Rivm

Rivm nieuws

EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

11-02-2019 - Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Nieuwsgrazer

Europees onderzoek: onverwacht weinig salmonella in kippenvoer

11-02-2019 - Bij Europees ringonderzoek in februari 2018 is dit keer onverwacht weinig salmonella in kippenvoer aangetroffen. Dat meldt het RIVM. Het feit dat er onverwacht weinig salmonella in het kippenvoer is aangetroffen wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat onbekende stoffen in de partij kippenvoer zaten die de

Nieuwsgrazer

‘Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak 'stijgende' ammoniakconcentraties’

08-02-2019 - De stijgende ammoniakconcentraties in natuurgebieden worden niet veroorzaakt door hogere metingen in de lucht, maar door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM.

Nieuwsgrazer

Nog meer Rivm nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-02-2019 ‘Foutieve wiskundige bewerkingen RIVM oorzaak hoger ammoniakconcentraties’ 0 reacties
07-02-2019 Kamer bijgepraat over ammoniak 0 reacties
07-02-2019 Kamer bijgepraat over ammoniak 0 reacties
07-02-2019 Kamer bijgepraat over ammoniak 0 reacties
07-02-2019 Meningen blijven verdeeld in ammoniakdossier 0 reacties
07-02-2019 RIVM: niets mis met ammoniak-statistiek 8 reacties
17-01-2019 Grotere concentratie ammoniak door schone lucht 0 reacties
17-01-2019 Grotere concentratie ammoniak door schone lucht 0 reacties
17-01-2019 Grotere concentratie ammoniak door schone lucht 0 reacties
11-01-2019 Vee opstallen na brand vuilverbrander 0 reacties
20-12-2018 Afname fijnstof stagneert in 2017 0 reacties
14-12-2018 RIVM brengt 'staat van zoönosen' 0 reacties
11-12-2018 Provincie Friesland subsidieert Kennisplatform Veehouderij van RIVM 0 reacties
02-12-2018 RIVM verklaart verschil tussen gemeten en berekende ammoniakconcentratie 0 reacties
28-11-2018 ‘Methaan van koeien is helemaal niet schadelijk’ 26 reacties
28-11-2018 RIVM verklaart verschil tussen gemeten en berekende ammoniakconcentratie 0 reacties
23-11-2018 WGS zal ook in industrie enorme vlucht nemen 0 reacties
22-11-2018 'Maatregelen preventieakkoord onvoldoende’ 0 reacties
21-11-2018 Eierconsumptie 7 procent gestegen 0 reacties
21-11-2018 Verschillen in vleesconsumptie? Nee, wel in meetmethode en periode 0 reacties
21-11-2018 ‘Nederland eet gezonder, maar er is nog veel winst te behalen’ 0 reacties
23-10-2018 Relatie nabijheid geitenhouderij en verhoogde kans op longontsteking bevestigd 0 reacties
23-10-2018 Relatie nabijheid geitenhouderij en verhoogde kans op longontsteking bevestigd 0 reacties
22-10-2018 Rondom pluimveehouderijen geen grotere kans op longontsteking 0 reacties
20-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
19-10-2018 RIVM richt onderzoek op de inname van MOAH 0 reacties
19-10-2018 RIVM onder vuur (3): ammoniakemissie van Nederlandse boeren blijkt kleiner dan het RIVM berekent 0 reacties
16-10-2018 Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar 0 reacties
04-10-2018 Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie 0 reacties
02-10-2018 RIVM: 'Uitstoot fijnstof paasvuren vergelijkbaar met jaarwisseling' 0 reacties
28-09-2018 Waarom het RIVM steeds onder vuur ligt (2): de onverklaarbare trendbreuk van 2016 0 reacties
17-09-2018 Waarom het RIVM steeds onder vuur ligt: ammoniakkunde voor dummies 0 reacties
04-09-2018 'RIVM meet helemaal niet de ammoniakrealiteit van Nederland' 0 reacties
03-09-2018 ‘RIVM meet helemaal niet de ammoniakrealiteit van Nederland’ 7 reacties
30-08-2018 'Kritiek op ammoniakmetingen RIVM klakkeloos overgenomen' 0 reacties
09-08-2018 Smog en astma bij heldere zomerlucht; hoe kan dat? 0 reacties
08-08-2018 RIVM: opvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen 0 reacties
08-08-2018 Nationaal hitteplan in heel Nederland actief 0 reacties
08-08-2018 Rodenticiden blijken niet zo ongevaarlijk als gedacht 0 reacties
08-08-2018 RIVM trekt Nationaal Hitteplan in na dalen van temperaturen 0 reacties
05-08-2018 RIVM: brand afvalberg levert geen gevaar op 0 reacties
02-08-2018 Langste hittegolf óóit en mogelijk komen daar nóg 6 dagen bij 0 reacties
02-08-2018 Temperatuur loopt op: RIVM haalt hitteplan weer uit de la 0 reacties
24-07-2018 LTO Glaskracht Nederland adviseert tuinders met een tropenrooster te werken 0 reacties
23-07-2018 Langdurig warm, Nationaal Hitteplan van kracht 0 reacties
19-07-2018 Minder tekenbeten gemeld dan verwacht in droge julimaand 0 reacties
18-07-2018 'Geen duidelijke relatie tussen aandoeningen en wonen bij landbouw' 0 reacties
10-07-2018 Nederweert verbiedt pluimveehouders meer fijnstof uit te stoten 0 reacties
10-07-2018 Cocktail van middelresten onschadelijk voor schildklier 0 reacties
10-07-2018 Cocktail van middelresten niet schadelijk voor schildklier 0 reacties
10-07-2018 Stapelen van middelresten niet schadelijk voor schildklier 0 reacties
10-07-2018 Stapelen residu lijkt ongevaarlijk voor gezondheid 0 reacties
10-07-2018 Stapelen residu lijkt onschadelijk voor gezondheid 0 reacties
09-07-2018 LTO: 'Rapport over gezondheid en landbouw is positief voor ons' 0 reacties
09-07-2018 RIVM: geen verband tussen gezondheid en nabijgelegen boerderijen 0 reacties
09-07-2018 Afvalbrand bij Twence heeft geen gevolgen voor smaak van melk van boer Jan Mulder 0 reacties
06-07-2018 Ctgb: Gezondheidsverkenning RIVM geen aanleiding tot ingrijpen bij gewasbeschermingsmiddelen 0 reacties
06-07-2018 Geen relatie gewasbescherming en gezondheid omwonenden 0 reacties
06-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij gaat maatregelen onderzoeken geurhinder 0 reacties
05-07-2018 Commissie Geurhinder Veehouderij ingesteld 0 reacties
04-07-2018 Honderdduizend Nederlanders hebben morbide obesitas 0 reacties
02-07-2018 RIVM: "Inname van minerale oliën via voedsel is beperkt" 0 reacties
29-06-2018 "Inname van minerale oliën via voedsel is beperkt" 0 reacties
18-06-2018 Recordjaar: RIVM verwacht half miljoen tekenbeten binnen twee maanden 0 reacties
16-06-2018 RIVM heeft een derde ammoniakmeetpunt vlakbij stal 0 reacties
16-06-2018 RIVM heeft een derde ammoniakmeetpunt vlakbij stal 0 reacties
06-06-2018 ​Door eten van vlees niet vaker ESBL’s 0 reacties
03-06-2018 Rotgers constateert tweede verkeerd geplaatst meetstation RIVM 0 reacties
03-06-2018 Kalibratie RIVM is een keuze 0 reacties
23-05-2018 Blootstelling aan bisfenol A zeer beperkt 0 reacties
23-05-2018 Blootstelling aan bisfenol A zeer beperkt 0 reacties
22-05-2018 Het RIVM kan ammoniakmetingen niet kalibreren 0 reacties
18-05-2018 GS Brabant: geen belang bij betere metingen ammoniak 0 reacties
18-05-2018 RIVM: Effect van individueel meetstation zeer beperkt 0 reacties
18-05-2018 RIVM: Effect van individueel meetstation ammoniak zeer beperkt 0 reacties
18-05-2018 'Onderzoek RIVM naar fijnstof door paasvuren was al gepland' 0 reacties
17-05-2018 RIVM meet onterecht te hoge ammoniakconcentraties uit landbouw 0 reacties
17-05-2018 RIVM meet te hoge ammoniakconcentraties uit landbouw 0 reacties
17-05-2018 RIVM meet te hoge ammoniakconcentraties uit landbouw 0 reacties
15-05-2018 Effect niet-naleving mestregels niet te kwantificeren 0 reacties
14-05-2018 Ammoniakemissie daalde in ruim 25 jaar met 64 procent 0 reacties
09-05-2018 Tijd voor een nieuw dieren- en mestschandaal: nu weer kippen en varkens 1 reactie
09-05-2018 Bijna eenderde van 500 gecontroleerde varkens- en kippenboeren in de fout met administratie 0 reacties
02-05-2018 Vlees eten leidt niet tot meer ESBL-bacteriën 0 reacties
02-05-2018 RIVM: Door eten van vlees niet vaker ESBL's 0 reacties
26-04-2018 RIVM adviseert nieuw systeem voor productverbetering 0 reacties
26-04-2018 RIVM wil meer zout en suiker uit het eten 0 reacties
26-04-2018 RIVM: afspraken over zout en suiker moeten veel strenger 0 reacties
24-04-2018 Rapport RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling residuen gewasbescherming verschijnt 1 juli 2018 0 reacties
20-04-2018 Europa gebruikt Nederlands rekenmodel voor risicoschatting van pesticiden in voedsel 0 reacties
19-04-2018 NVP zet vraagtekens bij onderzoek RIVM naar ziekteverwekkers in de vleeskuikenhouderij 0 reacties
19-04-2018 RIVM onderzoekt ziekteverwekkers in de vleeskuikehouderij 0 reacties
19-04-2018 NVP: werk niet klakkeloos mee aan vragenlijst ziekteverwekkers vleeskuikenhouderij 0 reacties
05-04-2018 Kamervragen over RIVM-onderzoek naar 'cultureel erfgoed' paasvuren 0 reacties
03-04-2018 RIVM gaat gevolgen van paasvuren serieus onderzoeken 0 reacties
29-03-2018 RIVM en Rikilt willen wetgeving voor maximum gehalte synefrine in voedingssupplementen 0 reacties
16-03-2018 NVWA verbiedt MMS en RIVM waarschuwt voor andere voedingssupplementen 0 reacties