Klimaatakkoord

Klimaatakkoord nieuws

Plan B bij zeespiegelstijging: 'Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken'

09-02-2019 - Omdat de gevolgen zo ingrijpend zijn, is het nodig dat er nu al wordt nagedacht over de keuzes die Nederland moet maken als internationaal klimaatbeleid faalt. Dat zeggen verschillende experts op het gebied van zeespiegelstijging in Vrij Nederland. Als de wereld er niet in slaagt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en het Parijse Klimaatakkoord niet wordt nageleefd, zal de aarde meer opwarmen dan 1,5 of 2 graden. Dat zal ertoe leiden dat de zeespiegel steeds verder zal stijgen.
"De experts hebben één gedeelde zorg: in Nederland wordt te weinig nagedacht over een plan B, voor als de zeespiegel sneller gaat stijgen dan waar we rekening mee houden in het Deltaprogramma", staat in Vrij Nederland. Een maatschappelijk debat hierover ontbreekt, zeggen de deskundigen, terwijl dat wel nodig is omdat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. "Niet in de toekomst, maar nu."
Steden op palen
De wereldwijde zeespiegelstijging laat sinds een aantal jaren een versnelling zien. Daarop wees ook de Deltacommissaris in een rapport dat een half jaar geleden aan de Tweede Kamer is gestuurd. Dat rapport ging over de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Maar waar er nu al wel volop discussie is over klimaatmaatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, en er ook wordt nagedacht over onze dijken, wordt er niet gesproken over de mogelijkheid dat dit samen toch te weinig is.
In dat geval moeten we een plan B beschikbaar hebben, vinden de zeespiegelexperts. Er moet nagedacht worden over verschillende opties. Zo zullen steeds hogere dijken ook steeds breder worden, iets wat op veel plekken nu onmogelijk is. Nog bredere rivieren maken zou ook kunnen, net als steden op palen bouwen, of het aanleggen van eilanden in zee. En dan is er ook nog een optie, waar nu nog niemand het over wil hebben: 'De huidige kustlijn opgeven en het hogerop zoeken.'
"We moeten een gecontroleerde terugtrekking op termijn gaan overwegen", zegt polair meteoroloog Michiel van den Broeke van de Universiteit Utrecht. Zijn collega Roderik van de Wal: "In Nederland bestaat erg de houding dat we met aanpassen de problemen wel zullen oplossen. Dat is een misvatting." Niet dat een versnelde zeespiegelstijging in de komende decennia al tot grote problemen zal leiden. Maar voor de termijn daarna is er veel onzeker.
Glacioloog Michiel Helsen, werkzaam als docent klimaatverandering, vindt het tijd voor een maatschappelijke discussie. "Op termijn is het mogelijk dat we West-Nederland niet kunnen behouden. Het lijkt me zinvol voor de maatschappij om de discussie te voeren welke delen van Nederland we tot welke prijs willen verdedigen." Roderik van de Wal voegt daaraan toe: "Als we zo doorgaan, zal een groot deel van Nederland opgegeven moeten worden. Verhuizen naar Duitsland zou een onderwerp van gesprek moeten zijn."
Naleving klimaatafspraken cruciaal
De experts zijn er allemaal van overtuigd dat het naleven van het Parijse Klimaatakkoord cruciaal is voor de toekomst van Nederland. "Nederland is voor z'n voortbestaan direct afhankelijk van het succes of het falen van het huidige internationale klimaatbeleid." Toch is het op dit moment zeer onzeker of de afspraken wereldwijd echt nageleefd zullen worden.
Ook minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is van mening dat het lot van Nederland min of meer afhankelijk is van mondiale klimaatafspraken. Dat zei ze tegen de NOS tijdens de laatste internationale klimaatconferentie in Polen. De minister reageerde daarmee op zorgen die er in Zeeland leven over de stijgende zeespiegel.
Toch vinden de experts dat er door de politiek onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen op lange termijn van zeespiegelstijging. "Voor zover ik weet, wordt er door de overheid voor de lange termijn weinig nagedacht over alternatieven voor het kustbeleid, anders dan het opspuiten van zand en het ophogen van dijken", zegt Caroline Katsman, hoofddocent fysische oceanografie aan de TU Delft.
Omgaan met onzekerheden
Terwijl dat wel belangrijk is, vindt Marjolein Haasnoot van Deltares en auteur van het eerder genoemde rapport over de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Zo moet er bij heel grote infrastructurele werken volgens haar rekening worden gehouden met een potentieel grote zeespiegelstijging.
"Voor alle maatregelen is tijd nodig. Nu is de tijd er nog om daarover na te denken en een goed plan te maken. (...) Als het gaat om zeespiegelbeleid moet je kunnen omgaan met onzekerheden. Je kunt niet wachten tot je precies weet wat er gaat gebeuren. Als je het zeker weet, dan gebeurt het al, en zou het bovendien veel te snel kunnen gaan."

Nieuwsgrazer

Kamer praat over twee hoofdpijndossiers: kinderpardon en klimaatakkoord

30-01-2019 - Het wordt vandaag een lange dag voor de coalitie. De Tweede Kamer debatteert over twee hoofdpijndossiers. Eerst staat de versoepeling van het kinderpardon op de agenda en direct daarna gaat het over het klimaatakkoord.

Over beide onderwerpen liep afgelopen weken de spanning op. Vooral de onderhandelingen over het kinderpardon verliepen in crisissfeer.
Gisteravond werd alsnog een akkoord bereikt: een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. Naar verwachting mag 90 procent van hen in Nederland blijven. Met hun ouders erbij gaat het in totaal om zo'n 1300 mensen.

Daar staat tegenover dat het kinderpardon op termijn wordt afgeschaft, zodat er in de toekomst geen schrijnende zaken meer gaan spelen zoals rond Lili en Howick. Ook wordt de druk bij de staatssecretaris weggehaald om in sommige gevallen, zoals bij de twee Armeense tieners, over zijn hart te strijken. Die verantwoordelijkheid gaat naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wisselgeld
Beide punten heeft de VVD "binnengehaald", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Het is als het ware wisselgeld voor de grootste regeringspartij, die als enige van de vier coalitiepartijen nog tegen een verruiming van het kinderpardon was.
"Het is een oplossing waar voor alle partijen iets in zit", zegt Van der Wulp. "En je zou kunnen zeggen dat dat best knap is, nadat ze weken rollebollend over straat zijn gegaan."

Het debat over het kinderpardon wordt minder spannend, denkt hij, nu de coalitiepartijen elkaar weer omarmen. Ze zullen vooral willen uitstralen dat ze er sterker uit zijn gekomen.
De rechtse oppositie zal zijn pijlen vooral op de VVD richten, is de verwachting. Deze partijen zullen de concurrent op rechts een slappe houding verwijten. "Wat dat betreft spreekt de voorpagina van De Telegraaf boekdelen", zegt Van der Wulp. De krant stelt dat de VVD door de knieën is gegaan voor de coalitiepartijen.
De linkse oppositie is tevreden over het pardon voor de groep kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar heeft nog veel vragen over het afschaffen van de kinderpardonregeling.

Klimaatakkoord
Na het debat over her kinderpardon volgt een debat over het klimaatakkoord. Ook dat ligt gevoelig. VVD-fractieleider Dijkhoff noemde een paar weken geleden in De Telegraaf de kans nihil dat het klimaatakkoord helemaal wordt uitgevoerd. Ook noemde hij coalitiegenoot Jetten (D66) een klimaatdrammer. Dijkhoff zei verder dat hij nog eerder het kabinet zou laten vallen dan dat hij de burgers voor de kosten van klimaatmaatregelen laat opdraaien.
"Premier Rutte wacht een lange dag", concludeert Van der Wulp. "Ik denk dat het verstandig is dat hij bij het ontbijt een paracetamolletje neemt."

Nieuwsgrazer

Werkconferentie Topsector Energie 2019

24-01-2019 - Het Klimaatakkoord geeft een nieuwe impuls aan de energietransitie. Benieuwd naar de nieuwe kansen en uitdagingen die dat biedt voor de Topsector Energie? Kom dan op 31 oktober 2019. Ook kunt u bijdragen aan de concrete uitwerking daarvan tijdens het event.Zet de datum alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en aanmelden volgen binnenkort. De werkconferentie is een jaarlijks evenement en biedt u een platform om afspraken te maken en samen te werken aan de energietransitie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Klimaatakkoord nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-01-2019 'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen' 0 reacties
22-01-2019 De voor- en nadelen van een CO2-heffing 0 reacties
20-01-2019 Analisten Rabobank constateren dat Klimaatakkoord financieel ‘moeilijk’ te beoordelen is 0 reacties
16-01-2019 Boeren gaan tegengas geven 4 reacties
15-01-2019 PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie 0 reacties
15-01-2019 Nee, Klimaatakkoord dwingt Nederland tot grotere export van vlees, zuivel en eieren 0 reacties
12-01-2019 VVD-fractievoorzitter kiest voor burger en tegen Klimaatakkoord 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Lidl van het gas - waar komt al die energie voor het Nederlandse klimaatleiderschap toch vandaan? 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
27-12-2018 Nijpels betreurt accent op gemis uitstoot-heffing voor iedereen 0 reacties
27-12-2018 Het Klimaatakkoord moet de pijn beter verdelen 0 reacties
27-12-2018 Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord 10 reacties
24-12-2018 Agrarische sector wil CO2-emissie in 2030 met 6 Mton hebben gereduceerd 0 reacties
24-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 0 reacties
23-12-2018 VVD-senioren vrezen dat Klimaatakkoord te duur is voor middengroepen 0 reacties
23-12-2018 Ecoloog Han Olff schiet cover en onderliggende gedachte Klimaatakkoord af 0 reacties
22-12-2018 Vier belangrijke punten uit het klimaatakkoord 3 reacties
22-12-2018 De Klimaatpolder is voorbij; Nijpels en Wiebes laten het parlement beslissen 0 reacties
21-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 9 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
20-12-2018 Milieuorganisaties en FNV trekken zich terug uit 'boterzacht' klimaatakkoord 0 reacties
20-12-2018 Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan 15 reacties
20-12-2018 Wat de Milieubeweging betreft is er morgen geen Nederlands Klimaatakkoord 0 reacties
12-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
12-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
10-12-2018 „Dit jaar geen Klimaatakkoord door onenigheid” 0 reacties
08-12-2018 Klaver: industrie niet meer aan klimaattafel 0 reacties
08-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
07-12-2018 ‘Duurzame plannen Klimaatakkoord gaan uit van niet-bestaande biomassa’ 0 reacties
05-12-2018 Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen 0 reacties
04-12-2018 Milieuclubs willen klimaatakkoord niet tekenen 1 reactie
04-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
03-12-2018 STAF: 'Klimaatcijfers PBL in basis onjuist' 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 21 reacties
26-11-2018 Worden onze Klimaattafels ook een beetje ongemakkelijk van die gele hesjes? 0 reacties
14-11-2018 Baas Internationaal Energie Agentschap (IEA) lijkt klimaatakkoord Parijs onhaalbaar te vinden 0 reacties
13-11-2018 Kringloop in de landbouw: organische mest 0 reacties
19-10-2018 Informatiebijeenkomst Europese subsidies en het Klimaatakkoord 0 reacties
11-10-2018 Van Geel: ‘Nog dit jaar concrete acties om Klimaatakkoord in te vullen’ 0 reacties
01-10-2018 VMT 11: is de voedingsindustrie klaar voor de energietransitie? 0 reacties
28-09-2018 AB InBev en FrieslandCampina over klimaatambities: ‘Helemaal fossielvrij gaat niet lukken’ 0 reacties
28-09-2018 Klimaatplannen uit Nederlandse polder te vaag om door te rekenen, VVD en CDA kiezen pas op de plaats 0 reacties
20-09-2018 Ontdek Circulair Inkopen op de Beurs 2018 0 reacties
17-09-2018 Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald 0 reacties
11-09-2018 Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030 0 reacties
04-09-2018 #Klimaatakkoord #CO2 - Vervang kunstmest in landbouw door natuurlijke mest 11 reacties
31-05-2017 'Amerikaanse president Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs' 0 reacties