Rijenbemesting

Foto's van rijenbemesting

Rijenbemesting nieuws

Aanmelden equivalente maatregelen kan tot en met 1 juni 2019

21-05-2019 -Had u de afgelopen 3 jaar hogere gewasopbrengsten? Of past u rijenbemesting in maïs toe op zand- en lössgrond?

Nieuwsgrazer

Mestbeleid; Brief regering; Elfde derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden

09-02-2019 - Het lijkt mij legitiem om de volgende vraag te stellen: waarom worden melkveebedrijven getrakteerd op extra kostprijsverhogende shit zoals het te vroeg moeten oogsten van mais en rijenbemesting in 2021? De grondwaterkwaliteit is onder controle! Het is een grote schande.

christo

Kali-advies mais 100 kilo lager

07-02-2019 - Het maximum advies voor de bemesting van snijmais met kali is verlaagd naar maximaal 200 kilo per hectare. Rijenbemesting heeft geen effect op de kalibenutting.

Nieuwsgrazer

Nog meer Rijenbemesting nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-01-2019 Extra stikstofruimte bij vrijwillige rijenbemesting 0 reacties
14-12-2018 Nieuw: Veenhuis Euroject Twin bemesters 0 reacties
27-05-2018 Proefveld voor het bemesten van maïsland 0 reacties
27-02-2018 Nieuwe maismeststof verhoogt opbrengst 0 reacties
13-02-2018 Bemestingadvies voor kalium in snijmais kan omlaag 0 reacties
05-02-2018 ​Druk op maisteelt neemt toe 96 reacties
25-01-2018 Rijenbemesting vraagt om nieuwe bemestingsadviezen 0 reacties
23-12-2017 Verplichte rijenbemesting mais op zand en löss 0 reacties
20-12-2017 GPS rijenbemesting must voor extra stikstof, maximale efficiëntie en goede opbrengst 0 reacties
22-11-2017 Deadline 24 nov zienswijze 6de Actieplan Nitraatrichtlijn 0 reacties
24-10-2017 Ez kan geen rapport lezen en Lto is niet wakker 71 reacties
19-10-2017 Nederland krijgt landbouwminister en nieuw mestbeleid 0 reacties
16-10-2017 Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet - Rijenbemesting in maïs verplicht 208 reacties
16-10-2017 Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet 0 reacties
26-06-2017 Aangepaste slangenpomp voor vinasse voor rijenbemesting 0 reacties
23-06-2017 RVO: 136 aanmeldingen voor equivalente maatregelen 0 reacties
18-05-2016 Eerste veldproeven 'Groen Fosfaat' gestart 0 reacties
05-05-2015 Uitspoeling naar grondwater voorkomen door rijenbemesting 13 reacties
27-03-2015 Demonstratie rijenbemesting in mais 1 reactie
28-04-2014 Ook de NMV is weer eens onaangenaam verrast 14 reacties
09-04-2013 WUR: Drijfmest in maisrij werkt 0 reacties
10-11-2012 Hoge maisopbrengst zonder fosfaat 5 reacties
14-09-2012 Demonstratie rijenbemesting (video) 0 reacties
13-08-2012 Maisteelt - Rijenbemesting 8 reacties
20-03-2012 Kali en zwavel bij strooien bij mais 12 reacties