Gewassen

Foto's van gewassen

Gewassen nieuws

'Anders bemesten zorgt voor gezond gewas'

12-10-2019 - 'Met een andere wijze van bemesten kan de kwaliteit van gewassen, melk en vlees sterk worden verbeterd. Daarmee krijgen we een gezonde bodem en gezonde gewassen, dieren en mensen.' Zelfstandig onderzoeker Anton Nigten wil af van de chemisch-technische oplossingen als het om bemesting gaat.

Nieuwsgrazer

Hoe verloopt aardappeloogst in Europa?

10-10-2019 - De regen gooit in Noordwest-Europa roet in het eten voor wat betreft het rooien van de aardappelen en andere gewassen. In Engeland is het extreem nat, maar ook in België en Frankrijk kan niet gerooid worden. Hoe verloopt aardappeloogst in Europa?

Nieuwsgrazer

Akkerbouwers sturen brandbrief om Volkerak en Zoommeer zoet te houden

10-10-2019 - Akkerbouwers uit de drie provincie regio Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant roepen in een brandbrief de ministers van I&W en LNV op om af te zien van het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Zoetwater is van levensbelang voor hun gewassen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Gewassen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-10-2019 Nieuwe bestrijdingsmethoden voor bodemplagen in de glastuinbouw 0 reacties
07-10-2019 Eco-cultivator Koralin vergroot de inzetmogelijkheden voor stoppelbewerking 0 reacties
04-10-2019 Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit on Twitter 9 reacties
02-10-2019 Driftreductie bepaalt vaker keuzevrijheid 0 reacties
02-10-2019 Europese aardappelmarkt danst op een vulkaan 0 reacties
26-09-2019 Nederlanders zamelen fors meer kunststofverpakkingen in 0 reacties
25-09-2019 LTO Noord wil onderbouwing voor beregeningsverbod van waterschap Hunze en Aa's 0 reacties
20-09-2019 Rijk Zwaan investeert in uitbreiding faciliteiten Almería 0 reacties
18-09-2019 Waterschap Hunze en Aa’s: Handhaving op teeltvrije zones blijft nodig 0 reacties
18-09-2019 Akkerbouwer zoekt spuittechniek die bij hem past 0 reacties
15-09-2019 Nog meer hutspot op deze zondag 1 reactie
11-09-2019 Friese landbouw is verzilting voorlopig nog wel de de baas 0 reacties
10-09-2019 "Hectares vol gewassen niet geoogst door personeelsgebrek" 0 reacties
09-09-2019 Sluiting Zeeuwse zoetwaterinlaten bemoeilijkt oogst gewassen 0 reacties
06-09-2019 ZLTO baalt van sluiting waterinlaten 0 reacties
06-09-2019 Boeren bekritiseren beregeningsverbod Hunze en Aa’s 0 reacties
04-09-2019 Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof 0 reacties
04-09-2019 Boeren vinden beregeningsverbod 'waardeloos' 0 reacties
02-09-2019 Canada oogst minder tarwe en koolzaad 0 reacties
02-09-2019 Voermeesters gmo-controlled gecertificeerd 0 reacties
02-09-2019 Waterschap kijkt strenger naar beregening 0 reacties
30-08-2019 Lelystadse Boer wil met oogstdag afstand tussen stad en platteland verkleinen 0 reacties
30-08-2019 Enkele honderden euro's extra saldo bij goede groenbemesterkeuze 0 reacties
29-08-2019 EU-landen akkoord met droogtesteun boeren 0 reacties
29-08-2019 Diefstal uien en aardappelen: jaarlijks terugkerende ergernis. 0 reacties
27-08-2019 Grimme Varitron 470 0 reacties
27-08-2019 Onderzaai grasgroenbemesters in de mais en tarwe 0 reacties
27-08-2019 Twee New Holland's CR10.90 Revelation in Noord-Frankrijk 0 reacties
26-08-2019 Bouwplanmatig inpassen van groenbemesters 0 reacties
25-08-2019 Graan binden en dorsen in Westenesch 0 reacties
23-08-2019 Nederland haalt voor miljarden uit Brazilië, ook uit Amazonegebied 10 reacties
23-08-2019 Niet alleen droogte zorgt voor ruwvoertekort 0 reacties
22-08-2019 Dé oplossing voor hete zomers? Nederlandse quinoa doet het goed op de droge akkers 0 reacties
17-08-2019 Op 7,85 miljoen hectare in VS dit jaar geen gewassen ge 0 reacties
14-08-2019 Regen grote hindernis voor Britse graanoogst 0 reacties
14-08-2019 Regen van afgelopen dagen gaf beetje verlichting in watertekort 0 reacties
08-08-2019 Droogte: verruilen we straks aardappels voor quinoa? 0 reacties
08-08-2019 Zwitserland laat spuitdrones toe voor gerichte bestrijding in gewassen 0 reacties
06-08-2019 Boeren zoeken naar structurele oplossingen tegen droogte 0 reacties
06-08-2019 Loonbedrijf Hopmans in Wieringerwerf met twee maal Grimme Varitron 1 reactie
06-08-2019 Zwitserland staat spuitdrones toe 0 reacties
06-08-2019 Hoe staan de Europese suikerbieten ervoor? 0 reacties
02-08-2019 Graan bindt stikstof via symbiose 0 reacties
30-07-2019 Hoe staan de aardappelen er voor? 0 reacties
30-07-2019 Hoe staan de aardappelen ervoor? 0 reacties
29-07-2019 Groenbemesters voor een gezonde bodem 0 reacties
29-07-2019 Schade opmaken na zinderende hittegolf 0 reacties
24-07-2019 Fotoserie: Boeren laten met #geenhittestress burger zien hoe dieren en gewassen de hitte doorkomen 0 reacties
24-07-2019 Fotoserie: Boeren laten met #geenhittestress burger zien hoe dieren en gewassen de hitte doorkomen 0 reacties
24-07-2019 Fotoserie: Boeren laten met #geenhittestress burger zien hoe dieren en gewassen de hitte doorkomen 0 reacties
24-07-2019 Hagel vernietigt gewassen Hoeksche Waard 0 reacties
23-07-2019 Hagel richt forse schade aan in akkerbouwgewassen op de Zuid-Hollandse eilanden 0 reacties
22-07-2019 Boeren moeten water uit grond pompen door aanhoudende droogte 0 reacties
22-07-2019 Hitte-impact op granen blijft beperkt 0 reacties
22-07-2019 Grote hagelschade gewassen op Zuid-Hollandse eilanden, valwind legt deel Limburgse mais plat 0 reacties
22-07-2019 Hagelbui decimeert gewassen in Zuidwesten 0 reacties
19-07-2019 Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen 0 reacties
19-07-2019 Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnenhouden 0 reacties
19-07-2019 Advies boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen 0 reacties
18-07-2019 Güttler OffSet nu ook met zaaitechniek 0 reacties
15-07-2019 NEPG verwacht door aanhoudende droogte geen gemiddelde opbrengsten 0 reacties
11-07-2019 'Foutje' studenten oorzaak achter voortdurend debat rondom glyfosaat? 0 reacties
08-07-2019 Alle Gewastourpercelen ontvangen neerslag 0 reacties
05-07-2019 De MF Ideal 7 in actie 0 reacties
05-07-2019 Staatsbosbeheer geeft uitleg over de ramp rond zieke essen 0 reacties
05-07-2019 Droogte teistert Oost-Nederland 0 reacties
04-07-2019 Vermindering aardgasgebruik leidt tot externe CO2-behoefte glastuinbouw 0 reacties
03-07-2019 Column: Henk Nienhuis: Leerzaam Kompas 0 reacties
03-07-2019 “Wereld heeft planten nodig die tot laatste molecuul te gebruiken zijn” 0 reacties
03-07-2019 Advies aan melkveehouders: minimaal 20 meter afstand van eiken met processierupsen 14 reacties
02-07-2019 Advies aan akkerbouwers: minimaal 20 meter afstand van eiken met processierupsen 0 reacties
01-07-2019 Oogst van start, hoe beweegt de markt? 0 reacties
26-06-2019 Sierteelt certificeringen via online tool AgriPlace 0 reacties
25-06-2019 Granenmarkt VS van ene extreem in het andere 0 reacties
25-06-2019 Duitse activisten vernielen gewassen ‘in belang van het klimaat’ 0 reacties
25-06-2019 Klimaat activisten vertrappen gewassen 7 reacties
24-06-2019 Europese gewassen liggen op de grill 0 reacties
24-06-2019 Multiresistente bladrammenas voorkomt aaltjesproblemen 0 reacties
22-06-2019 Alleen verzekeren wat écht risico loopt 0 reacties
21-06-2019 Nog te vaak chemische middelen bij gewassen 0 reacties
20-06-2019 Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten? 0 reacties
20-06-2019 Verduurzaming gewasbescherming op koers 0 reacties
20-06-2019 Column: Blog Sam de Visser: ‘Eerste biouien en -peen staan boven’ 0 reacties
17-06-2019 Vanggewas na maïs | RVO.nl nu ook ccm en korrelmais voor 1 oktober verplicht 17 reacties
17-06-2019 1.200 hectare pacht in de aanbieding 0 reacties
16-06-2019 De Combcut-onkruidmaaimachine 0 reacties
14-06-2019 'Meet voor beregenen eerst zoutgehalte van bron' 0 reacties
14-06-2019 Achterhoeks offensief tegen alle negativiteit over boeren 0 reacties
12-06-2019 Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder 19 reacties
10-06-2019 Ook waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in 0 reacties
07-06-2019 Uienmarkt zit in afwachtende fase 0 reacties
03-06-2019 Cordyline australis van zes meter hoogte verhuist naar Center Parcs De Eemhof 0 reacties
28-05-2019 "Telers moeten de lucht in met hun gewassen" 0 reacties
26-05-2019 Beregening maakt bodem omgeving droger 0 reacties
24-05-2019 Evax de Farming X Future day 0 reacties
23-05-2019 ‘Crispr geeft ontwikkeling ziekteresistentie een effectieve boost’ 0 reacties
23-05-2019 Slimme plantenveredeling kan gebruik van pesticiden uitbannen 0 reacties