Waterschap

Waterschap nieuws

Muskusratbestrijders waterschap rukken vaak uit voor verkeerde rat

29-06-2020 - Hoe onderscheid je een muskusrat van een bruine rat? De muskusrattenbestrijding van Waterschap Drents Overijsselse Delta weet het wel, maar voor de gewone burger blijkt dat een stukje lastiger. In zeven tot acht van de tien keer wanneer de bestrijders worden ingeschakeld, blijkt het niet te gaan om een muskusrat maar om een bruine rat.

Nieuwsgrazer

IJzeren plaat als dam in de sloot, water vasthouden in droge tijden is uitdaging voor waterschappen

25-06-2020 - Erg hightech ziet het er niet uit: een ijzeren plaat dwars in een sloot. Maar volgens waterschap Aa en Maas is dat precies de schoonheid van het idee. De plaat werkt als een dam waardoor water langer in de sloot blijft staan. Simpel, effectief en goedkoop. Belangrijk in kurkdroge tijden, waarin elke druppel telt.
De eerste plaat werd donderdagmorgen in Heusden op z'n plek gezet, in een klein slootje op het land van familie Aarts. Het waterschap hoopt dat veel boeren hun voorbeeld volgen. Met veel dammetjes duurt het langer voordat regenwater wegstroomt. Daar draait het om.
KlimaatveranderingAl een paar jaar achter elkaar wordt Nederland droger. En dat gaat snel. "We weten dat er een klimaatverandering bezig is," zei Peter van Dijk van het waterschap, staande in het grasland langs de bijna droge sloot. "Maar het gaat snel; we krijgen nu al met zomerse droogtes te maken die in veel scenario's pas voor 2050 stonden aangekondigd."
Het regent niet minder, maar het is wel warmer. Daardoor verdampt er meer water. En er valt meer water tegelijk, in grote hoosbuien. Van Dijk was nauwelijks een week geleden nog druk bezig in Someren, waar regenwater de huiskamers binnenkwam. In een week bevonden Nederlands natste én droogste punt zich in het werkgebied van Aa en Maas.
Water vasthoudenDe uitdaging voor het waterschap is om het regenwater vast te houden, zonder dat mensen er last van hebben. Maar met sloten en gemalen is Nederland er juist nog op ingericht water zo snel mogelijk weg te werken. Nederlanders moet anders gaan denken. En de ijzeren plaat in de sloot is daar een teken van.
"Je kan de sloot ook dempen," zegt Jos Kruit van het waterschap. "Maar dan staat er een groot deel van het jaar water op het land. Dan kunnen de boeren er niet uit de voeten."
Bas en Luuk Aarts gaan de boerderij met 200 koeien overnemen van hun ouders. Ze vertellen dat de waterstand de laatste jaren regelmatig onderwerp van gesprek is. "Het wordt droger; het wordt hoe langer hoe belangrijker om water vast te houden. Vorige week heeft het hier geregend; dat water is al bijna weer weg. Met zo'n ijzeren plaat in de sloot kan je het langer vasthouden."
Op afstand bestuurbaarMet alleen kleine dammetjes in boerensloten is het waterschap er niet. De organisatie wil het systeem uitbreiden van op afstand bestuurbare stuwen in de grotere en diepere sloten zodat snel op regen en droogte gereageerd kan worden. Die stuwen staan nu allemaal hoog om water vast te houden. Jos Kruit schat dat zo het grootste deel van de in juni gevallen regen vastgehouden is.
Aa en Maas is een van de drie Brabantse waterschappen. De provincie en het rijk steken de komende jaren vele miljoenen in plannen tegen de droogte.

Nieuwsgrazer

Waterschap vraagt agrariërs watergebruik onderling af te stemmen

25-06-2020 - Waterschap Rivierenland vraagt agrariërs het beregenen van land onderling af te stemmen. Om aan de vraag naar water te kunnen blijven voldoen en te voorkomen dat sloten droog komen te staan, moet het watergebruik verstandig en gedoseerd gebeuren. ’s Nachts beregenen helpt, dan is het niet zo warm en verdampt het water minder snel.

Nieuwsgrazer

Nog meer Waterschap nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-06-2020 Brabantse boeren gebruiken in droge jaren onverwacht veel water voor de beregening van hun akkers 0 reacties
10-06-2020 Droogte wordt nieuw normaal: 'Rekening houden met klimaat zoals in Zuid-Frankrijk' 0 reacties
10-06-2020 Melkveehouder Wanneperveen moet verhoging grondwaterpeil slikken 8 reacties
04-06-2020 Schapen moeten van droge dijk, anders gaat de zo belangrijke grasmat eraan 0 reacties
25-05-2020 Graslandberegening tijdelijk toegestaan in droogste gebieden waterschap Brabantse Delta 0 reacties
22-05-2020 Grasland beregenen met grondwater tijdelijk toegestaan in Brabantse Wal 0 reacties
20-05-2020 Door droogte op steeds meer plekken verboden om water uit beken en sloten te halen 0 reacties
19-05-2020 Melkveehouder boos op waterschap: ‘Ze spelen gewoon de baas over je land’ 0 reacties
18-05-2020 Brabant breidt sproeiverboden uit 0 reacties
12-05-2020 Waterschap De Dommel deelt boetes uit voor bespuitingen in slootkanten 0 reacties
29-04-2020 Dirk-Siert Schoonman voorgedragen als dijkgraaf 0 reacties
29-04-2020 Boer Bartelds zaait de randen van zijn akkers in met bloemen 0 reacties
22-04-2020 Boeren zaaien gras en bloemen: minder gewasbescherming nodig 0 reacties
21-04-2020 Landbouw en natuur in Oost- en Zuid-Nederland zuchten onder de droogte 0 reacties
14-04-2020 Recorddroogte dreigt weer voor Achterhoek 0 reacties
10-04-2020 Aanleg tuinbouwriool in Bommelerwaard gaat 20 april van start 0 reacties
02-04-2020 Half jaar geen beregeningswater onttrekken uit Beerze en Reusel 0 reacties
31-03-2020 Waterschap wil vaart erin houden bij bouwplan voor nieuwe slibverwerker in Echten 0 reacties
31-03-2020 Geen normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in Alm en Biesbosch 0 reacties
27-03-2020 Honderden dode vissen na mestlozing Oostrumschebeek 0 reacties
17-02-2020 Energiebedrijf Engie wil mestvergister realiseren op andere locatie in Rilland 0 reacties
14-02-2020 Dit is waarom de waterschapsbelastingen in onze provincie zo verschillen 0 reacties
10-02-2020 Na bijna 2 jaar is droogte in Twente voorbij 0 reacties
08-02-2020 IN BEELD | Hoogwater ook vanuit de lucht indrukwekkend 0 reacties
04-02-2020 Waterschap WDODelta investeert in windmolens Nieuwleusen om energieneutraal te worden 0 reacties
29-01-2020 Muskusrat wordt uitgeroeid; er worden er steeds minder gevangen 0 reacties
28-01-2020 Achterhoekers maken zich geen zorgen over dijkdoorbraak 0 reacties
22-01-2020 Muskusrat heeft in Nederland zijn langste tijd gehad 0 reacties
21-01-2020 Ruim 90 procent van sloten werkgebied WDODelta goed schoongemaakt 0 reacties
15-01-2020 Regen, regen en en nog eens regen, maar nog altijd niet genoeg 0 reacties
09-01-2020 'Wacht niet op water' is Limburgse campagne over risico's wateroverlast 0 reacties
20-12-2019 Meer muizenschade in dijken Drents Overijsselse Delta 0 reacties
16-12-2019 Droge zomers een steeds groter probleem 0 reacties
02-12-2019 Workshop: op weg naar mooie boerensloten 0 reacties
02-12-2019 Boeren protesteren vanavond op trekkers tegen tariefsverhoging waterschap 8 reacties
28-11-2019 Waterschap Vallei en Veluwe past begroting voor 2020 aan na protest van boeren 0 reacties
27-11-2019 Opnieuw boze boeren met trekkers, ditmaal naar waterschap Apeldoorn 0 reacties
27-11-2019 Partij voor de Dieren: Vissen is illegaal in wateren van Waterschap Rivierenland 0 reacties
27-11-2019 Zeker 150 trekkers met boze boeren bij waterschap in Apeldoorn 0 reacties
22-11-2019 Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project 0 reacties
21-11-2019 Er zitten duizend bevers in Rivierengebied, maar er is nog geen acuut risico voor de dijken 0 reacties
18-11-2019 Het waterschap gaat gewoon strooien: ‘PFAS in strooizout? Dat interesseert me niks.’ 11 reacties
28-10-2019 Nieuwe regels waterschap Aa en Maas voor beregenen met grondwater 0 reacties
24-10-2019 Waterschap gaat sloten controleren... met behulp van satellieten 0 reacties
24-10-2019 Zuidoost-Nederland snakt nog naar regen 0 reacties
17-10-2019 Per polder werken aan waterproblematiek 0 reacties
16-10-2019 Nieuw gemaal bij Dalfsen houdt boeren droger of natter 0 reacties
12-10-2019 Kaumera kan gebruik kunstmest reduceren 0 reacties
09-10-2019 Bezemactie in Flevoland levert 26.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen op 0 reacties
09-10-2019 Hunze en Aa's oefent dijkbewaking 0 reacties
07-10-2019 Dijkeninspectie voor droge voeten: 'In wintertijd moeten dijken hun werk doen' 0 reacties
03-10-2019 Coating voor zaden en mestkorrels uit afvalwater 0 reacties
27-09-2019 Vechtstromen zint op maatregelen bij buffer 0 reacties
26-09-2019 Weidevogelbeleid via waterschap 0 reacties
26-09-2019 Waterschap akkoord met proef zonnepanelen op dijk Ritthem 0 reacties
26-09-2019 Maatregelen zorgwekkende droogte: 'Niks doen geen optie' 0 reacties
25-09-2019 LTO Noord wil onderbouwing voor beregeningsverbod van waterschap Hunze en Aa's 0 reacties
18-09-2019 Waterschap Hunze en Aa’s: Handhaving op teeltvrije zones blijft nodig 0 reacties
18-09-2019 Boeren eisen onderbouwing beregeningsverbod 0 reacties
18-09-2019 Boeren Drentsche Aa eisen onderbouwing beregeningsverbod 0 reacties
17-09-2019 WDODelta zaait kale plekken dijken in 0 reacties
11-09-2019 Droogtesituatie blijft kwetsbaar op hoge gronden 0 reacties
11-09-2019 Pas op. Slik op de weg. 1 reactie
10-09-2019 ZLTO zet vraagtekens bij beregeningsverbod dat waterschap Scheldestromen instelde 0 reacties
09-09-2019 In de spiegel: Andries Middag 0 reacties
06-09-2019 Boeren bekritiseren beregeningsverbod Hunze en Aa’s 0 reacties
05-09-2019 Boeren kunnen bijdragen aan vernatting Maashorst 0 reacties
02-09-2019 Waterschap kijkt strenger naar beregening 0 reacties
02-09-2019 Strengere controle beregening Drentsche Aa-gebied 0 reacties
23-08-2019 Waterschap stelt grondwateronttrekkingsverbod voor Zuidoost-Drenthe in 0 reacties
22-08-2019 Droogte blijft probleem in Noorden 0 reacties
15-08-2019 Waterschap wil bijna 2500 zonnepanelen plaatsen op eigen terrein in Meppel 0 reacties
14-08-2019 Te weinig waterputten gemeld bij waterschap 0 reacties
13-08-2019 Minister bezoekt extreem droge Achterhoek: 'Er moet iets gebeuren' 0 reacties
09-08-2019 Boeren Drentsche Aa-gebied kunnen op andere tijden beregenen 0 reacties
09-08-2019 Hunze en Aa's trekt deels beregeningsverbod in 0 reacties
08-08-2019 Drone checkt grondwatergebruik boeren 0 reacties
07-08-2019 Regen helpt grondwaterstand nauwelijks, natuur heeft het zwaar 0 reacties
07-08-2019 Waterschap inspecteert dijken Zuidwest-Friesland 0 reacties
06-08-2019 Boeren zoeken naar structurele oplossingen tegen droogte 0 reacties
03-08-2019 Waarschuwingen en boetes voor sproeien tijdens droogterecord in Oost-Nederland 0 reacties
01-08-2019 Onrust over beregeningsverbod Drentsche Aa 0 reacties
01-08-2019 Onrust over beregeningsverbod Drentse Aa 0 reacties
01-08-2019 Beregeningsverbod Drentse Veenkoloniën opgeheven 0 reacties
01-08-2019 Vechtstromen verbiedt water oppompen bij kwetsbare natuur 0 reacties
30-07-2019 Minder aanvoer bij Vechtstromen door kapotte pompen 0 reacties
30-07-2019 Onderzoek naar visstand en waterkwaliteit van start 0 reacties
26-07-2019 Boeren willen massaal grondwater oppompen 0 reacties
26-07-2019 Boeren willen massaal grondwater oppompen 0 reacties
24-07-2019 Waterschap Brabantse Delta stelt onttrekkingsverbod in 0 reacties
23-07-2019 Waterschap tipt vijfduizend boeren over watertekort 0 reacties
22-07-2019 Waterschap Rivierenland investeert flink en inwoners betalen de prijs 0 reacties
20-07-2019 VVD tegen belastingverhoging Hollandse Delta 0 reacties
18-07-2019 Boeren in de knel door beregeningsverbod 0 reacties
17-07-2019 Fries waterschap inspecteert dijken vanwege droogte 0 reacties
12-07-2019 Waterschap Limburg maakt zich zorgen om droogte 0 reacties
12-07-2019 Nieuwe kansen voor landbouw Baakse Beek 0 reacties