Column Sjakie: LTO hoort geen beleid te maken

Door Jack Rijlaarsdam;

Het is voorjaar. De koeien lopen weer buiten en de afdelingsvergaderingen staan op de kalender. Belangrijk agendapunt is ditmaal een discussie over de visie van LTO op de melkveehouderij van de toekomst. Heel veel enthousiasme wekte deze discussie niet op tijdens de avond in onze regio. Niet verwonderlijk, de meeste leden hebben de visie van eind 2013 nog in het achterhoofd. Weidegang, gezinsbedrijf, duurzaamheid en een grondgebonden karakter waren de steekwoorden. Uiteindelijk werd er bij de verdeling van de productieruimte echter gekozen voor de belangen van de gevestigde orde en de vlotte groeiers.

Er speelt van alles binnen LTO. Nieuwe voorzitter, nieuwe structuur, samenwerkingsverbanden binnen de keten en die nieuwe visie natuurlijk. Wat mist is een duidelijke omschrijving van het takenpakket. Van origine komt een belangenbehartiger in actie wanneer de leden onrecht wordt aangedaan. LTO heeft zich slim ontwikkeld tot gesprekspartner in alle bestuurslagen om beleid al bij te kunnen sturen zonder dat er autobanden in brand gestoken hoeven te worden. In het fosfaatdossier is deze ontwikkeling te ver doorgezet. Om de dreiging van dierrechten af te wenden heeft de sector zelf geprobeerd de fosfaatproductie te reguleren. Een hopeloze missie door het gebrek aan middelen om iets af te dwingen. Het resultaat kennen we ondertussen: chaotische regelgeving en verdeeldheid binnen de sector.

De discussie over een LTO nieuwe stijl zal moeten beginnen bij de basis. Tegenwoordig zijn er diverse partijen actief die zich afzetten tegen het sectorbeleid dat onder aanvoering van LTO is opgesteld. De eenheid binnen de sector wordt echt niet hersteld met een ronkende nieuwe visie, een nieuwe structuur of een wild om zich heen schoppende voorzitter. Het maken van beleid is primair een taak van de overheid. Zij geeft de gewenste richting aan en borgt dit met regelgeving. Een belangenbehartiger geeft vooraf aan wat de pijnpunten zijn, voert een lobby om deze te verzachten en strijdt tegen onrecht. Het is niet aan LTO om te bepalen welke leden ruimte krijgen om te ondernemen en welke niet. Uiteindelijk zullen alle leden het gevoel moeten krijgen dat hun belangen serieus worden genomen.

Bron: Nieuwe Oogst
Grasbaal

Laatste  |  

Reacties

+8
WRV70
Zet RFC/NZO ook maar bij de kop tekst.
+4
jg
Top-Column.
+1
puntertje
Het is een gevolg van een groepje LTO-NZO boerenbestuurders dat zichzelf steeds maar belangrijker begon te voelen maar het gevoel met de werkelijkheid totaal kwijt was. En ondertussen waren ze ze het maar op één punt met elkaar eens, de materie was te ingewikkeld voor het leden-gepeupel terwijl ze zelf kapitale inschattingsfout na inschattingsfout maakten.
+1
dorpsrandhoeve
@puntertje Waren ze jouw werkelijkheid kwijt?
dorpsrandhoeve
@puntertje Die van mij in elk geval wel hoor, maar volgens mij verschillen wij ook van werkelijkheid.
+1
robbies
@Jack Rijlaarsdam niets aan toe te voegen. Jij beschrijft de eigenlijke rol van LTO feilloos.
gerrie-hul
@robbies Maar de vraag blijft wat gaat het bestuur hier mee doen
robbies
@gerrie-hul niets. Die zijn te druk met zichzelf te profileren ipv intern beleid te maken.
Melkveehouder6
Helaas helemaal waar, maar de oorzaak ligt volgens mij ook bij een falende overheid die zegt zoek het maar uit!
En dan proberen LTO-NZO het schip nog een beetje te besturen, en dan krijg je altijd problemen in de achterban.....
+2
robbies
@Melkveehouder6 die falende overheid pleitte in 2013 voor dierrechten. Dat was ook niet leuk geweest, maar altijd nog beter dan het gesteggel van nu. Dan hadden we collectief tegen de overheid kunnen ageren ipv tegen elkaar
Leo,s vriend
@robbies Denk je, Robbies, ? ik weet het nog niet, in 2013 waren er ook boeren aan het bouwen, net als in 15, volgens mij was de puinhoop met invoering van dierrechten net zo groot geweest. Maar dat kan ik dus niet bewijzen.Achteraf kan een ieder zijn gelijk halen.
En hoe had de overheid die dierrechten moeten verdelen?
Bij alle omslagen in beleid komen er knelgevallen bovendrijven.
Het enige voordeel was dat we nog niet door het p plafond gingen, korting was niet nodig.
+5
robbies
@Leo,s vriend toewijzing op basis van historische diergegevens. Restruimte tot P-plafond verdelen obv maatschappelijk gewenste richting. Grondgebondenheid, weidegang en een extra plusje voor jonge boeren. Dan had Iedereen gelijke kansen, nu is de collectieve ruimte snel opgesnoept door enkele veelvraten en lopen we achterhoedegevechten uit te vechten
Leo,s vriend
@robbies Ja, en dan? bedrijven (al of niet grondgebonden) die net aan het bouwen waren?
Die niet KUNNEN weiden?
En nee, de ruimte is niet opgesnoept door enkele veelvraten, de ruimte is opgesnoept door jou en mij, al die duizenden bedrijven die er 5 tot 10 koeien bij zijn gaan melken.
Ik snap je frustratie, die zit er ook bij mij, maar denk je serieus dat er op die manier minder onrust ontstaan was?
robbies
@Leo,s vriend 2% vd bedrijven kunnen niet weiden. Praten we over 360 bedrijven. Die kunnen op een andere manier een plus verdienen. En als de regie bij de overheid was gebleven dan hadden we als sector collectief op kunnen trekken en de overheid te wijzen op alternatieven. Het Vlaams derogatie model op een rustige manier kunnen implementeren en gezamenlijk met ALLE belangenbehartigers kunnen pleiten voor verruiming van de productieruimte voor bedrijven waar geen problemen zijn met het nitraatgehalte in het bodemwater. Die gezamenlijke belangenbehartiging is voor de komende jaren weg.

Vwb herkomst vd de groei. Ik ken het grafiekje, maar durf wel te stellen dat er veel minder groei geweest zou zijn als er vooraf duidelijkheid was geweest. Vergis je niet wat er in 2014-2015 nog gebouwd is.
+2
weideboer
Ik heb toch liever dat LTO eerder en vaker als denktank erbij zit als er overheidsbeleid wordt gemaakt. Achteraf je gelijk krijgen kost gewoon te veel energie, tijd en grote onzekerheid. Kijk wat er afgelopen tijd is gebeurd, zoveel onzekerheden op basis van politieke onwetenheid. Had voorkomen worden dunkt mij.
+1
arie.j
Wat betreft het hele fosfaatverhaal voor een groot gedeelte wat mijn mening ook altijd geweest is.
Een belangen behartiger is geen wetgever of overheid, en moet ook niet dat willen zijn.
Maar ja, waar beland je met bewindslieden die niet weten en niet doen. En vervolgens vinden dat 'de sector' de zaak maar moet redden?
Node mis ik wel nog steeds het PZ en zelfs het Landbouwschap.
Natuurlijk heeft alles zijn nadelen en waren ook daar wel missers.
Maar de voordelen waren m.i. veel en veel groter, zeker voor de melkveehouderij.
Zeker met de huidige maatschappij die steeds meer wil van boeren en er tevens er voor een groot gedeelte steeds verder ervan af staat.
Daar waren woordvoerders die wat meer van het directe belang afstonden en toch erg deskundig en soms behoorlijk gezaghebbend waren.
Plus natuurlijk de bevoegdheden die het PZ had.
Wat betreft LTO, ook al is hun taak niet het maken en uitvoeren van beleid, visie op de ontwikkelingen is beslist niet verkeerd. Met natuurlijk het nodige lobbywerk
Een belangen behartigers die niet meer doet dan zoveel mogelijk op de rem staan en roepen over te lage prijzen, dat is het ook duidelijk niet. Dat mag sommige boeren ook wel eens voor gehouden worden.
+5
jorisdriepinter
Jack heeft gelijk. Maar hoe is het zo gekomen.
Er zijn een paar oorzaken, in volgorde van belangrijkheid:

-De VVD (zal niet idereen leuk vinden, maar wel waar)
De productschappen zijn er door gesloopt en ze hebben na gelaten om het door de overheid met Brussel afgesproken P plafond in nationale regelgeving te borgen. Dat laatste konden ze nalaten omdat er een belangenbehartiger actief was die het wel wilde regelen met eigen voorstellen.

-LTO
Met populist Kees Romijn aan het roer. "Wilt U geen dierrechten als vervangingen van het MQ en allemaal ontwikkelruimte voor uw bedrijf; dan gaan we dat regelen"
Was een graag geziene gast in Den Haag met zijn compleet onhaalbare verhaal. De sector ging het zelf regelen. Alle critici werden de mond gesnoerd met een "early warning system". Het kon niet misgaan want als dat al dreigde te gebeuren hadden ze het al zien aankomen. Met de zuivel was afgesproken dat een fosfaatheffing in dat geval de groei zou afremmen.

-Zuivelbestuurders (m.n. RFC en NZO)
Lieten zich meeslepen door LTO, en verzuimden een eigen afweging te maken. De individuele ledenraadsleden waren lekker gemaakt door het LTO verhaal van iedereen heeft recht op zijn kansen. Zij dwongen daarom af dat de zuivel moest meewerken ( of besturen durfden het niet aan om een ander voorstel te doen) Dus de afname plicht moest behouden blijven en de productie capaciteit uitgebreid om alles te kunnen verwerken.
De directies gingen mokkend akkoord omdat het korte termijn belang er zeker niet mee gediend was, en het middenlange termijnbelang onduidelijk was.
Eenmaal geconfronteerd met de chaos reste niets anders dan te redden wat er te redden viel. Wat ook nog eens werd onderschat.

Een dure les: weet waar je taak ligt!
+4
Leo,s vriend
@jorisdriepinter ten dele met je eens, maar wat was er gebeurt als RFC in 13 of 14 had besloten om het MQ om te zetten in een "fabrieksquotum"? dan waren de zalen ook te klein geweest met de ledenvergaderingen.
RFC heeft uitentreuren enquêtes gehouden onder de leden om te peilen hoe de aanvoer zou stijgen( toppunt van coöperatief denken) WIJ hebben met z'n allen aangegeven dat we er tot 2020 elk jaar enkele procenten bij gingen leveren, tot een 20% in totaal in 2020.
Nu is de realiteit dat er in 2015/16 al meer dan 10% meer geleverd is, dat kunnen we alleen ons zelf aanrekenen, hoe pijnlijk ook.
hans van toos
@Leo,s vriend Zo is dat Leo,iedere beslissing was toch niet goed geweest.
De ruimtes in de toekomst worden alleen maar beperkter,dus de grond en arbeid duurder,dus gewoon niet opschalen maar vervangen indien nodig!
+3
jorisdriepinter
@Leo,s vriend Beetje zwak argument, vindt je niet!
Als bestuurders niet meer voor een te kleine zaal durven te gaan staan.
Maar die zaal is ook te klein als het fout loopt.
En dan?
Leo,s vriend
@jorisdriepinter nee, geen zwak argument, die bestuurders hadden in dat geval net zoveel uit te leggen gehad als nu.
Begrijp me goed, zoals het nu gaat is het niet echt lekker, maar ELKE beslissing was zeer pijnlijk geweest.
+1
robbies
@Leo,s vriend nog niet de helft van de RFC-leden heeft een enquête ingevuld. Daar moet je dan ook geen beleid op gaan maken.
familie pelle
@robbies
Dus jij vind dat bestuurders beleid moeten maken aan de hand van enquêtes?? la chwekkend vind ik dat. Als je morgen een enquete gaat houden onder alle Melkveehouders of ze 10 kuub per ha meer willen bemesten zeggen ze allemaal ja. Die bewuste enquete van jou was een "niet serieus te nemen" papiertje.
+2
jorisdriepinter
@familie pelle Beetje vreemde redenering.
Je levert al je melk aan je eigen coop en als die vraagt hoeveel melk je in de toekomst denkt te gaan leveren hoef je dat absoluut niet serieus te nemen!
Maar vervolgens vindt je wel vanalles over het beleid van je coop!
familie pelle
@jorisdriepinter
Dat zeg ik niet. Ik vind het veel gehoorde argument ,van sommige boeren maar ook bestuurders, dat de puinzooi mede is ontstaan doordat boeren een enquete verkeerd hebben ingevuld!! Van bestuurders mag je toch verwachten dat ze de lijnen uitzetten en kijken waar markttechnisch en milieutechnisch de mogelijkheden liggen. Een enquete is hiervoor niet de juiste bron lijkt me.
brabo
@familie pelle
over een tijdje ben je blij dat je melkcooperatie niet als een gekke heeft geinvesteerd in verwerking. Al die overcapaciteit gaat in de toekomst ook nog een keer zeer doen.
familie pelle
@brabo
Ze hebben al als gekken geïnvesteerd. Dankzij de mededingingsregels van Brussel maakt fcdf nog winst anders was het leed niet te overzien geweest.
brabo
Quote Reactie van @familie pelle:
Ze hebben al als gekken geïnvesteerd.

in ieder geval niet in genoeg capaciteit
+1
arie.j
Quote Reactie van @familie pelle:
Ze hebben al als gekken geïnvesteerd. Dankzij de mededingingsregels van Brussel maakt fcdf nog winst anders was het leed niet te overzien geweest

Wat is dat voor onzin? Geen lid van FC neem ik aan.
familie pelle
@arie.j doe es rustig Arie. Is geen onzin. Fc moet 1,2 miljard kilo melk afstaan aan dmf. Dit wordt voor garantieprijs verkocht maar hoeft geen prestatietoeslag over betaald te worden. Stel je eens voor dat de huidige prestatietoeslag over 1,2 miljard meer melk verdeeld moet worden!!!!!!
+1
arie.j
Quote Reactie van @familie pelle:
@arie.j doe es rustig Arie. Is geen onzin. Fc moet 1,2 miljard kilo melk afstaan aan dmf. Dit wordt voor garantieprijs verkocht maar hoeft geen prestatietoeslag over betaald te worden. Stel je eens voor dat de huidige prestatietoeslag over 1,2 miljard meer melk verdeeld moet worden!!!!!!

Rekenen en doordenken niet je sterkste punt?
De prestatietoeslag wordt over door leden geleverde melk betaald.
En natuurlijk ook over die 1,2 miljard die doorgeleverd moet worden.
Nogmaals, het is totale onzin wat je schrijft over de winst.
familie pelle
@arie.j ik leg mijn punt inderdaad wat krom uit, maar met jou intelligentie weet jij wel wat ik wil zeggen. Wat ik bedoel is dat ze met de 1,2 miljard kg melk erbij onmogelijk de huidige prestatietoeslag kunnen realiseren. Als ze die melk erbij krijgen moet dat in de bulkproducten gestopt worden. (Laagrenderende producten of zelfs met verlies verkocht worden) De huidige winst wordt hiermee aanzienlijk verdund. Dit geeft fc zelf ook aan dus is ook geen nieuws.
arie.j
Quote Reactie van @familie pelle:
@arie.j ik leg mijn punt inderdaad wat krom uit, maar met jou intelligentie weet jij wel wat ik wil zeggen. Wat ik bedoel is dat ze met de 1,2 miljard kg melk erbij onmogelijk de huidige prestatietoeslag kunnen realiseren. Als ze die melk erbij krijgen moet dat in de bulkproducten gestopt worden. (Laagrenderende producten of zelfs met verlies verkocht worden) De huidige winst wordt hiermee aanzienlijk verdund. Dit geeft fc zelf ook aan dus is ook geen nieuws

Ook dat is er helemaal naast. Die EU verplichting drukt juist de winst.
Wanneer ze nu die melk kwijt kunnen tegen die verplichte lage garantie prijs.
En er voor die prijs nog belangrijk meer vraag is, want A-Ware wil alleen al onbeperkt alle huidige restantmelk tegen die prijs hebben.
Dan zouden ze wanneer ze vrij waren die zelfde melk natuurlijk ook kwijt kunnen, maar dan voor een hogere prijs.
Dus zouden ze meer winst maken ipv. minder, en dat met alleen maar hetzelfde als nu te doen.
Zelf die melk verwerken zou hoogst waarschijnlijk nog veel beter zijn, het gat tussen garantie en prestatieprijs in 2016 was een 6,6 cent. Dat kan al heel gauw uit.
Zeker als je bedenkt dat het met de overige 90% van de melk behaalt werd, dus in feite is het gat nog 10% groter
Maar ze weten al sinds 2009 dat zoiets er waarschijnlijk niet in zal zitten binnen afzienbare tijd
Dus is het wachten tot er genoeg boeren van de gouden handdruk van 5 cent gebruik maken.
Maar boeren slachten voor een eenmalige zak met geld liever niet de kip met gouden eieren
Vorig jaar juli waren er nog maar in totaal 99 vertokken met tesamen een kleine 75 miljoen kg melk, dus dat schiet niet erg op. zie stichtingdmf.nl/actueel/…
FC doet het gewoon veel te goed om te vertrekken.
George
@brabo
Brabo ik hoorde dat je mijn buurman op de koffie hebt gehad.
+1
arie.j
Quote Reactie van @familie pelle:
@jorisdriepinterDat zeg ik niet. Ik vind het veel gehoorde argument ,van sommige boeren maar ook bestuurders, dat de puinzooi mede is ontstaan doordat boeren een enquete verkeerd hebben ingevuld!! Van bestuurders mag je toch verwachten dat ze de lijnen uitzetten en kijken waar markttechnisch en milieutechnisch de mogelijkheden liggen. Een enquete is hiervoor niet de juiste bron lijkt me

En dat ze in plaats daarvan een glazen bol voor de toekomst hebben?
Wat verwacht jij eigenlijk van een bestuurder? Dat zo iemand zodra die in de directie of bestuur zit de toekomst kan voorspellen?
Nou ,dan moet je geen mensen van vlees en bloed hebben.
Er is geen enquete verkeerd ingevuld (wat voor belang heeft een lid daarbij?), maar de leden wisten kennelijk zelf niet wat ze gingen doen.
Gelukkig heeft FC flink geïnvesteerd, ook moeten ze nog veel melk doorleveren.
Dat de productie van betekenis (richting 10%) gaat teruglopen geloof ik niets van en ik denk dat de leden alleen maar blij moeten zijn met de extra investeringen.
+1
robbies
@familie pelle integendeel. Je moet je nooit laten leiden door enquêtes, zeker niet als ze geen verplicht karakter hebben. ik vind dat je pas iets zinnigs kan zeggen over enquêtes als je 80-90% respondentie krijgt. Als dat niet het geval is, moet je je eigen lijn trekken. Nu verschuilt RFC zich achter dat er meer melk komt dan we in enquêtes hebben aangegeven, ook al hebben ze maar 40% antwoord gekregen. Lachwekkend en bestuurlijk amateuristisch.
cornelissen
@robbies Probleem is ook, dat de contracten van het DMF te vrijblijvend zijn,behalve bij Aware.
De andere afnemers kunnen per 3 maanden aangeven ,hoeveel melk ze willen afnemen en dan praat je natuurlijk gauw over een half miljard kg, waar de afname onzeker is.
arie.j
Quote Reactie van @cornelissen:
Probleem is ook, dat de contracten van het DMF te vrijblijvend zijn,behalve bij Aware.De andere afnemers kunnen per 3 maanden aangeven ,hoeveel melk ze willen afnemen en dan praat je natuurlijk gauw over een half miljard kg, waar de afname onzeker is

Dacht dat ze met Deltamilk (De Graafstroom) ook een langjarige afspraak hadden, maar hoe langjarig weet ik niet
cornelissen
Quote Reactie van @arie.j:
ook een langjarige afspraak hadden,

Dat wil ik vlot aannemen,maar de hoeveelheid mogen ze per 3 maanden aangeven tot een max.,
maar dat heeft frieslandcampina extra in de problemen gebracht bij een groot aanbod.
Er is ons verteld op de districtsvergadering, dat als de spotmarkt lager lijkt te worden als de garantieprijs de afname hoeveelheid(fors) lager is. Daarom mag de spotmarkt ook niet langdurig te laag zijn,dus is dit voor frieslandcampina geen alternatief om "overproduktie" kwijt te raken.
+1
jorisdriepinter
@robbies Tsjonge jonge, op het ene moment wordt coops verweten niet naar de leden te luisteren, het andere moment zijn het amateurs als ze het wel doen!
Het is weer een wij zij discussie zoals zo vaak.
robbies
@jorisdriepinter je moet naar je leden luisteren, maar ze niet misbruiken om je eigen falen te camoufleren. Dat gebeurt nu wel. In eerste aanleg vind ik het gebruiken van een enquête een goed HULPmiddel om een beeld te schetsen wat de verwachte aanvoer is. Andere kanalen zijn bv lijntjes met bouwbegeleiders/adviesbureaus. Nu de verwerkingscapaciteit ontoereikend is, schuift RFC dat op dat de enquêtes niet eeen reëel beeld schetsen. Dat had ik ook wel kunnen voorspellen als je blind vaart op 4000-5000 beantwoorde enquêtes. Dat vind ik amateuristisch
+1
familie pelle
@robbies
Helemaal mee eens. Import van koeien. Opfokcijfers jongvee. Gebruik gesext sperma. Afgegeven vergunningen. Allemaal informatie beschikbaar voor iedereen. Er waren plenty aanwijzingen dat het mis ging. Daar heb je geen enquete voor nodig.
Leo,s vriend
@familie pelle niet echt relevant, import en jongvee zeggen iets over hoe de te verwachte productie is tussen NU en pak em beet 2 jaar, investeringen in capaciteit is iets van 5 tot 6 jaar vooruitkijken.
ejb
Quote Reactie van @robbies:
nog niet de helft van de RFC-leden heeft een enquête ingevuld

Die hem niet ingevuld had hebben ze opgebeld, spreek uit eigen ervaring
robbies
@ejb alle 11.000 leden? Geloof ik geen sikkepit van. Als je nu zoveel waarde hecht aan die enquête, dan had je er punten in focus planet voor moeten geven en een strafkorting voor degenen die er meer dan 10% overheen gingen
ejb
@robbies ik was op dat moment al ruim een half jaar weg bij RFC,
+3
weideboer
Zou graag van wie dan ook eens een onderbouwde visie voor de toekomst willen lezen. Tis allemaal wel makkelijk achteraf praten dit. Nog makkelijker is om naar iemand of een organisatie te wijzen. Met alle media die wij hebben en alle vrijheden om overal maar op te reageren denk ik dat er steeds minder personen hun hoofd boven het maaiveld durven uit te steken en te zeggen: zo doen we het en niet anders, punt! En omdat er niemand meer is we leven naar de waan van de dag en uiteindelijk besluiteloosheid blijven. Elke volk of beroepsgroep heeft een sterke leider nodig maar die moet zich ook kunnen ontwikkelen om een sterke leider te worden.

Maw: wie durft het aan?
Coen
@weideboer , eind 2013 was die gezamenlijke visie voor de melkveehouderij er wel, grondgebondenheid 😄

met een goede overgangstermijn van 10 jaar iedere melkintensieve-collega via de GO en lineair naar die strakke grondgebondenheid.
voor die strakke grondgebondenheid is dan natuurlijk nog wel een goede definitie noodzakelijk, niet alle gronden zijn van nature even productief en (mijn mening) minimaal 70% van de totale voerbehoefte van eigen GO-gronden.
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @Coen:
voor die strakke grondgebondenheid is dan natuurlijk nog wel een goede definitie noodzakelijk

Die is of was er al 20.000 liter de ha ,wordt omgezet in 2.5 gve de ha zo ongeveer
De handel en banken houden er al rekening mee als ik ze soms hoor praten
Leo,s vriend
@MTSTAMMINGA past dat jou toevallig?
MTSTAMMINGA
@Leo,s vriend
Heb slechte grond zat dus is grond niet echte een probleem
Maar viel mij op dat de fosfaat handelaren ,altijd eerst vroegen hoe mijn verhouding vee grond was
+1
Coen
@MTSTAMMINGA , die grondgebondenheid van 20.000 kg melkquotum op 1 hectare grond bestond eens, is op verzoek van LTO afgeschaft en daarmede is de ellende begonnen met grondloze groei 😞
+1
janv
Quote Reactie van @Coen:
die grondgebondenheid van 20.000 kg melkquotum op 1 hectare grond bestond eens, is op verzoek van LTO afgeschaft en daarmede is de ellende begonnen met grondloze groei

Als de sector op elke ha 20000 mag produceren was de ellende niet meer te overzien(ook achteraf)nu zit er een gve slot op waar bijna niemand blij mee is maar de melkprijs is weer goed...duusssss.
+3
Coen
@janv , niet die 20.000 kg / ha maar die grondloze groei heeft de huidige ellende veroorzaakt ! !
janv
Quote Reactie van @Coen:
niet die 20.000 kg / ha maar die grondloze groei heeft de huidige ellende veroorzaakt ! !

Wat noem jij grondloze groei.
Coen
@janv , melkproductie op basis van volledige aankoop voer en complete mestverwerking, de intensieve melkveehouderij met bedrijfsplannen op die bekende doodlopende weg
janv
Quote Reactie van @Coen:
melkproductie op basis van volledige aankoop voer en complete mestverwerking, de intensieve melkveehouderij met bedrijfsplannen op die bekende doodlopende weg

Hoeveel melkbedrijven zijn er hier van in nl?
Coen
@janv , het gaat dus niet om complete bedrijven, maar om dat deel van de bedrijfsproductie dat daarop is gebaseerd.
janv
Quote Reactie van @Coen:
het gaat dus niet om complete bedrijven, maar om dat deel van de bedrijfsproductie dat daarop is gebaseerd.

Als een veeboer mest bij zijn buurman brengt die voor hem mais verbouwd is het dus een grondloze boer?
+1
Jaap40
@Coen ruwvoer wordt bijna gratis thuisgebracht, terwijl krachtvoer kosten zakken... mestafzet zakt ook mooi dussss gaat prima voor een grondloze boer.
Coen
@Jaap40 , blijf vooral maar met je rug naar de mienskip staan 😞
Jaap40
@Coen maar zijn wel de huidige feiten. Die goed kunnen rekenen kunnen zinder dure produktiemiddelen mooi geld maken.
Jaap40
@Coen maar zijn wel de huidige feiten. Die goed kunnen rekenen kunnen zonder dure produktiemiddelen mooi geld maken.
arie.j
Quote Reactie van @janv:
Als de sector op elke ha 20000 mag produceren was de ellende niet meer te overzien(ook achteraf)nu zit er een gve slot op waar bijna niemand blij mee is maar de melkprijs is weer goed...duusssss.

Sorry hoor , maar er is geen melkquotering, wel een fosfaatbeperking.
Per koe produceert ieder weer anders.
Verders is die productie uitbraak na het einde quotering (ondanks alle gejammer) behoorlijk goed verwerkt, na 2 jaar is de prijs weer vrij behoorlijk
Dat de ellende niet te overzien was wanneer er geen fosfaatplafond was zie ik dan ook voor een groot gedeelte als stemmingsmakerij.
Wel ben ik voor zoveel mogelijk grondgebonden productie in de melkveehouderij , dat wil zeggen: eigen mest op grond in eigen gebruik.
Zonder sluiproutes van bv. huur grond op verre afstand.
jg
@arie.j Het gaat om verkopen aan consumenten, niet om het verwerken tot pakhuis product.
arie.j
Quote Reactie van @jg:
@arie.j Het gaat om verkopen aan consumenten, niet om het verwerken tot pakhuis product.

zeurpiet, zodra het op de vuilnisbelt komt en niet met wat uitstel gewoon geconsumeerd mag wat zeggen, eerder niet.
jg
@arie.j Poeder is kwa houdbaarheid bijna ongeschikt voor humane consumptie.
brabo
@jg
vermeld toch eens geen onzin man.
Vreugdenhil verpoedert alleen maar voor de humane consumtie
cs-agrar
Quote Reactie van @brabo:
vermeld toch eens geen onzin man.Vreugdenhil verpoedert alleen maar voor de humane consumtie

dat zegt toch niets over die genoemde houdbaarheid
jg
@brabo Ik doel op de poeder die in de interventie ligt.
+1
arie.j
Quote Reactie van @jg:
@arie.j Poeder is kwa houdbaarheid bijna ongeschikt voor humane consumptie.

Punt 1 is het alleen Magere poeder, boter zit niet in opslag , daar is het veel te duur voor.
En verder kun je heel gemakkelijk zien aan de prijs waarvoor de EU die MMP het uit de opslag wil verkopen dat het de normale bestemming krijgt
Bij de vorige opslag enkele jaren geleden hebben ze er zelfs nog flink winst opgemaakt.
Jij lijkt wel autistisch gebiologeerd door productiebeperking en verder niets.
+2
jg
@arie.j Wat betekent autistisch gebiologeerd ? Is dat erg ??
arie.j
Quote Reactie van @jg:
Wat betekent autistisch gebiologeerd

Kun je opzoeken op Google als je het niet weet
autisme heeft verschillende vormen, maar een vast kenmerk is het helemaal opgaan in details zonder dat hij/zij het grote geheel te ziet.
En gebiologeerd of gefocust door iets is iemand als het al zijn aandacht gevangen houd.
Voor jou lijkt een soort verplichte productiebeperking door zuivelondernemingen wel een doel op zich.
Terwijl het niet anders dan de noodrem is, verplichte aantal kg leveren en vergunning van je zuivelbedrijf voor uitbreiding etc. is iets wat je niet anders dan alleen in geval van nood moet willen.
Normaal is dat funest voor bedrijfsontwikkeling, en alle soort van plannen voor de toekomst, inclusief de koop en verkoop van land
Je zou een heel scala van verhandelbare productierechten per fabriek moeten opzetten om het wat werkbaar te maken, dat zie ik niet zitten.
FC kan en kon alles nog goed kwijt, alleen door het einde quotering wat eenmalig was, zijn er wat problemen geweest met verwerking, maar ook dat is gezien alles nog best verlopen.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @arie.j:
autisme heeft verschillende vormen, maar een vast kenmerk is het helemaal opgaan in details zonder dat hij/zij het grote geheel te ziet
Dan zijn ze bij de WUR ook autistisch 😬
+1
pieta
Quote Reactie van @arie.j:
Wel ben ik voor zoveel mogelijk grondgebonden productie in de melkveehouderij , dat wil zeggen: eigen mest op grond in eigen gebruik.

Dus op de productieve gronden moeten we er allemaal akkerbouw bij gaan doen?
+1
arie.j
Quote Reactie van @pieta:
Dus op de productieve gronden moeten we er allemaal akkerbouw bij gaan doen?

Zou kunnen, maar minder kunstmest strooien mag ook.
Of minder aankoop bijproducten en wat minder krachtvoer.
arie.j
@arie.j En natuurlijk de koeien naar buiten.
Bij mijn buren zowel links als rechts lopen ze al week 8 tot 10 uur buiten.
Meer melkgeld, minder mest rijden en inkuilen en dat ruwvoeroverschot zal dan ook wel mee gaan vallen.
+1
pieta
@arie.j Ik lees dus weer veel tips hoe je de ruwvoerproductie van je grond omlaag bij kunt stellen. Die adviezen snap ik helemaal maar dat ga ik bij voorkeur niets mee doen. Eigenlijk te belachelijk voor woorden zelfs dat soort adviezen.
jg
@pieta Volgens Kws kun je prima alleen het zetmeel en eiwit van de maisteelt oogsten.
zwier
@pieta misschien wat meer aan weidevogel beheer en/of randen beheer gaan doen.
Coen
@zwier , gisteren op de AH-Buitendagen uitgebreid gesproken over die Natuur-Inclusieve-Melkveehouderij, dat zet financieel onvoldoende zoden aan de dijk 😞

maar verrassend en goed te horen dat A-ware de melkverwerking voor Weide Weelde zo goed heeft opgepakt 😄
cornelissen
@pieta Dag en nacht weiden,goed voor het imago en lost een gedeelte van het z.g. ruwvoeroverschot bij jouw op
janv
Quote Reactie van @arie.j:
Sorry hoor , maar er is geen melkquotering, wel een fosfaatbeperking.Per koe produceert ieder weer anders.Verders is die productie uitbraak na het einde quotering (ondanks alle gejammer) behoorlijk goed verwerkt, na 2 jaar is de prijs weer vrij behoorlijkDat de ellende niet te overzien was wanneer er geen fosfaatplafond was zie ik dan ook voor een groot gedeelte als stemmingsmakerij.Wel ben ik voor zoveel mogelijk grondgebonden productie in de melkveehouderij , dat wil zeggen: eigen mest op grond in eigen gebruik.Zonder sluiproutes van bv. huur grond op verre afstand.

Weet niet of het allemaal stemming makerij is,wel weet ik dat er na 2-7-2015 nogal wat plannen van 800 en meer koeien niet meer doorgaan.
Zeg maar de stallen waar coen geen groot voorstander van is:😀
+1
JanCees
@weideboer kom zeg vertellen wat je denkt en ziet is geen lef voor nodig gewoon doen en dan met elkaar in debat over waarom en hoe je de zaken ziet en weegt
+1
weideboer
@JanCees probleem van besturen is dat als je er zit je altijd het kop van jut bent over het verleden. Als bestuurder loop je altijd door een porseleinen kamer. Uit ervaring is mij al snel geleerd, hoe minder je zegt hoe minder je hoeft te verantwoorden. Niet dat je dan zwak bent maar een ieder interpreert op zijn eigen manier de zaken. Nu u ook "vrij" bent, spreekt u ook makkelijker is mij opgevallen, daar beledig ik u toch niet mee? Ging er mij om dat het LTO bijna een vrije mandaat moet krijgen om JUIST WEL zich met beleidszaken te bemoeien, scheelt zoveel energie. Ook al om het feit dat andere belanghebbenden met een complete andere visie (pvdd, fauna, enz.) wel aan die tafel zitten.
mlkvhoudr
@weideboer

Zo ingewikkeld is die visie niet hoor.

Je zult maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen voor een wereldmarktprijs.

Lean and green.

De visie is niet zo moeilijk. Het bereiken en er blijven wel.....
+2
JanCees
@weideboerMij beledig je niet snel en op mijn functioneren ben ik altijd aanspreekbaar maar ik geef dan ook graag wel mijn perspectief erbij en dan is het aan een ieder vrij om te oordelen Bij mijn weten heb ik de afgelopen 30 jaar mijn mening altijd vrij en ongezouten gegeven behoudens mijn periode binen Friesland Foods en daar wel af en toe voor op mn kop gehad dat wel ja. In de tijd als Friesland Food bestuurder was er de regel dat bestuursleden terughoudenheid hadden inzake publieke uitspraken omdat daar het belang van de onderneming en de coöperatie en de belangen van de leden te groot zijn om als individueel bestuurslid buiten de onderneming en coöperatie eigen gedachten te lanceren.
Binnen de coöperatie en op leden bijeenkomsten heb ik geen last gehad van remmingen of niet kunnen of durven zeggen wat ik dacht en kon ik vrij voor mijn soms ook afwijkende mening uit komen. De regel dat je binnen een coöperatie bestuur met 1 geluid naar buiten gaat als bestuur en discussie intern met collega en leden en onderneming en directie laat plaatsvinden is volgens mij een verstandige.

LTO moet zich inderdaad met beleid bezig houden dat ben ik zeer met je eens.

Dit vanuit een visie en met kennis van zaken en vanuit eenheid.

Alle drie heeft het aan ontbroken.

LTO heeft op het dossier van Ammoniak en de PAS gekozen voor een bestuurlijke vlucht vooruit die voor een aantal boeren absoluut tot een vooruitgang heeft geleid maar de kromme basis van het ammoniak beleid is daardoor juist steviger komen te staan terwijl de feiten juist meer en meer de basis van het ammoniakbeleid weerleggen.

Dezelfde situatie is er nu weer met de gesprekken over de derogatie en eigenlijk ook de grondslag voor het fosfaatreductieplan.

In grondwater is er op de derogatiebedrijven met voldioende grasland ook op de droge zandgronden weinig of geen verhoogde N waarden.
Onder akkerbouw en met name volllegrondstuinbouw wel.

LTO heeft tot zomer 2016 weinig tot geen zicht gehad in de relatie oppervlaktewaterkwaliteit en Nitraat beleid.
En al helemaal geen beeld gehad hoe de waterschappen tot in heel veel gevallen ronduit bezopen normstellingen kwamen voor oppervlaktewaterkwaliteit.
Sterker nog in veel gevallen voor natuur veel ruimere normen dan voor boerensloten en voor het "goede doel" vergat men maar even de herkomst van de nutrienten in het oppervlaktewater van een juiste herkomst te voorzien. En dus werden en worden die nog steeds op het conto van de agrarische sector lees veehouderij bij geschreven.Terwijl daar niet veel van klopt.
Ook de zogenaamde boerenverstand gebruikende geborgde boeren zetels in de waterschappen hebben en hadden dit veeal niet in beeld.
Ik nu inmiddels een beperkt aantal waterschappers die het wel zien en er ook wat aan doen.
Dat zijn mensen die wel het lef hebben om hun mond open te doen en de discussie aangaan.

Mijn stelling is dat binnen de belangenbehartging bestuurders en beleidsmedewerkers te veel de oren laten hangen naar panklaar aangeleverde vaak door overheden geinnitieerde informatie.
En onvoldoende nieuwschierig zijn of zaken wel kloppen. (vaak is even Googlen genoeg)

Waterschapbestuurders is mijn beeld over het algemeen op een beperkt aantal uitzonderingen na dat de geborgde agribestuurders geen flauw benul hebben dat hun bestuurlijke luiheid in grote mate mede oorzaak is van onnodige aanscherpingen van het mestbeleid.
Frans1
Quote Reactie van @JanCees:
Dit vanuit een visie en met kennis van zaken en vanuit eenheid.Alle drie heeft het aan ontbroken.

De eerste vier woorden,daar heeft het aan ontbroken.
Frans1
Quote Reactie van @JanCees:
In de tijd als Friesland Food bestuurder was er de regel dat bestuursleden terughoudenheid hadden inzake publieke uitspraken omdat daar het belang van de onderneming en de coöperatie en de belangen van de leden te groot zijn om als individueel bestuurslid buiten de onderneming en coöperatie eigen gedachten te lanceren.

Dat is wel een goede zaak natuurlijk.Daar is de LPF destijds een mooi voorbeeld van hoe het dan werkt,allemaal individuen,en ze vechten elkaar de tent uit,en de hele partij naar de knoppen in een mum van tijd
+1
janv
@JanCees Schreef,

LTO moet zich inderdaad met beleid bezig houden dat ben ik zeer met je eens.

Dit vanuit een visie en met kennis van zaken en vanuit eenheid.

Alle drie heeft het aan ontbroken....

Dus jij ben het helemaal niet eens met Sjakie,die zegt het is primair een zaak vd overheid...
Ik vraag mij ook af of een belangen organisatie beleid kan maken omdat de verschillen binnen sector groot zijn.Vroeger had je daar productschappen voor ...daar had je specialisten die wisten waar ze het over hadden !!.misschien een goed idee nu de lto op de schop gaat om daar is even bij stil te staan.
arie.j
Quote Reactie van @janv:
Dus jij ben het helemaal niet eens met Sjakie,die zegt het is primair een zaak vd overheid...Ik vraag mij ook af of een belangen organisatie beleid kan maken omdat de verschillen binnen sector groot zijn.Vroeger had je daar productschappen voor ...daar had je specialisten die wisten waar ze het over hadden !!.misschien een goed idee nu de lto op de schop gaat om daar is even bij stil te staan.

Misschien wat een misverstand.
Beleid maken, met nadruk op het laatste woord, hoort m.i bij de overheid.
Nu heeft LTO etc. zich door omstandigheden voor het karretje van de overheid laten spannen om moeilijkheden op het gebied van de uitvoering op te lossen.
Dat ''maken' hoort m.i. bij de overheid, mét de oplossing van knelgevallen etc.
Maar een globale visie is wat anders.
Die visie kan overigens in de praktijk niet anders dan erg afhankelijk zijn van omstandigheden als maatschappij, politiek, afzetmogelijkheden etc.
janv
Quote Reactie van @arie.j:
Misschien wat een misverstand.Beleid maken, met nadruk op het laatste woord, hoort m.i bij de overheid.Nu heeft LTO etc. zich door omstandigheden voor het karretje van de overheid laten spannen om moeilijkheden op het gebied van de uitvoering op te lossen.Dat ''maken' hoort m.i. bij de overheid, mét de oplossing van knelgevallen etc.Maar een globale visie is wat anders.Die visie kan overigens in de praktijk niet anders dan erg afhankelijk zijn van omstandigheden als maatschappij, politiek, afzetmogelijkheden etc.

De ,,overheid ,, heeft afgelopen jaren zoveel ,,beleid ,,gemaakt dat niemand door de bomen het het bos meer ziet.Zet daar maar is een visie naast,het is gewoon niet te doen!
Het enigste wat zeker is dat alles snel veranderd...een visie van vandaag is morgen weer achterhaald...
JanCees
@janv wel eens met Jack namelijk beleid wel bijsturen maar er zijn zaken die des overheids zijn en daar heeft Jack gelijk in
gerrie-hul
@JanCees Met mekaar in debat levert ook geen bal op Alleen maar tegenstellingen
+1
oubi
Het heeft ontbroken aan visie; je hebt geen enquetes nodig. Je kon zien dat de laatste 10 jaar fors is gebouwd voor groei in de melkveehouderij. Er is enorme capaciteit bijgebouwd aan melkveestallen. In 2014 hadden ze geen fosfaatreferentie moeten invoeren maar gelijk dierrechten. Die net aan het bouwen waren hadden onder een knelgevallenregeling kunnen vallen (net als bij begin melkquotum in 19830). Dan was er nu niet de puinzooi geweest die onder Kees Romijn cs. heeft kunnen ontstaan. Nu moet je nog maar zien hoe het gaat. Blijft het fosfaatreductieplan overeind op 4 mei? Mocht dat niet zo zijn hoe gaat het dan?
paul1
@oubi dan is het ieder voor zich , en niet meer te overzien wat er gebeurt.
In elk geval einde derogatie
+1
Leo,s vriend
@oubi nee, dan was de puinhoop net zo groot geweest, enig idee wat er in 2014 aan plannen uitgevoerd werd?
Die knelgevallenregeling had dan ook een generieke korting zoals nu betekend.
+3
kuilhapper
Jammer voor Jack, maar het is een flut column.

De column van Jaap van der Knaap in de laatste Veeteelt is aardig realistischer, achteraf redeneren kan iedereen.., staat er boven.

Net als alle open dagen, waarvan de eerste inmiddels op Funda staan, die waren ook allemaal "klaar voor de toekomst" , ik heb het al vaker geschreven, hoe kun je klaar zijn voor de toekomst, als je niet eens weet hoe die er uit ziet?

Een visie van LTO en NZO is geen blauwdruk voor toekomstig beleid, en nee er kunnen ook geen rechten aan ontleend worden...

Waar achteraf geredeneer vooral voor dient?, een ander de schuld geven, dan heb je zelf ook niets verkeerd gedaan!
+1
robbies
@kuilhapper kom op. Op RFC-vergaderingen wilde men ook niet praten over het P-reductieplan. Is zelfs bij de opening gezegd. Een column is juist de plek waar nog eens gezegd mag worden hoe het niet had gemoeten, zeker als het in het ledenblad van LTO gepubliceerd wordt.
Mogen we dan nergens meer wijzen op wat er fout is gegaan in de hoop dat er lering uit getrokken wordt? Zullen we voortaan maar gewoon overal op antwoorden dat we niet meer terug mogen kijken?

Ik blijf bij het punt dat dit afzichtelijke plan bestuurlijke consequenties moet hebben. 10% vd melkvee stapel moet worden afgevoerd vanwege een administratieve afspraak en niemand''s kop moet daarvoor rollen? Elke bestuurder die zijn goedkeuring geeft aan dit plan, mag nooit meer iets zeggen over duurzaamheid. Die is af!
MTSTAMMINGA
@robbies
Zijn echte wel veehouders die blij zijn met deze korting
De prijs van mestafzet is leuk gezakte ,en ruwvoer is ook bijna gratis
robbies
@MTSTAMMINGA de categorie die op die markten handelen zijn ook ontzien in de plannen
Leo,s vriend
Quote Reactie van @robbies:
kom op. Op RFC-vergaderingen wilde men ook niet praten over het P-reductieplan. Is zelfs bij de opening gezegd.

En waarom niet ? omdat het een welles-nietes spelletje wordt in ieders specifiek eigenbelang.
Heb het hier meegemaakt, grondgebonden tegen niet grondgebonden die elkaar voor rotte vis uitmaakten.
robbies
@Leo,s vriend en dat is de reden waarom dat RFC niet het beleid mee moet maken. Ze kiest partij voor een deel van haar leden.
cornelissen
@robbies Neem ze (uiteindelijk de ledenraadsleden ) het ook hoogst kwalijk en dan ook nog zonder enig vooroverleg met de leden
+2
jg
@kuilhapper Degenen die jaren terug zaken aan de orde stelden werden weggezet als negatievelingen. Van der Knaap lult zijn eigen onkunde goed.
Frans1
Quote Reactie van @kuilhapper:
De column van Jaap van der Knaap in de laatste Veeteelt is aardig realistischer, achteraf redeneren kan iedereen.., staat er boven

Als er eentje is die flutstukjes schrijft is hij het wel
josl
Is vooraf aangeven wat pijnpunten zijn en lobbyen om het te verzachten/strijden tegen onrecht nu niet precies wat LTO ( en anderen) altijd al doen? Daarnaast zoekt de overheid tot nu toe wel draagvlak bij een sector voorafgaande aan beleidsvorming. In Brabant niet meer. Is dat een gewenste situatie? Lang geleden toen LTO en toenmalige CDA ministers op landbouw zaten was er misschien spraken van beleid maken. Nu is het vooral voorkómen van beleid maken. Zie antibiotica dossier, zie weidegang discussie. Op fosfaat is dat niet gelukt en zie de ellende. Op het moment dat er beleid gemaakt wordt door broze politieke coalities die elkaar in de wurggreep zetten in deze 21e eeuw blijft niet veel over dan roeptoeteren en klagen dat ze er in den haag/den bsoch niets van snappen.
+1
robbies
@josl de successen die je claimt zijn inmiddels ook in wetgeving of moties verankerd. In convenanten is vastgelegd dat we 50% AB zouden realiseren. Dat ging zo snel dat Den Haag vindt dat 70% reductie ook wel kan. Idem geldt voor weidegang: als je roept dat je 80% in de wei wil hebben en je redt het nuet, dan us het gratis munitie voor de symboolpolitice in Den Haag. Zoveel is er dus niet gewonnen door de behartiging.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @josl:
Is vooraf aangeven wat pijnpunten zijn en lobbyen om het te verzachten/strijden tegen onrecht nu niet precies wat LTO ( en anderen) altijd al doen?

horen te doen ja , maar in het fosfaat gebeuren is dat niet gebeurd en is een net iets te grote schoen aan getrokken
lijkt me dan niet verstandig om op dezelfde voet door te gaan

moet eigenlijk toegeven dat ik het dit geval redelijk op dezelfde golflengte zit met jack
en vindt het n.o. ook te prijzen dat ze dit plaatsen zodat er een discussie hieromtrent kan komen
is ook de bedoeling volgens mij van een column
josl
@KuikenenKoe is ook in het fosfaatdossier gebeurt. Lees het interview met Wiebren uit de Veeteelt nog eens terug. Op het moment dat je naar de politiek moet voor beleid geef je het ook uit handen.
cs-agrar
Quote Reactie van @josl:
Lees het interview met Wiebren uit de Veeteelt nog eens terug

Dan zie je dat ze alles al ruim van te voren wisten en contra gehandeld hebben
janv
Achteraf is het makkelijk praten natuurlijk,maar hier mee gooi ik een open deur open...
En daarom heeft jack helemaal gelijk,maar ik koop er helemaal nix voor!
Waar het nu wel om gaat (en heeft jack wel een punt)hoe veel blijft de lto en in welke vorm en wanneer gaat de lto om de tafel zitten met een overheid.
Btw afgelopen fosfaat debakel is puur een kwestie van van Dam die op blunder op blunder heeft gemaakt.En dank zij onder andere lto die de kar moest gaan trekken er toch een derogatie is.
Dat we er nog niet zijn zal een ieder wel duidelijk zijn, veel meer fout gaan kan haast niet meer...
+1
jorisdriepinter
@janv Komop zeg, jij hebt een kort geheugen. Van Dam was de slemiel die er toevallig zat. De fout is veel eerder gemaakt!
janv
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
Komop zeg, jij hebt een kort geheugen. Van Dam was de slemiel die er toevallig zat. De fout is veel eerder gemaakt!

Als het goed was aangepakt,waren nu de rechten al koop ,daar hadden veel boeren op gerekend(de stoppers en de kopers).
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @janv:
Als het goed was aangepakt,waren nu de rechten al koop ,daar hadden veel boeren op gerekend

Ook dan hadden er heel wat dieren weg gemoeten, eigenlijk zeker net zo veel
+1
arie.j
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
@janv Komop zeg, jij hebt een kort geheugen. Van Dam was de slemiel die er toevallig zat. De fout is veel eerder gemaakt!

Maar hij heeft het, met het hele extra uitstel na vertrek Dijksma, wel knap erger gemaakt.
Bij een beetje normaal beleid waren er dit jaar de fosfaatrechten ingegaan
+3
robbies
@arie.j ook dat is nog maar de vraag. NL overtreedt al 2 jaar het P-plafond, dus verhandelbare P-rechten zijn nooit een optie geweest zolang we boven het P-plafond zitten. Dat het lang duurde voordat Den Haag hierachter kwam mag je van Dam inderdaad aanrekenen, maar een feiten zijn en waren niet anders. Het alternatief waren niet-verhandelbare P-rechten geweest, maar de intensieve groeiers waren dan ineens klaar geweest met boeren.
+1
arie.j
Quote Reactie van @robbies:
@arie.j ook dat is nog maar de vraag.

Nee dat is niet de vraag, per 2-7-2015 kwam Dijksma met de aankondiging.
Hetzelfde jaar wetgeving met afstemming in Brussel, dat had zonder meer gekund, waren ze zelfs 2 jaar eerder klaar geweest. En als 2016 nodig was geweest voor maatregelen om de fosfaat al terug te brengen was ook ruimte voor geweest.
robbies
@arie.j dan hadden we dit gejengel een jaar eerder gehad. Op het moment van afkondigen van P-rechten waren we al in overtreding, dus zouden P-rechten al ongeoorloofde staatssteun zijn. Op dat moment ontstond er een soort van machtsvacuum tussen sector en overheid. Niemand wist wie er verantwoordelijk was. De soap was hooguit een jaar vervroegd geweest, met een kleiner reductiepercentage. Maar onderschat niet wat er na 13 oktober nog aan vee is aangevoerd
arie.j
Quote Reactie van @robbies:
De soap was hooguit een jaar vervroegd geweest

soap bestaat voor de helft uit de overheid die zei niets te kunnen en het aan het bedrijfsleven "de sector' overliet. Een sector die verdeelt was plus geen bevoegdheid om maatregelen te nemen had. Bovendien is het niet hun de taak om te doen wat de overheid hoort te doen.
En kom nou niet met het afgezaagde verhaal van van Dam dat de overheid niets kon, dat was en is alleen maar onbenul en onkunde .
O ja, op het laatst ontdekte hij ineens nog een wet en kon hij het plotseling de regelingen wel wettelijk borgen.
Maar elke overheid heeft wetten, en anders maak je die als overheid gewoon.
Heel die chaos en die soap met 'de sector' die het moest doen was bij een daadkrachtige en bekwame persoon overbodig geweest.
+1
puntertje
Quote Reactie van @arie.j:
Bovendien is het niet hun de taak om te doen wat de overheid hoort te doen

Maar dat wilden ze juist wel, en dat was dus een enorme miskleun, blijk van gebrek aan inzicht in combinatie met hooghartige zelfoverschatting. Ik hoor het ook Piet Boer nog op een vergadering melden: "We moeten het zelf regelen, dan hebben we zelf de regie en dat is veel beter".
+1
robbies
@puntertje voor een gedeelte vd veehouders is dat ook zo. Zo''n Jonkman en die in Hellendoorn zitten hopeloos ver van de gewenste maatschappelijke richting
mlkvhoudr
@robbies

Jonkman hoef je niks jaloers op te zijn.
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Jonkman hoef je niks jaloers op te zijn.

Zou daar echt ooit iemand jaloers op zijn geweest ?
Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen.
robbies
@mlkvhoudr vertel! Is er nieuws?
KuikenenKoe
Quote Reactie van @robbies:
vertel!

alles te weten maakt niet gelukkig
mlkvhoudr
@robbies

Werd me vandaag trekker aangeboden die vorig jaar nog nieuw in de lease naar jonkman was gegaan........als ik dat soort dingen mee maak denk ik niet dat ik al jaloers hoef te worden......
Frans1
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Werd me vandaag trekker aangeboden die vorig jaar nog nieuw in de lease naar jonkman was gegaan........

Snap niet dat mechanisatieman dat erbij moet melden
arie.j
Quote Reactie van @Frans1:
Snap niet dat mechanisatieman dat erbij moet melden

Sommige boeren zijn gevoelig voor wat sappige roddel. 😉
George
Quote Reactie van @Frans1:
Snap niet dat mechanisatieman dat erbij moet melden

Waarom niet?
De grote man uithangen en veelvuldig in de belangstelling staan en dan de rekeningen niet kunnen betalen. En dat mag niet verteld worden?
Het zou pas een schande zijn om dat rond te bazuinen als iemand wel netjes zijn zaakjes voor elkaar heeft!
m uut m
Wij moeten in Nederland eens af van het "hokje " denken.
Derogatie is geen recht maar een gunst.
+2
Frans1
Quote Reactie van @m uut m:
Wij moeten in Nederland eens af van het "hokje " denken.Derogatie is geen recht maar een gunst.

Dat wij hier in een van de vruchtbaarste gebieden hetzelfde mogen bemesten als de hete en droge gebieden in zuid Europa klopt natuurlijk niet,vanuit dat punt gezien is de derogatie wel een recht
m uut m
@Frans1
In Nederland moet alles met rechten opgebouwd in het verleden.
Dit draagt absoluut niets bij aan de oplossing. Je krijgt alleen nog een verdere intensievering van bepaalde regio's.
Dus plaatselijk nog een grotere belasting van het milieu.
Wil je echt wat doen dan moet je het regionaal oftewel op bedrijfsniveau waar de ondernemer verantwoordelijk is en niet afkopen met rechten.
Frans1
@m uut m deze reactie heeft niks met mijn steĺling hierboven te maken.
+1
janv
Quote Reactie van @m uut m:
Wij moeten in Nederland eens af van het "hokje " denken.Derogatie is geen recht maar een gunst.

Ga je van de zomer maar even in het midden en zuiden van Frankrijk kijken,temp van plus 35 graden en alles is geel dood en dor....Heb het nog niet eens over italie spanje en portugal...
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , ver , wild , brand , sturen , lto , koeien , oogst , duurzaamheid , voorjaar , weidegang , regelgeving , overheid , buiten , ondernemen , dierrechten , structuur , grondgebonden , toekomst , reguleren , fosfaatproductie , 2013 en kalender geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!