Grondwaterkwaliteit

Grondwaterkwaliteit nieuws

Is derogatie-eis van 80 procent te hoog?

05-08-2019 - Als het minimumpercentage grasland in de derogatieregeling wordt verlaagd van 80% naar 70% grasland, dan hoeft dit de grondwaterkwaliteit niet in gevaar te brengen. Dit staat in een analyse van Wageningen Universiteit.

Nieuwsgrazer

Mestbeleid; Brief regering; Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden

09-02-2019 - Het lijkt mij legitiem om de volgende vraag te stellen: waarom worden melkveebedrijven getrakteerd op extra kostprijsverhogende shit zoals het te vroeg moeten oogsten van mais en rijenbemesting in 2021? De grondwaterkwaliteit is onder controle! Het is een grote schande.

christo

Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter

09-07-2018 - De grondwaterkwaliteit in de Europese Unie (EU) is beter dan die van het oppervlaktewater. De nitraatvervuiling is dus afgenomen, wat betekent dat het mestbeleid effect heeft. Echter, de volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven doelen voor een goede ecologische en chemische status worden in het oppervlaktewater nog niet gehaald.

Nieuwsgrazer

Nog meer Grondwaterkwaliteit nieuws

Datum Onderwerp Reacties
31-05-2018 BodemHack Achterhoek: combineren van data en kennis over bodem-water-landbouw 0 reacties
31-05-2018 BodemHack Achterhoek: combineren van data enkennis over bodem-water-landbouw 0 reacties
13-11-2017 Maatwerk om grondwater te beschermen tegen nitraat 0 reacties
30-08-2015 Dijksma verdoet tijd met fosfaatrechten 2 reacties
25-03-2014 Politiek begrijpt niet wat voor goede landbouwpraktijk nodig is 10 reacties
13-05-2013 Strengere mestnormen in zuidelijk zand- en lössgebied 12 reacties
28-07-2012 Grondwaterkwaliteit bij melkveebedrijven beter dan bij andere bedrijven 3 reacties