Meststoffen

Meststoffen nieuws

Minder middelen in water Bleiswijk

19-07-2019 - Glastuinders in Bleiswijk zorgen voor minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater door het terugdringen van lozingen. Dat stelt Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Zuidelijk deel

Nieuwsgrazer

Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV

Nieuwsgrazer

Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar fraude door mesttransporteur

18-06-2019 - DEN HAAG - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft drie functionarissen van een Twents bedrijf dat meststoffen vervoert, verhandelt en verwerkt aangehouden. Het bedrijf uit de omgeving van Hengelo en de functionarissen.

De NVWA heeft tijdens het strafrechtelijk onderzoek in opdracht van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in deze zaak eerder ook al doorzoekingen verricht en chauffeurs aangehouden.

Nieuwsgrazer

Nog meer Meststoffen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-06-2019 Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude Twentse mesthandelaar 0 reacties
18-06-2019 Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude Twentse mesthandelaar 0 reacties
06-06-2019 Overheid past lijst driftreducerende doppen aan 0 reacties
02-05-2019 Emissieloze teelt vraagt om kennis van schadegrenzen 0 reacties
26-04-2019 Alleen taakstraffen in Friese mestfraudezaak 46 reacties
10-04-2019 ‘Voed de bodem met goede mest en menselijke poep en plas’ 0 reacties
28-03-2019 Europees Parlement keurt meststoffenverordening goed 0 reacties
28-03-2019 Europarlement bekrachtigt nieuwe meststoffenverordening 1 reactie
27-03-2019 Challenger van Van Der Stelt BV aan het Natu C injecteren 0 reacties
20-03-2019 Prijsdaling kunstmest nog niet merkbaar voor boer 0 reacties
13-03-2019 AR 2018: meer gewasbeschermingsmiddelen, minder meststoffen, gelijke graaninname 0 reacties
11-03-2019 Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest 0 reacties
08-03-2019 Glastuinbouw en Delfland trots: 'water weer schoner' 0 reacties
08-03-2019 Alleen digitaal mestvervoersbewijs per 1 april 0 reacties
01-03-2019 "Organische meststof wordt license to produce" 0 reacties
11-02-2019 Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu 0 reacties
30-01-2019 Minder fosfaatuitspoeling met bodemverbeteraars 0 reacties
17-01-2019 De Groene Sector Vakbeurs 2019 in Hardenberg 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
14-12-2018 Nieuw: Veenhuis Euroject Twin bemesters 0 reacties
12-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
07-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Kenia: "Crisis dreigt in bloemenkwekerijen door mesttekort." 0 reacties
05-12-2018 Commissie weegt voordelen mestfraude af tegen nadelen 0 reacties
04-12-2018 Triferto: ‘Kans op leveringsproblemen door lage waterstand’ 0 reacties
27-11-2018 Meer melk uit zwavel 0 reacties
23-11-2018 “Een paar ton extra aardappelen is de meerprijs meer dan waard” 0 reacties
21-11-2018 'Nieuwe Europees akkoord meststoffen is goede stap vooruit' 0 reacties
20-11-2018 Akkoord over Europese meststoffenwetgeving 0 reacties
19-11-2018 NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude 11 reacties
09-11-2018 DCM Nederland: “Meerwaarde van rijbemesting in de biologische teelt” 0 reacties
07-11-2018 EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid 34 reacties
24-10-2018 Compost op melkveebedrijf vaak niet nodig 0 reacties
19-10-2018 Meststoffenindustrie is stevig verankerd in België 0 reacties
02-10-2018 Horticoop stopt met groothandelsactiviteiten 0 reacties
10-09-2018 OCI Exacote brengt maximaal rendement 0 reacties
05-09-2018 Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2018/19 0 reacties
28-08-2018 DLV zoekt veehouders en akkerbouwers voor mineralenproject 9 reacties
10-08-2018 Bemesten klaar voor toekomst, nu het advies nog 0 reacties
08-08-2018 Investeren in organische stof rendeert. 0 reacties
08-08-2018 Mest op maat 0 reacties
26-07-2018 Weinig vraag naar KAS, toch prijsstijging 0 reacties
18-07-2018 'Pluimveemest geen afval, maar waardevolle meststof' 0 reacties
16-07-2018 Ministerie wil gebruik spuiwater in fruitteelt mogelijk maken 0 reacties
13-07-2018 Triferto levert bijdrage aan precisiebemesting 0 reacties
06-07-2018 Inputlijst biologische landbouw uitgebreid met 39 nieuwe producten 0 reacties
06-07-2018 Kwaliteit van oppervlaktewater blijft ondermaats in EU 0 reacties
02-07-2018 ForFarmers neemt mengvoeractiviteiten Maatman over 1 reactie
14-06-2018 De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen 0 reacties
14-06-2018 Groeiende vraag naar Nederlandse organische meststoffen - Fotoreportage 0 reacties
07-06-2018 Onderzoek meststoffengebruik in akkerbouw en vollegrondsgroente 0 reacties
05-06-2018 NVWA vermoedt fraude met mestmonsters en valsheid in geschrifte bij transporteurs 0 reacties
05-06-2018 Geen rendement uit aanvullende bemesting bieten 0 reacties
22-05-2018 NVWA: 'Handhaving lost de slechte naleving Mestwet niet op omdat de fraudeprikkel groot is' 0 reacties
11-05-2018 Derde jaar op rij minder gewasbescherming in Duitsland 0 reacties
04-04-2018 Wetenschappers voeden planten met microben 0 reacties
03-04-2018 Veel dierlijke mest op het land gebracht 0 reacties
30-03-2018 Omarmt Zuid-Limburgse akkerbouw dikke mestfractie? 0 reacties
29-03-2018 'Kunstmest onmisbaar in melkveehouderij' 0 reacties
29-03-2018 'Kunstmest onmisbaar in melkveehouderij' 64 reacties
28-03-2018 Forse verschillen in prijzen vaste mest 0 reacties
23-03-2018 Zelfs een topbodem vraagt tijdige voeding 0 reacties
20-03-2018 'Kunstmesttarieven benadelen Europese boer' 0 reacties
18-03-2018 Opgelet met mest uitrijden. 0 reacties
01-03-2018 Mestverwerker Den Ouden uit Helmond stopt met vloeibare mest 0 reacties
27-02-2018 Maismeststof komt geleidelijk vrij 0 reacties
27-02-2018 Mestbank: "Mestuitrijverbod op bevroren ondergrond" 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
03-02-2018 Bioproductie op zelfde niveau als gangbaar 0 reacties
23-01-2018 POV: Maak bezwaar tegen opgave Eindvoorraad Meststoffen 2017 0 reacties
18-01-2018 Marktaandeel De Samenwerking gegroeid 0 reacties
18-01-2018 Europese enquête over mengteelten van start 0 reacties
11-01-2018 Dierlijke mest zorgt voor miljoenen transportkilometers 0 reacties
09-01-2018 Pilot met nieuwe meststoffen 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
20-12-2017 Twee aanhoudingen voor fraude met meststoffen in Friesland 0 reacties
20-12-2017 Humifirst: bodemverbetering met humuszuren 0 reacties
18-12-2017 Made in Noord: biogas en mest uit ontlasting en urine 0 reacties
13-12-2017 Brexit stelt Britse kunstmestsector voor een dubbele uitdaging 0 reacties
13-12-2017 Met frontaanbouw strooier twee verschillende meststoffen in een werkgang strooien 0 reacties
13-12-2017 Met frontaanbouw strooier twee verschillende meststoffen in een werkgang strooien 0 reacties
13-12-2017 Frontaanbouw kunstmeststrooier: twee verschillende meststoffen nauwkeurig strooien in één werkgang 0 reacties
13-12-2017 Frontaanbouw kunstmeststrooier: twee verschillende meststoffen nauwkeurig strooien in één werkgang 0 reacties
13-12-2017 Amazone frontaanbouw kunstmeststrooier 0 reacties
12-12-2017 Met frontaanbouw strooier twee verschillende meststoffen in een werkgang strooien 0 reacties
11-12-2017 CZAV neemt akkerbouwactiviteiten ForFarmers over 0 reacties
10-12-2017 CZAV neemt akkerbouwactiviteiten ForFamers over 0 reacties
08-12-2017 CZAV neemt akkerbouwactiviteiten ForFamers over 0 reacties
08-12-2017 CZAV koopt akkerbouwactiviteiten van ForFarmers Nederland 0 reacties
06-12-2017 Belgisch agrohandelsoverschot steeg in 2016 met 3 pct 0 reacties
05-12-2017 Belgisch handelsoverschot steeg in 2016 met 3 procent 0 reacties
29-11-2017 Precisie bespaart licht op kosten, voordeel in meeropbrengst 0 reacties
23-11-2017 Sectieafsluiting op ZIBO granulaatstrooiers bespaart dure meststoffen 0 reacties
20-11-2017 NMV: STATEMENT Mestfraude Nederlandse Melkveehouders Vakbond 0 reacties
15-11-2017 Samenwerking Triferto en Zijderlaan 0 reacties
13-11-2017 Experimenteren met mengteelten in Europa 0 reacties

Meststoffen video's