Waterschap

Waterschap nieuws

Workshop: op weg naar mooie boerensloten

02-12-2019 - In november tijdens de Bodem- en Waterdag van Hoogheemraadschap van Rijnland keken zo’n 70 boeren samen met het waterschap naar praktische maatregelen die positief bijdragen aan de waterkwaliteit.
Voor waterschappers zijn agrariers belangrijk bij verbetering van boerensloten. Marieke van Leeuwen, regiocoordinator DAW voor Zuid-Holland en Utrecht-West en Mike Dijkstra, procesleider van Rijnland, leidden samen de workshop Ecologie van de sloot.

Nieuwsgrazer

Boeren protesteren vanavond op trekkers tegen tariefsverhoging waterschap

02-12-2019 - Boeren gaan maandagavond met hun trekkers naar een vergadering van Wetterskip Fryslân, om daar te protesteren over de tariefsverhoging voor volgend jaar.

Nieuwsgrazer

Waterschap Vallei en Veluwe past begroting voor 2020 aan na protest van boeren

28-11-2019 - Het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe heeft woensdagmiddag 27 november de begroting voor 2020 vastgesteld. Tijdens een drukbezochte vergadering met 7 insprekers, uitten boeren hun zorgen rondom de stijgende lasten. Het algemeen bestuur besloot de verhoging ten gevolge van de uitspraak van de Hoge Raad in het wegenarrest voor 2020 te betalen uit de reserves. Hiermee hoopt het bestuur voor alle inwoners een acceptabele begroting te hebben vastgesteld.

Nieuwsgrazer

Nog meer Waterschap nieuws

Datum Onderwerp Reacties
27-11-2019 Opnieuw boze boeren met trekkers, ditmaal naar waterschap Apeldoorn 0 reacties
27-11-2019 Partij voor de Dieren: Vissen is illegaal in wateren van Waterschap Rivierenland 0 reacties
27-11-2019 Zeker 150 trekkers met boze boeren bij waterschap in Apeldoorn 0 reacties
22-11-2019 Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project 0 reacties
21-11-2019 Er zitten duizend bevers in Rivierengebied, maar er is nog geen acuut risico voor de dijken 0 reacties
18-11-2019 Het waterschap gaat gewoon strooien: ‘PFAS in strooizout? Dat interesseert me niks.’ 11 reacties
28-10-2019 Nieuwe regels waterschap Aa en Maas voor beregenen met grondwater 0 reacties
24-10-2019 Waterschap gaat sloten controleren... met behulp van satellieten 0 reacties
24-10-2019 Zuidoost-Nederland snakt nog naar regen 0 reacties
17-10-2019 Per polder werken aan waterproblematiek 0 reacties
16-10-2019 Nieuw gemaal bij Dalfsen houdt boeren droger of natter 0 reacties
12-10-2019 Kaumera kan gebruik kunstmest reduceren 0 reacties
09-10-2019 Bezemactie in Flevoland levert 26.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen op 0 reacties
09-10-2019 Hunze en Aa's oefent dijkbewaking 0 reacties
07-10-2019 Dijkeninspectie voor droge voeten: 'In wintertijd moeten dijken hun werk doen' 0 reacties
03-10-2019 Coating voor zaden en mestkorrels uit afvalwater 0 reacties
27-09-2019 Vechtstromen zint op maatregelen bij buffer 0 reacties
26-09-2019 Weidevogelbeleid via waterschap 0 reacties
26-09-2019 Waterschap akkoord met proef zonnepanelen op dijk Ritthem 0 reacties
26-09-2019 Maatregelen zorgwekkende droogte: 'Niks doen geen optie' 0 reacties
25-09-2019 LTO Noord wil onderbouwing voor beregeningsverbod van waterschap Hunze en Aa's 0 reacties
18-09-2019 Waterschap Hunze en Aa’s: Handhaving op teeltvrije zones blijft nodig 0 reacties
18-09-2019 Boeren eisen onderbouwing beregeningsverbod 0 reacties
18-09-2019 Boeren Drentsche Aa eisen onderbouwing beregeningsverbod 0 reacties
17-09-2019 WDODelta zaait kale plekken dijken in 0 reacties
11-09-2019 Droogtesituatie blijft kwetsbaar op hoge gronden 0 reacties
11-09-2019 Pas op. Slik op de weg. 1 reactie
10-09-2019 ZLTO zet vraagtekens bij beregeningsverbod dat waterschap Scheldestromen instelde 0 reacties
09-09-2019 In de spiegel: Andries Middag 0 reacties
06-09-2019 Boeren bekritiseren beregeningsverbod Hunze en Aa’s 0 reacties
05-09-2019 Boeren kunnen bijdragen aan vernatting Maashorst 0 reacties
02-09-2019 Waterschap kijkt strenger naar beregening 0 reacties
02-09-2019 Strengere controle beregening Drentsche Aa-gebied 0 reacties
23-08-2019 Waterschap stelt grondwateronttrekkingsverbod voor Zuidoost-Drenthe in 0 reacties
22-08-2019 Droogte blijft probleem in Noorden 0 reacties
15-08-2019 Waterschap wil bijna 2500 zonnepanelen plaatsen op eigen terrein in Meppel 0 reacties
14-08-2019 Te weinig waterputten gemeld bij waterschap 0 reacties
13-08-2019 Minister bezoekt extreem droge Achterhoek: 'Er moet iets gebeuren' 0 reacties
09-08-2019 Boeren Drentsche Aa-gebied kunnen op andere tijden beregenen 0 reacties
09-08-2019 Hunze en Aa's trekt deels beregeningsverbod in 0 reacties
08-08-2019 Drone checkt grondwatergebruik boeren 0 reacties
07-08-2019 Regen helpt grondwaterstand nauwelijks, natuur heeft het zwaar 0 reacties
07-08-2019 Waterschap inspecteert dijken Zuidwest-Friesland 0 reacties
06-08-2019 Boeren zoeken naar structurele oplossingen tegen droogte 0 reacties
03-08-2019 Waarschuwingen en boetes voor sproeien tijdens droogterecord in Oost-Nederland 0 reacties
01-08-2019 Onrust over beregeningsverbod Drentsche Aa 0 reacties
01-08-2019 Onrust over beregeningsverbod Drentse Aa 0 reacties
01-08-2019 Beregeningsverbod Drentse Veenkoloniën opgeheven 0 reacties
01-08-2019 Vechtstromen verbiedt water oppompen bij kwetsbare natuur 0 reacties
30-07-2019 Minder aanvoer bij Vechtstromen door kapotte pompen 0 reacties
30-07-2019 Onderzoek naar visstand en waterkwaliteit van start 0 reacties
26-07-2019 Boeren willen massaal grondwater oppompen 0 reacties
26-07-2019 Boeren willen massaal grondwater oppompen 0 reacties
24-07-2019 Waterschap Brabantse Delta stelt onttrekkingsverbod in 0 reacties
23-07-2019 Waterschap tipt vijfduizend boeren over watertekort 0 reacties
22-07-2019 Waterschap Rivierenland investeert flink en inwoners betalen de prijs 0 reacties
20-07-2019 VVD tegen belastingverhoging Hollandse Delta 0 reacties
18-07-2019 Boeren in de knel door beregeningsverbod 0 reacties
17-07-2019 Fries waterschap inspecteert dijken vanwege droogte 0 reacties
12-07-2019 Waterschap Limburg maakt zich zorgen om droogte 0 reacties
12-07-2019 Nieuwe kansen voor landbouw Baakse Beek 0 reacties
10-07-2019 Waterschap: droogtesituatie kwetsbaar, maar beheersbaar 0 reacties
08-07-2019 Waterschap Brabantse Delta zet in op weersextremen 0 reacties
06-07-2019 ‘Teeltplan meer afstemmen op wijzigend klimaat’ 0 reacties
05-07-2019 Waterschap Zuiderzeeland stopt met bemonsteren sloten op glyfosaat 0 reacties
04-07-2019 Stap verder leren denken met bufferstroken 0 reacties
03-07-2019 Fries waterschap verhoogt peil in poldersloten 0 reacties
03-07-2019 Waterschap Zuiderzeeland: Al jaren geen glyfosaat in oppervlaktewater 0 reacties
02-07-2019 Hunze en Aa's zet noodpompen in tegen droogte 0 reacties
29-06-2019 Boeren in omgeving Eindhoven krijgen sproeiverbod 0 reacties
28-06-2019 Fries waterschap herziet beregeningsverbod 0 reacties
26-06-2019 Waterschap ondanks buffer alert op meer vraag naar water 0 reacties
20-06-2019 Vechtstromen controleert spuitmachines 0 reacties
10-06-2019 Ook waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in 0 reacties
08-06-2019 Groene soep van de Binnenschelde moet weer helder worden dankzij Chinese klei 0 reacties
07-06-2019 'Het is nog droger dan vorig jaar rond deze tijd', waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in 0 reacties
05-06-2019 Waterschap Vechtstromen past maaibeleid aan vanwege droogte 0 reacties
05-06-2019 Vierde waterschap stelt beregenverbod in 0 reacties
05-06-2019 Extra controles waterschap De Dommel na toename illegale bespuitingen 0 reacties
04-06-2019 Beregenverbod maand eerder op de Veluwe 0 reacties
04-06-2019 Brabantse Delta kondigt eerste onttrekkingsverboden af 0 reacties
03-06-2019 Beregeningsverbod Brabantse Delta 0 reacties
03-06-2019 Beregenverbod voor delen van West-Brabant 0 reacties
31-05-2019 Friese VVD vraagt om zoetwateropvang 0 reacties
21-05-2019 Waterschap wil muskusrat uitroeien: 'Over 15 jaar moet hij hier verdwenen zijn' 0 reacties
21-05-2019 Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer 0 reacties
17-05-2019 Gelderse boer staat open voor bermmaaisel 0 reacties
15-05-2019 Waterschap stort 'enorme regenbui' op uitgedroogde dijk 0 reacties
13-05-2019 Waterschap wil muskusrat voorgoed uitbannen 0 reacties
13-05-2019 Waterschap Scheldestromen boekt kleine plus 0 reacties
04-05-2019 Stevig gemaal nodig bij Nieuwe Statenzijl voor veiligheid Groningen 0 reacties
04-05-2019 Limburgse boerenstuwen en drainage verplicht in zomerstand 0 reacties
02-05-2019 Akkerbouwers Groningen duiken in sloot 0 reacties
01-05-2019 Fries waterschap verhoogt lasten boer 'fors' 0 reacties
01-05-2019 Hollandse Delta wil melding beregening 0 reacties
29-04-2019 Waterschap vraagt beregening te melden 0 reacties
26-04-2019 Fosfaatmeststof uit rioolwater een primeur 0 reacties