Klimaatakkoord

Klimaatakkoord nieuws

Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

08-10-2019 - DEN HAAG (ANP) - Een algemene uitstootheffing voor alle sectoren is de enige manier om de landbouw duurzaam te houden. In het klimaatakkoord werd door het kabinet na veel gedoe een CO2-heffing opgenomen voor de industrie, maar zo'n heffing is ook nodig om te komen tot kringlooplandbouw.

Nieuwsgrazer

'Elektriciteit uit groene waterstofcentrale is vergezicht'

21-09-2019 - Hoewel het zwart op wit staat in het klimaatakkoord is de kans klein dat in 2030 in ons land een energiecentrale staat die met groene waterstof drie gigawatt aan elektriciteit levert. Die vrees spreken meerdere deskundigen uit tegenover BNR.

Nieuwsgrazer

​Extra geld voor kringlooplandbouw en klimaatakkoord

18-09-2019 - De begroting van het ministerie van LNV stijgt in 2020 boven de één miljard euro, blijkt uit de miljoenennota. Het extra geld is vooral bestemd voor de transitie naar kringlooplandbouw, uitvoering van het klimaatakkoord en het herstellen van de bal

Nieuwsgrazer

Nog meer Klimaatakkoord nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-09-2019 Overheid.nl | Consultatie Klimaatplan en INEK 4 reacties
11-09-2019 Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold 0 reacties
08-09-2019 Coalitie schrapte grondgebonden voer uit het klimaatakkoord voor de melkveehouderij 1 reactie
09-08-2019 Bijeenkomst Industriële warmtepompen in de praktijk 0 reacties
30-07-2019 Energieslurpende airco’s vergeten in het Klimaatakkoord 0 reacties
08-07-2019 Klimaatakkoord: maatregelen haalbaar en betaalbaar 0 reacties
08-07-2019 Meulenbroeks vreest alsnog voor inkrimpen melkveestapel 22 reacties
02-07-2019 Klimaatplan industrie haalbaar met 'blauwe waterstof' 0 reacties
01-07-2019 Klimaatakkoord moet ook Natura 2000 tegen ammoniakuitstoot beschermen 0 reacties
01-07-2019 Klimaatakkoord moet ook Natura 2000 tegen ammoniakuitstoot beschermen 0 reacties
01-07-2019 Beter verdienmodel voor duurzame boer zo geregeld 0 reacties
30-06-2019 G20: VS willen niet aan klimaat doen, Brazilië wel in ruil voor vrijhandelsverdrag met EU 0 reacties
29-06-2019 Dijkhoff: We jagen niemand op kosten met klimaatakkoord 0 reacties
29-06-2019 Zuivelsector teleurgesteld over maatregelen veenweide in Klimaatakkoord 24 reacties
29-06-2019 Het klimaatakkoord voor de landbouw: een miljard en voor elk wat wils 0 reacties
28-06-2019 Klimaatakkoord leidt tot flinke ingrepen in het landschap 0 reacties
28-06-2019 Klimaatakkoord: 'CO2 reductie niet door krimp landbouw maar technische ontwikkeling’ 0 reacties
28-06-2019 Meer boerensubsidie voor klimaat, maar wel te weinig 0 reacties
28-06-2019 Kabinet trekt miljoenen uit voor inkrimping veestapel 0 reacties
28-06-2019 Nevedi staat achter klimaatakkoord 0 reacties
28-06-2019 LTO: Wij zetten niet zomaar onze handtekening onder klimaatakkoord 67 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 17 september 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie- 24 september 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 17 oktober 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 29 oktober 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 1 oktober 0 reacties
14-06-2019 LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
29-05-2019 Rutte: niks geks gebeurd rond klimaatrapport 0 reacties
16-05-2019 Informatiebijeenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur 0 reacties
14-05-2019 Krijgen we straks inspraak bij de klimaatplannen? 0 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
01-04-2019 Subsidies Energie-innovaties weer open op 1 april 0 reacties
27-03-2019 'Biomassacentrales zijn niet schoner' 0 reacties
25-03-2019 Subsidies Energie-innovaties openen weer op 1 april 0 reacties
25-03-2019 Radicaal verduurzamen klinkt ideaal, maar kan in de praktijk tot een volksopstand leiden 0 reacties
14-03-2019 Voor doorrekening klimaatakkoord werkte kabinet al aan extra maatregelen 0 reacties
13-03-2019 Kabinet wil grotere klimaatbijdrage landbouw 18 reacties
13-03-2019 Het Klimaatakkoord schiet tekort om CO2-uitstoot te halveren 0 reacties
13-03-2019 PBL en CPB laten consequenties Klimaatakkoord over aan de politiek 0 reacties
13-03-2019 Planbureaus: klimaatopgave landbouw binnen bereik, mits boer kosten terugverdient 0 reacties
13-03-2019 Bijeenkomsten klimaatplannen melkveehouderij | 21 maart 0 reacties
04-03-2019 Nederlander blieft geen vleestax als klimaatmaatregel 0 reacties
09-02-2019 Plan B bij zeespiegelstijging: 'Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken' 0 reacties
30-01-2019 Kamer praat over twee hoofdpijndossiers: kinderpardon en klimaatakkoord 0 reacties
24-01-2019 Werkconferentie Topsector Energie 2019 0 reacties
24-01-2019 'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen' 0 reacties
22-01-2019 De voor- en nadelen van een CO2-heffing 0 reacties
20-01-2019 Analisten Rabobank constateren dat Klimaatakkoord financieel ‘moeilijk’ te beoordelen is 0 reacties
16-01-2019 Boeren gaan tegengas geven 4 reacties
15-01-2019 PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie 0 reacties
15-01-2019 Nee, Klimaatakkoord dwingt Nederland tot grotere export van vlees, zuivel en eieren 0 reacties
12-01-2019 VVD-fractievoorzitter kiest voor burger en tegen Klimaatakkoord 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Lidl van het gas - waar komt al die energie voor het Nederlandse klimaatleiderschap toch vandaan? 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
27-12-2018 Nijpels betreurt accent op gemis uitstoot-heffing voor iedereen 0 reacties
27-12-2018 Het Klimaatakkoord moet de pijn beter verdelen 0 reacties
27-12-2018 Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord 10 reacties
24-12-2018 Agrarische sector wil CO2-emissie in 2030 met 6 Mton hebben gereduceerd 0 reacties
24-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 0 reacties
23-12-2018 VVD-senioren vrezen dat Klimaatakkoord te duur is voor middengroepen 0 reacties
23-12-2018 Ecoloog Han Olff schiet cover en onderliggende gedachte Klimaatakkoord af 0 reacties
22-12-2018 Vier belangrijke punten uit het klimaatakkoord 3 reacties
22-12-2018 De Klimaatpolder is voorbij; Nijpels en Wiebes laten het parlement beslissen 0 reacties
21-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 9 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
20-12-2018 Milieuorganisaties en FNV trekken zich terug uit 'boterzacht' klimaatakkoord 0 reacties
20-12-2018 Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan 15 reacties
20-12-2018 Wat de Milieubeweging betreft is er morgen geen Nederlands Klimaatakkoord 0 reacties
12-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
12-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
10-12-2018 „Dit jaar geen Klimaatakkoord door onenigheid” 0 reacties
08-12-2018 Klaver: industrie niet meer aan klimaattafel 0 reacties
08-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
07-12-2018 ‘Duurzame plannen Klimaatakkoord gaan uit van niet-bestaande biomassa’ 0 reacties
05-12-2018 Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen 0 reacties
04-12-2018 Milieuclubs willen klimaatakkoord niet tekenen 1 reactie
04-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
03-12-2018 STAF: 'Klimaatcijfers PBL in basis onjuist' 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 21 reacties
26-11-2018 Worden onze Klimaattafels ook een beetje ongemakkelijk van die gele hesjes? 0 reacties
14-11-2018 Baas Internationaal Energie Agentschap (IEA) lijkt klimaatakkoord Parijs onhaalbaar te vinden 0 reacties
13-11-2018 Kringloop in de landbouw: organische mest 0 reacties
19-10-2018 Informatiebijeenkomst Europese subsidies en het Klimaatakkoord 0 reacties
11-10-2018 Van Geel: ‘Nog dit jaar concrete acties om Klimaatakkoord in te vullen’ 0 reacties
01-10-2018 VMT 11: is de voedingsindustrie klaar voor de energietransitie? 0 reacties
28-09-2018 AB InBev en FrieslandCampina over klimaatambities: ‘Helemaal fossielvrij gaat niet lukken’ 0 reacties
28-09-2018 Klimaatplannen uit Nederlandse polder te vaag om door te rekenen, VVD en CDA kiezen pas op de plaats 0 reacties
20-09-2018 Ontdek Circulair Inkopen op de Beurs 2018 0 reacties
17-09-2018 Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald 0 reacties