Stikstofdepositie

Stikstofdepositie nieuws

Goed nieuws uit assen?

17-01-2022 - Boerenactie FDF in Assen lijkt groot succes‘Geen gedwongen onteigening van boerenbedrijven in Drenthe’

17 januari 2022AssenDrenthereageer

De actie van Farmers Defence Force (FDF) maandag in Assen lijkt een groot succes te zijn geworden. „We hebben de toezegging gehad van de gedeputeerde dat er geen gedwongen onteigening van boeren zal plaatsvinden, voordat de stikstofdepositie van alle bedrijven in beeld is gebracht.” Aldus woordvoerster Sieta van Keimpema van FDF.

Van Keimpema verklaart de positieve houding van de provincie Drenthe onder meer door wat het WOB-verzoek van Greenpeace vorige week allemaal boven tafel heeft gebracht. „Dat was pure misleiding en de betreffende ambtenaren zijn ook door het Planbureau op de vingers getikt. Ik werd er helemaal koud van hoe boeren waren neergezet."

Jumo in Beilen

Vanochtend trokken boeren met zo'n twintig trekkers naar het provinciehuis in Assen. Aanleiding was een hoorzitting is bij de provincie Drenthe over het distributiecentrum van supermarkt Jumbo in Beilen. FDF wilde dat het distributiecentrum een natuurbeschermingsvergunning aanvraagt, die nodig is voor bedrijven die stikstof uitstoten en daarop vervolgens ook handhaaft.

Eerst meten

Volgens Van Keimpema is door de onthullingen na het WOB-verzoek duidelijk geworden dat er nu eerst gemeten moet worden van wie de stikstofdepositie in een bepaald afkomstig is en welke gebiedsgerichte aanpak daar op moet volgen. „Dat hebben ze in Drenthe heel goed begrepen en ik hoop dat die houding in de rest van Nederland wordt overgenomen.”

Gastvrij onthaal

Van Keimpema vertelt dat de sfeer in Assen vanochtend beduidend anders was dan die in Zwolle, vorige week. Boeren protesteerden toen tijdens een hoorzitting tegen het besluit van de provincie Overijssel om niet te handhaven op een Natuurbeschermingsvergunning van het distributiecentrum van Jumbo in Raalte. „Daar kregen we heel veel tegenwerking. In Drenthe werden de boeren ontvangen met koffie en koek en werd meteen een livestream georganiseerd. Dat gaf de boeren een heel goed gevoel. Dat was vorige week in Zwolle wel anders.”

Jawis

‘Geen gedwongen onteigening van boerenbedrijven in Drenthe’

17-01-2022 - De actie van FDF maandag in Assen lijkt een groot succes te zijn geweest gehad. FDF meldt de toezegging te hebben gekregen dat geen boeren worden onteigend, voordat duidelijk is wie nu echt voor de stikstofdepositie verantwoordelijk is.

Nieuwsgrazer

Bekritiseerd Aerius-model zeven dagen buiten gebruik

12-01-2022 - Aerius Calculator, het instrument dat wordt gebruik op de stikstofdepositie te berekenen op Natura 2000-gebieden bij toestemmingsverlening, krijgt op donderdag 13 januari de jaarlijkse update. Hierdoor is het een week buiten gebruik.

Nieuwsgrazer

Nog meer Stikstofdepositie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-01-2022 Bekritiseerd Aerius-model zeven dagen buiten gebruik 44 reacties
04-01-2022 Vion heeft geen natuurvergunning nodig in Boxtel 0 reacties
03-01-2022 Voorwaarden extern salderen 0 reacties
03-01-2022 Voorwaarden extern salderen 0 reacties
15-12-2021 Hoe staat het eigenlijk met onderzoek UvA? 1 reactie
04-06-2021 Column: Stikstofdepositie geen bedreiging voor natuur in uiterwaarden 7 reacties
17-11-2020 Boeren weer op trekker naar Den Haag, wat willen ze bereiken? 0 reacties
12-06-2020 Stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven 4 reacties
09-03-2020 Minder vlinders door stikstofdepositie 0 reacties
02-03-2020 Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening van bijdrage landbouw aan stikstofemissie 0 reacties
21-02-2020 'Effect stikstofmaatregelen raakt ondergesneeuwd' 0 reacties
20-02-2020 Mesdagfonds: veel minder stikstofdepositie landbouw 0 reacties
29-01-2020 Landbouw Collectief praat op 5 februari verder met kabinet en provincies 0 reacties
29-01-2020 'Ook zonder landbouw en industrie blijft stikstofneerslag in veel Natura 2000-gebieden te hoog' 0 reacties
28-01-2020 Stikstoflast blijft zelfs in leeg land 0 reacties
27-01-2020 ‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’ 8 reacties
30-12-2019 Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie 0 reacties
29-11-2019 Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen 1 reactie
27-11-2019 'Generieke drempelwaarde op korte termijn moeilijk' 0 reacties
14-11-2019 'Natuur zal niet echt profiteren van stikstofmaatregelen van het kabinet' 0 reacties
11-11-2019 Stikstofdepositie wordt vanaf januari daadwerkelijk gemeten 0 reacties
31-10-2019 Welk stikstofbeleid voert Vlaanderen? 0 reacties
25-10-2019 Eerlijke en snelle oplossing . 33 reacties
16-10-2019 Kamer wil betere stikstofmetingen 1 reactie
16-10-2019 ​Schouten onderzoekt Duitse drempelwaarde 0 reacties
14-10-2019 Studie naar stikstofdepositie en natuur 0 reacties
13-10-2019 Open brief aan minister Schouten en Johan Remkes: zo kunt u het stikstofdossier weer vlot trekken 0 reacties
02-10-2019 ‘Boeren bij Schiphol aan verkeerde adres’ 21 reacties
26-09-2019 Stikstofdepositie onderzocht in opdracht van Mesdag-fonds 0 reacties
26-09-2019 Mesdagfonds laat met spoed depositie van stikstof meten 0 reacties
25-09-2019 Spoedonderzoek naar stikstofuitstoot in natuur 0 reacties
25-09-2019 Column: Wat hangt ons boven het hoofd? 0 reacties
22-09-2019 Stikstof hartstikke goed voor 'de' natuur... 1 reactie
12-09-2019 LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot 107 reacties
31-07-2019 WOB over PAS-meldingen blijft anoniem 0 reacties
29-05-2019 Raad van State veegt PAS volledig van tafel 0 reacties
09-11-2018 POV pleit voor betere wetenschappelijke onderbouwing PAS 0 reacties
30-08-2018 'Kritiek op ammoniakmetingen RIVM klakkeloos overgenomen' 0 reacties
15-03-2018 GroenLinks wil moratorium op uitgifte PAS-vergunningen 0 reacties
14-03-2018 GroenLinks wil moratorium op uitgifte PAS-vergunningen 2 reacties
31-12-2017 Mag grenswaarde uit Programma Aanpak Stikstof in bestemmingsplan? 0 reacties
20-12-2017 Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 0 reacties
20-12-2017 Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof 0 reacties
19-12-2017 Natuurbeschermingswetvergunning voor mestvergisting in Sint-Oedenrode 0 reacties
30-09-2017 Landbouw produceert minder stikstof in 2030 0 reacties
27-09-2017 Stikstofdepositie landbouw 7 % lager in 2030 0 reacties
27-09-2017 Kamer verwerpt inkrimping veestapel 0 reacties
26-09-2017 Landbouw produceert minder stikstof in 2030 0 reacties
26-09-2017 Landbouw produceert minder stikstof in 2030 9 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
08-08-2017 Onderzoek: ‘Stikstofdepositie bedreiging biodiversiteit’ 0 reacties
08-08-2017 Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 0 reacties
02-06-2017 Blogserie uitspraken PAS (deel 5): drempel- en grenswaarde in relatie tot Habitatrichtlijn 0 reacties
05-04-2017 Vakbonden eisen pas op de plaats in ammoniakbeleid 24 reacties
19-01-2015 Stikstofdepositie berekenen PAS 8 reacties
14-10-2014 RIVM betreurt ophef over hun werkwijze 4 reacties
10-10-2014 RIVM leidt de aandacht af van het mestdossier 2 reacties
26-07-2014 Van het pad afgeraakt met ammoniak 12 reacties
30-05-2014 Lodders: Berekening depositie klopt niet 2 reacties
20-05-2014 Stikstofdepositie op natuur veel lager dan verondersteld 9 reacties
05-07-2013 Grenswaarde in PAS 0 reacties
18-11-2008 Uitbreiding melkquotum is slecht voor natuur, klimaat en dierenwelzijn. 7 reacties
27-12-2011 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) lijkt een droom 4 reacties