Bedrijfsleven

Bedrijfsleven nieuws

Stimulans GroenPact: partners investeren jaarlijks €600.000

16-01-2019 - GroenPact, het samenwerkingsverband voor groen onderwijs, gaat nieuwe fase in. De plannen zijn vandaag gepresenteerd door minister Schouten op de GroenPact Manifestatie in Fort Voordorp, Groenekan. De meer dan 40 partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt. Ze stellen jaarlijks €600.000 voor het platform beschikbaar.

Nieuwsgrazer

PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie

15-01-2019 - De PvdA doet een poging om alsnog een CO2-heffing voor het bedrijfsleven van de grond te krijgen. De opbrengst van die heffing moet gebruikt worden om gewone burgers minder te laten betalen aan de energietransitie.
PvdA-leider Asscher heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd zo'n CO2-heffing door te rekenen. Er wordt daarbij uitgegaan van een starttarief in 2021 van 45 euro per ton CO2 die uitgestoten wordt. Jaarlijks gaat het tarief met twee procent omhoog, naar 80 euro per ton in 2050.
In het klimaatakkoord, dat het kabinet heeft gesloten met verschillende maatschappelijke organisaties, is bewust niet gekozen voor een heffing voor de industrie. Die zou de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te veel aantasten.
Toch denkt de PvdA er nu alsnog steun voor te krijgen, omdat er ook in de coalitie kritiek is op het gesloten akkoord. Zo is D66 eigenlijk wel voor zo'n heffing en maken VVD en CDA zich grote zorgen over de betaalbaarheid van alle plannen voor gewone mensen.
Energiebelasting omlaag
Met een CO2-heffing voor bedrijven kan de rekening voor de burgers omlaag, redeneert de PvdA. Asscher wil de energiebelasting voor gezinnen met 150 euro per jaar verlagen. Hij vraagt het Centraal Planbureau de koopkrachteffecten daarvan door te rekenen.
"Zo gaan vervuilers betalen, belonen we wenselijk gedrag en ontzien we gewone mensen", schrijft Asscher in zijn verzoek aan het PBL. De CO2-heffing voor bedrijven is voor de PvdA een minimale voorwaarde om het klimaatakkoord te steunen.
In de coalitie ontstond afgelopen weekend irritatie na uitspraken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. Die zei dat de kans nihil is dat de plannen uit het klimaatakkoord allemaal uitgevoerd worden. Ook verweet hij D66-leider Jetten te drammen over het klimaat.
Gisteren werd er tijdens het wekelijkse coalitieoverleg "stevig gesproken" over de kwestie. Conclusie was volgens premier Rutte dat de afspraken uit het klimaatakkoord gewoon nog staan. GroenLinks heeft al laten weten een debat te zullen aanvragen over de klimaatplannen en de onenigheid in de coalitie.

Nieuwsgrazer

CBb wijst oncollegiale en vals spelende melkveehouders de deur

10-01-2019 - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed woensdag uitspraak in 7 zogeheten 'knelgevallen' in de melkveehouderij. In één geval kreeg de melkveehouder gelijk; het College had begrip voor zijn persoonlijke omstandigheden. In de overige gevallen bleek het CBb de melkveehouders de 'voorzienbaarheid' zwaar aan te rekenen. "Een steun in de rug voor minister Schouten," aldus een van de advocaten.

Nieuwsgrazer

Nog meer Bedrijfsleven nieuws

Datum Onderwerp Reacties
09-01-2019 Bezwaarschriften fosfaat zijn monsterklus voor CBb 4 reacties
09-01-2019 Rechter geeft weinig ruimte voor knelsituaties fosfaatrechten 0 reacties
20-12-2018 Krachten bundelen voor een inclusief Mexicaans voedselsysteem 0 reacties
19-12-2018 Rechter scheldt mestboetes kwijt omdat minister de spelregels niet bekend wilde maken 0 reacties
18-12-2018 CBb schrapt boetes overtreding Meststoffenwet 0 reacties
18-12-2018 Rechter springt in de bres voor beboete veehouders 2 reacties
13-12-2018 Anthos stopt deelname aan Brancheorganisatie Sierteelt 0 reacties
26-11-2018 Schouten onderzoekt klimaatbestendigheid landbouw 0 reacties
26-11-2018 Road2JapanXL 0 reacties
23-11-2018 Ondanks economisch groen licht Nederlands bedrijfsleven is agro-sector meest kritisch 0 reacties
22-11-2018 College van Beroep adviseert melkveehouders over slechte wetten bij de wetgever te klagen 1 reactie
20-11-2018 Consument moet ‘mindless minderen’ 0 reacties
13-11-2018 CBb wijst voorlopige voorziening vleesveehouders af 0 reacties
13-11-2018 Flexibele robotica voor voedselproductie 0 reacties
12-11-2018 Rechter wijst verzoek vleesveehouders af 0 reacties
29-10-2018 Zomer- en wintertijd blijven voorlopig 0 reacties
18-10-2018 Masterclass: Artificial Intelligence (AI) en hoger onderwijs 0 reacties
15-10-2018 LTO vraagt overheid om miljoeneninvestering voor programma Healthy Plants, Healthy Planet 0 reacties
11-10-2018 AVERE E-Mobility Conference - Holland E-mobility stand 0 reacties
09-10-2018 Kansen voor Nederlands bedrijfsleven bij wederopbouw Sint Maarten 0 reacties
08-10-2018 Nijpels: Nederlandse ambitie overtreft doelstelling klimaatrapport 0 reacties
08-10-2018 VHG presenteert vernieuwd lesmateriaal De Levende Tuin 0 reacties
27-09-2018 LTO Nederland vraagt €60 miljoen voor meer weerbare planten 0 reacties
22-09-2018 Dierziekten opnieuw onder de loep 0 reacties
17-09-2018 Meer preventie en minder ruimingen bij dierziekten 0 reacties
17-09-2018 TIM- Platform feestelijk gelanceerd op ATH 2018 0 reacties
17-09-2018 Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald 0 reacties
08-09-2018 Studiebeurs bedrijfsleven voor studenten diervoeding 0 reacties
07-09-2018 Studenten diervoeding ontvangen studiebeurs van bedrijfsleven 0 reacties
31-08-2018 Oezbekistan kijkt voor ontwikkeling van tuinbouw vooral naar Nederland 0 reacties
24-08-2018 ‘Fosfaatreductieplan was sectorbelang’ 1 reactie
22-08-2018 Compensatie voor fosfaatreductie dichterbij 18 reacties
21-08-2018 Rechter negeert bezwaar melkveehouders 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtszaak 0 reacties
21-08-2018 Fosfaatreductieplan blijft overeind in rechtzaak bij CBb 0 reacties
16-08-2018 Dwangsom ministerie vanwege uitblijven reactie fosfaatrechten 0 reacties
16-08-2018 Geen reactie fosfaatrechten kost ministerie dwangsom 0 reacties
05-08-2018 Handelsoorlog? Alles draait om de dollar 0 reacties
10-07-2018 Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken 0 reacties
10-07-2018 Kuikens moeten eerder gevoerd worden 0 reacties
10-07-2018 Rechter wil dat kuiken sneller voer en water krijgt 0 reacties
04-07-2018 Boeren zien nationaal landbouwakkoord wel zitten 8 reacties
29-06-2018 ​161.000 euro subsidie voor onderzoek ammoniakemissie 0 reacties
28-06-2018 100 miljoen euro voor samenwerking tussen bedrijfsleven en mbo 0 reacties
28-06-2018 Bijeenkomst bouw Smart City in China 0 reacties
13-06-2018 NVWA: 'Veel te doen in korte tijd' 0 reacties
12-06-2018 Samen een online beslissingsondersteunend hulpmiddel ontwikkelen 0 reacties
11-06-2018 Glastuinbouw kan verdere substantiële reductie CO2-emissie realiseren 0 reacties
07-06-2018 CBb: geen extra fosfaatrechten voor melkveehouders 26 reacties
07-06-2018 Rechter weigert spoedprocedure extra fosfaatrechten 0 reacties
06-06-2018 M​elkveebedrijf mag kalveren afvoeren van CBb 0 reacties
04-06-2018 Bedrijfsleven wil inzetten op groene waterstof 0 reacties
04-06-2018 Onderwijsorganisaties AOC Oost en Groene Welle samen verder 0 reacties
23-05-2018 „Fosfaatboetes schenden geen mensenrechten” 0 reacties
12-05-2018 Vlaamse minister pakt wél door met statiegeld en recyclen van blikjes en flesjes 0 reacties
07-05-2018 Deelnemers voor ontwerpatelier gevraagd 0 reacties
05-05-2018 Kalf uit 2018 gaat vrijuit in I&R-onderzoek 0 reacties
04-05-2018 Boeren en tuinders intensiveren aanpak bodemdaling veenweidegebieden in West-Nederland 0 reacties
04-05-2018 Rechter heft I&R-blokkade melkveebedrijf deels op 0 reacties
04-05-2018 Rechter heft deel I&R-blokkade melkveebedrijf op 0 reacties
04-05-2018 Bedrijfsblokkades NVWA deels onterecht 0 reacties
26-04-2018 RIVM: afspraken over zout en suiker moeten veel strenger 0 reacties
25-04-2018 Geen gezamenlijke commissievergadering over FAVV 0 reacties
24-04-2018 CBb moet tal van rechtzaken van veehouders tegen de overheid behandelen 6 reacties
24-04-2018 CBB buigt zich over eerste I&R-rechtszaak 1 reactie
18-04-2018 Schouten moet illegale stalbeelden serieus nemen 0 reacties
18-04-2018 Schouten moet geschoten stalbeelden serieus nemen 0 reacties
18-04-2018 Schouten moet stiekem geschoten beelden serieus nemen 0 reacties
18-04-2018 Schouten moet stiekeme beelden serieus nemen 0 reacties
18-04-2018 Schouten moet van rechter stiekeme opnames serieus nemen 0 reacties
18-04-2018 Rechter dwingt Schouten stiekeme opnames serieus te nemen 0 reacties
16-04-2018 Besluit openbaar maken studies imidacloprid vernietigd 0 reacties
13-04-2018 Fruitport West-Brabant van start 0 reacties
06-04-2018 Milieu-organisaties richten zich vaker rechtstreeks tot het bedrijfsleven - 0 reacties
05-04-2018 Provincie Zuid-Holland in hogere versnelling naar een circulaire economie 0 reacties
03-04-2018 Verticale landbouw in Koepelgevangenis in Arnhem 0 reacties
03-04-2018 ‘Klimaatopgave samen met bedrijfsleven oppakken’ 0 reacties
29-03-2018 CBb schrapt maatregelen tegen aantal pluimveeslachterijen 0 reacties
29-03-2018 NVWA te streng voor pluimveeslachterijen 0 reacties
29-03-2018 Herrie over consultants in privé met loopbaan bij FAVV 0 reacties
29-03-2018 Kabinet wil schade landbouw door Brexit beperken 0 reacties
26-03-2018 Landbouwer krijgt centrale rol in datahub-project 0 reacties
23-03-2018 Werkgroep komt met vijftien I&R-verbeterpunten 58 reacties
23-03-2018 Suzanne Wolfs nieuwe kennismaker pluimvee 0 reacties
20-03-2018 POV gaat in beroep tegen NVWA-tarieven 0 reacties
19-03-2018 POV tekent namens alle bezwaarmakers beroep aan bij CBB tegen NVWA-tarieven 0 reacties
13-03-2018 ‘Meestribbelen’ industrie levert 2 jaar uitstel op statiegeld PET-flesjes op 0 reacties
09-03-2018 ‘ Dialoog over food leidt tot vertrouwen’ 0 reacties
08-03-2018 Boetes Meststoffenwet mogelijk in strijd met EU-wetgeving 0 reacties
08-03-2018 Schoneveld Breeding vindt passende locatie in gloednieuw World Horti Center 0 reacties
08-03-2018 Koningin Maxima opent s werelds eerste glastuinbouw kennis- en innovatiecentrum in Westland 0 reacties
26-02-2018 PvdD vreest partijdigheid Commissie Sorgdrager 0 reacties
22-02-2018 Gemeente positief over mogelijke komst hippisch kenniscentrum Maasland 0 reacties
19-02-2018 Samen innovaties versnellen op Innovation Expo 2018 0 reacties
15-02-2018 NVWA handelde disproportioneel bij afvoeren vee van melkveebedrijf in Ureterp 4 reacties
13-02-2018 Gezocht: Innovaties voor en door pluimveehouders 0 reacties
12-02-2018 EU wil irrigeren met afvalwater meer ingang doen vinden 0 reacties