Lely sphere

Voor een duurzaam melkveebedrijf is het belangrijk om de bodem en gewassen optimaal te voeden en de mineralenkringlopen beter te sluiten. Lely Sphere is een circulair mestverwaardingssysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een kleine aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine. Brongerichte scheiding leidt tot minder ammoniak in de stal. De mestgassen die onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgevangen. Een filter zet de ammoniak om in circulaire stikstofmeststof. Hierdoor is het mogelijk om 70 procent van de stikstofverliezen door emissies te gebruiken voor bemesting.

Het systeem scheidt drie mineralenstromen die u kunt gebruiken voor precieze bemesting. Met de waardevolle componenten uit de mest kunt u de bodem en gewassen optimaal voeden en zo met uw eigen mest meer voedingswaarde oogsten. De stal heeft een schone vloer en frisse lucht doordat er nauwelijks mest en gassen aanwezig zijn. U kunt zelfs de natuurlijke ventilatie en de uitgang naar de weide behouden.

Innovatief Stalsysteem voor het separeren van mineralenstromen en emissies.
Innovatief Stalsysteem voor het separeren van mineralenstromen en emissies. 🔗

Links