Meststoffen

Meststoffen nieuws

'Vraag naar herwonnen meststoffen is sterk regiospecifiek'

11-10-2019 - Op dit moment is landbouw nog afhankelijk van niet-hernieuwbare bronnen voor kunstmest in de vorm van geïmporteerd fosfor en kalium. Minerale stikstof wordt met een hoge energie-input vanuit luchtstikstof gebonden. Inmiddels bestaan er alternatieven in de vorm van herwonnen meststoffen uit reststromen die in veel vormen beschikbaar zijn, zoals compost, struviet of de vloeibare stikstofmeststof ammoniumsulfaat. Niet alle herwonnen meststoffen zijn toepasbaar in elke situatie in elke regio van Noordwest-Europa. In het ReNu2Farm-project werd de regiospecifieke vraag onderzocht en in kaart gebracht.

Nieuwsgrazer

Royal Brinkman in zee met Plant Health Cure

07-10-2019 - Royal Brinkman is een samenwerking aangegaan met Plant Health Cure (PHC), producent en leverancier van organische biologische meststoffen, nuttige wortelschimmels, wortelbacteriën en biostimulanten.

Nieuwsgrazer

Bosbemesting in Europees verband is noodzakelijk

05-10-2019 - Om een gefundeerd antwoord te kunnen geven op de vraag of en hoe bos bemest moet worden, zijn bij Harderwijk proefpercelen aangelegd. Ir. A. Hekstra is de initiatiefnemer van die bosbemestingsproeven. Hij is docent Bodemvruchtbaarheid en Milieu aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten. Ter plaatse gaf hij uitleg en liet hij zien wat de proeven inhouden.

„Bosbemesting is een "symptoombestrijding", bestrijding van een ziekteverschijnsel. Het bos in Europa is ziek. In bosbouwkringen heeft men zich lang tegen bemesting van bos verzet. Men wil niet de gevolgen bestrijden, maar de oorzaken aanpakken. Dat is prachtig, maar het moet volgens mij beide gebeuren. Noodgedwongen moet echter de aanpak van de ziekteverschijnselen voorrang hebben. Anders hebben wij over twintig jaar waarschijnlijk geen gezond bos meer. Een effectieve bemesting is mogelijk. Of bosbemesting op grote schaal zal plaatsvinden, is een tweede. De wetten van de economie drijven ons naar de afgrond". Aldus de heer Hoekstra.

Mest in bossen? De meeste mensen vinden dit vreemd. Waarom eigenlijk? In de landbouw is het toedienen van meststoffen normaal. Waarom zou het voor bosbouw abnormaal zijn? Ir. Hekstra vindt bosbemesting beslist niet vreemd. Integendeel. Hij ziet bemesting als de enige oplossing om onze kwijnende bossen te redden.

Nieuwsgrazer

Nog meer Meststoffen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
04-10-2019 Drie Agritechnica-zilveren medailles voor Amazone 0 reacties
12-09-2019 WaterEvent legt focus op wateruitdagingen van de toekomst 0 reacties
07-09-2019 DCM nieuwe distributeur Birchmeier spuitapparatuur 0 reacties
24-07-2019 Hoogheemraadschap: cijfers waterkwaliteit Bleiswijk positief 0 reacties
19-07-2019 Minder middelen in water Bleiswijk 0 reacties
09-07-2019 Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant 1 reactie
18-06-2019 Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar fraude door mesttransporteur 46 reacties
18-06-2019 Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude Twentse mesthandelaar 0 reacties
18-06-2019 Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude Twentse mesthandelaar 0 reacties
06-06-2019 Overheid past lijst driftreducerende doppen aan 0 reacties
02-05-2019 Emissieloze teelt vraagt om kennis van schadegrenzen 0 reacties
26-04-2019 Alleen taakstraffen in Friese mestfraudezaak 46 reacties
10-04-2019 ‘Voed de bodem met goede mest en menselijke poep en plas’ 0 reacties
28-03-2019 Europees Parlement keurt meststoffenverordening goed 0 reacties
28-03-2019 Europarlement bekrachtigt nieuwe meststoffenverordening 1 reactie
27-03-2019 Challenger van Van Der Stelt BV aan het Natu C injecteren 0 reacties
20-03-2019 Prijsdaling kunstmest nog niet merkbaar voor boer 0 reacties
13-03-2019 AR 2018: meer gewasbeschermingsmiddelen, minder meststoffen, gelijke graaninname 0 reacties
11-03-2019 Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest 0 reacties
08-03-2019 Glastuinbouw en Delfland trots: 'water weer schoner' 0 reacties
08-03-2019 Alleen digitaal mestvervoersbewijs per 1 april 0 reacties
01-03-2019 "Organische meststof wordt license to produce" 0 reacties
11-02-2019 Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu 0 reacties
30-01-2019 Minder fosfaatuitspoeling met bodemverbeteraars 0 reacties
17-01-2019 De Groene Sector Vakbeurs 2019 in Hardenberg 0 reacties
31-12-2018 Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door 0 reacties
14-12-2018 Nieuw: Veenhuis Euroject Twin bemesters 0 reacties
12-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
07-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Hoe groot is het economisch voordeel bij mestfraude? 0 reacties
06-12-2018 Kenia: "Crisis dreigt in bloemenkwekerijen door mesttekort." 0 reacties
05-12-2018 Commissie weegt voordelen mestfraude af tegen nadelen 0 reacties
04-12-2018 Triferto: ‘Kans op leveringsproblemen door lage waterstand’ 0 reacties
27-11-2018 Meer melk uit zwavel 0 reacties
23-11-2018 “Een paar ton extra aardappelen is de meerprijs meer dan waard” 0 reacties
21-11-2018 'Nieuwe Europees akkoord meststoffen is goede stap vooruit' 0 reacties
20-11-2018 Akkoord over Europese meststoffenwetgeving 0 reacties
19-11-2018 NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude 11 reacties
09-11-2018 DCM Nederland: “Meerwaarde van rijbemesting in de biologische teelt” 0 reacties
07-11-2018 EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid 34 reacties
24-10-2018 Compost op melkveebedrijf vaak niet nodig 0 reacties
19-10-2018 Meststoffenindustrie is stevig verankerd in België 0 reacties
02-10-2018 Horticoop stopt met groothandelsactiviteiten 0 reacties
10-09-2018 OCI Exacote brengt maximaal rendement 0 reacties
05-09-2018 Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2018/19 0 reacties
28-08-2018 DLV zoekt veehouders en akkerbouwers voor mineralenproject 9 reacties
10-08-2018 Bemesten klaar voor toekomst, nu het advies nog 0 reacties
08-08-2018 Investeren in organische stof rendeert. 0 reacties
08-08-2018 Mest op maat 0 reacties
26-07-2018 Weinig vraag naar KAS, toch prijsstijging 0 reacties
18-07-2018 'Pluimveemest geen afval, maar waardevolle meststof' 0 reacties
16-07-2018 Ministerie wil gebruik spuiwater in fruitteelt mogelijk maken 0 reacties
13-07-2018 Triferto levert bijdrage aan precisiebemesting 0 reacties
06-07-2018 Inputlijst biologische landbouw uitgebreid met 39 nieuwe producten 0 reacties
06-07-2018 Kwaliteit van oppervlaktewater blijft ondermaats in EU 0 reacties
02-07-2018 ForFarmers neemt mengvoeractiviteiten Maatman over 1 reactie
14-06-2018 De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen 0 reacties
14-06-2018 Groeiende vraag naar Nederlandse organische meststoffen - Fotoreportage 0 reacties
07-06-2018 Onderzoek meststoffengebruik in akkerbouw en vollegrondsgroente 0 reacties
05-06-2018 NVWA vermoedt fraude met mestmonsters en valsheid in geschrifte bij transporteurs 0 reacties
05-06-2018 Geen rendement uit aanvullende bemesting bieten 0 reacties
22-05-2018 NVWA: 'Handhaving lost de slechte naleving Mestwet niet op omdat de fraudeprikkel groot is' 0 reacties
11-05-2018 Derde jaar op rij minder gewasbescherming in Duitsland 0 reacties
04-04-2018 Wetenschappers voeden planten met microben 0 reacties
03-04-2018 Veel dierlijke mest op het land gebracht 0 reacties
30-03-2018 Omarmt Zuid-Limburgse akkerbouw dikke mestfractie? 0 reacties
29-03-2018 'Kunstmest onmisbaar in melkveehouderij' 0 reacties
29-03-2018 'Kunstmest onmisbaar in melkveehouderij' 64 reacties
28-03-2018 Forse verschillen in prijzen vaste mest 0 reacties
23-03-2018 Zelfs een topbodem vraagt tijdige voeding 0 reacties
20-03-2018 'Kunstmesttarieven benadelen Europese boer' 0 reacties
18-03-2018 Opgelet met mest uitrijden. 0 reacties
01-03-2018 Mestverwerker Den Ouden uit Helmond stopt met vloeibare mest 0 reacties
27-02-2018 Maismeststof komt geleidelijk vrij 0 reacties
27-02-2018 Mestbank: "Mestuitrijverbod op bevroren ondergrond" 0 reacties
23-02-2018 Een topbodem maakt een andere keuze in meststoffen mogelijk 0 reacties
03-02-2018 Bioproductie op zelfde niveau als gangbaar 0 reacties
23-01-2018 POV: Maak bezwaar tegen opgave Eindvoorraad Meststoffen 2017 0 reacties
18-01-2018 Marktaandeel De Samenwerking gegroeid 0 reacties
18-01-2018 Europese enquête over mengteelten van start 0 reacties
11-01-2018 Dierlijke mest zorgt voor miljoenen transportkilometers 0 reacties
09-01-2018 Pilot met nieuwe meststoffen 0 reacties
29-12-2017 Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden toegepast 0 reacties
20-12-2017 Twee aanhoudingen voor fraude met meststoffen in Friesland 0 reacties
20-12-2017 Humifirst: bodemverbetering met humuszuren 0 reacties
18-12-2017 Made in Noord: biogas en mest uit ontlasting en urine 0 reacties
13-12-2017 Brexit stelt Britse kunstmestsector voor een dubbele uitdaging 0 reacties
13-12-2017 Met frontaanbouw strooier twee verschillende meststoffen in een werkgang strooien 0 reacties
13-12-2017 Met frontaanbouw strooier twee verschillende meststoffen in een werkgang strooien 0 reacties
13-12-2017 Frontaanbouw kunstmeststrooier: twee verschillende meststoffen nauwkeurig strooien in één werkgang 0 reacties
13-12-2017 Frontaanbouw kunstmeststrooier: twee verschillende meststoffen nauwkeurig strooien in één werkgang 0 reacties
13-12-2017 Amazone frontaanbouw kunstmeststrooier 0 reacties
12-12-2017 Met frontaanbouw strooier twee verschillende meststoffen in een werkgang strooien 0 reacties
11-12-2017 CZAV neemt akkerbouwactiviteiten ForFarmers over 0 reacties
10-12-2017 CZAV neemt akkerbouwactiviteiten ForFamers over 0 reacties
08-12-2017 CZAV neemt akkerbouwactiviteiten ForFamers over 0 reacties
08-12-2017 CZAV koopt akkerbouwactiviteiten van ForFarmers Nederland 0 reacties

Meststoffen video's