Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen.

Opinie Bearnd Hylkema

Om de patstelling in het stikstofdebat op te lossen, moeten we volgens Bearnd Hylkema als samenleving besluiten alle boeren een van de twee bestaande scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Gratis.

Er zijn twee heel concrete oplossingen voorhanden om stikstofuitstoot terug te dringen. Doorbreek de patstelling en stel deze scheidingstechnieken gratis ter beschikking aan boeren |

Opinie
Het oplossen van het teveel aan stikstof uitstoot uit de stallen van melkveehouders lijkt maar niet te lukken. Terwijl dat volgens mij op een vrij eenvoudige manier wel degelijk kan.

Ik ben techniekontwikkelaar van vernieuwingen op het gebied van energieopslag, treininfra, grondboren, garnalenpellen, en nog heel veel meer. Ruim twee jaar geleden bleek de milieuvriendelijke stalvloer veel minder aan de beperking van de uitstoot van ammoniak uit koestallen op te leveren dan beloofd. 25 procent van de boeren had zo’n stalvloer aangeschaft. Sneue boel voor die boeren. Een groot debacle dus.

Ik kwam daardoor op het idee om in de mestkelder een systeem met een ronddraaiende harmonicaband te ontwikkelen. Zodra de mest en de urine op die band terecht komen stroomt de urine via afvoergoten naar een urinetank. De droge mest wordt daardoor gescheiden naar een eigen opslag afgevoerd. Hierdoor wordt ammoniakvorming, en dus stikstofuitstoot, in hoge mate voorkomen.

Grote tegenvaller
Ik heb deze techniekversie aan deskundigen en wetenschappers voorgelegd. Met positieve reacties. Maar toen ik daarop in gesprek met een medewerker van machinebouwer Lely kwam bleek dat dit bedrijf al een systeem had ontwikkeld waarmee vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en stikstofemissie wordt omgezet in waardevolle meststoffen. Met een reductie van de ammoniakemissie van meer dan 70 procent. Voor mij een grote tegenvaller. Voor boeren en de samenleving een uitkomst.

Toen daarop ook nog het ‘koeientoilet’ in beeld kwam, met eveneens een reductie van die 70 procent was het voor mij einde exercitie en besloot ik met mijn ontwikkeling te stoppen. Er waren immers al voldoende concrete oplossingen voor handen.
Ik kom uit een boerengeslacht vlakbij Balk. Beide opa’s waren melkveehouder, opgevolgd door vijf ooms en tantes en nog meer neven en nichten. Mijn vader was slager en slachtte koeien van de ooms uit de omgeving van Balk. Ik ben dus danig emotioneel betrokken bij het lot van de melkveehouders. Bijna allemaal familiebedrijven.

Boeren óók slachtoffer
Maar ook de enorme achteruitgang van de natuur en biodiversiteit vind ik zeer verontrustend en kwalijk. Dat voornamelijk de boeren hiervan de schuld krijgen vind ik onterecht. Ze zijn veel meer ook slachtoffer van al deze ellende als gevolg van schaalvergroting en extensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wij als samenleving en politiek hebben dat gewild en in stand gehouden. En bij onze samenleving en politiek ligt dan ook de verantwoordelijkheid om deze problematiek op te lossen.

De regering heeft hiervoor onder meer via een transitiefonds 25 miljard euro uitgetrokken. In 2026 zullen er nog ongeveer 14.000 melkveebedrijven actief zijn. De bovengenoemde twee probleemoplossende techniekversies vragen per gemiddeld bedrijf een investering van circa 100.000 euro. De totale investering komt dus ‘maar’ neer op een bedrag ongeveer 1,4 miljard euro. Dit is nog geen 6 procent van die 25 miljard.
Daarom mijn oplossing: laten we met elkaar als samenleving (en politiek en bestuur) onze verantwoordelijkheid nemen en besluiten alle 14.000 boeren binnen 3 à 4 jaar een van die twee scheidingstechnieken ter beschikking te stellen. Geen subsidies, geen leningen, nee, geven dus.

Een idioot voorstel?
Is dat een idioot voorstel? Volgens mij absoluut niet. Daarmee is dan de druk van de ketel en worden de boeren eindelijk serieus genomen en perspectief geboden: gedwongen uitkoop van de baan. Alleen vrijwillig. Met de rest van die 25 miljard euro (of misschien dan wel minder?) kunnen we dan pas eindelijk samen de schouders zetten onder circulaire landbouw, herstel van natuur, klimaat en water, waarbij de boeren een veel grotere actieve en opbouwende rol gaan spelen. Want zij zullen het immers voor een groot deel moeten doen en dat ook willen.

De impasse waar we nu al jaren en jaren in zijn blijven hangen heeft onze samenleving en economie gigantische schade toegebracht, en dus geld gekost, en zal nog veel meer gaan kosten als we niet een dergelijk drastisch besluit nemen. Daarbij valt volgens mij die 1,4 miljard in het niet.
De impasse is dan van de baan. Het woningtekort kan dan eindelijk echt worden aangepakt. En nog veel meer positiefs voor onze gezamenlijke gezonde samenleving.

Bearnd Hylkema is inwoner van Leeuwarden

Deel dit topic

Reacties

+1
jan 10
Onderhoud en vervanging binnen 10 jaar moet ook door overheid betaald worden,anders is het niet gratis.
Kars
Collega is met toevoeging aan mest zijn ammoniakuitstoot van 8kg naar 4kg gegaan. Als overheid met 13/14kg telt. Dan is een simpele toevoeging aan de mest plus ammoniakmeter in de stal goedkoop en effectiever. Alles wat techniek heeft en in de stront hangt gaat nooit lang mee.
Noorderling
@Kars hoe meet je dat?
+2
marcsterreborn
De meeste effectieve, en goedkoopste manier om ammoniak te minderen, is het eiwitgehalte in het rantsoen wat terugbrengen
+1
Nevergiveup
@marcsterreborn Ja maar ,🤔 De koe bij uitstek is het dier dat van eiwitrijk gras melkt maakt met eiwit ,en dus eerste levensbehoefte in een tijd met extreme hongersnood op de wereld ! En grote tekorten !

Het is als dat U zegt , doe maar beetje water bij de benzine dan hebben we niet zoveel NOx ....
+2
marcsterreborn
@Nevergiveup verkeerde redenering. Max 150 re is beter voor koe, portemonnee en milieu.
Nevergiveup
@marcsterreborn maar dan komt er minder melk , die er nu toch al te weinig is , dus zullen er meer koeien moeten komen .... ? Lijkt mij dat zo efficiënt mogelijk produceren het beste is.
pieta
@Nevergiveup Het lijkt mij het beste om op een dusdanig niveau te produceren dat we een goede melkprijs hebben. 😁
+1
Van-Epscheuten
@Nevergiveup je moet niet zien als water in de motor, maar de carburateur wat anders afstellen 🙂👍🏻
Nevergiveup
@Van-Epscheuten U wilt de "motor" onzuiniger zetten ?
Van-Epscheuten
@Nevergiveup ja, iets minder intensief eiwit voeren is denk ik gunstig aan veel fronten, al kost dat misschien een paar liters.
Nevergiveup
@Van-Epscheuten maar goed , ze willen dat toch niet , ze willen U weg hebben.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Van-Epscheuten:
maar de carburateur wat anders afstellen

set Weber-kelken dr op
Twentsch Land
Probeer het maar met in combinatie veel weiden.

@marcsterreborn
marcsterreborn
@Twentsch Land ik doe niet anders
+2
cs-agrar
De vraag is of je ammoniak wel moet minderen, en niet juist meerderen. Ammoniak reinigt juist de lucht van die giftige, verzurende, stikstofoxiden.. Natuur heeft helemaal geen last met stikstof, de mens vindt dat de natuur last heeft omdat ze de natuur niet waardeert zoals ze is. Luchtkwaliteit is een ander verhaal, en die help je dus voruit met ammoniak. Een actie van mest uitrijden met de ketsplaat in de randstad zou dus een grote plus zijn voor de luchtkwaliteit aldaar. We hebben vast allemaal het stikstofoxiden-uitstootkaartje nog wel helder voor ogen. Als de burgemeester dan maar even de afvoerbon tekent..
Van-Epscheuten
@cs-agrar klinkt interessant. Heb je ergens een bron, die dit een beetje verder uitlegt/staaft?
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Van-Epscheuten:
Heb je ergens een bron

jawel, heel wat zelfs 😉

-De AdBlue wordt door de SCR-katalysator omgezet in ammoniak en een kleine hoeveelheid koolstofdioxide. De gevormde ammoniak reageert met de NOx, waarbij de ongevaarlijke stoffen stikstof en waterdamp ontstaan.

- texelsecourant.nl/nieuws/algemeen/…-
+1
Nevergiveup
@cs-agrar eigenlijk weten we waarschijnlijk niet half alle wetenschap ten spijt hoe het echt in elkaar steekt.

Het al miljoenenjaren aanwezige natuurlijke NH3 kan helemaal niet schadelijk zijn , en is waarschijnlijk zelfs onmisbaar.
BertK
@Nevergiveup NH3 is redelijk circulair mits van biologische oorsprong, NOx is veelal eenrichtingsverkeer uit fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas.

NH3 in lage concentraties is onschadelijk, in hoge concentraties dodelijk, ook voor jou en mij. Wordt bijvoorbeeld als koelmiddel toegepast.

Als depositie is het gewoon een natuurlijke bemesting, onderdeel van de natuur.
Van-Epscheuten
@cs-agrar ja! Mooi stuk om te lezen, dank
+5
rene-de-jong
Halen we niet wat zaken door elkaar.

Er is een stikstof crisis omdat de vergunningverlening klem loopt, klem loopt vanwege berekende schade aan de natuur.
Tevens ligt dezelfde berekening ten grondslag aan de schade van de natuur.

Nu worden er van allerlei randzaken bij gehaald en vervolgens gekoppeld aan de stikstofcrisis.
Ja ik weet ok wel dat emissie vervolgens weer depositie op KAN leveren.

Het is dan de berekende schade die hier alle ellende veroorzaakt en dit ook nog eens gestuurd op soort zo blijkt uit WOB documenten: jaaphanekamp.com/blog/politics/…

of deze berekende schade klopt is uiterst discutabel (om het maar netjes te zeggen) en of de schade aan de natuur klopt is eveneens bullshit (om het ook maar netjes te zeggen) omdat het om BEREKENDE SCHADE gaat.

Wat zegt de Duitse RvS over deze systematiek ? :bverwg.de/150519U7C27.17.0/
De Duitse RvS zegt dus (Urteil vom 15.05.2019) dat vergunningverlening louter op theoretische bedenkingen niet een passende beoordeling is.

Een andere simpele conclusie uit deze uitspraak is dat we dus helemaal niet naar Brussel hoeven voor een wijziging van bijv. de drempelwaarde, immers het hof in Münster verlaagde deze van 0,3 kg N/ha naar 5% van de KDW en vervolgens zet het Budesverwaltungsgericht deze weer terug naar 0,3 kg N/ha.

Het Budesverwaltungsgericht neemt in zijn overweging het systeem in Olanda mee !
Duitsland is nadien (februari 2021) nog een keer bij het HvJEU geweest; geen woord over stikstof !

Mensen we worden hier bij de bok gedaan door een stelletje LNV ambtenaren.
'it volk hat luzen'

Emissie beperken is prima maar eest de leugens maar eens van tafel dacht ik.
Nevergiveup
@rene-de-jong ja id. We dwalen weer af.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @rene-de-jong:
ik weet ok wel dat emissie vervolgens weer depositie op KAN leveren.

Bij scheikunde is je geleerd dat iets nooit weg is, hooguit in andere gedaante geraakt. Maar heb sterk het idee dat men wel doet alsof ze veel weten, maar nog amper een speldenprik helder hebben van hoe alles echt werkt. De kennis die men wel heeft wordt zeer selectief ingezet, je laat een "professor" het op tv vertellen en dan is het zo. Nu vraag ik me af hoeveel de term professor nog waard is als je de helft maar verteld...
We zijn er ondertussen toch wel achter dat dit een kruistocht tegen boeren is, waarbij alles geoorloofd is.
+2
rene-de-jong
@cs-agrar Erisman kan er een titel bij krijgen: Pinokkio

En deze MOET hij in het vervolg dragen vóór zijn andere titels, lijkt me prachtig
cs-agrar
@rene-de-jong kan helaas maar 1duimpje geven, los het maar zo op: 👍 👍 👍
stefanus
Het gaat om de vergunde stikstofuitstoot en natuur wordt erbij gehaald om vergunningen juridisch in te kunnen trekken.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's investering , schaalvergroting , biodiversiteit , ammoniakemissie , melkveebedrijven , melkveehouders , melkveehouder , meststoffen , stikstofuitstoot , sphere , stikstofdebat , lely sphere en koeientoilet geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!