Fosfaattop of flop?

Persbericht DDB:

Eensgezindheid in de sector om voor de melkveehouders zo snel mogelijk te komen tot de garantie van een nieuwe derogatie, was de doelstelling van DDB voorzitter Sieta van Keimpema toen zij op een symposium te Joure, 22 september jl. alle vertegenwoordigers van de sector opriep om “bij elkaar te gaan zitten, zichzelf op te sluiten in een hok en er pas uit te komen als we een eensgezind plan hebben over hoe de derogatie te behouden”. Met één stem zou de sector daarna staatssecretaris Van Dam kunnen overtuigen hoe de derogatie veiliggesteld zou moeten worden.

Dat LTO deze eensgezindheid niet nastreeft en verdeeldheid in de sector lijkt te willen benadrukken blijkt uit het feit dat LTO de op een na grootste belangenbehartiger voor de melkveehouders, de DDB, niet uitgenodigd heeft voor de zogenoemde “fosfaattop” die maandagavond 14 november plaats zal vinden.
Een gemiste kans op meerdere terreinen vindt de DDB: door de DDB uit te sluiten ontneemt de vergadering zich de nodige verdieping in de problematiek die alleen bereikt kan worden door een probleem van vele kanten te belichten. Deze verdieping in de discussie is zeer noodzakelijk nu de vergadering in grote mate zal worden bepaald door de input van partijen die al jaren niet tot een oplossing hebben kunnen komen. Het waren immers LTO en NZO die een aantal jaren geleden staatssecretaris Dijksma overtuigden van hun slagvaardigheid om te voorkomen dat het fosfaatplafond zou worden overschreden. Een hopeloos mislukte missie.

Nu de zwarte Piet toespelen aan Brussel, als zou het Nitraatcomité hoofdschuldige zijn bij het blokkeren van een oplossing is onwaar en onwaardig: het was de Nederlandse overheid die het fosfaatplafond heeft aangedragen met als referentie 2002 om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen en het was aan de Nederlandse overheid om dit beleid te borgen met maatregelen en controles.

Zowel de Nederlandse overheid als NZO en LTO hebben met hun laakbaar optreden en hun lobby voor afschaffing van de melkquotering en het stimuleren van de groei van de Nederlandse melkproductie de huidige problemen én de financiële schade die eruit voort vloeit, veroorzaakt.

De input die de DDB had kunnen leveren aan de discussie, bevat onder andere de achtergrondinformatie die de DDB heeft opgedaan in twee gesprekken met het Nitraatcomité in respectievelijk september 2015 en maart 2016. Tevens heeft de DDB met haar visie over de ontwikkelingen van de zuivelmarkt na afschaffing van de melkquotering en de risico’s voor Nederland bij het overschrijden van het fosfaatplafond, de situatie in de zuivelsector vroegtijdig en juist geïnterpreteerd.

Het was tevens de DDB die als eerste met een uitvoerbaar plan is gekomen voor de besteding van de 23 miljoen euro uit Brussel, om de fosfaatproductie via een melkveereductieplan (slacht- of exportpremie) in een kort tijdsbestek te kunnen verminderen.

Terwijl de DDB na het eerste hulppakket uit Brussel al aandrong op een opkoopregeling voor de melkveehouderij om zo weer onder het fosfaatplafond te komen. Daar door kon ook de generieke korting voor melkveehouders die niet gegroeid zijn worden beperkt of zelfs voorkomen. Ook de oproep om via een noodwet een standstill te bewerkstelligen, is een constructieve bijdrage van de DDB aan de discussie geweest – vooral gezien het feit dat dit wel degelijk uitvoerbaar is via het juridisch kader (Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen in 1983/1984).
Omdat er bij de DDB als tweede belangenbehartiger voor melkveehouders geen sprake is van gebrek aan representativiteit of gebrek aan visie en kennis van de problematiek om aan het overleg deel te nemen, blijft slechts de conclusie over dat LTO op grond van persoonlijke gronden deelname van de DDB in de weg staat. Het is juist deze emotioneel, instabiele onvolwassenheid waar de sector nu niet op zit te wachten. Een zakelijke opstelling, waarbij alle representatieve vertegenwoordigers van de melkveehouderij in het overleg betrokken worden, is een vereiste! Eendracht maakt macht.

Het beperken van de economische schade voor de melkveehouders, indien de Nederlandse melkveehouderij niet snel de fosfaatproductie weet te verlagen en met aanvaardbare voorstellen komt bij het Nitraatcomité om een volgende derogatie veilig te stellen, behoort leidend te zijn.
LTO kiest helaas voor haar eigen dubieuze agenda waarmee ze de sector opnieuw en onnodig slecht vertegenwoordigd.
De DDB heeft zich in haar tienjarig bestaan altijd opengesteld voor het overleg, ook met niet gelijkgestemden, en heeft in die overleggen altijd blijk gegeven van een constructieve en oplossingsgerichte opstelling en input.

De DDB zet haar belangenbehartiging voor haar leden onverminderd voort: de voorzitter van de DDB zal aanstaande dinsdag 15 november in een gesprek met Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, onder andere nalatigheid van overheden jegens hun burgers (en in dit geval boeren) aan de orde stellen. En ook aangaande het behoud van derogatie staat het nodige op de agenda.

Voor meer informatie:
Sieta van Keimpema, voorzitter Dutch Dairymen Board
Grasbaal

Laatste  |  

Reacties

+3
groeier
Veel belangrijker is dat vanavond een goed plan naar buiten komt.
+1
kaas
@groeier ik weet niet wie wie uitnodigt is dat de zuivel , nzo ,lto of voer industrie .
maar deze fout is dus al een echt valse start dan moet je ook zorgen dat je iedereen uitnodigt.
+1
koetje 33
@kaas
DDB kan best vandaag nog samen gaan met LTO en vooruit kijken i.p.v. achteruit.
Todi
Sieta pas op dat je elkaar niet voor de voeten loopt.
+1
Melkveehouder6
Ik denk dat de lto ook alleen maar aan tafel zit om te luisteren, de knopen worden door de NZO en de banken door gehakt en EZ mag her en der wat gaten dichten........
+7
cs-agrar
Quote Reactie van @Melkveehouder6:
de lto ook alleen maar aan tafel zit om te luisteren

Maar dit kunstje flikken ze vaker, andere belangenbehartigers niet uitnodigen. Resultaat is tot nu toe elke x brandhout geweest, ze leren nog niet erg hard
+2
Melkveehouder6
@cs-agrar Ja, maar er zijn tegenwoordig zoveel groepjes die wat vinden. Als je ze allemaal uitnodigt heb je een zaal van 200 man vol, probeer dan maar eens tot een standpunt te komen waar iedereen mee kan leven....
En het plan van Sieta voor een slachtpremie gaat ook niet helpen als er nog vrachtwagens koeien uit het buitenland blijven komen.............
+4
mlkvhoudr
@Melkveehouder6

Blijf het tenenkrommend vinden hoe zij als voorzitter van een ondernemersclubje steeds maar weer de schuld bij anderen neerlegd.

Zo ondernemers onwaardig gedrag vind ik dat.
+11
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Zo ondernemers onwaardig gedrag vind ik dat.

Het is gewoon zo , doe je ondernemers ogen eens open! LTO heeft er gewoon niks van gemaakt en dat mag gerust gezegt worden!
+1
pieter p
Quote Reactie van @George:
LTO heeft er gewoon niks van gemaakt en dat mag gerust gezegt worden!

En dat is nu zeer moeilijk om te horen dat ze meerdere fouten gemaakt hebben
+1
mlkvhoudr
@George

Uitgaan van eigen kracht kan ik meer waarderen.

Ik lees in ieder geval niet verder als de eerste paar alineas alleen maar gaan over wat een andere partij fout doet.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Melkveehouder6:
Ja, maar er zijn tegenwoordig zoveel groepjes die wat vinden. Als je ze allemaal uitnodigt heb je een zaal van 200 man vol
tussen dit en dat is nog wat
kaas
@cs-agrar dit gaat hun leden kosten ze lopen nu al weg
kaas
En wie is de voorzitter vandaag hebben ze daar wel een onafhankelijk persoon voor aangesteld zijn allemaal voorwaarden waar zo top aan moet voldoen als je het een kans wil geven.
koetje 33
@kaas
Is dat zo belangrijk?
hans van toos
Toos van Hans zegt: Ik denk dat LTO zelf ook op uitnodiging deelneemt aan de Derogatietop die nu bezig is en niet in de postie was om te beslissen wie er wel of niet aan mochten schuiven. Beetje kinderachtige reactie van DDB en bepaald geen goed voorbeeld van hoe eengezindheid in de sector dan eventueel wel zou moeten.

Ik ben wel brandje nieuwsgierig wat de uitkomst van het overleg gaat zijn. Dat het een plan is wat afgeschoten gaat worden door de sector is op voorhand al duidelijk 😉
+1
sorry
Toos van hans ?...toos huijbers?
Boerderie
@hans van toos Ditmaal klopt dat toch niet Hans en Toos 😉

Wiebren postte dit gisteren op 't prikkebord:

'@Jack Rijlaarsdam LTO is juist organisator van de top. De rekening van behoud én verlies van derogatie komt immers bij de boer. De afweging of die rekening acceptabel is en de plannen solide zijn wordt op de top gemaakt. Met de aanwezige boerenorganisaties zijn de meeste boeren vertegenwoordigd.'

Kijk maar bij 2juli staat....
+5
bossinkgait
Onvoorstelbaar dat de DDB niet is uitgenodigd! De enige club die deze situatie en ontwikkeling juist had voorspeld! Snap werkelijk niet dat er nog mensen zijn die ook maar 1 euro aan de LTO betalen!
+3
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @bossinkgait:
Onvoorstelbaar dat de DDB niet is uitgenodigd

Wat heeft de DDB dan daadwerkelijk in te brengen aan oplossing, het blijft toch bij praatjes. Er moeten nu maatregelen afgedwongen worden en zowel DDB als LTO zijn daartoe niet in staat.
cs-agrar
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
oplossing

Zal er toch een met knappe oplossing moeten komen..
Frans1
@Jack Rijlaarsdam hetzelfde geldt toch ook voor de LTO?
+2
weideboer
@bossinkgait ik denk..... dat de grote stille meerderheid DDB niet eens serieus (meer) neemt. Een paar keer naar zo'n vergadering geweest, never nooit weer!!!!
+1
George
Quote Reactie van @weideboer:
dat de grote stille meerderheid DDB niet eens serieus (meer) neemt. Een paar keer naar zo'n vergadering geweest, never nooit weer!!!!

Dat gevoel krijg ik bij LTO.
groeier
@bossinkgait
Zou mooi zijn als ddb bij lto aan gaat sluiten.
overstekend wild
Wat is lto nou... een clubje dat belangen dient te behartigen van stoppende veehouders nog een aantal blijvende veehouders en dan ook nog rekening moet houden met de akkerbouw pluimvee en varkenshouderij. En dan is er ook nog een zlto...
groeier
@overstekend wild
De clubjes kunnen beter samen verder gaan, is altijd beter.
ruud
@overstekend wild Tja, en hoe had jij het dan gezien? Voor al die groepen een apart clubje oprichten en dan maar zien wie er gelijk krijgt?
Denk eens na man, voordat je wat zegt.
overstekend wild
@ruud met een verstrengeld belang kun je idd nooit het belang van een bepaalde groep duidelijk behartigen. Oa het bestaansrecht van de NMV! Denk eens na man voor je wat zegt
+5
ruud
Ach, die Sieta toch.
Verongelijkt doen dat je niet uitgenodigd bent op een feestje. Komt nooit sterk over.
Maar jullie verlaten zelf toch steeds de onderhandelingen. Vind je het dan niet logisch dat je een keer niet wordt uitgenodigd.
En waarom breng je dan zelf niet de zuivel, de banken, de overheid en de sector bijeen. Dan had je LTO er ook buiten kunnen houden.
Nee hoor, dan liever zielig doen. Het woord eensgezindheid voor in de mond, en vervolgens alleen maar melden wat LTO verkeerd heeft gedaan............... pfffffff..........
Grasbaal
Wakker Dier wil ook graag meepraten:


+2
mlkvhoudr
@Grasbaal heb gelijk een den in de wei gezet

#anticiperenisteleren
Freriks
@Grasbaal pleit wakker dier nu voor massale slacht? of denken ze niet zo ver vooruit?
nederlandse boer
Wat verwachten we van de top? Het front ligt elders. In Brussel zal moeten worden onderhandeld wat acceptabel is en welke inspanningen vereist zijn. Kan verwerkt fosfaat van plafond worden afgetrokken etc. etc. De boodschap die hieruit komt kan vervolgens worden terugvertaald naar NL. Dan pas heeft een top zin.

Dit gesprek met Brussel moet Martijn van Dam nog voor de eerste keer gaan voeren zo bleek onlangs. Voor de zoveelste keer de verkeerde volgorde. Conclusie: te top is te vroeg!
Cornelis
@nederlandse boer Of past het je slecht? Zou kunnen zijn dat je ten opzichte van 2-7 teveel dieren hebt, zou kunnen he.
+1
Frans1
@Cornelis we zouden verhandelbare rechten krijgen, maar na 1,5 jaar is er nog steeds niks, noppes, nada. Iedereen mag straks achteruit en moet daar blijven omdat alles vast zit vanwege het ontbreken van beleid.kun je wel zeggen zou kunnen, maar het is toch gewoon een aanfluiting
Freriks
@Frans1 heb je toch al 1,5 jaar geen onnodig geld uitgegeven aan fosfaatrechten 🤑
Frans1
@Freriks onnodig geld was hier afgelopen anderhalf jaar niet, was broodnodig allemaal 😄
jorisdriepinter
@Freriks ik hoop op het gezonde verstandij RFC.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
ik hoop op het gezonde verstandij RFC.

ik ook
Frans1
@KuikenenKoe ik bespeur hier toch geen eensgezindheid he
Twentsch Land
@Frans1

Nee het is geen aanfluiting, er zijn er al genoeg die geleidelijk aan beleid namen richting 2017/2018
Frans1
@Twentsch Land beleid moet gemaakt worden en niet genomen
+5
Wilbert
Deze brief van de DDB is niets meer dan een brief voor de eigen achterban. Waarom je er niet bij bent en lekker tegen de "tegenstander" tekeer gaan.
Nergens lees ik wat de toegevoegde waarde van de DDB zou zijn bij dit overleg, hoeveel leden ze vertegenwoordigen en hun visie is.
De groepen Gronding en Innovatief uit de knel pakken het qua pr en lobby een stuk beter aan.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , slecht , piet , Meerdere , 2016 , probleem , lto , derogatie , ddb , nzo , melkproductie , nederland , overheid , grond , burgers , schade , melkveehouders , euro , 2015 , sieta , zuivelmarkt , europese commissie , brussel , dijksma , fosfaatplafond , fosfaatproductie , symposium , kennis , 2002 , garantie en dam geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!