rene-de-jong


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
116
Volgers
0

Over mij

Leeftijd: 46jr
Laatst online: 24min geleden

René
Melkveehouder (ca. 140 mk)
en agrarisch makelaar in Friesland

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


25 Nov 2019

Ook N2K gebied de Deelen (Frl.) kan geschrapt

Het N2K gebied de Deelen is aangewezen zonder aanwezige kwalificerende habitattypen of soorten.

fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/… gebruik

synbiosys.alterra.nl/natura2000/…

Natuurgebiedje mooi maar NIET N2K waardig !!

"het zogenaamde ‘bestaand gebruik’. Er vinden onder andere activiteiten in het kader van natuurbeheer plaats, een deel van het gebied wordt verveend of is in agrarisch gebruik en er wordt gewandeld, gevaren en geschaatst door bewoners en recreanten. Ook vindt er jacht, beheer en schadebestrijding plaats. Al deze activiteiten zijn op een rijtje gezet en het effect hiervan op de doelsoorten is bepaald. Het bereiken van de doelen is zo veel mogelijk in samenhang met het bestaand gebruik beschouwd. Geconcludeerd wordt dat de meeste activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden, omdat ze de doelen niet schaden."

Gevalletje klok en klepel: Bestaand gebruik is immers in de nb-wet uitgebreid met "andere handelingen" dus o.b.v. die kronkel wet altijd vergunning nodig ook voor SBB om er naar toe/rond te rijden !!

Maar goed, NIET N2K waardig dus alle verkregen subsidie kan ook retour !

Bron: lijst SDF 2004
Toegevoegd o.b.v. "ambitie" rapport Royal Haskoning

1 reactie

22 Nov 2019

Maar 27 procent is Prioritair Habitat !!

Hoezo ambitieus.....
Het kaartenhuis begint te wankelen...

Originele beschrijving

73 procent van alle natuurdoelen binnen Natura 2000-gebieden is nationaal beleid. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Veldpost.

11 reacties