluk in Heerenveen 2 reacties
22-10-2019 Te gast: Friese Aanpak vraagt om 'transitieboeren' 0 reacties
18-10-2019 Melkveehouder Hurdegaryp vecht voor elk stukje grond 0 reacties
11-10-2019 Gedeputeerde Kramer bezwijkt onder boerenprotest en draait besluit terug 0 reacties
19-09-2019 Vergunning uitbreiding mestbedrijf in Wâlterswâld vernietigd 0 reacties
12-09-2019 Friese kerngebieden natuurbeheer per ongeluk buiten POP-regeling 0 reacties
13-08-2019 Boeren Drents-Friese Wold gebruiken twee keer zoveel waterputten als toegestaan 0 reacties
08-08-2019 Drone checkt grondwatergebruik boeren 0 reacties
06-08-2019 Wetterskip controleert kaden weer op droogteschade 0 reacties
30-07-2019 Onderzoek naar visstand en waterkwaliteit van start 0 reacties
26-07-2019 ‘Friese boeren moeten land op tijd bevloeien om muizenschade te beperken’ 0 reacties
14-07-2019 CDA, PvdA en GL: "Winning uit kleine gasvelden moet snel worden afgebouwd" 0 reacties
03-07-2019 Veldmuizenalarm: zet weilanden snel onder water 89 reacties
28-06-2019 Fries waterschap herziet beregeningsverbod 0 reacties
30-05-2019 Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State? 28 reacties
01-05-2019 Fries waterschap verhoogt lasten boer 'fors' 0 reacties
01-05-2019 Wetterskip Fryslân verhoogt belastingen in 2020 fors 0 reacties
26-04-2019 In memoriam: Hessel Agema, topper met koeien en weidevogels 0 reacties
11-04-2019 LTO wil Friese geitenstop flexibel houden 0 reacties
09-04-2019 ‘Terugwinnen fosfaat uit rioolwater maakt import kunstmest bijna overbodig’ 0 reacties
21-03-2019 Nauwelijks verschuivingen bij verkiezingen voor Wetterskip Fryslân 0 reacties
20-03-2019 DIerenopvang Friesland heeft geredde tijger uit Aleppo laten inslapen 0 reacties
20-03-2019 Rietproef in Lauwersmeergebied mag doorgaan van Raad van State 0 reacties
16-02-2019 Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd 0 reacties
15-02-2019 LTO en Wetterskip waarschuwen voor muizen 0 reacties
14-02-2019 Friesland stelt ook geitenstop in 0 reacties
14-02-2019 Fryslân voert toch geitenstop in 0 reacties
07-02-2019 Fryslân wil verbod op nieuwe intensieve bedrijven 0 reacties
06-02-2019 Friese landbouw in 2025 ‘duurzaam, circulair en biodivers’ 0 reacties
05-02-2019 Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid 0 reacties
05-02-2019 Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid 0 reacties
04-02-2019 SBS6 neemt na 23 jaar afscheid van weerman Piet Paulusma 0 reacties
02-02-2019 Doorsteek naar zee moet leegloop Fries dorp stoppen 0 reacties
29-11-2018 Wetterskip neemt maatregelen vanwege lage grondwaterpeil 0 reacties
19-11-2018 Klimaatatlas Friesland toont waar bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan 0 reacties
13-11-2018 Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan 0 reacties
20-10-2018 Boeren moeten CO2 opslaan via 'Oostenrijkse methode' | Omrop Fryslân 0 reacties
18-10-2018 Boeren vinden uitstroom gemaal Vijfhuizen bij Hallum niet veilig 0 reacties
14-10-2018 Aardappeleters in Natuurmuseum Fryslân als toetje van Potatoes-jaar 0 reacties
29-09-2018 Hoe een utopisch landschap de weidevogel moet redden 0 reacties
25-09-2018 PvdA Fryslân wil stop op pilot onderwaterdrainage 0 reacties
19-09-2018 CO2-uitstoot in Friese Veenweide ongrijpbaar 0 reacties
13-09-2018 Proef voor tegelijk bestrijden muizen en droogte 0 reacties
29-08-2018 Nieuwe machine spuit bestrijdingsmiddel alleen op onkruid 10 reacties
15-08-2018 Friese boeren wijzen plannen voor aanleg natuurvriendelijke oevers af 0 reacties
15-08-2018 Friese weidevogeltelling steeds nauwkeuriger 0 reacties
15-08-2018 Partijen sluiten overeenkomst voor beter zicht op redding weidevogels 0 reacties
13-08-2018 Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod op 0 reacties
03-08-2018 Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod 0 reacties
26-07-2018 Wetterskip Fryslân stelt beregeningsverbod voor grasland in vanwege droogte 8 reacties
25-07-2018 Beregeningsverbod voor gras, landbouwgewassen mogen alleen 's nachts water 26 reacties
25-07-2018 LTO Noord vraagt uitzondering vollegrondsgroente 0 reacties
18-07-2018 Zo gaan de inspecteurs te werk als ze 600 kilometer veenkade op droogte controleren 0 reacties
11-07-2018 Windpark Fryslân mag doorgaan 0 reacties
15-06-2018 Provincies investeren fors in economie en ecologie Waddengebied 0 reacties
29-05-2018 Rechter acht Mestverwerking Fryslân niet verantwoordelijk voor bedrijfsongeval in 2016 0 reacties
23-05-2018 Bedrijfsresultaat van 100.000 euro voor Friese veenweideboer haalbaar na peilverhoging 0 reacties
15-05-2018 Onrust bij boeren over nieuwe tariefplannen FrieslandCampina 86 reacties
14-05-2018 Wolf doodt schapen bij Friese Boijl 0 reacties
11-05-2018 Liander zet slot op zonneparken in deel van Fryslân 0 reacties
23-04-2018 A-Ware kreeg miljoen subsidie van provincie Fryslân 4 reacties
18-04-2018 Grazend schaap op de zeedijk onder druk 0 reacties
06-04-2018 Sobere boerin is het meest duurzaam 15 reacties
01-04-2018 Ophef in het noorden over nieuwe gaswinning 0 reacties
20-03-2018 Natuurclubs boos over stop grondaankopen 0 reacties
19-03-2018 Boerderij volledig afgebrand bij Achlum 0 reacties
17-03-2018 Eerste kievitsei van Fryslân gevonden bij It Heidenskip 0 reacties
15-03-2018 Landbouwcongres levert stortvloed aan tips op voor Friese boeren 0 reacties
08-03-2018 A-ware werkt met boeren en Albert Heijn aan duurzame zuivel | Omrop Fryslân 74 reacties
03-03-2018 Kievitsei in provinciehuis blijft taboe 0 reacties
01-02-2018 LTO Noord geeft code oranje voor muizen af 0 reacties
31-01-2018 Friese boeren krijgen certificaat voor streekproducten 0 reacties
26-01-2018 Vogelbescherming tegen ganzenplan 0 reacties
23-01-2018 Oproep aan veehouders: neem er een paar roodbonte koeien bij 3 reacties
04-12-2017 Friese overheden en partners investeren 7,8 miljoen euro in veenweidegebied 0 reacties
29-11-2017 Landbouwminister Schouten wil minder regels voor telers 0 reacties
22-11-2017 Landbouwminister Schouten wil minder regels voor telers 0 reacties
21-11-2017 Landbouwminister Schouten wil minder regels voor boeren | Omrop Fryslân 18 reacties
12-10-2017 Provincie juicht te vroeg om gasbeperking 0 reacties
15-09-2017 Mestverwerking Fryslân verwacht 2017 met verlies af te sluiten 0 reacties
14-09-2017 Wetterskip heeft handen vol aan hoosbuien 0 reacties
09-09-2017 Regels zitten weidevogelclubs in de weg 0 reacties
06-09-2017 Boeren kunnen weer ademhalen dankzij hoge melkprijs 71 reacties
30-07-2017 Koeien moeten wijken voor vogels in Lauwersmeergebied 0 reacties
26-06-2017 De Streekboer begint familie om lokale boeren te helpen 0 reacties
23-06-2017 Zorgen over OZB bij boeren 0 reacties
21-06-2017 In Friesland geen extra maatregelen nodig tegen droogte 0 reacties
15-06-2017 Plaatsen van rasters voor beschermen weidevogels is effectief maar vraagt veel arbeid 0 reacties
15-06-2017 Maak Fryslân Europese proeftuin voor duurzame landbouw 0 reacties
01-06-2017 0 reacties
19-05-2017 Boeren voelen zich niet meer thuis in de kerk | Omrop Fryslân 0 reacties
04-03-2017 Mestverwerker Jan Scherff wil ermee stoppen 23 reacties
09-02-2017 In Fryslân vaakst fatale tractorongelukken 80 reacties

Fryslân video's