Natuurmonumenten

Natuurmonumenten nieuws

Pleidooi voor uitbreiding van weidevogelkerngebieden in Friesland

30-12-2019 - In Friesland moeten in ieder geval 10 robuuste weidevogelgebieden van ten minste 1.000 hectare komen om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan. Elk gebied moet daarbij een kern hebben van 300 hectare of meer kruidenrijk grasland of een verhoogd waterpeil. In gebieden met een hoge dichtheid van weidevogels op grote oppervlakten zijn kuikens meer beschermd tegen predatoren. Dit stellen de Bond van Friese Vogelwachten, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieufederatie en de Jagersvereniging natuurorganisaties in een oproep aan het provinciebestuur.

Nieuwsgrazer

Minister Dekker gaat radicale clubs verbieden

20-12-2019 - Maar welke?
Onze democratie verdient bescherming. Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie. Aldus Sander Dekker, minister met fopportefeuille "Rechtsbescherming".
Domlinks meteen in polonaise. Want PVV en FVD kunnen opgeheven worden.
Domrechts meteen in polonaise. Want Antifa, GreenPeace, Natuurmonumenten, Urgenda en de NPO zijn de sjaak.
Maar beste mensen, lees die quote nog eens goed. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie. Waar kennen we die zin ook alweer van?
Retourtje Mekka voor de goede inzenders!

Hier. Dit is pas een radicale club:

Nieuwsgrazer

De natuurboer: Verantwoord landgoedbeheer op Klein Oldenaller

14-12-2019 - Aart en Greta van de Beek van boerderij Klein Oldenaller bij Putten zijn niet alleen melkveehouders, ook natuurbeheerders. „Doordat we pachten van Natuurmonumenten, is die taak op ons pad gekomen.” Het bedrijf op landgoed Oldenaller is 84 hectare groot, daarvan is 34 hectare natuur.

Nieuwsgrazer

Nog meer Natuurmonumenten nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-12-2019 Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur 17 reacties
05-12-2019 Natuurmonumenten: 'Nieuwe stikstofregels garanderen geen daling van de uitstoot' 8 reacties
23-11-2019 Utrechtse boeren kwaad over ‘verraad’ natuurpartners 12 reacties
30-10-2019 Boerenprotest in Denekamp tegen FrieslandCampina 42 reacties
22-10-2019 Vrees voor extra stikstofgevoelige natuur bij De Meije' 0 reacties
18-10-2019 'Geen extra stikstofgevoelige natuur in Meije' 0 reacties
07-10-2019 Natuurmonumenten positief over stikstofplannen kabinet 0 reacties
26-09-2019 Stikstofmaatregelen: 'We zijn misschien net op tijd om de natuur te herstellen' 0 reacties
20-09-2019 Nieuwe natuur Waalenburg trekt veel bekijks 0 reacties
19-09-2019 Oudste weidevogelreservaat van Nederland heropend 0 reacties
11-09-2019 Toch ganzenvergoeding voor boeren op Schiermonnikoog 0 reacties
05-09-2019 Toch ganzenvergoeding voor boeren Schier 0 reacties
12-08-2019 VIDEO | Massale actie om ontsnapte stier terug in zijn wei te krijgen 0 reacties
12-08-2019 Massale reddingsactie om ontsnapte stier terug in zijn wei te krijgen 4 reacties
01-08-2019 Grondwater is niet onuitputtelijk: kwetsbare plant- en diersoorten in gevaar door droogte 0 reacties
25-07-2019 Aardappeltelers Albert Heijn laten akkerranden bloeien 0 reacties
24-07-2019 Groene partijen in Brabant: ‘Kijk kritisch naar plek zonneweides’ 0 reacties
03-07-2019 Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen 0 reacties
03-07-2019 Dilemma voor Natuurmonumenten: kappen én toch meer bomen 0 reacties
28-05-2019 Herenboeren Rotterdam voeden tweehonderd families 0 reacties
28-05-2019 Eerste wolvengebiedscommissie gaat van start 0 reacties
27-05-2019 Ben Haarman (LTO) verwacht een verdienmodel voor boeren binnen te halen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 6 reacties
25-05-2019 Eerste wolvengebiedscommissie gaat van start 0 reacties
24-05-2019 Herenboeren Rotterdam voeden tweehonderd families 0 reacties
16-05-2019 Natuurmonumenten verslikt zich opnieuw in glyfosaat 0 reacties
16-05-2019 Natuurmonumenten gebruikt zelf glyfosaat 0 reacties
07-05-2019 Natuurmonumenten staat voor een raadsel: 'Waar zijn de mestkevers gebleven?' 0 reacties
02-05-2019 Natuurorganisaties willen hoger waterpeil om droogte in natuur te voorkomen 0 reacties
18-04-2019 Volgende aanval: natuurmonumenten inkrimpen veestapel 42 reacties
18-04-2019 'Belangenbehartigers moeten boeren beschermen in plaats van de dialoog met NGO's aangaan' 0 reacties
17-04-2019 Peter Siebelt: 'Weg van de dialoog met NGO's, belangenbehartigers moeten boeren beschermen' 0 reacties
03-04-2019 Natuurmonumenten door het stof na tweet over glyfosaat 0 reacties
22-03-2019 Natuurorganisaties: pak stikstofuitstoot bij bron aan 0 reacties
12-03-2019 Nationale Landschapsenquête: minste waardering voor de Randstad, Drenthe haalt hoogste cijfers 0 reacties
12-03-2019 Brabanders maken zich zorgen over opslokken landschap door stadsuitbreiding en bedrijventerreinen 0 reacties
12-03-2019 'Nederlanders maken zich zorgen over verdwijnen van insecten en vogels' 0 reacties
12-03-2019 Natuurmonumenten: bescherm het landschap 0 reacties
12-03-2019 Bijna iedere Nederlander maakt zich zorgen over onze natuur 0 reacties
09-03-2019 De Wandeling met de directeur van Natuurmonumenten 22 reacties
01-03-2019 Nu al volop wandelen langs voorjaarsbloemen 0 reacties
27-02-2019 Meer boerennatuur op melkveebedrijven FrieslandCampina 86 reacties
27-02-2019 FrieslandCampina en Natuurmonumenten willen meer boerennatuur 0 reacties
26-02-2019 Honderden hapjes uit zeebodem brengen onderwaternatuur Waddenzee in kaart 0 reacties
26-02-2019 Fochtelöerveen blijkt lek: vrees dat in grond opgeslagen CO2 vrijkomt 0 reacties
11-12-2018 Milieuclubs halen onderste uit kan rond megastal Spoordonk 0 reacties
04-12-2018 Landbouw en natuur profiteren van kavelruil bij Petten 0 reacties
18-11-2018 Nieuwe insectensoorten ontdekt in ENCI-groeve bij Maastricht 0 reacties
08-11-2018 Natuurmonumenten blij met uitspraak Europees Hof over PAS 8 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd over uitbreiding wildezwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd over uitbreiding wilde zwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd over uitbreiden wilde zwijnenjacht 0 reacties
15-10-2018 Natuurmonumenten bezorgd uitbreiden wilde zwijnenjacht 0 reacties
10-09-2018 Met ruim 20-duizend handtekeningen maakt Oirschot een vuist tegen een megastal voor varkens 0 reacties
24-08-2018 Grootschalige kassenbouw in Nationaal Landschap Veluwe van de baan 0 reacties
20-08-2018 'Droogte leidt niet tot extra schade op ecoducten' 0 reacties
11-08-2018 Natuurmonumenten: Verhoog grondwaterpeil 0 reacties
30-07-2018 AH-aardappeltelers verhogen biodiversiteit 0 reacties
25-07-2018 Het gevaar van het verondiepen van plassen met buitenlandse bagger 0 reacties
24-07-2018 Het gevaar van het verondiepen van plassen met buitenlandse bagger 0 reacties
19-07-2018 Aardappel van AH is goed voor de natuur 0 reacties
16-07-2018 Aardappeltelers Albert Heijn zetten zich in voor biodiversiteit 0 reacties
16-07-2018 Aardappeltelers AH zetten zich in voor biodiversiteit 0 reacties
13-07-2018 Het gevaar van het verondiepen van plassen met buitenlandse bagger 0 reacties
07-07-2018 Bewoners blokkeren megastal door aankoop boerenerf Wichmond 0 reacties
05-07-2018 Minder afplaggen voor natuur Bodegraven Noord 0 reacties
17-06-2018 Vrij baan voor criminelen op platteland door gebrek aan toezicht 0 reacties
14-06-2018 Natuurbehoud is een dienst, betaal boeren daarvoor 0 reacties
05-06-2018 Landbouwgrond van omstreden melkveebedrijf in Wichmond wordt ingezet voor kavelruil 0 reacties
30-05-2018 Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan provincie Groningen en waterschappen 0 reacties
22-05-2018 Boeren, Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog sluiten gezamenlijk akkoord 0 reacties
22-05-2018 Boeren Schiermonnikoog krimpen veestapel in 0 reacties
19-05-2018 Daarom zal vooral het boerenactivisme toenemen 0 reacties
16-05-2018 Stop met landbouw de schuld geven 0 reacties
14-04-2018 Acht natuurorganisaties tegen zandwinning bij Oudemirdum 0 reacties
06-04-2018 Nederlandse veldbloemen centraal bij nieuwe serie postzegels 0 reacties
26-03-2018 Natuurmonumenten verkoopt geweien van edelherten 0 reacties
18-03-2018 Natuurmonumenten: Dik-Faber en Gerbrandy Groenste Politicus 0 reacties
12-03-2018 Natuurmonumenten: Dik-Faber en Gerbrandy Groenste Politicus 0 reacties
04-03-2018 Petitie voor coulissenlandschap: 'Achterhoekse trots dreigt te verdwijnen' 0 reacties
27-02-2018 Natuurmonumenten en waterschap ruziën over waterpeil Polder Oosterland 0 reacties
14-02-2018 Vleesveehouders en bedrijven met oude runderrassen stappen naar de rechter 0 reacties
02-02-2018 Natuurorganisaties sluiten deal met Tennet over 380kV-lijn 0 reacties
20-12-2017 Geen vergunning voor stal voor 16.000 varkens nabij natuurgebied Kampina in Oirschot 0 reacties
07-12-2017 Petitie 'Red onze insecten' resulteert in ruim 100.000 handtekeningen 0 reacties
06-12-2017 100.000 mensen tekenen petitie om insecten te redden 0 reacties
05-12-2017 Natuurmonumenten vergoedt schade na aanval Schotse hooglander 0 reacties
04-12-2017 Natuurmonumenten vergoedt kosten slachtoffer na aanval Schotse Hooglander 0 reacties
30-10-2017 Natuurorganisaties achten broedmachineplan van BFVW voor kievit 'kansloos' 0 reacties
19-10-2017 Buitenplaats Beeckestijn krijgt kleur 0 reacties
19-10-2017 40.000 lentebloeiers de grond in op buitenplaats Beeckestijn 0 reacties
19-10-2017 40.000 lentebloeiers de grond in op buitenplaats Beekestijn 0 reacties
24-09-2017 Nieuw land in najaarszon: genieten van de Marker Wadden 0 reacties
20-09-2017 Zoek met Facebook en Natuurmonumenten de Nederlandse natuur op 0 reacties
21-08-2017 Klimaatbuffer tegen wateroverlast en droogte in zuidoosten van Drenthe 0 reacties
18-08-2017 Vroege fotografen op de Veluwe: Natuurmonumenten is het zat 0 reacties
27-07-2017 Boer moet btw betalen over vergoeding Natuurmonumenten 0 reacties
25-07-2017 Fotoserie: In de combine bij Frank en Erik Vriezen 0 reacties