Vlaanderen

Vlaanderen nieuws

Ook Vlaanderen stapt over op brede weersverzekering

14-03-2019 - Vlaamse akkerbouwers kunnen vanaf volgend jaar ook een beroep doen op een brede weersverzekering. Het Vlaamse Parlement heeft gisteren de verzekering goedgekeurd.

Nieuwsgrazer

Vlaanderen heeft bijna een brede weersverzekering

14-03-2019 - Een voorstel voor de invoering van een weersverzekering in Vlaanderen is aangenomen door de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Het betekent dat het voorstel nu voor stemming kan worden aangeboden in het Vlaams Parlement.

Nieuwsgrazer

“Help boeren om te desinvesteren”

12-03-2019 - Voedsel Anders, de koepelbeweging voor agro-ecologie, heeft in de aanloop naar de verkiezingen een eisenbundel klaar. Zowel in Europa als Vlaanderen worden nieuwe krijtlijnen getrokken voor onze voedselproductie. Het Europees Parlement stemt na de zomer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027, een kaderwet waarbij een pot van 365 miljard euro hoort. “Help veetelers om te desinvesteren”, vraagt Voedsel Anders. “En betaal hen voor ecosysteemdiensten zoals waterbeheer, bestuiving en CO2-opslag.”

Nieuwsgrazer

Nog meer Vlaanderen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-03-2019 Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest 0 reacties
07-03-2019 Vlaams minister van Landbouw maakt 1,75 miljoen euro vrij land- en tuinbouwonderzoek 0 reacties
04-03-2019 "Kassen, maar ook 500.000 Belgische gezinnen, profiteren van WKK-stroom" 0 reacties
27-02-2019 Bintje valt steeds meer terug in Vlaanderen 0 reacties
27-02-2019 Jumbo wil in Vlaanderen meer dan 100 winkels openen 0 reacties
22-02-2019 Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden 0 reacties
22-02-2019 Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden 0 reacties
22-02-2019 Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden 0 reacties
10-02-2019 Grondwater stijgt terug 0 reacties
07-02-2019 Vlaanderen benoemt nieuwe minister van Landbouw 0 reacties
31-01-2019 Landbouwgebied wordt in snel tempo vogelvriendelijker 0 reacties
31-01-2019 Milieubeweging wil landbouwbeleid echt zien veranderen 0 reacties
31-01-2019 Forse toename Vlaamse beheerovereenkomsten 0 reacties
23-01-2019 Stikstof is ook een probleem 11 reacties
22-01-2019 Pachtprijs België stijgt in 20 jaar tijd met 70 procent 0 reacties
21-01-2019 Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar 0 reacties
21-01-2019 België: 37% meer omzet in duurzame groenten 0 reacties
15-01-2019 Boerenbond verwacht nog veel van Vlaamse regering 0 reacties
08-01-2019 Goede financiële cijfers voor CRV 13 reacties
08-01-2019 Hoe klein of groot is 'horrorgehalte' van een megastal? 0 reacties
07-01-2019 Animal Rights filmt ‘horrorkippenschuur’ in Oirschot: ‘Het gaat ze niet om de dieren’ 0 reacties
04-01-2019 Kleine kans op grote zonneparken in agrarisch gebied 0 reacties
28-12-2018 “Kies voor landbouw afgestemd op de lokale afzetketens” 0 reacties
25-12-2018 Vlaanderen: stijgende grondprijs en vergrijzing 0 reacties
12-12-2018 ILT bij vleeskuikens in Vlaanderen 0 reacties
11-12-2018 Krimpende Vlaamse varkensstapel steeds beter gehuisvest 0 reacties
11-12-2018 Stabiele veestapel en mestproductie in Vlaanderen 0 reacties
06-12-2018 ILT bij vleeskuikens in Vlaanderen 0 reacties
26-11-2018 Nederlands ammoniakemissiebeleid passeert Europees Hof 0 reacties
23-11-2018 Vlaamse minister pleit voor verbod verrijkte kooien 0 reacties
22-11-2018 Actieplan water voor land- en tuinbouw in Vlaanderen 0 reacties
21-11-2018 België: halvering vrije aardappelen in voorraad 0 reacties
20-11-2018 "Met niet naleven mestregels is veel geld te verdienen" 15 reacties
15-11-2018 "Viskweker is de gedroomde buur voor tuinder" 0 reacties
09-11-2018 Belgische Food Pilot breidt aanzienlijk uit 0 reacties
09-11-2018 Belgen vrezen vlucht Nederlandse varkenshouders 0 reacties
08-11-2018 Vlaanderen krijgt te maken met grijze voedselwoestijnen 0 reacties
05-11-2018 Boer&bunder nu ook in Vlaanderen beschikbaar. 0 reacties
31-10-2018 Lage waterstand is schadelijk voor kwetsbare natuur 0 reacties
30-10-2018 Onderzoek naar stress onder Vlaamse boeren 0 reacties
30-10-2018 Nieuwe poll: Nederland kan niet achterblijven nu Vlaanderen de droogte als landbouwramp erkent 0 reacties
29-10-2018 Zomer- en wintertijd blijven voorlopig 0 reacties
29-10-2018 Tv-spot 'Wat is jouw melkmoment?' valt in de prijzen 0 reacties
29-10-2018 Lancering Boer&Bunder Vlaanderen 0 reacties
26-10-2018 Vlaanderen tekent droge zomer officieel aan als landbouwramp 0 reacties
26-10-2018 Vlaanderen erkent droogte als landbouwramp 0 reacties
19-10-2018 Veebedrijven gaan stallucht nog vaker en beter 'wassen' 0 reacties
18-10-2018 Terra MBO in de prijzen tijdens Nationale Ploegkampioenschappen 0 reacties
10-10-2018 Tot 10 miljoen euro om pelsdierhouders te vergoeden 0 reacties
10-10-2018 Hoe verloopt de droogtehulp in de EU? 0 reacties
04-10-2018 Waar wachten loonwerkers op om een drone te kopen? 0 reacties
28-09-2018 Bewustmaking en afbouwbeleid asbest in België 0 reacties
24-09-2018 Vlaanderen en Nederland beproeven glastuinbouwtechniek 0 reacties
11-09-2018 59 meldingen van zwerfvuil-slachtoffers in de veestapel 0 reacties
31-08-2018 Geoloket Landbouw helpt droogteschade vast te stellen 0 reacties
29-08-2018 Merlo P 120.10 HM “Loader” verreiker voor Loonbedrijf Verhulst in Sluiskil. 0 reacties
28-08-2018 KMI bestempelt droogte als uitzonderlijk 0 reacties
23-08-2018 Nederlandse overheid weinig scheutig met droogtesteun 0 reacties
23-08-2018 NAV over droogtesteun: ‘Tijd dat minister van stal komt’ 0 reacties
23-08-2018 NAV over droogtesteun: ‘Tijd dat minister Schouten van stal komt’ 0 reacties
20-08-2018 Maïsoogst valt dik tegen 0 reacties
20-08-2018 Muyters laat potentieel van kweekvlees onderzoeken 0 reacties
17-08-2018 GD waarschuwt voor runderziekte Besnoitiose 0 reacties
15-08-2018 Gebruik van groenbedekkers voor ruwvoerproductie in Vlaanderen gestimuleerd 0 reacties
14-08-2018 Zesde mestactieplan op zijn milieueffecten beoordeeld 0 reacties
08-08-2018 Väderstad maakt Tempo op de Nederlandse en Vlaamse markt 0 reacties
08-08-2018 Homburg levert hard bewijs meeropbrengst precisie zaaien 0 reacties
08-08-2018 Väderstad onderstreept het combizaaien 0 reacties
08-08-2018 Ministerie van LNV stemt in met maatregelen om effect droogte op boerenbedrijven te beperken 0 reacties
07-08-2018 Vlaanderen betaalt premies eerder uit om droogte 0 reacties
06-08-2018 Regen komt voor Fontane en Bintje te laat 0 reacties
06-08-2018 Afrijping Fontane en Bintje is ingezet 0 reacties
06-08-2018 PCA: afrijping van Fontane en Bintje is ingezet 0 reacties
02-08-2018 Belgische proefrooiingen tonen debacle 0 reacties
01-08-2018 Theezakjes mogen in België niet meer in de GFT-bak 0 reacties
31-07-2018 Grondprijs stijgt ook in België sterk 0 reacties
30-07-2018 Vlaamse landbouwgrond kost gemiddeld 52.000€/ha 0 reacties
25-07-2018 In Vlaanderen geldt een spuitverbod maar in Friesland kan water op het land de weidevogels redden 0 reacties
24-07-2018 Vlaanderen verbiedt pelsdierhouderij en dwangvoederen 0 reacties
23-07-2018 Vlaanderen gaat pelsdierhouderij en productie van foie gras verbieden 0 reacties
20-07-2018 Waterzuiveringsstations bieden uitweg voor oppompverbod 0 reacties
20-07-2018 Open Vld wil een sereen debat over omvang veestapel 0 reacties
20-07-2018 Afvalberg groeit Vlaanderen boven het hoofd 0 reacties
19-07-2018 Landbouw- maar geen waterprobleem in Wallonië 0 reacties
18-07-2018 Boeren maaien braakland als voeder voor de koeien 0 reacties
18-07-2018 Eerste waterspaarbekken valt droog in West-Vlaanderen 0 reacties
17-07-2018 Nieuwe uitbraken NCD in België 0 reacties
12-07-2018 Steeds meer waardevol grasland verloren 0 reacties
12-07-2018 Draadloze sensoren meten tomatenstress 0 reacties
12-07-2018 Internet of Water monitort continu watertoestand 0 reacties
11-07-2018 Stikstoftoevoer naar biologische grond in België uitdaging 0 reacties
11-07-2018 Stikstoftoevoer naar biologische grond uitdaging in België 0 reacties
11-07-2018 Grondwaterwinning ontgaat de Milieu-inspectie niet 0 reacties
11-07-2018 Ook Vlaanderen wil meer robuuste aardappelen 0 reacties
11-07-2018 Onderzoek naar inzet spuitdrone bij precisielandbouw 0 reacties
05-07-2018 “Gebruik het beschikbare water met verstand.” 0 reacties
04-07-2018 Eerste testvlucht met spuitdrone voor precisielandbouw 0 reacties