Verdienen

Verdienen nieuws

Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland'

11-07-2020 - Veel agrariërs in Nederland steunen de recente boerenprotesten, blijkt uit een rondgang van de NOS en vakblad Nieuwe Oogst. Bijna 3250 veehouders, akkerbouwers en tuinders vulden een enquête in over de demonstraties.
De afgelopen dagen waren er onder meer acties bij distributiecentra en provinciehuizen. Boeren demonstreerden daar tegen de invoering van een tijdelijke veevoermaatregel en voor eerlijke prijzen voor hun producten.
We vroegen enkele boeren die de vragenlijst invulden waarom ze de acties wel of niet steunen.
Jan Voncken (64), akkerbouwer in Limburg
"Ik steun de acties, al ben ik het niet helemaal eens met hoe ze verlopen. Het liefst zou ik zien dat de boeren niet demonstreren. Maar het vertrouwen is weg - dan krijg je zulke uitspattingen. Het probleem is dat je in een patstelling terechtkomt. Er zijn maar een paar mensen die met de overheid aan tafel zitten. We kunnen niet voldoende meepraten, maar het gaat wel over ons. En dan neemt de verdeeldheid onder de boeren ook nog eens toe."
"Alles in de landbouw is van A tot Z bekend: van bijna elk landbouwbedrijf kun je uitrekenen wat de stikstofuitstoot is. Dat maakt het een van de weinige sectoren die je concreet op uitstoot kunt aanpakken. Maar hoeveel regels komen er nog? Gaan ze morgen bepalen wanneer ik als akkerbouwer mijn aardappelen of bieten moet bespuiten? Op die toer moeten we niet gaan. De overheid moet vertrouwen op het vakmanschap van de boer."
Evalien Smink (52), melkveehouder in Utrecht
"Ik ben bij bijna alle demonstraties geweest. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind dat onze stem gehoord wordt. Keer op keer wordt er in Den Haag niet geluisterd. Plannen lijken vast te liggen en worden doorgedrukt. Het Landbouw Collectief heeft diverse plannen aangedragen, maar die zijn van tafel geveegd."
"Wat er de laatste dagen speelt, de regelgeving over het voeren van dieren, raakt me diep in het hart. Ik ben er woest over en vele collega's met mij. Het stikstofprobleem is vooral een papieren probleem dat middels koeien voeren schijnbaar opgelost moet worden."
"In het algemeen is het salaris van boeren in dertig jaar tijd niet omhooggegaan, terwijl de lasten wel hoger worden. Waar je voorheen met vijftig koeien de aflossing en rente bij de bank kon betalen, heb je daar nu honderd koeien voor nodig. Je staat als boer met je rug tegen de muur. Ik vind het heel belangrijk dat het publiek dat begrijpt."
"De acties die we voeren met het groepje boeren uit de buurt verlopen doorgaans netjes. We hebben regels afgesproken met elkaar - we gaan mensen bijvoorbeeld niet voor rotte vis uitmaken. We willen positief blijven en creatief actievoeren. De kracht zit uiteindelijk in de herhaling. Bovendien moeten we met elkaar vooruit. Er is altijd zuur, dat hebben wij boeren geslikt, en nu is Den Haag eens aan de beurt."
Joris Buijs (44), melkveehouder in Noord-Brabant
"Ik ben geen voorstander van de acties. We moeten als sector de publieke steun niet verliezen. Een hoop mensen weten niet precies waarom de boeren aan het protesteren zijn. Dat is niet goed. Tegelijkertijd snap ik waarom boeren bereid zijn tot actievoeren. Dat er regels komen is oké, maar het moet voor iedereen werkbaar zijn."
"Zelf ben ik veel bezig met emissies: ik doe mee aan het project Koeien en Kansen. In dat samenwerkingsverband kijken we wat er beter kan in de melkveehouderij op het gebied van uitstoot. Als je daarin als agrarisch bedrijf voorop loopt, weet je wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. De vraag is alleen: hoe?"
"Het is lastig dat veel regelgeving naar voren wordt gehaald. Maar als we nu niets doen worden de regels op termijn nog strenger. Bovendien had de overheid en de sector lang geleden al moeten nadenken over bijvoorbeeld het mestbeleid. Nu hebben we 25 jaar lang kunnen doorgroeien en past de puzzel niet meer in Nederland."
Joost Zwinkels (30), glastuinbouwer in Zuid-Holland
"Ik zie dat de maatschappelijke druk op landbouwers en tuinbouwers aan het toenemen is. We worden weggezet als grote energieverbruikers. Dat vind ik niet terecht, wij landbouwers zijn innovatieve ondernemers. De marges zijn krap, dan word je vanzelf creatief om nog een boterham te kunnen verdienen."
"De afgelopen twintig jaar hebben we op ons bedrijf, waar we met name trostomaten verbouwen, enorme slagen gemaakt. Zo zitten we met buren in een aardwarmtecluster waar 60 tot 70 procent van onze behoefte mee gedekt is; onze CO2-uitstoot is enorm gedaald. Wij hebben die stap gezet omdat we daar vertrouwen in hadden, ondernemen in deze sector doe je veelal op gevoel. De laatste jaren groeit de druk vanuit de politiek. Ze dreigen met een CO2-heffing of willen beslissen wat de koeien wel of niet te eten krijgen. Ik vrees dat het ten koste gaat van de kwaliteit die we leveren."
"Het is ook makkelijk om het probleem weer bij de producent neer te leggen. Het emmertje van de boeren is een beetje vol. Ik keur niet alles goed wat de demonstranten doen, soms gaat het te ver, maar van mij mogen ze best een flink tegengeluid laten horen. Er is te weinig toekomstperspectief."

Nieuwsgrazer

Varkensboer wil dier- en milieuvriendelijkere stal, maar woonwijk start petitie tegen groeiplannen

11-07-2020 - Bewoners van de Gemertse wijk Paashoef zijn een petitie begonnen tegen de bouwplannen van de familie Jans. Zij willen hun oude varkensstallen aan de Rooije Hoefsedijk slopen. Ervoor in de plaats moet een hypermodern stallencomplex komen. Alleen de investering die daarvoor nodig is, wil het familiebedrijf terugverdienen door het aantal dieren dat ze houden te verdubbelen. En juist daar zit een deel van de naastgelegen wijk niet op te wachten.
Joep en Janny Jans hadden tot een half jaar geleden een varkenshouderij aan de Wolfsbosscheweg in Gemert. Alleen door uitbreiding van het bedrijventerrein daar moesten ze weg. Ze namen een boerderij aan de Rooije Hoefseweg over, niet ver van hun oude bedrijf. Op hun nieuwe stek mogen er nu gespeende 1660 biggen en een kleine 2400 vleesvarkens worden gehouden. Janny legt uit waarom ze wil moderniseren en er een vergunning is aangevraagd om meer varkens te houden.
Volgens de aangevraagde vergunning mag de familie Jans straks 3800 biggen en bijna 4800 vleesvarkens houden in de nieuwe stal. Het voedsel voor de dieren wordt op de eigen akkers verbouwd en dat land bemesten weer met de varkenspoep zodat er kringlooplandbouw ontstaat. Alleen in de huidige stal kunnen ze de zelf geteelde mais niet voeren omdat anders de oude voedselsystemen verstopt raken.
Joep en Janny hadden liever niet uit hoeven breiden. "Alleen kunnen we dan ook niet in een diervriendelijkere stal investeren en de biologische luchtwassers terugverdienen." Die zijn namelijk nodig om met meer dieren binnen de stikstof, ammoniak en fijnstofnormen te blijven die op het huidige perceel gelden. "Die apparaten zijn zelfs zo goed, dat we zelfs veel minder uitstoten straks, terwijl de stal en het aantal dieren groter zijn."
ZorgenDaniëlle van Dijck, initiatiefnemer van de petitie tegen de 'megastal', is van dat laatste niet overtuigd. "Er is genoeg kritiek op de effectiviteit van de luchtwassers. Daarnaast weten we gewoon dat de intensieve varkenshouderij in deze regio voor een slechte luchtkwaliteit zorgt. Vandaar dat corona hier ook zo'n impact heeft gehad." Zij ziet daarom meer varkens op zevenhonderd meter van de wijk niet zitten.
"Sinds ik hier woon heb ik klachten aan mijn luchtwegen ontwikkeld. Ik dacht dat ik gewoon pech had, totdat mijn kinderen het ook kregen", vertelt Yvonne Hoekx. "Ik dacht eerst nog dat ik het had doorgegeven, maar toen mijn dochter op kamers ging wonen in Tilburg, had ze ineens geen last meer van haar luchtwegen. Alleen als ze in het weekend hier is, krijgt ze na twee dagen weer last." Volgens het viertal tegenstanders staan dit soort klachten niet op zich in Gemert.
Gemiste kansVolgens Van Dijck heeft de gemeente Gemert-Bakel niet aan zijn zorgplicht voldaan. "Zij moeten de inwoners beschermen tegen nog meer varkens en daarmee nog meer luchtvervuiling en stankoverlast." Ze had ook beter geïnformeerd willen worden en vindt dat de nieuwe stal van de familie Jans erdoor wordt geduwd. De varkenshouders zijn het daar niet mee eens. "We hebben aan alle wettelijke eisen voldaan, inclusief een rapport van de GGD naar de gezondheidseffecten.
Inmiddels zijn er ruim drieduizend handtekeningen opgehaald met de online petitie. "Niet alleen uit de wijk, maar uit heel Gemert en zelfs uit Eindhoven", vertelt Yvonne. Ze vindt net als Daniëlle dat er beter geluisterd moet worden naar die zorgen. "We hebben met de lokale CDA-fractie om tafel gezeten, maar voelden ons niet begrepen. Wij zijn ook niet tegen de ondernemer en snappen zijn plannen, maar wij willen niet zoveel extra dieren vlakbij de bebouwde kom", zegt Daniëlle.
Janny Jans heeft begrip voor de zorgen, maar is van mening dat ze berusten op de verkeerde aannames. "Dat ik bijvoorbeeld vergunningen van mijn oude perceel en dit perceel heb samengevoegd, kan niet eens." Toch nodigt de varkenshouder de mensen uit Paashoef uit om zich te laten informeren en van gedachten te wisselen. "We willen geen problemen en hier tot aan ons pensioen een boterham verdienen en misschien dat onze zoon het dan ooit overneemt", zegt ze hoopvol.
De gemeente Gemert-Bakel wil nog niet reageren op de kwestie en zegt na de zomervakantie in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de petitie.

Nieuwsgrazer

Actievoerende boeren voelen zich niet gehoord: ‘Er breekt een boerenrevolutie uit’

05-07-2020 - Boze boeren bezetten het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, boze boeren blokkeren A2 bij Liempde, boze boeren doen aangifte tegen landbouwminister Schouten. Het is duidelijk: de boeren voeren weer actie. “Er breekt eigenlijk een boerenrevolutie uit nu”, aldus Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF).
De acties hebben bijna allemaal te maken met het verminderen van stikstof in Nederland. De boeren willen hier over mee denken en praten, maar voelen zich niet gehoord. “De boeren zijn het ook echt helemaal zat. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen”, zegt de FDF-voorzitter uit Sint Hubert. “We hebben een alternatief plan aangeboden, maar daar gaan ze niet serieus op in. Iedereen walst maar gewoon door.”

Het plan waar nu vooral gesteggel over is, is het geven van minder eiwitrijk voedsel aan vee. Landbouwminister Carola Schouten wil er met de tijdelijke maatregel voor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgepoept. Veehouders die toch te veel eiwit geven, krijgen vanaf 1 september een boete van 2500 euro.

Zorgen over gezondheidVoor de boeren reden om weer massaal met de tractoren de weg op te gaan. Ze maken zich zorgen over het welzijn en de gezondheid van hun vee bij dit plan. Iets wat onderschreven wordt door dierenartsen. De boeren willen niet dat koeien en varkens ziek worden of dat er vroeggeboortes ontstaan door het minder eiwitrijke krachtvoer.

De actievoerders zijn niet alleen boos op Schouten, maar ook op een supermarktketen als Jumbo. Omdat de stikstofmaatregelen geld kosten, vinden de boeren dat ze meer moeten krijgen voor hun producten.

De reacties op de protesterende boeren zijn wisselend. Sommige mensen staan volledig achter ze, anderen zijn er wel een keer klaar mee. “Het zijn elke keer weer nieuwe regels, elke keer weer nieuwe toestanden. Ik snap dat buitenstaanders het niet echt snappen”, aldus Van den Oever. “Maar als heel Nederland boos wordt, is het misschien ook wel eens tijd dat minister Schouten gaat luisteren. Dat ze het eens op gaat lossen met de boeren.”

Meer actiesVolgens Van den Oever zijn de acties dan ook nog lang niet klaar. “Ik denk dat we nog maar aan het begin staan”, zegt hij. Farmers Defence Force verwacht dat de acties in hevigheid zullen toenemen de komende dagen. De voorzitter geeft aan dat er vanuit de actiegroep zelf nog geen protesten op de planning staan, maar dat de meeste acties nu spontaan vanuit boeren zelf ontstaan. "Daar staan wij volledig achter. Ze krijgen wat ze verdienen. Ik heb nul medelijden."
LEES OOK:
Boze boeren bezetten hoofdkantoor Jumbo Veghel, demonstratie rond halftwaalf beëindigd
Boze boeren spontaan de weg op om actie te voeren: 'We hebben ons punt gemaakt'
Boeren doen aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten en haar 'achterlijke beleid'
LTO en Farmers Defence Force kraken stikstofplannen commissie Remkes, mogelijk acties

Nieuwsgrazer

Nog meer Verdienen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-06-2020 Akkerbouwvoorman: Laat voedselvoorziening niet het nieuwe mondkapje worden 0 reacties
10-06-2020 Olga kan het raam niet openzetten en de was niet buitenhangen door de stank van varkens 0 reacties
10-06-2020 Met nertsen fokken wordt nauwelijks nog geld verdiend 0 reacties
10-06-2020 Pakistan zet sprinkhanenplaag om in kippenvoer 0 reacties
09-06-2020 Altena blij met komst Schneider Youngplants, eindelijk bestemming voor vervallen kassencomplex 0 reacties
03-06-2020 Echt waar: deze eigenaren van elektrische auto’s kregen geld toe om hun accu’s op te laden 0 reacties
20-05-2020 Groen boeren 'levert een hoop geld op', Brussel komt vandaag met de plannen 1 reactie
08-05-2020 Efteling-directeur is blij dat het park weer open kan: 'Maar dit wordt het slechtste jaar ooit' 0 reacties
11-02-2020 "Nederlandse tuinder en boer verdienen een gelijk speelveld" 0 reacties
28-12-2019 Estland is groot-leverancier van biomassa, maar wil af van de productie van pellets 0 reacties
12-11-2019 Dit is waarom Singles Day zo belangrijk is voor het Chinese platteland 0 reacties
08-11-2019 Prominente vogelgebieden in voorportaal Natura2000-netwerk 31 reacties
17-10-2019 LTO roept kabinet en Tweede Kamer op geen overhaaste stikstofmaatregelen te nemen 0 reacties
15-10-2019 Commissaris van de Koning en LTO veroordelen boerengeweld 0 reacties
14-10-2019 Uitslag poll: Alleen met goede kwaliteitspeen is geld te verdienen 0 reacties
07-10-2019 'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging' 0 reacties
07-10-2019 Uitslag poll: Niemand wil betalen voor duurzaamheid 0 reacties
24-09-2019 Poll: Met duurzaamheid is in de akkerbouw geen geld te verdienen 0 reacties
12-09-2019 'Buitenland kijkt met open mond naar onze sector' 0 reacties
12-09-2019 Herenboerderij Breda maakt tongen los 0 reacties
11-09-2019 Workshop Slim geld verdienen 0 reacties
08-09-2019 Hier kun je yogaën tussen de geiten - De Boer Is Troef 0 reacties
23-08-2019 Je zult nu maar een stopper zijn 0 reacties
13-08-2019 VVD: ’Werken loont bijna niet’ 22 reacties
07-08-2019 Slachterijbouwer Marel wil geld verdienen aan slachtdata 0 reacties
06-08-2019 Slachtmachinefabrikant wil geld verdienen aan slachtdata 0 reacties
02-08-2019 Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen 0 reacties
02-08-2019 Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen 0 reacties
02-08-2019 Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen 0 reacties
02-08-2019 Rupsenplaag dwarsboomt buxuskweek: 'struik alleen nog voor liefhebbers' 0 reacties
02-08-2019 Sector lanceert Dag van de Vrachtwagenchauffeur 0 reacties
24-07-2019 Noviflora wil meer dan alleen planten en bloemen leveren 0 reacties
05-07-2019 Onkundige ‘cowboys’ verdienen goud geld aan de eikenprocessierups-paniek 0 reacties
19-06-2019 Nertsenhouders zetten eerste stappen naar nieuw perspectief 0 reacties
19-06-2019 'Markt vraagt om zuivel zonder GMO en glyfosaat' 0 reacties
18-06-2019 “Voedsel is te goedkoop” 0 reacties
04-06-2019 Nieuwe norm brengt ‘iedereen aan de statines’, huisartsen boos 0 reacties
29-05-2019 PvdA: Schouten moet in actie komen bij Skal 0 reacties
14-05-2019 'Pluimveehouder moet verplicht investeren in iedere energiebesparende techniek die binnen vijf jaar terug te verdienen is' 0 reacties
14-05-2019 Minister Schouten hoopt Nederlandse boeren te helpen met een geschillencommissie 0 reacties
13-05-2019 Trekkertrek in Terwolde 0 reacties
06-05-2019 Het alpaca-effect: steeds meer mensen verdienen er geld aan 0 reacties
27-04-2019 De zuivelfabriek in Gerkesklooster: een belangrijke pion in kaasstrategie 0 reacties
23-04-2019 Natuurpunt gaat op zoek naar de schoonste boerenweide 0 reacties
18-04-2019 Visser voelt zich verjaagd door de windmolens: "Op zee ligt geen toekomst meer" 0 reacties
11-04-2019 'Zuivelbedrijven die inhaken op laatste trends behalen betere resultaten' 0 reacties
19-03-2019 Iedereen kan influencer worden 0 reacties
09-03-2019 Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars 0 reacties
05-03-2019 PvdA Friesland: ‘Geld voor jonge boeren voor innovatie in landbouw’ 0 reacties
22-02-2019 Hoe de grauwe kiekendief voor Nederland behouden bleef 0 reacties
20-02-2019 ​Brabantse koplopers verdienen steun 0 reacties
14-02-2019 Strijdbare NAV gaat producentenorganisatie voor aardappelen opzetten 0 reacties
13-02-2019 Risico’s fritesmarkt komen vooral voor rekening teler 0 reacties
07-02-2019 'We verdienen veel geld aan landbouwexport' 0 reacties
30-01-2019 Restauranthouder kan flink verdienen door zijn voedselverspilling te meten 0 reacties
24-01-2019 Schouten wil dierenbeschermers en boeren om tafel brengen 0 reacties
16-01-2019 Deliveroobezorgers verdienen een arbeidscontract, zegt de rechter 0 reacties
10-01-2019 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Maastricht (maart) 0 reacties
20-12-2018 Peruaanse cacaoboeren verdienen pas echt eerlijk dankzij Chocolatemakers 0 reacties
18-12-2018 Rechter springt in de bres voor beboete veehouders 2 reacties
29-11-2018 92 procent lezers Telegraaf: 'Boeren verdienen meer respect' 0 reacties
29-11-2018 92% lezers Telegraaf: ‘Boeren verdienen meer respect’ 0 reacties
29-11-2018 92% lezers Telegraaf: ‘Boeren verdienen meer respect’ 0 reacties
27-11-2018 Hollandse tuinbouwers verdienen miljoenen dankzij Canadese wietteelt 0 reacties
09-11-2018 Bloemenbranche zenuwachtig om brexit: 'Voorbereiden? Hoe dan?' 0 reacties
09-11-2018 ‘Nieuwe verdienmodellen nodig voor voortzetten bedrijfsontwikkeling in melkveehouderij’ 0 reacties
05-11-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Apeldoorn (april) 0 reacties
05-11-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Groningen 0 reacties
05-11-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Rotterdam 0 reacties
30-10-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Amsterdam (december) 0 reacties
30-10-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Apeldoorn (september) 0 reacties
30-10-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Eindhoven 0 reacties
25-10-2018 “Huidig landbouwbeleid pleegt roofbouw op de bodem” 0 reacties
23-10-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Amsterdam (januari) 0 reacties
23-10-2018 Workshop: Intellectueel eigendom-strategie voor mkb, Roermond (maart) 0 reacties
22-10-2018 Ondanks een keurmerk ‘eerlijke handel’ verdienen veel kleine boeren geen leefbaar loon 0 reacties
24-09-2018 Over vijf jaar vrijwel alle bedrijven serieus bezig met data 0 reacties
23-09-2018 Over vijf jaar vrijwel alle bedrijven serieus bezig met data 0 reacties
04-09-2018 Wetenschappelijke vakbladen gaan minder verdienen aan wetenschap 0 reacties
30-08-2018 Trekkertrek en Rommelcross in Schuinesloot (08 & 09 september a.s.) 0 reacties
10-08-2018 Ahold Delhaize loopt achter in de VS, zegt beleggingsadviseur 0 reacties
01-08-2018 Geert Martens 50 jaar in dienst 0 reacties
18-07-2018 Definitieve landbouwcijfers per gemeente 0 reacties
08-07-2018 Kamer laat knelgevallen en biologische melkveehouderij in de steek - de reacties 42 reacties
05-07-2018 Informatieavond Slim aan de slag met de toekomst van uw bedrijf - september 0 reacties
05-07-2018 Informatieavond Slim aan de slag met de toekomst van uw bedrijf - oktober 0 reacties
05-07-2018 Informatieavond Slim aan de slag met de toekomst van uw bedrijf - november 0 reacties
05-07-2018 Informatieavond Slim aan de slag met de toekomst van uw bedrijf - december 0 reacties
04-07-2018 Voedingsvezels: Dít zijn de nieuwste inzichten. 0 reacties
03-07-2018 Boer Stefan is gemeente te slim af met reclame langs N18 0 reacties
03-07-2018 Reclameboer uit Neede is gemeente te slim af 0 reacties
02-07-2018 Column: Zelfverdediging 0 reacties
28-06-2018 Koffieboer heeft ook recht op een inkomen 0 reacties
20-06-2018 VS: Bijenhouders verdienen nu net zoveel aan bestuiving als aan honing 0 reacties
15-06-2018 Koffie Barometer 2018: ‘Koffie-industrie behandelt duurzaamheid als stiefkind’ 0 reacties
02-06-2018 Geld verdienen mét in plaats van in varkensketen 0 reacties
01-06-2018 'Akker en vee vragen om andere aanpak' 0 reacties