Inkomen

Inkomen nieuws

Jan Modaal zit klem

13-07-2019 - Waar moet dat heen met dit land als dit verschijnsel zich al voordoet op de top van de mondiale hoogconjunctuur en met in het vooruitzicht van de komende grote, extra kosten voor die energie--transitie?
Ben toch benieuwd hoe dit gaat aflopen..... 😞


Originele beschrijving

Vraag een gemiddelde politicus voor wie hij of zij zich inzet, en het antwoord is steevast: de middenklasse. De onderwijzer, de verpleegkundige, de politieagent, de bouwvakker – Jan Modaal, kortom – moet zorgeloos kunnen leven en de kans krijgen om van een dubbeltje een kwartje te worden. Toch heeft juist de middenklasse het moeilijk, ondanks al die mooie woorden. Deze zomer besteedt De Telegraaf extra aandacht aan de zorgen van de ruggengraat van onze samenleving. Vandaag deel 1: de pijnpunten van de familie Modaal.

Belangrijke zaken
Steeds meer mensen hebben voor zulke toch belangrijke zaken veel minder dan de helft van hun inkomen over, zegt Arjan Vliegenthart, directeur van financieel voorlichtingsbureau Nibud.

„Dat zijn niet mensen in de bijstand, maar juist huishoudens met een jaarinkomen van 36.000 tot 54.000 euro, modaal tot anderhalf keer modaal”, verduidelijkt hij. Nederlanders die we als ’middengroepen’ zouden aanduiden dus.

„Zij waren tien jaar geleden ongeveer de helft van hun salaris kwijt aan vaste lasten, nu naderen ze de 60 procent, of zijn ze daar zelfs voorbij.”

diezel

44 procent akkerbouwers zit onder lage-inkomensgrens.

29-06-2019 - 44 Procent van de akkerbouwers realiseerde in 2017 een inkomen die uitkwam onder de lage-inkomensgrens van 25.200 euro. Vooral de slechte prijzen van aardappelen en uien waren hier debet aan. Tussen en per sector fluctueren de inkomsten zeer sterk.

Nieuwsgrazer

Inkomen varkenshouders sterk verbeterd

28-06-2019 - Bijna een derde (29 procent) van de boerengezinnen moet rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens, overeenkomend met ongeveer 25.200 euro. Bij varkensbedrijven is dit 18 procent.

Nieuwsgrazer

Nog meer Inkomen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
28-06-2019 Inkomen vleeskuikenhouders sterk verbeterd 0 reacties
19-06-2019 Inkomen varkenshouders niet minder door reductie antibioticagebruik 0 reacties
18-06-2019 Zuivelman Sybren Attema stapt over naar het ontwikkelingswerk: ‘Een simpel advies kan veel opleveren’ 3 reacties
17-06-2019 Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld 0 reacties
28-05-2019 Waarom beurt Nederlandse melker minder subsidie? 0 reacties
15-05-2019 Europees geld ongelijk verdeeld onder boeren 0 reacties
13-05-2019 Duurzaamste melkveebedrijf houdt meer over 4 reacties
25-04-2019 Nederlandse melkveehouder ontvangt relatief weinig subsidie 10 reacties
15-04-2019 Biolandbouw levert bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen 0 reacties
18-03-2019 Nederland wil boer dwingen tot klimaatmaatregelen 13 reacties
21-02-2019 "Megastal van Greenpeace genereert 20.000 euro inkomen" 0 reacties
14-02-2019 Droogte en lage suikerprijs drukken inkomen bietenteler 0 reacties
04-02-2019 Nieuwe Franse wet om boer aan ‘eerlijke prijs’ te helpen, maakt de super te vet 0 reacties
01-02-2019 Aardappel terecht de kurk van akkerbouw 0 reacties
28-01-2019 Verstegen start blockchainproject voor nootmuskaatboer 0 reacties
28-01-2019 Fries dilemma: waterpeil verhogen of een beetje CO2 in de bodem stoppen 0 reacties
03-01-2019 'Help boeren fiscaal bij weersextremen' 0 reacties
27-12-2018 Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij 38 reacties
19-12-2018 Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs 0 reacties
19-12-2018 ‘Boeren hebben moeilijke positie’ 0 reacties
19-12-2018 Groeien: dweilen met de kraan open? 0 reacties
19-12-2018 Inkomen vollegrondsgroentetelers opnieuw bovengemiddeld 0 reacties
19-12-2018 Gemiddeld inkomen gelijk, grote regionale verschillen tussen bedrijven 0 reacties
18-12-2018 'Duurzame bedrijven presteren financieel beter' 0 reacties
18-12-2018 Inkomen land- en tuinbouw sterk gedaald 0 reacties
18-12-2018 Zeugenhouders in 2018 door diep dal gegaan 0 reacties
18-12-2018 Akkerbouw-inkomens lager door droogte 0 reacties
18-12-2018 Boereninkomen in 2018 fors onderuit 0 reacties
18-12-2018 Inkomen land- en tuinbouw sterk gedaald na topjaar 2017 0 reacties
18-12-2018 Slecht jaar voor veel boeren en tuinders 0 reacties
12-12-2018 'New Deal' met boeren: Landschap is leidend, intensieve veehouderij naar industrieterrein 0 reacties
11-12-2018 'New Deal' met boeren: Landschap is leidend, intensieve veehouderij naar industrieterrein 0 reacties
11-12-2018 'New Deal' met boeren: Landschap is leidend, intensieve veehouderij naar industrieterrein 0 reacties
04-12-2018 Geef met kerst eens een koe weg 0 reacties
30-10-2018 LTO: boer krijgt te weinig voor zijn product 0 reacties
23-10-2018 Hoe kan het inkomen van arme boeren in ontwikkelingslanden wél stijgen? 0 reacties
21-10-2018 ‘Mijn pleidooi voor een bescheiden landbouwbeleid’ 0 reacties
16-09-2018 Vlaming eet lokaal dankzij het inkoopbeleid van supermarkten 0 reacties
24-08-2018 Duizenden euro's schade door droogte 0 reacties
08-08-2018 Lichte stijging inkomens, hoge stijging kosten binnen agrarische sector 0 reacties
08-08-2018 Blijft de sector onder druk staan? 0 reacties
08-08-2018 De padafhankelijkheid van de Nederlandse landbouw 0 reacties
08-08-2018 39% van de akkerbouwbedrijven leeft onder de lage-inkomensgrens 0 reacties
12-07-2018 Meer boeren onder grens lage inkomens 0 reacties
04-07-2018 Nieuws - De padafhankelijkheid van de Nederlandse landbouw 0 reacties
03-07-2018 Bezorgd planbureau PBL pleit in rapport voor landbouwakkoord 11 reacties
30-06-2018 ‘Vitale bodem is basis voor goed inkomen’ 0 reacties
28-06-2018 Koffieboer heeft ook recht op een inkomen 0 reacties
15-06-2018 Veehouderij is zo goed als failliet 3 reacties
06-06-2018 Prijs voor landbouwgrond in Frankrijk in 2017 voor het eerst in 20 jaar gedaald 0 reacties
01-06-2018 ECB moet bij de boeren in de leer 0 reacties
01-06-2018 België verliest 220 miljoen Europese landbouwsteun 0 reacties
23-05-2018 'Voedingsindustrie maakt te weinig gezonde en betaalbare producten' 0 reacties
22-05-2018 Inkomen van een ton in natte veenweide 0 reacties
22-05-2018 Henk Aa gaat nieuw verdienmodel voor boeren ontwikkelen 22 reacties
16-05-2018 Inkomen biomelkveehouders in '15-'16 hoger dan gangbaar 0 reacties
07-05-2018 NAV: 'GLB moet zorgen voor eerlijk inkomen boer uit de markt' 0 reacties
03-05-2018 EU presenteert "ambitieuze" post-brexit begroting 0 reacties
25-04-2018 "Globale aanpak nodig voor eerlijke cacaoprijs" 0 reacties
19-04-2018 "Europa heeft sleutel duurzame cacao in handen" 0 reacties
12-04-2018 Brussel geeft boer betere onderhandelingspositie 0 reacties
05-04-2018 Belgische boeren en tuinders bezorgd over inkomen 0 reacties
03-04-2018 Inkomensonzekerheid bezorgt Vlaamse landbouwers stress 0 reacties
22-03-2018 'Steun elk initiatief dat bijdraagt aan een beter inkomen boer' 0 reacties
21-03-2018 'Steun elk initiatief dat bijdraagt aan een beter inkomen boer' 0 reacties
23-02-2018 Europees Parlement wil grotere EU-bijdrage lidstaten 0 reacties
22-02-2018 Meer zeugen- dan vleesvarkenshouders hebben opvolger 0 reacties
26-01-2018 Meer inkomen voor arbeiders door nieuw partnerschap in Fairtrade kerststerren 0 reacties
19-01-2018 Bert Smit (WUR Economic): ‘GLB wordt meer prestatiegericht’ 0 reacties
20-12-2017 Saldo leghennen 12.000 euro lager door gedaalde eierprijzen 0 reacties
20-12-2017 Saldo leghennen boven langjarig gemiddelde 0 reacties
20-12-2017 Saldo zeugen in maart 33.000 euro boven vorig jaar 0 reacties
20-12-2017 Agrimatie: Hogere inkomens varkenshouders in 2017 0 reacties
19-12-2017 ​Inkomen kalverhouder bungelt onderaan 0 reacties
19-12-2017 Hoge inkomen uit 2016 ook in 2017 0 reacties
19-12-2017 Gemiddeld inkomen siertelers goed in 2017 0 reacties
19-12-2017 Fipronilvrije eierbedrijven profiteren van hoge eierprijzen 0 reacties
19-12-2017 De gemiddelde Nederlandse boer verdiende €70.000 in 2017 0 reacties
19-12-2017 Traditioneel bouwplan nekt akkerbouwinkomen 0 reacties
18-12-2017 Fipronil-vrije eierboeren profiteren van misère collega's 0 reacties
18-12-2017 Eierprijzen zullen volgend jaar flink dalen 0 reacties
18-12-2017 Inkomen 2017 hoogste sinds jaren 15 reacties
18-12-2017 Nimmer zo'n goed jaar voor melkveehouders 0 reacties
18-12-2017 Met name zeugenhouders boerden goed 0 reacties
18-12-2017 Gemiddelde boer ontvangt voor het eerst marktconform inkomen 0 reacties
18-12-2017 ‘Inkomen EU-boer stijgt licht’ 0 reacties
14-12-2017 ‘Meer aandacht voor duurzaamheid in landen met een hoog inkomen van belang’ 0 reacties
30-11-2017 Opbrengst varkenshouderij op recordniveau 0 reacties
06-11-2017 Uitkering landbouwrampenfonds gekoppeld aan verzekering 0 reacties
13-10-2017 Brexit treft Britse boer vooral door lagere steun 0 reacties
12-10-2017 Macron wil boeren eerlijk inkomen bieden door beter ketenbeleid 0 reacties
11-10-2017 Eierproducenten houden zich sterk na de fipronil-crisis 0 reacties
03-10-2017 Fairtrade roept op tot #grootsteprotest op winkelvloer 0 reacties
13-09-2017 Een op de vijf miljonairs is agrariër 0 reacties
08-09-2017 EU-ministers vinden directe betalingen belangrijk, Nederland niet 0 reacties
08-09-2017 EU-landbouwministers vinden directe betalingen belangrijk. Nederland niet. 3 reacties
31-08-2017 Saldo zeugen in juli 16.000 euro hoger dan vorig jaar 0 reacties