Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019

Hoe kun je nu regelgeving verplichten die voorbaat niet is te borgen, en straks weer volop verhalen in de media dat veehouders zich niet aan de regels houden??, dit moet je als sector niet willen;

Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond, in het spraakgebruik wordt dit het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond gaan de onderstaande regels gelden.

Uitrijden met de sleepvoet is toegestaan, mits met een waterverdund systeem wordt gewerkt, waarbij de mest met 33% verdund moet zijn met water: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest dus. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 cm breed en met 15 cm afstand. De mest moet worden uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is.

De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, bij RVO te melden. Een praktische en goedkope methode om te registreren of de mest wel voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Daarom is het nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel is door de overheid gesteld dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund.

Uitrijden IN de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen vanwege een harde grond bij droogte (klei) of een tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Alleen het Pulse-tracksysteem is goedgekeurd door het ministerie. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het punt is dat deze machine nog in ontwikkeling is en daardoor nog niet te koop is.

De overheid heeft wel reeds aangekondigd dat per 2021 wel een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In diverse initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven zal hier de komende jaren aan gewerkt worden. LTO Nederland zal hierbij inzetten op praktische en betaalbare varianten.

Deel dit topic Wijzigingen mestaanwending per 2019 (ltonoord.nl)

Het uitrijdseizoen gaat weer bijna van start. Vanaf 16 februari 2019 mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland. Via het Besluit Gebruik Meststoffen is wel een aantal zaken gewijzigd, bijvoorbeeld rondom het uitrijden van vaste strorijke mest op gras op klei- en veengrond en het gebruik van de sleepvoetmachine.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+1
putjesschepper
Bij controle hem in tank laten zwemmen.
+1
Erco
@putjesschepper door de mixer trekken bedoel je
bio boer
Wens je wel succes om al je mest op 5cm breed strepen te krijgen terweil die ook nog verdunt is en de volume is toegenomen van 30m3 naar 40m3 de ha
Arrie94
@bio boer van 30 naar 45 😉
+1
pietjepuk
@bio boer Rij je het in twee keer. aanstaande zaterdag en over een paar weken nog een keer.
bio boer
@pietjepuk dat is altijd al beter dan alles in 1 keer
cjw73
@bio boer beter 1 keer goed dan 2 keer half.
Weidezicht
Zijn er al mensen die de tobroco controle proef hebben gemaakt?
bio boer
@Weidezicht wil je er een plaat overheen lassen ?
Weidezicht
@bio boer probeer ideeen op te doen. Vooral voor het aantonen van verdunning.
+4
casejxu
@Weidezicht

(klik om te vergroten)

Heb deze voorbij zien komen
Weidezicht
@casejxu top
buorman
@casejxu
Op de grond:
''U rijdt de verdunde mest uit met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. Dit doet u in strookjes tussen het gras. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn maximaal 5 cm breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval 15 cm.''

In de grond:
''De kuiltjes of sleufjes zijn niet meer dan 5 cm breed en de mest komt niet over de rand hiervan. Kuiltjes? De afstand tussen het midden van de rij met kuiltjes en de rij die daarnaast ligt is minimaal 15 cm.''

In de grond dus 15 cm h.o.h., op de grond 15 cm tussen de meststrookjes
Gaat met de Tobroco niet lukken denk?
casejxu
@buorman tobroco geen idee.... die heb ik toch niet
+1
buorman
@casejxu
Aan jou gericht omdat jij die foto plaatste 😃
bio boer
@buorman tobroco heeft idd de uitlopen/gootjes wel dicht bij elkaar is ook nog maar de vraag hoe actief ze gaan handhaven
buorman
@bio boer
't is vooral hoe gaan ze controleren/meten, 15 tussen de strookjes of 15 cm h.o.h.
En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb veel oude en dichte zode, daar krijg je echt geen 5 cm brede strookjes tussen het gras
Weidezicht
@buorman zal er om hangen. Zal het zaterdag eens opmeten.
newholland-
@casejxu welk mechanisatie bedrijf heeft dit zo gemaakt?
casejxu
@newholland- zzper
bio boer
@newholland- vraag mij af of ze het goed keuren ik heb mijn tobroco 3 jaar geleden weg gedaan ben blij dat ik hem kwijt ben
bio boer
@Weidezicht bij een 9 m3 tank vat/tank van 3 m3 die je eerst leegzuigt dan uit de mest put als ze komen dat laten zien of loonwerker met de sleepslang foto maken van de computter waar 33% water op staat en verklaring bij de factuur dat er 33% water is bijgemengd is
casejxu
@bio boer krijg je mooi gemixt spul van👍 als je dan toch water moet toevoegen dan homogeen door de mest heen
bio boer
@casejxu hoe wil je enigzins betrouwbaar overlaten komen dat het klopt
casejxu
@bio boer goeie vraag. Komt helemaal goed. Volgende week sleepslangen dus t is na de 1e snee pas een dingetje zeg maar
bio boer
@casejxu mag je wel pijlstok maken dan eerst de mest pijlen daar foto van dan water er bij dan weer pijlen en foto dan de berekening hoe veel m3 elke cm in je kelder is
casejxu
@bio boer suks zaten wij aan te denken. En dan aan de veilige kant gaan zitten. T water is wel meer werk maar bevorderd de groei wel behoorlijk
Weidezicht
@bio boer dat zou ik ook wel willen allen zit de put waarschijnlijk voor meer dan 2 / 3 vol tegen de tijd dat je bij ons het land in kunt.
bio boer
@bio boer en heb jij straks nog ruimte voor 33% water in je put. Een put van 1000 m3 moet al 330 m3 water
casejxu
@bio boer gaat goed komen
pieta
@bio boer 500
cjw73
@pieta jij wil 500 m3 water bij 1000 m3 mest doen en hij 666 m3 mest en 333 water.😉😉
+1
bio boer
@cjw73 gaat niet passen in een 1000m3 put denk ik
+1
cjw73
@bio boer past misschien wel maar het wordt wat een bende op het erf.🤔🤔
bio boer
@cjw73 het geeft wel aan hoe veel water je naar je land moetslepen sleepslang is tedoen als je 9m3 boeren tank hebt neem je nu nog maar 6m3 mest mee
cjw73
@bio boer mee eens. Alleen is bij mij niet aan de orde. Op zand moet je toch met de zodebemester. Doe overigens wel altijd extra water tijdens het sleepslangen.
Noorderling
@cjw73
Dat is ook vaak maar 2-4kuub per hectare waardoor het al veel mooier loopt en bij lange na geen 15. Het is mooi dat het met sleepslangen gedoogd wordt en het als de oplossing wordt gezien, in de praktijk valt die hoeveelheid water hard mee, niet iedereen heeft zo een paar honderd kuub water beschikbaar.
cjw73
@Noorderling na de eerste snee altijd 25% water erbij. Het IJsselmeer ligt achter de stal dus water zat. En er wordt volgens mij niks gedoogd met sleepslangen hoor.
De bemester die ze hier gebruiken is gewoon een zodebemester die het in de grond doet.
langeslagdiesel
@Weidezicht als je op het 6 duims mest aansluitpunt van de tank een bypass last van 2 duims en daar water mee trekt klopt het verhaal tot in detail. En het woord gemengd geladen.
+1
Piet1960
@langeslagdiesel Zal wel meer water in gaan denk ik, minder weerstand.
langeslagdiesel
@Piet1960 kwestie van een 2 duims kogelkraan er tussen zetten. Kan je de doorstroming mee regelen. Zal toch ff zoeken zijn naar het goede resultaat.
bio boer
@langeslagdiesel hoe weet jij waneer de vehouding klopt ? En ga jij die nvwa er van overtuigen mag er wel water meter tussen
langeslagdiesel
@bio boer watermeter is voor over 2 jaar. Nu moet je het alleen aannemelijk maken, meer niet. Dan is de doorstroming van een 2 duimer 1 derde van 6 duims. Niet zo moeilijk toch?
+6
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @langeslagdiesel:
de doorstroming van een 2 duimer 1 derde van 6 duims. Niet zo moeilijk toch?

Koekoek. Jij vergelijkt diameters, de doorstroming wordt echter bepaald door het oppervlak van de doorsnede = π x r² waarbij r de halve diameter is, dus:
een 2 duimer heeft een oppervlak van 3,14 x (25,4 mm)² = 2.026 mm²
een 6 duimer heeft een oppervlak van 3,14 x (3x25,4mm)² = 18.232 mm²

Dus wanneer beide vloeistoffen gelijke eigenschappen hebben kan een zes duimer negen maal zoveel verwerken als een 2 duimer. Ik weet natuurlijk niet of de doorsnee NVWA-er goed heeft opgelet op school.
+1
langeslagdiesel
@Jack Rijlaarsdam dat vind ik nou leuk en oplettend! Iemand die de theorie toetst, en een antwoord geeft waar je geen speld tussen krijgt. Chapeau!! Verderop in deze discussie zijn we het ook niet eens over het feit of je op deze manier tekort, genoeg, of te veel water mengt met een twee duims by pass. Ik denk dat het exact klopt. Des te dikker de op te zuigen mest is des te meer water je mee mengt. Dikke mest heeft een zeer hoge weerstand in de slang. Bij gier kan je dus 1,9e deel max aan water bij trekken zonder smoring in de twee duims water aanvoer. 🤫
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @langeslagdiesel:
of je op deze manier tekort, genoeg, of te veel water mengt met een twee duims by pass. Ik denk dat het exact klopt. Des te dikker de op te zuigen mest is des te meer water je mee mengt.

De wetgever eist dat je op twee delen mest één deel water bij mengt, die geeft er niets om hoe dik de mest is en dat daar de hoeveelheid water op wordt aangepast.
langeslagdiesel
@Jack Rijlaarsdam klopt dat de wetgeving dat eist. Zal de controleur op moment van controle een mestmonster moeten nemen en controleren op drogestof. En een zelfde monster op het mengsel wat op dat moment geladen is in de tank of onderweg is in de sleepslang.anders blijft het nate vinger werk. denk niet dat dat realiteit woord.Ik zie of lees nergens dat men op die manier te werk zal gaan als controlerend orgaan. Denk dat de kwaliteit van het werk in het veld en de manier van laden/ verpompen// water mengen zal bepalen of je goed zit. Over 2 jaar zal het wel anders gaan,maar nu nog niet. En mocht er te kort water in zitten, de mestafsluiter kan ook gesmoord woorden tijdens het laden / controle. Zie het probleem eigenlijk niet zo erg.
bio boer
@langeslagdiesel het probleem is dat je niet weet of het enigszins klopt je ziet niet hoeveel water je er door hebt hoe weetje hoe veel mest je nog op een ha rijd de nvwa heeft zelf ook geen flauw benul of de verhouding klopt als je 10 m3 tank hebt en je zet een tank met 3.300l naast die je elke keer leeg zuigt dan zie je wat er gebeurt of een simpele water meter er tussen zie je ook wat je doet
bio boer
@langeslagdiesel het probleem is dat je niet weet of het enigszins klopt je ziet niet hoeveel water je er door hebt hoe weetje hoe veel mest je nog op een ha rijd de nvwa heeft zelf ook geen flauw benul of de verhouding klopt als je 10 m3 tank hebt en je zet een tank met 3.300l naast die je elke keer leeg zuigt dan zie je wat er gebeurt of een simpele water meter er tussen zie je ook wat je doet
CorP
Quote Reactie van @bio boer:
het probleem is

dat de werkelijke werking van zulke bemestingstechnieken allemaal niet doorgerekend word, dan zal blijken dat het middel weer eens erger is dan de kwaal. Maar dat lijkt wel standaard vanuit NL Politiek.
bio boer
@CorP o ja dit draagt nergens aan bij industrie stoot allemaal stikstof uit of het allemaal effect heeft is nog de vraag met de geheime ruwe metingen van de wur
bio boer
@langeslagdiesel het probleem is dat je niet weet of het enigszins klopt je ziet niet hoeveel water je er door hebt hoe weetje hoe veel mest je nog op een ha rijd de nvwa heeft zelf ook geen flauw benul of de verhouding klopt als je 10 m3 tank hebt en je zet een tank met 3.300l naast die je elke keer leeg zuigt dan zie je wat er gebeurt of een simpele water meter er tussen zie je ook wat je doet
langeslagdiesel
@bio boer dat probleem kan je op twee manieren teckelen. Op je stopwatch je tank een keer vol zuigen door de twee duims met alleen water. Dus dan weet je hoeveel je laad in hoeveel tijd. Of er in der daad een watermeter tussen zetten. Die huur je dan een keer bij een bronbemalings bedrijf. Volgens mij weet je dan alles wat je weten wil.
casev
@langeslagdiesel je vergeet dat je sneller pompt wanneer de put vol zit, dan wanneer je het van 2 meter diep moet opzuigen
langeslagdiesel
@casev klopt. Dan gaat mijn theorie dus ook op. Onderin de put woord de mest vaak dikker.
weurding
Neem aan dat het uitrijden van water net zoveel kost als de mest per kuub....wat is dan de meerwaarde?
casejxu
@weurding net zo veel als de extra brandstof die het mij kosten om een zode open te snijden om daar de mest in te stoppen. Als ik het zelf uitrij tenminste dus dat komt goed. En dan weegt mijn tank zonder de zware schijven en hun constructie nog een paar 100 kilo minder waardoor ik zeker bij greppelkanten die altijd wat zwakker zijn behoorlijk minder schade aan zal richten
5cm is wel erg weinig vooral als je gaat verdunnen gaat de mest uitvloeien omdat je meer kub,s per ha bemest incl water.,het is van de zotte dat elk europees land z,n eigen mestregels heeft,in duitsland mag je niet eens injecteren ,in frankrijk gaat iedereen z,n eigen gang (regels of geen regels) ,dat noemen ze dan 1 europa.in dit bureau craties land kan je het wel vergeten.
hoest
Cvroegejr@online.nl">@Cvroegejr@online.nl

Dat is ook mijn grote ergenis. wij moeten ook wat anders ipv de huidige sleufkouter maar dan zoek je op internet en kom je daar nog gewoon nieuwe tanken tegen met alleen een ketsplaat 😞
klaasvaak
Mag een sleufkouter dan ook niet meer? Is toch iets anders dan een sleepvoet.
bio boer
@klaasvaak wat is een sleufkouter je moet gewoon messen hebben die het in de grond brengen
hoest
@klaasvaak
zo'n systeem hebben wij
google.com/search/…
Jaap40
@hoest stroken van 5cm breed is onmogelijk bij 33% water.
Je weet nagenoeg zeker dat je geen strepen krijgt, dat is na 1e snede wel een voordeel. Komen er geen mestdelen door bijvoorbeeld snel opdrogen in de voersilo.
hoest
@Jaap40
op zich wil ik best water toevoegen maar 33% is wel heel veel. Verder ben is huiverig voor Hoe ze gaan controleren als je een nvwa er treft met een slecht humeur hang je en anders is het goed?
langeslagdiesel
@hoest 33% water ten opzichte van wat??? Of je nou gier uitrijd of stopverf uit een pinkenput. Denk dat het eerste geen toevoeging nodig heeft en het tweede tot 50% water. Zal toch ff zoeken zijn.
hoest
@langeslagdiesel altijd 1/3 deel water erbij dik of dun maakt niet uit
langeslagdiesel
@hoest de gehaltes van gier wijken nogal af van drijfmest. Drijfmest heeft ook een enorme variatie in gehaltes. Dat heeft het bemonsteren de afgelopen jaren wel aangetoond. Des te dunner de basis substantie ( gier/mest) des te hoger het aandeel aanwezig water. Denk dat een rechter het ook waanzin vind als je vanuit milieu oogpunt water gaat aanlengen met 1,3e water, en de nodige diesel =CO2. 💩👀💧💦💧👍✌️
Leo,s vriend
Quote Reactie van Cvroegejr@online.nl">@Cvroegejr@online.nl:
,in duitsland mag je niet eens injecteren ,

Weet niet wat je onder injecteren verstaat, maar als je zodebemesten bedoeld, onzin, in Dld maakt dat steeds meer opgang
+3
bio boer
@Leo,s vriend dat snap ik best als de ketslpaat weer legaal wordt kan dat nog wel mooi in het voorjaar maar de volgende bemestingen wil ik toch wel met een bemester die netjes in strookjes tussen het doet dan in de zomer alles er onder besproeien
Leo,s vriend
Quote Reactie van @bio boer:
dat snap ik best als de ketslpaat weer legaal wordt kan dat nog wel mooi in het voorjaar maar de volgende bemestingen wil ik toch wel met een bemester die netjes in strookjes tussen het doet dan in de zomer alles er onder besproeien

Ja, helemaal mee eens.
+1
dwers
Denk dat bij mij de verhouding in de put al wel aardig klopt , is bij mij gier/ drijfmest de stromest ligt op de put en het regenwater van de mestplaat loopt ook in de put dunnere mest kan eigenlijk niet.
fokker
Ik heb al 2 dagen een klokpomp in de sloot hangen die pompt water in de put heb er een maatlat in staan die neem ik iedere dag op de foto dat is mijn bewijsmateriaal .Het wordt al een mooi dun soepje volgende week komt de loonwerker en pompt hem in 1 dag leeg hij voegt geen water meer toe .
+1
PIONIER
@fokker En hoe ga je bewijzen dat het elke keer de zelfde maatlat is???? 😀
buorman
Er is maar 1 probleem[pje] mannen:
Je moet 1 deel water bij 2 delen mest mengen, en jij mag/moet het aannemelijk maken dat correct gebeurd is op het moment dat je uitrijd.
Het maakt daarbij niet uit of dat dikke of dunne mest is, zelfs een mengsel wat maar voor een deel uit mest bestaat is dierlijke mest volgens rvo;
rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/…
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden mest , water , gras , onduidelijk , te koop , droogte , lto , grasland , controle , bodem , veen , onderzoek , bemesting , nederland , regelgeving , bedrijfsleven , overheid , grond , veehouders , drijfmest , boer , emissiearm , veengrond , rvo , uitrijden , regels , problemen , maken , machine , 1 en weer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!