Fryslân

Fryslân nieuws

Provincie wil miljoenen extra voor Weidevogelplusgebieden, zoektocht naar vele miljoenen euro's

29-09-2021 - Er moeten in Fryslân grote aaneengesloten ‘weidevogelplusgebieden’ komen naar het voorstel uit het Aanvalsplan Grutto van Pieter Winsemius. Dat wil gedeputeerde Douwe Hoogland. De vele miljoenen euro’s daarvoor moeten echter nog op tafel komen.

Nieuwsgrazer

Van de ruim zesduizend in het wild levende damherten zijn er maar ruim 2342 echt gewenst in Nederland

27-09-2021 - Van de ruim zesduizend in het wild levende damherten zijn er maar ruim 2342 echt gewenst in Nederland, dat blijkt uit een rondgang langs regionale faunabeheereenheden. Ook in Fryslân wordt een deel van de dieren bejaagd.

Nieuwsgrazer

Staten willen boeren bevragen op overstap naar natuurinclusief, Fryslân brandt zich liever niet aan veestapeldiscussie

23-09-2021 - Er komt een enquête onder Friese boeren om te vernemen onder welke voorwaarden zij willen overschakelen op een groenere manier van werken. Dat willen Provinciale Staten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Fryslân nieuws

Datum Onderwerp Reacties
22-09-2021 Twaalf boeren gaan aan de slag met bodembeheer in veenweidegebied, provincie Fryslân trekt er 31.000 euro voor uit 0 reacties
15-09-2021 Het Waddenfonds moet dierenwelzijn meewegen in subsidietoekenning, zeggen de Staten in Noord-Holland. Wat betekent dat voor Fryslân? 0 reacties
06-09-2021 Boeren lopen bij bedrijfsopvolging de schadevergoeding voor gaswinning mis, waarschuwt de Bodemdalingscommissie Fryslân 0 reacties
23-08-2021 Gekeurd van sik tot staart: landgeiten uit heel Nederland komen samen in Harkema voor jaarlijkse keuring 0 reacties
18-08-2021 Wetterskip maakt waterberging gereed rond het eiland Gouden Boaium 0 reacties
05-08-2021 Landbouwgrond in Noorden iets duurder geworden, landelijk juist een prijsdaling in het tweede kwartaal 0 reacties
30-07-2021 Wetterskip blij met boer die noodsloot groef in Twijzelerheide: 'Maar voor de toekomst is dit geen standaardoplossing' 0 reacties
16-07-2021 Friese boeren naar de zorg? CNV wil omscholingsplan nu 30.000 landbouwbanen in gevaar zijn 0 reacties
02-07-2021 Advies aan nieuw kabinet: wijs Fryslân aan voor toplandbouw, forse reductie van de sector in Midden-Nederland 29 reacties
30-06-2021 Boeren en tuinders verkopen in Nederland steeds vaker producten direct aan huis, Fryslân loopt achter op landelijke groei 0 reacties
29-06-2021 Friesland krijgt hek om wolf buiten te houden, nut wordt betwist 5 reacties
25-06-2021 Het gaat niet goed met de palingstand in Nederland en het nationale palingbeleid is ineffectief, maar Fryslân is goed op weg 0 reacties
23-06-2021 Ook dit jaar blijft de wol van de Leeuwarder schapen voor Fryslân behouden, want wie wil er nou geen handgemaakt wollen kleed? 0 reacties
22-06-2021 Friese boeren leveren door bezemactie ruim vijfduizend kilo bestrijdingsmiddelen in: 'Het is een uitkomst' 0 reacties
21-06-2021 Provincie Fryslân uit zorgen over waterverontreiniging bij Schiermonnikoog door boorplannen van mijnbouwbedrijf ONE-Dyas 0 reacties
08-06-2021 Een wolvenhek rond Fryslân is geen goede optie en is zelfs strijdig met internationale verplichtingen 0 reacties
07-06-2021 Tweede zonnepark op Ameland niet direct aangesloten op elektriciteitsnet, het krijgt een accupakket 0 reacties
27-05-2021 Ruim 90 procent van de boeren wijt afname weidevogels vooral aan toename van predatoren 6 reacties
08-04-2021 Indoor-midgetgolf, een wandelroute en een gerestaureerde reddingboot: dertien Waddenprojecten ontvangen subsidie 0 reacties
09-03-2021 Boeren komen in actie tegen weidevogelplan van de provincie en leggen chocolade-eitje bij Provinsjehûs 2 reacties
16-02-2021 Voorbereiding 350 hectare nieuwe natuur langs Alddjip 0 reacties
16-02-2021 Voorbereiding 350 hectare nieuwe natuur langs Alddjip 0 reacties
05-02-2021 Wolvegaster wil met pomp water te lijf, Wetterskip ligt dwars 0 reacties
07-01-2021 Friese schapenhouders willen hek om provincie om wolf tegen te houden 0 reacties
26-12-2020 Zorg bij Friese landbouw over 'weglekken' van stikstofrechten 9 reacties
08-12-2020 Stikstofperikelen: sluiting dreigt voor paprikabedrijf in Bitgum 7 reacties
01-12-2020 Wetterskip verwacht tekort van 6,5 miljoen en zoekt naar manieren om te besparen 0 reacties
19-11-2020 Geen Elfstedentocht zolang de anderhalvemeter-regel geldt, ook als er genoeg ijs ligt: 'Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek 0 reacties
27-10-2020 Natuurinclusieve gekte 0 reacties
09-10-2020 Aandacht voor het Friese landschap met themajaar Ode aan het Landschap 2021 0 reacties
22-09-2020 Is biomassa verstoken verstandig? Circulair Fryslân belegt online debat 0 reacties
18-09-2020 Bouw megawindpark smaakt gedeputeerde naar meer: 'Dit moeten we vaker doen' 0 reacties
17-09-2020 Wetterskip Fryslân plaatst 5200 zonnepanelen op rioolwaterzuivering Joure 0 reacties
15-09-2020 Wetterskip vertilt zich aan duurzame slibverwerking 0 reacties
03-09-2020 Wetterskip Fryslân legt 9,5 kilometer natuurvriendelijke oever aan: Friese boezem in één klap met 30 hectare vergroot 0 reacties
21-08-2020 Drijvend zonnepark Nij Beets losgeraakt door noodweer 0 reacties
15-08-2020 Dijkgraaf Wetterskip: 'Sleutel hoofd bieden aan klimaatverandering ligt bij inwoners' 0 reacties
07-07-2020 Boerenacties: 'Tijd van waarschuwen is voorbij' 0 reacties
07-07-2020 Ook Friesland verbiedt demonstraties met trekkers 75 reacties
01-07-2020 Nieuwe Noordergemaal opgeleverd door Wetterskip Fryslân 0 reacties
30-06-2020 Harde klappen voor Friese musea: geen provinciale subsidie meer voor Landbouwmuseum, minder geld voor Scheepvaartmuseum en Natuurmuseum 0 reacties
29-06-2020 Mestverwerking Fryslân wil door met uitbreiding 0 reacties
15-05-2020 Friese boeren mogen maximaal drie kleine windmolens plaatsen 0 reacties
15-05-2020 Friese boeren mogen maximaal drie kleine windmolens plaatsen 0 reacties
11-05-2020 Wetterskip worstelt met droge en natte perioden 0 reacties
09-04-2020 Provincie Fryslân wil fiets- en landbouw verkeer scheiden 0 reacties
27-02-2020 Hoogwater: er viel zestig liter regen per vierkante meter in Friesland 0 reacties
24-02-2020 'Stormbroedkering' moet vogels beschermen in Friesland 0 reacties
19-02-2020 Steun van publiek voor actievoerende boeren brokkelt af 0 reacties
04-02-2020 Actie voor behoud grutto-gebied in Fryslân 0 reacties
29-01-2020 Wetterskip gaat water zuiveren met zonnestralen 0 reacties
08-01-2020 Campagne aanpak drugslabs in buitengebieden Fryslân, Groningen en Drenthe 0 reacties
03-01-2020 Dreigbrieven brengen boeren-actieclubs niet van hun stuk 13 reacties
03-01-2020 Boeren melden bedreigingen vanwege protestacties 0 reacties
01-01-2020 Sportvisserij Fryslân: 'Vissteigers noodzakelijk bij natuurlijke oevers' 0 reacties
30-12-2019 Pleidooi voor uitbreiding van weidevogelkerngebieden in Friesland 0 reacties
24-12-2019 Friese bestuurslid Jitty van der Werf opgestapt bij Farmers Defence Force 0 reacties
17-12-2019 Veel beveiliging op de been bij WTC Expo en Wetterskip: weinig boeren bij vergadering 0 reacties
02-12-2019 Boeren protesteren vanavond op trekkers tegen tariefsverhoging waterschap 8 reacties
27-11-2019 Burger, boer en bedrijf moeten de beurs trekken voor begroting Wetterskip Fryslân 0 reacties
20-11-2019 Luzette Kroon nieuwe dijkgraaf Wetterskip Fryslân 0 reacties
19-11-2019 Meer ruimte voor natuur in nieuwe regels voor pachtgronden provincie Fryslân 0 reacties
06-11-2019 Kraanmachinist overleden bij bedrijfsongeluk in Heerenveen 2 reacties
22-10-2019 Te gast: Friese Aanpak vraagt om 'transitieboeren' 0 reacties
18-10-2019 Melkveehouder Hurdegaryp vecht voor elk stukje grond 0 reacties
11-10-2019 Gedeputeerde Kramer bezwijkt onder boerenprotest en draait besluit terug 0 reacties
19-09-2019 Vergunning uitbreiding mestbedrijf in Wâlterswâld vernietigd 0 reacties
12-09-2019 Friese kerngebieden natuurbeheer per ongeluk buiten POP-regeling 0 reacties
13-08-2019 Boeren Drents-Friese Wold gebruiken twee keer zoveel waterputten als toegestaan 0 reacties
08-08-2019 Drone checkt grondwatergebruik boeren 0 reacties
06-08-2019 Wetterskip controleert kaden weer op droogteschade 0 reacties
30-07-2019 Onderzoek naar visstand en waterkwaliteit van start 0 reacties
26-07-2019 ‘Friese boeren moeten land op tijd bevloeien om muizenschade te beperken’ 0 reacties
14-07-2019 CDA, PvdA en GL: "Winning uit kleine gasvelden moet snel worden afgebouwd" 0 reacties
03-07-2019 Veldmuizenalarm: zet weilanden snel onder water 89 reacties
28-06-2019 Fries waterschap herziet beregeningsverbod 0 reacties
30-05-2019 Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State? 28 reacties
01-05-2019 Fries waterschap verhoogt lasten boer 'fors' 0 reacties
01-05-2019 Wetterskip Fryslân verhoogt belastingen in 2020 fors 0 reacties
26-04-2019 In memoriam: Hessel Agema, topper met koeien en weidevogels 0 reacties
11-04-2019 LTO wil Friese geitenstop flexibel houden 0 reacties
09-04-2019 ‘Terugwinnen fosfaat uit rioolwater maakt import kunstmest bijna overbodig’ 0 reacties
21-03-2019 Nauwelijks verschuivingen bij verkiezingen voor Wetterskip Fryslân 0 reacties
20-03-2019 DIerenopvang Friesland heeft geredde tijger uit Aleppo laten inslapen 0 reacties
20-03-2019 Rietproef in Lauwersmeergebied mag doorgaan van Raad van State 0 reacties
16-02-2019 Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd 0 reacties
15-02-2019 LTO en Wetterskip waarschuwen voor muizen 0 reacties
14-02-2019 Friesland stelt ook geitenstop in 0 reacties
14-02-2019 Fryslân voert toch geitenstop in 0 reacties
07-02-2019 Fryslân wil verbod op nieuwe intensieve bedrijven 0 reacties
06-02-2019 Friese landbouw in 2025 ‘duurzaam, circulair en biodivers’ 0 reacties
05-02-2019 Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid 0 reacties
05-02-2019 Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid 0 reacties
04-02-2019 SBS6 neemt na 23 jaar afscheid van weerman Piet Paulusma 0 reacties
02-02-2019 Doorsteek naar zee moet leegloop Fries dorp stoppen 0 reacties
29-11-2018 Wetterskip neemt maatregelen vanwege lage grondwaterpeil 0 reacties
19-11-2018 Klimaatatlas Friesland toont waar bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan 0 reacties

Fryslân video's