Klimaatakkoord

Klimaatakkoord nieuws

NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat

20-04-2019 - Verbaast waren wij over uitgenodigde partijen aan dit Ronde Tafel Gesprek. Reden voor NMV om daar een statement over te maken.

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak donderdag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw uitnodiging. Ik ben Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders vakbond. Anders dan het overgrote deel dat hier vandaag aan tafel zit, vertegenwoordig ik de onderkant van de keten: de mensen die ook echt landbouw bedrijven. Dát deel van het systeem waar we het vandaag over hebben, waar straks daadwerkelijk klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Dit wordt namelijk niet gedaan door mensen die er uitsluitend theoretisch over nadenken. Zij voelen dat zelf niet. Ik ben tevens praktiserend melkveehouder.

Het bevreemdt mij, dat waar het gaat om landbouw in relatie tot klimaat hier meer anti-veehouderij partijen zijn uitgenodigd dan veehouders. Terwijl veehouders wél met de gevolgen van het klimaatakkoord geconfronteerd worden, en die tegenlobby niet eens zelf landbouw bedrijft. Zo wordt de discussie hier blijkbaar gevoerd. De link naar klimaat ontgaat mij van het uitnodigen van een dierenarts hier aan tafel, die een partij vertegenwoordigt die zich uitsluitend verzet tegen de veehouderij. Het idealisme krijgt hier zo een podium, dat doet geen recht aan alle hardwerkende boeren die ik vertegenwoordig die iedere dag voor dag en dauw opstaan om u van gezond voedsel te voorzien. Het staat eenieder uiteraard vrij om landbouwgronden of bedrijven aan te schaffen en deze naar eigen inzicht rendabel te maken. Het is onnodig om in dat proces op slinkse wijze een sector kapot te willen beschadigen. Bovendien een belangrijke sector ,die juist in het klimaatdebat een bijdrage kan leveren.

Boeren hebben namelijk een oplossing. Daar liggen kansen, zeker in de melkveehouderij. De landbouwsector is de enige sector waar op dit moment een reële potentie voor negatieve emissies is. De melkveehouderij is sinds de jaren 80 al fors gekrompen, in tegenstelling tot andere sectoren. Er zijn kansen op verschillende pijlers, maar daarvoor hebben boeren wel uw medewerking en steun nodig. Laat het klimaatakkoord niet verworden tot het paard van Troje ten gunste van de eiwittransitie, die ons momenteel op alle mogelijke manieren door de strot geduwd wordt.

Tot slot wil ik mijn pleidooi eindigen met het volgende: Emissies zijn inherent aan leven. U ademt op dit moment CO2 uit, daarmee veroorzaakt u dus broeikasgasemissie. Koeien net zo; methaanemissie van koeien is onderdeel van de biologische koolstofkringloop. Waarom methaan van koeien wel meenemen en broeikasgasemissie van mensen niet? Het échte probleem is natuurlijk fossiele brandstof. De focus op biologische processen is wat ons betreft slechts een afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat. Maar gelukkig kunnen boeren óók op dat gebied een bijdrage leveren. Koester dat!

NMV: voor boeren!

Originele beschrijving

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak vandaag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw...

Boerderie

Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

18-04-2019 - In september lanceerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden". Om uitdagingen als bodemuitputting, verlies aan biodiversiteit en het klimaatakkoord het hoofd te bieden kiest de minister voor een transitie naar kringlooplandbouw in 2030.

Nieuwsgrazer

Subsidies Energie-innovaties weer open op 1 april

01-04-2019 -Op 1 april 2019 zijn weer een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Ze sluiten aan bij het (voorlopige) Klimaatakkoord.

Nieuwsgrazer

Nog meer Klimaatakkoord nieuws

Datum Onderwerp Reacties
27-03-2019 'Biomassacentrales zijn niet schoner' 0 reacties
25-03-2019 Subsidies Energie-innovaties openen weer op 1 april 0 reacties
25-03-2019 Radicaal verduurzamen klinkt ideaal, maar kan in de praktijk tot een volksopstand leiden 0 reacties
14-03-2019 Voor doorrekening klimaatakkoord werkte kabinet al aan extra maatregelen 0 reacties
13-03-2019 Kabinet wil grotere klimaatbijdrage landbouw 18 reacties
13-03-2019 Het Klimaatakkoord schiet tekort om CO2-uitstoot te halveren 0 reacties
13-03-2019 PBL en CPB laten consequenties Klimaatakkoord over aan de politiek 0 reacties
13-03-2019 Planbureaus: klimaatopgave landbouw binnen bereik, mits boer kosten terugverdient 0 reacties
13-03-2019 Bijeenkomsten klimaatplannen melkveehouderij | 21 maart 0 reacties
04-03-2019 Nederlander blieft geen vleestax als klimaatmaatregel 0 reacties
09-02-2019 Plan B bij zeespiegelstijging: 'Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken' 0 reacties
30-01-2019 Kamer praat over twee hoofdpijndossiers: kinderpardon en klimaatakkoord 0 reacties
24-01-2019 Werkconferentie Topsector Energie 2019 0 reacties
24-01-2019 'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen' 0 reacties
22-01-2019 De voor- en nadelen van een CO2-heffing 0 reacties
20-01-2019 Analisten Rabobank constateren dat Klimaatakkoord financieel ‘moeilijk’ te beoordelen is 0 reacties
16-01-2019 Boeren gaan tegengas geven 4 reacties
15-01-2019 PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie 0 reacties
15-01-2019 Nee, Klimaatakkoord dwingt Nederland tot grotere export van vlees, zuivel en eieren 0 reacties
12-01-2019 VVD-fractievoorzitter kiest voor burger en tegen Klimaatakkoord 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Lidl van het gas - waar komt al die energie voor het Nederlandse klimaatleiderschap toch vandaan? 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
27-12-2018 Nijpels betreurt accent op gemis uitstoot-heffing voor iedereen 0 reacties
27-12-2018 Het Klimaatakkoord moet de pijn beter verdelen 0 reacties
27-12-2018 Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord 10 reacties
24-12-2018 Agrarische sector wil CO2-emissie in 2030 met 6 Mton hebben gereduceerd 0 reacties
24-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 0 reacties
23-12-2018 VVD-senioren vrezen dat Klimaatakkoord te duur is voor middengroepen 0 reacties
23-12-2018 Ecoloog Han Olff schiet cover en onderliggende gedachte Klimaatakkoord af 0 reacties
22-12-2018 Vier belangrijke punten uit het klimaatakkoord 3 reacties
22-12-2018 De Klimaatpolder is voorbij; Nijpels en Wiebes laten het parlement beslissen 0 reacties
21-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 9 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
20-12-2018 Milieuorganisaties en FNV trekken zich terug uit 'boterzacht' klimaatakkoord 0 reacties
20-12-2018 Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan 15 reacties
20-12-2018 Wat de Milieubeweging betreft is er morgen geen Nederlands Klimaatakkoord 0 reacties
12-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
12-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
10-12-2018 „Dit jaar geen Klimaatakkoord door onenigheid” 0 reacties
08-12-2018 Klaver: industrie niet meer aan klimaattafel 0 reacties
08-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
07-12-2018 ‘Duurzame plannen Klimaatakkoord gaan uit van niet-bestaande biomassa’ 0 reacties
05-12-2018 Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen 0 reacties
04-12-2018 Milieuclubs willen klimaatakkoord niet tekenen 1 reactie
04-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
03-12-2018 STAF: 'Klimaatcijfers PBL in basis onjuist' 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 21 reacties
26-11-2018 Worden onze Klimaattafels ook een beetje ongemakkelijk van die gele hesjes? 0 reacties
14-11-2018 Baas Internationaal Energie Agentschap (IEA) lijkt klimaatakkoord Parijs onhaalbaar te vinden 0 reacties
13-11-2018 Kringloop in de landbouw: organische mest 0 reacties
19-10-2018 Informatiebijeenkomst Europese subsidies en het Klimaatakkoord 0 reacties
11-10-2018 Van Geel: ‘Nog dit jaar concrete acties om Klimaatakkoord in te vullen’ 0 reacties
01-10-2018 VMT 11: is de voedingsindustrie klaar voor de energietransitie? 0 reacties
28-09-2018 AB InBev en FrieslandCampina over klimaatambities: ‘Helemaal fossielvrij gaat niet lukken’ 0 reacties
28-09-2018 Klimaatplannen uit Nederlandse polder te vaag om door te rekenen, VVD en CDA kiezen pas op de plaats 0 reacties
20-09-2018 Ontdek Circulair Inkopen op de Beurs 2018 0 reacties
17-09-2018 Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald 0 reacties
11-09-2018 Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030 0 reacties
04-09-2018 #Klimaatakkoord #CO2 - Vervang kunstmest in landbouw door natuurlijke mest 11 reacties
31-05-2017 'Amerikaanse president Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs' 0 reacties