rene-de-jong


Topics
0
Reacties
0
Volgers
0

Over mij

Leeftijd: 47jr
Laatst online: 13u geleden

René
Melkveehouder (ca. 140 mk)
en agrarisch makelaar in Friesland

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


10 Jul 2020

NM Je beste vriend IIOriginele beschrijving

Natuurmonumenten waarschuwt dat door klimaatverandering meer stikstofreductie nodig is dan tot nu toe werd aangenomen. Het warme en droge weer zorgde de afgelopen twee jaar voor verhoogde ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden. Met deze trend wordt geen rekening gehouden in de stikstofreductieplannen van het kabinet.

14 reacties


Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

Schrik niet !

Den Haag en Delft vroeger ruim 8 kilometer er tussen, nu nagenoeg tegen elkaar gelegen.

Groningen - Hoogkerk vroeger ca. 4,5 kilometer, tegenwoordig ligt Hoogkerk in Groningen en gaat tot Lage Land

0 reacties

09 Jul 2020

NM Je beste vriend

Hoe kun je deze club als partner aanvaarden, een club die je niet een beetje tegen hebt:

Op 27 mei 2020 kwam het kabinet met een wetsvoorstel voor de nieuwe stikstofaanpak. Het wetsvoorstel is te vrijblijvend, onduidelijk en ontoereikend, constateert Natuurmonumenten. Het gebrek aan harde en ambitieuze reductieverplichtingen en een helder tijdspad brengt natuurherstel niet dichterbij, noch biedt het een oplossing om uit de stikstofimpasse te komen. Lees hier de uitgebreide zienswijze van gezamenlijke natuur-
In Nederland is veel te veel stikstof. Dat zorgt voor grote problemen in de natuur. Overheid, sectoren verkeer, industrie en landbouw en natuurbeheerders moeten samen de uitstoot van stikstof terugdringen en de gevolgen van de overmaat aan stikstof in de natuur aanpakken.

res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/…

3 reacties

02 Jul 2020

Voermaatregel stikstof niet transparant

Stichting Agrifacts wil de onderbouwing van de ‘stikstofreductie voermaatregel’ toetsen, maar het lukt tot nu toe niet om de gebruikte brondata op tafel te krijgen. Zowel het ministerie van LNV als haar adviescommissie CDM willen (nog) geen inzage geven in de gebruikte data. Het ministerie van LNV stelt de maximale limieten aan ruw-eiwitgehalten in krachtvoeders te hebben gebaseerd op onder meer cijfers uit het Bedrijven Informatie Meetnet (BIN). STAF wil die cijfers hebben, maar ving tot nu toe bot.

4 reacties