Klimaatakkoord

Klimaatakkoord nieuws

Klimaatakkoord: maatregelen haalbaar en betaalbaar

08-07-2019 -In het klimaatakkoord staan subsidies en programma's waarmee verduurzaming van gebouwen haalbaal en betaalbaar wordt. Lees de informatie van RVO.nl.

Nieuwsgrazer

Meulenbroeks vreest alsnog voor inkrimpen melkveestapel

08-07-2019 -

Originele beschrijving

LTO-vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks maakt zich zorgen over de ‘plotselinge koerswijziging’ van het kabinet rondom het klimaatakkoord.

tobias-venhorst

Klimaatplan industrie haalbaar met 'blauwe waterstof'

02-07-2019 - Onderzoeksinstituut TNO en grote bedrijven in de Nederlandse industrie denken het doel van het Klimaatakkoord vooral te kunnen halen door middel van blauwe waterstof. Een nieuwe grootschalige fabriek op de Maasvlakte kan in een belangrijk deel van de toekomstige behoefte naar waterstof voorzien, blijkt uit onderzoek van TNO in samenwerking met 16 grote bedrijven en organisaties, dat vanmiddag is overhandigd aan minister Wiebes.
Waterstof kan onder voorwaarden fossiele brandstoffen vervangen. In het vorige week gesloten Nationaal Klimaatakkoord heeft waterstof een belangrijke rol gekregen. Niet alleen in de industrie, ook in het vervoer en mogelijk in de toekomst in de gebouwde omgeving worden verschillende toepassingsmogelijkheden voor waterstof gezien.
Bij het plan van TNO gaat het om de raffinaderijen, de chemie en mogelijk ook kolencentrales. De hoop is dat waterstof aardgas en mogelijk ook steenkool kan vervangen. Voor de productie van blauwe waterstof wordt nog wel aardgas gebruikt, maar de CO2 wordt afgevangen en onder de grond opgeslagen. Voor groene waterstof wordt geen gas meer gebruikt, omdat dit gemaakt kan worden met windenergie.
Overgangsperiode
Maar op korte termijn is er niet voldoende groene waterstof beschikbaar, vertelt René Peters van TNO. "Voor die groene variant heb je heel veel groene energie nodig. Die hoeveelheid is er nu nog niet. Voordat je dat niveau bereikt hebt, bijvoorbeeld door de nieuwe windparken op zee, ben je tien jaar verder. Daarom moeten we met blauwe waterstof de komende tien jaar overbruggen."
TNO heeft samen met de bedrijven verschillende varianten onderzocht, waarbij zo snel mogelijk de CO2-uitstoot fors naar beneden kan. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het grootschalig gebruik van biomassa of het elektrificeren van productieprocessen. Maar deze opties zijn allemaal duurder dan de inzet van blauwe waterstof.
Wel betekent het dat er op grote schaal CO2 onder de zeebodem moet worden opgeslagen. De CO2 wordt met buizen geïnjecteerd in lege gasvelden voor de kust, is het plan. Volgens TNO zijn er vlak bij de kust vier à zes lege gasvelden in de Noordzee, die geschikt zijn om de CO2 in op te slaan.
Goedkoper
Waar het tot nu toe vaak gaat over het afvangen van CO2 uit rookgassen in een schoorsteen, is het nu de bedoeling dat de CO2 veel eerder in het proces uit het aardgas wordt gehaald. "Nog voordat je het gas gaat gebruiken, kan de CO2 er al uitgehaald worden", vertelt Peters. Omdat de dichtheid van CO2 dan veel groter is, is het een goedkopere techniek. "Als je aardgas verhit, wordt het gesplitst in een stroom met vooral CO2 en een stroom waterstof."
De CO2 is er dan goedkoper uit te halen, dan wanneer je het uit een schoorsteen filtert, zoals bij bijvoorbeeld een kolencentrale. Er zitten volgens Peters dan ook meerdere voordelen aan het plan. Niet alleen is het goedkoper, ook past de waterstof goed bij de huidige productieprocessen in bedrijven. Daarnaast is ook de haven van Rotterdam voorstander, omdat die zich graag wil profileren als klimaatvriendelijke haven.
Klimaatakkoord
In het vorige week gepresenteerde Klimaatakkoord staat ook de ontwikkeling van groene en blauwe waterstof beschreven. Op dit moment is er "helaas" nog onvoldoende groene waterstof beschikbaar, aldus de tekst in het akkoord, en dus wordt gezocht naar mogelijkheden om die versneld te ontwikkelen.
Natuur & Milieu waarschuwt dat investeringen in blauwe waterstof niet ten koste mogen gaan van die in de groene variant. "Je bouwt een fabriek niet voor een paar jaar", zegt directeur Marjolein Demmers. "Het gevaar is dat er investeringen worden gedaan in de opslag van CO2, die ten koste gaan van de ontwikkeling van echt groene waterstof."
Natuur & Milieu doet dan ook een oproep dat zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht hoe Nederland tot voldoende aanbod van groene waterstof kan komen.

Nieuwsgrazer

Nog meer Klimaatakkoord nieuws

Datum Onderwerp Reacties
01-07-2019 Klimaatakkoord moet ook Natura 2000 tegen ammoniakuitstoot beschermen 0 reacties
01-07-2019 Klimaatakkoord moet ook Natura 2000 tegen ammoniakuitstoot beschermen 0 reacties
01-07-2019 Beter verdienmodel voor duurzame boer zo geregeld 0 reacties
30-06-2019 G20: VS willen niet aan klimaat doen, Brazilië wel in ruil voor vrijhandelsverdrag met EU 0 reacties
29-06-2019 Dijkhoff: We jagen niemand op kosten met klimaatakkoord 0 reacties
29-06-2019 Zuivelsector teleurgesteld over maatregelen veenweide in Klimaatakkoord 24 reacties
29-06-2019 Het klimaatakkoord voor de landbouw: een miljard en voor elk wat wils 0 reacties
28-06-2019 Klimaatakkoord leidt tot flinke ingrepen in het landschap 0 reacties
28-06-2019 Klimaatakkoord: 'CO2 reductie niet door krimp landbouw maar technische ontwikkeling’ 0 reacties
28-06-2019 Meer boerensubsidie voor klimaat, maar wel te weinig 0 reacties
28-06-2019 Kabinet trekt miljoenen uit voor inkrimping veestapel 0 reacties
28-06-2019 Nevedi staat achter klimaatakkoord 0 reacties
28-06-2019 LTO: Wij zetten niet zomaar onze handtekening onder klimaatakkoord 67 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 17 september 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie- 24 september 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 17 oktober 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 29 oktober 0 reacties
21-06-2019 Masterclass energietransitie in de industrie - 1 oktober 0 reacties
14-06-2019 LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid 0 reacties
29-05-2019 Rutte: niks geks gebeurd rond klimaatrapport 0 reacties
16-05-2019 Informatiebijeenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur 0 reacties
14-05-2019 Krijgen we straks inspraak bij de klimaatplannen? 0 reacties
20-04-2019 NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat 40 reacties
18-04-2019 Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen? 0 reacties
01-04-2019 Subsidies Energie-innovaties weer open op 1 april 0 reacties
27-03-2019 'Biomassacentrales zijn niet schoner' 0 reacties
25-03-2019 Subsidies Energie-innovaties openen weer op 1 april 0 reacties
25-03-2019 Radicaal verduurzamen klinkt ideaal, maar kan in de praktijk tot een volksopstand leiden 0 reacties
14-03-2019 Voor doorrekening klimaatakkoord werkte kabinet al aan extra maatregelen 0 reacties
13-03-2019 Kabinet wil grotere klimaatbijdrage landbouw 18 reacties
13-03-2019 Het Klimaatakkoord schiet tekort om CO2-uitstoot te halveren 0 reacties
13-03-2019 PBL en CPB laten consequenties Klimaatakkoord over aan de politiek 0 reacties
13-03-2019 Planbureaus: klimaatopgave landbouw binnen bereik, mits boer kosten terugverdient 0 reacties
13-03-2019 Bijeenkomsten klimaatplannen melkveehouderij | 21 maart 0 reacties
04-03-2019 Nederlander blieft geen vleestax als klimaatmaatregel 0 reacties
09-02-2019 Plan B bij zeespiegelstijging: 'Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken' 0 reacties
30-01-2019 Kamer praat over twee hoofdpijndossiers: kinderpardon en klimaatakkoord 0 reacties
24-01-2019 Werkconferentie Topsector Energie 2019 0 reacties
24-01-2019 'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen' 0 reacties
22-01-2019 De voor- en nadelen van een CO2-heffing 0 reacties
20-01-2019 Analisten Rabobank constateren dat Klimaatakkoord financieel ‘moeilijk’ te beoordelen is 0 reacties
16-01-2019 Boeren gaan tegengas geven 4 reacties
15-01-2019 PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie 0 reacties
15-01-2019 Nee, Klimaatakkoord dwingt Nederland tot grotere export van vlees, zuivel en eieren 0 reacties
12-01-2019 VVD-fractievoorzitter kiest voor burger en tegen Klimaatakkoord 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Lidl van het gas - waar komt al die energie voor het Nederlandse klimaatleiderschap toch vandaan? 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
03-01-2019 Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden 0 reacties
27-12-2018 Nijpels betreurt accent op gemis uitstoot-heffing voor iedereen 0 reacties
27-12-2018 Het Klimaatakkoord moet de pijn beter verdelen 0 reacties
27-12-2018 Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord 10 reacties
24-12-2018 Agrarische sector wil CO2-emissie in 2030 met 6 Mton hebben gereduceerd 0 reacties
24-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 0 reacties
23-12-2018 VVD-senioren vrezen dat Klimaatakkoord te duur is voor middengroepen 0 reacties
23-12-2018 Ecoloog Han Olff schiet cover en onderliggende gedachte Klimaatakkoord af 0 reacties
22-12-2018 Vier belangrijke punten uit het klimaatakkoord 3 reacties
22-12-2018 De Klimaatpolder is voorbij; Nijpels en Wiebes laten het parlement beslissen 0 reacties
21-12-2018 Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen 9 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 Klimaatakkoord: ruim 2,5 Mton CO2-reductie voor landbouw in 2030 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
21-12-2018 LTO Nederland: land- en tuinbouwsector neemt verantwoordelijkheid 0 reacties
20-12-2018 Milieuorganisaties en FNV trekken zich terug uit 'boterzacht' klimaatakkoord 0 reacties
20-12-2018 Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan 15 reacties
20-12-2018 Wat de Milieubeweging betreft is er morgen geen Nederlands Klimaatakkoord 0 reacties
12-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
12-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
10-12-2018 „Dit jaar geen Klimaatakkoord door onenigheid” 0 reacties
08-12-2018 Klaver: industrie niet meer aan klimaattafel 0 reacties
08-12-2018 'Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd' 0 reacties
07-12-2018 ‘Duurzame plannen Klimaatakkoord gaan uit van niet-bestaande biomassa’ 0 reacties
05-12-2018 Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen 0 reacties
04-12-2018 Milieuclubs willen klimaatakkoord niet tekenen 1 reactie
04-12-2018 ‘Berichtgeving Planbureau over vlees en klimaat gekleurd’ 0 reacties
03-12-2018 STAF: 'Klimaatcijfers PBL in basis onjuist' 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 0 reacties
03-12-2018 STAF verzoekt PBL gekleurde berichtgeving over eten dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord te corrigeren 21 reacties
26-11-2018 Worden onze Klimaattafels ook een beetje ongemakkelijk van die gele hesjes? 0 reacties
14-11-2018 Baas Internationaal Energie Agentschap (IEA) lijkt klimaatakkoord Parijs onhaalbaar te vinden 0 reacties
13-11-2018 Kringloop in de landbouw: organische mest 0 reacties
19-10-2018 Informatiebijeenkomst Europese subsidies en het Klimaatakkoord 0 reacties
11-10-2018 Van Geel: ‘Nog dit jaar concrete acties om Klimaatakkoord in te vullen’ 0 reacties
01-10-2018 VMT 11: is de voedingsindustrie klaar voor de energietransitie? 0 reacties
28-09-2018 AB InBev en FrieslandCampina over klimaatambities: ‘Helemaal fossielvrij gaat niet lukken’ 0 reacties
28-09-2018 Klimaatplannen uit Nederlandse polder te vaag om door te rekenen, VVD en CDA kiezen pas op de plaats 0 reacties
20-09-2018 Ontdek Circulair Inkopen op de Beurs 2018 0 reacties
17-09-2018 Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald 0 reacties
11-09-2018 Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030 0 reacties
04-09-2018 #Klimaatakkoord #CO2 - Vervang kunstmest in landbouw door natuurlijke mest 11 reacties
31-05-2017 'Amerikaanse president Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs' 0 reacties