Veengrond

Veengrond nieuws

In strijd tegen bodemdaling en CO2-uitstoot overweegt hij vernatting van zijn grond

03-09-2020 - Om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan wordt het tijd dat het Rijk serieus werk gaat maken van de vernatting van veenweiden. Herman Lenes, die boert op veengrond in Friesland, overweegt mee te doen aan een project, maar is ook voorzichtig. ‘Als het te nat wordt kan ineens je groeiseizoen naar de knoppen zijn.’

Nieuwsgrazer

‘Daling veengrond moet in 2030 met de helft worden verminderd’

03-09-2020 - Landelijk moet vastgesteld worden hoe ver veengronden nog mogen zakken. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De aanhoudende bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen, stelt de adviesraad, die onderzoek heeft laten uitvoeren naar de situatie in het Groene Hart.

Nieuwsgrazer

Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden

22-06-2020 - Nederlandse boeren mogen ook de komende twee jaar meer mest uitrijden dan veel van hun Europese collega's. De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met verlenging van de zogeheten derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Wel moeten de boeren aan extra voorwaarden voldoen.

Volgens Europese regels mogen boeren niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare grond. Voor Nederlandse boeren geldt echter een hogere limiet, net als voor hun collega's uit Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Die uitzonderingspositie is het gevolg van ons gematigde klimaat en de hoge opbrengst van het grasland.

250 kilo
Nederlandse boeren mogen daarom 230 kilo (op de zandgronden) tot 250 kilo stikstof (in de rest van het land) uitrijden. Wel moeten ze minstens 80 procent grasland hebben. Grasland neemt de mest beter op dan land waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd.
In de aanvullende voorwaarden staat nu dat mest uitrijden met een zogeheten sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen nog mag als het niet warmer is dan 20 graden. Ook het gebruik van drijfmest, met veel gier, wordt beperkt. Zo moet de uitstoot van ammoniak worden teruggedrongen.

Schouten is blij
Minister Schouten van Landbouw is blij dat de uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren wordt verlengd. "Het is goed nieuws voor boeren dat zij tot 2022 dezelfde hoeveelheid mest uit mogen rijden als in de afgelopen twee jaar. Ook de waterkwaliteit profiteert van dit besluit."
Ongeveer 19.000 boerenbedrijven maken gebruik van de derogatieregeling. Het besluit over verlenging van de regeling komt voor veel boeren wel laat: het mestseizoen loopt van februari tot en met juni.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veengrond nieuws

Datum Onderwerp Reacties
02-09-2019 Strokenteelt mais op veen geeft goede indruk 0 reacties
28-06-2019 Klei vermengt goed met veen 0 reacties
31-05-2019 Subsidie muizenpomp voor Friese veenweideboer 0 reacties
11-04-2019 Indonesische palmolie voor biodiesel vaak niet duurzaam 0 reacties
22-03-2019 ‘Opbrengsten maïsteelt veengrond zonder ploegen bijna gelijk aan opbrengsten gangbare teelt’ 5 reacties
27-02-2019 Akkerbouw staat voor uitdagingen op inklinkende veengrond 0 reacties
14-02-2019 Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019 74 reacties
14-01-2019 Melkveehouder kiest voor vroege mais 0 reacties
14-01-2019 Kiezen voor vroege mais 0 reacties
19-12-2018 Sleepvoetbemester blijft, regelgeving niet 0 reacties
02-10-2018 Gebruik sleepvoet beperkt mogelijk met extra weidegang 15 reacties
24-08-2018 Uitrijperiode mest op grasland verlengd 0 reacties
23-08-2018 Mest uitrijden op gras mag tot 30 september 0 reacties
31-07-2018 Grondwater verhogen tegen CO2 uitstoot 0 reacties
05-06-2018 Kringloopboer scoort met lage broeikasemissie 0 reacties
04-06-2018 Kringloopboeren scoren met lage broeikasemissies 0 reacties
23-05-2018 Sleepvoetverbod gaat vanaf 2019 in 87 reacties
19-05-2018 Boeren in Noord-Duitsland op veengrond 0 reacties
30-04-2018 Miljoen extra naar aanpak bodemdaling 0 reacties
26-04-2018 Miljoen extra naar aanpak bodemdaling 0 reacties
09-02-2018 Sleepvoetverbod op klei- en veengrond 0 reacties
11-01-2018 Rupsdumpers en halfvolle bunkers om laatste bieten te rooien 0 reacties
20-12-2017 Grasland scheuren? N-min monster noodzakelijk op zand- en lössgrond 0 reacties
02-11-2017 Veenbodem onder platteland zakt harder dan onder stad 0 reacties
11-10-2017 De Vries managet zijn bedrijf met KringloopWijzer 0 reacties
23-08-2017 Nederlands veen stoot steeds meer CO2 uit, bijna zo veel als een kolencentrale 32 reacties
08-06-2017 Regelbare drainage gaat verdroging niet tegen 0 reacties
31-05-2017 'Bodemdaling in veenweidegebieden ligt niet aan aan maisteelt' 0 reacties
15-01-2017 Tebbe Breedstrooier - Hoe zijn jullie ervaringen? 34 reacties
27-10-2016 Sleepvoetverbod per 1 januari 2018 19 reacties
16-06-2016 Demo graslandbemesting met bestaande en innovatieve machines 2 reacties
11-05-2016 Kan mest verdunnen de sleepvoet behouden? 34 reacties
05-06-2014 Trainingsdag met innovatieve bemester 7 reacties
19-09-2012 Friese strokenmais op veengrond geoogst 5 reacties
27-08-2012 'Gewasrotatie eis GLB ondoenlijk op veen' 0 reacties
13-08-2012 Veel onduidelijkheid over uitrijden mest 12 reacties
06-06-2012 Gezonde maïsteelt voor bodem en kievit 2 reacties
22-05-2012 Nieuw agendapunt: open dag op Koeien & Kansen-bedrijf De Vries 0 reacties